Ar Valdovų rūmai taps valstybinės svarbos kultūros objektu? Su mauzoliejumi…

Antradienis, vasario 1-oji diena, gali tapti labai svarbiu riboženkliu konservatorių partijos, dabartinės valdančiosios koalicijos ir apskritai visos Lietuvos gyvenime.

Mat Vyriausybė antradienį rengia jau kelintą per pastarąsias kelias savaites pasitarimą dėl Valdovų rūmų tolesnių statybų ir ketina apsispręsti, ar pripažinti Valdovų rūmų statybą svarbiu kultūriniu projektu.

Iš pirmo žvilgsnio, klausimas labai paprastas, banalus ir turintis analogijų Lietuvos Respublikos naujausių laikų istorijoje: Gariūnai, A.Brazausko vyriausybės 2005 metų sprendimu, iki šiol tebėra nacionalinės svarbos objektu. 

Tad būtų galima sakyti, jog nėra dėl ko laužyti iečių. Vienu svarbiu objektu daugiau ar mažiau juk iš esmės nieko nekeičia. Ir todėl neverta didesnio dėmesio. Bent jau  – ne didesnio nei Radžio kilmės istorija, I.Jurgelevičiūtės vagystė, nekalbant jau apie Lietuvą terorizuojantį pedofilų klaną ar maistu nuodijamą Lietuvos tautą.

Tačiau iš tiesų Vyrausybės sprendimas dėl Valdovų rūmų bus svarbus. Ta prasme, kad jis parodys, ar A.Kubilius, jo vadovaujama partija ir Vyriausybė iš tiesų yra pasiryžę esminiams pokyčiams ar tik juos imituoja. Vyriausybės sprendimas dėl Valdovų rūmų iš esmės bus tas ženklas, leidžiantis suprasti, ar A.Kubilius ir jo bendražygiai tikrai galvoja apie Lietuvą 2030-aisiais, ar vadovaujasi siaurais vienadieniais interesias. Tas sprendimas, bent jau mano subjektyviu supratimu, bus lakmuso popierėlis, parodantis, ar A.Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė kuo nors skiriasi nuo A.Brazausko ar G.Kirkilo vyriausybių. Tai yra, parodantis, ar Lietuvoje galime turėti valdžią, tarnaujančią visuomenės interesams.

Skamba šiek tiek pompastiškai ir neįtikinamai, ar ne?

O juk viskas labai paprasta.

Nes prieš dešimtmetį prasidėjusios Valdovų rūmų statybos nuo pat jų pradžios yra vieno iš daugiausiai žalos Lietuvai padariusio politiko inicijuotas ryškiausias nuolatinio įstatymų ignoravimo, akivaizdžios korupcijos požymių, nesąžiningo verslo protegavimo ir neskaidrumo pavyzdys. Teisingumo dėlei reikėtų pripažinti, kad, vertinant pinigine išraiška, per pastaruosius dešimt metų Lietuva matė ir didesnių aferų – galima prisiminti „Vilniaus prekybos“ susigražintą PVM, VST privatizavimą ar „Leo LT“ kūrimą. Tačiau nė viena afera netruko tiek ilgai kiek Valdovų rūmų statyba ir nė vienos neglobojo net penkios vyriausybės ir trys prezidentai.

Iki šiol globojo ir A.Kubiliaus vadovaujama vyriausybė. Nenoromis, pasispardydama, bet globojo. Tai yra, tęsė A.Brazausko pradėtą darbą.

Dabar atėjo laikas apsispręsti: ar tęsti tą darbą toliau ir taip tapti A.Brazausko politikos perėmėjais, ar ryžtis pasakyti „ne“.

Argumentų tęsti girdime daug. Istorinių (didingos praeities atkūrimas), politinių (patriotizmo skatinimas), kultūrinių (vertybių puoselėjimas), finansinių (kuo ilgiau statysime, tuo bus brangiau), teisinių (PST grasina teismais) ir net diplomatinių (2013-aisias Valdovų rūmuose jau suplanuotas ES viršūnių susitikimas).

Argumentas prieš – bene vienintelis. Tęsti Valdovų rūmų statybas reikštų ir toliau toleruoti gausybę iki tol buvusių ir vis dar tebesitęsiančių galiojančių įstatymų pažeidimų. Kartu – tai reikštų pripažinimą, kad valdžia Lietuvoje yra aukščiau bet kokių įstatymų arba kad būtent ji – valdžia –  ir yra įstatymas.

Norint tuo įsitikinti, pakanka paskaityti Valstybės kontrolės pranešimą spaudai, kuriame juodu ant balto paprastai ir aiškiai dar praėjusių metų rugsėjį parašyta, kad Valdovų rūmų statybos per 10 metų „pabrango“ nuo 114 mln. litų iki 367 mln. litų. Išvertus į žmonių kalbą – buvo pasakyta, kad per 10 metų statant Valdovų rūmus, pritariant penkioms Vyriausybėms iš visų mūsų buvo pavogta daugiau nei 250 mln. litų.

Labiau besidomintys gali paskaityti valstybinio audito ataskaitą (nuorodą galima rasti tame pačiame Valstybės kontrolės pranešime spaudai) ir Viešųjų pirkimo tarnybos atliktą vertinimą.

Pastarąjį būtų galima cituoti ištisai, tačiau dėl vietos stokos apsiribosiu tik keliomis ištraukomis:

… perkančioji organizacija nepateikė Pirkimo vertės nustatymo patvirtinančių dokumentų, pagrįsdama Pirkimo būdo parinkimo teisėtumą nepateikė paaiškinimų ir argumentų dėl Pirkimo objekto visa apimtimi  

[…]

… Pirkimo komisija, sudaryta perkančiosios organizacijos direktoriaus 2000 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 14, (toliau – Komisija) viena diena vėliau negu Kvietime nustatyta vokų atplėšimo procedūros pradžia (2000 m. birželio 26 d. 10.00 val.)

