Dėl tokių kaip L.Donskis Lietuva buvo tapusi žydšaudžių tauta

Dėl tokių kaip Leonidas Donskis Lietuva Antrojo Pasaulinio karo metu buvo tapusi žydšaudžių tauta. Ne, tokie kaip L.Donskis, žydų nešaudė, tokie kaip jis stovėjo tada, 1941 metų birželio 27 dieną Kaune ir žiūrėjo, kaip kiti daužo žydus laužtuvais, medinėmis lazdomis. Gali būti, kad L.Donskis tada būtų grojęs akordeonu, nes tokių, kaip teigia ludininkai, irgi buvo.

Būtent tokia pirma mintis man atėjo į galvą skatant L.Donskio tekstą, apie kurį žadėjau parašyti. Tą tekstą, į kurį paskui atsakė toks A.Užkalnis (nuorodos nededu, nes pornografijos ir kliedesių šiame tinklaraštyje stengiuosi neplatinti).

L.Donskio tekstas yra gražus. Kaip ir dauguma kitų jo tekstų. Pradedant jau pavadinimu, kuriame užkoduotos pagrindinės L.Dinskio tezės: „užmušk“ ir „egomaniakai“. Tai – iš esmės raktiniai teksto žodžiai, kuriais L.Donskis (ir čia reikėtų pridėti – nemažai kitų Lietuvos intelektualų – o šį žodį čia naudoju be jokios ironijos) apsibrėžia savo poziciją. Jis kalba apie kitus, jis nieko neužmušinėja ir jis nėra egomaniakas.

Bet pradeda L.Donskis nuo ilgos ir gražios literatūros apžvalgos, kurioje jis pademonstruoja savo erudiciją, žinias apie užsienio literatūros klasikus bei jų kūrinių personažus. Tiesa, čia būtų galima pastebėti, kad ir čia jis tikriausiai pats to nepastebėdamas, elgiasi ne kaip akademinės bendruomenės narys, o koks pigus propagandistas  – a la A.Bačiulis, kuris faktus derina prie išvados, o ne išvadą prie turimų faktų. L.Donskis savo įžangoje įrodinėja, kad visko žinojimas literatūros klasikoje priskiriama šėtonui, tai yra blogiui. Nors aš pavyzdžiui, neabejoju, kad toke literatūroje yra dar daugiau pavyzdžių, kur visko žinojimas yra priskiriamas Dievui. Bet tai, žinoma, smulkmena, nors ir parodanti tam tikras L.Donskio savybes.

Vis dėlto įdomiau pasidaro, kai L.Donskis, įtvirtinęs savo, kaip intelektualo, erudito ir šviesaus žmogaus, galinčio manipuliuoti turimomis akademinėmis žiniomis, statusą, imasi konkretesnių dalykų. Tai yra, pradeda dėstyti, kaip viduramžių šėtonas persikėlė į dabartinius laikus. Tiesa, prieš tai jis neišmanėliams paaiškina, kuo skiriasi galia nuo jėgos ir tas paiškinimas taip pat labai gražus, nes jame galima rasti ne tik teoriją, bet ir praktiką, ir net patį L.Donskį toje praktikoje:

Galia yra legitimi, ja niekas neabejoja, ją gerbia ir pripažįsta visi, kas  dalyvauja simbolinėje galios paskirstymo sferoje ir kas ją sankcionuoja – ar ji  reikštųsi kaip suteiktas dangaus mandatas, ar kaip Dievo malonė, ar kaip Dievo  balsas tautoje („vox populi – vox dei“) ir žmoguje, ar kaip demokratinės  procedūros legitimuotas atstovavimas tautai ir valstybei. Galia yra aukštesnė už jėgą. Jėga jai tarnauja ir sykiu ją aptarnauja.

[…]

Mūsų dienų viešosios figūros tyčiojimosi griebiasi būtent todėl, kad jie  demonstruoja savo jėgą. Galios jie neturi – jų jėga nėra legitimi. Niekas jų nerinko, niekas nebalsavo nei už jų statusą, nei už tai, kad jie žmones viešai  vadintų debilais arba keikdamiesi aiškintųsi tarpusavio santykius. Todėl  vienintelis legitimacijos būdas – matomumas, girdimumas ir galios lauko figūrų puolimas. Viešos figūros, kurių nėra simbolinio autoriteto lauke, save  aktualizuoja per jėgos logiką. Kaip pasakytų Williamas Shakespeare’as, jiems  reikia daug triukšmo ir įniršio („sound and fury“).

Viskas kaip ir aišku, ar ne? L.Donskis yra galia, jis legitimus, nes jį išrinko. O visi kiti, kurių nerinko, yra nelegitimūs ir jie yra jėga.

Aš manau tai yra pirmasis L.Donskio suklupimas ir pirmoji veidmainiška nuodėmė. Pirmiausia todėl, kad jau pats bandymas sieti legitimumą, galią ir jėga su rinkimu ir balsavimu rodo tiesiog sovietinį atavizmą L.Donskio, kuris skelbiasi esąs visapusiškas liberalas, mąstyme, o antra, ir kas yra juokinga, tai juk L.Donskio taip pat nieks nerinko ir niekas už jį nebalsavo. Balsavo už sąrašą, į kurį įsirašyti L.Donskis buvo pakviestas. Iš esmės tai jis atliko to abrozdėlio, kuriuos tikintieji kabina virš lovos, taip tikėdamiesi būti arčiau Dievo, vaidmenį. Tas abrozdėlis, jei kalbėsime apie rinkimus į Europos Parlamentą, padėjo ne tik pačiam L.Donskiui, bet ir keliems kitiems patekti arčiau šiuolaikinio Dievo – lengvo ir nerūpestingi gyvenimo Europos Parlamente.

Eikim toliau, bet prieš judant į priekį, dar viena pastaba. L.Donskis, kalba apie galią ir jėgą, pirmąją akivaizdžiai prsikirdamas sau, o antrąją – tiems, už kuriuos nebalsavo ir kurių nerinko, bet iš tiesų tai jis kalba apie įtaką. Tą iš esmės atskleidžia štai šios L.Donskio atviravimų vietos:

Jei nori būti išgirstas, turi „nušienauti“ savo antagonistą – ne diskutuoti, net  ne demaskuoti, ne atrasti jo kalbos ir mąstymo silpnąsias puses, o tiesiog  nužudyti jame norą daryti tai, ką jis daro. Įrodyti, kad jis yra vaikščiojanti  klaida, gyvas nesusipratimas, nuostolis, nusivylimas ir fiasko.

[…]

Psichologinis karas maskuoja idėjinį ir moralinį vakuumą – tai tiesiog  intelektualinio ir politinio bejėgiškumo slėpimas mužikiška bravūra.

Dialogas degraduoja, kada rašoma ne apie idėjas, o apie rašančiuosius – kada  miršta ad rem ir lieka tik ad hominem. Beje, o kam gi eksponuoti savo  antipatijas ir simpatijas? Kas pasakė, kad viešojoje erdvėje reikia afišuoti  požiūrį vienas į kitą? Iš kur visa tai? Kodėl ir už ką mane kas nors turi mėgti?  Ypač jei stoji prieš daugumą ir nepriimi jos tabu, stabų ir tiesų, pašalini net  ir mažiausią tikimybę tapti masių herojumi.

Viskas suprantama: L.Donskis, nors ir nenori būti toks, kaip tie, už kuriuos nebalsavo ir kurių nerinko, taip pat nori būti išgirstas, pastebėtas, nori, kad į jį įsiklausytų, jo idėjas priimtų.

Jis iš esmės lygiai toks pat egomaniakas, apie kuriuos jis rašo. Antraip juk ar būtų prieš keletą metų ėjęs į televiziją, ar rašinėtų tekstus Lietuvos interneto portalams, ar skaitytų viešas paskaitas? Nieko blogo – jis toks pat, kaip ir visi, ir jam reikia dėmesio, kaip ir visiems kitiems, kurie mano, kad turi ką pasakyti.

