Renta K.Brazauskienei: gal ir neteisinga, bet turi būti paskirta

…Niekaip iš galvos neišeina ministro-optimisto D.Jankausko pareiškimas dėl prezidento našlės rentos skyrimo. 

Nemanau, kad K.Brazauskienė yra tos rentos nusipelniusi, tačiau taip pat esu įstikinęs, kad net konservatorių vyriausybės ministrams-optimistams joks įstatymas nesuteikia teisės nevykdyti kitų įstatymų ir teisės aktų.

Net tuo atveju, kai šie įstatymai nepatinka konservatoriams ar išties galbūt yra socialiai neteisingi.

Svarbiausia yra tai, ar tie įstatymai galioja, ar ne.

Prezidento valstybinės rentos įstatymas vis dar galioja ir, priešingai nei aiškina D.Jankauskas, nesuteikia niekam teisės būti optimistu ar pesimistu ir laukti, reikės tą įstatymą vykdyti, ar ne:

4 straipsnis: Teisę gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą turi mirusio Respublikos Prezidento sutuoktinis Lietuvos Respublikos pilietis (toliau – našlys (našlė).

5 straipsnis 1.Respublikos Prezidento valstybinė našlių ir našlaičių renta skiriama Respublikos Prezidento našliui (našlei) ir našlaičiams, mirus Respublikos Prezidentui, kuriam buvo ar galėjo būti paskirta Respublikos Prezidento valstybinė renta.

5 straipsnis 4. Respublikos Prezidento valstybinė našlių renta neskiriama, o paskirtoji valstybinė renta nemokama, kol Respublikos Prezidento našlys (našlė) turi draudžiamųjų pajamų. Draudžiamųjų pajamų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme.

7 straipsnis Respublikos Prezidento valstybinė renta ar Respublikos Prezidento valstybinė našlių ir našlaičių renta skiriama nuo teisės į šią rentą įgijimo dienos.

Patinka mums tai ar nepatinka, K.Brazauskienei pagal šio įstatymo nuostatas renta priklauso. Nuo tos dienos, kai ji nebeturi draudžiamųjų pajamų.

Išsiaiškinti, ar taip yra D.Jankauskas pagal Lietuvos Respublikos prezidento valstybinės rentos skyrimo ir mokėjimo nuostatus turėjo per penkias darbo dienas.

Beveik neabejoju, kad išsiaiškino.

O jei taip, tai nei įstatymas, nei nuostatai, nebenumato jokių papildmų sąlygų rentai paskirti. Nebeturi reikšmės tai, ar ministras yra optimistas, ar našlė turtinga ir ar rinkimai artėja.

Suprantu, kad konservatoriams primti sprendimą nėra lengva. Skirti beveik 6000 litų socialinę paramą asmeniui, valdančiam keliais milijonais vertinamą turtą, atrodo socialiai neteisinga. Prieš rinkimus toks sprendimas, be jokios abejonės iššauktų neigiamą reakciją ir kalčiausi, žinoma, būtų konservatoriai ir A.Kubilius, nes sprendimą turėtų priimti Vyriausybė. 

Kita vertus, nelabai lengva ir ką nors pakeisti. Na, nebent priimti specialų įstatymą dėl rentos neskyrimo K.Brazauskienei.

Nes pasiūlymai keisti galiojantį įstatymą ir skiriant valstybines pensijas ir rentas atsižvelgti ne tik į draudžiamąsias pajamas, bet, pavyzdžiui, ir į valdomo turto dydį, taip pat gali sukelti problemų .

Juk, pavyzdžiui, V.Adamkaus šeima taip pat pat valdo nemenką turtą. Atsirastų tikriausiai ir,  konservatorių rinkėjų maseliais matuojant, gana turtingų sportininkų, mokslininkų ir signatarų. Nutrauksime rentų mokėjimą ir jiems?

Ar priimsime kiekvienam specialų įstatymą?

Konservatoriai, žinoma, šioje srityje patirties jau turi – 2009 metais, siekdami socialinio teisingumo, jie specialiu įstatymu didino V.Adamkaus valstybinę pensiją.

Tada, žinoma, jokių problemų nebuvo, nes V.Adamkus buvo savas.

O štai K.Brazauskienė – svetima. Ir dar turtinga. Ir be jokių skrupulų reikalauja to, ką jai garantuoja įstatymas.

