65-ių sąrašas: teisiškai neįgalūs ar tik apsimeta?

Visiems, kurie ketina dalyvauti būsimuosiuose Seimo rinkimuose, siūlau apsilankyti Seimo puslapyje ir atsispausdinti vieną sąrašą. Tai – sąrašas Seimo narių, ketvirtadienį balsavusių už Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio pakeitimą, kuris turėtų leisti apkaltos būdu iš pareigų pašalintam prezidentui R.Paksui dalyvauti Seimo rinkimuose.

Balsavusiųjų už šiame sąraše iš viso yra 65. Mano subjektyvia nuomone, tai sąrašas žmonių, kurių nė iš tolo negalima prileisti prie valstybės valdymo, nes jie arba nėra pajėgūs suprasti, kas yra teisė ir teisinė valstybė arba tokiais apsimeta. Abiem – tiek neįgalumo, tiek bandymo vaidinti kvailį atvejais- vargu ar galima tikėtis, kad tokie žmonės gali kam nors atstovauti ir dirbti visuomenės labui.

Juk jei kalbame apie teisinę valstybę, sveiku protu labai sunku paaiškinti, kaip galima balsuoti už įstatymą, iš anksto žinant, kad toks veiksmas prieštarauja Konstitucijai.

Sužinoti tai nėra sunku – tereikia paskaityti 2011 metų sausio 10 dienos Konstitucinio Teismo pareiškimą, kuriame sakoma, kad:

Įgyvendinant minėtą Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą – siekiant sukurti teisines prielaidas asmeniui, apkaltos proceso tvarka pašalintam iš pareigų, po tam tikro laiko kelti savo kandidatūrą rinkimuose į Seimą ir užimti parlamento nario pareigas ir taip pašalinti nesuderinamumą tarp Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, turi būti daromos atitinkamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisos.

Kalbant paprasčiau – taip, kad galėtų suprasti ir tie 65 Seimo nariai – Konstitucinis Teismas tvirtina, kad vienintelis būdas atverti kelią R.Paksui dalyvauti Seimo rinkimuose yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisa. Kartu Konstitucinis Teismas iš esmės iš anksto pasako, kad bet koks kitas būdas, tai yra, pavyzdžiui, Seimo rinkimų įstatymo keitimas, jei jis būtų apskųstas Konstituciniam Teismui, būtų pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai.

Toks išankstinės Konstitucinio Teismo pozicijos demonstravimas daug kam gali nepatikti. Man, pavyzdžiui, jis labai nepatiko, nes mano nuomone, tai buvo politinis veiksmas, tęsiantis KT veiklos politizavimą, prasidėjusį R.Pakso apkaltos metu. Dar daugiau – šį KT pareiškimą galima vertinti kaip devynių žmonių bandymą manipuliuoti Konstitucija, kuri buvo priimta visos tautos referendumu ir priskirti sau teisę ją savo nuožiūra perrašinėti.

Tačiau nepaisant to, koks yra mano ar kitų požiūris į Konstitucinį Teismą ir jo sau suteiktas galias, teisinė situacija dėl to nesikeičia. Konstitucinio Teismo nutarimai dėl R.Pakso galioja, jokių savo klaidų Konstitucinis Teismas nepripažino ir tų nutarimų nesirengia taisyti. Tad kol Konstitucinio Teismo galios nėra pakeistos (o tai padaryti galima taip pat tik keičiant Konstituciją) leidimas R.Paksui kelti savo kandidatūrą Seimo rinkimuose be Konstitucijos pataisos yra neteisėtas galiojančios Konstitucijos požiūriu.

Kodėl 65 Seimo nariai tai ignoruoja, nėra lengva paaiškinti.

Gali būti, kad kai kurie jų – Valinskų šeima, B.Bradauskas, D.Meiželytė, O.Valiukevičiūtė, K.Uoka ir dar keletas kitų iš tiesų nesupranta, ką daro.

Bet  labai sunku patikėti, kad KT pareiškimo yra neskaitę ir teisinės situacijos nesupranta koks A.Čaplikas, V.Gapšys, G.Kirkilas, J.Olekas, V.Mazuronis. Dar sunkiau patikėti, kad už savo veiksmus neatsako Seimo pirmininkė I.Degutienė, kuri vienintelė iš visos konservatorių frakcijos balsavo už Seimo rinkimų įstatymo pataisą.

Tačiau tikrovė abejoti neleidžia – visi aukščiau paminėti Seimo nariai balsavo už šią pataisą, taip viešai pademonstruodami, kad priimant sprendimus, į teisę jiems visiškai nusispjauti.