Bet yra ir skirtumų – L.Donskis a priori žino, kad tai, ką jis pasakys, yra geriau, giliau ir svarbiau. Ne mužikiška, ne bejėgiška ir ne vakuumas. Tai – užpildyta L.Donskiu ir dėl to tikriausiai turi būti net nediskuotuojama. Beje, neabai supratau, kada ir kur čia L.Donskis stojo prieš daugumą, bet tai tikriausiai irgi smulkmena. Bet esmę ir savo troškimus L.Donskis įvardija labai aiškiai:

Visa esmė yra laimėti dėmesį, šią vienintelę tikrą valiutą visuotinės sąvokų ir  idėjų infliacijos eroje. Mūsų obsesyvaus dėmesio siekimo, savęs eksponavimo,  apsinuoginimo, ekshibicionistinio ir narcizistinio kičo eroje nebelieka prasmės  kam nors išduoti ar atverti paslaptį – visą savo bjaurią esybę mes atveriame  patys siekdami viešumo ir greito momentinio pripažinimo.

Ir štai čia prieinu prie to, nuo ko pradėjau: tai kodėl gi L.Donskis ir į jį panašūs intelektualai yra tas, dėl kurių Lietuva tapo žydšaudžių tauta?

Ogi todėl, kad L.Donskis, kaip ir dauguma kitų Lietuvos intelektualų yra bailys ir veidmainis ir linkęs slėptis už kampo arba už savo išsilavinimo, perskaitytų ir parašytų knygų.

Ar pastebėjote vieną labai įdomų dalyką L.Donskio tekste? Jame L.Donskis kalba lyg ir apie konkrečius dalykus, tačiau nieko konkrečiai neįvardija. Jis kalba apie „viešus asmenis“, tinklaraštininkus“, „pramoginius komentatorius“, „veidaknygės žvaigždes“, nė vieno iš jų konkrečiai neįvardydamas. L.Donskis kalba apie patyčias, degraduojantį dialogą, emocinę barbarybę, smurtines orgijas, bet nemini jokių konkrečių pavyzdžių.

Aš sakyčiau, labai neakademiška ir labai neprofesionalu, tačiau man labai aišku, kodėl L.Donskis taip elgiasi. Jis bijo kalbėti aiškiai, todėl apleisdamas visą savo tekstą migla, jis pasilieka, esant reikalui, galimybę atsitraukti ir pasakyti, kad jį galbūt ne taip suprato, nes jis nieko konkretaus nesakė. Antra, nors L.Donskis ir kalba apie tai, kad reikia siūlyti alternatyvas, atgaivinti idėjų kovą ir intelektualines diskusijas, pats jis visokeriopai to vengia. Jis siūlo diskutuoti apie miglą ir siūlo rinktis tarp miglos ir rūko, jo idėja yra kalbėjimas dėl kalbėjimo.

Jei prisimintume tą kraupią 1941 metų birželio 27 dieną Kaune, tokie kaip L.Donskis būtų kalbėję, kad viską galima išspręsti gražiau – neliejant tiek daug kraujo, gal nedarant visko viešai, gal nebūtinai naudojant laužtuvus, gal kitą kartą ir taip toliau.

Vienintelis dalykas, ko tokie kaip L.Donskis tada nebūtų kalbėję (nors tikriausiai būtų ėję pažiūrėti ir pastovėti šalia), tai kad tie, kurių rankose buvo lazdos ir laužtuvai, yra žvėrys. Žinote kodėl? Nes tai būtų buvę pavojinga. Nes reikėtų stoti akis į akį su tuo, kuris rankose laiko laužtuvą arba medinį pagalį, arba net automatą. Nes reikėtų aiškiai ir garsiai pasakyti, kas ir kodėl L.Donskiui konkrečiai nepatinka, kalbėti vardais, pavardėmis, rodant pirštu ir aiškiai suprantant, kad tas laužtuvas ar medinė lazda dėl to kalbėjimo gali nusileisti ir ant tos intelektualios L.Donskio galvos.

Todėl tada tokie, kaip L.Donskis ir į jį panašūs, tiesiog stovėjo ir žiūrėjo. Nieko nedarė, nieko nekalbėjo, ir galbūt net negrojo akordeonu.

Šiandien jie elgiasi lygiai taip pat: stovi ir žiūri, karts nuo karto paleisdami aplink save šiek tiek miglos, bet tik tiek, kad niekas nesuprastų, apie ką gi čia iš tiesų kalba intelektualusis L.Donskis ir ką konkrečiai jis siūlo.

Jis tiesiog egomaniakas, nori dėmesio, bet bijo. Ne yra išrinktas ir tikriausiai nori būti perrinktas. Todėl jis niekada nenusileis žemiau, nepries arčiau ir visada laikysis saugios distancijos. Kuri leidžia jam nubrėžti brūkšnį ir manyti, jog jis aukščiau kitų, kurie jam, žiūrint iš inetelktualiai saugios distancijos, atrodo tokie patys. Nes jų visų niekas nerinko.

Bėda ta, kad L.Donskis nesupranta, kad tas brūkšnys užbrėžtas smėlyje ir kad iš tiesų jis, kaip tikras intelektualas – jei iš tiesų toks būtų – turėtų ne atsiriboti, o vesti į priekį ir padėti suprasti. Galbūt net tam, kad jį ir vėl išrinktų.

(47 balsų, vidurkis: 2,53 iš 5)
Loading...
 • Konspirastas

  Donskis yra bailio etalonas.

 • M_a_u_r_a_s

  Kaip viskas gražiai, aiškiai, konkrečiai – skuduru per veidą, ir dar pamurdant, tipo, į save pasižiūrėk, ir netiesiogiai, nes baimė žinoma neturi tautybės – „Jūs patys kalti, kad mes tokiais tapom!“. Ir visgi manau, kad pasitaškymai yra nusileidimas į kitą lygį, į kurį Donskis niekada nenusileis, nes nėra masių tribūnas ir niekšų demaskuotojas. Jis tik stebėtojas, komentuotojas, išlaikantis politiko nutylėjimus, už ką demaskuotojų tribūnų apšaukiamas bailiu. O mėginimai rietenas sulygint su Kauno įvykiais ir dar apkaltinti Donskį – garbės nedaro. Nepykite, bet kurį laiką čia nesilankysiu, po šio teksto nekoks skonis burnoje. Įdomių akimirkų su ištikimųjų trakimų būreliu.

  • ArturasR

   Mielas Maurai, aš, žinoma, labai pergyvensiu dėl to, kad tamsta čia nebesilankysite, bet tikriausiai nesitikėjote, kad klaupsiuos ant kelių ir maldausiu neišeiti. Bet palinkėsiu tamstai viso ko geriausio ir sėkmės.

  • ArturasR

   mielas Trakimai, mano tolerancijos limitas baigėsi. Sėkmės tamstai.

 • ausr

  Tokio žodžio, kaip „žydžaudys“  nėra. Arba „žydšaudys“ arba „žydžudys“.

  • znakorius

   Žydšaudys yra, ko gero, literatūrinis žodis.
   Seni žmonės sako: žydšovys.

 • s-j

  isties Arturai, jei truksta konkreciu ivardyjimu- prisiimk sau. paraleles su kaunu, mano manymu, visiskai netinkamos. mes jau diskutavom tet a tet apie tamstos pozicija kuri kai kam gali but netinkama, bet lyg ir sutarem, kad ji gali but ir tokia. vienok pats kazkodel priekaistauji L.D. kam jis nesidrabsto purvais. 

 • Orus

  Labai patiko.

 • suomis

  Šeip jau Donskis yra senai iššifruotas ir nelabai kam idomus. Kad jis apsiskaitęs, tai faktas, bet kad jis nieko naujo nesugeba generuoti, tai irgi faktas, kad yra neblogas svetimų idėjų  atkartotojas (plagijatorius) ir tai taipogi yra faktas. Iš principo, šis tekstas yra teisingas. Bet jį galima suprasti. Kiekvienam žmogui būdingas naudos siekimas ir kiekvienas savaip tą naudą supranta. Kaip sakoma: – Ne kiekvienam pabažnam, Dievo šūdą uostyt.

  • znakorius

   Pritariu.
   Tik vieną įdomų dalyką jis yra pasakęs: komentatorius yra pavadinęs Laisvaisiais interneto šauliais. :)
   Nors jo amžinas verkavimas dėl žydų, „žydų“, judėjų ir pan., kuriems kaip ir visada būsime skolingi :) mes, lietuviai, užknisa.
   Kaip ir visa   Lietuvoje veikla panašių veikėjų, vien tik iš to tegyvenančių.

