LieTUvis 2009 – Lietuvos moksleivių auksinės mintys II

Apie Salomėjos Neries kovą už laisvą Lietuvą

Ir kaip gi galėčiau nepadėkoti poetei Salomėjai Nėriai. Ji būdama toli nuo tėvynės Rusijoje niekados jos nepamiršo, kovojo už savo krašto laisvę: transliavo radijo bangomis laidą, kurios metu skatino lietuvius nepasiduoti, susivienyti, siekti išsivadavimo.

Apie svetimšalių tranų grėsmę Gintaro kraštui

Ištuštėję kaimai labai vilioja visokio plauko svetimšalius tranus, siekiančius įkurti naujas kolonijas. Štai, pavyzdžiui, vokiečiai, siekdami patenkinti dar nuo viduramžių išlikusias ambicijas užimti Gintaro kraštą, mielai perka jiems siūlomas žemes.

Apie Lietuvos kančią tamsiais ir gūdžiais metais

Lietuva didelę dalį buvo prievarta prijungta prie didžiulės Sovietų Sąjungos imperijos. Tais tamsiais ir gūdžiais laikais ypatingai nukentėjo Lietuvos kultūros ir mokslo raida.

Apie kilmingus pasaulio piliečius

Mane labai nustebino žinia, kad Lietuvos menininkui Vilmantui Marcinkevičiui teko tapyti Danijos karališkąją šeimą, o dizaineriui Juozui Statkevičiui tai pačiai šeimai kurti rūbus. Tai tik įrodo, kad Lietuvių darbai yra vertinami net kilmingųjų pasaulio piliečių.

Apie protėvių siekius

Gatvėse neretai sutinkame svetimšalių, su kuriais stengiamės susikalbėti jų pačių kalba, parduotuvėse puikuojasi prekės su kitakalbių užrašais. Ar šito siekė mūsų protėviai aukodami gyvybes vardan mūsų?

(3 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...