[…]

…Komisija neįvertino tiekėjų pasiūlymuose pateiktų duomenų apie atliktus darbus atitikimo nustatytiems reikalavimams (pasiūlymuose duomenys pateikti neišsamūs, netikslūs, nepateikti deklaruojamus atliktus darbus pagrindžiantys dokumentai) ir neteisingai apskaičiavo pasiūlymų ekonominio naudingumo kriterijus

[…]

… Metinėse sutartyse įtraukti objektai, kurie nebuvo nustatyti Pirkimo sąlygose ir dėl kurių tiekėjai nepateikė pasiūlymų, taip pat numatyti jų tyrimo, projektavimo bei statybos darbų finansavimai

[…]

Perkančioji organizacija, sudarydama Sutarties pakeitimus… […] pažeidė Įstatymo 34 straipsnio 7 dalies reikalavimus (draudžiama didinti pirkimų kainą per visą pirkimo sutarties galiojimo laiką ir keisti privalomas konkurso metu sudarytos pirkimo sutarties sąlygas, išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo kainai įtaką daro pasikeitę mokesčiai arba kai prekių ar paslaugų rinkos kainos pokytis yra ne mažesnis kaip 10 procentų ir to nebuvo galima numatyti sudarant pirkimo sutartį)

[…]

…Sutartis, Sutarties pakeitimai bei metinės sutartys sudarytos pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, lygiateisiškumo ir skaidrumo principus…

Priminsiu, jog čia kalbama apie tai, kas Vyriausybės sprendimu, artmiausiu metu gali tapti Lietuvos Respublikos valstybinės svarbos kultūriniu projektu.

Jei taip atsitiks, visos problemos bus išspręstos ir Valdovų rūmų statybas bus galima tęsti. Pagal tas pačias sutartis arba, pavyzdžiui, skelbiant neskelbiamas derybas su PST ar „Vėtrūna“.

Tokios nuomonės, atrodo, laikosi kultūros ministras A.Gėlūnas ir ūkio ministras D.Kreivys.

Aš asmeniškai džiaugiuosi, kad Vyriausybėje dirba I.Šimonytė ir A.Sekmokas, kurie, panašu, dar supranta, kuo valdžios ar atskirų jos atstovų interesai skiriasi nuo visuomenės ir valstybės interesų.

Belieka sužinoti Vyriausybės vadovo A.Kubiliaus ir jo partijos kolegų poziciją.

Vis dar turiu vilties, kad jie nėra A.Brazausko politikos perėmėjai ir tęsėjai ir kad jie nuoširdžiai kalbėjo apie būtinybę keistis ir keisti Lietuvą.

Jei kartais suklydau, labai nepergyvensiu. Nes Valdovų rūmai tada išties taps valstybinės svarbos kultūros objektu, įkūnijančiu  XXI amžiaus pradžios Lietuvą. Tokią, kokia ji yra – tikrovišką, be jokių pagražinimų – kaip visišką kontrastą patiems Valdovų rūmams.

Pasisakyčiau net už dar vienas neskelbiamas derybas dėl mauzoliejaus, kuris galėtų būti įrengtas už 1,5 mln. iš Vilniaus arkivyskupijos įsigytame 153,83 kvadratinių metrų Arkikatedros bazilikos rūsyje. Taupiai jį naudojant, tikriausiai užtektų vietos visiems – statybas pradėjusiam A. Brazauskui,  visiems jas globojusiems bei užbaigusiems.

2030-aisiais Grūto parką lankyti nebebūtų prasmės.

(6 balsų, vidurkis: 4,50 iš 5)
Loading...
 • Fredis*

  Valdovų rūmai valstybinės svarbos kultūriniu objektu taps, vyriausybės posėdyje balsuojama bus teigiamai, tačiau tai nereiškia, kad greitai atsiras reikiamas kiekis pinigų rūmų statybų užbaigimui. Tik naivuoliai gali manyti, jog pinigai auga ant medžių ir niekas kitas geriau tai nežino už I.Šimonytę.
  Dangus nenugrius jei šie rūmai bus statomi dar dešimtmetį ar visus penkiasdešimt metų.

 • Idomu būtų pažiūrėti į tuos Valdovų rūmų darbų sąmatos sudarinėtojus, kurie įvėlė tokį menkutį nukrypimą – tik 250 milijonų :)

 • Lenkai tuoj po karo atstatė savo Valdovų Rūmus, visą Varšuvos senamiestį.
  Lietuva taip pat, po karo atstatė Trakų pilį, Gedimino pilį ir t.t. ir pan.
  Manau gėda yra, kad Lietuva per 20 metų nesugebėjo atstatyti valstybingumo simbolį.
  Ko norėti, jei vieno darželio per 20 metų Lietuva nesugebėjo pastatyti (gal jau ir suspėjo… atsiprašau tuomet).
  O jei jau ką ir stato, tai manau nepasigėdija supainioti kišenes (bent 50 proc. patenka, manau ten, kuri yra arčiau savojo delno…).
  Taigi. Ne čia problema, manau.

  • Marius

   Su tokiais kaip jūs beprasmiška diskutuoti. Lenkai pas save atstatė besiremdami fotografijomis ir išlikusiais apmatavimais. Aiškinti jums, kas yra mokslinė restauracija ir statyba besiremiant 4 piešiniais panašu, kad yra beviltiška…

   • Žalgirio mūšio vieta taip pat tiksliai nėra žinoma, bet ji pažymėta.
    Yra svarbesnių reikalų, nei tie, apie kuriuos Jūs manote.
    Šiuo atveju politika, ne istorija – esmė.
    Bet, matosi, ne kiekvienam šie klausimai yra suprantami. Švelniai kalbant.

