Apie tuščią kritiką…

Prezidentė inauguracijos dieną pasisakė prieš tuščią kritika, kuri nesprendžia problemų ir net gali sugriauti valstybę.

Šiandien Prezidentės spaudos tarnyba išplatino du pranešimus spaudai.

Vienas jų buvo skirtas mano mylimam Socialinės apsaugos ir darbo ministrui R.Dagiui:

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė socialinės apsaugos ir darbo ministrą Rimantą Dagį. Susitikimo metu aptarta padėtis socialinės apsaugos srityje, svarstyti Sodros biudžeto klausimai ir struktūrinių reformų būtinybė.

Prezidentei D. Grybauskaitei kelia abejonių ministro R. Dagio vadovaujamos ministerijos veikla. Šalies vadovė akcentavo politinės valios stoką kuriant ir įgyvendinant reformas. Prezidentė pabrėžė, kad šiuo metu susidaro įspūdis, jog Socialinės apsaugos ir darbo ministerija neatsako už galutinį rezultatą tų reformų, kurios šiuo metu ypač svarbios Lietuvai.

Valstybės vadovė pažymėjo, kad politinis blaškymasis Vyriausybėje ir nuosaikumo stoka kelia abejonių ministerijos sugebėjimu inicijuoti ir vykdyti reformas. Šios reformos, Prezidentės įsitikinimu, yra visiškai neįgyvendinamos arba įgyvendinamos nekonsoliduotai, valstybinėms institucijoms prieštaraujant viena kitai ir nerandant bendro sutarimo.

Todėl Prezidentė D. Grybauskaitė paragino nedelsiant parengti konkretų veiksmų planą, padėsiantį taisyti susiklosčiusią padėtį ir išbristi iš susidariusios krizės socialinės apsaugos srityje. 

… Perskaičiau du kartus ir supratau, kad tai kritika.

Tačiau niekaip negaliu apsispręsti, ar tai „tuščia kritika“, ar ne?

Nes, kiek pamenu, kad kritika būtų ne tuščia, reikalingi argumentai ir konstruktyvūs pasiūlymai.

Gal ko nors nepastebėjau?

Kita vertus, kitas pranešimas spaudai – apie prezidentės susitikimą su A.Sekmoku – man pasirodė gerokai suprantamesnis. Kritikos, tiesa, ten nebuvo, bet mintis – labai aiški:

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė priėmė l.e.p. energetikos ministrą Arvydą Sekmoką ir išklausė informacijos apie susiklosčiusią situaciją šalies energetikos ūkyje. Susitikime aptarta elektros tilto „Swedlink“ tiesimo eiga, svarstytas „LEO LT“ („Lietuvos elektros organizacija“) projektas ir naujos atominės elektrinės statybų perspektyvos.

Prezidentė D. Grybauskaitė teigiamai vertino elektros jungčių projekto „Swedlink“ įgyvendinimo procesą bei akcentavo būtinybę ir toliau tęsti šio projekto techninį vykdymą.

Kalbant apie „LEO LT“ projektą, valstybės vadovė dar kartą pakartojo, kad šis darinys turėtų būti išformuotas kaip prieštaraujantis Europos Sąjungos nuostatoms ir visų šalies piliečių interesams. Prezidentė D. Grybauskaitė paragino Vyriausybę surasti tinkamiausią būdą šiam klausimui išspręsti.

Aptariant naujos atominės elektrinės statybų perspektyvas, Respublikos Prezidentė teigė neprieštaraujanti šiems planams, tačiau nurodė, jog būtina užtikrinti ir alternatyviosios energetikos plėtrą. Tai, Prezidentės įsitikinimu, padėtų pasiekti realią nepriklausomybę nuo Rusijos energetikos išteklių. 

(4 balsų, vidurkis: 4,50 iš 5)
Loading...
 • NiekurNeiva

  Pirma diena – tai kaip pirmas blynas.
  Manau svarbiausia, kad nebuvo naudojama „stebuklinga lazdelė“ –
  staigaus problemos sprendimo varianto pasiūlymas. Tai būtų savižudybė.

  Tai tas pats, kai pavaldiniai teikia bet kokį siūlymą „pataisymui“ – svarbu pateikti. O tu vadove „pataisyk“.

  Žymiai sunkiau ir toliaregiškiau įkvėpti bendram ILGAM KASDIENIAM, NE BŪTINAI MATOMAM, DARBUI.

  Taigi „sukta“ kritika arba kritika „tarp eilučių“ pradžiai gal ir geriau…

 • nerijus

  Su Dagiu kalbėta „privačiai“. Galvoju, kad jam daugiau buvo pasakyta, nei pranešta mums.
  Kas dėl LEO išformavimo: galėjo pasakyti greižčiau- būtų ieškomas GERIAUSIAS variantas valstybei, o ne verslo struktūroms ir jokių kompromisų. Trūksta konkretumo ir griežta pozicija, kuri buvo dėstoma prieš ir per rinkimus- dingo. Tyla- gera byla? Ar kaip?

  Kas dėl naujos AE ir alternatyvios energijos, bei nepriklausomybės nuo Rusijos- miražas ir nieko daugiau. Populsitiniai pasisakymai.
  Naujos AE nebus, nes pasiruošimas užima daug metelių, o jis net nepradėtas ( popierinio varianto nėra ).
  Alternatyvios energijos nenorima plėtoti ir nebus plėtjama, nes ne mes muzikantus užsakome ir ne mums jie groja.
  Yra verslo struktūros, kaip „Lietuvos energija“ ( nors ir Valstybinė ), „Dujotekana“, „ERC“ ( http://www.ercentras.com/ ) ir daugelis kitų, kurių dar aš, o gal ir visi nežinome, kurie suineteresuoti gauti pajamas. Jas ir gaus. Nebūkime naivūs ir nesivelkime į beparsmius debatus, nes čia D.G. nėra visiškai visagalė ir nebus :)
  Visa ES priklausoma nuo Rusijos, o mes, nykštukai- ne? Nelaukim, kai bus nutiestas „Nordsrema“ dujotekis, nes „šaltos žiemos“ gali prisibelsti ir į mūsų duris. Ko labiausiai, nenorėčiau.

 • austras

  O jei sujungtume žurnalisto Artūro Račo straipsnį, iškalbingu pavadinimu – „Lietuvai reikia stabo“, su žurnalisto Artūro Račo straipsniu kuriame jis nesutinka, kad valdžios kritika griauna valstybę? Ką gi gautume? Valdžios nenorą, kad jai skiriama kritika griautų stabus paprastų, valdžios kategorijai nepriklausančių žmonių sąmonėje. Valdžios viršūnėjė šiandien – Grybauskaitė. O kieno interesus ji išreiškia? Valdžios ar žmonių?

  • austras

   Štai čia susijungia visos jungtys ir visi kalbėjimai, Artūras Račas kalba kaip žurnalistikos pasaulio atstovas, o Dalia Grybauskaitė – kaip valdininkijos pasaulyje išugdyta „žmonių“ atstovė. Ji mums ir sako, kad valstybė tai – valdininkai, kurių autoritetą gali griauti tik TIE, kam tai leidžiama. Jie jau turi STATUSĄ, kuris suteikia teisę viešai sakyti tai, apie ką galvoji. Jei to STATUSO valdžios hierarchijos piramidėje dar nesi pasiekęs, tuomet savo mintis rekomenduotina pasilaikyti sau. O jei to nesugebi, tuomet esi baudžiamas. Nes vidurinėje tos hierarchinės piramidės dalyje, jau nekalbant apie apatinę, skatinamas tik vykdytojo instinktas. Tai žmonės, kurių pagrindinis klausimas: „kaip“, o ne „kodėl?“ Mąstyti ir kurti strategijas leidžiama tik keletui viršuje. Ir jei jų protas tesiekia evoliucinę ministro Dagio pakopą, tuomet vargas visai nuolankiai vykdytojų armijai, kaip tobulai bebūtų išvystytas jų vykdymo instinktas ir kaip kruopščiai bebūtų atliekami veiksmai, nuo 8h iki 16.45h.

