65-ių sąrašas: teisiškai neįgalūs ar tik apsimeta?

Visiems, kurie ketina dalyvauti būsimuosiuose Seimo rinkimuose, siūlau apsilankyti Seimo puslapyje ir atsispausdinti vieną sąrašą. Tai – sąrašas Seimo narių, ketvirtadienį balsavusių už Seimo rinkimų įstatymo 2 straipsnio pakeitimą, kuris turėtų leisti apkaltos būdu iš pareigų pašalintam prezidentui R.Paksui dalyvauti Seimo rinkimuose.

Balsavusiųjų už šiame sąraše iš viso yra 65. Mano subjektyvia nuomone, tai sąrašas žmonių, kurių nė iš tolo negalima prileisti prie valstybės valdymo, nes jie arba nėra pajėgūs suprasti, kas yra teisė ir teisinė valstybė arba tokiais apsimeta. Abiem – tiek neįgalumo, tiek bandymo vaidinti kvailį atvejais- vargu ar galima tikėtis, kad tokie žmonės gali kam nors atstovauti ir dirbti visuomenės labui.

Juk jei kalbame apie teisinę valstybę, sveiku protu labai sunku paaiškinti, kaip galima balsuoti už įstatymą, iš anksto žinant, kad toks veiksmas prieštarauja Konstitucijai.

Sužinoti tai nėra sunku – tereikia paskaityti 2011 metų sausio 10 dienos Konstitucinio Teismo pareiškimą, kuriame sakoma, kad:

Įgyvendinant minėtą Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimą – siekiant sukurti teisines prielaidas asmeniui, apkaltos proceso tvarka pašalintam iš pareigų, po tam tikro laiko kelti savo kandidatūrą rinkimuose į Seimą ir užimti parlamento nario pareigas ir taip pašalinti nesuderinamumą tarp Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos, turi būti daromos atitinkamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisos.

Kalbant paprasčiau – taip, kad galėtų suprasti ir tie 65 Seimo nariai – Konstitucinis Teismas tvirtina, kad vienintelis būdas atverti kelią R.Paksui dalyvauti Seimo rinkimuose yra Lietuvos Respublikos Konstitucijos pataisa. Kartu Konstitucinis Teismas iš esmės iš anksto pasako, kad bet koks kitas būdas, tai yra, pavyzdžiui, Seimo rinkimų įstatymo keitimas, jei jis būtų apskųstas Konstituciniam Teismui, būtų pripažintas prieštaraujančiu Konstitucijai.

Toks išankstinės Konstitucinio Teismo pozicijos demonstravimas daug kam gali nepatikti. Man, pavyzdžiui, jis labai nepatiko, nes mano nuomone, tai buvo politinis veiksmas, tęsiantis KT veiklos politizavimą, prasidėjusį R.Pakso apkaltos metu. Dar daugiau – šį KT pareiškimą galima vertinti kaip devynių žmonių bandymą manipuliuoti Konstitucija, kuri buvo priimta visos tautos referendumu ir priskirti sau teisę ją savo nuožiūra perrašinėti.

Tačiau nepaisant to, koks yra mano ar kitų požiūris į Konstitucinį Teismą ir jo sau suteiktas galias, teisinė situacija dėl to nesikeičia. Konstitucinio Teismo nutarimai dėl R.Pakso galioja, jokių savo klaidų Konstitucinis Teismas nepripažino ir tų nutarimų nesirengia taisyti. Tad kol Konstitucinio Teismo galios nėra pakeistos (o tai padaryti galima taip pat tik keičiant Konstituciją) leidimas R.Paksui kelti savo kandidatūrą Seimo rinkimuose be Konstitucijos pataisos yra neteisėtas galiojančios Konstitucijos požiūriu.

Kodėl 65 Seimo nariai tai ignoruoja, nėra lengva paaiškinti.

Gali būti, kad kai kurie jų – Valinskų šeima, B.Bradauskas, D.Meiželytė, O.Valiukevičiūtė, K.Uoka ir dar keletas kitų iš tiesų nesupranta, ką daro.

Bet  labai sunku patikėti, kad KT pareiškimo yra neskaitę ir teisinės situacijos nesupranta koks A.Čaplikas, V.Gapšys, G.Kirkilas, J.Olekas, V.Mazuronis. Dar sunkiau patikėti, kad už savo veiksmus neatsako Seimo pirmininkė I.Degutienė, kuri vienintelė iš visos konservatorių frakcijos balsavo už Seimo rinkimų įstatymo pataisą.

Tačiau tikrovė abejoti neleidžia – visi aukščiau paminėti Seimo nariai balsavo už šią pataisą, taip viešai pademonstruodami, kad priimant sprendimus, į teisę jiems visiškai nusispjauti.

Tai žinoti nėra blogai, nes labai palengvina apsisprendimą per Seimo rinkimus – su tais 65 Seimo nariais galima pasielgti lygiai taip pat, kaip jie elgiasi su teise.

Tereikia tik išsaugoti sąrašą.

Beje, bus labai įdomu sužinoti, kaip su Seimo rinkimų įstatymo pataisa pasielgs prezidentė D.Grybauskaitė. Aš asmeniškai neabejoju, kad ji yra skaičiusi Konstitucinio Teismo pareiškimą ir tikrai pajėgi jį suprasti.

(8 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...