    • Marius

     Va, va prasideda… Nekartą jau buvo rašyta ir taip akivaizdu, kad Lietuvos ir lietuvių bėda – imitavimas ir kopijavimas. Štai kažkas kažką svetur pastatė – tai ir mums būtinai reikia pastatyti. Kadangi daugelis jaučia nepilnavertiškumo kompleksą, pavydą ar bala žino ką prieš lenkus, na tai ir mums reikia turėti tai kas Lenkijoje yra. Reducto ad polonicum.

     Tanenbergo arba Griunvaldo (Žalgiris – vertalas, išpopuliarėjęs tarybiniais metais) mūšio vieta Lenkijos Liaudies Respublikoje buvo paversta ideologines propagandos objektu, tad remtis juo ne prie ko. Na, nebent jums Valdovų Rūmai yra meilės Lietuvai išraiška… :)

 • Šamanas

  Kubilius čia niekuo dėtas – kol patys žmonės susirinkę savo rankomis nenugriaus šito griozdo, pokyčių nebus (čia kaip prancūzai Bastilijos). Ne Kubilius ar vyriausybė turi keistis, o visuomenė, aišku, jei tokia yra. Jei nėra, nepadės nei Paksas, nei Uspaskichas.

  • Valentinas

   Pranzūzai revoliuciniame įkarštyje Bastilijos nenugriovė. Vienas verteiva išardė ją plytoms ir akmenims.

   • J. naivusis

    Mes originalesni. Gal net unikalūs.

    Iki 2030-tųjų sugriausime ne Valdovų rūmus, net ne Valdovus, o pačią šalį. Savąją. (Antrąją Lietuvos Respubliką)

 • austras

  Gerbiamas Artūrai, būtų klausimas – ką siūlote daryti? Pastato vertė – jeigu ne 367 milijonai tai bent 200 milijonų (čia profaniškai skaičiuojant) ir Jūs siūlote visa tai palikti kaip yra? O gal nugriauti? Atrodytų gal kiek gražiau, bet esmė ta pati – gal žinote pačiame Kaliningrado centre yra toks didelis betoninis neužbaigtas pastatas, į kurį taip ir neįsikėlė komunistų partijos „partinis aparatas“. Neracionalu.

  • mielas Austrai, atsakymas labai paprastas: nutraukti pirkimo sutartį, nuo pat jos sudarymo momento pažeidžiančią galiojančius įstatymus, pripažinti visus jos priedus, sudarytus ne pagal įstatymo reikalavimus, niekiniais, ir skelbti naują konkursą Valdomų rūmų statyboms užbaigti. Kartu – kreiptis į teisėsaugos institucijas, kad šios pagal savo kompetenciją įvertintų visus iki šiol padarytus įstatymo pažeidimus ir patrauktų atsakomybėn už tai atsakingus asmenis. Geriausiai– baudžiamojon atsakomybėn.

   Taip, tai užtruks ilgiau. Galbūt – net kainuos šiek tiek brangiau. Tačiau tai reikš, kad Lietuva yra valstybė, kurioje galioja įstatymai. Visiems.

   Sakote – neracionalu. Nesutinku. Nes neracionaliausia yra valstybės politika, skatinanti korupciją. Tokios politkos kaina ilgalaikiu požiūriu tikriausiai yra šimtus kartus didesnė nei iki šiol buvo išleista Valdovų rūmų statybai.

   Ar atsakiau į tamstos klausimą?

   • austras

    Taip, atsakėt. Manau, kad pritarčiau. Tik pagrindinį akcentą uždėčiau ne tiek ant „baudžiamosios“, kiek ant pabaigimo. Aš galvoju, kad kai pastatas projektuojamas statybų eigoje, o pačias pastato statybas globoja PST bičiulis amžiną atilsį Brazauskas, tai šitaip ir pasibaigia.
    Kitas dalykas – pirkimai, kuriais buvo perkami eksponatai. Kiek žinau, daugiausia Italijoj, iš antikvariatų. Piniginė meninės daikto vertės išraiška – labai subjektyvus dalykas. (Kažkada Janutienė buvo pakėlusi triušmą.)

   • Genijus

    Pasirašau po kiekvienu Artūro žodžiu komentare. Tai – vertybinis požiūris. Pvz., (atleiskit, Artūrai), santykių su Rusija ir Baltarusija atžvilgiu autorius laikosi „pragmatinio“, „real politik“ požiūrio. O čia – vertybinio. Todėl ir palaikau. Vienareikšmiškai.
    Dėl kai kurių teiginių įraše, aišku, galima būtų ginčytis. Pvz., milijonų skaičiavime (nepamirškime infliacijos ir statybų vertės pokyčių), taip pat teiginyje …“bus lakmuso popierėlis, parodantis, ar A.Kubiliaus vadovaujama Vyriausybė kuo nors skiriasi nuo A.Brazausko ar G.Kirkilo vyriausybių“… Artūras pats puikiai supranta, kad tos vyriausybės KUO NORS tikrai skiriasi. Ta prasme, šitas lakmusiukas tebus vienas požymis, bet ne visumą atspindintis.

   • mast

    o realiai tai kainuos brangiau, užsigaiš begalės laiko ir vistiek visi persekiojimai žlugs, dėl paprasčiausio senaties termino

    • nerijus

     Jūs matėte tą sutartį?..
     Gal ten parašyta taip, kad nutraukus bus mokama bauda, pvz.: 100 proc. nuo pradinės kainos?..
     Galime tik pakalbėti, o kaip yra iš tikro- mažai kas žino.
     Jei A. R. pateiktų išsamią sutartį, tai galėtume tada ir kalbėti.
     Šiuo atveju: kalbos ir liks tik kalbos.

     p.s. Kauno, naujam, stadionui IR prireikė papildomų lėšų. Žinoma, ne šimtų milijonų, o tik keleto…Sakoma, kad reikia atlikti papildomus darbus :)
     Norėtųsi paklausti, gerb. architektų, kurie projektavo:
     – Viskas gerai su Jūsų diplomais?..