 • znakorius

  Tokie donskiai pilnai pateisina „žydo“ vardą:
  t.y. jie, pasak Biblijos, yra iš kito kranto, kitokie – visada priešingi visuomnės daugumos nuomonei:  http://toldot.ru/urava/ask/urava_4413.html    
  Štai ką reiškia jo pasakymas, kad jis vis išstoja prieš daugumą. Dauguma tai mes – Lietuvos nariai, o jam norisi būti vis atskiru. Kartą jam papriekaištavau, kad jie, jei būtų norėję išvengti žydšaudystės, būtų galėję – reikia integruotis į teritorinę tautą, tapti savu, tapti tos tautos nariu, o ne laikytis vis atskirai, priešiškai tarsi, dėl ko kataklizmų metu svetimi yra atmetami.
  Jis pripažino, kad tie, kurie gyvena šalyje, turi integruotis į vietinę tautą.
  Betgi tai, matyt, buvo tik žodžiai.
  Beje, Lietūkio atvejis kažin ar yra tipiškas, kada norime duoti blogio pavyzdį: ten, kiek buvo rašyta, iš kalėjimų išsiveržę kaliniai atkeršijo juos kankinusiems?
  Tipiškas, mano supratimu, žydšaudystės kaip nusikaltimo pavyzdys yra mažesniuose miesteliuose buvusių  judėjų masinis žudymas.
  Pripažinom tai nusikaltimu, bet, jei jau esam teisėjai, tai turime išklausyti ir kaltinamuosius?
  Štai ką apie tuos, kurie buvo žydšaudčiai, rašo poetas Katastrofijus:
  „Pasirinko jie būti prakeikti, ne garbės ar valdžios jiems reikėjo.Išvalyt savo Gimtąją šalį jie nuo žydiško maro norėjo.“
  Ar tikrai jų buvo tiek daug?
   1899 m. Nahum Slouschz (nežinau kaip tą žydišką pavardę užrašyti lietuviškai) savo knygoje „Kelionė per Lietuvą“ rašė – „We are in the Jewish country“.  http://litvaks-lithuanian-jewish.com/about-project/
  Be to, žinome, kad 19-oje Lietuvos miestų jie turėjo savo miestą mieste (štetl) ir jų buvo jau dauguma.
  Dabar dar supraskim, kad tauta yra tik tam tikros teritorijos bendruomenės, o klajojantys, (pvz., lietuviai, išvykę į anglijas, per laiką, per kartas pereina į anglų tautą) turi pereiti į vietinę tautą – ką pripažįsta ir Donskis.
  Dar pridėkim, kad dar Jekaterinos II laike Šklovskio m. judėjai raštu carienės prašė, kad jų nebevadintų negražiu žodžiu žydas, o judėjum gali būti bet kas:
  http://www.zman.com/news/2012/07/08/130223.html
  Izraelitai savęs niekada nepavadins žydais – jie save vadina jehudimais (neasimiliavusiaisiais). 

 • Vėdriukas

  Rašinys tiesiai į paširdžius – yra tame tiesos, kad Donskis – veidmainiškas spineless maggotas. Tegu kiti per daug neapsvaigsta nuo paryškintų, kaip įprasta, spalvų – „ak, kaip bedieviška apie šitokius įvykius ir tokį asmenį šitaip kalbėti!!!“

 • troja

  O kas yra žydžaudys?

 • Yra cia ir tiesos pas tamsta issakyta, ne intelektualai krauja miskuose liejo kazkada(nors buta) ale ne toks ju ir darbas, jie gi naudingesni kitur. Bet sakyt, kad Donskis visaziniskuma klaidingai setonui priskyre tai labai rimtai uzsiraut, Dievui visaziniskumas nekenks, o setonas beje irgi nevisazinis, tik jis turi daugiau ziniu nei sugeba susitvarkyt, ty zmogus ne siaip ribota supratima apie aplinka turi, tas ribotas supratimas ji apsaugo nuo iejimo i sferas kur jam ne vieta. Ty zmogus negali per rakto skylute ziuret, ty gali, bet kaip jam gyvent paskui? Donskis stai apie ka kalbejo. Ot Racai, daba tai pats patekai i moralini saraca…

 • povilaskk

  Pavadinimas netoks… Turėtų buti „Suskystintos dujos“

 • Mmantas

  Man susidare ispudis, kad Donskis paprasciau issisudintu jeigu minetu keliu vienas kita patapsnojusiu zmoniu pavardes, todel belieka bendrais bruozais aptarti musu viesojo gyvenimo formas. Tai veikiau autoriaus rasymo stilius ir etine pozicija. Siuo atveju sitoje Donskio teksto analizeje daug kalbejimo ad hominem. Joks akademikas nevardintu racu ir ramanauskus jie tokiu redukuoja ir sako autorius A, autorius B etc. 

  • Auksinis_kardas

   Ir net ne tai. Tiesiog, kabinama problematika nėra pavardė A, pavardė B. Kalbama apie abstraktesnę sumą, apie reiškinius, kurie vyksta, ir vyksta nevykusiai. Bandoma abstrakčiai atvynioti kas kaip kodėl, ir kodėl tai nėra gerai. Galiausiai, atlikti savo prievolę pasisakyti, kai prastos tendencijos spaudžia galinčiojo pasisakyti sąžinę.

   Deja, deja, – vietoje to, kad konstruktyviai, naudingai įvertinti LD  (tegul irgi ne tobulojo) kritiką, AR bando ją tiesiog dekonstruoti, ir suradus priekabių, rodyti, jog ši kritika niekinė. Galima ir taip elgtis su kritika, galima. Tik, kaip čia pastebi ir kitas asmuo, tuomet renkamasi likti vis siaurėjančiame ratelyje bet kokiomis aplinkybėmis liaupses dalinančiųjų. Pigus komfortas, kurio vis labiau daraisi vertas…

   • znakorius

    Kaip visada – esate subjektyvus, nes visada ginate savuosius.
    Nenorite, kaip ir donskiai, būti lietuviu, t.y. komandos, kuri vadinasi Lietuva, nariu.

 • Guest

  Manau, kad Donskis islaike diplomatiska distancija ir kaip autorius ir kaip akademikas. Veltis i jusu su ramanausku verbaliskai patologini tepliojimasi butu nusileidimas stacia galva i jusu lygi. Manau, kad tik tiek cia ir tera. Siaip jau analitiniuose tekstuose, ar apskritai analizeje tokie personazai yra redukuojami i autorius A, autorius B ju pozicijos formalizuojamos logine israiska ir ziurima kaip smarkiai jos neatitinka logikos taisykliu. Jusu nuoroda i zydu saudyma siaip is vis ne prie ko rodo, kad megstate viesuosius rysius ir artimas Respublikos stilius. Zinoma jus turite daugiau smegenu nei ramanauskas ir naudojate tokias raiskos priemones vietoje epitetu susijusiu su ismatomis tai cia sitame blogo irase yra vienintelis jusu pliusas.

