Lietuvos Katalikų Bažnyčios paslaptys

… Viskas prasidėjo šių metų vasario 24 dieną nuo, atrodytų, paprasto pranešimo spaudai, kurį atsiuntė Lietuvos Vyskupų konferencijos sekretoriatas…

Pranešimas sudomino, tad parašiau tokio turinio laišką:

Laba diena,
 
Dėkojame Jums už informaciją.
 
Kartu prašome Jūsų pateikti Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2011 metų vasario 23 dienos plenariniame posėdyje patvirtintas nacionalinių centrų bei LVK sekretoriato metines ataskaitas bei tame pačiame posėdyje patvirtintus šių metų nacionalinių centrų bei sekretoriato veiklos biudžetus.
 
Neabejojame, kad ši informacija bus įdomi Lietuvos visuomenei.
 
Pagarbiai,
 
Artūras Račas
BNS Vyriausiasis redaktorius

Po savaitės, negavęs jokio atsakymo, parašiau dar vieną laišką:

Laba diena,
 
Kartoju 2011 metų vasario 25 dieną išsiųstą prašymą dėl informacijos, jei kartais jo negavote ar nepastebėjote.
 
Būsiu dėkingas už atsakymą.
 
Iš anksto dėkoju,
 
Artūras Račas

Dar po trijų savaičių, negavęs jokio atsakymo, parašiau trečią laišką:

Laba diena, 
 
Šių metų vasario 25 dieną siunčiau Jums laišką, prašydamas pateikti mus ir visuomenę dominančią informaciją.
 
Šių metų kovo 3 dieną pakartojau šį laišką, nes galbūt Jūs jo negavote.
 
Šiandien dar kartą siunčiu Jums anksčiau išsiųstus abu laiškus ir prašau, jei galite atsakyti.
 
Jei mūsų prašomos informacijos teikti nenorite, tai gal galite argumentuotai atsakyti.
 
Būčiau dėkingas už atsakymą.
 
Pagarbiai,
 
Artūras Račas

Ir dar paskambinau pasitkslinti, ar mano laiškai pasiekia adresatą. Gavau atsakymą, kad pasiekia ir kad man atsakys.

Kovo 29 gavau atsakymą:

Laba diena, p. Artūrai,

Nuoširdus dėkui už Jūsų laiškus ir užklausimus. Labai atsiprašau, kad ilgai nebuvo jokio atsakymo. Tai tiesiog mano sveikatos problemų pasekmė. Teko skirti laiko sveikatai.

Kiekvienais metais yra apžvelgiama katalikiškų centrų veikla, darbo planai, biudžetai. Informacija tikrai nėra visiškai svarbi. O veikla – akivaizdžiai ir geriausiai matoma kiekvieno katalikiško centro kasdienybėje ir tarnystėje tikintiesiems. Kiek man žinoma niekada nebuvo jokios praktikos skleisti šią informaciją.

Todėl ir šiuo metu jokia informacija apie Jūsų pateiktus užklausimus, nebus suteikta.

Nuoširdus dėkui už supratimą.

maldoje už Jus ir Jūsų darbą.
pagarbiai,

kun.ričardas doveika
generalinio sekretoriaus
padejėjas

… Štai taip…

 Pasirodo, informacija nesvarbi, ji niekada nebuvo skelbiama, todėl ir nebus skelbiama toliau…

Bet juk ir interneto bei mobiliųjų telefonų kažkada nebuvo, ir kunigai po kaimus bričkelėmis dardėjo…

Šiandien viskas kitaip.

Ir todėl nėra nesvarbu.

Vien jau todėl, kad tiek R.Doveika, tiek į karą prieš tokius kaip aš raginantis kilti S.Tamkevičius naudojasi mano uždirbtais pinigais.

Juk Katalikų bažnyčia ne tik kasmet gauna milijonines sumas iš valstybės biudžeto savo maldos namų statybai, seminarijų išlaikymui ir „kitoms reikmėms“.

Tas pats R.Doveika, S.Tamkevičius, A.J.Bačkis ir kiti dvasininkai yra valstybės (o tai reiškia, mano ir jūsų visų) lėšomis draudžiami valstybiniu socialinių pensijų draudimu bei sveikatos draudimu.

Be to, Katalikų bažnyčia naudojasi ir mokesčių lengvatomis, o tai taip pat galima vertinti kaip mūsų visų paramą jiems. Kai kurių Lietuvos piliečių atžvilgiu, ji yra geranoriška, bet, pavyzdžiui, mano atveju – prievartinė. Aš bevelyčiau, kad kunigams skiriama mano mokesčių dalis būtų pridėta prie mano mamos pensijos, atiduota muzikos mokyklai, kurioje mokosi mano dukra, universitetui, kuriame studijuoja mano sūnus arba išleista Švelniukams.

Ar visa tai nėra pakankamai svarbu, kad aš ir visi kiti prievarta verčiami finansuoti tai, kas mums svetima, bent jau žinotume, kaip  elgiamasi su iš mūsų paimtais pinigais?

Pagaliau, ar nėra svarbu, kad Katalikų bažnyčia, nuolat akcentuojanti moralę, vertybes ir skaidrumą visame kame, pati skaidri būti atsisako ir skendi tamsoje?

Nejau Katalikų bažnyčia turi ką slėpti nuo visuomenės ir ja nepasitiki?

Tai kodėl tada kas nors turėtų pasitikėti tokia bažnyčia?

Ir gal kas nors vis dėlto gali kas nors gali priversti ją atskleisti savo paslaptis visuomenei, kuri ją išlaiko?

(34 balsų, vidurkis: 4,59 iš 5)
Loading...