   • romas

    Austrai, o Jūs skaitėte kalbą, ar tik tą ištrauką kur Račas pateikė? Paprastai kalba būna vientisa ir joje atsiskleidžia mintis. Būtų Račas pacitavęs nors sakiniu daugiau, būtų kiek kitaip susidėliojusi prasmė.

    • austras

     Aš kvestionuoju pačią mintį ir sakau, jog valstybės prezidentas, kaip ir bet koks kitas valstybės pareigūnas su kurio atliekamomis funkcijomis tai nėra susiję, negali nusakyti ir apibrėžti kur yra konstruktyvios valstybės aparato kritikos ribos, o kur jos baigiasi, kadangi ne jiems vertinti kas yra objektyvi kritika jų pačių atžvilgiu. Tai sprendžia konkretus informacijos vartotojas, bei institucijos, kurioms tai pavesta, ir kurios kišasi esant įtarimams dėl egzistuojančių teisinių normų pažeidimo. Valdininkai patys yra asmeniškai suinteresuoti, kad kritikos būtų kuo mažiau, ir todėl situacijoje, kurioje aiškiai matomi asmeniniai interesai, jiems patiems kalbėti apie kritikos ribas yra neetiška.

     • romas

      Austrai, korektiška būtų įdėti visą pastraipą, nes Račo įdėta šiek tiek iškreipia mintį. Aš Jums kaip nesupratusiam paaiškinsiu. Ji pasakė, kad yra sujaudinta tokio žmonių pasitikėjimo ir sudėtų lūkesčių, bet nori piliečius paraginti būti aktyviais ir kritikuoti valdžią, tame tarpe ir ją, tik norėtų, kad kritika būtų prasminga, nes tik tokia kritika duos rezultatų. Taigi prezidentė mano, kad tauta yra neaktyvi ir valdžios nekritikuoja. Tie kurie kritikuoja, dažniausiai užsiima bendro pobūdžio verkimu, kad yra blogai, bet kokio nors konkretaus valstybės tarnautojo imti už ragų nesiryžta.
      Visa kalba yra čia:http://www.president.lt/lt/prezidento_veikla/kalbos/lietuvos_respublikos_prezidentes_dalios_grybauskaites_inauguracijos_kalba_pasakyta_iskilmingame_seimo_posedyje.html

     • austras

      Gerbiamas Romai, manyčiau kad ir šie argumentai prieš homofobišką įstatymą Jūsų neįtikins, nes, kaip žinia, viskas, ką priima šis Seimas Jums yra gerai ir tik kažkas, pavyzdžiui, konservatoriškų pažiūrų Vladimiras Laučius pučia burbulą.. O bet tačiau, ir aš pridėsiu porą nuorodų…

      http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=23101249

      http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/article.php?id=23017941

      Čia šiaip – dėl tvirtumo ir argumentuotos kritikos..
      Bet juk šis Seimas visada teisus, ar ne taip, Romai?
      Ar ir vėl pasiūlysit atsiversti įstatymą ir paaiškinsit, jog Gražulis ir dabartinis Seimas viską gerai suprato ir pasvėrė?

     • romas

      Austrai, aš homofobišką įstatymą sukritikavau savo komentare pas Račą anksčiau(galėsiu pamėginti rasti). Šiai įstatymo redakcijai nepritariu, nes jis neatrodo kaip įstatymas dėl mėginimo kąsti vienai žmonių grupei. Kai kalbame apie pačią problemą (apginti paauglius), reikia sutikti, kad įstatymo reikia. Tačiau įstatymas yra sukurtas visiškai negabiai ir problema yra ne patys norai apsaugoti, bet kaip viskas suformuluota. Juk visi sutiks (tame tarpe ir homoseksualūs asmenys), kad agituoti seksualiniams santykiams nepilnamečių negalima, o išskirti atskirai agitaciją homoseksualiems santykiams yra tiesiog homoseksualių žmonių įžeidimas. Beje, kokybės prasme tas įstatymas ir ankstesnėje redakcijoje buvo blogas.
      Jūs klystate dėl mano įsitikinimų – aš nepritariu visam konservatotių tautiškai krikdemiškam flangui, o ypač T ir T partijai. Bet tokie yra demokratijos trūkumai.
      Ir dar – šis įstatymas neveiks, kaip ir buvęs. Apie aną variantą daugelis net nežinojo. N.Vasiliauskaitė manė, kad dabar bus uždraustos pasakos, nors pasakos turėjo būti uždraustos jau 2002m:)

     • romas

      Čia būtų, ką aš apie visa tai manau (pats pirmas komentaras)http: //racas.lt/citata-241-mbonckute-apie-seksualini-daltonizma-lietuvoje/ :

   • Austrai,
    Išmokysiu jus prisikabinti prie stulpo. Prieini prie stulpo ir sakai:
    Tu ko čia stovi?

    • austras

     Na, ką jau čia, gerbiamas Valentinai. Rimtai prisikabinti prie dabartinio visuomenės stabo negalėtų niekas. 86 ar panašiai procentai reitingo, visuomenės viltys ir kova su klanais, salvės į dangų ir naujos vėliavos pakėlimas. O žinot ką atspindi tas Grybauskaitės milžiniškas reitingas – tokį pat milžinišką visuomenės nusivylimą esama politine bei ekonomine padėtim. Žmonės patikėtų bet kuo, kas neštų nors nedidelę pozityvių pokyčių viltį.. nes viltis miršta paskutinė.

     • Lida

      Regis pas jus viltis nuolat abortuojama.

     • austras

      Gal greičiau ji nepriskiriama stabų kompetencijai..

     • Auksinis kardas

      O kas blogo, kad žmonių pasitikėjimo ir lūkesčių išraiška tapo atsakingo posto, galių suteikimas asmeniui, kuris buvo artimiausias geidžiamiems, reikalingais atrodantiems dalykams? Atsiprašau, visas demokratijos sumanymas pastatytas ant tokių apsisprendimų – tai jie svarbiausi, o ne trūkumai, kuriuos neišvengiamai sukaups bet kuri klystanti, nedieviška būtybė. Pasaulis verčiamas aukštyn kojom, kai tuščia kritika, neigimas yra pirminiai, tampa stabais – viskam pritinka saikas ir protas, taip pat ir abejonėms.

 • Nebambėkite jūs seni bambekliai :) Žmogus dirba tik vieną dieną.

  • nerijus

   Nebambam, tik burbam :)
   Jos griežta pozicija- silpnėja.
   Valentinai, sakėt, jog leiskit pradėti dirbti- dirba.

  • status_quo

   Kai jos buvo laukta nuo pat gruodžio (ar dar anksčiau), tai dabar visiems įdomūs jos pirmi veiksmai. Be to iš pirmų darbų matosi ir svarbiausi žmonių prioritetai. Pvz., Obamos vienas iš pirmų darbų buvo Gvatemalos kalėjimo uždarymas. Aiškiai matosi, kad tai buvo daugiau parodomasis žingsnis, kurios parado BHO nuostatas ir prioritetus (aišku ir dar PR triukai). Panašiai turbūt DG darys, tik vietoje Gvatemalos bus LEO. Melskime Dievo kad taip ir būtų.