Tai žinoti nėra blogai, nes labai palengvina apsisprendimą per Seimo rinkimus – su tais 65 Seimo nariais galima pasielgti lygiai taip pat, kaip jie elgiasi su teise.

Tereikia tik išsaugoti sąrašą.

Beje, bus labai įdomu sužinoti, kaip su Seimo rinkimų įstatymo pataisa pasielgs prezidentė D.Grybauskaitė. Aš asmeniškai neabejoju, kad ji yra skaičiusi Konstitucinio Teismo pareiškimą ir tikrai pajėgi jį suprasti.

(8 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...
 • suomis

  Manau, kad Prezidentė, įstatymą pasirašys. :/

 • Marius

  Konstitucinis Teismas 2011 metų sausio 10 dieną padarė pareiškimą. Domintų specialistų nuomonė ar Konstitucinio Teismo pareiškimai yra tapatūs ir turintys tokią pat juridinę galią kaip ir Konstitucinio Teismo nutarimai? Kaip aš suprantu, tai ne. Visgi domina specialistų nuomonė.

  • Mariau, nors aš ir ne E.Kūris, tačiau atsakymas ikrai yra labai paprastas: KT pareiškimai be abejonės nėra tapatūs KT nutarimams ir neturi juridinės galios. Tačiau šiuo atveju svarbu yra tai, kad KT savo pareiškime nedviprasmiškai pasako, koks būtų jo sprendimas jei Seimo rinkimų pataisa būtų apskųsta.

   • m.

    O aš galvoju, ar tik nereiktų šiems teisėjams, kurie padarė tokį pareiškimą, nusišalinti nuo klausimo sprendimo, kaip iš anksto pareiškusiems nuomonę (šališkiems) ir negalintiems priimti nešališko sprendimo? Mano manymu, teisėjas, pateikęs viešai savo vertinimą konkrečiu klausimu, nėra nešališkas – mažų mažiausiai jis yra spaudžiamas savo paties argumentų (ar pripažinti klydus, ar tik patvirtinti išankstinę nuomonę)? Konstitucinis pats sau pasispendė spąstus.

    • Auksinis kardas

     „nusišalinti nuo klausimo sprendimo, kaip iš anksto pareiškusiems nuomonę (šališkiems) ir negalintiems priimti nešališko sprendimo?“

     Štai kaip būna, kai protas darosi stipresnis už protą… O jeigu teismas anksčiau būtų priėmęs sprendimus panašiais (ar tapačiais) klausimais, tai nuo to laiko, kaip šališkas, turėtų ateityje sau kaskart reikšti nušalinimą? :-DDD

     Nešališku būti, tai nebūti saistomu jokiais kitais ryšiais, išskyrus teisingumą įstatymams. Ankstesnis kalbėjimas apie tai, kas būtų teisinga, ar atitinkami sprendimai, visiškai nesudaro šališkumo savaime.

     • 48 straipsnis. Konstitucinio Teismo teisėjo nusišalinimas ir nušalinimas

      Konstitucinio Teismo teisėjas nusišalina ar gali būti nušalintas nuo bylos nagrinėjimo, jeigu:
      1) jis yra dalyvaujančių byloje asmenų giminaitis, kai svarstomi paklausimai personaliniais klausimais;
      2) jis yra viešai pareiškęs, kaip turi būti išspręsta Teisme nagrinėjama byla;
      3) yra kitų aplinkybių, keliančių pagrįstų abejonių teisėjo nešališkumu.
      _______________________

      Antras punktas.. Šiuo konkrečiu atveju, jie tai ir padarė..

     • Tik į ateitį..

     • Auksinis kardas

      Taigi, nutiko nagrinėjamos bylos stoka :-)

      Kaip ir sakiau – anksčiau padaryti teismo sprendimai, motyvų pagrindimas yra visiškas teisėjo ar jų grupės sprendimų principo atskleidimas. Maža to, precedentai yra itin rimtas pagrindas ateities sprendimams. Čia esama plonokos ribos tarp išankstinio nusistatymo į tam tikrą bylą ir teminių vertinimų, principų, bet ji, visgi, yra. Byla neturi būti iš anksto pasmerkta iki gongo dėl subjektyvių aplinkybių (asmeninių vertinimų, kaip išskirta 48 str.), bet visiškai gali būti pasmerkta įstatyminių principų šviesoje, kurių nedraudžiama skelbti iki bylos nagrinėjimo Teisme.