   • Mindaugas

    Pagarba Artūrui už tokias drąsias mintis. Pritariu kad reikia nutraukti visas sutartis sudarytas su PST ir atiduoti prokuratūrai. Nes kai tik iškyla korupcijos kvapas tai tuoj prasideda aiškinimai kad sutarčių pakeisti neįmanoma, kad tai labai daug kainuos ir kad sutarčių jokiais būdais negalima viešinti. Bet kaip ten liaudis sako: šunys loja o karavanas eina. Na bet būkim optimistai. :)
    P.S.
    numirė AMB ir nebėr kam dėti auksinių kiaušinių ir kas baisiausia kad ne viena PST graudžiai verkia.

  • mdxacuk

   Aš tai perduočiau visą reikalą lietuviškų mitų ir tautinių naratyvų griovėjams. Tegu parodo, ką gali. Čia jiems ne po Landsbergiu kastis ir ne apie „Lietuvos“ kino teatrą krakoviaką šokt. Galėčiau supirkt kiekvieną silikatinę plytą, kurią jiems pavyks išlupti iš to gramozdo, po 3 litus+PVM.

 • NiekurNeiva

  @ Negalvoju, kad sprendimas toks vienareikšmiškas…

  @ Negalvoju, kad besąlygiškas – net 100% – procedūrų laikymasis savaime yra vertybė: net matematikoje, tikimybė 1 reškia „visada, išskyrus nulinio mato aibę“ …

  @ Negalvoju, kad korektiška yra tokiu pačiu matu lyginti pinigus 10 metų laikotarpiu …

  @ Negalvoju, kad Valstybės kontrolės ar Viešųjų pirkimų tarnybos VISOS IŠVADOS VISAIS KLAUSIMAIS yra „šventa karvė“. Taip galima susišaukti su dar vienomis „dvasiomis…“

  Tačiau pilnai sutinku, kad tai būtų (yra) POLITINIS sprendimas. Ir prisipažįstu, kad politinės logikos nebūdamas politiku aš net NESISTENGIU suprasti.

 • sert

  kada prašviesės akys ir piliečiai išvys, jog AMB, kurį jie rinko Prezidentu ir Premjeru tebuvo pagal savo laiko mąstus gana rafinuotas nusikaltėlis. Paprastų paprasčiausias nusikaltėlis.
  Už kurio aferas tebemokame labai brangiai.

 • Respondentas

  Kritęs į balą sausas nekelsi. bet tai išlipt iš balos reikia, ir išsidžiovint.
  Bet va čia ir pažiūrėsim kaip veikia Kubiliaus įgyvendinamas karas su korupcija. nemanau kad turėtų pomidorus kelnėse, kad galėtų kažką pakeist. Nuleis Kubilius galvelę ir duos dabro tolesnei statybai.

 • sim

  o tai kiek sito disneilendo islaikymas kainuoja ir kainuos kasmet? siandien jau tiek „reikalingu“ etatu prikurta, o kas bus kai kazkada pabaigs? tai ka taip ir bus svaistoma po kokiu 20 mln kasmet ir visi laimingi? griauti nelegalius statinius ir visa sita bezdariu gauja isvaikyti!

  http://www.valdovurumai.lt/Kontaktai/Darbuotoju_sarasas.lt.htm

 • Dėl A.R. komentaro. Jei viską pripažinsim niekiniais prasidės ilgas bylinėjimasis. Valstybė ko gero pinigų neatgaus – nieko neįrodys arba rangovai ‘bankrutuos’. Staybų firmos ras „objektyvių“ priežasčių kodėl buvo taip kaip buvo.

  Esmė ta kad tautos atstovai (patinka AMB ar nepatinka, jis buvo renkamas žmonių) visą ta reikalą laimino. Dabar išeitų kad už tai atsako rangovai – aišku jie ko gero ne šventi, bet ar jie vieni kalti? Juk statybos yra verslas – ir jei užsakovas (valstybė kurią atstovauja biurokratai) sudaro sąlygas kainos išpūtimui tai ar ne pats užsakovas kaltas? Kaip sako – durną ir bažnyčioj muša.

  Bet vidinis – institucinis ir tarpžinybinis tyrimas turėtų vykti ir visi biurokratai kurių parašiukai padėti ne vietoj ar ne pagal įstatymo raidę tikrai turėtų atsakyti, ar ne? Bet ar tas įvyks?

  Mano spėjimas yra kad statybų tęsimas bus palaimintas ir viskas tyliai ir pamažu tęsis.

 • nerijus

  Ką 20 metų veikė Valstybės kontrolė?..

  Žadama iš PST „atimti“ šį projektą ir, matyt, jau yra surastas kitas klientas- savas?..

  O aplinkelių, viadukų konkursai?..Šilumos ūkis, Jūrų uostas?..
  Gal ir šias sutartis reikia peržiūrėti?..A?..

  Priešrinkiminis sindromas ir nieko daugiau…

 • Jurkis

  Kai buvo rodomi Lietuvai svarbūs senovės rankraščiai 1009 metų proga, ir aš apsilankiau muziejuje paspoksoti. Kalbėjęs garsus lenkų istorijas (deja, nepamenu pavardės) Lietuvą pagyrė už VR atstatymą. Tik mes patys nepatenkinti vis. Ką gi, belieka pasibarstyti pelenais galvas, užkonservuoti kaip stadioną, susiriesti į kamputį ir toliau verkšlenti.
  Kartais pagaunu save mąstant – gal vėl Zuoką – mero kėdėn? Vogė, pardavinėjo, praskolino, bet ir Vilniui teko.

  • dzyvai

   Ir Vilniui teko… O skolas kas atidavinės? Lengva už nesavus pinigus visiems geram būti.

  • Sejanus

   Gal todėl, kad „garsus lenkų istorikas“ negyvena Lietuvoje, nežino situacijos, nepatiria pasekmių? Bepigu tskant jam girti. Daug kas giria Afrikos valstybes už gamtos išsaugojimą, nesvarbu, kad dirbamų žemės plotų sąskaita. Ne giriantys badauja.

