Krizė? Tik ne Seime…

Įspūdis toks, kad Seimo kanceliarijoje liko nepanaudotų lėšų (gal nuo naujos salės statybos). Ir atsirado žmonių, kurie jau nebegalės keliauti už mokesčių mokėtojų pinigus. Tai dar bent paskutinį kartą…

Seimo valdybos sprendimai dėl Seimo narių komandiruočių (per keturias pastarąsias dienas)

 • Seimo valdyba komandiravo Seimo narę Jadvygą Zinkevičiūtę į Briuselį (Belgijos Karalystė). Spalio 28–30 dienomis J.Zinkevičiūtė  dalyvaus konferencijoje „ES, Afrika ir Kinija: trišalio bendradarbiavimo galimybės ir iššūkiai“.

 •  Seimo valdyba komandiravo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininką Virginijų Domarką ir Seimo narį Raimondą Šukį į Vašingtoną (Jungtinės Amerikos Valstijos) 2008 m. spalio 30 – lapkričio 7 dienomis. Parlamentarai kartu su ESBO Parlamentinės Asamblėjos delegacija stebės JAV prezidento rinkimus.

 • Seimo valdyba komandiravo Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojus Petrą Auštrevičių, Mariją Aušrinę Pavilionienę ir Zitą Žvikienę, Žmogaus teisių komiteto pirmininką, Europos reikalų komiteto narį Arminą Lydeką į Paryžių (Prancūzijos Respublika) lapkričio 2–4 dienomis dalyvauti Europos Sąjungos valstybių narių parlamentų Europos reikalų komitetų konferencijos (COSAC) posėdžiuose.

  Konferencijos darbotvarkėje numatyti klausimai: Prancūzijos pirmininkavimas Europos Sąjungai; energetinis saugumas ir Europos Sąjunga; Subsidiarumo patikros dėl pasiūlymo dėl direktyvos, kuria įgyvendinamas vienodo požiūrio į asmenis, nepaisant jų religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos, principas. 

 • Seimo valdyba komandiravo Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininką Viktorą Rinkevičių, komiteto narius Virginiją Baltraitienę, Joną Juozapaitį ir Kazį Starkevičių į Briuselį (Belgijos Karalystė) lapkričio 3–4 dienomis dalyvauti Europos Parlamento ir Europos Sąjungos valstybių narių parlamentų žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetų susitikime.

  Planuojama aptarti klausimus dėl ES bendrosios žemės ūkio politikos perspektyvos po 2013 m. ir dėl Europos žemės ūkio vaidmens atsižvelgiant į pasaulio maisto saugą. 

 • Seimo valdyba komandiravo Seimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininką Algirdą Sysą ir Seimo narę Aldoną Staponkienę į Ženevą (Šveicarijos Konfederacija) lapkričio 2–6 dienomis dalyvauti konferencijoje „Visuotinei žmogaus teisių deklaracijai – šešiasdešimt: laimėjimai ir iššūkiai“.

  Konferencijoje bus diskutuojama, kaip žmogaus teisių sprendimus suderinti kovojant prieš nusikalstamumą ir terorizmą, kaip įgyvendinti ekonomines, socialines ir kultūrines teises globalinėmis sąlygomis, aptariamas parlamentų įtraukimas į tarptautines žmogaus teisių struktūras ir kiti klausimai. 

 • Seimo valdyba komandiravo Seimo Pirmininko pavaduotoją Alfredą Pekeliūną, Ekonomikos komiteto pirmininkę Birutę Vėsaitę, Kaimo reikalų komiteto pirmininką Viktorą Rinkevičių, Seimo narius Kęstutį Glavecką ir Kazį Starkevičių į Budapeštą (Vengrijos Respublika) lapkričio 6–9 dienomis dalyvauti tarptautinėje konferencijoje atsinaujinančių energijos išteklių ir energijos efektyvumo klausimais.

  Europos forumo dėl atsinaujinančių energijos šaltinių (EUFORES) rengiamoje tarptautinėje konferencijoje planuojama aptarti klausimus dėl Europos atsinaujinančių energijos išteklių ateities ir dėl energijos naudojimo efektyvumo Europoje. 

 •  Seimo valdyba komandiravo Seimo narį Skirmantą Pabedinską į Tbilisį ir Batumį (Gruzija). Parlamentaras spalio 31 – lapkričio 5 dienomis stebės rinkimus į Adžarijos Autonominės Respublikos Aukščiausiąją Tarybą.

(5 balsų, vidurkis: 4,20 iš 5)
Loading...