Gerbiamas R.Barysai, ačiū Jums už patarimus, bet vadybos iš Jūsų nesimokysiu

Komentaruose radau gerbiamo „Verslo žinių“ vyriausiojo redaktoriaus ir generalinio direktoriaus Rolando Baryso pamokymus jaunam vadybininkui.

Manau, kad jei gerbiamas Rolandas juos rašo man į blogą, atsakyti taip pat turėčiau čia.

Taigi, apie viską iš eilės:

 • R.Barysas konstatuoja, kad A.Račas kaip vadybininkas yra absoliutus pradžiamokslis ir kaip vieną iš patyrusio vadybininko patarimų nurodo būtinybę informuoti klientus apie tai, kad buvau paskirtas bendrovės vadovu. Nors ir gerbiu R.Barysą kaip patyrusį vadybininką, noriu atkreipti dėmesį, kad daro jis tai menkinančiu ir pašiepiančiu būdu („derėtų apie tai pranešti bendrovės klientams, o turint jų tiek nedaug kaip BNS, derėtų apie tai pranešti bendrovės klientams“). Be to, šiek tiek abejoju, ar geros vadybos praktika ir patirtis tikrai leidžia gerbiamos bendrovės vadovui, neatsakius į oficialų vieno iš klientų (tegul ir mažo ir negerbiamo) raštą, atsakinėti jam interneto portaluose.
 • Gerbiamas R.Barysas siūlo informuoti klientus apie pasikeitimus bendrovėje. BNS taip ir padarė. Kokius tris kartus: pirmiausia pranešė apie planuojamus pasikeitimus, po to – apie jau įvykusius. R.Barysas, kaip bendrovės, kuri buvo BNS klientė, tuos pranešimus gavo ir galėjo paskaityti. Pranešimus apie planuojamus pasikeitimus ir įvykusias permainas BNS naujienų sraute galėjo paskaityti visi BNS klientai. Taip pat ir ne klientai BNS Spaudos centre. Jei gerbiamam R.Barysui nesinorėjo apie tai skaityti BNS naujienų sraute, galėjo pasiskaityti savo bendrovės leidinyje: „BNS planuoja permainas“
 • Gerbiamas R.Barysas siūlė man, kaip naujam BNS vadovui prisistatyti jam asmeniškai. Pasiūlymas visai logiškas, ir naujasis BNS vadovas tai daro. Tačiau kadangi BNS vis dėlto turi daugiau klientų nei „Verslo žinios“, tai natūralu, kad buvo pasirinkta pradėti prisistatymą ne nuo mažiausių, o nuo didžiausių ir svarbiausių klientų. Su laiku, žinoma, būtų atėjusi ir „Verslo žinių“ eilė. Deja, neatėjo… 
 • Gerbiamas R.Barysas siūlo nepulti į paniką dėl finansinės padėties ir neimti „karštligiškai jos gerinti“. Tikiu gerbiamo R.Baryso patirtimi: jis tikriausiai jau tai yra bandęs ir žino, kad tokie veiksmai niekada nepasiteisina. Laimei, naujajam BNS vadovui tokių priemonių dar nereikėjo imtis, nes BNS finansinė padėtis labai gera ir pastaruosius keletą mėnesių tik gerėja.
 • Gerbiamas R.Barysas teigia, kad savo problemų naštos nereikia užkrauti ant klientų pečių, o planuojamas permainas reikia aptarti su antros pusės vadovu. Tikiu, kad R.Baryso patirtis teisinga ir jai pritariu. Tačiau šioje vietoje manau reikia tam tikro paaiškinimo. Esmė ta, kad jokių permainų „Verslo žinių atžvilgiu“ BNS naujasis vadovas neplanavo. Jis tiesiog nuolankiai ir nuolatos prašė vieno iš „Verslo žinių“ leidinių redaktoriaus laikytis galiojančios BNS ir „Verslo žinių“ sutarties, ant kurios padėtas gerbiamo R.Baryso parašas. Nesulaukęs reakcijos, BNS vadovas bandė telefonu pasiekti patį „Verslo žinių“ generalinį direktorių, tačiau nesėkmingai. Bandymas sekretorei palikti mobiliojo telefono numerį ir prašymas, kad pats „Verso žinių“ generalinis direktorius paskambintų radęs laisvą minutę, taip pat nedavė jokių rezultatų. 
