Užsienio reikalų ministerija priėjo išvados. Tai gal paleiskim Konstitucinį Teismą…

Radau čia tokį pranešimą apie vadinamąją „Lenko kortą“. Tą pačią, kurią turi ir du Lietuvos Seimo nariai.

Atvirai sakau, nežinau, kokio tai lygio dokumentas, ar jis kuo nors teisiškai įpareigojantis, ar tik konstatuojantis, kad žmogus yra lenkų kilmės.

Tačiau girdėjau, kad abejonių dėl šio dokumento suderinamumo su Lietuvos Konstitucijoje numatytais reikalavimais Seimo nariams kai kam kilo.

Taip pat girdėjau, kad pats prezidentas Valdas Adamkus mano, kad būtinas Konstitucinio Teismo išaiškinimas dėl Lenko kortos.

Viskas lyg ir taip, kaip turi būti – yra abejonių, yra institucija, kuri gali tas abejones išsklaidyti ar patvirtinti, tad sprendimas kreiptis į KT būtų visai logiškas.

Tačiau logika atrodo Lietuvoje ne visada veikia. Pasirodo, kad į KT kreiptis visiškai nebūtina, nes viską paaiškinti gali… Užsienio reikalų ministerija.

Ir aiškina – Deivido Matulionio- URM sekretoriaus asmenyje:

Užsienio reikalų ministerija išnagrinėjusi Lenkijos parlamento priimtus įstatymus, priėjo išvadą, kad joje nėra pasižadėjimo Lenkijos valstybei reikalavimo.

Lenko kortelės išdavimą suprantame kaip Lenkijos siekį puoselėti lenkų kilmės asmenų tautinę tapatybę. Manome, kad siekis užtikrinti glaudesnį kiekvienos valstybės ryšį su savo tautiečiais užsienyje, yra suprantamas ir natūralus. Laikomės pozicijos, kad šalys turi teisę pasirinkti būdus šiam tikslui įgyvendinti, kurie neprieštarautų ES ir tarptautinei teisei

Ir ne tik aiškina, bet kad visiems viskas būtų aišku, dar ir perspėja, kad bet koks bandymas suabejoti URM kompetencija interpretuojant Konstituciją ir aiškinant kitos valstybės parlamente priimamus įstatymus iš esmės kelia grėsmę Lietuvos valstybei. Mat:

skuboti ir neapgalvoti veiksmai gali sukurti įtampą tarp Lietuvos piliečių, neigiamai atsilieptų strateginei Lenkijos ir Lietuvos partnerystei bei pakenktų Lietuvai svarbių projektų įgyvendinimui su Lenkija.

Štai taip. O dar kažkas klausia, kodėl URM neateina vadovauti politikai.

Ką jie ten veiks, jei diplomatai jau net patį Konstutucinį Teismą gali atstoti.

Beje, kažkaip vis prisimenu, kad KT taip niekada ir neatsakė į klausimą, ar Valdas Adamkus, kai buvo renkamas pirmajai kadencijai, nebuvo susijęs priesaika ar pasižadėjimu kitai valstybei.

Mano žiniomis, buvo, nes kai vyko rinkimų kampanija, jis dar buvo JAV pilietis.

Bet ir tada tikriausiai URM išaiškino, kad pilietybės turėjimas visiškai nereiškė, kad būsimasis Lietuvos prezidentas buvo kam nors pasižadėjęs.

O paskui stebimės, kodėl Lietuvoje klesti teisinis nihilizmas…

(7 balsų, vidurkis: 4,43 iš 5)
Loading...