 • Sergey Kanovich gal ir per daug griežtas Artūrui Račui už antisemitinį straipsnį. Mintis, kad žydai yra patys kalti dėl to, kas su jais atsitiko (Holokostas, pogromai, teisių apribojimai ir pan.), yra tikrai populiari, po ja atvirai pasirašytų daugelis rimtų žmonių, nuo gamybininko Henri Fordo iki vokiško Šliogerio Martyno Haidegerio. Ta mintis – vienas iš antisemitinių archetipų, kalbantis A. Račo lūpomis.A. Račas gan paprastai sako, kad jei Petras Jonaitis lomiku talžė suvirtusius į krūvą kruvinus žmones, tai kaltas ne vargšas lietuvis Jonaitis, o kažkas kitas – gal žmogus grojantis akordeonu, gal aukštas blondinas vokietis stovintis tarp smalsaujančių kauniečių, bet tikrai žinoma, kad kaltas žydas (o juk dažnas Delfi komentatorius žino, kad Leonidas Donskis yra žydas). Mane visada žavi, kai lietuvistai sako, kad žydus žudę petrai jonaičiai yra pateisinami, nes žinojo, koks procentas žydų buvo Stalino jėgos struktūrose Lietuvoje. Jonas Petraitis žinojo tik tai, ką žino bet kuris antisemitas – žydai (patys) kalti. Jei NKVD būtų tik vienas žydas, to užtektų trigerinti antisemitinių veiksmų pragaištingą grandinę.Račo atvejų yra svarbus antisemitinis kaltinimas, kad žydai kalti, nes nesigynė, neužbėgo už akių, pakluso. Nesigina – galima žudyti. Račas kaltina Donskį, kad Donskis nesigina, nesmogia preventyvinių smūgių.Nu neturi Donskis nieko daryti. Nu nekalti žydai, kad juos žudė lietuviai, jokia prasme. Statistinis lietuvis žydšaudys yra tik pats kaltas dėl to, ką jis padarė. Negalima sakyti, kad lietuvis tapo žydšaudžiu dėl to, kad žydai jo neauklėjo. Lietuvis tapo žydšaudžiu, nes yra tūkstantmetė krikščioniška antisemitizmo tradicija ir iš godumo.Keista būtų sakyti lietuviui, kad žydai nepakankamai priešinosi hitlerizmui. Nes pati didžiausia kada istorijoje buvusi Lietuvos karinė jėga – žydiška idiš kalbanti 16 lietuviškoji Raudonosios Armijos divizija. Su Ramanausku ir Užkalniu kovoti kvaila. Reikia kovoti su Panka, Čekučiu ir savo mama. Nes tipinė mama mūsuose yra antisemitė. Ramanauskas – sentimentalus, Užkalnis – desperatiškas. Sudėtingi kaip nuskusta morka (demonstruoju erudiciją – morka iš Nabokovo Lolitos) Užkalnio kibernetiniai draugai atsako patys už save, nes pilnamečiai.Mielai nuteikia A. Račo pietetas, net raboliepije prieš Donskio erudiciją ir intelektą. Donskio intelektas ir erudicija nėra nustatyti jokiu sertifikuotu elektromechaniniu prietaisu. Tikrai yra žinoma tik, kad jis rašo ilgesnius už kompiuterio monitorių straipsnius ir yra fainulka žmogus. Turiu pasakyti, kad antisemitai (iki konclagerio viršinkų) mėgdavo garbinti kokį žydą. Tai geras pasiteisinimas – „per mane daug žuvo, bet viena aš išgelbėjau“.Nesiūlau LŽS bausti Račo. Jis toks pat latentinis antisemitas, kaip mes visi. Padėtų paprastas vizitas į Merkinės piramidę su nuostata pamažint didybės maniją ir sustiprinti savianalizės galias.Gerbiu Račą už jo profesinę kovą. Bet nepritariu jo polinkiui teisti ir kaltinti kokius tai parsidavusius žurnalistus. Geriausias būdas siekti užsibrėžto tikslo – tapti seksualesniu ir patrauklesniu, jei ne fiziškai, tai protiškai. Ir paskui save vesti žurnalistus į tyresnį gyvenimą, kaip keistuolis su dūdele išvedė visus vaikus iš miesto suplyšusioje knygoje.Vardų sutapimai – atsitiktiniai. Korėjietiška daina visiems, kas kovoja nežiūrint aplinkybių: http://www.youtube.com/watch?v=NvslJGqTpjw

  • znakorius

   Pašnekėjai kaip tikras žydas (ne judėjas, ne „žydas“, ne jehudimas).
   Beje, ar žinai ką tas žodis reiškia (jei vartoji)?
   http://www.dazzle.ru/spec/psg.shtml
   Jei dar bus neaišku, tai pasižiūrėk lkz.lt, kur beveik visos žodžio žydas reikšmės yra neigiamos, išskyrus vieną, kur ne filosofai, o kalbininkai, sudarę tą žodyną, skelbia, kad, būk, yra žydų tautybė, nors to jie nežino ir žinoti negali – tai ne jų sritis.
   Dar yra tokia rusiška to žodžio reikšmė:
   http://dal.sci-lib.com/word007926.html
   Netgi V.Šepspyras „Venecijos pirklyje“ sako: „tu ginčijies su žydu“ (suprask – beprasmiška, nes iš jų pusės argumentų nesulauksi – kuo ir dabar jie užsiima, visus savo kritikus išvadindami antisemitais).

   • Rytis_I

    Siūlyčiau visgi skirti reikšmę „žydas“ rytų slavų kalbose nuo vartojamosios mūsų kalboje. O pirmoji nuoroda – visiškas briedas, platinamas internete tūkstančiais žodis žodin, copy-paste tiesiog… Ar yra riba naivumui?!

  • ArturasR

    mielas Audriau Šulcai, labai čia gražiai ir protingai daug visko parašėte, bet iš tiesų tai antisemitas ir gal net ne latentinis, o genetinis esate tamsta. Ir tai labai lengva pademonstruoti vienu paprastu klausimu: ar žinote, kokios aš tautybės ir ar galvojate, kad man įdomu, kokia yra jūsiškė?

   • Negi jūs, kaip koks Mičiūrinas, tikite, kad išvedėte žmogaus rūšį be tautybės? Gal aš suklysiu, kad jūsų tautybė yra panevėžietis,  bet nesuklysiu, sakydamas kad kažkokią tautybę jūs turite. Tautybė išlieka labai svarbi šiuolaikybėje, todėl rašant apie Donskį, reikia pagalvoti apie savo ir Donskio tautybes.
    Mano tautybė – jokia paslaptis. Subjektyviai didele dalimi aš esu tarybinis žmogus, kita dalimi – lietuvis, ir tai manęs nestebina, nes mano gimtinė – LTSR.

    • znakorius

     Nors jūs save vadinate filosofu, bet neturite supratimo apie tai kas yra tautybė.

   • Antanas

    Žydas – tai ne etninė, o politinė tautybė. Būtų naivu pagal jūsų išvaizdai būdingus fizinės antropologijos bruožus arba pagal genomikos niuansus nuspėti esą jūsų žydišką kilmę. Mat žydai yra ne tik labai įvairios etninės kilmės, tačiau netgi rasinės. Semitiškos – hebraiškos – izraelitiškos kilmės žydų tarp visų save identifikuojančių žydais – ne daugiau nei 10%. 90% iš visų save įvardijančių žydais – tai buvusių atsivertėlių į judėjų tikėjimą prozelitų palikuonys. Europoje tarp jų dominuoja aškenaziai, kurių kilmė ne semitiška, o tiurkiška. Manoma, kad tai chazarų palikuonys, kurie XIII amžiuje, po to, kai totoriai užkariavo Chazarijos kaganatą, atsikraustė į Vokietiją (jidiš kalboje Aškenazija vadinama visa Vokietija, tačiau Aškenazija buvo tik viena iš daugelio Vokietijos žemių), o vėliau masiškai apgyvendino Lenkijos – Lietuvos Valstybės teritoriją. Ispanijos žydai, kuriuos XV amžiuje išgujo lauk Karalienė Izabelė su karaliumi Ferdinandu, – Šiaurės Vakarų Afrikos berberų genčių palikuonys. Jemeno ir Etiopijos žydai – iš viso tamsiaodžiai.

    O jeigu žvelgiant plačiau – visi mes esam žydai – Dievo išrinktoji tauta, nes mes – Abraomo palikuonys, nors ir nepriklausome 12 Semo giminių. Žydams mes – gojai. Pagal Torą žydai privalo gerbti ir mylėti savo artimą, tačiau žydas gojo nelaiko savo artimu, todėl įsivaizduoja, kad turi pilną teisę su gojais nesiskaityti.

    Dėl ko judėjų aukštieji rabinai ir Rašto aiškintojai pasmerkė jėzų mirti? Todėl, kad Jėzus išdrįso teigti, jog Dievo išrinktoji tauta yra ne vien izraelitai. O šiuo metu tarp žydų tikrų izraelitų beveik neliko. Likimo ironija, kad, ko gero, tikrųjų izraelitų palikuonys – dabartinės Palestinos musulmonai.

    Taip kad, ponas Račai, įsidemėkit: patys aršiausi antisemitai buvo ir yra tik žydai.

    Kas 1933 metais į Reichstagą išrinko nacionalsocialistus su Šiklgruberiu hitleriu priešaky? Ogi Vokietijos vidurinioji ir stambioji buržuazija. Ne paslaptis, kad joje dominavo žydai. Taip pat ne paslaptis, kad nacionalsocialistų viršūnėlė (Šiklgruberis Hitleris, Gebelsas, Geringas, Himleris ir t.t.) buvo žydiškos kilmės. Be sionizmo globalistų palaiminimo Vokietijos nacistai neišdrįstų vykdyti holokausto žydų atžvilgiu. Įdomu tai, kad tarp holokausto aukų nėra nei vieno bankininko ar šiaip stambiosios buržuazijos atstovo. Dabar sionistai iš holokausto susikūrė sau religiją. Esą holokausto aukų kraujas pašventino mesianistinę žydų tautą, todėl ši išrinktoji tauta turi teisę valdyti visą pasaulį. Tai deklaruojama labai atvirai.

