Kauno arkivyskupija atsiliepė ir už tai jai pagarba

Kauno arkivyskupija atsiliepė labai greitai: arkivyskupas Sigitas Tamkevičius informavo, kad Kauno arkivyskupija finansines ataskaitas viešai skelbia nuo 1997 metų, kai S.Tamkevičius tapo ordinaru. Laiške taip pat buvo nuoroda į 2012 metų Kauno arkivyskupijos pajamas ir išlaidas.

Jos ten pateikiamos atskirai nurodant arkivyskupijos parapijų, pačios kurijos bei kunigų ir parapijų savitarpio kasos pajamas ir išlaidas, kas sukelia šiek tiek painiavos.

Bet pabandžiau viską sudėti į vieną vietą ir štai, kas man gavosi

Kauno arkivyskupijos 2012 metų pajamų ir išlaidų suvestinė

Pajamos – 11 450 879 litai

 • Iš rinkliavų  4 104 257 litai
 • Iš aukų – 2 801 587 litai
 • Iš ūkinės veiklos – 1 736 233
 • Iš biudžeto – 1 244 610 litų
 • Iš juridinių asmenų paramos – 912 098
 • Iš gyventojų skiriamos iki 2 proc. paramos nuo gyventojų pajamų mokesčio – 221 502 litai
 • Iš finansavimo arba paramos (nelabai aišku, kieno) – 377.272 litai
 • Iš Šiluvos projekto – 53 320

Išlaidos 11 156 467 litai

 • Statybos ir remonto darbams – 4 415 016 litų
 • Personalui išlaikyti bei „Sodros“ mokesčiams – 2 940 554 litai
 • Sielovados projektams – 1 144 551 litas
 • Pastatams išlaikyti, komunaliniams patarnavimams – 838 961 litas
 • Turtui įsigyti – 697 826 litai
 • Seminarijai išlaikyti – 433 797 litai
 • Šiluvos projektui 306 638
 • Institucijoms finansuoti – 265 453 litai
 • Karitatyvinei veiklai – 69 071 litas
 • „Petro skatikui“ ir Apaštalų Sosto darbams – 21 400 litų
 • Šventajai Žemei bei misijoms – 23 200 litų

Tokie štai skaičiai. Jie, žinoma, nėra visai tikslūs, nes čia neįskaičiuotos Parapijų ir kunigų savitarpio kasos pajamos ir išlaidos. Problema ta, kad ataskaitoje skelbiama, jog į tą kasą moka tiek parapijos, tiek kurija, tačiau taip nurodoma, kad ir parapijos ir kurija iš tos kasos gauna pajamų.

Taip pat nesįskaičiuotos Kunigų seminarijos iš kažkur kitur, nei iš parapijų ar kurijos gaunamos pajamos (apie 350 000 litų). Beje, vieno klieriko mokslai seminarijoje per metus (įskaitant maitinimą ir pastatų išlaikymą) kainuoja apie 66 000 litų (apie 5500 per mėnesį), kas mano supratimu yra labai nedaug, turint galvoje, kad išsilavinimą jie lyg ir gauna gana neblogą.

Prisimenant mano pirmą įrašą, kuriame aš bandžiau skaičiuoti Katalikų Bažnyčios pajamas už teikiamas paslaugas, tenka konstatuoti, kad  buvau ne taip jau toli nuo tikrovės.

Tada suskaičiavau iš viso kiek daugiau nei 16 milijonų litų. Kauno arkivyskupijoje gi pagamos iš rinkliavų ir aukų sudarė 6,8 mln. litų.

Jei žiūrėtume į tikinčiųjų skaičių Kauno arkivyskupijoje, tai jis sudaro apie 20 proc. visų Lietuvoje gyvenančių katalikų, o tai reiškia, kad grubiai kalbant tuos 6,8 mln. reikėtų dauginti iš 5. Gautume 34 mln. litų.

Taip, tai daugiau nei du kartus daugiau nei mano nurodyti 16,5 mln. litų, tačiau pastaroji suma juk ir buvo skaičiuojama tik pagal statistiškai patikrinamų Bažnyčios teikiamų paslaugų kiekį.

Kita vertus, visos Kauno arkivyskupijos pajamos rodo, kad iki Lenkijos Lietuvos Katalikų Bažnyčiai tolokai ir 400 mln. litų per metus iš aukų ji tikrai neprirenka.

Bet – palaukime, kol kitos arkivyskupijos atsilieps ir viską bus galima sudėti į vieną vietą.

 

 

 

(3 balsų, vidurkis: 5,00 iš 5)
Loading...