Gerbiamas R.Barysai, ačiū Jums už patarimus, bet vadybos iš Jūsų nesimokysiu

Komentaruose radau gerbiamo „Verslo žinių“ vyriausiojo redaktoriaus ir generalinio direktoriaus Rolando Baryso pamokymus jaunam vadybininkui.

Manau, kad jei gerbiamas Rolandas juos rašo man į blogą, atsakyti taip pat turėčiau čia.

Taigi, apie viską iš eilės:

 • R.Barysas konstatuoja, kad A.Račas kaip vadybininkas yra absoliutus pradžiamokslis ir kaip vieną iš patyrusio vadybininko patarimų nurodo būtinybę informuoti klientus apie tai, kad buvau paskirtas bendrovės vadovu. Nors ir gerbiu R.Barysą kaip patyrusį vadybininką, noriu atkreipti dėmesį, kad daro jis tai menkinančiu ir pašiepiančiu būdu („derėtų apie tai pranešti bendrovės klientams, o turint jų tiek nedaug kaip BNS, derėtų apie tai pranešti bendrovės klientams“). Be to, šiek tiek abejoju, ar geros vadybos praktika ir patirtis tikrai leidžia gerbiamos bendrovės vadovui, neatsakius į oficialų vieno iš klientų (tegul ir mažo ir negerbiamo) raštą, atsakinėti jam interneto portaluose.
 • Gerbiamas R.Barysas siūlo informuoti klientus apie pasikeitimus bendrovėje. BNS taip ir padarė. Kokius tris kartus: pirmiausia pranešė apie planuojamus pasikeitimus, po to – apie jau įvykusius. R.Barysas, kaip bendrovės, kuri buvo BNS klientė, tuos pranešimus gavo ir galėjo paskaityti. Pranešimus apie planuojamus pasikeitimus ir įvykusias permainas BNS naujienų sraute galėjo paskaityti visi BNS klientai. Taip pat ir ne klientai BNS Spaudos centre. Jei gerbiamam R.Barysui nesinorėjo apie tai skaityti BNS naujienų sraute, galėjo pasiskaityti savo bendrovės leidinyje: „BNS planuoja permainas“
 • Gerbiamas R.Barysas siūlė man, kaip naujam BNS vadovui prisistatyti jam asmeniškai. Pasiūlymas visai logiškas, ir naujasis BNS vadovas tai daro. Tačiau kadangi BNS vis dėlto turi daugiau klientų nei „Verslo žinios“, tai natūralu, kad buvo pasirinkta pradėti prisistatymą ne nuo mažiausių, o nuo didžiausių ir svarbiausių klientų. Su laiku, žinoma, būtų atėjusi ir „Verslo žinių“ eilė. Deja, neatėjo… 
 • Gerbiamas R.Barysas siūlo nepulti į paniką dėl finansinės padėties ir neimti „karštligiškai jos gerinti“. Tikiu gerbiamo R.Baryso patirtimi: jis tikriausiai jau tai yra bandęs ir žino, kad tokie veiksmai niekada nepasiteisina. Laimei, naujajam BNS vadovui tokių priemonių dar nereikėjo imtis, nes BNS finansinė padėtis labai gera ir pastaruosius keletą mėnesių tik gerėja.
 • Gerbiamas R.Barysas teigia, kad savo problemų naštos nereikia užkrauti ant klientų pečių, o planuojamas permainas reikia aptarti su antros pusės vadovu. Tikiu, kad R.Baryso patirtis teisinga ir jai pritariu. Tačiau šioje vietoje manau reikia tam tikro paaiškinimo. Esmė ta, kad jokių permainų „Verslo žinių atžvilgiu“ BNS naujasis vadovas neplanavo. Jis tiesiog nuolankiai ir nuolatos prašė vieno iš „Verslo žinių“ leidinių redaktoriaus laikytis galiojančios BNS ir „Verslo žinių“ sutarties, ant kurios padėtas gerbiamo R.Baryso parašas. Nesulaukęs reakcijos, BNS vadovas bandė telefonu pasiekti patį „Verslo žinių“ generalinį direktorių, tačiau nesėkmingai. Bandymas sekretorei palikti mobiliojo telefono numerį ir prašymas, kad pats „Verso žinių“ generalinis direktorius paskambintų radęs laisvą minutę, taip pat nedavė jokių rezultatų. 
 • Gerbiamas R.Barysas pataria  nesiųsti klientui grėsmingo tono ultimatyvių laiškų faksu. Jeigu toks laiškas neišvengiamas, verčiau tai daryti registruotu laišku. Visiškai su tuo sutinku, net keista kad būdamas vadybos pradžiamoslu būtent taip ir padariau. Tiesa, atsižvegdamas į liūdną patirtį dėl „Lietuvos pašto“ darbo, kartu išsiunčiau ir laiško kopijas faksu, kad „Verslo žinios“ turėtų laiko apgalvoti susidariusią situaciją. Ir laiškas anaiptol nebuvo ultimatyvaus tono: remiantis gerbiamo R.Baryso pasirašyta sutartimi, laiške tiesiog buvo informuojama, kad „Verslo žinioms“ ir toliau nesilaikant sutarties nuostatų, per sutartyje numatytus terminus BNS nutrauks paslaugų teikimą
 • Gerbamas R.Barysas siūlo nusiuntus laišką įsitikinti, ar adresatas tuo metu yra darbo vietoje ir yra „susipažinęs su vienasmene kito vadovo nuomone“. Tikiu, kad geros vadybos praktika, kuria vadovaujasi gerbiamas R.Barysas, apima susirašinėjimą tarp įmonių vadovų ir kad R.Barysas dažnai siunčia laiškus kitiems vadovams su savo „vienasmene“ nuomone. Aptariamu atveju nieko panašaus nevyko, nes BNS laiškas „Verslo žinioms“ nebuvo A.Račo laiškas gerbiamam R.Barysui. Tai buvo bendrovės laiškas kitai bendrovei ir jame buvo reiškiamos ne kokios nors asmeninės nuomonės, o kalbama apie tų bendrovių pasirašytos sutarties ir įsipareigojimų tinkamą vykdymą.