  • suomis

    Ką rūkai?

  • Intieligientas

    Audriau, nesupratai, apie ką straipsnis. A. Račas nerašo, kad kad žydai patys kalti dėl Holokausto. Jis rašo, kad kaltas lietuvių inteligentų bestuburiškumas. Lietuviai bestuburiai inteligentai išugdė tuos, kurie laužtuvais talžė žydus. L. Donskis yra bestuburis lietuvis inteligentas, jo žydiška kilmė nieko nekeičia.

   • Kiek (nedaug) smulkių štrichų mintyse reikia pridėti prie A. Račo straipsnio, kad jo prasmė būtų tiksliai tokia, kaip aš pasakiau? Keik dorų lietuvių atsiduso perskaitę šitą straipsnį: „Ko norėti, kad Leonidas Donskis yra toks silpnas ir dezertyras – juk Leonidas Donskis žydas, o žydai visi tokie“.
    Rūpestis mane graužia kad A. Račas padarė ideologinę avariją, nenumatydamas pasekmių.

    • znakorius

     Avariją padarėte jūs, nes vis dar lumumbiškomis tiesomis vadovaujatės, kada žmonija jau seniai žino kur kas daugiau.

   • znakorius

    Viską jis kuo puikiausiai suprato, bet, kaip ir kiekvienas žydas (nemaišyti su judėjais ir jehudimais) žino, jog yra tokie lietuviai, kuriems reikia sakyti, kad jie kalti ir tada tie lietuviai mokės.
    Taip elgiasi visi holokausto industrijos darbininkai – taip elgiasi ir jis, ir donskiai, ir Sergejus Kanovičius, turintis Izraelio bei Lietuvos pilietybes, gyvenantis Belgijoje, bet dėl visai suprantamų biznio interesų nuolat presinguojantis Lietuvą.

   • AudriusL

    „Donskis yra bestuburis lietuvis inteligentas….“O kuo leiskit paklaust laikote Račą? Jis nepakyla iki Donskio ,Radžvilo ir gal net iki Kuolio lygmens ,nervingai taškosi purvais ir gal šiek tiek pranoksta Užkalnį ir panašaus lygio rašeivas . Bent tokią nuomonę susidarau iš šios rašliavos,o tikėjausi  rimtesnio atsako ,be tokios rėksmingos antraštės ,kažkoks pigus popsas be gilios minties.

    • Intieligientas

     Man A. Račas visai nežinomas – kažkada kažkokius straipsnelius apie krepšinį ar pan. esu matęs, ir dar visokių „Račas vs. Ramanauskas“ antraščių (tekstų pavyko išvengti).
      O šis jo straipsnis labai patiko – gerai argumentuota, nepatingėta paanalizuoti L. Donskio rašliavos vingrybių. Ir tas lietuvių inteligentėlio, atvariusio pagroti armonika į žydų žudynes, įvaizdis…mielai paskirčiau A. Račui kokią literatūros premiją už jį.

     Tik nebandykit įsivaizduoti fantazuoti, kad šis A. Račo straipsnis yra „lietuviai prieš žydus“. Ne, ne ir dar kartą ne. Esam įbridę iki savo kvailų asiliškų ausų į mėšlyną, ir donskiai demagogai bando vesti dar giliau…Ir šie demagogai yra labai mieli savi lietuviai, kokios kilmės jie bebūtų.  

     • znakorius

      Račas atstovauja lietuvius, o Donskis juos nuolat puola, todėl tarp jų, kaip sako Odesos žydai, есть две большие разницы.

 • Jusiganova

  Apgailėtinas Račai esi…. tau savo žiniomis ir intelektu toli iki L. Donskio. 

  • ArturasR

    mielas (-a) jusiganova, dar labiau apgailėtianas esate tamsta, ateidamas pasakyti man, kad aš apgalėtinas. Ypač, turint galvoje, kad sakote tai anonimiškai. Todėl mėžkitės iš čia ir nebegrįžkite.

 • Pingback: Dainius Radzevičius()

 • Pingback: Ar A. Račas peržengia padorumo ribas kritikuodamas politiką L. Donskį? Manau, kad taip | ww.lt - keletas įdomių blogų pasiskaitymui()

 • Manau, smogta per stipriai. Į kiškius nešaudoma stambiomis kulkomis. Atrodo lyg Račas būtų jautęs Donskui įsisenėjusią neapykantą. Liberalui (tiksliau, save tokiu laikančiam) nėra nieko baisiau, kaip būti sulygintam su žydšaudžiu. Tai šachas trim ėjimais. Šiaip ar taip, pagrindinis argumentas neįtikinantis. Ideologus ir propagandistus reikėtų demaskuoti kiek rafinuotesniais būdais, nes makabriški sulyginimai, nepaisant jų taiklumo, labai lengvai nurašomi kaip kritiko asmeninė pagieža.

  Šiame tekste man patiko akordeono tema. Pradžioje šmėkštelinti kaip eilinė ironiška figūra, o pabaigoje išsiskleidžianti plačiu prasmių spektru. Like!

  • suomis
  • ArturasR

   Mielas Audriau R., L.Donskis Lietuvos viešojoje erdvėje nėra kiškis. Kiškis, o dar tiksliau – nupiepęs triušis – yra A.Užkalnis. L.Donskis yra meška ir reakcija buvo atitinkama. Jokios neapykantos jam asmeniškai nejaučiu, nes neturiu už ką, o kas, ką ir kaip nurašo, manęs visiškai nedomina. Demokratija ir laisvas žodis, tskant, škia.

 • Intieligientas

  Dabar neteks ilgai laukti, pakol vasiliauskaitės suburs „Nacionalinį komitetą gerb. prof. L. Donskiui ginti“. Tai bus svarstymo visiems bielskiams, kai teks arba prisijungti, arba ne :)

 • znakorius

  Štai kas toks yra L.Donskis:
  http://www.veidas.lt/l-donskis-lygina-lietuva-su-rusija
  Jo veikimas yra nuolat kosmopolitinis, t.y. prieš Lietuvą.

 • Keturfazis

  Apibendrinus šitą rašinį, jo pagrindinė mintis ir privalomai jo pavadinimas turėtų būti ,,Leonidai Donski, eik tu na@#i !!!:DD Deja, manau kad gerbiamas A. Račas pasielgė kaip Leonidas Donskis ir pabijojo. Siūlau išpirkt kaltę ir pataisyt pavadinimą, jau per vėlu, bet geriau vėliau negu niekad:D

  • ArturasR

   mielas Keturfazi, tikriausiai jau esate girdėjęs, bet specialiai tamstai pakartosiu – ne dundukams man siūlyti ką daryti. Viso gero. Kuo geriausios sėkmės.

   • Keturfazis

    Ačiu!:D

 • Lempinas

  Donskis kritikuoja labai konkrecias elgsenas, o ne zmones. Bruksnys smelyje yra, tik zmones kaip tarakonai laksto abipus bruksnio. Tad geriau pasakyti, kurioj pusej truksta saules, nei kritikuoti konkretu tarakona vien del to, kad jis ne toj pusej. Tai ir yra padejimas suprasti. Tai ir yra vedimas i prieki.

 • ArturasR

  miau, jei gyvenate pagal mėnulio fazes, tikriausiai nesate visai nromalus. Bet nieko, turiu patirties su tokiais, galėsiu padėti.

 • ArturasR

  Komentatoriau, tamstos nuomonė vertinga. Ar turėčiau kaip nors atsižvelgti?

 • ArturasR

  mielas plačiaproti, tamstai čia ne vieta. Sėkmės.

 • ArturasR

  miela Egle spygle, neabejoju, kad turite tos patirties, kurios aš neturiu ir esate labiau už mane susipažinusi su žmonių, išgyvenusių Holokaustą ir kitis kataklizmus patirtimi.

  Ir jūs teisi – nežinau, kaip pasielgčiau tokioje situacijoje.

  Tačiau aš žinau, kaip elgiuosi dabar ir L.Donskio elgesys man yra nepriimtinas.

  Man apmaudu, kad tamstai trūksta gebėjimo suvokti tekstą, bet jau esu su tuo susidūręs, todėl labai nepergyvenu.

