S.Tamkevičius kviečia į karą prieš netikinčiuosius… Kad tik nepaspringtų

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius Bernardinuose svarsto apie tikinčiųjų pašaukimą ir jų pareigas.

Būtų visai įdomūs pasvarstymai…

Jei ne tai, kad arkivyskupas atranda naują ir labai pavojingą pagonybės, kuri bando „suniekinti krikščionybę, Bažnyčią ir Evangelijos nešėjus“, formą – karingąjį sekuliarizmą…

Štai ir sulaukėme…

Sekuliarizmas, pasirodo, yra karingas…

Ir arkivyskupas ne tik pastebi, kad tie, norintys gyventi sekuliarioje valstybėje, tai yra „Dievo neklausantieji“ dažnai sugeba geriau Dievo avinėlius „kaupti medžiagines gėrybes, užimti svarbius postus ir t.t.“ (suprask, dažnai yra kažkokie nešvaresni), bet ir žino, kaip su tais nešvariaisias kovoti.

S.Tamkevičiaus siūloma vienintelė išeitis: evangelinis radikalizmas.

Kitaip sakant, tikinčiųjų karas prieš netikinčiuosius.

Ir tą karą, arkivyskupo teigimu, tikintieji turi kariauti visi kartu.

Nes kaip jis pats sako, „fronte vienas – ne karys.“

Žiūrėsim, žiūrėsim…

Kad tik arkivyksupas tuo karu nepaspringtų…

Nes tas karingasis klerikalizmas gali atsisukti ne tik prieš jį patį, bet ir prieš visą Katalikų Bažnyčią.

(9 balsų, vidurkis: 4,56 iš 5)
Loading...