Taip visiškai įvarydama konservatorius į kampą.

Skirtumas tik tas, kad K.Brazauskienė jokios politinės ateities jau nebeturi, o konservatoriai Lietuvos politikoje vienokia ar kitokia forma dar tikriausiai bus gana ilgai.

Jei jie galvoja apie teisinę valstybę, o ne vien apie rinkimus, jiems turbūt nevertėtų spjauti į teisę. Nes tai anksčiau ar vėliau atsisuks prieš juos pačius.

Todėl D.Jankauskui geriau būtų tapti realistu ir kuo greičiau teikti Vyriausybei siūlymą skirti prezidento našlės rentą K.Brazauskienei. 

Ir padaryti tai kuo iškilmingiau, gal net įteikiant kokį nors rentos skyrimo pažymėjimą Vyriausybės rūmuose. Pasikvietus ta proga visą Socialdemokratų partijos, kurios nare K.Brazauskienė vis dar yra, vadovybę. Ir pasiūlant nuotraukas „Žmonėms“. 

Manau, įtakos rinkimams tikrai turėtų.

Ir pačiai K.Brazauskienei gyvenimą labai palengvintų.

Kiek vėliau galima iš naujo apsvarstyti sprendimą dėl būsto skyrimo prezidento našlei. Juk „būstas“ nebūtinai reiškia namą Valakampiuose. Būstas gali būti ir Šeškinėje, ir Naujininkuose.

O tada, jei iš tiesų nori būti socialiai teisingi, konservatoriai gali dar kartą pagalvoti ir apie visas valstybines rentas, pensijas ir socialines garantijas, įskaitant parlamentarų kanceliarines išlaidas ir lizinguojamus automobilius.

Bet ar tikrai jie to nori?

(8 balsų, vidurkis: 4,50 iš 5)
Loading...
 • nerijus

  Laukiau Jūsų nuomonės šiuo klausimu. Labai džiugu, kad išliekate lygiai teisingas.
  Mane taip pat nustebino ministro pareiškimas, jog jis specialiai nevykdo įstatymo, o laukia Brazauskienės persigalvojimo. Jo nebus, nes Konstitutiškai ji jai priklauso. Žinoma, nereikia atmesti ir tos galimybės ir ją svarstyti, jog ji nebuvo AMB žmona, kai jis buvo prezidentu. Bet…Prezidento statusas išlieka iki gyvos galvos ( nebent kas pasikeistų ir jis būtų atimtas ). Ji, kaip žinia ir įforminta Metrikacijos skyriuje- buvo jo žmona.
  Lai Seimas kreipiasi į KT, kad jis galutinai padėtų tašką šioje politpolkėje.
  Matyt, kai mirė AMB, prasidėjo politinių ir ne tik- jėgų persiskirstymas- persigrupavimas.

  p.s. nesu nei AMB, nei VL, nei VU, nei RP, nei DG gerbėjas.
  Ir manau, kad Brazauskienei reikia statuso (pripažinimo), kad ji buvo prezidentienė, o ne rentos. Va!!!

  • mdxacuk

   Jeigu jau kam nors norisi padėti galutinį tašką ir nustatyti, kas yra Brazausko žmona, tai geriau kreiptis ne į Konstitucinį teismą, bet į Romos popiežių.

   • nerijus

    Ką veikti pas vyriausią davatkų vadybininką- Vatikano UAB’o vadovą?..

  • O ką Konstitucinis Teismas? Balandžio 22 d. sprendimas nieko nepakeitė – nei Seimas, nei Vyriausybė, nei Prezidentūra kažkodėl nesiima jokių veiksmų keisti negaliojančio įstatymo dalies… Tai ką jis gali pakeisti Brazauskienės atveju?

   Panašu, kad KT taškus gali padėti tik ten kur kažkam labai prireikia: Pakso istorijoje, Karaliaus-Sacharuko istorijoje ir panašiai…

   Be to, manau, kad tame ir esmė, kad rentos paskyrimas nebus statuso pripažinimas. Ji ir taip teisiškai, deja, yra prezidentienė…

  • Jūrate

   „Lygiai teisingas“..o kaip moralė? Čia nereikia taip „varyti“ ant konservatorių.

 • rasa

  o kodėl dėl rentos nesikreipia ponia Julija? Juk šiaip ar taip, ji buvo teisėta prezidento žmona tuo metu, kai AMB užėmė šias garbingas pareigas. Kristutė, mano manymu, čia ir turėtų užleisti vietą Julytei.