 • romas

  Artūrai, aš nesupratau D.G. kalbios kaip teisės akto, draudžiančio kritikuoti. Jei žmogus kreipiasi, kad kritikuodami pamėginkim būti sąmoningi ir galvokim apie kritikos prasmingumą, tai nėra kažkas verta užsipuolimo. Aš atsimenu šios koalicijos pirmą darbo mėnesį. Nežiūrint to, kad klaidų tikrai darė, reakcija į šią valdžią buvo visai neadekvati. To proceso kitaip, kaip mėginimo užloti kiekvieną žingsnį, nebuvo galima pavadinti. Jei D.G. bus tokiu pat metodu užlota, po trijų mėnesių turėsim viskam abejingą valdininką žiovaujantį prezidentūroje, nes psichiškai nestabiliai tautai neįmanoma tarnauti.

 • nerijus

  Tam ir esame, psichiškai nestabili Tauta, kad neleistume, jog Grybauskiatė su savo svita neatsipalaiduoti ir nesnūsteltų ant Prezidentūros laiptelių ar po vėliava.
  O Jūs, romai, esate psichiškai stabilus?
  Leiskit, atsakysiu už jūs: kaip konservatorius- taip :)
  Kaip žmogus- ne, nes visi mes iš to pačio „molio“ drėbti :)

  • romas

   Nerijau, jei jums tik pradėjus ką nors daryti, kas nors keltų isteriją, kad kiekvienas jūsų veiksmas veda prie nesėkmės, jūs apie tokį veikėją mažiau kaip apie psichiškai nestabilų nepagalvotumėt. Padarykit eksperimentą nuėjės į kirpyklą – kritikuokit kirpėją už kiekvieną nukirptą sruogą :)

   • nerijus

    Nereikia man eksperimentų su kirpėja, nes turiu „savo“, kuri priima ir visad priėmė kritiką :)
    Mes nesakome, kad veda prie nesėkmės. Mes sakome ir primenama tai, ką ji sakė prieš ir per rinkimus. Nenoriu vaidybinio „filmo“: „Šlepetės“- „makaroninimas“, tęsinio.
    Jei, prezidentė buvo tokia kategoriška, tai gal reikia ir išlikti? Kaip Jūs galvojate, romai? Negi, pasikeitus situacijai, keičiate pozicijas ir ne tų labui, kuriems žadėjote ir prisiekėte Seime?

 • Tokių pirmūjų darbų ir reikėjo tikėtis iš Prezidentės… Labiausiai problemiškos srities ministrą (Dagį) pabarė, o energetikos ministerijos ministrą pagyrė (negi dabar puls barti savo konservatoriškų bendražygių sugalvoto projekto vadovą, nors realių darbų kol kas ir nepadarė…?)

 • Iš kairės

  Sprendžiant iš komentarų, yra norėjusių, kad jau pirmą darbo dieną vienas būtų giljotinuotas, o su kitu susituokta.
  Nors iš esmės taip ir yra – jei skaitai tarp eilučių. Ir argumentai ten pat.
  Jei ką – Ezopo kalba ne tik pasakėčioms rašyti.
  Visgi blogiau, kai Seime pilna nė žodžio nepratarusių lig šios dienos ir dar nesupratusių, ką jie ten veikia. Ir vyriausybės narių, kurių vieną dieną vienaip dėsto, o kitą – jau kitaip – tik problema ta pati…

 • bernardinas

  mielas Arturai, man atrodo, sveika prota turintis zmogus tikrai atskirs ta riba tarp sveikos kritikos ir valstybes griovimo, panasiai kaip ir jaucia riba tarp pasilinksminimo ir alkoholizmo. esu tikras kad si skirtuma jauciate ir jus, nors riba tarp siu reiskiniu, kaip ir minejo gerb. Prezidente D. Grybauskaite, yra labai nedidele.

 • bernardinas valentinui

  Ar bambekliai etimologija bam-bal-liai?

  • nerijus

   bernardinai

   Alsos upė, nieko neprimena?

 • Auksinis kardas

  O man patiko, kad Dagio vadovaujamai ministerijai prikištas blaškymasis – tai koks yra motinystės atostogų pašalpų, pensijų išmokėjimo planas? Girdėjome apie visą puokštę jų, o koks šiai dienai madingiausias reikėtų gerokai pagalvoti – tos pačios ligos, kaip ir nemigo naktim. Be to, matyti, kad reformos šioje srityje metmenis mėto Kubilius, o Dagys išvis nežinia ką veikia antrame plane, sugėdintas bambalinės retorikos – beje, ar tik jis nenorėjo tuokart papasakoti apie bimbalus, tik ne taip nušnekėjo.

  Ganduose girdimas pretendentas pakeisti Dagį Donatas Jankauskas turi kur kas daugiau dalykiškų savybių ir organizacinės patirties bei iškalbos, tad sėkmingai galėtų perimti nekokią estafetę, jei Dagys taip ir nesugebės susitelkti. Keista girdėti, kad DG prikišamas nekonstruktyvumas – ne jos reikalas tvarkyti vykdomosios valdžios reikalus ar siūlyti reformos detales ir dydžius, kaip ir atsakyti už atitinkamus sprendimus, bet reikalauti sutelkto vykdymo kurioje srityje – jai puikiausiai tinka.

  Savo ruožtu, pokalbis su Sekmoku atitinka šio dalykines savybes ir nuoseklumą. Yra ir apie ką kalbėti.

  Palaikau romo pastabas apie tai, kaip vertintinas politiko tampymas už skverno kiekviename žingsnyje – kur kas geriau atrodytų parama ten, kur kritika tegali būti laužiama iš piršto. Bus dar ir šiai reikšti tikresnės erdvės.

  • nerijus

   Auksinis karde

   Kaip dėl alternatyvios energetikos ir „atsiskyrimo“ nuo Rusjos? Jie mes patys jai dovanoja elektors relizavimąper Lietuvą į Skandinaviją, Lenkiją, latviją, Lukašenkiją, Putiniją?
   Yra duotos ES normatyvos, jog privalo pastatyti tiek ir tiek vėjo jėgainių ir visas planas vykdomas ir ne dėl to, kad norima energetinės nepriklausomybės, o dėl to, kad taip reikia, nes ES reikalauja :) Nebūkim nauvūs. Kaip ERC gali su leisti, kad lietuviai atsiskirtų nuo rusiškos energijos, kai jos pagrindinis tiklsas- uždirbti, perparduodant elektors energiją?

   Prezidentei, nuo to ir reikėtų pradėti kalbas: kodėl ERC kuriama su rusišku „kvapeliu“? Kodėl tiek puolamas Snoras, kuris jokių energetinių resursų nepavergė, o nepuolamas ERC?
   Kuri didesnė grėsmė Lietuvai:
   Snoras su vienu iš leidinių, daline, nuosavybe ar elektros tinklų perdavimo monopolis su rusišku „kvapeliu“?

   • Auksinis kardas

    Palaikau alternatyvas energetikoje – šiandien praneša apie ketaus gamintojų didėjančias apsukas, gaminant krosneles, panašias dalis. Rinksime daugiau šiukšlių miškuose, labai gera auga alternatyva. Šia kryptimi kelis pastarojo šildymo sezono mėnesius jau paverčiau energetine nepriklausomybe, išsivertęs paties pasiruoštomis malkomis. Vėjo jėgainės gal dar nestatysiu, nors ką gali žinoti – visai kokia saikinga vandens pirminio šildymo nuo vėjo sistema praverstų. Štai tokia alternatyvi energetika – kiekvieno rankose, ne svetimose.