      Čia kaip suprantu nebūdamas aprobuotas profesionaliai :-)

     • Skirtumas tik tas, kad padarytas pareiškimas, viršijus Konstitucijoje suteiktus įgaliojimus, o tai yra didžiausia KT kada nors padaryta klaida. Matant politinę situaciją, ir žinant reinterpretavimo doktriną, tokio pareiškimo negalėjo būti. EŽTT sprendimas – pakankamas pagrindas pagrįsti konstitucinės doktrinos reinterpretavimo objektyvią būtinybę, todėl apie precedentus negali būti jokios kalbos.

      Analogiška situacija būtų, jeigu vėl gaunamas Seimo kreipimasis į KT dėl pensijų reguliavimo, o KT padaro pareiškimą „eikit visi po velnių, pensijų doktrina išaiškinta, todėl norėdami nuspręsti, kad pensijos dydis X nėra nuosavybė – keiskit Konstituciją“.

      Visiškas įgaliojimų viršijimas, Konstitucijos ir įstatymų nepaisymas..

     • m.

      be visų paminėtų aplinkybių, dar turi būti ir teismo nešališkumo ‘regimybė’. T.y. – bylos dalyvių ir visuomenės įsitikinimas, kad viskas sprendžiama be išankstinio nusistatymo. Todėl teisininkai, prieš skiriant juos KT teisėjais, labai vengia konkrečiau pasisakyti rezonansiniais konstituciniais klausimais. Ne todėl, kad neturi pozicijos, bet todėl, kad ateity gali tekti nagrinėti tokią bylą. Dėl to skiriant Žalimą buvo kilę ginčų (jis yra gana kategoriškų straipsnių parašęs dvigubos pilietybės tema), todėl situacija dviprasmiška (kaip mokslininkas teisininkas jis turi turėti poziciją, bet kaip teisėjas privalo būti nešališkas…), bet kai teismas in corpore pasisako konstitucijoje nenumatytu būdu.. Kita vertus – EŽTK kaip ir veikia ant Lietuvos žemelės, o kol ji veikia, tol ir Konstitucija turėtume interpretuoti ‘sistemiškai’ su EŽTK normomis.. (dvigubas KT šūvis pro šalį..)

   • Vingių Jonas

    „į teisę jiems visiškai nusispjauti“. Ne, ne į teisę, o į „dvasią“, kurios nėra Konstitucijoje, jiems nusipjauti. Tai viena. Antra – tas 2011-01-10 neva KT pareiškimas (nes anonimiškas, kiek pamenu), jei juo būtų bandoma remtis skundžiant Seimo rinkimų įstatymo pataisą ir KT priimant nutarimą, būtų pagrindas dar vienai bylai EŽTT prieš Lietuvą dėl teisės į teisingą teismo procesą pažeidimą. Trečia – jei 2011-01-06 EŽTT sprendime nepriteisė piniginės kompensacijos, tai naujoje byloje, jei tokia būtų, manau, tikrai priteistų ketverių metų Seimo nario atlyginimo dydžio kompensaciją:)) Tada beliktų tik iš tų skundikų ir jų skundą patenkinusių žmonių valstybei išsiieškoti EŽTT priteistą ir atmokėtą žalą pareiškėjui. Tuo pačiu, būtų pagrindas KT teisėjų apkaltai ir pareiškimui KT dėl 2004-05-31 KT nutarimo peržiūrėti, idant pašalinti iš Konstitucijos „dvasias“ visam laikui.

   • Marius

    Gerbiamas Artūrai, taip aš suprantu, kad KT pareiškimas signalizuoja, kad KT nutarimas būtų toks koks yra pareiškime. Bet esminis dalykas yra tame „būtų“. Kiek suprantu KT pats negali inicijuoti nagrinėjimo ar įstatymas atitinka Konstituciją. Turi kažkas kreiptis į jį? Tad jei niekas nesikreips į KT, tai šis įstatymas bus galiojantis. Aš taip bent suvokiu.

    P.S. Man taip pat atrodo Pakso apkalta tebuvo farsas. Jaunos valstybės bandymas pavaizduoti, kokie mes čia visi dideli konstitucionalistai. Toks lietuviškas kopijavimas: vo amerikonai atstatydino Nixoną, tad ir mes galime…

  • bang
 • Rūta

  Kad Seimo narai balsavo galiu suprasti, nes tikri asai, LRS Teisės departmentas, pateikė išvadą-Įvertinus projektą dėl jo atitikties Konstitucijai, įstatymams ir juridinės technikos taisyklėms, pastabų neturime.