  • miela Rasa, A.Brazauskui mirus, teisėta sutuoktine buvo Kristina. Įstatymas nieko nesako apie tai, kas turėjo būti sutuoktine A.Brazauskui einant pareigas. Tačiau įstatymas nurodo, kad Kristinai dabar ištekėjus, renta jai nebepriklausytų.

 • Kai prispiria reikaliukas ar reikalas, bėgu į vienintelį savo sklypelyje nekilnojamojo turto objektą.

  Šįryt prispyrė reikalas. Nubėgau. Atlapoju duris, žiū… vietoj didelio iškilimo su skyle – didžiulė skylė su iškilimu. Tokiu riebiu ir bandančių kažką išviograut.

  „O o o“ – spėjau pagalvot su trumpom pauzėm, tik kažkas dusliai ir tyliai buuuuurgzt, iškyla burbulas ir pokšt!!!

  – Nu! Tu! Rūpuže! – neišlaikau. Nors ir suvokiu, koks skirtumas – vis tiek jau iki ausų…

  Vis dar sėdžiu ir mąstau. Traukt, netraukt… O gal atlikt savo reikalą ir išspręst visas problemas?..

 • Regis

  Artūrai, renta turi būti skiriama ir bus skiriama. Įstatymas yra įstatymas. Ir netgi konservatoriams. Bet, viešaisiais ryšiais ne tik, kad galima, bet ir privaloma pažaist. A.Kubilius komentavo, D.Jankauskas komentavo. Kas dar galėtų pasipudruoti savo moralinį veidą? Pvz. viešai prieš žurnalistus paskaičiuoti kiek našlaičių ar vienišų motinų galėtų išsilaikyti iš tokių pinigų.

  Ir beje, visiškai negerbiamoji K.Brazauskienė turi suprast, kad už tuos pinigus turės truputi kaip čia pasakius, turės „atkentėti“. Vos ne prikalta prie viešumo kryžiaus ir kuri laiką tokioje būsenoje pabūti. O gal ten ir pasiliks..

  O šiaip tai, jeigu pati iš labiausiai vargingiausių (kaip suprantama pagal LR galiojančius įstatymus) močiučių gaus rentą, gal jau galima įvesti ir NT mokestį? Bent jau viena vargingoji panašu, kad turės iš ko susimokėti.

  Tarp kitko, ji viešas asmuo ar ne?

  • nerijus

   Beje…
   Mūsų Valstybėje, tai precedentas- pirmas atvejis, kai miršta prezidentas (atskaitos taškas- 1993 m. vasario 14 d., kai AMB laimėjo rinkimus)ir našle tampa jo žmona, ir jai reikia atseiskėti tai- kas jai teisiškai priklauso, ir ko ji pagrįstai prašo/ reikalauja- renta.

   Visiškai sutinku su Regiu- reklama…Tai puiki galimybė „įkasti“ oponentams ir priminti jiems, kad ji jų partijoje…
   Artėja rinkimai,..o šou tęsiasi ir be seimo dainorėlių…

   • Regis

    Nerijau, nesutinku dėl įkandimo. Socdemai jau spjaudosi ir kratosi tos K.Brazauskienės. Kaip ir negražu, bet norisi ar net reikia vyt lauk. Po šių rinkimų (visų) jeigu ji niekur ne papuls manau ši tema natūraliai išsisems. Koks žurnalistas retkarčiais pasidomės ar ji vis Turniškėse, o ji kiekvieną kart sakys, kad tuoj tuoj jau kraunu daiktus. Nu nebent koks LNK šokių projektas susidomės :DD šia persona.

    • nerijus

     Ji labai tiktų į poras Žilvinui Šokėjėliui…

     • Regis

      Aš manau, kad gaudama rentą ji galės „įsigyti“ geresnį partnerį.

     • stogas

      Nerijau, tegu soka tas silgalvis, gal net geriau, nei savaitgaliais nusautu po 30 sernu ir 15 stirnu.

 • Fredis*

  „Taip visiškai įvarydama konservatorius į kampą“.

  „…o konservatoriai Lietuvos politikoje vienokia ar kitokia forma dar tikriausiai bus gana ilgai“.