  Pabaigai – sakyti „mes, lietuviai“ yra per daug drąsu, nes aš taip pat lietuvis ir mano požiūris į kai kuriuos dalykus, įskaitant L.Donskio amebišką poziciją, yra visiškai skirtingas nuo tamstos.

 • ArturasR

  mielas, as, sutinku, priežasčių buvo daugiau. Mielai išklausysiu tamstos sąrašą.

 • ArturasR

  mielas Pope, su tamsta nei žąsų, nei kiaulių neganiau, todėl į tanmstos nuomonę man nusispjaut. Ir gal mėžkitės iš čia visiems laikams.

 • znakorius

  Egle,
  jei jūs ar jūsų giminės yra kuo nors kalti žydšaudystėje, tai jūs ir sriūbaukite.
  Aš, pvz., nepažįstu tokių – kaltųjų, todėl amžiną žydomasonų žviegimą, kad lietuvių tauta, būk,  yra kuo tai kalta, priimu kaip lietuvių tautos žeminimą.
  Ir kitaip nebus.
  Jei jums Lietuvos savivertė laikysena netinka, tai jums скатерьтью дорога – pūskite į visas puses, čia oro negadinusi.
  Nes LIETUVA – TIK LIETUVIAMS, t.y. tiems, kuriems Lietuva brangi ir jie dirba jai, o ne prieš ją, kaip, kad darote jūs.

  • Sejanus

   Znakoriau, man atrodo esu minėjęs, kad Lietuvos jūs nevaldote ir ne jums spręsti, kam ta Lietuva. Jei tokia padėtis nepatinka, galite pasinaudoti savo patarimu ir pats minti iš Lietuvos.

   • znakorius

    Sejanau,
    aš atstovauju visuomenės daugumos nuomonę, o jūs – mažumos arba parazitų, todėl visada bus taip kaip nuspręs visuomenės dauguma.
    Kada išvykstate į Izraelį? :)

 • Rytis_I

  Galų gale – ištarnautas penktadienius. O čia toks, berods, visai sudėtingas reikalas… 
  Šiaip jau L. Donskis bando(ė) analizuoti kokius ten reiškinius. Nelabai vietomis gal sėkmingai, pakankamai miglotai, pasitelkdamas įvaizdžius knygose kurias sunkiai pasiekti net ir viršutinėse lentynose. Visdėlto tai gal ir pagirtinas noras – abstrahuotis – bent pabandyti išvesti kokią tokią teoriją, kuri iškart, savaime suprantama, nepritaikoma praktikoje. Kaip ir mokslininkas, aprašydamas laboratorinius tyrimus, kartais „pamiršta“ paminėti konkretų vitaminais užmarintą bandomąjį triušį Andrių, ar nuo elektros šoko užvirtusią laboratorinę pelę Algį. Teoretikas kalba apie viena, o praktikas nugi gali ir apie konkretų (triušį) – abeji juk reikalingi mums ir anksčiau ar vėliau viens kitą patvirtina bei niekaip negali būti lyginami tuo pačiu kurveriu (toks, berods, atstumų matuoklis ant popieriaus). Jei tokiame L. Donskio filolosofijos praktikume buvo net ir koks sunkiai pagaunamas kriticizmas – atsakas atrodytų kiek asimetrinis – nu, dabar kai kur netoli toks madingas terminas :)
  Beje, kada visgi tapome „žydšaudžių tauta“? Atsakymas bent anksčiau man atrodė paprastas (ogi versija): kiekvienas, tarnavęs sovietiniu saldofonu (o ir bei davęs ten šiokią-tokią-bilekokią priesaiką) turėtų patvirtinti, kad pabaltiečiai tautų „internacionale“ kartais, o ir ne kartais būdavo išvadinami „niemcais“ (vokiečiais) – juk patys vakariečiausi ir dažniausiai dar net ir su kalbiniais akcentais. O nuo „vokiečio“ iki „žydšaudžio“ – na čia tai jau kaip per du pirštus.. Visgi vėl galvoju: kuom p. Leonidas buvo-yra toks ypatingas, kad jo (ir dar kelių?) dėka „žydšaudžiais“ patapome. Nejau kitose tautose trūksta tikrų šviesuolių?

  • Ne kurveris, o kurvimatis. Žydšaudžiais tapome tada, kada šaudėm žydus. Jus armijoje tik vadino niemcu, o ar mušė už tai? Jei mušė, tai dabar galite teigti, kad patyrėte genocidą.
   Abstrahavimas yra eskapizmo arba bullshit’o rūšis. A. Račas, kaip ir rūstūs senovės kinikai (cinikai), draudžia abstrahuotis ir vartoti bendras sąvokas. Kinikai  kartu su Raču sako: „Nėra abstrakčios moters, yra tik šita moteris“. Donskis šiokios tokios kritikos nusipelno, nes abstrahavosi až net iki pačio Briuselio.
   Ciniku būti yra cool, nes cinizmas kilo iš Heraklito ir Sokrato, toliau vedė prie stoicizmo. O mūsų eros pradžioje gimė žymus žydų cinikas Jėzus iš Nazareto. Cinikų moto: „Cinizmas – greičiausias/trumpiausias kelias į  dorybę“.

   • znakorius

    Jei tu ar tavo giminės bei pažįstami šaudė, tai tu ir vadinkis žydšaudčiu, bet kitiems to negražaus pavadinimo nekišk.

    • Ką tu žinai apie savo gimines? Jei ir šaudė, tai tuo labiau nesakė. Elementari psichologija. Individualiai mielai sutinku, kad jūs ne nusikaltėlis, bet statistiškai, pagal apibendrintus skaičius – nusikaltėlis.

     • znakorius

      Ar tu durnas, ar žydas?
      Jei sakau, kad ne, vadinasi ne – žinau viską kuo puikiausiai.
      Kaip ir tu apie savo.
      O gal tu žydomasonas ar dirbi jiems už pinigus ir  tada, aišku, iš tokių logikos laukti nėra ko?
      Beje,
      1. šaudžiusių buvo apie 1000;
      2. gelbėjusių buvo irgi apie 1000 (dabar jau pasaulio teisuoliais yra paskelbta daugiau žmonių).
      Ir kur tu matai čia kokį nors masiškumą, turint omenyje tris milijonus lietuvių?
      Dar V.Šekspyras „Venecijos pirklyje“ raše: tu ginčijiesi su žydu (suprask, kad iš jo logikos nesulauksi).
      Ir nemaišyk žydų su judėjais ar jehudimais.

     • ArturasR

      znakoriau, viskas. Mano kantrybė, deja, baigėsi.

   • Rytis_I

    Kulokus vartot tekdavo dažnai, bet šiaip tai seržantovkos niekas nemušė. Visame pulke atstovavau vienas visą Pabaltijį, todėl požiūris gal buvo atitinkamas, o bet genocidu to nevadinčiau – nes buvau vienas:) 
    Nežinau, kiek cinizmas sietinas su dorybėmis. Tegu apie tai kalba filosofai.Ekzekucijose prieš žydus dalyvavo daug tautybių – ukrainiečiai, rusai, latviai, estai ir kiti. Žydšaudžių etiketės kabinimas sietinas greičiau gal ne su atskirų nusikaltėlių „žygdarbiais“, o (čia pritarčiau Artūrui) su valstybės negebėjimu įvardinti konkretaus nusikaltėlių sąrašo. Bent jau tokio neteko matyti :(

    • Vis tiek neįtikėtina, kaip vienas viešas fašistas išgyveno komunistinės armijos padalinio viduje!
      Bendra pastaba: augant ir stiprėjant biurokratinei valstybei, žmonės (pvz., Sergėjus Kanovčius) vis labiau remiasi teisininkais ir valstybinėmis, visuomeninėmis institucijomis, o ne morale. Greitai moralės visai nebereiks. Konkretus valstybės skelbiamas nusikaltėlių sąrašas atpalaiduos mus nuo kankinančių (žiūr. Aristotelį) moralinių sprendimų, dilemų ir paradoksų. Prieš šaudant reikės tik pasitikrinti Valstybės žinių svetainėje ar moralu. Ir I. Kantas besistebės tik vienu dalyku iš dviejų – žvaigždėmis danguje. Nes sielos viduje veikiantis kategorinis imperatyvas bus atjungtas dėl nereikalingumo.