  • JP

   Žiūrink kas išvadą rašo ir kokios reikia-;) Būna kad parašo kokios reikia. Ne visi aišku, bet būna. Juk LEO kūrimai irgi niekam neprieštaravo…

  • Oj, tas Teisės departamentas tokias pačias išvadas duoda 99 procentams įstatymų projektams. O paskui, po priėmimo, pasidaro aišku, kad neaišku kaip laikytis priimtų įstatymų, nes prieštarauja kitiems įstatymams ir reikia dar kažką keisti, pildyti, papildomai aiškinti įstatymų taikymą. Taip Seimo nariai su savo Teisės departamentu „dirba“… Svarbu užtempti kuo ilgiau ir… R. Paksas nebesuspės bolatiruotis per ateinančius rinkimus…

 • Darius

  Nereikia taip sudėtingai į viską žiūrėti, iš esmės viskas daug paprasčiau: kam prisiekei, tas ir turi spręsti, ar sulaužei priesaiką ir ar vėl esi vertas pasitikėjimo. Ir taškas, nereikia daugiau jokių interpretacijų. Ir jei kokie nors teisės aktai trukdo tai įgyvendinti, jie turi būti pakeisti/pataisyti.

 • JP

  Gerb. Artūras kaip visada taikliai. Tik iškelta hipotezė (neįgalūs ar apsimeta) neteisinga. Konstitucijos keitimas „nenaudingas“ keliais aspektais. Pirma, tai ilgas procesas. Antra (ir svarbiausia) tektų pripažinti, kad KT atskleistas draudimas Konstitucijoje (kuris nėra išdėstytas expressis verbis)egzistuoja. Taigi pasirinktas lengviausias ir (neraštingiausias) variantas. Dėl KT pareiškimo. Jį galima vertinti įvairiai. Viena vertus, tai mandagus (kaip kam atrodys) ir protingas nurodymas Seimui, ką reikia daryti susidariusioje situacijoje. Galima jį vertinti ir kaip tam tikros pozos, nulemtos ankstesnės veiklos, demonstravimą.

 • levas

  Dėl Valinsko klystate. Jį juk teisės stabas Kūris kavinėse konsultuoja.

  • gal ši konkreti tema į konsultacijas nebuvo įtraukta:)

 • sigitas

  šiaip tai jei Paxas nevisai konstituciškai buvo nuverstas , tai jo nelabai konstitucišką sugrįžimą būtų galima pateisinti. Lyg satisfakcija ;-)

  • Darius

   Būtent! To, kam prisiekė Paksas, niekas net neklausė, ar buvo sulaužyta priesaika. Jei prezidentą rinktų Seimas, tada teisiškai viskas lyg ir tvarkoje, bet dabar – neteisinga. Prie teisėtumo gal ir bandoma pritempti, tačiau neteisinga.

 • bang

  Primityvokas pagudravimas ir pasinaudojimas proga „atkeršyti“ KT dėl Pakso: Seimo nariai tipo kvailiukai, nes nesiklauso KT nuomonės, kuri pareikšta jokios teisinės galios neturinčiame dokumente, ką pripažįsta pats A.R., ir čia pat pereina prie pagrindo – Paksius nekalta, KT kalta.

 • bang

  O šiaip labai idomu būtų paskaityti KT motyvus, jei įstatymas būtų priimtas ir kreiptąsi į KT dėl aptariamos jo nuostatos atitikimo LRKT remiantis būtent ta 2011-01-10 KT špargalka arba dar geriau – kreiptųsi dėl Kontitucinio Teismo įstatymo nuostatų galiojimo ta apimtimi kuri suteikia teisę KT 2011-01-10 dokumento forma aiškinti hipotetinių būsimų įstatymų konstitucingumo klausimus avansu.

  • +

   Viskas buvo padaryta ultra vires.

   • stellar penny bun

    Certiorari..

   • bang

    Nu tai aišku, bet linksma būtų pažiūrėt. Jei pirmuoju atveju KT savo 2011-01-10 manifesto galėtų tiesiog „nematyti“ ir „užmiršti“, tai antruoju – niekaip nepavyktų nusimuilinti ir pakliūtų į labai juokingą padėtį. Ko gera, vien todėl atfutbolintų priėmimo stadijoj :)

 • Naujokas

  Artūrai, visur pasitaisykite – šiandien už šį įstatymą balsavo ne 69, bet 65 Seimo nariai :)

  • Naujoke, ačiū už pastabą. Mea culpa. Net nežinau, kaip paaiškinti – tikriausiai taip atsitiko todėl, kad 69 daug gražesnis skaičius už 65:) Bet net tuo atveju neatleistina, nes žiūrėjau ir nemačiau. Senstu tikriausiai.

   • Krepofobas

    Naujokas lieka naujoku. Nemąsto ir nesupranta ironijos. Mato tik skaičiukus.