  Ir sugalvok Tu man taip…

 • Aras

  Akivaizdu, jog A. Račas nežiūri „Akistatos“ ir kitų panašių aukščiausio rango informacinių laidų. Jei žiūrėtų, žinotų, jog pirmoji prezidentienė tvirtina, kad apie pasikeitusį savo vedybinį statusą sužinojo po įvykio praėjus metams, kas leidžia manyti, jog pirmoji santuoka nutraukta ne visiškai pagal įstatymo raidę ir iš čia galime atsargiai pasvarstyti, jog antrosios prezidentienės santuoka gal būt yra ne visai teisėta ir, norint, teismo keliu – anuliuota. O Dievo akyse teisėta šita santuoka niekada nebuvo.
  Manau, nesklandumai su renta pasibaigs kai Kubiliaus bus išsiaiškinta kuriai iš tų dviejų moterų rentą paskirti. Jei Kubiliui dar padėtų Aukščiausiasis(taip, kaip padeda kituose jo darbuose), viskas būtų gerai ir greitai.

  • Mielas Arai, išduokite paslaptį, kokią žolytę rūkote?..
   „atsargiai pasvarstyti“ – suprask, prisipučiau ir svaigstu. Teisėta ar ne reikėjo aiškintis, kai tik pirmą sykį sužinojote, kad p.Krisitina ištekėjo.
   „O Dievo akyse…“ – nuo kurių laikų krikščioniškas ar kitoks talmudas yra viršesnis nei valstybės įstatymai?
   „aukščiausio rango informacinių laidų.“ – IMHO tikrai pamiršote kabutės.
   p.s. tai vis gi, kokią?..

   • Valentinas

    Aras gyvena Kubilistane, žiūri Kubilistano TV informacines laidas ir laukia artėjančios katastrofos. Būkime atlaidesni jam.

    • Aras, geltonąją žurnalistiką pavadindamas „aukščiausio rango“, akivaizdžiai ironizvo. Juokaujantis, turintis humoro jausmą žmogus turi visas galimybes artėjančią katastrofą atitolinti.

     • Valentinas

      Galvoju, kad Kubilistano gyventojai neturi humoro jausmo, todėl visai gali būti, kad jis nejuokavo ir rimtai mano, kad tos laidos yra aukščiausio rango žurnalistika. Be to, jis visai rimtai teigė, kad Krivickas yra didvyris ir panašiai.

     • Regis

      Fredi, kaip tau mūsų Prezidentė Niujorke? Lietuvoje lyja ir visuomenė sprendžia rimtus valstybės valdymo klausimus tokius kaip rentų skirimai. Kai tuo tarpu tikrai yra už ką pasidžiaugti. Ir svarbiausia tokioje srityje (politikos) kur ne labai kažkam buvom įdomūs. Nežinau kur čia kas gyvena Kubilistane, aš gyvenu D.Grybauskaitės šalyje. Ir džiaugiuosi, kad ji neišsigando, kad ji atėjo ir yra čia. Ir kaip sakoma daug daug jai sveikatos.

     • Regi, gyvename pakankamai segmentuotoje šalyje ir joje nėra vienos Tiesos, vieno aiškaus moralinio lyderio. Kertiniai mūsų šalies akmenys yra ir D.Grybauskaitės Tiesa, ir NK95 A.Bielskio/N.Vasiliauskaitės Tiesa, ir R.Valatkos Laisser faire Tiesa, ir žmonių, susibūrusių aplink Bernardinai.lt Tiesa, ir marginalo Aro. Visas šias Tiesas į vieną kamuolį susjungia ir apibendrina ant kelio šiuo metu nešiojantis langetę 2009 Metų interneto žmogus :)

     • Regis

      Fredi, tiesą mes kiekvienas savo turim ir privalom turėt mastydami savo galva ir turėdami savus interesus. Šiuo atveju man svarbu žmogus kuris reprezentuoja mūsų šalį ir jo atliekamas darbas kuris jam priklauso atlikti.

  • lida

   Negalima atnaujinti proceso dėl įsiteisėjusių teismo sprendimų santuokos nutraukimo reikalu, jeigu bent viena iš šalių po sprendimo įsiteisėjimo sudarė naują santuoką. Taigi buvusioji tokia ir liks.