 • Gerbiamas R.Barysas primena BNS vadovui, kad kiti Lietuvos vadovai vasarą atostogauja ar darbo reikalais vyksta į kitas šalis ir kad tos kelionės kartais būna ilgesnės nei 10 dienų. BNS vadovui tai nėra nauja – jis pats šią vasarą dvi savaites atostogavo Kryme ir jau kokius mažiausiai 5 kartus nuo paskyrimo buvo komandiruotėse kitose šalyse. Tačiau BNS vadovui išvykus, jis arba būna pasiekiamas ir gali priimti sprendimus net būdamas ne Lietuvoje, arba jį kas nors pavaduoja, turėdamas atitinkamus įgaliojimus. BNS naujam vadovui tai atrodo visiškai natūralu ir jis nemano, kad vadovui išvykus atostogauti ar į komandiruotę, bendrovėje niekas nebevadovauja ir nėra kam priimti sprendimų. Šioje vietoje naujo BNS vadovo ir gerbiamo R.Baryso požiūris į gerą vadybą kiek skiriasi.
 • Gerbiamas R.Barysas kalba apie kažkokį „vienpusiškai nustatytą kelių dienų atsakymo į ultimatumą laiką“. Gali būti, kad ko nors nežinau, gal gerbiamam R.Barysui tokių atvejų yra pasitaikę, tačiau jei kalbėtume apie BNS laišką „Verslo žinioms“, tai jame buvo remiamasi jau minėta gerbiamo R.Baryso pasirašyta BNS ir „Verslo žinių“ sutartimi ir vadovaujantis jos nuostatomis, buvo prašoma pašalinti sutarties pažeidimus per 10 dienų.
 • Gerbiamas R.Barysas linki nepatyrusiam nekantriam BNS vadovui „neatsidurti tokioje idiotiškoje padėtyje, kai grįžęs į darbą randi du laiškus: vieną su nepelnytais grasinimais, kitą, kad esame jau nubausti, nes neatsakėme į pirmąjį“. Dėkodamas gerbiamam R.Barysui už patirties perdavimą, noriu jį nuraminti, kad BNS tokioje padėtyje neatsidurs, nes 1) BNS laikosi sutarčių, kurias ji yra sudariusi ir piktybiškai jų nepažeidinėja, 2) kilus neaiškumams dėl sutarčių vykdymo, BNS visada ieško galimybių tuos neaiškumus spręsti derybų keliu, 3) BNS net vadovo atostogų metu veikla nesustoja ir visada yra įgaliotas asmuo, galintis priimti sprendimus.
 • Gerbiamas R.Barysas siūlo naujam BNS vadovui neįsižeisti dėl geros vadybos patarimų ir mano juos esant vertais dėmesio bei perspėja, kad juos ignoruojant, BNS gali prarasti kelias dešimtis klientų. Taip, žinoma, gali atsitikti, kaip kad atsitiko su „Verslo žiniomis“, nes BNS visada sieks, kad būtų laikomasi pasirašytų sutarčių.  Tačiau BNS dėl to tikrai nepražus, nes praradusi net ir dešimtį ar dvi sutartis laužančių ir neeetiškai besielgančių klientų, ji vis dar teiks paslaugas keliems šimtams kitokia vadybos pratika besivadovaujančių įmonių, organizacijų ir bendrovių.
 • Gerbiamas R.Barysas kalba apie kažkokius mokesčius, iš kurių, pasak jo, mokamas atlyginimas BNS direktoriui. Nežinau, iš kokių mokesčių gyvena „Verslo žinios“, bet BNS niekas nemoka jokių mokesčių. BNS gauna pajamų už savo teikiamas paslaugas, dalis tų pajamų yra skiriama bendrovės darbuotojų, įskaitant ir administraciją, atlyginimams.
 • Gerbiamas R.Barysas siūlo nesinaudoti BNS, teigdamas, jog BNS žurnalistai informaciją suranda prabėgus 3 mėnesiams, po to kai ji būna paskelbta. Deja, turiu pastebėti, kad gerbiamas R.Barysas netyčia ar sąmoningai skleidžia klaidinančią informaciją. BNS informavo apie VZ rezultatus iš karto kai apie juos paskelbė VŽ, tačiau po to išplėtė (informuodama, pavyzdžiui, kad VŽ šiemet tikisi padidinti pardavimus 30 proc. ir uždirbti 4.7 mln litų pelno) kai susipažino su VŽ ataskaita. Aš asmeniškai linkiu, kad šie planai taptų realybe.
 • Ir pabaigai: Gerbiamas R.Barysas teigia, kad 60 verslo temomis rašančių VŽ žurnalistų nėra priklausomi „nuo dešimt kartų mažesnes pajėgas turinčio BNS“. Visiškai gali būti, tačiau pakanka pavartyti „Verslo žinias“ ar paskaityti vz.lt iki to laiko, kol jos naudojosi BNS paslaugomis ir bus galima įsitikinti, kad dirbančių žmonių kiekis nebūtinai atspindi teikiamų paslaugų kokybę (vz.lt iki šiol neteisėtai naudojasi BNS informacija, perspausdindami ją iš kitų naujienų portalų). O kokybės galima siekti įvairiais būdais – didinant darbuotojų skaičių arba didinant darbo efektyvumą, arba naudojantis paslaugomis, kurias mažesnėmis sąnaudomis gali pasiūlyti kas nors kitas. Šia prasme gerbiamo R.Baryso ir BNS naujojo vadovo požiūris į vadybą galbūt ir skiriasi. Tačiau vadovai, ypač jei jie samdomi, juk kartais keičiasi…