    Energetikos organizavime nesu įsigilinęs (ir nesu tikras, kad, nerijau, esi pats įsigilinęs solidiems vertinimams pakankamai – bent iš aukštesniojo rašto kokybės nepasakyčiau ;-), bet yra tam skirti žmonės. Jei ERC klausimas kils, neabejoju, kad ir jis bus sutvarkomas – patvarkykime Leo, jis ir linijos pas kaimynus šiuo metu gali valgyti ženklią dalį dėmesio.

    Beje, neblogai skambėjo siūlymas pirkti elektrą Baltarusijoje – stebiuosi, kad neužklausėme tokios galimybės patys, laukėme pasisiūlant. Su daugiau dabar užmezgamų ryšių energetikoje ir Kruonio HAE mes galėtume visai neprastai patarpininkauti priimant ir tiekiant rezervuotą energiją (gal vien pikas/nepikas veiktų). Kiek pamenu nuogirdas, prancūzai šveicarams teikė tokias paslaugas, kaupdami galią kalnų ežeruose, ar atvirkščiai, ar kitaip. O juk spekuliacijos – išvis mūsų arkliukas, ar ne? ;-)

    Iš tikro, tai čia svarbu ne tiek stebuklingi sprendimai, kiek pakankamai nuoseklus judėjimas pirmyn. Šios perspektyvos kol kas tik gerėja.

    • nerijus

     Auksinis karde

     Kai pasistatysit vėjo jėgainę, tai būtinai papasakokit čia, kaip jums sekėsi ir kiek metelių užtruko, visas tarapotas :)

     Kiek tos perspektyvos „gerėja“- pamatysime po vienerių D.G. valdymo metų. Kaip žinia, prezidentas neturi pakankamai politinių galių, nusverti kas ir kaip turėtų būti vykdoma Valstybėje.

 • Norėčiau atkreipti dėmesį, kad pirmine savo reikšme žodis „kritika“ reiškia „tyrimas“ (nuo sen. graikų – kritein). Kritika nebūtinai yra negatyvus kažko tai apibūdinimas. Kas dėl Dagio, tai manau kritika jo atžvilgiu anaiptol nėra tuščia, tiesiog ji buvo pateikta suabstraktintų išvadų pavidalu. Manau, kad jau greitai mes spaudoje rasime ją daug labiau sukonkretintą.

 • A.G.

  Kalbėkime nekalbėję – Lietuva tapo Indija (diferencijos atžvilgių), per 20 metų: vieni basiakai, kiti milijardieriai.
  Tuom viskas pasakyta.
  Ne viskuokalta žiniasklaida, bet mirtie baysmė būtų pelnyta visai jai. Pirmiausiai jai.
  Kritika, ne kritika – neįdomu.
  Pasiekimai yra stulbinantys – per 20 m. Indija (sugrįžta prie sanskrito per 20 m, nors buvo tolta 1000 metų).
  Šaunuolė žiniasklaida.
  Taip ir toliau – ką gi tie nabagai milijardiriai pagal demokratiją darytų be Jūsų… išskerstų juos vienu ypu ir kaip mat…

  • nerijus

   Milijardieriai nuo mūsų- runkelių- neatsiejama „puzzlės“ dalis. Nėra „runkelio“- nėra milojono, nes nėra iš ko savintis.

   • Taip Nerijau, visi kurie turi pinigų, tai pavogė iš tokių kaip tu. Visus juos reikėtų už vienos vietos pakabinti.

    • Asketas

     O kas uždirba pinigus biudžetui, t.y. pensinkams, gydytojams, mokytojams ir t.t.?

     • inf

      mokytojai uždirba gydytojams, šie gi uždirba pensininkams. Ekonomika pagal nerijų.

     • nerijus

      ekonomika pagal nerijų:

      NT mokestis,
      mamyčių pašalpų lubos iki 4000 lT „Į RANKAS“ IR NĖ DAUGIAU..,
      Progresiniai mokesčiai,
      Prabangos prekių mokesčiai,

      :)

     • romas

      Nerijau, neturi turto, kad esi suinteresuotas :)

     • nerijus

      romai

      Turiu :)

      Dvi papūgas ( neišskiriamieji ).

      O ką, Jūs turite kažką prieš šiuos įstatymus?
      Juos reikia nekvailai sukurpti, nors tai mažai tikėtina :)

    • Rytis I

     Gal truputį į temą, kaip tik netyčiom radau pageltusį „Lietuvos aidą“, 1992 m., skelbimas daugiau kaip 1/4 psl:
     „Ponios ir Ponai,
     Atsižvelgdama į infliaciją ir dėl to pasikeitusį kainų lygį,
     Lietuvos Respublikos Vyriausybė pataria:
     nelaikykite, Gerbiamieji, grynų pinigų namuose, o kuo skubiau įdėkite į investicines sąskaitas. Dar geriau bus, jei Jūs su pinigais atvyksite į UAB „Sabinos korporacija“.
     .. Kreipkitės į agentus: Vilnius, tel. 66 77 44″
     Gal dar nevėlu?..

    • nerijus

     Valentinai
     Nereikia taip ironizuoti. Kalbu apie tuos, kurie „neišgali“ mokėti bent vidutinės algos, o „arti“ reikia visą dieną. Suprantama, kad žmonės patys kalti, jog neranda kito darbo/ užsiėmimo, kaip tamsta pasakytumėt…

 • Matotaupa

  Jei lyginti straipsnį apie tuščią kritiką ir šiuos pranešimus spaudai – tai siūlyčiau tą Grybauskaitės mintį apie tuščią kritiką laikyti pasikarščiavimu. Moteriškė per daug susijaudino tokios ceremonijos metu ir leptelėjo nepagalvojusi, įsiaudrinusi. Kam taip neatsitinka?
  O dabar apsiramino, atgavo pusiausvyrą ir pamiršo tas „momentines silpnybes“. Dabar vėl galima drąsiai kritikuoti – tuščiai ar kontruktyviai – svarbu, kad liežuviai dirbtų.

 • Slyvanosis

  Konstruktyvi kritika:
  „Valstybės vadovė pažymėjo, kad politinis blaškymasis Vyriausybėje ir nuosaikumo stoka kelia abejonių ministerijos sugebėjimu inicijuoti ir vykdyti reformas.“
  O buvo taip: užsisėdėjo Vyriausybė posėdžiaudama iki vakaro. Šnekėjo visi, kol balso stygos ėmė girgždėti.
  „Ponios ir ponai, – sukomandavo Andrė, – darom pertrauką ir susimetam po litą… O jūs, Rimai, subėgiokit..“
  „Klausau, komandore“,- susižėręs politinį kapitalą kišenėn, socialinių reikalų dirigentas nėrė pro duris.
  Bet prietemoj, nes taupymo sumetimais šviesa buvo išjungta, pasiklydo labirinte. Blaškėsi žmogus Vyriausybėje, kol Katedros varpas išmušė – 22:00! Grįžo nevykėlis pasiuntinys su apsaugininko paskolintu grafinu vandens ir kabineto nariams išrėžė pamokslą apie etileno žalą ir nesektiną elgesį.
  „Jūs stokojate nuosaikumo kolegoms“,- nutraukė įsijautusį pamokslininką kabineto šeimininkas. „Abejoju ar jūsų ministerija sugebės inicijuoti ir vykdyti etileno naikinimo reformą. Beje, grąžinkite politinį kapitalą indėlininkams…“
  Šita istorija nuvilnijo per švogerių kraštą ir, apaugusi prikurtom smulkmenom, pasiekė Daukanto aikštę.
  Dabartės bet kuris valstybės tarnas, paklaustas apie politinį blaškymąsi Vyriausybėje, krypteli galva ministerijos pusėn ir, gudriai šyptelėjęs, sukikena: „Girdėjau, girdėjau tą bajerį…“

  • Artūrai,
   Duokite pagaliau Slyvanosiui tą jo išsvajotą, anekdotų skyriaus redaktoriaus darbą :)

 • Slyvanosis

  „Kalbant apie LEO LT projektą, valstybės vadovė dar kartą pakartojo, kad šis darinys turėtų būti išformuotas kaip prieštaraujantis Europos Sąjungos nuostatoms ir visų šalies piliečių interesams.“!!!
  Patinka man prezidentės ryžtas: atimti iš VP dešimtuko šalies pilietybę – greičiausias kelias į tikslą. Tegul čiuožia tie nenaudėliai į Kaimanus pas savo milijonus ir tepaspringsta jais!