     • Rytis_I

      Taip, būdavo, ir grabuose parveždavo – nebūtinai iš Afgano… Nesiruošiu nieko įrodinėti. Kas liečia sarašą – tikrai manau, kad nusikaltėlio įvardijimas nusikaltėliu teisiniu bei moraliniu aspektu, viešas pasmerkimas ir atsiribojimas neatpalaiduoja visuomenės subjektų nuo moralės normų, bei tat niekaip nemenkina teisinio reguliavimo. Tai net nėra jokia saviplaka, o tik klaidų ir nusikaltimų pripažinimas tokiais, kas galimai turėtų užbraukti galimybę pasikartoti ateity :)
      Visa tai skamba kiek banalokai, turbūt šiuo atveju užtenka pasakyti savo nuomonę, nesistengiant įrodyti ar net pakeisti kito pasaulėžiūrą…

     • Su sąrašais, Ryti, yra viena problema. Į bet kokį sąrašą vis tiek kas nors nepatenka. Ypač masinių nusikaltimų atveju yra sunku sudaryti pilną dalyvių sąrašą dėl masiškumo. Tada tie nusikaltėliai, kuriems pasiseka linkti už sąrašo ribų, yra lyg ir reabilituojami.

     • Rytis_I

      Bausmės neišvengiamumas – šiek tiek kitas klausimas. Sutinku – bylose, kurios siekia tokius tolimus laikus, faktinė medžiaga sumenkusi arba kartais net perrašyta buvusių sovietinių struktūrų. Tai sudėtinga, bet juk tai darbas ne vienam istorikui – tai valsybės reikalas. O tas ir tie, kas liko neįvardytas, nepatenka į kolkas net neegzistuojantį sarašą – niekaip nėra reabilituoti, o jų moralinis „bagažas“ sunkus..

     • Rytis_I

      p.s. Beje, atžygiuojant vokiečiui, jei neklystu, buvo išleistas laisvėn visas kriminalinis kalėjimų kontingentas. Kur jie „pasislėpė“, ką veikė? Tai ne retorinis klausimas, nes atsakymo neteko matyti.

     • Tai yra įprastinė ir jūsų neverta, Ryti, gudrybė: gal dėl Holokosto Lietuvoje kalti arba en masse išleisti kaliniai, ar trumpam nusileidę iš orbitos ateiviai? Svarbu, kad ne mes. Gan juokinga deliberacija.

     • Rytis_I

      Šiaip jau šia tema seniai nesidomėjau. Per tą laikotarpį atsirado nemaža ir naujos (man) medžiagos. Įdomiausia, kad istorikai iš dalies patvirtina mano ekspromtu mestą prielaidą: „Organizavo grupę kalinių, kuriuos bolševikai 1940–1941 m. laikė Kauno kalėjime. Išėję iš kalėjimo, susitiko su Shweiceriu ir gavo užduotį organizuoti žydų pogromą.“

      Vertas dėmesio straipsnis, kaip tik apie žydšaudžio portretą:http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/vvaliusaitis-kodel-istorikai-bijo-faktu.d?id=58972115

     • znakorius

      Nesąmones paistai toliau.
      O S.Kanovičius yra konkretus Lietuvos ir lietuvių priešas.

 • znakorius

  Kosmopolitinis yra prieš Lietuvą ir jokių problemų donskiai neįvardija – jie tik nuolat vemia ant Lietuvos.

 • Izbliondimas

  Mūsų krašte (gimtajame) buvo 10 žydšaudžių tautiečių. Juos visus vietiniai žinojo.
  Gaila, kad tuomet, kai tai man sakė, kad nepaklausiau, o koks tų žydšaudžių likimas buvo.
  Gerai pamenu, kai apie 1960 metus, buvo Lietuvoje suimta grupelė žyšaudžių (matiukai ir kiti), kuriuos teisė. Laikraščiai mirgėjo. Vėlgi jau čia pats neprisimenu kaip juos nuteisė.
  Kaip bebūtų yra du momentai.
  Vienas, kad anksčiau ypač dažnai tekdavo sutikti žmonių, kurie tokius dalykus pakartotų.
  Antra, visgi buvo išžudyta beveik visi žydai Lietuvoje gyvenę.
  Taigi bent aš nežinau ar kur nors Planetoje kokia kita tauta tokį dalyką yra pakartoję, kai yra sunaikinama visa…
  Tad labai keista yra, kad mūsų tautiečiai spardosi tokio įvardijimo, koks jis mūsų trautai yra užsitarnautas kitų žmonių akyse.

  • Rytis_I

   Kartais belieka tik stebėtis mūsų pačių požiūriu į savo kaimyną ir savo tautiečius. Išeitų taip, kad jei tame pačiame kaime atsirastų 10 budulių, reiškias kaimas buduliškas. O jei pasirodytų ten dar beesant 10 vagių – vagių kaimas ir, savaime suprantama, visi lietuviai vagys. Šiaip jau net Stalino padėjėjai iki to nesusigalvojo. Jei kaime būdavo iki 10 pasiturinčių ūkininkų, „buožių“, tai visgi dar nereikšdavo, kad visas kaimas bus deportuotas. O juk galėjo… 
   Berods 44-aisiais, karo veiksmų įkaršty ir ribotomis pajėgomis per porą savaičių į Kazachstano stepes buvo išvežta nuo pusės iki milijono čečėnų, ingušų. Na, jie tiesiog pasirodė nepritaikyti socialistinės santvarkos statybai, sunkiai kontroliuojami. Dabar nesunkiai galima paskaičiuoti, kiek užtruktų visos Lietuvėlės išnykimas bei atlaisvinimas naujiems persikėliams, kaip kad, pvz., atsitiko su Rytų Prūsija. Taigi: pačių mūsų požiūris į tautiečius gali tapti ir vienu svarbiausių faktorių išliekant. Nusiplakti priežasčių visada bus, būtų tik toks „krikščioniškas“ noras :)

   • Čečėnai sukontačino su Hitleriu ir net paruošė jam arklį dovanų. Tuo metu, kai vokiečiai naikino Rusija didižiausiu visų laiku karu. Stalinas turėjo tiesiog sunaikinti visą čečėniją su katiušom ir gyventojais; tai nereikalautų jokio papildomo moralinio pateisinimo tomis sąlygomis. Stalinas humanistiškai ir didelių pastangų dėka išvežė juos toliau nuo fronto linijos išgelbėdamas gyvybes. Just saying.

    • Rytis_I

     Tą ir norėjau pasakyti, Stalinas rodos tikras tokis „humanistas“ lyginant jį su nekuriais dabartiniais jo idėjų nešiotojais :)) Lietuviai šiaip darė irgi tą patį: priešinosi sovietinei valdžiai, vengdavo mobilizacijos ir bei bendradarbiavo su fašistais… Belieka padėkavoti visų tautų tėvui, visų laikų genijui už malonę ir atleidimą :)

     • Stalinas tikrai nebuvo humanistas per se, bet palyginti su sąjungininkų aviacijos kiliminiais bombardavimais ir amerikiečių atominiais bomabardavimais, čečėnų tautos deportacija buvo lyg ir humaniškesnė. Buvo kitos moralės laikai, kai demokratijos genijai iš Anglijos ir JAV manė, kad yra O.K. MASIŠKAI, tūkstančių tūkstančiais per vieną nąktį, naikinti priešo taikius gyventojus (vaikus, moteris, senelius etc.) Čerčilis sakė, kad sprendimas subombarduoti pusę milijono civilių buvo tada toks paprastas, kaip sprendimas pagal madą rengtis: “It’s simply a question of fashion – similar to that of whether short or long dresses are in” Būdamas ateistas, nežinau kur melstis ir dėkoti, kad tie laikai baigėsi. Ar yra Vilniuje bažnyčia, kur galima melstis ateistams?
      Niekam nėra lengva net dabar prisiimti to baisaus karo kaltes: nei anglam, nei amerikonam, nei mums.

     • Rytis_I

      Ateistams irbei netikintiesiems nedraudžiama melstis bet kurioj bažnyčioj, juolab jie nelabai kuom skiriasi nuo pačių labiausiai religingų :)
      O karas tai ir yra karas.. Nežinau, ar verta dabar pradėti lyginti, kas daugiau žmonių paguldė. Bet jei jau tektų, tai ant svarstyklių reiktų mesti visas aukas – ne vien čečėnų ar lietuvių „patraukimą“ nuo fronto linijos prieš „Mažylio“ ir „Dručkio“ nušveitimą japonams, Vietnamo karą ir visas kitas vakariečių nuodėmes. Esminis dalykas, manau, kad tos nuodėmės niekaip, nei per nago juodymą nemažina Stalino režimo nuveiktų „nuopelnų“, o NKVD auklėtiniai iki šiol jį laiko vos ne sėkmingu menedžeriu. Tamsta teisus – sunkiasia išpažinti savas nuodėmes…

     • Tik sakau, kad Stalinas laikėsi įprastinės tiems laikams moralės. Kaip visi kiti sėkmingi menedžeriai (Chrch., Rzvlt).

