Citata #381 Delfi skaitytojas prašo kunigo patarimo

Kunigų knygoje (25:44) pasakyta, kad vergą ar vergę galiu laikyti tik tada, jei vergus nusipirksiu iš kaimyninių tautų. Mano bičiulis įsitikinęs, kad vergą turiu pirkti iš Lenkijos, o ne iš Latvijos. Ar aš galiu turėti vergą latvį?

Delfi

(8 balsų, vidurkis: 4,50 iš 5)
Loading...
 • Polnij atstoj , vergai ??

  • suomis

   Ne viskas taip paprasta. Štai, pas indėnus vergai, negrai, gyveno geriau nei patys vergvaldžiai.

 • Pastabos

  Čia nereikia jokio kunigo, pakanka minimalių katekizmo pagrindų: Senasis Įstatymas su savo šimtais normų krikščioniui (Naujojo Įstatymo žmogui) nebegalioja.

  Užtai galioja visuotinės brolybės ir solidarumo idėja. Pasak Pauliaus: „Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nei vyro, nei moters..“

  Gana skurdūs tokie pokštai: turi pretenzija šmaiškčiai pakritikuoti, o gimę yra iš elementaraus neišmanymo.

  • Hmz

   Pasiskaitykime Katalikų bažnyčios katekizmą ir pamatysime, ar ST nebegalioja, kaip čia kai kas sako:

   121 Senasis Testamentas yra neatskiriama Šventojo Rašto dalis. Jo knygos yra Dievo įkvėptos, ir jų vertė amžina, nes Senoji Sandora niekada nebuvo atšaukta.
   (…)
   123 Krikščionys Senąjį Testamentą gerbia kaip tikrą Dievo žodį. Bažnyčia visuomet ryžtingai priešinosi sumanymui Senąjį Testamentą atmesti dėl to, kad esą Naujasis jį laiko nebereikalingu (marcionizmas).

   O štai ką sako pagrindinis Naujojo testamento veikėjas:
   „Nemanykite, jog aš atėjęs panaikinti Įstatymo ar Pranašų. Ne panaikinti jų atėjau, bet įvykdyti. Iš tiesų sakau jums: kol dangus ir žemė nepraeis, nė viena raidelė ir nė vienas brūkšnelis neišnyks iš Įstatymo, viskas išsipildys. Todėl kas pažeistų bent vieną iš mažiausių paliepimų ir taip elgtis mokytų žmones, tas bus vadinamas mažiausiu dangaus karalystėje.“ (Mt 5, 17-19)

   • Pastabos

    HMZ, skaitykite visumą. „Naujasis Įstatymas yra vadinamas meilės įstatymu, nes skatina veikti labiau vadovaujantis Šventosios Dvasios išliejama meile negu baime; (…)laisvės įstatymu, nes išlaisvina mus iš ritualinių ir teisinių Senojo Įstatymo taisyklių (1972)“.

    Ar iš laiško Žydams „šitaip atšaukiamas anksesnis (Mozės) įstatymas dėl silpnumo ir bergždžumo,- įstatymas juk nieko dar nepadarė tobulo (…)“

    Ar kaip pagrindinis NT veikėjas nurašo garsiąsias žydų valgio taisykles, taip smulkmeniškai apibrėžtas Įstatyme:

    „Jis sako: „Nejaugi ir jūs esate be nuovokos? Argi neaišku jums, kad visa, kas ateina į žmogų iš lauko, negali jo suteršti, nes nepatenka į jo širdį, bet į vidurius ir išeina laukan?“ (Taip jis paskelbia visus valgius esant švarius.) Jis dar pasakė: „Žmogų suteršia vien tai, kas iš jo išeina. Iš vidaus, iš žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvystės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, puikybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vidaus ir suteršia žmogų“.

    Konceptualinė NT ir katekizmo sistema tikrai yra sudėtinga ir nenusileidžia Lietuvos konstitucinei doktrinai su visomis galimomis interpretacijomis.

