Sidabriniai E.Bžesko batai

Kažkaip niekaip iš galvos neišeina tai, ką mačiau šeštadienį per TV3 rodytuose „Chorų karuose“…

Ir vis prisimenu patarlę: įleisk kiaulę į bažnyčią, tai ji ir ant altoriaus užlips…

Chorų karuose, laimei, altoriaus nebuvo, bet sidabriniai E.Bžesko batai ant chorus vertinančios komisijos stalo gal net blogiau nei kiaulė altoriuje.

Kiaulė juk nesupranta, ką daro…

O dar man labai patiko vienas iš E.Bžesko vertinimo kriterijų – „sinchroniškumas“. 

Bet juk tai, kas svarbiausia „69 danguje“ ar „Šokoledui“,  nebūtinai turi būti privaloma chorams. Juos juk vertiname pagal tai, kaip jie dainuoja…

P.S. Tikrai nustebsiu jei  TV3 ir toliau E.Bžeską kvies „vertinti“ chorų pasirodymą.

(7 balsų, vidurkis: 3,29 iš 5)
Loading...
 • Butėnas

  Ko čia nustebti, nejaugi manote, kad panašių projektų tikslas yra kurti meninę, o ne pridėtinę vertę?

 • WU

  Aš nustebau, kad Artūras žiūri tokias laidas…

  • GIGA

   Sveikas Wu.Seniai turiu klausimą.Paaiškink kas pagal tave yra terminas „nepriekaištinga reputacija“ (Lietuvoje).Ačiū

   • WU

    Sveikas, GIGA, geras klausimas. Dėl nepriekaištingos reputacijos pradžiai, turbūt, reikėtų panagrinėti teisės aktus, kurie nustato tam tikrai pareigybei šį reikalavimą. Pvz.: LR advokatūros įstatymas teigia: Pareiškėjas nelaikomas esąs nepriekaištingos reputacijos ir negali būti pripažintas advokatu, jeigu jis: 1) yra teistas už tyčinę nusikalstamą veiką, nesvarbu, ar teistumas išnykęs, ar ne; taip pat teistas už kitą nusikalstamą veiką, kol teistumas neišnykęs; 2) yra atleistas iš teisėjo, prokuroro, advokato, advokato padėjėjo, notaro, kandidato į notarus (asesoriaus), notaro atstovo, teismo antstolio, antstolio, antstolio atstovo, antstolio padėjėjo pareigų už profesinės ar tarnybinės veiklos pažeidimus arba atleistas iš valstybės tarnautojo pareigų pritaikius tarnybinę nuobaudą ar iš darbo už šiurkštų darbo pareigų pažeidimą ir nuo atleidimo nepraėjo treji metai; 3) piktnaudžiauja psichotropinėmis, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis ar alkoholiu; 4) neatitinka reikalavimų, kurie yra nustatyti advokatams Lietuvos advokatų etikos kodekse ir kurie būtų taikomi pareiškėjui, jeigu šis taptų advokatu.
    Analogiški kriterijai yra nustatyti ir kitoms specialybėms, turinčioms nepriekaištingos reputacijos reikalavimą. Bet jie skirtingoms profesijoms šiek tiek diferenciuoti, pavydžiui teisėjams vietoje pirmo punkte nustatytos “tyčinės veikos” yra nustatyta “įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką“ t.y. kriterijus yra griežtesnis.
    Labai svarbu yra nepamiršti etikos reikalavimų, kurie keliami konkrečiai profesijai. Teismai taip pat aiškina šį kriterijų, kad ir dėl tos pačios etikos pvz.: „Kasacinis teismas yra nurodęs, kad kiekvienam privalu lakytis įstatyme nustatytų draudimų. Advokatas ir advokato padėjėjas, būdami teisinės sistemos dalis, savo veikloje ne tik turi laikytis įstatymo, bet ir patys ginti įstatymo dvasią, teisingumo ir teisėtumo idealus. Įstatymo reikalavimų nepaisymas diskredituoja advokato profesiją ir žemina jos prestižą. Advokatas ar advokato padėjėjas, pažeidęs imperatyviuosius įstatymo reikalavimus, negali teisintis nei įstatymo ar profesinės etikos taisyklių nežinojimu, nei nepakankamu įstatymo detalumu. Įstatymo ir profesinės etikos taisyklių nuostatas advokatas ar advokato padėjėjas privalo žinoti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. Lietuvos advokatų taryba, byla Nr. 3K-3-584/1999).“
    Formuodamas teismų praktiką šios kategorijos bylose kasacinis teismas yra pasisakęs, kad teisiškai vertinant advokato ar advokato padėjėjo veiksmus atsižvelgtina į specifinę advokato padėtį ir jos vaidmenį valstybės teisinėje sistemoje. Advokato paskirtis – teisėtais būdais ir priemonėmis ginti savo kliento teises ir teisėtus interesus ir siekti, kad būtų įvykdytas teisingumas. Advokato profesija yra viena iš profesijų rūšių, kurios atstovams taikomi didesni, reiklesni elgesio standartai. Advokato veiklai taikomi ne tik bendražmogiški elgesio standartai, bet ir specialūs reikalavimai, nustatyti tiek advokatūros veiklą reguliuojančiuose įstatymuose, tiek ir profesinės etikos taisyklėse. Profesinės etikos taisyklėse nustatyti reikalavimai advokato elgesiui yra objektyviai būtini: tik nepriekaištingo profesinio elgesio žmogui gali būti patikėta dalyvauti teisingumo įgyvendinimo procese. Leidimas šiame procese dalyvauti bet kam, neatsižvelgiant į jo elgesį, diskredituotų teisingumo įgyvendinimo idėją, kaip tokią (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 1999 m. lapkričio 4 d. nutartis civilinėje byloje A. M. v. Lietuvos advokatų taryba, byla Nr. 3K-3-584/1999; 2000 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje V. L. v. Lietuvos advokatų taryba, byla Nr. 3K-3-1243/2000).
    Šiaip reikėtų, kad konkretintum klausimą :) Apibendrindamas galiu pasakyti, kad nepriekaištinga reputacija – tai įstatymiškai numatytas kriterijai tam tikrų specialybių atstovams, kuriuo nustatomi auštesni elgesio standartai ir kurių neatitikimas užkertą kelią eiti tam tikras pareigas ar vykdyti tam tikrą veiklą.