 • Renee

  O draugas Stalinas šiuo atveju veiktų abejomis kryptimis. Pirma – leistu pabaigti statybas, o antra – surengtu parodomąjį šitų statytojų, „liaudies priešų“ teismą.
  Ir rūmai būtų ir teisybė.

 • O kartais šis Konstitucinio Teismo sprendimas nebus visos šios istorijos )ir visų kitų nelegalių statybų) atomazga?
  http://verslas.delfi.lt/law/konstitucinis-teismas-teismai-gali-priimti-sprendimus-negriauti-neteisetu-statiniu.d?id=41474235

 • Daina

  Aš nelabai suprantu, kodėl kas nors piktinasi tokiais dalykais. Juk niekas kitas, o didžioji dalis visuomenės nori, kad būtų trečioji šalis (valdžia), kuri skirstytų mūsų pinigus taip, kaip jiems susišviečia. Ir taip bus visada, kol kiti turės prieigą prie svetimų pinigų. Sutikite, jei jūs turėtumėte rankose 17 milijardų, ir dar ne savo, bet kuriais galite laisvai disponuoti, milijonas kitas kairėn ar dešinėn atrodo niekinė suma.
  Visuomenei atrodo, kad valdžioj vagys, bet ir toliau eina ir ją renka. Tai užburtas ratas. Patys palaikome šią ydingą mafijos sistemą galvodami, kad kita valdžia bus geresnė.

 • Marius

  Deja, manau bus pratęsta. Valdovų rūmai yra pavirtę patriotiškumo fetišu. Suprask: esi prieš valdovų rūmus – esi Lietuvos išdavikas. Jokie racionalūs argumentai prieš šią statybą nebeveikia. Aš žinau kokia tų „patriotų“ reakcija, diskutavau. Nors mano supratimu, esu pats patriotas ir reiktų gelbėti dvarus, vėjo malūnus, unikalias sodybas, nes būtent šie objektai ir kuria Lietuvos vaizdą.
  Antra, nepamirškite, 2000 metais įstatymą dėl Valdovų rūmų statybos priėmė tie patys konservatoriai, jau pralaimėję rinkimus – t.y. pakišo „bombikę“ sekančiai vyriausybei: vat jei nestatysite – esate nepatriotai, nemylite Lietuvos… Nesutinkate? Bet lygiai toks pat buvo okupacijos žalos įstatymas priimtas tuo pačiu metu. Tikrų tikriausia „bombikė“ skirta šantažuoti sekančią vyriausybę. T.y. noriu pasakyti vadinamieji konservatoriai niekada neprisipažįsta klydę. O atsisakymas tęsti statybą būtent ir būtų prisipažinimas.

 • liuka

  Geras, Jurkis.
  Vienžodžiu- mus valdo pinigai ir baikit JŪS visi vaidinti nekaltybes.
  Reikia visiems – pratęskime dalybas(tarp tų kam ir priklauso turtas).
  Mirė bandos šefas, tegyvuoja naujas šefas.

 • Marius

  Beje, Artūrai, jūsų mintys teisingos, gerai argumentuotos. Valstybė kovodami prieš nelegaliais statybas,… pati pradėjo nelegalią statybą – be detaliojo plano. Šiaip Valdovų rūmus valstybė turėtų nugriauti, jei jau be dvigubų standartų ir jei valstybė yra principinga iki galo. Faktas, ši statyba yra piliečių tvirkinimo šaltinis. Na ką mato, koks Sabonis su nelegaliu boteliu: kodėl Brazauskui štai buvo galima, o man ne?

 • Aš seniai siūliau parduoti tą nebaigtą statybą aukcione, nustačius apribojimų skiltyje prievolę eksponuoti autentiškus Žemutinės pilies pamatus, esančius rūmų rūsyje. Galėtų būti puikus 5 žvaigždučių viešbutis, kuriame mielai apsistotų valstybės svečiai. Vieta išties išskirtinė – bet kuris pasaulinis viešbučių tinklas nepagailėtų pinigėlių. Ir baigtumėm tas beprasmes diskusijas.

  • dzyvai

   Puiki idėja.

 • Vilius

  Puikus straipsnis. Aiškiai ir tiksliai. ŽInoma, valdovų rūmų atstatymo idėją būtina atskirti nuo to kaip ji iki šiol buvo įgyvendinama.

 • Ogis@Co

  Zinot, kai atsiverti Lietuvos istorija, tai ten paprastai rasoma tik kuris kunigaikstis kada ir ka pastate.
  Apie kitas peripetijas ir apie buru reakcija paprastai mazai kas islieka…
  Irasas apie valdovo Brazausko laikais pastatytus rumus jau yra – norit ar nenorit. Dabar galima nebent sugriaut ir i trukstama eilute irasyt griovejo varda. Jei tikrai to reikia.

  • dzyvai

   „Jei tikrai to reikia“? Na, jeigu tai būtų pakankama pamoka būsimiems kunigaikščiams, manau, kad reikia. Galbūt griauti nebūtina, galima užkabinti lentelę: „Paminklas lietuviškai socialdemokratijai ir oligarchams: mokesčiai skiriami ne pensijoms ar atlyginimams – o valdovų rūmams ir „otkatams“. Statybų globėjas – socialdemokratų partijos vadovas. Už lėšų iššvaistymą ir kontrolės nevykdymą nubausti:…“. Toks būtų mano pasiūlymas.

  • Sejanus

   Laimei, kunigaikščių laikai pasibaigė :) Bent jau norėtųsi taip manyti.