    Įmanoma sukompiliuoti įvairius citatų rinkinius. Daug kas tuo ir smaginasi. Ir vis dėlto išlieka elementarus padorumas: neapsimesti, kad tik vienos tos citatos ir egzistuoja. Į gerą, ar į blogą. Ir taip, kaip teisėjui reikia derinti įvairias laisves, kai jos susiduria tarpusavyje ir nuspręsti kokia yra teisinga pusiausvyra, tas pats tenka ir šventraščio skaitytojui. Į gerą ir į blogą.

  • Mantas M.

   O kaip su naujuoju testamentu?

   „Jūs, vergai, klausykite savo žemiškųjų šeimininkų su baime ir pagarba, nuoširdžiai lyg kad Kristaus (Ef 6,5)“
   „Jūs, vergai, visuose reikaluose klausykite savo žemiškųjų šeimininkų ne dėl akių, kad įtiktumėte žmonėms, bet neklastinga širdimi, bijodami Viešpaties.(Kol 3,22)“

   Arba „Kalbėk, kad vergai būtų visur kur klusnūs savo šeimininkams, stengtųsi jiems įtikti ir neprieštarauti (Tit 2,9)“

   Gana prieštaringos idėjos, tačiau neturiu jokių pretenzijų šmaikščiai pakritikuoti, nes jos „gimę yra iš elementaraus neišmanymo“.

  • Valentinas

   Originalus straipsnis yra šmaikštus ir kritikuoja labai taikliai. Kritikos esmė yra tame, kad jei Senuoju testamentu remiamasi sprendžiant homoseksualumo normalumo/nenormalumo klausimą, tai reiškia, kad logiška juo remtis sprendžiant ir kitus klausimus. Tačiau, jei pripažįstame, kad Senojo Testamento receptai yra pasenę ir nebegaliojantys nurodytais klausimais, tai nėra jokių logiškų priežasčių laikyti, kad šios knygos pateikiamas homoseksualumo vertinimas yra teisingas. O iš to išplaukia, kad remtis šią citata kaip „įrodymu“, kad homoseksualumą uždraudė dievas yra negalima.
   Nesu giliai susipažinęs su homoseksualumo doktrina krikščionybėje, bet jei ši citata „Taip pasakyta Biblijoje, Kunigų knygoje (18:22): Nesugulsi su vyriškiu tarsi su moterimi: tai yra pasibjaurėtina“ yra vienintelis argumentas prieš homoseksualumą, tai bažnyčia turi rimtų bėdų.

   • Regis

    Bažnyčia turi rimtų bėdų.. Nes negali pagrįsti savo požiūrio į homoseksualumą.. Šiaip jau viskas (dėl homoseksualumo) išplaukia iš supratimo kam apskritai reikalingi lytiniai santykiai. O reikalingi giminės (žmonijos) pratęsimui. Šiaip negerai jau net nutrauktas lytinis aktas arba prezervatyvų naudojimas ir t.t. Esmė tame, kad kiekvienas žmogus turi savo laisvą pasirinkimą ar vadovautis Bažnyčios mokymu ar ne. Pvz. meluoti. Šis tūlas laiško autorius spėju tą padarė gal kokius 10 kartų rašydamas savo laišką. O pagrindinė jo melagystė (spėju), kad jis kažko mokosi klausydamas katalikiško radijo ir, kad su išmoktais dalykais dar su kažkuo dalinasi.

    O čia yra paslėptas tariamos argumentacijos standartinis fokusas, jeigu įrodysi, kad kažkoks reiškinys ar dalykas kažkur yra neteisingas (sudarysi tokią opiniją) tai automatiškai bet kuris to reiškinio ar dalyko dalis pasidarys savaime neteisingos. Pvz. kiaulė augdama beveik visada vaikšto savo išmatose, kurių dalis net papuola į ėdalo lovį ir su ėdalu suvalgomos. Ar žmonės valgo kiaulių išmatas? Tai kodėl valgo kiaulieną?

    Tai, kad kažkuris konkretus kunigas pasirėmė vienu šaltiniu, tai nereiškia, kad tas šaltinis iš principo visas nėra diskutuotinas (1), kad konkretaus kunigo ginama pozicija pagrįsta tik tuo šaltiniu (2), kad jeigu tame šaltinyje yra abejotinų vietų tai ir likusios vietos vien dėl tų abejotinų tampa irgi abejotinos (3), ir jau savaime aišku bendrai ginama pozicija vien dėl to konkretaus šaltinio kitų abejotinų vietų tampa pati abejotina (4).

