Lygios galimybės? O gal 77 homofobai Seime?

Įdomų įstatymą šiandien Seimas priėmė. Tą, kuris vadinasi Lygių galimybių ir kuris panašus į tą, kuri vadinosi Šeimos koncepcija. Seimo Žmogaus teisių komiteto narė Laima Mogenienė džiaugiasi:

Įstatymo priėmimas įtvirtino griežtą valstybės poziciją diskriminacijos atžvilgiu ir įteisino valstybės paramą silpnesniajai pusei.

Seimo informacijos tarnyba vardija, kokios diskriminacijos formos buvo uždraustos – lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų – tačiau tikriausiai pamiršta ar gėdijasi pranešti, kad uždrausta ir diskriminacija dėl amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės. Be to, tik paskutiniojoje savo pranešimo pastraipoje Seimas kukliai užsimena, kad tos „griežtos“ valstybės pozicijos bus galima netaikyti:

švietimo ir ugdymo srityse, jei jų taikymas nesuderinamas su valstybinių ar privačių ikimokyklinio ugdymo įstaigų, bendrojo lavinimo mokyklų ar kitų švietimo įstaigų, kurių steigimo ar juos atitinkančiuose dokumentuose nustatyta, kad jų etosas remiasi religija ar tikėjimu, bendruomenių siekiu ugdyti vaikus religinės bendruomenės ar bendrijos vertybes palaikančioje aplinkoje.“ 

Specialiai pabraukiau žodžius „valstybinių“ ir „bendrijos vertybes palaikančioje aplinkoje“.  Pirmiausia todėl, kad nelabai suprantu, kaip valstybė gali leisti neislaikyti įstatymų valstybinėse mokyklose.

Kai dėl  bendrijos vertybių, tai iš karto į galvą ateina Vilniaus merai: A.Zuokas ir J.Imbarasas. Vieno vertybės – bandymas duoti kyšį, o kito – „ne“ visiems kitokiems nei aš. Tad jei vaikų darželio ar mokyklos steigėja bus Vilniaus savivaldybė, nei sąžiningi žmonės, nei pankai, nei lenkai, rusai, ar žydai, nei žmonės su negalia, nekalbant jau apie gėjus ir lesbietes negalės tikėtis lengvai gauti darbo šiose mokyklose. Ir pasiskųsti niekam negalės, nes įstatymas bus „bendrijos vertybes palaikančios aplinkos“ pusėje.

Ačiū Vilijai Aleknaitei-Abramikienei.

… vakar rašiau, kad balsuočiau už G.Nausėdą. Šiandien galiu labai aiškiai pasakyti, kad tikrai nebalsuosiu už V.Aleknaitę-Abramikienę. Ir dar už 76 Seimo narius, kurie balsavo taip pat, kaip V.A-A.

Jų nuo turimų fobijų jau niekas neišgydys. Tačiau blogiausia, kad jų sprendimu tos fobijos bus platinamos toliau ir pradėti bus galima nuo vaikų darželių ir mokyklų. 

(3 balsų, vidurkis: 3,67 iš 5)
Loading...