Renta K.Brazauskienei: gal ir neteisinga, bet turi būti paskirta

…Niekaip iš galvos neišeina ministro-optimisto D.Jankausko pareiškimas dėl prezidento našlės rentos skyrimo. 

Nemanau, kad K.Brazauskienė yra tos rentos nusipelniusi, tačiau taip pat esu įstikinęs, kad net konservatorių vyriausybės ministrams-optimistams joks įstatymas nesuteikia teisės nevykdyti kitų įstatymų ir teisės aktų.

Net tuo atveju, kai šie įstatymai nepatinka konservatoriams ar išties galbūt yra socialiai neteisingi.

Svarbiausia yra tai, ar tie įstatymai galioja, ar ne.

Prezidento valstybinės rentos įstatymas vis dar galioja ir, priešingai nei aiškina D.Jankauskas, nesuteikia niekam teisės būti optimistu ar pesimistu ir laukti, reikės tą įstatymą vykdyti, ar ne:

4 straipsnis: Teisę gauti Respublikos Prezidento valstybinę našlių rentą turi mirusio Respublikos Prezidento sutuoktinis Lietuvos Respublikos pilietis (toliau – našlys (našlė).

5 straipsnis 1.Respublikos Prezidento valstybinė našlių ir našlaičių renta skiriama Respublikos Prezidento našliui (našlei) ir našlaičiams, mirus Respublikos Prezidentui, kuriam buvo ar galėjo būti paskirta Respublikos Prezidento valstybinė renta.

5 straipsnis 4. Respublikos Prezidento valstybinė našlių renta neskiriama, o paskirtoji valstybinė renta nemokama, kol Respublikos Prezidento našlys (našlė) turi draudžiamųjų pajamų. Draudžiamųjų pajamų sąvoka suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme.

7 straipsnis Respublikos Prezidento valstybinė renta ar Respublikos Prezidento valstybinė našlių ir našlaičių renta skiriama nuo teisės į šią rentą įgijimo dienos.

Patinka mums tai ar nepatinka, K.Brazauskienei pagal šio įstatymo nuostatas renta priklauso. Nuo tos dienos, kai ji nebeturi draudžiamųjų pajamų.

Išsiaiškinti, ar taip yra D.Jankauskas pagal Lietuvos Respublikos prezidento valstybinės rentos skyrimo ir mokėjimo nuostatus turėjo per penkias darbo dienas.

Beveik neabejoju, kad išsiaiškino.

O jei taip, tai nei įstatymas, nei nuostatai, nebenumato jokių papildmų sąlygų rentai paskirti. Nebeturi reikšmės tai, ar ministras yra optimistas, ar našlė turtinga ir ar rinkimai artėja.

Suprantu, kad konservatoriams primti sprendimą nėra lengva. Skirti beveik 6000 litų socialinę paramą asmeniui, valdančiam keliais milijonais vertinamą turtą, atrodo socialiai neteisinga. Prieš rinkimus toks sprendimas, be jokios abejonės iššauktų neigiamą reakciją ir kalčiausi, žinoma, būtų konservatoriai ir A.Kubilius, nes sprendimą turėtų priimti Vyriausybė. 

Kita vertus, nelabai lengva ir ką nors pakeisti. Na, nebent priimti specialų įstatymą dėl rentos neskyrimo K.Brazauskienei.

Nes pasiūlymai keisti galiojantį įstatymą ir skiriant valstybines pensijas ir rentas atsižvelgti ne tik į draudžiamąsias pajamas, bet, pavyzdžiui, ir į valdomo turto dydį, taip pat gali sukelti problemų .

Juk, pavyzdžiui, V.Adamkaus šeima taip pat pat valdo nemenką turtą. Atsirastų tikriausiai ir,  konservatorių rinkėjų maseliais matuojant, gana turtingų sportininkų, mokslininkų ir signatarų. Nutrauksime rentų mokėjimą ir jiems?

Ar priimsime kiekvienam specialų įstatymą?

Konservatoriai, žinoma, šioje srityje patirties jau turi – 2009 metais, siekdami socialinio teisingumo, jie specialiu įstatymu didino V.Adamkaus valstybinę pensiją.

Tada, žinoma, jokių problemų nebuvo, nes V.Adamkus buvo savas.

O štai K.Brazauskienė – svetima. Ir dar turtinga. Ir be jokių skrupulų reikalauja to, ką jai garantuoja įstatymas.

Taip visiškai įvarydama konservatorius į kampą.

Skirtumas tik tas, kad K.Brazauskienė jokios politinės ateities jau nebeturi, o konservatoriai Lietuvos politikoje vienokia ar kitokia forma dar tikriausiai bus gana ilgai.

Jei jie galvoja apie teisinę valstybę, o ne vien apie rinkimus, jiems turbūt nevertėtų spjauti į teisę. Nes tai anksčiau ar vėliau atsisuks prieš juos pačius.

Todėl D.Jankauskui geriau būtų tapti realistu ir kuo greičiau teikti Vyriausybei siūlymą skirti prezidento našlės rentą K.Brazauskienei. 

Ir padaryti tai kuo iškilmingiau, gal net įteikiant kokį nors rentos skyrimo pažymėjimą Vyriausybės rūmuose. Pasikvietus ta proga visą Socialdemokratų partijos, kurios nare K.Brazauskienė vis dar yra, vadovybę. Ir pasiūlant nuotraukas „Žmonėms“. 

Manau, įtakos rinkimams tikrai turėtų.

Ir pačiai K.Brazauskienei gyvenimą labai palengvintų.

Kiek vėliau galima iš naujo apsvarstyti sprendimą dėl būsto skyrimo prezidento našlei. Juk „būstas“ nebūtinai reiškia namą Valakampiuose. Būstas gali būti ir Šeškinėje, ir Naujininkuose.

O tada, jei iš tiesų nori būti socialiai teisingi, konservatoriai gali dar kartą pagalvoti ir apie visas valstybines rentas, pensijas ir socialines garantijas, įskaitant parlamentarų kanceliarines išlaidas ir lizinguojamus automobilius.

Bet ar tikrai jie to nori?

(8 balsų, vidurkis: 4,50 iš 5)
Loading...