    • Trakimas

     Vovovo—>“Šiaip negerai jau net nutrauktas lytinis aktas arba prezervatyvų naudojimas ir t.t.“.gal geriau,kai nenaudojant šių primonių,nepageidaujamas nėštumas nutraukiamas drastiškai ir jo pasekmės būna sekančio vaisiaus „homoseksualumas“?Reiktų suprasti,kad nėra ir negali būti labai aiškių ir labai paprastų „kubiliškų“ tiesinių priklausomybių.:)Labai geri ir „teisingi“ norai kažkurioj vietoj virsta žmonių tragedijom.Religinių „tiesų“ gal nevelkim į realų gyvenimą,nes jos pasaulyje tik daugina skausmą ir tragedijas:)

     • Regis

      Trakimai, o kas yra nepageidaujamas nėštumas?

      Gal nevelkim savų tiesų, nes pasaulyje labai daug skausmo, juodos spalvos ir išlieto kraujo ir ne tik žmonių.

     • Trakimas

      „Nepageidajamą nėšumą“ čia pavartojau Doveikos išsakytų minčių kontekste.Tamsta katalikiškai nenaudojate jokių apsaugos priemonių,tačiau netyčia užsimezgusią gyvybę labai paprastai „pašalinate “ aborto būdu,kaip doras katalikas,kad niekas nieko nepagalvotų ir bažnyčioje kunigėlis viešai nepasmerktų.O bet tačiau po kurio laiko susilaukiate homoseksualaus palikuonio:)Va tai tau:)Ania?:)

     • Trakimas

      Beje-man regis Valentinavičius,organizavęs gėjų eitynes yra „didelio “ kataliko,premjero patarėjo ir konservatoriaus Valentinavičiaus sūnus:)?

     • Regis

      „Tamsta katalikiškai nenaudojate jokių apsaugos priemonių,tačiau netyčia užsimezgusią gyvybę labai paprastai “pašalinate ” aborto būdu,kaip doras katalikas,kad niekas nieko nepagalvotų ir bažnyčioje kunigėlis viešai nepasmerktų“

      Trakimai, panaudok kokias nors apsaugos priemones savo mąstymui arba bent jau jo raiškai.

     • Trakimas

      Neslabai supratau.Mano mąstymas niekam žalos negali atnešti,o štai jūsų aktas ,nenaudojant apsaugos priemonių-gali turėti labai sunkių pasekmų.Po jūsų linksmybių ,moteris gali būti priversta nutraukti nėštumą aborto būdu.O tai ,anot Doveikos,sekančiam vaisiui gali grėsti homoseksualumu?

     • Regis

      Trakimai, jeigu pats to nejauti tai žinok, kad suteiki progas linksmintis tavimi. Iš kur taip gerai apie pasekmes žinai, turėjai nemalonų pokalbį?

     • Trakimas

      Regi,“pasekmes“ aš išmąstau.:)O kad nebūtų pasekmių-naudoju apsaugos priemones.Katalikų bažnyčia ir tikėjimas niekaip neapsaugo nuo nepageidaujamų pasekmių.Valentinavičiaus sūnuko homoseksualumas tai ir paliudija -tikriausiai:)

    • Valentinas

     Regi, nepyk bet nesupratau (matyt turiu teksto suvokimo problemų). Nematau kur originalaus teksto autorius naudoja tavo žodžiais tariant standartiniu argumentacijos fokusu.

     • Regis

      Nepykstu (nuoširdžiai). Ne naudoja o paslėptas. Ar tai padaryta specialiai? Greičiausiai, toks argumentacijos lygis kai pašiepiama mokytoja dėl bjaurių akinių ir visi vaikai juokiasi iš visko ką ji daro yra pakankamai populiarus, jis yra žemas ir mano supratimu yra klaidingas savaime. Nors savaime aišku galima ginčytis ar gali žmogus ką nors mokėti (suprasti) jeigu jis nesugeba gerai atrodyti. Tačiau šiuo atveju šis straipsnelis – laiškas tik eilinis pakankamai gerai paruoštas ir apgalvotas viešųjų ryšių žingsnis (manau). Homoseksualumas populiarinamas. Mažais žingsneliais bet sistemingai. Ir matyt tenka su tuo taikytis.