 • Rolandas

  Yra toks filmas, kuriame vienas herojus (jį vaidina D.Hofmanas) pasakoja istoriją apie baltą kostiumą.

  Istorija paprasta, apie tai kaip užsidirbo pinigų ir nusipirko baltą gražų kostiumą. Kaip jam dėvint šį kostiumą gatvėje visi susižavėję atsisukdavo ir sakydavo, kad vyras yra žiauriai stilingas.

  Istorija baigiasi mafijos pavakariniu susišaudymu paplūdimyje, kur vienintelis sunkiai sužeistas – jis, kadangi buvo lengviausiai ir pirmiausiai pastebimas baltas taikinys.

  Ir Hofmano herojus pasakė, kad tuomet suprato,jog stilius gali tave ir pražudyti.

  Taip ir su tais sidabriniais batais, stilingi…

 • Fredis*

  tekstas Bernardo Brazdžionio
  1941 m., atlieka V.Kernagis

  Šaukiu aš tautą
  GPU užguitą
  ir blaškomą it rudenio lapus
  į naują vieškelį
  į nauja buitį
  kur niekad šiaurūs vėjai neužpūs.
  Šaukiu lietuvį burtis prie lietuvio
  ir gyvą širdį prie gyvos širdies
  kad tamsiame vidurnakty nežuvę
  pakiltų rytmečiui gyventi ir žydėt.

  P.S. Sidabriniai batai yra gražu.

 • Jei popsova televizijos laida Jums yra bažnyčia, tai kas Jums tada yra dievas?

  • mielas LTSR, pirmiausia siūlyčiau įsižnybti į skruostą: gal vis dėlto sapnuojate arba tamstai vaidenasi…

   O šiaip tai keista iš sovietinių laikų garbintojo girdėti klausimą apie dievą…

   • Nagi, ponas Artūrai :)))
    Tai nerimta – Jūs juk pats vis akcentuojate, pavadinkim taip, tam tikrus „kokybės standartus“…
    Dėl to, kad tinklapis vadinasi LTSR.LT išvadint mane sovietinių laikų garbintoju, tai tas pats, kaip kad aš Jus išvadinčiau Remigijaus Ačo fanų klubo pirmininku dėl to, kad Jūsų tinklapis racas.lt :D
    Jei sąžiningai – nesitikėjau iš Jūsų tokio kvailo ad hominem :/
    Bet palinkim tai nuošaly.

    Prie temos.
    Dievas šiuo atveju akivaizdu, kad tik alegorija…

    Bet Jūs pats sakot, kad Bžesko batai ant stalo matyt blogiau nei kiaulė ant altoriaus. Mano galva, tokioje popsovoje laidoje (nors, galim manyt, ir kažkiek pretenzingoje) tie batai visai normaliai atrodė. Ir taip, manau Bžeskas supranta, ką daro. Puikiai. Elgiasi taip, kaip to reikalauja jo (ok, kvailokas) pleibojiškas įvaizdis…

    Bet akivaizdu, kad Jums pasirodė kitaip. Jus atrodo, kad tai netinkama. Tai performuluosiu klausimą kitaip: Jums išties atrodo, kad tai tokia rimta ir kultūriniu požiūriu vertinga laida? Jums rimtai atrodo, kad ta laida, tai kažkoks „aukštas lygis“?

    p.s. Šiaip tie karai ir man patinka, jei ką :)

 • Aukštai iškeltos absurdo kartelės su E. Dragūnu prodiuseriai nenorėjo nuleisti – pasikvietė E. Bžeską… Pavyko. Labai smalsu, kas laukia kitą savaitgalį.