P.S. Nenorėjau viso to rašyti ir tkrai nebūčiau rašęs, nes nemanau, kad dvi bendrovės turi viešai aiškintis savo santykius. Tačiau susipažinęs su gerbiamo R.Baryso viešai skleidžiama žinomai klaidinga informacija ir nereaguodamas į ją, būčiau pasielgęs neteisingai.

P.P.S Tikiuosi, kad VŽ kada nors vėl bus BNS klientu:)

(18 balsų, vidurkis: 4,56 iš 5)
Loading...
 • Anonimas

  popierinis vz tai kaip blogas iprotis. slamstas totalus. studencioku rasliavone is serijos apzvalginis-pramoginis skaitalas. tik daugelis va prenumeruoja vis dar… nors siap turiu pagirti: maketo dizainas visai neblogas:)

 • Žmonės, gyvenkime draugiškai:)

 • Anonimas

  svarus atsakymas, tuo labiau , kad VŽ , kaip pastebiu, po truputį KomTiesėja, o ponas Barysas, kaip čia pasakius, vainauskėja (arba napoleonėja). Taip atsitinka , kai įsivaizduojamos galios nesutampa su realiomis.

 • Anonimas

  N jei ten tikrai VZ direktoriaus komentaras, tai vercia suabejotine dvasine sveikata. Na vakaro ziniu redaktoriui tokio pobudzio pasisakymai gal ir tiktu (suprask, tabloido ir vadovo stiliaus suderinamumas), bet kazkaip vargiai isivaizduoju Times, The Economist vadovus skelbiant pareiskimus bloguose, o dar labiau komentaru skilty. Kaip, beje, taip pat nemanau, kad prie BNS’o „veido“ dera toks pasirinktas atsakas. Nes bendras vaizdas – darzelis-smelio deze. Apibendrinant, visa tai toli nuo savokos – solidu – apibrezimo.

 • Anonimas

  nu jus pavarot, chebra… bet pritariu, VZ saitas tai labai suprastejes pastaruoju metu…

 • @wice

  vyrai – tai dideli vaikai. tik jų žaislai didesni. šiuo atveju – vienas žaidžia dideliu (?) laikraščiu ir naujienų portalu prie jo, kitas – naujienų agentūra :D

  o jei rimčiau, jei ne pirmas p.s., bns vadovo atsakymas į komentarą tikrai galėjo atrodyti netinkamas.

  ai, bet juk galima santykius aiškintis ir taip, jei nepavyksta kitaip :)

 • Anonimas

  Labai argumentuota ir gerbtina pozicija. Pagarba A.Racui ir vienas is tu dalyky, kurie vercia i ji ziureti siek tiek kitaip nei i 90 proc. lietuviskos ziniasklaidos atstovu. Pirma, kaip elgtusi dauguma naujai skirtu paslaugas parduodanciu imoniu vadovu bendraudami su klientais. Pirmiausia, padarytu viska, kad tik nekiltu koks konfliktelis, nes tik pradejus dirbti veltis i gincus ar net prarasti klientus lietuvisko verslo poziuriu yra didele tragedija. Taciau, to paties lietuvisko verslo poziuriu nesilaikyti sutarciu, uztempineti atsiskaitymus kiek galima ilgiau ar net atvirai sukciauti naudojantis lietuviskos temides neigalumu yra normalu. Tai, kas vyksla tarp „Verslo ziniu“ ir BNS yra tipiskas lietuvisko verslo modelis. Reikejo pirkau, mokejau, atejo sunkus laikai nusprendziau nebemoketi, bet paslaugu neatsisakiau – su mintis „gal kaip nors susitarsim, o jei ir nesusitarsim ka as prarasiu?“ Normaliam pasauly verslininkas prarastu brangiausia dalyka – reputacija. Bet tik ne Lietuvoj, kur tai yra normali praktika ir bet koks neetiskas poelgis leidziantis sutaupyuti ar uzdirbti laikomas zmogaus verslumo irodymu. Jei daugelis vadovu elgtusi principingiau, tokia praktika stipriai sumazetu. Bet musu kaimelyje taip jau yra, kad visi kaska kaskam skolingi, o ir rinkos dalyviu daznu atveju tiek mazai, kad pyktis niekas nenori. Taip ir atsiranda komentarai – gyvenkime draugiskai, kurie realiai reiksia, nu apgavo tave ir kas? Nekelk bangu.

 • Noriu priminti visiems šio įrašo, aprašančio, khhm, lietuvių žiniasklaidos verslo atstovų tarpusavio nepakantumą, skaitytojams, kad šiandien visas progresyvus pasaulis pažymi pasaulinę Tolerancijos dieną.

  Zeppelinus sveikina tautiečius Tolerancijos dienos proga!