  • J. naivusis

   Apie Vito Lingio nužudymo bylą ir galimas žudikų sąsajas su valdžios struktūromis vakarykštėje laidoje „Abipus sienos“ lyg ir teigiama, kad:
   -tikrasis užsakovas buvo vos ne AMB
   -Dekanidzei mirties bausmė įvykdyta skubotai tikslu „visi galai vandenyn“

  • Ignotas

   Beje Julija yra teisėta Algirdo Mykolo našlė pagal Bažnytinę santuoką, nes A. M. Brazauskas nepasirūpino bažnytinės santuokos anuliavimu ir todėl jo šeimyninę padėti vertėtų ;laikyti „dvipatyste“: „Bažnytinės ir valstybinės santuokos atribojimo kriterijai LR civilinio kodekso 3.23 ir 3.24 str.: valstybinė santuoka registruojama civilinės metrikacijos įstaigoje, vadovaujantis CK sąlygomis ir tvarka, o bažnytinė santuoka sudaroma pagal religijos kanonų teisės nustatytą procedūrą.
   Valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuoką. Apie bažnyčioje sudarytą santuoką pranešama Civilinės metrikacijos įstaigai per 5 dienas nuo santuokos sudarymo, kartu išduodant dokumentą, patvirtinantį santuokos sudarymo faktą bažnyčioje. Ši pareiga tenka dvasininkui.
   Pagal CK nuostatas yra tik valstybinė santuoka, kuri kartais registruojama ir bažnyčioje. CK nėra nustatyta aiškios valstybinės ir bažnytinės santuokos registravimo apskaitos, todėl būtinas santuokos registras.
   Kadangi Lietuvoje nėra valstybinės religijos, santykiai tarp valstybės ir religinių bendruomenių turėtų būti grindžiami sutartimi. Katalikų bažnyčia sudariusi su valstybe sutartį dėl bažnytinės santuokos teisinių pasekmių.“

 • stogas

  As manau, jei partijos, ypac valdancios, butu nesuprostitutejusios, seniai jau reikejo atsisakyti :1. signataru rentos ( tai tokia isrinktuju kasta, gavusiu zemes sklypus, triguba pensija iki galvos uz tai kad slepesi prie parlamaneto uz 100-tikstantines minios pasiryzusios del lysti po tankais) 2. Rentos valdzios zmonems, turincius verslus, XXX kieki NT. Tokia privilegija, ypac kaip eiliniams pensisninkams uzdirbtos pensijos sumazinamos atrodo bauginancios. Padarei Tevynei „gera darba“ – sekst tau Medalis ir vokas . Atsiskaite. O dabar- signataro nasles , vaikai, vaikaiciai.. ir uz ka ?

 • kolega

  o aš maniau,kad kalba eina ne apie „duoti ar ne duoti“, o „imti ar ne imti“. Čia labai skirtingos sąvokos. Įstatymai sako duoti, o egzistuojančios moralinės vertybės sako „neimti“. Tačiau čia matyt ne apie vertybes kalbam…

 • kirvis

  man tai juokas ima is konservu myzciojimu.turi dauguma Seime,milziniska visuomenes palaikyma,tai kodel nesiima pakeisti istatyma kad uzkirst kelia bufetavai ir panasioms derzhimordoms ateityje gviestis jiems nepriklausanciu valstybes pinigu?ar cia visgi suveikia principas „varnas varnui akies nekerta“?o ka jau kalbeti apie rezidencijas kurios skiriamos ex prezidentams?Lietuva nera turtinga valstybe kad leistu sau tokia prabanga kai simtai tukstanciu zmoniu skursta bet apie tai niekas irgi nekalba

 • Marius

  Taip, pritariu renta Kristinai Brazauskienei išties privalo būti skirta. Ir kuo griečiau. Įteigti itin iškilmingai.

  • Jūrate

   …man panorėjus, įstatymui paliepus, nebenoriu būti just -ienė, noriu būti Prezidentienė…

   • Marius

    Dar iškilmingo rentos įteikimo metu būtinai reikia paminėti, kad Kristina Brazauskienė socialdemokratų partijos narė…

 • gintaras.m

  Įdomu ką Virgis (turiu omeny G.) norėjo parodyti savo laidoje? Vilniaus brigada parodyta kaip besmegeniai avinai, kurie tik įvykdė užsakymą. Gal aš per naiviai supratau, bet visa laidos logika leido man suprasti, jog užsakymas atėjo iš tuometinės prezidentūros, suprask iš AMB ? Ten Kristinos vaidmuo taip par ryškus. Aš aš teisingai supratau, kad šita piarinė laida buvo skirta tam, kad tos valstybės struktūros, kurios atsakingos už rentos skyrimą, suabejotų anapilin iškeliavusio prezidento šeimos morale?

