Šiek tiek naujienų apie LRT televizijos naujienų tarnybos vadovą Audrių Matonį

Jei, pamenate, LRT televzizijos naujienų tarnybos vadovas Audrius Matonis neseniai kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą

A.Matonio profesinė ir dalykinė reputacija

prašydamas, kad ši įpareigotų mane kai ką paneigti.

Trečiadienį delfi.lt pranešė, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba A.Matonio skundą išnagrinėjo.

Jau sakiau, kad nuoširdžiai ir be jokios ironijos žemai lenkiuosi M.Jackevičiui, kuris tiesą apie mane sužinojo anksčiau nei aš pats. Profesionalu.

Man užtruko šiek tiek ilgiau, bet dabar jau ir aš šį bei tą žinau.

Konkrečiai žinau, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba laikosi nuostatos, kad visuomeninės televizijos naujienų tarnybos direktorius Audrius Matonis, gana ilgai dirbęs naujienų agentūros BNS Politikos skyriaus vyriausiuoju redaktoriumi, buvęs Lietuvos radijo ir televizijos komisijos nariu, viešai skelbiantis savo nuomones didžiausiuose šalies interneto portaluose, dalyvaujantis radijo ir televizijos laidose, per Seimo rinkimus vizituojantis partijų štabus, nėra viešas asmuo:

A. Račas nepagrįstai pareiškėją laiko viešuoju asmeniu. Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 73 dalyje įtvirtinta definityvinė norma, kurioje pateikiamas sąvokos „viešasis asmuo“ apibrėžimas. Pagal ją, viešasis asmuo – valstybės politikas, teisėjas, valstybės ar savivaldybės pareigūnas, politinės partijos ir (ar) asociacijos vadovas, kuris dėl einamų pareigų arba savo darbo pobūdžio nuolat dalyvauja valstybinėje ar visuomeninėje veikloje, arba kitas asmuo, jeigu jis turi viešojo administravimo įgaliojimus ar administruoja viešųjų paslaugų teikimą arba jeigu jo nuolatinė veikla turi reikšmės viešiesiems reikalams. Šios nuostatos lingvistinė ir loginė analizė leidžia daryti išvadą, jog pareiškėjas, kaip LRT televizijos TV naujienų tarnybos direktorius, nepatenka į išvardintų pareigybių sąrašą, jam nėra suteikti viešojo administravimo įgaliojimai, jis taip pat neadministruoja ir viešųjų paslaugų teikimo, o jo oficialiai vykdoma veikla nedaro jokios įtakos viešiesiems reikalams. Iš to seka, kad pareiškėjas neatitinka viešąjį asmenį charakterizuojančių požymių, nustatytų Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 73 dalyje.

Mano subjektyvia nuomone, tokia pozicija atspindi Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos neprofesionalumą ir nekompetenciją. Bet tai, žinoma, ginčo objektas ir aš dar nuspręsiu, ar verta tą ginčą tęsti.

Taip pat žinau, kad nepaisant to, kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba laikosi pozicijos, kad, vertinant A.Matonio veiklą, mano:

pasirinktos kritikos raiškos priemonės vertintinos kaip neproporcingos (nepriimtinos) ne tik privataus, bet ir viešojo asmens atžvilgiu.

ir kad Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nežinia kodėl galvoja, kad reikšdamas apie pilietį A.Matonį, pilietis A.Račas:

siekė sumenkinti pareiškėją visuomenės akyse ir peržengė teisės skleisti informaciją ribas

ji vis dėlto sąžiningai pripažino, kad mano teisė turėti nuomonę apie A.Matonį yra ginama Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir kad:

nuomonei tiesos kriterijus netaikomas, todėl paneigimas kaip pažeistų pareiškėjo teisių gynimo būdas šiuo atveju negali būti pritaikytas

Taigi, iš to darau išvadą, kad viskas, kas buvo pasakyta, galioja ir paneigti nėra ką.

Neslėpsiu – mane tai visiškai tenkina.

P.S. Nenustebčiau ir net būčiau dėkingas, jei M.Jackevičius apie tai irgi parašytų.

(4 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...
 • Simocha

  Visuomenės informavimo įstatymo 2 straipsnio 60 dalyje… Bet paskaičiau ir ilgai juokiausi (sarkastiškai). Tai pagal tą išaiškinimą ir Jūs nesate viešas asmuo :) O kai kurie jau ant bačkos užlipę garsiai rėkia ir dezinformuoja net neįsigilinę į sprendimo tekstą… http://www.facebook.com/groups/ziniasklaida/permalink/338885862877826/

  • ArturasR

    Simocha, aš deja tai grupei nebeprilausau, nes tena apie žiniasklaidos tikrąsias problemas mažai kalbama. Nepaisant to, man smalsu :) Tad jei mestelėtumėte print’screeną būtų labai ačiū :):)

   • Simocha

    Prašom :)

    • ArturasR

     Simocha, bet tai Didžgalvis nėra žurnalistas, jis yra tiesiog mažgalvis.