  Broliai lietuviai, laikykimės sutarčių ir spręskime ginčus tolerantiškai.

 • @ Zeppelinus

  tolerantiškai tave apkabinu :)

  ir ne tik todėl, kad tavo nickas labai panašus į roko dinozaurus – grupę „Led Zeppelin“ :)

 • Anonimas

  Įdomus dviejų skandinaviško kapitalo įmonių vadovų susirašinėjimas. Nors abiejuose laiškuose, neparašyta esmė „kodėl“, iš verslo patirties aišku, kad 4 mln. pelną pastaraisiais metais deklaruojanti VŽ bendrovė laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas. Siūlau BNS įvesti rubrikėlę (VŽ pavyzdžiu), kurioje skelbiami nemokantys (bei save tokiu būdu kredituojantys) klientai:)

 • Anonimas

  Nors ir labai gerbiu abu suinteresuotus asmenis už jų veiklą, tačiau pritariu manantiems, kad toks santykių aiškinimasis – ne tik blogo tono ženklas, bet ir primena vaikų darželio smėlio dėžės peripetijas. Kukliai siūlau abiems šalims pabandyti save įsivaizduoti oponento vietoje ir pasistengti atrasti tokio elgesio pateisinimo motyvų. Taip pat nedrąsiai siūlyčiau abiems pusėms surasti savyje ryžto ir „vyriškumo“ nuryti šią nekorektiškai oponento tėkštelėtą piliulę ir nueiti pasišnekėti bei pasistengti išspręsti kilusius nesutarimus asmeniškai. Prarasti juk nė vienas neturite ką, o iš bendradarbiavimo atnaujinimo, ar bent santykių atšildymo, laimėtų abi pusės. Laimėtų, nes mažų mažiausiai paklotų pamatus tolesniam dialogui ateityje.

 • Anonimas

  Šioje situacijoje absoliučiai palaikau Artūrą Račą. Tokiomis aplinkybėmis tenka prisitatyti realiu vardu. Aš esu Marius Gaubas.

 • Anonimas

  Džentelmeniškumo taisyklės galioja tik tol, kol abi pusės jų laikosi. Kaip ir niekas nesikreipia į advokatą, kol galima susitarti vadovaujantis sveiku protu. Teismas ir įstaymas yra reikalingas tik kvailiojantiems, o ne padoraus klubo nariams. Čia panašiai kaip JAV nori statyti antiradarą, nes Iranas yra labai baisus priešas. Rusai juk atsakė labai vienareikšmiškmai, kad „Iskander“ statys tik tokiu atveju, jei JAV „sukvailios“. Mano nuomone, A.Račas atsakė labai ciniškai, bet labai adekvačiai ir konkrečiai. Aš tikiu, kad p.Barysas yra įvaldęs mobilujį telefoną ir kad minėtam asmeniui kreipiantis į p.A.Račą „Sveikas Artūrai“, anas ragelio nenumeta. Belieka tik sulaukti A.Račo patvirtinimo, kad taip ir yra.

 • Anonimas

  Prisipažinsiu, nesitikėjau…
  Gerbiu abu, pirmiausiai, kaip žurnalistus ir SUPERprofesionalus. Su savo idėjomis, pozicija, nestandartiniu mąstymu. Todėl ir sakau – tikrai nesitikėjau tokio viešo sanktykių aiškinimosi…

 • Anonimas

  jau nebe pirma karta Racas savo bloga naudoja santykiu aiskinimuisi

 • Na, nesuprantu, kodėl visiems taip norisi interpretuoti… ir kaltinti mane nebūtais dalykais…

  Juk parašiau labai aiškiai: niekada nebūčiau nieko panašaus rašęs, nes negalvojau, kad dviejų įmonių verslo reikalai turi būti perkeliami į viešą erdvę. Tačiau kartoju dar kartą – gerbiamas R.Barysas viešai apkaltino mane ir BNS nebūtais dalykais. Ir padarė tai ne tik interneto erdvėje, ber ir mano bloge.

  Ar turėjau tylėti ir nieko nesakyti? Ar turėjau nuolankiai susitaikyti su viešai skleidžiama netiesa ir įžeidinėjimais mano atžvilgiu? Taip juk būčiau pripažinęs, kad visa tai, ką sako gerbiamas R.Barysas, yra tiesa.

  Kadangi manau priešingai, pabandžiau labai smulkiai atsakyti į gerbiamo R.Baryso man ir BNS metamus kaltinimus. Galbūt pasirinkau ne patį tinkamiausią toną, tačiau tikrai stengiausi nieko neįžeisti.

  Padariau tai ne kur nors viešoje erdvėje, o savo bloge, todėl Pauliaus T priekaištai čia visiškai netinkami: aš nesiaiškinau santykių, o tik atsakiau į man metamus kaltinimus ir paneigiau žinomai klaidingas žinias (jei įdomu, galiu asmeniškai parodyti ir BNS bei Verslo žinių sutartį, kuria BNS vadovavosi, nutraukdama paslaugų teikimą).

  Visa tai dariau dėl vienos paprastos priežasties: nemėgstu, kai kas nors meluoja ir nesvarbu ar tas kas nors didelis ir galingas ar menkas ir silpnas.

  Beje, ir toliau darysiu tą patį.

  O jei gerbiamas R.Barysas būtų paskambinęs, tikrai būčiau pakėlęs telefono ragelį. Tačiau užuot tai padarę, Verslo žinios jau po visų perspėjimų ir gavę oficialų pasiūlymą lygiomis su kitomis žiniasklaidos priemonėmis teisėmis skelbti Seimo rinkimų exit poll duomenis, paskelbė juos neteisėtai.