 • Rimantas

  „Gal ko nors nepastebėjau?“.
  Aha. Nepastebėjai, kad tavęs tame pokalbyje nebuvo, ir kas konkrečiai sakoma buvo — nežinai.

 • gato

  +inot, brangieji, visas šitas staripsnis ir komentarai yra tuščia kritika gražioje naktyje. Nieo blogo nematau nei p./Grybasuskaitės pranešime spaudai nei antradienio naktyje. P.Rao straipsnyje matau tik nuoširdų norą kuo skubiau pakritikuoti tą, kuri išdrįso pasiūlyti pagalvoti prieš kritokuojant. Išdrįso turbūt dėl to, kad buvo sekmadienis, o nekoks pirmadienis. O va ponai Račai sureaagavo iš pat pirmadineio. kaip gi kitaip… Darbas toks… Šypsaus jums visiems.

 • Petriukas

  Žinot, kai budulis vakare prieina ir paprašo cigaretės, tai dažniausiai gali iš snukio nustatyti, ar jis cigaretės nori ar muštis. Jei muštis, tai tu jam duok nedavęs, sakyk ne sakęs, vis tiek ras prie ko prisikabinti. Tsakant „A pačemų ne v šliape/A pačemų v šliape“. Tai kai kurių piliečių „kritika“ Grybui, labai primena tą budulį. Bile prisikabinti ir bile pademonstruoti savo „kietumą“.

 • A.G.

  Na, pašutili ir chvatit.
  Jei kartais kažkam čia atėjo noras pasididžiuoti Lietuva ir tautiečiais, – šiandien teko paskaityti skanią žinutę.
  Kas kita ar tokios žinutės pasiekia tautiečius – 1000 proc., kad ne.
  Tad jei blogo šeimininkas leis, naslaždaites Lietuvos šiandienos galia (jūs tai sužinosite ko net mūsų garbieji prezidentai nėra matę ir matyt ne labai pamatys, tad čia Jums, mielieji… iš karto perspėju nieko ypatingo, tik pačiame pavadine esmė…): http://www.organic.lt/lt/news,nid.621

  • Gerbiamas A.G.
   Jums nepakenktų savo tinklalapyje pasisamdyti kalbos redaktorių. Vienas dalykas klaidos komentaruose, kitas oficialiame organizacijos tinklalapyje.

 • me

  kad kritika nebutu tuscia – leiskim tyrimus atlikti tiems, kas nuobodziauja..

  pvz kaip aprase http://www.kaobanga.com/blog/?p=1232

  • romas

   Super :)

  • Musė

   Nerealu, dėkui už nuorodą. Gaila, kad Lietuvos žiniasklaida vis dar nesupranta, kad skaitytojai nėra tokie jau durniai ir inertiški.

 • Giedrius

  Prezidentė kažką pamiršo:)? Niekaip nesulaukiu tų 100 niekadėjų, kurie valdo Lietuvą? Laukiu, laukiu, o sąrašo vis nėra ! Kada bus?

  • nerijus

   Priminkite tą kalbą?
   Smalsu…
   :)

 • lv

  „Netuščios“ kritikos pavyzdys:
  http://racas.lt/rdagys-siulo-atsaukti-lietuvos-karius-is-afganistano-ir-irako/

  O po to tenka stebėtis, kad kažkas pakišinėja…

  • Juozas

   Aš irgi tikiuosi, kad nebereiks tuščiai kritikuoti pono Dagio, visa ta kritika yra tuščia ir be jokių rezultatų, negi įmanoma pilnai pakritikuoti tuščius pasisakymus ir politikos nebuvimą.

 • Gal pasikartosiu.. (Atrodo mačiau tik vieną komentarą sutampantį su mano nuomone).
  Šiai dienai nesuprantu A.R. pozicijos/antipatijos D.G. Pirma lyg ir užsipuolate D.G. dėl paprasto prašymo(dėl kritikos). Antra, dabar… Prezidentės neginu, bet tiesiog man kol kas visi žingsniai nuoseklūs ir t.t. T.y. buvo žadėta, kad abu ministrus išskvies. Yra. Taip pat plius minus atsiskleidžia komanda. Tvarkoj. Kokie bus darbai.. dar pamatysim. Šiandieniniai išplatinti pranešimai – pabandykim įsivaizduoti, ką ji galėjo pasakyti kitaip(taip pat turėkim omenyje, kad jos komanda tik pradėjusi dirbti, dar maž nevisus net leidimus turinti ir t.t.). Aiškumas buvo labai paprastas – mano akimis – Dagys neatlieka/nesugeba nieko normalaus nė pasiūlyti(apart neargumentuotos nuomonės), tad pasakyta mandagiai – „padirbk nors kiek, o tada galėsim pašnekėti…“, o kitu klausimu – irgi pozicija jau buvo aiški ir nieko naujo ten neišgirdom(kas buvo iki rinkimų, tas ir po…). Tai kame problema A.R.?
  Priminsiu, kad tai mano nuomonė ir tiek.. nieko asmeniško.. tik iš šono atrodo taip, ką rašiau komentaro pradžioje…

  • Modestai, niekaip nesuprantu, kur tamsta įžvelgiate antipatiją?

   Man nesuprantamas ir tamstos teiginys apie ką tik pardėjusią dirbti komandą – juk nuo rinkimų prabėgo jau du mėnesiai, papkatų laiko aiškiai pozicijai suformuluoti. Nekalbant jau apie tai, kad ta aiški pozicija turėjo būti nusprendus kandidatuoti.

   • Antipatiją? Tarp eilučių… :) O jei rimtai. Vis pagalvoju, kodėl mes lietuviai tokie „viską, kas blogą“ matantįs? T.y. na pabandykim išvardyti ką ta pati D.G.(kartu su komanda) gero nuveikė nuo rinkimų laimėjimo? Tada ką galėjo nuveikti? Ir ką blogo nuveikė? Pabandykim į tai pasižiūrėti kaip į svarstykles.. gal visgi ne taip jau blogai? (čia siūlau temą :) )
    Dėl aiškios pozicijos – pagalvokim… o kam, o ar jos išreiškimo reikėjo prieš/po rinkimų? Politine prasme… Ar nuo to ką nors ta pati D.G. išlošia(būtų išlošusi)? Dėl ko toks klausimas kylą – kiek rinkėjų procentaliai domina kandidato politinės programos ir t.t., o kiek iš jų eina rinkti „naujo mesijo“? Kita vertus, ar esant/turint prezindentines galias, toks pasyvumas gali būti naudingas? Kita vertus, išreiškimas pačios pozicijos, kogero iš esmės prieštarautų konstruktyvios kritikos idėjai(pvz. Dagys – blogai, o ką siūlom keisti, kad būtų gerai?(asmenybę, darbo organizavimą ir t.t.)). Tokiems siūlymams, manau, reikalingos papildomos žinios, kurios maž nebuvo prieinamos…
    Bet kuriuo atveju, dėkoju už atsakymą… Malonu, kai tave pastebi…(čia kažkada buvau išsakęs poziciją dėl portalų ir blogų skirtumų(blogai mane žavi tuo, kad gali bendrauti su autoriumi)).