   • dzyvai

    Valdovų rūmų egzistavimo už esamą kainą faktas įrodo kad nesibaigė :(

 • WU
  • Valentinas

   Čia iš tikro yra sąmokslas. Tai gali būti suvokiama kaip Račo spaudimas Kubiliui, kuriam jis negali pasiduoti. Panašiai kaip ir Lietuva negali pasiduoti Lenkijos viešam spaudimui, nes kris veidu į purvą. Dabar, jei Kubilius priims Račo norimą sprendimą, visi manys, kad Račas valdo valstybę. Delfi įdėjo šį straipsnį norėdama sustiprinti spaudimą Kubiliui. :)

   • WU

    Bent jau delfis nuotrauka gražesne pasirūpino, negu alfoje buvo.

    • Valentinas

     Kertam lažybų, kad Fredis pakomentuos Račo drabužius?

  • Fredis*

   Jeigu jau Tinklaraštininkas persikėlė į delfi, o paskui jį visi skaitytojai ir besidomintys politka, TV prodiuseriai ir konkuruojantys polit. apžvalgininkai, analitikai ir užsienio saugumo struktūros, tai šios dienos TOP 1 delfyje yra: http://www.delfi.lt/news/balsuok2011/naujienos/konservatoriai-juokauja-apie-liberalu-reklama-psichiatrineje-visi-mano-esantys-sveiko-proto.d?id=41515997

   • WU

    Nepakomentavo. Nespėjom sukirsti :) Man top naujiena PSD svarstomi pakeitimai atrodo. Nors aš kaip asmuo prijaučiantis liberalų sąjūdžiui, manau, kad šis agitacinis plaktas yra viena iš detalių, kuri dedasi į krūvą ir verčia permąstyti mano pasirinkimus. Nors kiek stebėjau JAV rinkimus, ten žymiai baisesnių dalykų teko matyti: „Im not a witch – Im you“…

  • WU, tai labai paprasta: pasiūlai komentarą, o redaktoriams nusprendus, kad jis yra tinkamas, jis atsiduria toje vietoje, kurią nurodote. Su alfa.lt tai neturi nieko bendro, nes jie labai aiškiai pasirinko.

 • Viktoras

  Dauguma istoriniu objektu buvo statomi desimtmeciais ir su pertraukom, taip kad nieko blogo neatsitiktu, jei statybos butu uzkonservuotos keliems metams:)

 • Justas

  Valentinai
  jeigu pastebėjote , tai statybų verslo atstovai stengiasi
  bent jau viešai nesivelti VR statybų peripetijų komentavimą .
  Čia kelios svarios priežastys : pradedant nuo to , kad pats atstatymo būtinumas įtvirtintas Seimo priimtu Įstatymu (kas savaime yra politinis aktas) ir baigiantut tuo , kad dabar komentoja absol visi , ypač tie , kurie apie statybas nelabai supranta …
  Taip kad subjektyvizmas , politika ir pigus PR .
  Daugiau nieko .
  Manau , kad sekantis viešųjų pirkimų komisijos griežtas verdiktas bus kurios nors PR agentūros eliminavimas iš viešųjų pirkimų dėl Valst. kalbos komisijos išvados …
  Kad ir ta pati BNS …
  Nejaugi jos negalima pakabint dėl kalbos įstatymų pažeidimų ???

  • Valentinas

   Justai,
   Nelabai supratau kodėl tamstos atsakyma man, nes aš jokios nuomonės apie temą nereiškiau. Tačiau iš principo sutinku su Raču. Dažnai jį kaltina, kad kabinėjasi prie smulkmenų, pavyzdžiui skundžia mikruškės vairuotoją ir pan. Sako – reikia imtis stambių žuvų, o ne vargšų mailiaus. Štai Račas ėmėsi stambios žuvies, džiaukitės. Taip, teoriškai prie daug ko galima prisikabinti, tačiau čia kabinamasi prie vienos iš didžiausių aferų.
   Tačiau Račo straipsnis svarbus ne tiek Valdovų rūmų likimo klausimu, o Brazausko palikimo klausimu. Račas labai aiškiai suartikuliavo ir įdėjo į kolektyvinę atmintį, Brazausko vaidmenį Lietuvos istorijoje.

   • žinote, Valentinai, aš kartais tikrai džiugiuosi, kad čia užsuka žmonių, kurie neturi teksto suvokimo problemų.

 • Norėčiau padėkoti velioniui Prezidentui už prezidentūros pastatą ir už Valdovų rūmus.Tegul būna lengva jam karste gulėti…

  Pasidarėt labai piktas.

  • dzyvai

   Kartu su padėka įneškite į valstybės biudžetą bent keletą papildomų milijonų. Tada tikrai jam bus lengviau gulėti…

  • mielas Algirdai, pasiųskite padėkos laišką jo našlei.

   Ir tamsta teisus, esu piktas, kai matau žmones, kurie garbina didžiosios korupcijos Lietuvoje pradininką.

 • apie valstybine svarba nebekalba

 • Justas

  Valentinai ,
  mano giliu įsitikinimu Artūras R ne visai teisus , kai savo kritikos pagrindiniu argumentu pasirenka Valst, kontrolės išvadas apie statybos peripetijas .
  Manau , kad viskas yra daug sudėtingiau , kad politinis sprendimas ne visada sutampa su ekonomine šiandienine nauda ….
  Aš net pabandžiau nelabai juokingai pajuokaut , kad tai tas pat , kaip kritikuoti A.R straipsnį , remiantis kalbos komisijos išvadomis .
  Bus teisiškai nepriekaištinga , teisinga , kalba bus apginta …

  • Valentinas

   Tai kiek supratau, Artūras ir siūlo viską sustabdyti ir tirti ar valstybės kontrolės nurodyti trūkumai tikrai yra, ar jie kriminaliniai ir t.t. Jei valstybė nereaguos į Valstybės kontrolės išvadas, tai gal panaikinkime Valstybės kontrolės tarnybą? Sutaupysime pinigų.
   O gal užsakytume auditus pas PriceWaterhouse ir visiems bus gerai?