 • 1O balu. Del tokiu pranesimu tapau Jusu blogo skaitytoju. Aciu.

 • Fredis*

  Pats R.Paksas E.Jakilaičiui kalba taip: „Lietuvoje teisė turi būti švari be politinio atspalvio“, „po EŽTT sprendimo turi galioti nulinis variantas“ ir t.t..

 • Fredis*

  Gal R.Paksas ir jo gerbėjai supyks, tačiau E.Jakilaičio laidoje jis man atrodė neįtikinamai. Į klausimą kam jam reikia grįžti į aktyvią politiką ne Briuselyje, – atsakė: „rūpi teisingumo atstatymas“ ir pradėjo malti tokią nesąmonę apie fntt nušalintus vadovus, kad ausys linko: „Prezidentė pradėjo įgyvendinti savo rinkiminę programą ir galimai prikirpo uodegas dideliems finansiniams nusikaltėliams“. E.J.: „Gailius ir Giržadas nusikaltėliai?“ R.P.: „ne, jie yra stambios kortos kažkieno rankose“.
  Tvarka ir Teisingumas, pataikaudami Prezidentei, nes nuo JE taip pat priklauso nušalinto Prezidento likimas, ir Paksui įgijus teisę balotiruotis į Seimą, ruošiasi atstatyti teisingumą visoje šalyje. Politika pagal Tvarką ir Teisingumą – komplikuota veiklos sritis. Jau geriau būti sąžiningiems ir veikti politikoje skaidriai.
  Vienas girdėtas šios dienos politologų pastebėjimas yra labai vykęs: kuo daugiau Pakso bus ateinančiame Seime – tuo mažiau jame bus Uspaskicho. Kuris iš jų didesnis blogis – galvosūkis rinkėjams.

  • Tamsta surasete daug teisingu dalyku, bet manau TT psichopatiskai svarbus pats raidziu junginys ..prezidentas“.

  • leokadija

   Paksas šiandien išvis sublizgėjo… paklaustas, ar eis į seimą, atsakė, kad „dabar ramia sąžine ves partiją į seimo rinkimus…“. prie ko čia ta jo sąžinė? Maniau, ji ir jo gerbėjų, seniai rami? Balandžio pirmosios triukai čia su tokiu įstatymu ir tokiais proto bokštais 65-iais…

   • Bobutė

    Tai, kad Tamsta nesuprantate lietuviškų idiomų yra ne p. R. Pakso, o Tamstos bėda…

    • Valentinas

     Tai,kad Bobutė nesupranta ironijos ne Leokodadijos, o Bobutės bėda.

     • Bobutė

      Valentinai,
      galit nebesistengti įrodinėdamas, kad esate visiškas valentinas… Ir anokia čia bėda. Visokių valentinų, užkalnių ir etc. yra, visokių reikia (turbūt).

     • Valentinas

      Komentaras pašalintas – A.R.

     • Valentinai, stebiu tamstą ir negaliu patikėti, kaip iš normalaus žmogaus virstate A.Užkalnio ir A.Matonio hibridu.

     • Genijus

      Retas atvejis, kai pritariu ne Valentinui, bet Artūrui. Pats norėjau paskutinįjį Valentino komentarą prilyginti Užkalniui, tik patingėjau rašyti. Deja, abu jie degraduoja. Tiesa, Užkalnis nepalyginamai greičiau :)

    • Bobutė

     p. Valentinai,

     jei jau p. Artūras pašalino, o p. Genijus tam pritarė, matomai, vėl parašėt kažką visiškai valentiniško…

     Nežiūrint į visus Tamstos išsišokimus, aš tikiu Jumis… You can…:)

     Dabartinė Tamstos būklė, galimai, yra įtakota brendimo laikotarpio krizės, kuri anksčiau ar vėliau praeina (tiesa, kai kas ir pasensta nebrendylomis, bet, tikėkimės, Jūsų atvejis ne iš tų) arba, kas būtų daug blogiau, tikrai įtikėjote esąs neklystantis, talentingas (tą Jums vis kartoja p. Fredis), neprilygstamo proto ar net, kaip sako p. Rolandas,- tiesiog dievas…

     Bet kuriuo atveju tikrai tikiu, kad Jūs galit įveikti šią/šias krizę/es… O aš, nežiūrint, kad pastaruoju metu ne tik parašyti, bet ir paskaityti ne visada turiu laiko, pažadu Jums padėti… Pabūsiu Jums tiesą sakančiu veidrodėliu…

     Patikėkit, sakau visai nuoširdžiai…

     Sincerely yours,
     Bobutė

 • Tamosius

  Praeito iraso komentaruose p.Racas pasisake:
  „Bet man labai nepatinka įžeidinėjantys ir diagnozuojantys“

  dabar gi, pats diagnozuoja:
  „Abiem – tiek neįgalumo, tiek bandymo vaidinti kvailį atvejais- vargu ar galima tikėtis, kad tokie žmonės gali kam nors atstovauti ir dirbti visuomenės labui.“

  Dar stebisi:
  „Kodėl 69 Seimo nariai tai ignoruoja, nėra lengva paaiškinti.“

  O gal paaiskinti ne taip sunku?
  Gal tie 69 tik istaiso klaida, kuria mus ipareigojo istaisyti EZTT?

