Klausimas… (papildytas)

Man čia toks klausimas kilo:

Jei UAB „X“ priklauso 100 proc. UAB „Z“ akcijų, ar asmuo, turintis nors vieną UAB „X“ akciją yra vadintinas UAB „Z“ bendraturčiu?

Jei UAB „X“, valdančios 100 proc. UAB „Z“ akcijų, akcininkas negali būti vadinamas UAB „Z“ bendraturčiu, ar jis yra vadintinas UAB „Z“ savininku?

(2 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...
 • Vilmantas

  Be abejo yra bendraturtis, net klausimas negalėtų kilti.

 • lida

  Žinoma, kad nėra bendraturtis, net klausimas negalėtų kilti.

  • kiek žmonių, tiek nuomonių?.. :)

  • Man irgi taip atrodo.
   Per teisės paskaitas kažką mums truputį aiškino apie tą akcininkų ir turto santykį. Iš viso, ar akcininką galima vadint bendrovės bendraturčiu? Taip, jam priklauso dalis bendrovės, bet bendrovės turtas nuo akcininko turo yra atskirtas. Tiesiogiai akcininkui įmonės turto dalis nepriklauso, jam priklauso tik pačios įmonės dalis.

   Galiu ir klysti, čia tik bandžiau kažką atgamint iš atminties. Čia teisininkų reikia klausti,

 • lida

  Akcininkas yra bendrovės savininkas ir formaliai turi teisę į bendrovės turtą, tačiau UABas yra savarankiškas civilinių teisinių santykių subjektas ir savo vardu įgyja ir turi teises bei pareigas, nuosavybę, gali būti ieškovu ar atsakovu teisme. Taigi akcinkas nelaikytinas bendrovės turto bendraturčiu įprasta prasme. Akcininkų turtinės teisės išdėstytos Akcinių bendrovių įstatymo 15 str. Jeigu klausimas dėl galimo interesų konflikto, mano nuomone, aptariamu atveju gal ir galima būtų įžvelgti.

  • lida, jūs teisi formaliai teisiškai. realiai gyvenimiškai :) aš palaikyčiau priešingą nuomonęs

   • Liutaurai,
    bet juk čia klausimas buvo teisinis, o ne „gyvenimiškas“, ar kaip? :)

  • WU

   Pritariu lidai, viską puikiai išdėstė.

 • tomas

  Dėl antro klausimo: toks akcininkas galėtų būti vadinamas įmonių grupės savininku/bendrasavininku, su sąlyga, kad UAB „X“ yra patronuojanti įmonė. Žr. Įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą.

  Jei UAB „X“ savo ruožtu valdoma UAB „Y“, tai kaip vadinamas UAB „X“ bendrasavininkas? :)

  Beje, lietuvių kalboje žodis „savininkas“ turi labai stiprią reikšmę. Ar tai, kad aš turiu TEO akcijų, aš galiu būti vadinamas „bendrasavininku“? Greičiausiai tik akcininku. Ir dar smulkiuoju :)

 • WU

  Dėl antros dalies
  5 straipsnis. Patronuojanti ir dukterinė bendrovės
  1. Laikoma, kad bendrovė yra patronuojanti, jei ji kitoje bendrovėje, kuri yra jos dukterinė bendrovė, tiesiogiai ir (ar) netiesiogiai turi balsų daugumą arba tiesiogiai ar netiesiogiai gali daryti lemiamą įtaką kitai bendrovei.
  2. Laikoma, kad bendrovė tiesiogiai turi balsų daugumą kitoje bendrovėje, jeigu ji turi įgijusi kitos bendrovės akcijų, visuotiniame akcininkų susirinkime suteikiančių daugiau kaip 1/2 balsų.
  Šiaip nėra sąvokos akcinės bendrovės savininkas. Yra tik akcijų savininkai.

 • Regis

  Kiek aš suprantu lietuviškai (nesu teisininkas) UAB „Z“ turi tik vieną savininką – UAB „X“ ir savaime aišku UAB „X“ neturi jokių bendraturčių su kuriais kartu jai priklausytų UAB „Z“. Kam priklauso UAB „X“ jau kitas klausimas.

  Tačiau, jeigu mes kalbame apie interesus tai neabejotinai UAB „X“ savininkas ar vienas iš savininkų turi interesų UAB „Z“. Ir jeigu sprendžiamas koks nors interesų konfliktas, tai be abejo reikia į tai atsižvelgti. Beje interesų pagrindu gali būti ne tik akcijų kiekis.