   • Niekada nereikia atmesti tikimybės, kad Valstybės kontrolėje sėdi, darbuojasi, pluša, kaip pasakytų austras, mažažemių valstiečių ainiai, ir jie nieko nesupranta apie didikų gyvenimą ir jų papročius. Tikėkimės, kad Valstybės kontrolė po truptį įgaus nuovokos ir supratimo kas yra Valdovų rūmai, ši institucija yra būtina.

    • Valentinas

     Manyti, kad valstybės kontrolėje dirba mažaraščiai, primityvūs, nesubtilūs ir nerafinuoti prastuoliai yra lėkšta ir primityvu.

   • Valentinai, supratote iš esmės teisingai. Siūlau vykdyti įstatymus ir nutraukti viešojo pirkimo sutartį. Skelbti naują konkursą likusiems darbams atlikti laikantis įstatymo ir dėti pastangas, kad asmenys, nesilaikę įstatymų ir iššvaistę šimtus milijonų litų atsakytų už savo veiksmus. Atsakomybė gali būti skirtinga: nuo draudimo užimti valstybės pareigas iki kelerių metų valdiškoje įstaigoje.

    Džiaugiuosi, kad bent jau kol kas Vyriausybė nepasirinko kito kelio. To, vedančio į mauzoliejų.

  • mielas Justai, tamstos palyginimas yra keistas ir liudijantis, kad tikriausiai nesupratote, apie ką aš rašiau. Bet nesistebiu, nes A.R. straipsnius galima kritikuoti ne tik remiantis kalbos komisijos išvadomis (jei tokių būtų), bet ir tuo, kad A.R. yra praplikęs, nešioja velvetines kelnes, nesinaudja Facebook ir laiko vilkšunį (kai pusė Lietuvos badauja, o kita pusė emigruoja). Nieko naujo, tskant.

   • Justas

    Mielas Artūrai ,
    man tikrai labai gaila , kad Jūsų ir mano jumoro supratimas taip nesutampa …
    Deja , iššifruotas jumoras (anekdotas) yra labai apgailėtinas reiškinys …
    Nelaikau Jūsų „konjunkturščiku“ , todėl pabandysiu …
    Jūsų , Artūrai , bandymas sukritikuoti valdovų rūmų statybą remiantis itin abejotinomis (mano manymu ne visada objektyviomis ) valst. kontrolės išvadomis mane liūdina …
    Patikėkite : Jūsų kompetencijos statybos ekonomikoje nėra Jūsų stiprioji pusė .
    Kaip ir kai kurių revizorių kompetencijos restauravimo , kultūros paveldo , meno istorijos ir meno kūrinių vertinimo srityse …
    Aš tik norėjau pabrėžti , kad gal ir galima komentuoti Jūsų straipsnius pagal kalbos prižiūrėtojų išvadas …ir net „sutaršyti“ …
    Bet juk Jūsų rašinių vertė nėra kalbos grynumas ? :)
    Todėl prisimindamas Jūsų nervingą reakciją į vieno oponento bandymą Jus mokinti žurnalistikos abėcėlės …manau , kad ir Jūs neturėtumėt būti toks kategoriškas , komentuodamas tuos klausimus …
    kuriuose nesate ekspertas …

    • mielas Justai, mes aiškiai nesusišnekame arba tamsta apsimetate, jog nesuprantate, ką sakau. Aš niekur ir niekada nekritikavau Valdovų rūmų statybinių sprendimų. Juo labiau, nedariau to remdamasis VK išvadomis (kurių, spėju, neperskaitėte). Tikriausiai nepastebėjote ir nuorodos į VPT išvadą, kuri neturi nieko bendro su statybomis.

     Mano kompetencija statybos ekonomikoje tikriausiai yra ne mažesnė nei jūsų, nes iš esmės vsai ekonomikai ir visiems verslams galioja tie patys dėsniai, kuriuos aš šiek tiek išmanau (šioje vietoje, kad nekiltų didesnių ginčų, galiu pasiūlyti paprastą sprendimą: pavyzdžiui, A.Maldeikienės organizuotą blic turnyrą ekonomikos klausimais vienas prieš vieną. Laiką ir vietą galite pasirinkti).

     Grįžtant prie temos, mano įrašas buvo ne apie statybas, o apie įstatymus ir jų viršenybę prieš politikų sprendimus. Gaila, kad visiškai nesupratote. Ir dėl to man visiškai nejuokinga. Priešingai – liūdna, nes, drįstu spėti, esate už mane jaunesnis ir nuo jūsų, labiau nei nuo manęs priklausys, kokioje valstybėje gyvensime.

 • Fredis*

  Valdovų rūmus susieti vien tik su a.a. prezidentu A.Brazausku – labai lėkšta ir primityvu. Tai buvo kolektyvinis tautinės minties polėkis, vizija. Kažkuris architektas šį pastatą pavadino „architektūrine nesėkme“, tačiau ir taip tvirtinti yra per daug kategoriška, nes yra toks posakis apie kūrybinę veiklą ir jos produktus: durniui pusė darbo nerodoma. Kai ansamblis bus baigtas – tada galėsime galutinai įvertinti visas sėkmes ir nesėkmes. Vertinama bus viskas, ne vien tik tūriai, fasadai, dermė su aplinka………….

 • Ogis@Co

  O beje, patys buvot Rumuos?
  Mano nuomone smarkiai keitesi po vienos poros valandu ekskursijos.
  Yra ka pamatyt.
  Ten girdejau ir tokia smagia istorija, kaip renesansines medines Rumu lubos buvo ikainojamos pagal sodo namelio pakalimo dailylentem kainininka ir kaip isryskejus kainu skirtumui valstybiniai kontrolieriai grieztai paklause: o, tamstos, KUR padejot likusia suma? :))

  • mdxacuk

   O jums nepasakojo, kaip Dvarčionių plyteles, kurios ten kainavo po 2000 Lt, paprastiems pirkėjams pardavinėjo po 100 Lt?