 • Dainius Radzevičius

  Artūrai, nepaisant to, kad dėl teorinio teisinio ginčo pritariu daugeliui tavo argumentų ir net raginčiau ginti savo teises būtinai, visgi atkreipsiu dėmesį, kad profesinė kompetencija yra toks keblus dlayka,s kai dedi kolegų nuotrauką, kurioje jis štabe su politiku stovi kartu ir laiko vyno taurę. Paklausk savęs ir kitų kolegų, ar gyvenime nėra nė vienam tekę stovėti šalia to paties ar kitų politikų su taure? r nėra tekę kai kuriuos jų sveikinti su gimtadieniu ar užjausti mirus artimam žmogui? Ar nėra niekam tekę susidurti sus ituacija, kai vuieši asmenys yra ir mūsų draugai, šeimos nariai? Visada nėra lengva likti objektyviu. Bet ar gali teigti, kad A. Matonis savo darbais kaip nors palaiko poną Uspaskichą? jei negali, tai tada t foto su vyno taure tėra … vaizdinis pliurpalizmas.

  • ArturasR

    mielas dainiau, su visa pagarba visoms tavo veikloms ir pareigoms, ne Tau mokyti mane žurnalistikos ir objektyvumo ar kaltinti mane pliurpalizmu.

   Tą, beje, puikiai patvirtina ir Tavo klausimas, bei po jo daroma išvada. Nes aš niekada ir neteigiau, kad A.Matonis palaiko poną Uspaskichą ir kad vyno taurė jo rankose būtent tą reiškia. Vyno taurė jo rankose reiškia visai ką kitą ir Tu pats puikiai žinia ką. Todėl nereikėtų apsimesti. Linkėjimai.

 • ArturasR

  Taip, Dainiau, pasirodė. Ypač, kai kalbėjai apie „pliurpalizmą“.

 • ArturasR

  mielas Gintautai, kaip potencialiam dundukui paaiškinu: todėl, kad įrašas yra apie A.Matonį, kuris yra V.Adamkaus ordininkas, o ne apie A.Račą.

  Beje, kur tokią nuotrauką matėte. Savo dundukiškuose sapnuose?

  • Gintautas Miknevicius

   Tai jus neigiate, kad sveikinot Uspaskichą? O jus pasirodo potencialus melagis.

   • Neįmanoma, kad koks nors žmogus šioje žemėje nebūtų potencialus melagis. Lol. 

   • ArturasR

     mielas Gintautai Miknevičiau, gal prisiminkite pirmiausia, ko klausėte. Ar dundukams tai yra per sunkus uždavinys?

    • Gintautas Miknevicius

     Aš tai prisimenu ko klausiau, bet jums matyt yra per sunkus uždavinys atsakyti sveikinot Uspaskichą ar ne? Tai kuris iš mūsų dundukas?

     • ArturasR

       mielas Gintautai Miknevičiau, o aš prisimenu, kaip Napoleonas Onos bažnyčią į Paryžių vežė. Ir dabar gal jau eikite, ten, kur jūsiškiai renkasi.

     • Gintautas Miknevicius

      Kaip matau bijote atsakyti į labai nemalonius jums klausimus. Tai  ko jus geresnis nuo tų kurios kritikuojate?

     • ArturasR

      mielas Gintautai, kadangi esate visškas kvailys, pirmiausia priminsiu tamstai, kad pirmas tamstos dundukišks klausimas buvo toks: „Ponai A. Račai, o kodėl šalia nėra nuotraukos kur jus sveikinate Uspaskichą?“ Į šį klausimą tamstai atsakiau, o bet tačiau kadangi aiškiai neturite gebėjimo suprasti teksto, nesupratote. Be to, dar paklausiau tamstos, kur būtų galima tamstos minimą nuotrauką gauti. Kadangi esate visiškas dundukas – nesupratote ir pradėjote kliedėti ne į temą.

      Bet kadangi aš geras ir tolerantiškas žmogus bei turiu patirties dirbant su psichikos ligomis sergančiais žmonėmis, bandau nereaguoti į tamstos kliedesius ir nenorėdamas sukelti neigiamų pasekmių tamstos fizinei ir psichinei būsenai sakau: taip, aš buvau V.Uspaskicho gimtadienyje ir taip, aš, kaip dažniausiai ir būna, atėję į gimtadienį pasveikinau V.Uspaskichą su jo gimtadieniu.

      Ar supratote, ar ir vėl klausite, kur tie marsiečiai ir kodėl jų galvos keturkampės?

      Bet kuriuo atveju čiuožkite dabar iš čia ir nebegrįžkite. Adios.

 • Pingback: Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba nekompetentinga - tai jau aišku. Ar LRT naujienų tarnybos direktorius A.Matonis prostitutas - dar aiškinsimės. | Artūras Račas()