Latvijos prezidento vizitas Rusijoje: paraštės

Kaip žinia, sekmadienį Latvijos prezidentas Valdis Zatlers pradėjo keturias dienas truksiantį vizitą Rusijoje – pirmą nuo 1994 metų.

Į Rusiją V.Zatlers atvyko lydimas daugiau nei 100 verslininkų, vizito metu planuojama pasirašyti keletą susitarimų, kai kas kalba apie „lūžį“ Rusijos ir Latvijos santykiuose.

Vargu, ar tas lūžis tikrai bus, tačiau Rusija, neabejotinai, kaip naudojosi, taip ir naudosis visomis įmanomomis progomis paskaldyti ir taip jau gana trapią Baltijos valstybių vienybę.

Šiame kontekste labai įdomu stebėti Rusijos viešąją erdvę  atvykstant Latvijos prezidentui.

Pirmiausia, gruodžio 17 dieną Rusijos užsienio reikalų ministerija pareiškia viešai apgailestaujanti dėl kai kurių ES narių (įskaitant ir Latviją bei Lietuvą) bandymų „politizuoti istoriją“, tai yra, jų kreipimąsi į Europos Komisiją su raginimu numatyti atsakomybę už totalitarinių režimų nusikaltimų neigimą.

Ta pačią dieną Maskvoje vykusioje konferencijoje Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas A.Jakovenko pareiškia, jog „rudasis maras“ neturi atgimti ir užsimena apie bandymus perrašyti istoriją.

Taip pat perskaito Rusijos užsienio reikalų ministro S.Lavrovo laišką konferencijai, kuriame šis akcentuoja Niurnbergo proceso – „Tautų teismo“ – svarbą ir kalba apie revanšismo požymius ir piktinasi bandymais „revizuoti“ to teismo sprendimus.

Tikriausiai nereikia ilgai galvoti apie kokius „bandymus“ čia S.Lavrovas kalba.

Laiške jis taip pat užsimena apie „kai kur“ vėl „heroizuojamus“ nacistus.

Pastaroji užuomina, atrodo, neturi konkretaus adresato, tačiau taip atrodo tik iki šeštadienio, kai pravda.ru paskelbia rašinį labai skambiu pavadinimu, kuriame pranešama apie Lietuvos valdžios bandymus perrašyti istoriją ir pastatyti paminklą „miško broliams“, o cituojant pravda.ru „teroristams, kurie veikė Baltijos pakrantėje esančioje sovietinėje respublikoje keturiasdešimtaisiais ir penkiasdešimtaisiais praėjusio amžiaus dešimtmečiais“ .

pravda.ru nesismulkina ir vėliau dar paaiškina, kad „miško broliai“, kurie kovojo už „nepriklausomybę“ ir prieš „Sovietų okupaciją“ (kabutės abiem atvejais pravdos.ru) iš tiesų tebuvo nacių kolaborantai, padėję jiems naikinti žydus ir saugohe sovietų karo belaisvius.

Štai toks gražus kontekstas…

P.S. O kad būtų dar gražiau galima pridėti visų mūsų seno gero draugo Efraimo Zuroffo straipsnelį „The Jerusalem Post“ A.Kubiliaus vizito į Izraelį proga, kuriame vėl giedama jau seniai girdėta giesmė apie tai, kaip Lietuva persekiojo niekuo nekaltus žydų ir antinacių partizanus, menkino Lietuvos vaidmenį vykdant Holokaustą ir dirbtinai didino žydus gelbėjusių teisuolių skaičių (čia, tiesa, jau šis tas naujo, atrodo).

(5 balsų, vidurkis: 4,20 iš 5)
Loading...