  Tai nejaugi BNS kaltas dėl tokios VZ etikos ir požiūrio į verslą?

 • Anonimas

  Ar Artūras mano, kad visos viešai apie žmogų skelbiamos šiukšlės, jei šiukšlinamas žmogus viešai dėl to nesidrasko, yra tiesa??

 • Anonimas

  Artūrai, įmonių santykių nedera aiškintis viešai. Tai yra nerašyta taisyklė. Tam yra teismai ir kitos institucijos, jeigu ką.

  Gal Jūs abu su Barysu pasidavę emocijoms nematote savęs iš šalies, tačiau, patikėkite, abu atrodote ne kaip. Jūsų asmeniškai atveju tereikėjo parašyti trumpai ir aiškiai: „Boryso kaltinimai nepagrįsti, nes VŽ nesilaikė sutarties Nr. xxxxx“. Tuo viskas pasakyta. Tad kam ta ilga beletristika ir maivymasis? Kaip vyrai susitarkite arba santykius išsiaiškinkite teisiniais būdais.

 • To įdomu: jei šiukšlės paplinta plačiai ir jas skelbia žmogus, iki tol turėjęs gerą reputaciją ir į tas šiukšles niekas nereaguoja, pavojus, jog šiukšlės bus priimtos už tiesą, yra gana didelis.

  To verslininkas: iš esmės su Jumis sutikčiau. Gal kiek ir pasikarščiavau. Tikriausiai charakteris kaltas… Bet juk ne aš pradėjau viešai R.Barysą auklėti ir vadinti jį pirmoku….:)

 • Anonimas

  Palaikau Raca, nors tai ir nesvarbu.
  Tik labai juokiausi is Baryso samones srauto ir susinervinimo (aiskiai matesi!) bei sugebejimo savo rasliava pavadinti geros vadybos patarimais! :) Perfrazavus, pats meluoja, pats rekia.
  Tikiuosi, bendroviu gincas issispres, o viso sito pasikalbejimo viesai nauda akivaizdi – aisku, kas per „verslinyks“ is Baryso. Paprastai normalioj rinkoj melagiu kojos trumpos. Nors… negirdejau, kad kas manytu, jog Lietuva galima vadinti normalia rinka. :/ As nemanau.

 • Anonimas

  Artūrai,
  Netgi jei jūs ir teisus, iš šio jūsų komentaro nebus jokios naudos. Bus tik žala, nes VZ buvo jūsų klientu ir po šio rašinio jau nebėra jokių šansų juos susigrąžinti. Kitiems BNS klientams gali pasirodyti keistas viešas Baryso dorojimas. Tačiau elgėtės vadovaudamasis savo principais. Tad reikėtų pagalvoti ar sėdite savo kėdėje, nes kaip įmonės vadovas tarp „vamzdynų“ ir „vertybių“ privalėjote pasirinkti „vamzdynus“. Tačiau kaip žurnalistas A. Račas pasirinkote „vertybes“.
  p.s. nebekartokite „ne aš pirmas pradėjau“. Skamba infatiliškai.

 • Anonimas

  Visiškai pritariu Valentinui.

 • Anonimas

  Skaičiau ir aš tą Baryso komentarą ir jis tikrai neatrodė vertas dėmesio. Kažkaip netikrai atrodė tas jo skeryčiojimasis. Sakyčiau nereikėjo prasidėti. Bet iš kitos pusės, pagalvokit ką darytumėt jei jūsų namuose kas papiltų šiukšlių?
  Apjuodinti gana lengva, o gerą vardą susigrąžinti – sunku. Todėl manau, kad tokiems šiukšlių pilėjams reikia iškarto duoti atkirtį.

 • Gerbiamas Valentinai ir Adomai, nesutinku su Jumis iš principo. Ir pirmiausia todėl, kad Jūs skelbiate nemažai daliai lietuviško verslo būdingą filosofiją: pajamos ir pelnas bet kokia kaina ir jokių vertybių bei jokios socialinės atsakomybės.

  Mano požiūris į verslą yra kiek kitoks. Jis toks buvo kai rašiau apie verslą, jis toks išliko, kai pats tapau to verslo dalimi. Ir žinote ką? Aš tikiu, kad toks verslas gali išgyventi: etiškas, garbingas, besilaikantis sutarčių, besirūpinantis darbuotojais, jaučiantis už juos atsakomybę. Ir jis net gali būti pelningas.

  R.Baryso aš nedorojau, tai jis bandė tai daryti. Sutinku, žala BNS dėl to buvo, netekome vieno kliento. Bet tikiu, kad laikui bėgant, Lietuvoje daugės verslo ir verslininkų, kuriems vertybės bent jau tiek pat svarbios kaip vamzdynai ir jie žinos, kad BNS yra vienas iš tokių verslų. Taigi ilgalaikėje perspektyvoje manau tik laimėsime. Beje, kas Jums sakė, kad BNS nebėra šansų susigrąžinti VZ – juk viskas pasaulyje keičiasi: gali pasikeisti VZ vadovas, gali pasikeisti ir BNS vadovas:)

  p.s. kai dėl infantilumo – kartoju tai, ko nenorite išgirsti: ne BNS pradėjo viešai skųstis, kad VZ nesilaiko sutarčių.