     • Trakimas

      „ar gali žmogus ką nors mokėti (suprasti) jeigu jis nesugeba gerai atrodyti“—neonacių argumentai?Ar gali žmogus negražia uniforma ,vadintis žmogum:)?

     • Trakimas

      „Homoseksualumas populiarinamas.“-kaip baisu neonaciams.Nejaugi teks ieškotis naujų „šeštų“,kad patiems įsitvirtinti?Kam tuomet mes-neonaciai -reikalingi šiame pasaulyje,jei kovoti nebereikia?O tiesiog dirbti -nemokame ir nenorime?:)

     • Regis

      Trakimai, galima paklausti o kuo gyvenime užsiimi?

     • Trakimas

      Kovoju su neonaciais.

     • Regis

      Gerai moka?

     • Trakimas

      Tai-mano hobis.:)Kol kas jokių piniginių pajamų neturiu.Nemanau,kad už tai kažkas ir mokėtų.:)Tačiau turiu informacijos,kad moka neonaciams-ir labai gerus pinigus.Tas pat Valentinavičius,įformindamas šią propagandą ,kaip lietuvybės sklaidą:)

     • Regis

      Tai iš ko gyveni, kovotojau?

     • Trakimas

      Renku tuščią tarą ir ją parduodu prekybos tinklams.

     • Trakimas

      Norite paklausti,kodėl renku butelius ir kodėl esu benamis?Atsakau.Nes antstoliai atėmė mano būstą dėl to,kad nesumokėjau PSD duoklės,nors ir neturėjau pajamų-buvau be darbo:)

     • nesvarbu

      kartais apima pilka nykuma, ir atrodo, jog komentatoriai regiai yra gerų tinklapių vėžys…

     • Trakimas

      Manote,kad to „nusipelniau“?Gali būti….Mano proprotėviai dar 15 amžiuje Kražių apylinkėje Ganipravos valsčiuje turėjo dvarą.Neobolševikų(neonacių) Valentinavičių ir Kubilių valdomoje Lietuvoje -turiu tiek,kiek susirenku prie konteinerių.Nesiskundžiu,bet iš visų jėgų dirbu.Tikiuosi geresnių laikų.

     • Regis

      Nesvarbu, pailsėk. Gerai pailsėjęs gal sukursi vėžiams atsparų tinklalapį.

     • Regis

      Trakimai, o kuom tau tas Valentinavičius neįtiko ar neįtinka? Nepagaunu ryšio ir su Vainauskais..

   • Protinginys

    Straipsnis šmaikštus, bet ne originalus. Beveik visi punktai nukopijuoti nuo vienos West Wing serialo serijos scenos. Patariu pažiūrėti, sumomtuota tikrai stipriai:

  • Krikscionys vadovaujasi Biblija, i Biblija ieina NT ir ST .

  • Sejanus

   Pastabos man yra didžiulis autoritetas. Jei jis pasakė, kad negalioja, vadinasi, negalioja, ir taškas. Koks skirtumas, kad „skaitant visumą“ akivaizdu, jog galioja.

   Praktikoje tai aišku irgi jokio skirtumo, joks sveiko proto katalikas nesivadovauja nei senuoju, nei naujuoju testamentais. Nebent, blogiausiu atveju, vadovaujasi savo asmenine interpretacija, t.y. elgiasi taip, kaip elgtųsi net jei ST ir NT neegzistuotų visai. Tik savo elgesį klaidingai bando grįsti ST ir(ar) NT.