     • suomis

       (Hitleris)   ;)

     • suomis

       (Hitleris) ;)

 • Rimas

  O varge, koks ligotas tekstas, apsispjaudete turbut is pykcio bemaigydamas klavetura. Jums iki Donskio dar simtas metu,  jo tekstai tokie aiskus ir be jokiu pavardziu. Kam reikejo, tas ir suprato. 

 • sataniuga

  Jūs čia gražiai parašėte, gerb Račai, bet visiškai be reikalo, kadangi Donskio straipsnis, bent jau man, turinčiam akis ir smegenis byloja, kad keiktis yra blogai, internete keiktis- irgi blogai. Jei neklystu, tokia ir Jūsų pozicija.
  Beje, „legitimi galia“ čia Donskis panaudojo terminą iš knygos French and Raven’s five bases of power , ginčytis reikėtų su jos autoriais.

  • Ginčytis reikia su tais, kurie frazę panaudojo. Arba nenaudoti. Taip pasakė Zaratustra.

   • sataniuga

    Terminą, gerb. Šulcai, ne frazę, dazu hat Zarathustra geschwiegen. Beje, prielaida:
    „Ne, tokie kaip L.Donskis, žydų nešaudė, tokie kaip jis stovėjo tada, 1941 metų birželio 27 dieną Kaune ir žiūrėjo, kaip kiti daužo žydus laužtuvais, medinėmis lazdomis.“ 
    tiktų tuomet, jei Donskis išvis nebūtų nieko rašęs. Dabar gi galima manyti, kad jis būtų priėjęs prie šaudančių ir pasakęs: vaikai meskite šautuvus. Taip pat, kaip dabar pasakė: vaikai, nesikeikite.

    • Gerb. Sataniuga, mano Zaratustra iš kitos knygos negu jūsų. Tiksli citata: Набил бы я тебе рыло, только Заратустра не позволяет. Protagonistas – Ostapas Benderis. Gaila video roliko ant greitųjų nerandu.
     Sunkią man užduotį iškėlėt atskirti frazę nuo termino. Terminas – vienas žodis, nors gali būti iš kelių šaknų. Du žodžiai jau frazė, nes frazė yra trumpas išsireiškimas, pasakymas. Gal kur mokslinėje gilumoje yra kitaip, bet aš to nežinau.

 • sataniuga

  Miela Egle, apie kokią pasąmoninę kaltę jūs kalbate? Ar aš, gimęs po 30 metų pasibaigus karui privalau turėti galvoje kaltės jausmą. Kieno kaltės? Tuometinių žmonių? Savo prosenių? Galbūt turiu jausti kaltę dėl savo senelio Lietuvos kūrėjo-savanorio už tai, kad jis šaudė į puolančius lenkus? Kad negynė žydų, kurių jo vienkiemy Suvalkijoje niekad nebuvo? Kad pusė mano giminės žuvo pokary? 

  • Katalikiškoje šalyje Mea Culpa nepamaišys ir nenustebins.

   Žudymo logistika sako, kad nemažai visai gerų žmonių, senelių, savo noru ar priverstinai, buvo įtraukti į Holokostą Lietuvoje. Šiai išvadai nereikia konkrečių faktų, užtenką apibendrintų skaičių. 
   Prieš 5-7 metus su Arvydu „Ramybės“ viloje prie baro bandžiau suskaičiuoti kiek pagalbos vokiečiams reikėjo iš lietuvių. Mano skaičiavimų tikslumas daugiau negu abejotinas, bet intuityviai tapo aišky, kad daug lietuvių turėjo dalyvauti. Lapelį Arvydas sakė išsaugos, taip kad galite pažiūrėti kada būsite Palangoje.

   Nebūkit Sataniūga kaip Valiušaitis, kuris rašo keistą straipsnį, kuriame atrandą pritrenkiančią naujieną, kad už Holokostą atsakingi vokiečiai (sic!) ir kad žudymuose dalyvavo tik labai bjaurūs lietuviai susiję su NKVD. Antifa portretų galerijoje galima rast visai nebjaurių ir nesusijusių lietuvių, kurie dalyvavo žudynėse.
   Kai žydai skaito straipsnius tipo Valiušaičio, ar Ryčio Staselio statistiką apie tai kiek buvo Gelbėtojų per 1000 gyv., tai jie supranta, kad lietuvių intelektualai moraliniais klausimais ieško būdų „išlįsti per langelį“.

 • Antanas

  Žydas – tai ne etninė, o politinė tautybė. Būtų naivu pagal jūsų išvaizdai būdingus fizinės antropologijos bruožus arba pagal genomikos niuansus nuspėti esą jūsų žydišką kilmę. Mat žydai yra ne tik labai įvairios etninės kilmės, tačiau netgi rasinės. Semitiškos – hebraiškos – izraelitiškos kilmės žydų tarp visų save identifikuojančių žydais – ne daugiau nei 10%. 90% iš visų save įvardijančių žydais – tai buvusių atsivertėlių į judėjų tikėjimą prozelitų palikuonys. Europoje tarp jų dominuoja aškenaziai, kurių kilmė ne semitiška, o tiurkiška. Manoma, kad tai chazarų palikuonys, kurie XIII amžiuje, po to, kai totoriai užkariavo Chazarijos kaganatą, atsikraustė į Vokietiją (jidiš kalboje Aškenazija vadinama visa Vokietija, tačiau Aškenazija buvo tik viena iš daugelio Vokietijos žemių), o vėliau masiškai apgyvendino Lenkijos – Lietuvos Valstybės teritoriją. Ispanijos žydai, kuriuos XV amžiuje išgujo lauk Karalienė Izabelė su karaliumi Ferdinandu, – Šiaurės Vakarų Afrikos berberų genčių palikuonys. Jemeno ir Etiopijos žydai – iš viso tamsiaodžiai.

  O jeigu žvelgiant plačiau – visi mes esam žydai – Dievo išrinktoji tauta, nes mes – Abraomo palikuonys, nors ir nepriklausome 12 Semo giminių. Žydams mes – gojai. Pagal Torą žydai privalo gerbti ir mylėti savo artimą, tačiau žydas gojo nelaiko savo artimu, todėl įsivaizduoja, kad turi pilną teisę su gojais nesiskaityti.

  Dėl ko judėjų aukštieji rabinai ir Rašto aiškintojai pasmerkė jėzų mirti? Todėl, kad Jėzus išdrįso teigti, jog Dievo išrinktoji tauta yra ne vien izraelitai. O šiuo metu tarp žydų tikrų izraelitų beveik neliko. Likimo ironija, kad, ko gero, tikrųjų izraelitų palikuonys – dabartinės Palestinos musulmonai.

  Taip kad, ponas Račai, įsidemėkit: patys aršiausi antisemitai buvo ir yra tik žydai.

  Kas 1933 metais į Reichstagą išrinko nacionalsocialistus su Šiklgruberiu hitleriu priešaky? Ogi Vokietijos vidurinioji ir stambioji buržuazija. Ne paslaptis, kad joje dominavo žydai. Taip pat ne paslaptis, kad nacionalsocialistų viršūnėlė (Šiklgruberis Hitleris, Gebelsas, Geringas, Himleris ir t.t.) buvo žydiškos kilmės. Be sionizmo globalistų palaiminimo Vokietijos nacistai neišdrįstų vykdyti holokausto žydų atžvilgiu. Įdomu tai, kad tarp holokausto aukų nėra nei vieno bankininko ar šiaip stambiosios buržuazijos atstovo. Dabar sionistai iš holokausto susikūrė sau religiją. Esą holokausto aukų kraujas pašventino mesianistinę žydų tautą, todėl ši išrinktoji tauta turi teisę valdyti visą pasaulį. Tai deklaruojama labai atvirai.

 • Pingback: „Stovėti šalia“ | Liutauras Ulevičius()

 • Jonas

  Reto slykstumo straipsnis.