R.Dagio pagalba D.Kreiviui

… Suprantu, kad vėl bus daug besipiktinančių, neva kažką eskaluoju, bet ne pirmas kartas…

O iš tiesų tai noriu padėti.

Siūlau geranorišką pagalbą premjero visuomeniniam konsultantui D.Kreiviui, kuris žadėjo VTEK sprendimą apskųsti teismui, tačiau iki šiol to nepadarė.

Ta pagalba labai paprasta – siūlau dar neskubėti kreiptis į teismą, atidžiai perskaityti VTEK pranešimą apie Vyriausiojo administracinio teismo galutinį ir neskundžiamą sprendimą dėl R.Dagio skundo (o geriausiai – patį teismo sprendimą).

Ypač siūlau atkreipti dėmesį į šias VTEK cituojamas (tikiuosi teisingai) komisijos ir teismo sprendimo vietas:

…buvo pažeistos ir šio įstatymo 6 straipsnio 2 dalies bei 7 straipsnio 2 dalies nuostatos, nes ministras nedeklaravo galimo viešųjų ir privačių interesų konflikto, galėjusio kilti ir kilusio jam dalyvaujant klausimų, susijusių su minėta bendrove, sprendimo procedūrose. 

[…]

… Išsamiai ir visapusiškai ištyręs byloje esančius įrodymus, atlikęs išsamią teisės normų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių interesų derinimą, analizę, ir atsižvelgęs į Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo praktiką, kad Įstatymo 11 straipsnio pažeidimui konstatuoti valstybės tarnautojui užtenka nesiimti Įstatyme numatytų priemonių viešųjų ir privačių interesų konfliktui savo veikloje vengti, teismas priėjo išvados, kad Komisija pagrįstai pripažino pareiškėją R. J. Dagį pažeidus Įstatymo 3 straipsnio 2 punktą ir 11 straipsnio 1 bei 2 dalį, nes R. J. Dagys nesiėmė aktyvių ir aiškiai išreikštų veiksmų nusišalinti nuo Įsakymo pasirašymo, t.y. nesiėmė aktyvių veiksmų išvengti interesų konflikto.

[…]

Teismo nuomone, pareiškėjo R. J. Dagio argumentai dėl to, kad jis nedalyvavo sprendimo suteikti UAB „Elektros zona“ ES paramą priėmime, o tik formaliai atliko savo kaip Socialinės apsaugos ir darbo ministro, pareigą pasirašyti Įsakymą, todėl Įsakymo 11 straipsnio 1 ir 2 dalies nuostatų nepažeidė ir pažeisti negalėjo, atmestini kaip nepagrįsti.

[…]

Teismas taip pat pasisakė, kad svarbi yra ne galimybė realizuoti pareigą nusišalinti, bet paties asmens elgesys, iškilus interesų konflikto situacijai…. […] …svarbu tai, kad pareiškėjas R. J. Dagys nesiėmė jokių konkrečių veiksmų, kad interesų konflikto išvengtų, subjektyviai vertindamas savo kaip ministro pareigas.

Čia, žinoma, viskas apie privačius ir viešus interesus supainiojusį buvusį ministrą R.Dagį.

Tačiau situacija, bent jau mano subjektyvia nuomone, beveik identiška tai, kurioje buvo atsidūręs D.Kreivys.

Tad bent aš jau beveik neabejoju, kad ir teismo sprendimas būtų toks pat, kaip R.Dagio atveju.

Iš čia ir tas mano geranoriškas pasiūlymas D.Kreiviui į teismą nesikreipti: sutaupytų ir laiko, ir pinigų.  

Nors iš tiesų, tai tiek tos mano pagalbos.

D.Kreivys už sutaupytą laiką ir pinigus turėtų padėkoti R.Dagiui.

(Dar neįvertinta)
Loading...