 • Anonimas

  Gerb. Artūrai, už pirmąją pastraipą galėčiau įsižeisti, nes darote neteisingas išvadas iš kelių mano eilučių interpretacijos ir pateikiate tai kaip faktą. Įsižeidęs galėčiau pulti blusinėtis taip pat, kaip Jūs blusinėjotės su p. Barysu. Tačiau to nedarysiu, o tiesiog pasakysiu, kad, mano supratimu, esate neteisus.

 • Gerbiamas Adomai, atsiprašau, jei Jus įžeidžiau. Bet Jūs pasakėte „visiškai pritariu“… O aš visiškai nepritariu ir pabandžiau paaiškinti, kodėl. Jūs gi tik konstatavote, kad aš neteisus…:)

  Beje, aš ir nesakau, kad aš teisus, aš tik pasakau, koks yra mano požiūris. Ir suprantu, kad jis gali būti klaidingas

 • Anonimas

  Perskaičiau dar kartą Valentino komentarą. Esu neteisus ir už tai atsiprašau – pirmą kartą skaičiau paskubomis. Nepritariu nuomonei, kad vertybes reikia aukoti dėl pragmatiškų tikslų. Dėl pagrindinio klausimo lieku prie savo nuomonės, jog tokie santykių aiškinimaisi buvo abipusė klaida. Tačiau palikime vertinimus istorikams.

 • Mielas Artūrai,

  Skaitau ir atsistebėti negaliu kiek tu čia visokio melo ir šmeižto papylei. Bet tiek to, ne mano čia pupos – su Barysu Jūs pradėjote diskutuoti, tai ir diskutuokite. Aš tik norėčiau, kad tu dabar manęs, kaip „Verslo žinių“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojo bei naujienų redaktoriaus viešai atsiprašytum už melą, kad „Verslo žinios“ naudojo exit pool duomenis, kurių neturėjo teisės naudoti.
  Artūrai, man labai nemalonu ir nesmagu aiškintis, tu mane puikiai pažįsti aš tokių dalykų nemėgstu. Ir dėl šitos apklausos sąlygų aš skambinau tau ketvirtadienį ar penktadienį prieš rinkimus ir tavo pasiūlyta kaina buvo visiškai nenormali laikraščiui (įvertinant tai, kad elektroninė žiniasklaida pirmadienio rytą skelbs jau tikrus duomenis), todėl pats asmeniškai Rolandui Barysui ir savo kolegai Ramūnui Terleckui patariau jų nenaudoti – ką ir padarėme. Taigi, dabar, būk Artūrai vyras ir pripažink, kad įsibėgėjai čia su tuo savo šmeižto prieš VŽ garvežiu ir persistengei.
  Beje, Barysas yra teisus, tą dieną, kai tu atsiuntei savo raštą, jo iš tiesų nebuvo, beje tą dieną, mes su tavimi kalbėjomės telefonu – tu man nepasakei nė vienos pretenzijos dėl to, kad vz.lt kažką neteisėtai naudoja. Taip kad – norėjai triukšmelio, jį turi, tuo ir didžiuokis, bet dėl exit pool prašau atsiprašyti manęs, kaip „Verslo žinių“ redaktoriaus, nes kaip suprantu esu aš su savo kolegomis apkaltintas vagyste, kurios niekada nesu padaręs.

  Sėkmės BNS, bendrovei, prie kurios kūrimo esu prisidėjęs ir asmeniškai, žinoma, tau Artūrai.

 • Mielas Adomai,

  Na štai, pasirodo, sutariame dėl kai kurių dalykų…:) Nesu aš toks vienišas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio.

  O dėl santykių aiškinimosi – aš juk jau pripažinau, kad galbūt šiek pasikarščiavau. Tačiau kalbu tik apie formą, o ne apie turinį.

 • Anonimas

  Aš irgi pastebėjau, kad kai kurių savo reputacija besididžiuojančių autorių viešomis šiukšlėmis esate ir pats patikėjęs, net savo rašiniuose panaudojęs kaip neginčijamus faktus. Dabar aiškiau kodėl.

  O Jus taip lengva išprovokuoti viešam santykių aiškinimuisi.

 • Mielas Dariau, tikrai skaudu skaityti tai, ką parašei. …“melo ir šmeižto papylei“… Rašant tokius žodžius būtų gerai juos argumentuoti….

  Bet pasinaudosiu sūnaus patarimu ir pabandysiu būti labai trumpas ir konkretus.

  Taigi, apie „exit poll“. Tiesa, Tu skambinai ir klausei. Taip pat tikriausiai nepaneigsi, kad visus atsakymus pateikiau ir žodžiu ir raštu (ir jei gerai pamenu, tai buvo skirta tik portalui, o ne laikraščiui, nes produktas buvo skirtas radijams, televizijoms ir portalams, o ne laikraščiams, ką Tu pats puikiai žinai). Gal tik patikslinimas dėl kainos: ji nebuvo „mano“, ji buvo tokia, kokia gavosi padalijus apklausos kaštuss tarp visų Lietuvos žiniasklaidos priemonių (o jų buvo keliolika).

  Suprantu, kad VZ ji galėjo pasirodyti nepriimtina – buvo ir dar keletas žiniasklaidos priemonių, kuriems atrodė taip pat.

  Tačiau skirtumas tarp tų kitų žiniasklaidos priemonių ir VZ buvo tas, kad tos kitos žiniasklaidos priemonės nepasinaudojo tos apklausos rezultatais.