 • briedis

  reklamine pauze.: „nera nieko labiau atstumiancio kaip zmones, apsimetantis esa aukstesnes klases“ g.grass. (bernardinai.lt patalpino jo pasisakymus). p.s. racui uz patalpinta reklama pinigu nemokesiu.)))

 • briedis

  oi! is skubos. turi buti „apsimetantys“

 • AM

  Man rodos, net Jūsų sakinys: „Nemanau, kad K.Brazauskienė yra tos rentos nusipelniusi“ yra neetiškas ar netikslus. Ką reiškia „nusipelnyti“ šiuo atveju: padaryti Lietuvai daug gero būnant Prezidento sutuoktiniu? Būti geru sutuoktiniu? Tiesiog būti geru piliečiu? Neturėti turto? Tokie svarstymai primena Jūsų kokio mėnesio senumo pamąstymus, atsakant į Grybauskaitės iniciatyvą dėl pareigūnų reputacijos.

  Visos tos kalbos apie K.Brazauskienės nusipelnymą yra beprasmės. Ji nusipelnė, nes tai numato įstatymas. Ir viskas, o mūsų asmeninė nuomonė apie ją ir jos elgesį ir lieka tik mūsų asmenine nuomone. Ji buvo LR prezidento sutuoktinė, vadinasi turi „Teisę gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą“.

  Tiesiog stebina įsigalėjusi praktika Lietuvoje nuolat kvescionuoti galiojančius įstatymus ir argumentų, kodėl to įstatymo tuo, konkrečiu, atveju būtų galima nesilaikyti, ieškojimas. Kaip ir sakote: „Ar priimsime kiekvienam specialų įstatymą?“

 • liuka

  Kodėl taip būtina pabrėžti – bufetava.
  Ponas Kirvi- santechnikas, šūdvežys ar artistas-garbingiau?
  Ir tada dėl rentos- jokių problemų?

  • kirvis

   mentalitete esme o ne pavadinime.kristina savo veiksmais butent ir rodo kad yra tikra homo sovieticus

 • liuka

  Tada gerai, taip ir vadinsim pagal veiksmus- klaunas, suvirintojas,buldozeris, fizikas, polit prostitutė, karatistė .
  Man patiko, lengviau.O abonentas- homo kapitatalicus?

 • Jūrate

  Lietuvos įstatymai jau „atitrūkę“ nuo sveiko proto ir realybės.Šlykštu. „Draugystę“ privatizavo irgi „teisėtai“ ir viską, ponia darė pagal įstatymą… taip taip… „per skystos mūsų blauzdos“. Apgailėtina teisinė sistema.

 • vaiva

  Jeigu manome, kad gyvename teisinėje valstybėje – įstatymai turi galioti visiems vienodai: ar Brazauskienei, ar Kubiliui, ar Venckienei. Blogus įstatymus reikia keisti, bet kol jie galioja – vis tiek tenka jų laikytis. O ministro apeliacijos į KB geranoriškumą yra nekorektiškos, jis gali su ja privačiai pakalbėti, o ne viešai svarstyti, kaip čia išvengti įstatymo vykdymo.

 • Ogis&Co

  Beje, kai kalbama apie N milijonu, gautu uz sklypa (ir kad tai neleidzia moketi rentos), tai tie milijonai nuejo i kazkurio UAB saskaita, o ar buvo ismoketi akcininkams – dar didelis klausimas…
  Manyciau, kad ismoketa nebuvo. Ir ar buvo pardavimo metu Brazauskiene to UAB akcininke?
  Prastai atrodo tas konservatoriu muistymasis. Toks su Garliavos kvapeliu :)

 • nerijus

  Atsiprašau, kad ne į temą.

  WU ir kt. teisininkai

  Puikus filmas apie teisę:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Garrow%27s_Law

  Jis rodomas sekmadieniais, per Viasat History, 21 val.

 • nerijus

  Įstatymai galioja atgaline data?

  http://www.alfa.lt/straipsnis/12430198/Brazauskiene.gali.negauti.rentos..jei.per.menesi.jos.pajamos.bus.didesnes.nei.8.tukst..Lt=2011-09-14_17-04/