 • nerijus

  Batai kaip batai…Tik nuo vakar dienos labiau vertinu Ščiogolovaitę, kurios nemėgau…
  Šiuo metu per LNK vyksta „dvi minutės šlovės“. Komisijoje A. Greitai…Ką jis ten veikia?..Ir ko be „mauzerio“ ausų?..

  • nerijus

   Turėjau omeny jos repliką Bžeskui…

   • nerijus

    Nenustebau, kai Ramanauskas pradėjo ginti tuos du vaikėzus, o Tarasovienė išdėstė tiesą apie „pop kultūrą“ ir aplamai apie šou „žviagždes“ Lietuvoje. Gaila, kad prodiuseriai iki galo neparodė Tarasovienės kalbos…

 • Bobutė

  Nemačiau tų batų:)
  Bet pradedu manyti, kad chamizmas tapo privalomu įvairių mūsų TV projektų vertinimo komisijų nariams (ar bent vienam iš jų), o dažnokai ir vedėjams…

 • austras

  Man pasivaideno, kad sidabriniai Bžesko batai ypač gerai atitinka bendrą TV3 pramoginių laidų stilistiką, kuri subalansuota tokiems dundukams kaip aš.

  P.S. O gal pakuždėjo Marksas?
  Gerbiamas Artūras Račas vis tiek žino geriau.. :)

 • Aš jau senai nebežiūriu lietuvišku TV kanalu, pykinti verčia. Kam žiūrėti, jei viską kopijuoja :P? Geriau užsienietiški ten bent biški profesionaliau.

 • Slyvanosis

  Kitoje laidoje gali būti, kad ant komisijos stalo drybsos ypačiai kompetetingo „chorų“ eksperto paauksuotas linksmakotis (panašus į pluksnakotį, tik be užrašo PARKER).

 • Skiurdžios tos pramoginės laidos per mūsų televizijas, skurdūs ir kai kurie ten šmėžuojantys žmogeliai.

 • gie

  O 69 danguje kuo ne 4 fyfų choras :) Ir šiaip sinchroniškas dainavimas yra pakankamai rimtas kriterijus chorui :) Pasirodymo sinchroniškumas taip pat svarbus atlikėjams.
  Šiaip ar taip… Kaip prodiuseris, Bžeskas yra tikrai geras. Todėl manau, kad negalima tvirtinti kad jis nieko neišmano. Žinoma, mylėti jį kaip asmenybę tikrai nebūtina. Būna ir blogiau :)

 • Kostas

  gal ne į temą, bet vakar pirmą kartą pažiūrėjus dalį šios laidos mane nustebino tos labdaros rinkimas. Man atrodo jog ten reikia balsuoti už geriausią dainavimą, o ten dar po kiekvieno reportažo vis prideda balsuokit už to miesto chorą ir paremkit kokią tai įstaigą. Nenuostabu jog iškrito ta mergaičiukė, juk už ją balsuojant remtum Vilniaus savivaldybę su Navicku priekyje :)

 • UFB

  per rimtai cia jusu visi kazkaip diskutuojate ir rasote…

 • fsm

  Gaila, kad nemačiau. Nežiūriu tos degradų tv jau porą metų. Tokią sceną praleidau.

  • lida

   Tai gal nebesikankinkit – žiūrėkit.

 • Kvies…

 • lukne

  E.Bžeskas yra „kiečiausias“ prodiuseris Lietuvoje. Sugebantis, iš „nieko“ – padaryti ohoho… Jis tiek panų „išprodiusavo“, iš kurių, tik Karina tikrai talentinga. Va, net ir mes apie Bžeską diskutuojam, kažkodėl….
  Chorų šou mačiau tik epizodiškai, man pasirodė labai jau hyper animuota..