 • Dzina

  Na, nerasys juk prezidentes Grybauskaites spaudos tarnyba, kad reikia nedelsiant perpus visas „Sodros“ ismokas pjauti. Kaipmat reitingai kris. Isvis apie socialines garantijas Grybauskaite nieko nesneka, nes, matyt, „nepadoru nuo zmoniu“, kurie uz ja balsavo… Bet uztat jos komunikavimo strategija su ziniasklaida — blizganti. Labiausiai man patiko formuluote pirmadienio Verslo ziniose, interviu R.Staseliui: “ pats didžiausias turtas yra žmogus, kurį reikia labai saugoti. Problema ta, kad per du dešimtmečius mes nesumažinome socialinių valstybės įsipareigojimų“. Tai ir neaišku, ką, nuo ko ir kaip reikia saugoti…

  • Auksinis kardas

   http://lt.wikipedia.org/wiki/Kazuistika

   Šiai dienai aišku tai, kad įsipareigojimai neatitiko ekonomikos būklės, nors ir atitiko pinigų ekonomikoje kiekį. Bet išseko spekuliacinių pinigų papildai kartu su įtikėjimu rožine ateitimi, ir – BUM! – žiūrime, ką turime.

   Žmogus YRA mūsų didžiausia viltis ir galimybių šaltinis. Aišku – ne šiaip bet koks, paliktas savieigoms.

   • nerijus

    Auksinis karde

    Atsargiai su wiki nuorodomis, nes užsitrauksit WU nemalonę…
    :)

 • dpd

  nerandu tinkamo žodžio apibūdinti to pojučio beskaitant šio staipsnio komentarus če ir alfoje tuo pačiu metu. Kakofonija. Jei tik šį terminą pritaikius lietuvių mentalitetui. Idomu stebėti šia sudužusių veidrodžių karalyste. Kitas terminas, kėlęs pasipiktinimą, „runkeliai“ vis tampa suvokiamesnis praktikume. Siaubukas nupurto nuo šio atotrukio, randamo visame gyvenimo spektre

  • Aš irgi moku taip protingai parašyti. Keletas korekcijų:
   Vietoje „metaliteto“ vartočiau „MENTALO“. Taip kalba reklamos agentūrų kūrybų vadovai, o jie kaip žinia yra stiliaus priešakyje.
   Žodžio kakofoniją reikšmę reikėtų išsiaišikinti ir naudoti atsargiau.
   Vietoje „gyvenimo spektre“ siūlyčiau vartoti „gyvenimo CONTINUME“ Skamba elitiškiau. Niekas nesupras išskyrus Donskį, Valentiną ir Auksinį Kardą, už tai bus parodytas lygis.
   Žodį „runkeliai“ reikėtų abstrahuoti iki „daržovės“ arba „šakniavaisiai“

   • romas

    Kadangi gyvename sudužusių veidrodžių karalystėje, žmogus reflektuoja neiškreiptus tikrovės atspindžius nuo savo tyros sielos veidrodžio, Valentinai.

   • Jonas Žvelgaitis

    Valentinai, nereikia taip išgyventi, daugelis tą mandrumo sindromą čia atėję įgyja, kartais atrodo, kad dalyvauji tarptautinių žodžių, neįtikėtinos erudicijos ir enciklopedinio tikslumo konferencijoje.

    Beje, „ant džouko“: šiandien rytinėje laidoje, kur dalyvavo ir Artūras, Sakadolskis taip pabrėžtinai daugybę kartų sakė kakafonija, kad net smagu buvo. Gal jam taip prie nuostabiai gražaus balso tiko, kas žino, gal bijojo su koka sumaišyti:)?

    • WU

     Aha, kartais čia persistengiama :) Grįždamas iš Britanijos į Galiją 54 m. pr. Kr. Cezaris parašė Ciceronui: „Venk keistų ir nepažįstamų žodžių, kaip kad jūreivis vengia prie kranto dunksančių uolų“.

     • O esate girdėję apie kai kurių studentų praktikuojamą rašto darbų redagavimo metodą? Parašoma ir tada, kad visas reikalas atrodytų protingiau, prisėdama su tarptautinių žodžių žodynu ir… Kur derėtų įmetamas vienas kitas „mandrumas“. Gerai, kad aš to nevertinu, nes turbūt ir užsimuščiau :D

    • dpd

     Jonai – kakofonija :) ir nemanau, kad tai toks jau imantrus žodis, kad reikėtų griebtis tarptautinio žodyno:)

    • romas

     Ligita, obetvisdėltotačiau džiugu, kad esate vis dar gyva :)

   • Auksinis kardas

    Kontinuumas, su dviem „u“, tiek „mūsų“ kalboje, tiek svetimoje. Betgi: vientisumas – paprasta, tikra. Neklausė Donskis, kai buvo laikas ;-)

    Mandrapypkystė – liga, su kuria tenka kovoti, ir tam reikalingi įgūdžiai atsiranda neiškart. O visai norėčiau sužinoti ką būtent norėjo pasakyti dpd, neabejoju, kad jis tai būtų padaręs geriau gimtąja kalba – Valentinas deramai apipjaustė :-)

    Nežinau kaip kitiems, bet man išsivystė rašymo šalutinė dalis – gaudyti pačiam save, tikrinant ar žodis neturi mūsų (be kabučių) kalbos atitikmens. Dažniausiai aptinku, kad nepakeičiamų nėra – savotiškas, visai smagus žaidimas. Gyvename mažėjančio pasaulio ir gausėjančių kalbos šiukšlių laikais, verta įsikišti!

    • Jonas Žvelgaitis

     Prieš keletą metų važiuodamas klausiausi nuostabaus dalyko. Kalbininkas Zigmas Zinkevičius paprastai ir labai vaizdingai pasakojo kaip paskaitęs keletą populiarių paskaitų žmonėms regionuose apie savo darbus (o tų darbų – ohoho!) suprato, kad visus turi perrašyti, nes nieko verti! Žinoma, tai pasakė juokaudamas, bet ir nelabai. Toliau jis tęsė, kad jo mokslinių darbų žmonės niekada nekaitys, o jei ir bandys, nieko nesupras. Bet kai jis pats apie savo tyrimų esmę papasakoja paprastai, žmonės supranta ir tuom labai džiaugiasi, nes, kas įdomiausia buvo pačiam kalbininkui, žmonės pritarė, diskutavo, kadangi suprato! Ir tada Z.Zinkevičius supratęs, kad jo darbai „nieko verti“ tol, kol dūla kažkur lentynose, vieno kito kalbininko retkarčiais pavartomi. Nuo to meto profesorius kiek gali „perrašinėja“ savo tiesas paprastai ir neša jas žmonėms, nes ko vertos tiesos, jei tie, kas turi jomis naudotis, nesupranta?

