Dar kartą apie „teisingus mokesčius“

Neseniai rašiau apie „teisingus mokesčius“

Rašiau, ne todėl, kad moku daug mokesčių, o todėl, kad buvo pikta, jog yra lygių ir lygesnių už kitus.

Finansų ministrė I.Šimonytė tada paaiškino, kad aš „sprendimus noriu „dizaininti“ pagal asmenį“ ir kad ne „kiekvienas žmogaus gautas litas yra absoliučiai vienodas ir todėl yra vertas absoliučiai vienodo apmokestinimo“.

Ir todėl tantjemų apmokestinti vienodai kaip darbo užmokečio nereikia, nes „Vakarų pasaulis tantjemas išrado gerokai iki mūsų“. 

Aš su tokiu požiūriu nelabai sutinku, bet pripažįstu teisę į nuomonę. Taip pat nelabai galiu neigti ir teisės į sprendimus, kai nuomonės turėtojas užima pareigas, leidžiančias tuos sprendimus priimti.

Bet tai anaiptol nereiškia, kad tie sprendimai yra teisingi ir vieninteliai.

Nes, pavyzdžiui, Investuotojų asociacija, panašu, irgi laikosi nuomonės, kad lengvatinis tantjemų apmokestinimas nėra pats tinkamiausias sprendimas.

Ir pateikia šių metų pavyzdžius:

Panevėžio statybos tresto akcininkams dividendų skirta 1,1 mln. litų, o tantjemomis išmokėta 2 mln. litų. „Rokiškio sūrio“ akcininkams dividendų atseikėta 3,6 mln. litų, o tantjemoms skirta 4,9 mln. litų, o „Žemaitijos pieno“ – atitinkamai 2,5 mln. litų ir 1,5 mln. litų.

“Visos šios įmonės turi aiškų kontroliuojantį akcininką, kuris laimi du kartus. Pirmą, kai netiesiogiai sau išmoka didesnę dalį pelno, nuošalyje palikdamas smulkiuosius akcininkus, ir antrą, kai išmokamos tantjemos yra apmokestinamos ženkliai mažiau nei dividendai“, – sakė Investuotojų asociacijos valdybos narys Dominykas Vanhara.

Taip, čia kalbama ne apie skirtingai apmokestinamas darbo pajamas ir tantjemas, o apie tai, kad stambūs akcininkai, kurie kartu yra ir valdybų nariai, naudodamiesi įstatymo lengvata, skriaudžia smulkiusius akcininkus.

Bet, galima spėti, kad skriaudžiami ne tik smulkūs akcininkai, bet ir valstybės biudžetas. Juk labai tikėtina, kad asmenų, gaunančių tantjemas atlyginimai yra juokingai maži.

Bet gal tai normalu, nes juk, kaip sako finansų ministrė, ne kiekvienas litas yra vertas absoliučiai vienodo apmokestinimo?

Pabaigai dar viena citata:

Investuotojų asociacijos duomenimis, 14 iš 38 NASDAQ OMX Vilnius biržoje kotiruojamų bendrovių akcininkai nusprendė mokėti dividendus iš 2010 metų pelno. Iš jų 12 taip pat skirtas papildomas atlyginimas vadovams, kurį sudaro jų vadovaujamų įmonių pelno dalis (tantjemos). Dividendams iš viso skirta 506,3 mln. litų, o tantjemoms – 12,6 mln. litų.

… Ir įdomu bus pažiūrėti, kokie bus skaičiai kitais metais.

(2 balsų, vidurkis: 3,50 iš 5)
Loading...