 • Paulius

  Mano supratimu, tai bendraturčiai/bendrasavininkai yra visi, kurie kažką įdėjo į įstatinį kapitalą. Bet jei tavo įmonė įdėjo pinigų į kitą įmonę, tu nesi tos įmonės bendrasavininkas, nes kaip fizinis asmuo neturi jos akcijų.

 • tamsta

  gal p. Račas pildo interesų deklaraciją lrt tarybai ir turėdamas kokios nors įmonių grupę valdančios bendrovės kelias akcijas svarsto ar čia reikia vardinti ir tas 25 jai priklausiančias įmones ar užteks ir tos vienos pagrindinės :) tai manau šiuo atvėju turėtų užtekti ir tos vienos pagrindinės :)

 • Akcininkas nėra bendrovės savininkas, nes jis akcijų savininkas. LR Konstitucinis Teismas 1996 m. balandžio 18 d. nutarime yra išsakęs nepritarimą priskirti bendrovę ar jos turtą akcininkų nuosavybei. Konstatuota, kad įsigijus akcijų dezintegruojasi akcininko turėta nuosavybės teisė – jos pagrindu atsiranda turtinės ir neturtinės akcininko teisės.
  Manding, akcija yra esminis akcinio kapitalo elementas, o akcininko teisė yra esminis akcininką apibūdinantis elementas. Kapitalas – tai vertė, duodanti jo savininkui (kapitalistui) pridedamąją vertę. Šiuo atveju vertingumą suponuoja teisės į pridedamąją vertę, o šios teisės įgyvendinamos per kitas dvi įstatinio kapitalo funkcijas: akcinės bendrovės valdymo ir finansinės kontrolės instrumentus.

  • Net į tau paskirstytus dividendus neturi nuosavybės teisės, o tik prievolinę reikalavimo teisę.
   Taigi, į abu A.R. klausimus galima atsakyti – ne.

  • nerijus

   egriseus

   Turiu konkretų atvejį, kai vienas iš UAB’o akcininkų ir savininkų yra vienas, ir tas pats asmuo ;)
   Manau, kad tokių pavyzdžių apstu.

 • Slyvanosis

  Praktinis patarimas: nusipirkite nors vieną UAB „X“ akciją ir pasidomėkite UAB „Z“ reikalais.
  Teoriškai šnekant, UAB’as yra ribotos turtinės atsakomybės juridinis asmuo. Juridinio asmens turtas yra atskirtas nuo akcininkų turto, todėl akcininkas tėra akcijų savininkas, bet ne juridinio asmens turto savininkas. Tai reiškia, kad UAB „Z“ vienintelis akcininkas yra tik UAB“X“.

  • Donatas

   pritariu – UAB ‘Z’ neturi bendraturčių, nes turi tik vieną saviniką – UAB ‘X’.

 • protezas

  Artūrai, perdaviau Jūsų klausimus Registrų centro Juridinių asmenų departamento vadovams-teisininkams. Atsakymas į abu klausimus yra „Ne“.

  • ačiū, mielas proteze…

   • lida

    Prašom.

    • ir jums ačiū, miela lida. Bet – jei nesunku – nekeiskite savo spalvos tris kartus per dieną…:) (taip atsitinka todėl, kad savo pašto adresą vis skirtingai parašote)

 • pamastymas

  Bendraturčiu gali kiekvienas asmuo ,galintis būti nuosavybės teisių subjektu.Bendrosios nuosavybės teisės objektu gali būti kiekvienas daiktas ir kitas turtas.Akcininkai yra asmenys įsigiję bendrovės akcijų,kurios jam priklauso nuosavybės teise ir akcininkas turi atitinkamas turtines teises, pavyzdžiui gauti likviduojamos bendrovės turto dalį. Akcija yra vertybinis popierius užtikrinantis akcininkui atitinkamas teises tame tarpe ir teisę į dalį bendrovės turto,likusio po jos likvidavimo.Manyčiau, kad akcijos užtikrina daugiau pačias teises į turtą, tačiau akcija nėra turtas daiktine prasme, o bendraturčiai valdo,naudojasi, disponuoja turtu, kaip daiktu.Todėl manyčiau akcininkai nėra bendraturčiai tokia prasme kokia bendraturčiai traktuojami Civiliniame kodekse nes jie turi turtines teises, o ne konkretų turtą. Klausimas labai paprastas , o atsakymas gaunasi painokas:)