  VZ, o tiksliau reikėtų sakyti vz.lt, nors ir buvo gavusi pasiūlymą prisidėti prie bendro exit poll projekto, pasielgė kitaip ir apklausos rezultatus paskelbė savo svetainėje (http://vz.lt/Default2.aspx?ArticleID=7d7d78c4-b80b-464f-9ae5-12f185d1010e), nors visos televizijos bei interneto portalai, skelbdami šios apklausos duomenis, labai aiškiai nurodė, kad skelbti apklausos duomenis be išankstinio raštiško BNS sutikimo draudžiama. Tas pats, beje, buvo nurodyta ir BNS pranešime, kuriame buvo pateikti duomenys, ir kuriuo – aš esu beveik 100 proc. tikras – pasinaudojo vz.lt rengdama pranešimą savo svetainei.

  Būtent tai turėjau galvoje, kai rašiau, kad „Verslo žinios“ jau po visų perspėjimų ir gavę oficialų pasiūlymą lygiomis su kitomis žiniasklaidos priemonėmis teisėmis skelbti Seimo rinkimų exit poll duomenis, paskelbė juos neteisėtai“.

  Galbūt padariau klaidą, nurodydamas Verslo žinias, o ne vz.lt, tačiau kaip man visada tvirtindavo vz.lt redaktorius, vz.lt yra „Verslo žinių“ dalis.

  Jei yra ne taip, tada prisipažįstu klydęs ir viešai atsiprašau Tavęs kaip laikraščio „Verslo žinios“ redaktoriaus pavaduotojo ir naujienų redaktoriaus.

  Tačiau tuo pat metu noriu pakartoti, kad vz.lt skelbdama BNS ir RAIT vykdyto exit poll duomenis elgėsi neetiškai ir neteisėtai.

  Beje, su Tavimi, Dariau nekalbėjau apie vz.lt vykdomus sutarties pažeidinėjimus todėl, kad maniau, jog tai nėra Tavo, kaip redaktoriaus pavaduotojo ir naujienų redaktoriaus kompetencija. Kalbėjau apie tai su Linu (ne kartą ir ne du), o po to, elgiausi taip, kaip numatė tuo metu galiojusi Verslo žinių ir BNS sutartis.

  Šiame kontekste keistai skamba Tavo pastabos, jog „norėjau triukšmelio“. Priešingai – tylėjau kaip žemė, tiek tada, kai vz.lt pažeidinėjo sutartį, tiek tada, kai neteisėtai skelbė „exit poll“ duomenis. Nors dabar suprantu, kad tikriausiai padariau klaidą – reikėjo kreiptis į teismą.

  Taigi, kad viskas būtų aišku: Tavęs asmeniškai vagyste nekaltinu, ir jei Tau taip pasirodė, dar kartą dėl to atsiprašau.

  Kai kuriuos Tavo kolegas kaltinu neetišku elgesiu ir neteisėtu naudojimusi BNS paslaugomis.

  Visiškai tuo nesididžiuoju, nes manau, kad tai kenkia visai Lietuvos žiniasklaidai, kurios dalimi laikau ir Verslo žinias, ir BNS, ir save asmeniškai.

  Beje, gerbdamas Tavo indėlį į BNS kūrimą ir Lietuvos žiniasklaidą apskritai, tikiuosi, kad ir Tu manęs atsiprašysi už niekuo nepagrįstus kaltinimus šmeižtu ir melu.

  P.S. Jei bus įdomu, Tau asmeniškai galiu atsiųsti Verslo žinių ir BNS sutarties, laiško „Verslo žinioms“, kuriame buvo pasiūlymas dėl dalyvavimo „exit poll“ projekte, laiškų „Verslo žinioms“ apie sutarties pažeidimą ir informacijos nutraukimą kopijas bei šimtus vz.lt pranešimų, kuriuose, pažeidžiant sutartį, buvo naudojama BNS informacija.

  Su geriausiais linkėjimais,

  P.S. Pasiūlymas „Verslo žinioms“ naudotis BNS informacija tebegalioja:)

 • Komentaras pašalintas kaip neatitinkantis komentavimo šiame bloge taisyklių – A.R.

 • Taigi, mielas Artūrai, išeina, kad dabar aš lyg ir kaltas, kad tu mano leidžiamą (turiu omenyje save ne kaip leidėją, bet redaktorių) laikraštį išvadinai vagimi ir dabar turiu tavęs atsiprašyti? Tai gal iš tiesų Artūrai, kreipkis į teismą ir ten mes visus taškus dėliosime.
  Beje, mane ir „Verslo žinias“ teismui esi jau skundęs, tad neturėtų būti kaip nors dėl to tau morališkai kelblu.
  Kai dėl triukšmelio, tai Artūrai, juk puikiai žinai kaip stengeisi, kad apie visą šitą reikalą būtų nutylėta. Ne man čia tau aiškinti.

  Visa kita yra mano dėmesio nevertas susirašinėjimas, kuriam aš ir laiko nelabai turiu. Bet mano reikalavimas, kad atsiprašytum manęs, kaip „Verslo žinių“ redaktoriaus ir dienraščio naujienų redaktoriaus – tebegalioja. Aš ir į tai nebūčiau atkreipęs dėmesio, tiesiog pasirodo, kad tavo šitą blogą skaito žmonės, kurie labai suabejojo, kad mano deklaruojamos žurnalistikos vertybės prasilenkia su mano veikla. Taigi, Artūrai, neturiu kur dėtis. Esu užpultas ir privalau gintis, nors tikrai esu prieš savo valią įtrauktas į pokalbį, kuris man yra labai nemalonus. Ypač, kai suprantu, kad vagyste mane kaltina bendrovė, kurios esu vienas iš steigėjų ir iki labai neseno laiko buvęs akcininkas.

