Trenkti kvankos ir melagiai iš sienlaikraščio arba ar L.Slušnys ir LŽLEK nariai neserga sifiliu arba gonorėja?

Šiomis dienomis gavau Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisjos (toliau – trenkti kvankos arba TK) sprendimą dėl sienlaikraščio „Veidas“ viešai paskelbtų melagysčių.

Žinau, kad po kovos kirviais ir kardais nemojuojama, bet tegul lieka istorijai…

Taigi, melagiai iš sienlakraščio „Veidas“ vasario 11 dienos sienlakraščio numerio paskvilyje Vadovo išpuoliai ima atsiliepti jo vadovaujamoms ar atstovaujamoms įmonėms viešai paskelbė štai tokias melagystes:

 • Vieši necenzūriniai žurnalisto ir tinklaraštininko Artūro Račo išpuoliai prieš kolegas žurnalistus kenkia ne tik jo paties, bet jau ir jo vadovaujamų bei atstovaujamų bendrovių vardui.
 • pasitraukti A.Račą paraginę kai kurie kiti TILS valdybos nariai. Esą A.Račo viešumoje demonstruojama nepagarbi leksika tiek kolegų, tiek paprastų skaitytojų atžvilgiu menkina ir kitas organizacijas, kuriose dirba ar dalyvauja A.Račas
 • dėl ne visados pagarbaus ir objektyvaus tono A.Račas kiek anksčiau nebebuvo paskirtas ir į naujos sudėties LRT tarybą
 • A.Račas neslėpė apgailestavimo negalėsiąs pretenduoti ir į LRT vadovus
 • A.Račas šį LŽLEK sprendimą apskundė teismui.  Jis mėgina įrodyti, kad nepagarbią žinutę apie kolegas rašė savo asmeniniame tinklaraštyje, o ne atstovaujamojoje žiniasklaidos priemonėje.
 • TV3 Naujienų tarnyba paskelbė, kad pastaruoju metu daugėja tiek žiniasklaidos, tiek kitų bendrovių, kurios dėl šio žurnalisto nevienareikšmių poelgių atsisako ir jo vadovaujamos naujienų agentūros BNS paslaugų

Visas šis melas buvo paskleistas anonimiškai, nes sienlaikraščiai ir jų propagandistai paprastai juk yra bailūs žmonės ir loja tik tada, kai bijho būti atpažinti.

O sienlaikraščio melagių vyriausiasis vadas Gintaras Sarafinas TK paaiškino, kad:

 • publikacijoje pateikta informacija teisinga, buvo remtasi keliais šaltiniais – TV3 žinių tarnybos informacija, kuri nebuvo niekur paneigta, žinių tarnybos vadovo nuomone.
 • G. Sarafino manymu, jeigu A. Račas yra pripažintas pažeidęs profesinę etiką, vadinasi jis gali kenkti savo vadovaujamų organizacijų autoritetui.
 • Taip pat, G. Sarafino teigimu, apie atsistatydinimą iš TILS ir negalėjimo kandidatuoti į LRT vadovo postą A. Račas rašė savo paskyroje facebook.com, todėl ir ši informacija yra teisinga.
 • G. Sarafinas paaiškino, kad publikacija nepasirašyta, nes yra kelių autorių darbas. Jie neprivalo būti nurodyti.

Trenktiems kvankoms to visiškai pakako ir TK nusprendė:

 • publikacija parengta pakankamai profesionaliai, remtasi nurodytų šaltinių informacija – apie A. Račo atsistatydinimo iš TILS
  priešastis kalba TILS vadovas, remtasi ir neoficialiais šaltiniais;
 • tai, kad Etikos komisijos sprendimas pripažinti A. Račą pažeidus profesinės etikos kodeksą gali kenkti ir jo vadovaujamos įmonės BNS reputacijai, kalba Žurnalistų etikos inspektorės patarėjas D. Velkas, o informacija, kad žiniasklaidos priemonės atsisako BNS paslaugų, paskelbta reminatis TV3 žinių tarnybos duomenimis, todėl publikacijos autoriai pagrįstai daro išvadą, kad “vadovo išpuoliai ima atsiliepti jo vadovaujamoms įmonėms ir organizacijoms”.
 • Neaišku, ar A. Račas padavė Komisiją į teismą, tačiau tai tik menkas netikslumas, neturintis didelės reikšmės publikacijos esmei.