 • stogas

  Tai kuriems cia pervesti 1% savo pajamu… kairiems desiniems zaliems… po to gales i mano deze primest agitacines proklamacines medziagos, kuria as isveziu i makulatuta uz toletini popieriu… tai vat tokia demokratija ir turim.

 • Izbliondimas

  Visgi, gaspadorius Lietuvoje yra Tauta, Prezidentas ir Seimas.
  Kumščiu dabar sudėjau į stalą. Biski praeis nervas, ranka atsigaus, tęsiu…
  Va, šie gali aplamai pakeisti mūsų konstituciją, jau nekalbant apie KT. Kurį gali ir paleisti, jei matosi, kad Tautai, Prezidentui ir Seimui jis nereikalingas.
  Dą kartą į dedu kū;oku į stalą. Bet jau netaip smarkiai… pirma ilgai neraėjo, mat.
  Kaip galima suprasti, Tauta (ta dalis kuri eina į rinkimus, – kitą žmonių dalį gal nereikia ir vadinti Tauta… čia kaip žemė ir puvas, kai žemė gyvybė, o purvas yra purvas…) mano, kad nors Prezidentą R. Paksą nuvertė draugiškos Lietuvai valstybės jėgos, bet tuo nėra labai patenkinta. O kada ji patenkinta (neatmenu…).
  Dalis Seimo matosi taip pat, – nes kaip ne kaip Seimas yra Tautos tarnas. Keturlinkas turėtų būti, bet dažnai pasimiršta, ypač pradžioje… šiek tiek atmintis sugrįžta prasidedant tarnystės 4-iems metams.
  Tik neaišku kaip čia JE. Dabar matomai jai yra nervingos dienos, nes suaktyvėjo Lietuvai draugiškos valstybės jėgos.
  Čia neseniai skaičiau. O ir čia pas blogo šeimininką buvo toks vienas komentaras, iš užatlantės…
  Kurios šiandien bent yra Šeimininkas visoje mūsų mažutukėje mažutukėje Planetukėje, ko siekė ir nepasiekė vienas toks dėdė iš kitur prieš kurį tai laiką, o dabar to siekia jau vėl kiti dėdės… kaip bebūtų Žemė jau kuris laikas turi vieną hoziainą, kitiems tokiu leidžiama pasivaidinti, jei nesielgia kaip ta kiaulė įleista į bažnyčią, taigi☺. Biski išėjo neaiškus sakinys, kaip pas R. Ozolą. Tai gal ir nieko, tuomet.
  Na, o komentatoriams leidžiama ginti vadinamą demokratiją arba neginti arba bučiuoti hoziainui batus. Šitą amatą kumečių ainiai geriausiai išmano. Jau tą tūkstantį kartų čia sakiau, Bet kai pakartota bus dar tiek, vienas kitas jau ir susigaudys toliau ir pats. Čia biskį jau vieną klasiką pamėgžiojau, kuris čia nėra mėgstamas per daug.
  Tad kumečių ainiai tai ir demonstruoja, labai net konkuruodami.
  Ęia gal tik tas naujas gyvaisi klasikas to dar nejaučia…
  Tad kaip matome, šio mano komentaro pradžia buvo labai gražiai pradėta ir padėliota, bet pasirodo nedaug ten joje tiesos buvo.
  Toks gyvenimas, vanasi☺

 • Dar kartą perskaičiau tekstą ir užkliuvo vienas sakinys:

  „Konstitucinio Teismo nutarimai dėl R.Pakso galioja, jokių savo klaidų Konstitucinis Teismas nepripažino ir tų nutarimų nesirengia taisyti.“

  Jeigu leisime predecendo/doktrinos keitimą vadinti „klaida“, tai reiškia, kad predecento/doktrinos pakeitimai ateityje bus neįmanomi. Precedento/doktrinos keitimas nereiškia, kad anksčiau buvo padaryta klaida, jis reiškia, kad tuo metu susiklosčiusiems visuomeniniams santykiams buvo priimtas tas teisinis reguliavimas. Pasikeitus santykių vertinimui, keičiama doktrina.