   • Trakimas

    O „sveiko proto katalikas“ yra išugdytas tėvų-valstiečių,kurie nepripažįsta jokios kitos interpretacijos,kaip tik fundamentalią-vulgarią katalikybę sumišusią su pasaulietinės mokyklos koncepcijom.Šioje mišrainėje dar yra ir astrologijos,sapnų,prietarų ir dar ko tik nori.:)Po sąvoka „sveikas protas“ tokiu būdu paslepiama kas tik nori,tačiau visiems norima parodyti,kad tai-kažkokiu būdu „sveika“:)

   • Sveiko proto katalikas skamba kaip oksimoronas

    • Sejanus

     Nėra taip blogai ;) Jei su katalikais bendrauji daugiausia internete, tai čia aišku tuščiausi puodai skamba garsiausiai. O šiaip tai pakankamai daug katalikų, kurių pažiūros beveik visose srityse nesiskiria nuo tavo ar mano pažiūrų. Įskaitant eutanaziją, abortus, lygias žmonių teises, mokslo svarbą ir t.t. Pagrindiniai skirtumai tebūtų jų tikėjimas Jėzaus istoriškumu, Dievu, šiokia tokia biblijos svarba. Kažkoks prisilaikymas katalikiškų tradicijų. Ir lankymąsis bažnyčioje, daugiausia kaip socializacijos vietoje :)

   • Pastabos

    SEJANUS, ne tiksliai parasiau. Istatymas – taip kaip zydai ortodoksai ji supranta – negalioja. Kita galioja, bet ivairiais laipsniais. Vienur kaip paraginimas, kitur kaip metafora, treciur kaip paaiskinimas, ketvirtur kaip kronika, penktur kaip poeto intuicijos. Ir patys zydai ir krikscionys nuo pat pirmuju amziu taike skirtingus teksto aiskinimo metodus, nes akivaizdu, kad kokia psalmiu poezija yra kitas zanras nei broliu Makabieju kovos uz laisve aprasymas.

    Bet va, vis atsiranda kazkas, kas sventrascio poezija ir simbolizma prilygina istoriniam aprasui ir paskui pergalingai konstatuoja: kokie kvailiai tiki, kad galejo taip buti.

  • dpd

   nereikia kito vadinti neišmanėliu jei Tamstai neduotas sarkazmo suvokimas

 • Jonas Baronas

  Nu ir?.. Daug visko parašyta Senajme Testamente. Išimkim sakinį iš viso paskakojimo ir oho, kaip keičiasi viskas. O šiaip ne veltui yra Senojo Testamento studijos universitetuose, kur žmonės visą gyvenimą paskiria jo studijoms. Jei cia juokas, tai nelabai juokingas, o jei rimta tai graudu.

  • Jei kažkas kažkam paskiria gyvenimą, tai jau gal tą dalyką baisingiausiai gerbt visiems reikėtų? Nepašiept ir nenusijuokt?

 • devynios skruzdės

  Šiek tiek gaila kad nenurodė kunigo pavardės..
  Bet labai juokingas straipsnis, super, ypač patiko ketvirtasis klausimas :)

 • J. naivusis

  Keista, kad tas anoniminis delfistas turi bendramintį.

 • neidomu

  tokius „skaitytojų“ laiškus mačiau tiek anglų, tiek vokiečių ar suomių kalbomis :) Vieni perkasi švedus, kiti ieško vergo Meksikoj, va lietuviams parinktas latvio variantas. Bet kokiu atveju, idėja puiki. Norėčiau lenko vergo.
  Pvz.: „Lenkų išparduotuvių tinklas plečiasi Baltijos šalyse“ http://verslas.delfi.lt/business/lenku-isparduotuviu-tinklas-pleciasi-baltijos-salyse.d?id=43991817
  Kiekvienam po vergą lenką! Nebrangiai! Lenkų išparduotuvių tinklas visose Baltijos šalyse :D

 • Trakimas

  Šekspyro sonetus taip pat daug kas studijuoja visą gyvenimą.:)Dar kiti studijuoja molekulės struktūrą.

 • nerijus

  Atėnų demokratija buvo paremta IR VERGOVE.
  Nūdienos vergai skiriasi, nes jie yra laisvi tiek, kiek sugeba jiems mokėti darbdavys.

  p.s. nereikia jų Latvijoje ar Lenkijoje ieškoti, užtenka ir savų.

  • gied

   Nerijau, dabar vergyste yra tik vergo smegenyse. Zmogus, kuris gali dirbti, gali ir uzsidirbti.
   Yra pasirinkimas dirbti uz mazai, pasirinkimas nekurti nieko savo, pasirinkimas neieskoti kur geriau, pasirinkimas gyventi nuo algos iki algos nebandant pakeisti padeties.