    • dpd

     Soriuks už įmantrumus ir tikrai nebuvo potekstės kažką įžeisti ar kitaip pažeminti. Tačiau stebint rezonansą (atgarsį) tai įvyko – tad persiprašau už nesusipratimą. Tai te buvo pastebėjimas…pastebėjimas apie tai, kad pasirodžius A. R. straipsniui tiek alfoje, tiek jo tinkliaraštyje:
     A) komentarų skaičius būna didesnis tinkliaraštyje, kas labai įdomu rinkodaros požiūriu. Ir nors pats tinkliaraščio savininkas yra sakęs: „su labai retomis išimtimis, bloggeriai nepraneša naujienų – tinklaraščiai niekada ir nepakeis tradicinės žiniasklaidos.“ Įdomi ir džiugi išimtis ir (pasikartosi) labai įdomu rinkodaros pažiūriu.
     B) Komentarų skirtumas (pagarba autoriui, kritikos išsakymo konstruktyvumas bei forma, argumentavimas, temos tęstinumo lygis,bendra kurtura ir t.t.) tarp komentarų alfoje ir tinkliaraštyje ir koks yradidelis atitrūkimas tarp šių dviejų sociumų (socialinių grupių) ir reziumuojant,kad šis atotrūkis yra pastebimas beveik visuose srityse . PVZ kitas pastebčia rinkti baisiausią pastatą ir kaip payzdį pateikia administracinį prokuratūrų pastatą (http://www.alfa.lt/straipsnis/190426/?Alfa.lt.kviecia.rinkti.baisiausia.pastata.=2008-07-17_06-37). Tuo tarpu profesionalai išrenka jį nominantu (http://www.archiforma.lt/index.php/pageid/146).

     • Aras

      Dėl prokuratūros pastato: stovėdamas šalia jo pagalvoji, jog pastatas visai nieko; apžiūrėdamas Vilniaus panoramą nuo Gedimino pilies bokšto nutari, jog prokuratūros pastatą vertėtų nugriauti nedelsiant… :)

     • dpd

      man tai truputi artimiau stovinti pastata :)

   • dpd

    metaliteto?

   • dpd

    Valentinai, atrask žodžiui mentalitetas (“metaliteto”) lietuvišką atitikmenį(ne žodžių grupę, bet vieną žodį).

    • Auksinis kardas

     Įsiterpsiu, atsiprašau: gal „prigimtis“? Ilgiau galvoti šiuokart neturiu laiko, bėgu, bėgu…

 • nerijus

  dpd

  Pas jus, „nerunkeli“, yra lietuvybė kompiuterio programoje?
  Pradėk, nuo savęs, o tada vertink kitus :)
  Tamstą, Račas laiko prirėmęs prie HaKotel HaMa’aravi sienos ir liepia skaityti jo tinkliaraštį?

  • Juozas

   Nerijau, turėtum pagarbiau kalbėtis su elitu, retai čia užsuka šviesuomenė ir nusileidžia iki runkelių lygiu pabendrauti su mentaliteto menkystomis.

  • dpd

   gerb. Nerijau,
   tamsta nepagavot esmės, bet kaip tikras Gotfrydas Bulonietis pasruvusiom, nieko nematančiom, akim puolėt ginti šventą žemę… žavu, tačiau… žvilgtelkite į A.R. straipsnį, tik patalpintą alfoje (http://www.alfa.lt/komentarai/straipsnis/?id=10281739)ir pasistenkite rasti dešimt skirtumų:) paliktuose komentaruose ten ir čia. Gal tada suprasite, kad akmenukas ne čia buvo mesteltas bei gal net anoji terpė Jums labiau patiks ir tiks.
   Taip pat labai įdomus sulyginimas, tik nesupratau ar norėta Artūrą Račą prilyginti Karaliui Doydui, ar jo tinkliaraštį -Sandoros skryniai.
   P.S. persiprašau dėl savų lietuviškų rašmenų – nesu pratęs juos naudoti.

   • Auksinis kardas

    dpd, gluminantis dalykas yra tas, kad jei norėjote pasakyti, kad labai skiriasi komentarai čia IR ten, žodžio kakofonija prasmė panaudota nevykusiai – sąvoka nusako daugelį nederančių garsų vienoje vietoje. Jei norėjote pasakyti, kad ir čia ir ten skamba tas pats triukšmas, tuomet žodis labiau tiktų, bet iš pasisakymo neaišku ar tikrai norėta pasakyti tai. Mano supratimu, kaip tik maloniai aptikote, kad čia kalbamės kiek geriau – nors alfon tingiu vilktis, ko gero taip ir yra, nes čia nusistovėjo savotiškas klubas (gal net tarpusavio pagalbos replikavimo priklausomybėse :-).

    dpd, kadangi kitur pasisakote aiškiau ir kiek raštingiau (žodžio „čia“ rašybą tikrai verta atsiminti), pagelbėtumėt sau pradžiai naudojant paprastesnius, aiškesnės prasmės sakinius, bei mūsų kalbos žodžius, kurių prasmes naudosite užtikrintai.

    O Nerijus šįkart perlenkė, nors ne taip seniai čia kalbėjomės apie konstruktyvią kritiką, kurios pagrindas būna kilniaširdiškas :-)

    • dpd

     Auksinis kardas, kakofonija, kaip savoką, pagrinde naudojama apibūdinti garsą, tačiau ją taip pat sėkmingai naudojama ir kitur…pvz apibūdinant architektūrą. Kas liečia šį atvejį, tai buvo norima pasakyti, kad šios dvi socialinės grupės skleidžia du skirtingus garsus, kurie nei derinasi, nei vienas kitą papildo ir vyksta kakofonija visuomenes mastu ir šio nesusikalbėjimo mastą, kuris man vis labiau tampa aktualus kaip ir tokios situacijos sprentinių bei pasekmių galimybės
     o dėl ce čia che- mirko patirtis kiša koją:)
     o dėl pagalbos sau…dėkui, bet…dėkui

     • Auksinis kardas

      κακός (blogas, prastas) + φωνή (balsas, garsas)

      Aišku, galima naudoti ir Seimo valgyklai apibūdinti ;-)

      Du garsai kakofonijos gal dar nepadarys, o disonansą – jau gali :-)

      Žodis „kakofonija“ paties pirminėje replikoje panaudotas netinkamai norimai prasmei nusakyti, bet jei svarbiausia savijauta – gali įsivaizduoti, kad kažkas suprato ir taip :-)

     • dpd

      Auksinis kardas, tikrai nebūčiau drįses visų šioje erdvėje pasisakančiųjų prilyginti ar sutapatinti vienam balsui :)… tad disonansas tikrai nėra tinkamas naudojimui… nebent būtų galima naudoti kognityvinis disonansas, bet tai labiau tiktų, jei būčiau norėjęs apibūdinti mano sutrikusią pusiausvyrą, o pastebėjime tikrai nebuvo tokio užmanymo… bet manau jau nuklydome į sąvokų ir lingvistinius niuansus…, o už lango saulutė šviečia, į kiemą kviečia :)

     • Auksinis kardas

      dpd, tikslumą mėgstu, todėl nesibaidau – priešpastatai dviejų šaltinių skirtumus, nori parodyti tarpusavio prieštarą su kažkokiom išvadom. Tuo tarpu žodis „kakofonija“ neša prasmę, kad daugelis dalykų neturi bendros dermės, tarpusavyje gimdo vien triukšmą.

      Ar remtis į skirtumus, ar šiems priekaištauti – tenka rinktis tik viena.

    • nerijus

     Auksinis karde

     Gal ir perlenkiau lazdą, bet norint kažką įžeisti, pirma, reikia apsidairyti, ar nestovi kokioj krūvelėj :)

     Minčių turiu daug, bet sunku jas reikšti. Rašau taip, kaip išeina. Rašinėliai mokykloje nelabai sekėsi ( 6- 8 balai ).