  • austras

   Tomai, jei kalbėtume žmonių kalba tai galima pasakyti, kad jeigu Pakso vietoj būtų Adamkus „santykių vertinimas“ esmingai keičiasi ir keičiama doktrina. Ir tai anaiptol jokia klaida, tiesiog Paksas nėra Adamkus. Taip?

   • Ne.Norėjau pasakyti, kad teisė – įrankis reguliuojantis socialinius santykius. Socialiniai santykiams būdingas dinamiškumas. Sakant, kad precedentas, kuris galiojo tam tikru laikotarpiu erga omnes, tačiau vėliau, atsižvelgiant į besivystančius socialiniu santykius, yra pakeičiamas, sakyti, kad anksčiau tuo precedentu vadovavęsi klydo – neteisinga. Jeigu mes taip save uždarome į kampą, tada pripažįstame, kad teisė yra statiška – nepajėgi aptarnauti žmonių poreikių. Čia būtų panašiai sakyti, kad pirmas pagamintas automobilis buvo klaida, nes neturėjo saugos diržo. Socialiniai santykiai juda į priekį ir evoliuciuonuoja. EŽTT priėmęs sprendimą Pakso byloje pasakė, kad Konvencija užtikrina tokį žmogaus teisių standartą, pagal kurį pasyviosios rinkimų teisės apribojimas iki gyvos galvos yra neproporcingas, pažeidžiantis Konvencijos saugomas žmogaus teises. Šis juridinis faktas – pagrindas keisti iki šiol suformuotą doktriną t.y. gyvąją konstituciją pritempti prie 2012 m. žmogaus teisių apsaugos standarto.
    Jeigu pakeistas precendentas yra klaida, tai apie gyvąją konstituciją negalime kalbėti. Taip pat negalime naudoti visame pasaulyje paplitusios teisės interpretavimo technikos, kuri vadinama „purposive interpretation“.

 • eR

  O kodėl niekas neužsimena apie šitą niuansą?

  Aiškinamajame rašte primenama, kad Europos Žmogaus Teisių Teismo Didžioji kolegija 2011 m. sausio 6 d. sprendime byloje Paksas prieš Lietuvą pripažino, kad Lietuvos Respublikos įstatymuose ir konstitucinėje doktrinoje nustatytas draudimas pareiškėjui (asmeniui), kurį Seimas apkaltos proceso tvarka pašalino iš užimamų pareigų ar panaikino jo Seimo nario mandatą, iki gyvos galvos būti renkamam Seimo nariu, yra neproporcingas ir prieštarauja Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 1 Protokolo 3 straipsniui.

 • Greitai mokomasi, ko negalima daryti:

  LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS PRANEŠIMAS ŽINIASKLAIDAI 2012 m. kovo 23 d. DĖL INTERNETO SVETAINĖJE LRYTAS.LT IŠSPAUSDINTO PRANEŠIMO Interneto svetainėje lrytas.lt (http://www.lrytas.lt)2012 m. kovo 22 d. 16.40 val. buvo išspausdintas pranešimas“Konstitucinio Teismo pirmininkas: „Joks įstatymas R. Paksui negali atverti Seimo durų“, kuriame neva cituojamas Konstitucinio Teismo pirmininkas bei perpasakojami Konstitucinio Teismo atstovės spaudai žodžiai. Informuojame, kad Konstitucinio Teismo pirmininkas šiuo klausimu jokio interviu nedavė. Taip pat Konstitucinis Teismas jokių pareiškimų dėl Seimo rinkimų įstatymo (jo pakeitimų ir papildymų) nėra padaręs. Taigi minėto straipsnio tekste pateikta informacija, susijusi su šio įstatymo priėmimu, negali būti tapatinama nei su Konstitucinio Teismo, nei su jo pirmininko pozicija. Konstitucinio Teismo pirmininkas

  • Vingių Jonas

   Tikrai mokomasi:)) Tik kaži, ar „Lietuvos rytas“ atsiprašė savo skaitytojų už eilinę pasaką?:))

 • vytenis

  Nelabai suprantu, ką reikėtų keisti konstitucijoje, kurioje šiuo klausimu nieko nėra parašyta.
  Kažkaip į senatvę p. Račas praranda minties blaivumą ir tampa irzliu bambekliu.