   • nerijus

    gied

    Taip kalba ne savo kailiu patyręs asmuo arba iš LLRI.

    „Zmogus, kuris gali dirbti, gali ir uzsidirbti.“

    Žinoma, kad Jūs teisus ir negaliu nesutikti su Jumis. Bet tik ne pas Lietuvos vIArslynykus :)
    Jei kompanija iš „vakarų“ Europos, tai yra tikimybė, kad bus galima užsidirbti ir gyventi, o ne egzistuoti, o jei vietinis- tai šansai sumažėja tūkstančius kartų :)

    p.s. atsibuskite iš letargo miego ir apsidairykite aplink.

    • Auksinis kardas

     nerijau, ar aukštesniame tekste, kai skaitei, buvo paminėtas „pasirinkimas nekurti nieko savo“?

     Būtent tokio pasirinkimo kritiška masė ir gali lemti tai, kad nelaimingas samdinys – vergas, kalbantis paties lūpomis, yra pasmerktas.

     • nerijus

      Auksinis karde

      Lietuvoje- taip.
      Lietuvoje maža verslininkų, o dauguma vIArslynykai.
      Perkasi sau Subaru Outback’us (žinoma, kas jiems gali uždrausti), o eiliniams darbininkėliams neturi sumokėti už tris mėnesius uždirbto (užtarnauto) atlyginimo.

     • gied

      Ne, Nerijau. Niekas neverčia dirbti pas Lietuvos viarslinykus. Dirbk pats sau, dirbk užsienio verslininkams. Galų gale emigruot. Galimybių yra. Tai, kad daugelis NENORI dirbti, o nori uždirbti, kad gerai taip, kaip yra (geriau pasiskųsti racas.lt kaip viskas blogai), yra kitas klausimas.

  • Valentinas

   Nerijau,

   Užmuški vergą savyje,
   Užmėtyk jį akmenimis.
   Įsmeik į vergo širdį kuolą,
   Ištrauk jam dantį replėmis.

   Užmuški vergą savyje,
   Kiek galima vergauti vergui?
   Kiek galima tarnauti tarnui?
   Užmušk – ne latvį ir ne lenką,
   Užmuški vergą savyje.

   • nerijus

    Ir aš Jus gerbiu, Julija.

 • cheesus crust

  Religija yra šalutinis homo sapiens evoliucijos produktas. Konkrečiai – tai žmogaus smegenų žievės veiklos HAD(hyperactive agency detection) ir kitų savybių rezultatas. Todėl iš religingų žmonių nereikėtų tyčiotis, nes religiniai jausmai ir religinės mintys yra žmogaus prigimtyje. Bet tai nereiškia, kad šios mintys yra teisingos ir teisingai atspindi/supranta aplinką.

  Na bažnyčios yra žmonių socialinės kontrolės institucijos. Jie gyvena iš to, kad išnaudoja prigimtines žmogaus savybes. Iš esmės tai tam tikras verslas. O Lietuvoje be viso kito dar ir valstybės remiamas. O ko daugiau reikia laukti, kai dabar vykstančiame surašyme netikintys žmonės užsirašo Varšuvos katalikais?

  • Trakimas

   O:) Labai taikliai.Religingumą ir aš laikyčiau tam tikru dvasiniu homoseksualumu-pedofilija.Tiesiog sutrikusia „dvasine genetika“:)

   • Trakimas

    Kodėl?Nes kolega konstatuoja:“Todėl iš religingų žmonių nereikėtų tyčiotis, nes religiniai jausmai ir religinės mintys yra žmogaus prigimtyje.“(genuose-programoje?)-tuo jis religingų žmonių prigimtį pastato greta homoseksualių žmonių prigimties.:)Dar nuostabiau-jei tą patį religingumą-homoseksualumą apibūdintume ideologiniais -moraliniais kriterijais,rezultatą gautumę tą patį.Jei religija ar homoseksualumas yra „ideologija“-vis viena už tai mes negalime smerkti nei vienų,nei kitų:)

  • Pastabos

   Cheesus Crust, tamsta beveik gerai derėtų Doveikai į kompaniją. Tas pats pretenzingumas kalbant mokslo vardu. Skirtumas tiktais tame, kokie mokslo turiniai kokioms idėjoms yra palenkiami. Na, skirtumas dar ir tame, kad jei pasakysi tai, kas (pagrįstai arba ne) nepatiks gėjams, gausi pylos ir reikalavimų atgailauti iš sekuliariomis save vadinančių medijų , nors į analogiškas situacijas religijos srityje bus reaguojama su abejingumu.