 • Gerbiamas R.Barysas pataria  nesiųsti klientui grėsmingo tono ultimatyvių laiškų faksu. Jeigu toks laiškas neišvengiamas, verčiau tai daryti registruotu laišku. Visiškai su tuo sutinku, net keista kad būdamas vadybos pradžiamoslu būtent taip ir padariau. Tiesa, atsižvegdamas į liūdną patirtį dėl „Lietuvos pašto“ darbo, kartu išsiunčiau ir laiško kopijas faksu, kad „Verslo žinios“ turėtų laiko apgalvoti susidariusią situaciją. Ir laiškas anaiptol nebuvo ultimatyvaus tono: remiantis gerbiamo R.Baryso pasirašyta sutartimi, laiške tiesiog buvo informuojama, kad „Verslo žinioms“ ir toliau nesilaikant sutarties nuostatų, per sutartyje numatytus terminus BNS nutrauks paslaugų teikimą
 • Gerbamas R.Barysas siūlo nusiuntus laišką įsitikinti, ar adresatas tuo metu yra darbo vietoje ir yra „susipažinęs su vienasmene kito vadovo nuomone“. Tikiu, kad geros vadybos praktika, kuria vadovaujasi gerbiamas R.Barysas, apima susirašinėjimą tarp įmonių vadovų ir kad R.Barysas dažnai siunčia laiškus kitiems vadovams su savo „vienasmene“ nuomone. Aptariamu atveju nieko panašaus nevyko, nes BNS laiškas „Verslo žinioms“ nebuvo A.Račo laiškas gerbiamam R.Barysui. Tai buvo bendrovės laiškas kitai bendrovei ir jame buvo reiškiamos ne kokios nors asmeninės nuomonės, o kalbama apie tų bendrovių pasirašytos sutarties ir įsipareigojimų tinkamą vykdymą.
 • Gerbiamas R.Barysas primena BNS vadovui, kad kiti Lietuvos vadovai vasarą atostogauja ar darbo reikalais vyksta į kitas šalis ir kad tos kelionės kartais būna ilgesnės nei 10 dienų. BNS vadovui tai nėra nauja – jis pats šią vasarą dvi savaites atostogavo Kryme ir jau kokius mažiausiai 5 kartus nuo paskyrimo buvo komandiruotėse kitose šalyse. Tačiau BNS vadovui išvykus, jis arba būna pasiekiamas ir gali priimti sprendimus net būdamas ne Lietuvoje, arba jį kas nors pavaduoja, turėdamas atitinkamus įgaliojimus. BNS naujam vadovui tai atrodo visiškai natūralu ir jis nemano, kad vadovui išvykus atostogauti ar į komandiruotę, bendrovėje niekas nebevadovauja ir nėra kam priimti sprendimų. Šioje vietoje naujo BNS vadovo ir gerbiamo R.Baryso požiūris į gerą vadybą kiek skiriasi.
 • Gerbiamas R.Barysas kalba apie kažkokį „vienpusiškai nustatytą kelių dienų atsakymo į ultimatumą laiką“. Gali būti, kad ko nors nežinau, gal gerbiamam R.Barysui tokių atvejų yra pasitaikę, tačiau jei kalbėtume apie BNS laišką „Verslo žinioms“, tai jame buvo remiamasi jau minėta gerbiamo R.Baryso pasirašyta BNS ir „Verslo žinių“ sutartimi ir vadovaujantis jos nuostatomis, buvo prašoma pašalinti sutarties pažeidimus per 10 dienų.