 • Vakaris

  Kodėl laida vadinasi „Chorų karai“ jei joje vien ansambliukai su solistais? Chorą pamačiau tik laidos pabaigoje, kai uždainavo finalinę dainą. Ir kodėl gerbiamas Artūrai galvojate, kad šioje laidoje labiausiai vertinamas dainavimas? Juk laidoje svarbiausi Šapro pasisakymai, komisijos narių kivirčai (kurių Šaprui skirtingai nei šokių laidose su J.Smoriginu neišeina išprovokuoti), svarbu kaip choras šoka, atrodo, koks sinchronas (atkreipkite dėmesį-ne dainavimo „sinchronas“). Kažkas klausė ką veikia kitos laidos komisijoje A.Greitai, o aš nesuprantu ką komisijoje veikia Rinkevičius, Šumskas… Juk pats Šapras mestelėjo repliką Šumskui, kai šis ėmė griežtai vertinti: „Nepamirškite kur esate, juk čia muzikinė šou laida“. Ir apskritai, pažiūrėkite kiek laiko šioje laidoje užėmė dainavimas ir kiek pliurpalai+reklama. Jautiesi prie televizoriaus kaip prekybos centre, kuriame tarp apsipirkimų kažkas padainuoja.

 • MariusM

  Tikrai, tokiame tvarte kaip TV3, keistai atrodo Rinkevičius, Petrėnas…

 • lida

  Keista stebėtis šou pamačius sidabrinius batus, ar ant stalo, ar po stalu. LTV gali padaryti kultūringiau, tuo ir užsiimkite.

 • vasia

  O mane kitas momentas pradeda knisti: isijungi telika ir supranti, kad tave moraliskai spaudzia kekviena diena aukoti savo pinigus. Suprantu labdaros akcijos karta, du i metus, bet dabar kazdiena. jei ne per viena kanala , tai per kita, jei ne per kanala tai per radija, jei ne per radija tai ateina kaimynas duok 10 litu :( Suprantu krize, visiems truksta, bet povelniu, kur skraido „kregzdutes“? Kodel ju vaikams truksta lesu, o blyn, vyr „krekzdute“ laksto su mersedesu ir lexusu

 • austras

  Gerbiamas Artūrai, man pasivaideno, kad Jūs vienoje „Žinių radijo“ laidoje ypač nepagarbiai atsiliepėt apie buvusio Tautos Prisikėlimo partijos nario, dabartinio Vienos Lietuvos parlamentinės frakcijos nario, ir drauge Krikščionių partijos vicepirmininko elgesį, kuomet žmogus nepaliko bėdoje savo kolegos Lino Karaliaus. Ar man tik pasivaideno, ar tai buvo tiesa?

  P.S. Gerbiamas Artūrai, pastaruoju metu sapnuoju, kad būtent tokie žmonės, kaip gerbiamas Sacharukas per pastaruosius 20 metų geriausiai išnaudojo savo talentą ir „daug stengėsi bei dirbo“. Todėl būtent tokių žmonių darbo rezultatai geriausiai matomi Lietuvos politinėje padangėje.

  Įrodymus pateikia rafinuotas politikos apžvalgininkas Vladimiras Laučius:

  „(…)šeštadienį A.Sacharuko vadovaujamai „Vienos Lietuvos“ parlamentinei frakcijai susijungus su Gedimino Vagnoriaus Krikščionių konservatorių socialine sąjunga, A.Sacharukas tapo naujo darinio – Krikščionių partijos – vicepirmininku.

  Anot A.Sacharuko, kuris, balsuodamas Seime už frakcijos kolegą Liną Karalių, šiurkščiai pažeidė Seimo statutą, pakenkė parlamento reputacijai ir pamynė Valstybės politikų elgesio kodeksą, naujos partijos ideologija yra krikščioniška ir konservatyvi.

  Paklaustas, kodėl partija pavadinta „krikščionių“ – ar todėl, kad laisvamaniai ir kitatikiai į ją nebus priimami – parlamentaras tvirtino, kad partijos pavadinimas su tikėjimu neturi nieko bendro.“

  delfi.lt

  • austras

   Skiriama asmeniškai Krikščionių partijos vicepirmininkui gerbiamam A.Sacharukui, kurio partijos ideologija yra krikščioniška ir konservatyvi, tačiau partijos pavadinimas su tikėjimu neturi nieko bendra..

   • WU

    Nepamirškime, kad aptariamas asmuo yra ne tik Seimo narys, bet ir buvęs teisėsaugos pareigūnas.

    • nerijus

     Tinginys…Menkas jis teisėsaugininkas…

     „Krikščioniškoji“ iš reikalo, o ne iš idėjos ar didelio religingumo.

 • Vaidas

  Sunku suprasti iš kur TV3 ištraukia tokių ,,ekspertų“, kaip Bžeskas, kurio prodiusuojama grupė tik apie aną galą dainuoja ar Dragūną, kuris kalba, kaip apsirūkęs. Prie šios ,,ekspertų“ kompanijos betrūksta tik Stasiulio ir Minedo.

 • neringa

  matau, kad p.Raco zodziu kiaule, niekas nepastebejo, o tai blogiau nei batai