 • Xalabokaz

  Sutinku su autoriumi vienu aspektu. O būtent, kad Konstitucinio Teismo (toliau – KT)nutarimų negalima „permušti“ įstatymais ar kitais teisės aktais. Tie, kas skaitė ne vieną KT nutarimą, ypač skirtingų laikotarpių ir skirtingų teismo sudėčių, manau, turėjo progos įsitikinti praktikos dinamika, doktrinos išplėtojimu ir pan. Praktiškai visi KT nutarimai buvo iš tiesų Konstitucijos aiškinimas, – sėkmingesnis ar mažiau pavykęs – kiekvienas gali turėti savo nuomonę. Iki to garsiojo „dvasių“ nutarimo. Net ir šiame nutarime buvo galima sutikti su viskuo, išskyrus teisės būti išrinktu praradimu. Tai – iš tiesų jau buvo KT „užribis“, kurį akivaizdžiai parodė EŽTT, beje pirmą kartą per visą nepriklausomos Lietuvos istoriją. Ir štai tuomet buvo labai negražus KT munduro gelbėjimas, – vietoje to, kad pripažinti suklydus (o juk taip akivaizdžiai ir atsitiko) buvo surastas būdas „pasukinėti rankas“, o teisėje tokių būdų visuomet galima surasti, – reikia keisti Konstituciją. Būtent 65 Seimo nariai ir parodo požiūrį, kad jau šiuo atveju Konstitucijos keisti tikrai nereikia, – keisti reikia KT doktriną, nes klaida yra ne Konstitucijoje, o šioje doktrinoje. Tačiau argumentuojama taip, kad Konstitucija numato būtent pasyvios rinkimų teisės iki gyvos galvos atėmimą, o EŽTK – ne. Tuomet išeitų, kad Konstitucija prieštarauja EŽTK, o prie tokių sutarčių prisijungti Lietuva negali nepakeitusi Konstitucijos. Tačiau tas pats KT savo laiku konstatavo, kad prisijungimas prie EŽTK neprieštarauja Konstitucijai. Man asmeniškai labai keista, kad šis aspektas diskusijose niekur neminimas. Reiškiasi ir su Konstitucija, ir su EŽTK viskas tvarkoje, tik va KT sprendimas buvo akivaizdžiai kreivas ir EŽTT sprendimo argumentaciją numatė ne vienas teisininkas su kuriuo teko diskutuoti.

 • :D

  niekaip ponai neatsirenkat kur teise kur politika,mano supratimu kt isejo is savo kompetencios ribu,prieme politini o ne teisini sprendima tuo paciu pasispende sau spastus is kuriu niekaip negali issipainioti,ir konstitucija cia visai nekalta,nors ir bandoma ja prisidengt.

 • kariunas13

  kaip supratau tie 65 leido, kad patekus Paksui į seimą galėtų skųsti dėl Pakso legiatyvumo jei laimės vienmandatėje. paprasčiausia nutarimas bus kad Paksas negalėjo dalyvauti ir vadinasi jis išrinktas pažeidžiant įstatymus. mano nuomonė jei seimo narys ar asmuo kurisa išmetamas dėl inpyčmento turi mažiausia 20 metų jokių teisių ypač į įstatymų leidimo organą. jei seimo narys 25 metų pašalintas galės bolitiruotis tik 45 metų manau gal tada susipras ką pridirbęs. Mažiausia 20 metų reik šalint. tas past reikia daryti ir valstybės tarnautojų pareigoms min 20 metų draust užimti atsakingas pareigas t.y pagal kategorijas. statutiniams šalinimas be sacialinių garantijų.

 • bang

  Vaje, Artūrai, prisišnekėjot, Prezidentė pasirašė įstatymą.

  • romas

   ir skubina keisti konstituciją

  • Valentinas

   Išeina, kad Artūras šiuos žodžius taiko ir Grybauskaitei:
   „Mano subjektyvia nuomone, tai sąrašas žmonių, kurių nė iš tolo negalima prileisti prie valstybės valdymo, nes jie arba nėra pajėgūs suprasti, kas yra teisė ir teisinė valstybė arba tokiais apsimeta. Abiem – tiek neįgalumo, tiek bandymo vaidinti kvailį atvejais- vargu ar galima tikėtis, kad tokie žmonės gali kam nors atstovauti ir dirbti visuomenės labui.“

  • Bet turime pripažinti, kad parlamento ir prezidentūros logika yra nereali. Jie nesikreips į KT. Tiesiog pakeitė įstatymą, o po to ketina keisti Konstituciją, kurios nespės pakeisti. Aš, jeigu būčiau VRK, atsisakyčiau registruoti Paksą ir tegul kreipiasi į teismą tada. Ir teismas, žinodamas išaiškinimą, atmes skundą.. Būtų juokinga :)