   Pirma, yra tik viena evoliucionistų mokykla, kuri laiko religiją, kalbą, kultūrą, sąmonę ir t.t. „šalutiniu produktu“, nes „pagrindinis produktas“ yra savo genų sklaida, kaip daro ir elementariausios būtybės, be kalbos ir sąmonės. (Pabandykit atspėti ką šio pagrindinio produkto šviesoje apie homoseksualumo reiškinį slaptai mano, bet dėl socialinio spaudimo nedrįsta pasisakyti grynakraujai darvinistiniai evoliucionistai).

   Bet tai tik viena mokykla. Kita mokykla genetinius/fizinius pokyčius laiko lygiaverčiais psichiniams pokyčiams. Kitaip tariant, rankos su nykščiu išsivystymas yra toks pat „pagrindinis produktas“, kaip ir atsiradimas sąmonės (o su ja ir kultūros, pažinimo kaupimo), kuri sugalvoja kirvuką, patogų tai rankai, tokiu būdu daug kartų padidinant galimybę pagalgyt, išgyvent ir paskleist savo genus.

   Antra, dar tikrai neuromokslams trūksta žinių apie smegenų/kultūros ryšius. Esu matęs pilna visokių aukščiausios prabos neuromokslininkų prisipažinimų, kad „esam tik pradžioj“. Tad nereikia apsimesti, kad esam jau pabaigoj.

   Trečia, tiesiog neprofesionalu sociologinę „socialinės kontrolės“ hipotezę (pasak kurios, pavyzdžiui, lietuvių kalba yra socialinės žmonių grupės „lietuviai“ kontrolės instrumentas) taip grubiai kombinuoti ir susiūti su verslu ar valstybės viešosiomis politikomis.

   Analogiškai būtų galima pasakyti: kalba yra smegenų žievės rezultatas, galėjimas kalbėti yra įgimtas. O Lietuvių kalbos komisija šį kalbėjimą kontroliuoja ir geriau pažiūrėjus, ši komisija iš esmės užsiima valstybės remiamu bizniuku.

   • cheesus crust

    @Pastabos
    Džiaugiuosi, kad perskaitėte. Ačiū už pastabas.
    Jūsų arogancija gerai derėtų į kompaniją mano katinui.
    Apie antrąją mokyklą nesu girdėjęs. Mielai praplėsčiau akiratį, jeigu įmestumėte kokią nuorodą.
    Dėl antra. Nieko apie tai nežinau, negaliu komentuoti.
    Dėl trečia. Su verslu ir valstybe siuvau bažnyčios veiklą, o ne hipotezę. Nemanau, kad grubiai kombinavau.
    Dėl kalbos komisijos. Taip, tam tikra analogija yra.

    • Pastabos

     Cheesus Crust,

     tarp mano (esu humanitaras mėgėjas) šiek tiek pažįstamų ir mėgiamų yra Ian Tattersall, Richard Lewontin, Terrence Deakon. Jei kelia abejonių dėl to, kad juos cituoju būtent aš, tai prašau susipažinti su jų moksliniu profiliu: viena vertus, religiniais įsitikinimais ar „Intelligent design“ jie „nesuteršti“, antra vertus, moksliniai pasiekimai tokie, kad daug kam pavydėt.

     Tikri biologai/evoliucionistai profesionalai, tačiau nepriklausantys praėjusio amžiaus 7 dešimtmečio neodarvinizmo „dogmatikai“ (čia jų, o ne mano žodis), žiūrintys į evoliuciją plačiau nei per labai siaurai suprantamą natūralios atrankos vykdomą genų mutacijų atranką.

     Cituoju Deakon: „Ultimately, my argument was that language itself was part of the process that was responsible for the evolution of the brain“.