 • Dariau, paskaityk atidžiai,ką parašiau.

  Nebeturiu ką pridurti.

  O steigėjas ir akcininkas čia ne prie ko…

  Ir man tikrai labai apmaudu, kad viską žinodamas ir suprasdamas, vietoj argumentų naudoji emocijas.

  Ir paprašyk R.Baryso VZ ir BNS sutarties teksto

 • Manau, kad meksikonų serialų ir realybių šou mėgėjams šis susirašinėjimas turėtu patikti.

  Bet daugumai šio blogo skaitytojų – vargu bau. Nemalonu, kai rimti ir gerbtini vyrai niokoja savo autoritetą tokiais ginčais….

  Negi negalima pereiti prie apsikeitimo el.laiškais, negi žiūrovų akivaizdoje tąsyti viens kitą už kasų ant tiek smagiau..?

  Juk Lietuva maža, dar kartu gersit apsikabinę, tai kam tie cirko pratęsimai…?

 • Hm.

  straipsnis, i kuri veda arturo paskelbtas linkas, yra „laikinai neprieinamas“.

  Keista, a?

  Sitoj visoj istorijoj atkreipsiu demesi i du dalykus.

  viesai pamokymus dalinti pradejo r.barysas, stai cia. http://www.blogas.lt/
  mediamedis/438346/susikirto-print-media.html

  komentaras datuotas 11.05 d., arturo atsakymas – 11.15 d.

  sakyciau, dariaus atsakymas del triuksmelio kaip ir ne laiku.

  na, o del exit pool… nzn kaip ten viskas vyko. bet zinau, kad organizacijose virsus ne visad zino, ka veikia apacios. uztat aiskinasi paskui pirmieji:)

 • Anonimas

  Jo, Taraseviciui reiktu ismokti skaityti. Arba pasimokyti formaliosios logikos ir paziureti, ka Racas parases. Bet jei atseit rimti verslininkai, „buve steigejai ir akcininkai“ elgiasi kaip buliai per korida, tai ko noret… Maniau, issiaiskine bus bent Racas su Tarasevicium, tik pasirodo, pastarasis pasirinko kelia „geriau pasnekesiu, o paskui matysim“. Klounas. Is vz.lt kliurkos pasidare verzlazinis tokia antireklama, kad net juokas ima.

 • Anonimas

  Artūrai,
  Tai ką jūs rašėte visiškai nesusiję su etika. Tai tiesiog verslo ginčas, kuris Baryso ir Jūsų pastangų dėka tapo viešas. Pažiūrėkite kaip viskas atrodo iš šalies. Du gerbiamų žiniasklaidos priemonių vadovai viešai ginčijasi apie tai kas kurį apgavo. Po to pasijungia dar vienos iš žiniasklaidos priemonių vadovo pavaduotojas. Vyksta didelės „razborkės“ kas pirmas ką pasakė telefonu. Labiausiai gaila, kad tai daro geriausią reputaciją turinčių žiniasklaidos priemonių vadovai. Būtų visiškai normalu jei tarpusavyje koliotųsi Vakaro žinių ir Ekstra redaktoriai. Jūs gi abu savo tokiu elgesiu pakertate bet kokią viltį, kad Lietuvoje yra padori žiniasklaida. Taip Barysas pasielgė kvailai išspausdinęs savo tekstą Jūsų bloge. Tačiau Jums reikėjo elgtis oriai ir pasistengti padėti Barysui išsaugoti savo veidą. Gal paparašyti jo išimti tekstą, išsiaiškinti santykius prie kavos puodelio. Susitarti viešai neskalbti savo skalbinių. Tokiu būdu, išsaugojus Baryso reputaciją būtų pagrindas ateities bendradarbiavimui, nes jis anksčiau ar vėliau pasijustų dėkingas. Vietoje to Jūs įmurkdėte ir savo veidą į mėšlą ir prasidėjo tas blusinėjimasis. Viso to rezultatas:
  Baryso reputacija sugadinta. Dabar galvosime, kad žmogus kvailai besielgiantis gali kvailai ir mastyti. Mažiau pasitikėsime Verslo žiniomis.
  Jūsų reputacija sugadinta – dabar skaitydami jūsų komentarus įtarinėsime, kad juos galėjo inspiruoti kvailos asmeninės ambicijos. Prisiminkie, kaip jūs vertinate Valinską ir pagalvokite ar jūsų elgesys nėra kelis kartus kvailesnis negu jo.
  BNS prarado klientą amžiams.
  Jūsų kiti klientai daug atsargiau vertins santykius su jumis, nes kas žino ką jūs galite apie juos parašyti savo bloge iškilus verslo ginčui.
  Padorios žiniasklaidos reputacija sugadinta. Jūsų ginčo lygis yra daug žemesnis nei tų kurie vyksta seime ar tarp partijų. Kokią dabar moralinę teisę jūs turėsite juos aptarinėti.
  Žodžiu, liūdna, kad Lietuvos žiniasklaida yra tokio paties provincialaus lygio kaip ir visa Lietuva. Bandau įsivaizduoti ar galėtų Wall Street Journal redaktorius viešai koliotis AP agentūros redaktoriaus bloge ir svaidytis abipusiais kaltinimais kuris pirmas pradėjo, kas atsiuntė kokį faksą ir kuris kuriam meluoja. Liūdna. Visiems jums už viešuosius ryšius DVEJETAS.

 • Anonimas

  Labai puikus Valentino komentaras.