   • Ogis@Co

    Nu ne, plyteliu parduotuves ten nepastebejau…
    Gal jau buvo uzdaryta i pavakare… ar plyteles pasibaige… kai su tokia nuolaida (:

 • Jonas III

  Logiškai mąstant, tai už 114 mln ir negalėjo pastatyti. Ką bekalbėtume, pradžia padaryta nebloga, bet manau, kad už 100 mln užbaigti rūmus ir dabar vargu kas apsiims.

 • Nereikėjo išvis pradėti srtatybos darbų, bet kai tiek jau pastatyta, negi viską mesti?

 • Martynas

  Mane glumina politikus kamuojantis savotiškas mėšlavabalio kompleksas, kai niekaip nenorima paleisti tam tikro daikto iš rankų ir imtis reikalo iš naujo. Kažkaip politikieriams imits sveikatos priežiūros, švietimo reformų, žmonės atleidinėti iš „Vyčio“ yra daug lengviau ir jie tai daro daug entuziastingiau nei nutraukia nepalankias sutartis. Tada nebijoma, kad žmonės negaus greitos pirmosios pagalbos, išsilavinimo, neteks darbo – čia žmogus su savo poreikiais jokia vertybė, lyginant su kapitalisto virkštele prie mokesčių mokėtojų pinigų kapšo. O dar stebimės, kad jie emigruoja…

  Rūmai stovi ir juos reikia (reikės) baigti, bet pavyzdžiui Kauno arena, ėmusis ryžtingų veiksmų, buvo pastatyta laiku ir ŽYMIAI pigiau, nei buvo pradinė kaina (atsibundam – dar du metai iki 2013, spėsim tuos rumus pabaigt!). Apie ką kalbam, brangieji? Šita afera, matyt, didesnė nei LEO, nes uždaryti LEO politinės valios ir energijos pakako. O gal reikia palaikymo akcijos: „Mes už skaidriai užbaigtus valdovų rūmus“, „Apvalykim tautos vienybės simbolį“ „Kubiliau, nuplauk AMB gėdą nuo valdovų rūmų“ ? Skaidri rūmų statybų pabaiga galėtų būti neblogas akordas žengiant į antrą XXI a. dešimtmetį..

 • Justas

  Gaila , bet nesupratome vienas kito , nors kalbame apie tą patį…
  Čia juk susidarė situacija , kai ekonominė logika ir buhalterija susikirto su politiniais sprendimais .
  Rūmų statyba – politinis sprendimas , kuris priimtas visų politinių partijų faktiniu sutarimu .
  Sprendimas priimtas visiems žinant , kad statyba praktiškai neįmanoma nepažeidžiant įstatymų …
  Tiksliau – nedarant nuolaidų , išlygų …
  Statyba , nesant oficialiai patvirtinto projekto , projektavimas statybos eigoje , paminklotvarkinių, pminklosauginių ir kitų „sauginių“ reikalavimų vykdymas , archeologija …
  Stabdyti statybas dabar – katastrofiška .
  Konservuoti – brangiau , negu tęsti statybas …
  Lūdna , bet šachmatininkai tai vadina cugzwang…
  Tai situacija , kai privalai daryti ėjimą , bet kiekvienas ėjimas tik blogina situaciją …
  Visaip blogai …

  P.s. Esu gerokai vyresnis už Jus …

  • mielas Justai, atsiprašau, kad suklydau. Dėl amžiaus. Dėl viso kito, panašu, neklydau. Nes mes kalbame apie visiškai skirtingus dalykus ir todėl tikriausiai niekada nesusikalbėsime.

 • Jofana, Valdovu rumu nera net islikusiu breziniu. Mano draugai architektai taip teigia. Tai kas yra atstatoma? Buratino nosis? Gal mano draugai klysta, gali ir taip buti, bet viesojoje erdveje buvo labai panasiu pareiskimu, gal irgi klaidingu. Samonei pakelti uztektu surasti vienos religines konfesijos „nukancinta“ Vytauto Didziojo kapa. Bet tai siaip, pastebejimas, mano mieli Lietuviai. Turintys nuostabia kalba ir gilia pasauleziura. Nes kaip sake Jusu Didysis Daukantas, „Kalba apibrezia apie ka ir kaip Zmogus masto“. Ir kai prisiminsit savasias saknis ir stiprybe, joks kublius ar debilius Jusu neisvers is balno. Pagarbiai, Marius. P.S. Labai didziuojuosi budamas sios kulturos dalimi.

 • nerijus

  Atsiprašau, kad ne į temą.

  http://www.alfa.lt/straipsnis/10917664/?Kubilius..valstybes.biudzete.futbolo.stadionui.lesu.nebus=2011-03-30_16-14

  http://www.vilnius2015.lt/#/puslapio-struktura/projektai/seskines-stadionas/302;category:48

  „Apie projektą
  Baigti statyti Nacionalinį stadioną Šeškinėje.

  Šis,kaip ir visi Jūsų balsavimui pateikiami projektai, yra parengtas pagal Vilniaus miesto 2010-2020 m.strateginį planą. Mūsų partijai laimėjus savivaldos rinkimuose, pirmieji bus įgyvendinami Jūsų išrinkti projektai.

  Nauda miestiečiams
  Stadiono paskirtis daugiafunkcinė: lengvajai atletikai, futbolui (pagal tarptautinius FIFA ir IAAF reikalavimus), kultūriniams renginiams, miesto šventėms. Bus populiarinamos sporto šakos, pritraukiama daugiau užsienio investicijų, populiarinamas Lietuvos vardas.“

  Žinoma, tai ne Kubilius, bet jis vykdo TS- LKD programą, kaip ir R. Alekna, o ne asmeniškas iniciatyvas.

  Tai kam ta reklama?..

 • Pingback: Kiek Vilniuje kainuoja salių nuoma: dar kartą apie Valdovų rūmus | Artūras Račas()