 • Gerbiamas R.Barysas linki nepatyrusiam nekantriam BNS vadovui „neatsidurti tokioje idiotiškoje padėtyje, kai grįžęs į darbą randi du laiškus: vieną su nepelnytais grasinimais, kitą, kad esame jau nubausti, nes neatsakėme į pirmąjį“. Dėkodamas gerbiamam R.Barysui už patirties perdavimą, noriu jį nuraminti, kad BNS tokioje padėtyje neatsidurs, nes 1) BNS laikosi sutarčių, kurias ji yra sudariusi ir piktybiškai jų nepažeidinėja, 2) kilus neaiškumams dėl sutarčių vykdymo, BNS visada ieško galimybių tuos neaiškumus spręsti derybų keliu, 3) BNS net vadovo atostogų metu veikla nesustoja ir visada yra įgaliotas asmuo, galintis priimti sprendimus.
 • Gerbiamas R.Barysas siūlo naujam BNS vadovui neįsižeisti dėl geros vadybos patarimų ir mano juos esant vertais dėmesio bei perspėja, kad juos ignoruojant, BNS gali prarasti kelias dešimtis klientų. Taip, žinoma, gali atsitikti, kaip kad atsitiko su „Verslo žiniomis“, nes BNS visada sieks, kad būtų laikomasi pasirašytų sutarčių.  Tačiau BNS dėl to tikrai nepražus, nes praradusi net ir dešimtį ar dvi sutartis laužančių ir neeetiškai besielgančių klientų, ji vis dar teiks paslaugas keliems šimtams kitokia vadybos pratika besivadovaujančių įmonių, organizacijų ir bendrovių.
 • Gerbiamas R.Barysas kalba apie kažkokius mokesčius, iš kurių, pasak jo, mokamas atlyginimas BNS direktoriui. Nežinau, iš kokių mokesčių gyvena „Verslo žinios“, bet BNS niekas nemoka jokių mokesčių. BNS gauna pajamų už savo teikiamas paslaugas, dalis tų pajamų yra skiriama bendrovės darbuotojų, įskaitant ir administraciją, atlyginimams.
 • Gerbiamas R.Barysas siūlo nesinaudoti BNS, teigdamas, jog BNS žurnalistai informaciją suranda prabėgus 3 mėnesiams, po to kai ji būna paskelbta. Deja, turiu pastebėti, kad gerbiamas R.Barysas netyčia ar sąmoningai skleidžia klaidinančią informaciją. BNS informavo apie VZ rezultatus iš karto kai apie juos paskelbė VŽ, tačiau po to išplėtė (informuodama, pavyzdžiui, kad VŽ šiemet tikisi padidinti pardavimus 30 proc. ir uždirbti 4.7 mln litų pelno) kai susipažino su VŽ ataskaita. Aš asmeniškai linkiu, kad šie planai taptų realybe.
 • Ir pabaigai: Gerbiamas R.Barysas teigia, kad 60 verslo temomis rašančių VŽ žurnalistų nėra priklausomi „nuo dešimt kartų mažesnes pajėgas turinčio BNS“. Visiškai gali būti, tačiau pakanka pavartyti „Verslo žinias“ ar paskaityti vz.lt iki to laiko, kol jos naudojosi BNS paslaugomis ir bus galima įsitikinti, kad dirbančių žmonių kiekis nebūtinai atspindi teikiamų paslaugų kokybę (vz.lt iki šiol neteisėtai naudojasi BNS informacija, perspausdindami ją iš kitų naujienų portalų). O kokybės galima siekti įvairiais būdais – didinant darbuotojų skaičių arba didinant darbo efektyvumą, arba naudojantis paslaugomis, kurias mažesnėmis sąnaudomis gali pasiūlyti kas nors kitas. Šia prasme gerbiamo R.Baryso ir BNS naujojo vadovo požiūris į vadybą galbūt ir skiriasi. Tačiau vadovai, ypač jei jie samdomi, juk kartais keičiasi…

P.S. Nenorėjau viso to rašyti ir tkrai nebūčiau rašęs, nes nemanau, kad dvi bendrovės turi viešai aiškintis savo santykius. Tačiau susipažinęs su gerbiamo R.Baryso viešai skleidžiama žinomai klaidinga informacija ir nereaguodamas į ją, būčiau pasielgęs neteisingai.

P.P.S Tikiuosi, kad VŽ kada nors vėl bus BNS klientu:)

(18 balsų, vidurkis: 4,56 iš 5)
Loading...