     • Auksinis kardas

      Labiau krinta į akis ne paprastesnis kalbėjimas ar mintys – atvirkščiai, tikiu, kad būtent pradėjimas nuo paprasto ir aiškaus yra pirmiausia tolesnių sėkmių sąlyga, nepamenu gero analitiko, profesionalo, kuris neturėtų ryškaus šio bruožo!

      Keisčiau atrodo, kai kas pirmasis suskuba sudrausminti, nors gerai supranta (ir teisingai daro!), kad irgi turi ko pramokti. Gal net ne toks drausminimas keistas, bet kai jis būna piktokas – ir Artūras kartais leidžia sau taip pyktelėti, tuomet ir jam atsiranda ką prikišti.

      Bet jei su tokiais dalykais, apie juos žinant, neišeina tvarkytis – ką gi, matyt tai jau individualus stilius ;-)

 • Auksinis kardas

  Beje, beje – gal kam kada pavyko sužinoti kokiu būdu šiame tinklaraštyje veikia balsų suteikimas? Pamenu, matydavau pavienių nusistebėjimų, o aiškumo dar neužtikau – pvz. nematau, kad mano suteikiami balsai būtų užskaitomi, nors kažkokio pobūdžio suteikimas veikia. Nepritrūkome skaidrumo, žinojimo?

 • WU

  Karde, čia apie „geras“ ir „blogas“? Aš kai uždedu kam nors + , vis tiek lieka 0 …

  • Auksinis kardas

   Man irgi nuliai tesigauna :-(

   Bet kai kur vertinimai kaupiasi – taigi, klausimas kas čia kada gali vertinti ir kodėl.

   • WU

    Matyt, mes dar neturim balsavimo teisės :( Bet kriterijus būtų vis tiek įdomu sužinoti.

    • nerijus

     Taip. Ir man būtų įdomu sužinoti kriterijus.
     Ši problema sena, jau gal mėnuo. Bandžiau atkreipti Artūro dėmesį, bet jis- tyli.
     Jid kažkada užsiminė, jog taiko atitinkamas priemones prieš fredžius, bet galutinai nepasakė- kokias? Tai spėju, kad šias. Bet, keista būtų girdėti, jog į fredžių sąrašą įtrauktas Auksinis kardas.

     • romas

      Turiu teoriją. Reitingai yra tam, kad Artūras žinotų nuomonę tų, kurių nuomonė jam svarbi. Tada jis geriausiai reitinguotus komentarus paskaito atidžiau. Bet čia yra versija :) Padariau bandomąjį vertinimą ant komentaro, kurio turinys turėtų Artūrui nepatikti, ir matau, kad vertinimas yra =0.

     • nerijus

      Matai, romai, sunku su reitingavimu, nes dažniausiai būna taip, kad vertinima tik „bandos“ jausmu…
      Tamstos, Valentino, Regio, Auksinio kardo ir daugelio kitų pasisakymai, dažniausiai būna mažai vertinami, nors jie tikrai geri :)
      Ir tikiu, kas juos A.R. įdėmiai paskaitinėja :)

   • R.Medinis

    Manieji vertinimai veikia, bet nemanau kad patenku į kažkokių išrinktųjų tarpą. Spėju problema techninio pobūdžio. Tiesa nebandžiau to paties komentaro vertinti kelis kartus, logiškai mąstant sistema turėtų neleisti.

 • Klaustux

  Kad „Leo Lt“ turi būti išformuotas, tai mažai kam abejonių kyla. Tačiau kokiu būdu turi būti išformuotas: 1) ar teisminiu keliu, pripažįstant sutartį niekine ir įvykdant restituciją, kaltuosius nubaudžiant baudžiamosiomis bausmėmis?; 2) ar išsiskiriant gražiuoju, kaip siūlo Kubiliaus vyriausybė, primokant milijardus „NDX energijai“, kad ši nekeltų pretenzijų, ir kaip anksčiau šioje valstybėje, nenubaudžiant elitinių nusikaltėlių? Štai kur klausimas, į kurį Grybauskaitė neatsakė.

 • LDK

  TRUE STORY:

  Karta Račas žiurėjo TV kažkokią laidą. Žiūrėjo įdėmiau, gaudė kiekvieną išgirstą žodį. Galop susinervines tarė savo namiškiams:
  – Nieko nesuprantu! Gal galite man paaiškinti, ką čia norima pasakyti?
  – Nurimk, Račai…Čia juk laidelė vaikams!

  • LDK, o kurioje vietoje čia reikėtų juoktis?

   • LDK

    Pabandysiu paaiškinti:

    Tai atviras ir skausmingas kalbėjimas į materializmu ir empiriokriticizmu persmelktą mūsų gyvensenos erdvę, tai kankinančiai patrauklus gyvenimo ir intoksikacijos mišinys, pašauktas išvaduoti kenčiančias žurnalistų sielas nuo sustabarėjimo ir difrakcijos. Klaidžiodamas žurnalistinio pasaulio klystkeliais kartu su straipsnio autoriumi, nors jau pastarasis ir buvo išpranašavęs rato atradimą, dar neturėjo supratimo kaip tas daiktas atrodo, atras mus tik pasiekęs Žodis. Žodis, kurį atvirai, nesislėpdamas už pistacijos jis taria lyg paprastą, laiko išbandytą tiesą: „matj ich tak …“ Tiesą, išliekančią, kai visa kita jau prarasta…

    Matyt čia ir slypi didžioji superpotekstė. Ji neprieinama spekuliatyvinio išskaičiavimo apologetui, ir tas, kuris čia temato kontempliatyvią meditaciją, patrimonalinio merkantilizmo nuneigimą ar daugiadimensines filosofines kategorijas, geriausiu atveju regi tik mažąją ledkalnio dalį. Bet labiau tikėtina, kad jis pats yra subtilumą praradusi jaučio iškamša, trivialus unitazo dangtis. Būtent tokiu veikėjų daroma žalą kompensuoja Žodis.
    To supratimas – tolygus nusilaužtį nykštį. Bet koks tai menkas praradimas, lyginant su patirtu atradimu! Kartu rūstus perspėjimas blogiui ir visiems jo tarnams!

   • Asketas

    LDK vargu buvo galima tikėtis kad taip pataikysi. Bravooo…

  • Musė

   LDK, jūs matyt nežinote taisyklių, iš tinklaraščio šeimininko negalima juoktis ir šaipytis, tik jis turi teisę tą daryti. Užtai šeimininką galima girti be jokių apribojimų.

 • Petriukas

  Sorry, bet negalėjau susilaikyti.

  Artūrai, tai negi ir bajerį reikės aiškinti, ne tik laidelę vaikams ir Grybo kalbas? ;)

 • WU

  Ne į tema bet.. Ar kas nors stebit, kaip vyksta šiandienos plenarinis vakarinis seimo posėdis? Balsavimo argumentai, K. Daukšys: „Balsuosim, jeigu atsiprašys tas asmuo, kuris mus išvadino demagogais“.. Ir taip stabdomas įstatymų priėmimo procesas.. Dėl kito balsavimo Daukšys: „Pirmininke šį karta prabalsavom tik dėl jūsų“… Va čia konstruktyvus argumentai.. Tai kokius kriterijus tada taikyti žiniasklaidai? Ir apskritai bet kam?

  • nerijus

   WU
   Jie būtų paviešintas šio trečiadienio, Vilniaus tarybos posėdis, tai dar ne tokio cirko būtumei pamatęs. Bet keista, kai buvo svarstomas svarbus klausimos, o žurnalsitų ( nei vieno ) nebuvo? Kur jie, kai jų labiausiai reikia?
   Jei būtų parodytas reportažas apie tą posėdį, tai konservatoriai ir co, per kitos savivaldos rinkimus, postus matytų, kaip savo ausis.