Nežinau, kaip už šį sprendimą balsavo trenktų kvankų vyriausiaisi vadas ir Marytė, tačiau jau ne pirmą kartą siūlau L.Slušniui nebedaryti gėdos nei sau, nei TK ir vieną kartą viešai pripažinti, kad jis apie žiniasklaidą supranta tiek pat, kiek aš apie baletą.

Bandau paaiškinti, kodėl, jei, žinoma L.Slušnys ir trenkti kvankos yra pajėgūs suprasti.

 • teigti, kad kalbant apie mano atsidtatydinimą iš TILS „remtasi nurodytų šaltinių informacija“ ir kad apie tai kalba TILS vadovas, yra kvaila net trenktiems kvankoms ir jų vyriausiajam L.Slušniui. Nes vienintelis dalykas, kurį viešai pasako TILS vadovas S.Muravjovas yra siūlymas paklausti to manęs. Daugiau jokių šaltinių nenurodyta, ir teiginys, kad pasitraukti mane ragino „kai kurie kiti TILS nariai“ yra niekuo nepagrįstas. Tai tiesiog įžūlus melas, kurį L.Slušnys ir jo trenkti kvankos palaimino.
 • D.Velkas iš LŽEIT kalba apie tai, kas gali būti, o melagiai iš „Veido“ teigia, kad taip jau yra. Net kvankos turėtų skirti galimybes nuo tikrovės, bet kvankos tam ir yra kvankos, nes jiems viskasd gerai
 • tai, ką paskelbė TV3 žinių tarnyba yra melas, be to, TV3, net ir meluodama, nieko neskelbė apie kokias nors „kitas bendroves“. Tai išgalvojo melagiai iš Veido ir ne kvanos tuo galėjo lengvai įsitikinti pažiūrėję melagingą TV3 reportažą. Kvankoms to nereikia
 • L.Slušnys ir jo kvankos kažkodėl visiškai ignoravo mano prašymą įvertinti melą dėl mano nepaskyrimo į LRT Tarybą
 • L>Slušnys ir jo kvankos taip pat buvo tokie kvankiški, kad patikėjo vyriausiojo Veido melagio G,Sarafino teiginiu, neva aš pats rašiau, kad mane atsistatydinti iš TILS kas nors paragino ir neva aš negaliu kandidatuoti į LRT generalinius direktorius. Tik toks melagis ir kvanka kaip G.Sarafinas gali tokius blėnius kalbėti ir tik toks kvanka kaip L.Slušnys ir visa TK komisija gali tuo patikėti, nes pagal konkurso sąlygas man nebuvo jokių kliūčių kandidatuoti į LRT vadovo postą. Kvankos to, žinoma, nesupranta, nes jie tikriausiai nelabai moka skaityti arba nesupranta to, ką perskaito.
 • Tai, ką trenktas kvanka L.Slušnys ir jo trenkti kavnkos vadina netikslumu apie mano kreipimąsi į teismą, yra paprasčiausias melas. Tas melas įžūlus dar ir tuo kad meluojama ne tik apie patį kreipimosi į teismą faktą, bet dar ir išsigalvojama, kas tame neva esančiame kreipimęsi buvo parašyta. Trenktam kvankai L.Slušniui ir visiems jo kvankoms siūlyčiau pagalvoti, kaip jie reaguotų, jei aš parašyčiau, kad visi trenkti kvankos su L.Slušniu priešakyje kreipėsi į venerinių ligų centrą, prašydami ištirti, ar jie neserga sfiliu arba gonorėja. Ar tai irgi tebūtų „menkas netikslumas“?

Tai tiek žinių.

O šiaip tai man labai liūdna, kad įstatymus Lietuvoje vykdo tokie trenkti kvankos kaip L.Slušnys ir jo kompanija, dirbanti Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisijoje.

Blogiausia, kad negaliu pasirinkti ir nors jie ir yra trenkti kvankos, skundus dėl Etikos kodekso pažeidimo ir toliau adresuosiu jiems.

Ir būtinai juos toliau viešinsiu.

Kol kam nors pasidarys dėl to gėda.

 

(14 balsų, vidurkis: 2,64 iš 5)
Loading...