     Dogmatinis darvinizmas simbolinį veiksnį išveda iš biologinio, tiesiškai. Tai, grubiai sakant, mano cituota pirma mokykla/minties tradicija.

     O šis autorius biologinį/simbolinį veiksnius mato kaip priežastinę spiralę. Tai mano minėta antra mokykla/kitas kampas.

     Tamstai paminėjau biologus. Dar yra krūva filosofų, kurie domisi mind/brain temomis. Tačiau tiek jau to, daugeliui evoliucionistų filosofai – pradedant nuo Kanto ir baigiants chomskiais ar searlais – yra tik linksmi ar nuobodūs pasakoriai.

 • valdas
 • Neblogai čia skėlė žmogelis… Na, man pačiam, jau daugiau nei penkioliką metų, norėjosi paklausti panašių klausimų pas kunigus. Buvo keletas progų, bet jie vis kažkaip sugebėdavo išsisukti nuo tokios diskusijos – tik Dievo palaiminti gali suprasti ir interpretuoti Bibliją…

  Kalbant apie religiją, logikos dėsniai negalioja. Negalioja jokie neklaidingo argumentavimo dėsniai. Dėl to net neverta gilintis į tai, kas yra parašyta, kas ir kaip, kodėl interpretuoja ir supranta tuos parašymus.

 • Fredis*

  Mieli vaikai, studentai, tetos ir dėdės. Labai malonu, kad bandote gilintis į tai kas Jums neaišku, svarbu, įdomu, rūpi, tačiau savo žinias religiniais klausimais gilinti šiame tinklaraštyje yra ne pati tinkamiausia vieta. Ateikite į savo parapijų bažnyčias ir ten galėsite pasikalbėti su Dievo tarnais jums rūpimais klausimais.

  • valdas

   Į rūpimus klausimus iš kunigo esu gavęs atsakymą:“Valdai, ko tu paisai visokių idiotų?“

   • nesvarbu

    valdai, kas liečia pačio aprašytą atvejį, kurie akivaizdžiai yra iš tikro gyvenimo, tai adresatas turės teksto suvokimo problemų…

 • Tadas

  Kaip tai Senasis Testamentas krikscionims negalioja? Taigi butent Senajame surasyti 10 Dievo isakymu. Ar ir jie pagal sia keista teorija lietuviu katalikams nebegalioja? Ir, jei tikrai negalioja, kodel kunigai neperstoja cituot tas eilutes apie gejus butent is Senojo Testamento?

 • Geras.

 • nesvarbu

  Ne į temą. Apie komentatorius ir teigiamą jų energiją. Teigiamos energijos man (bent jau) teikėjai yra šie komentatoriai-Valentinas(lyderis),austras, Artūras, WU (ar kaip ten jį), Bobutė,Fredis, ir dar koks Genpre, bei keletas kitų. Ačiū, jiems!!
  Apie neigiamos energijos maldeikininkus, parašysiu gal kitą kartą:)

  • nesvarbu

   Valentinai, Genpre, o Jums, kas šiame bloge yra geros energijos teikėjai, tik atvirai.

   • nesvarbu

    Kadangi tylite tai paklausiu iš kito kampo:kaip asmeniškai Jūs, Gnpre ir Valentinai, jausitės bedarbio, kuris suskato griebtis verslo, kliento kėdėje, pozicijoje?

    Klausimą inspiravo KD straipsnis, kurį ką tik perskaičiau:

    http://kauno.diena.lt/naujienos/ekonomika/bedarbiai-suskato-griebtis-verslo-343330

    • Valentinas

     Nesuprantu ko klausi. Jei tai žavinga bedarbė, kuri griebėsi masažo verslo, jausiuosi vienaip. Jei tai nežavingas bedarbis, kuris griebėsi karstų gamybos verslo ir aš tapau jo klientu, jausiuos kitaip.

     • nesvarbu

      Valentinai, dėl žavingos bedarbės, tai pasirašau…

      Beje, šiandien asmeniškai empyriškai įsitikinau, jog šio tinklapio skaitymas tiesiogiai veikia mano mąstymą.

      O buvo taip: trumpa eilutė parduotuvėje prie kasos. Joje aš, su dviem skardinėm alaus, o prieš mane kokių gal 2.12-2.18 m.m. vyrukas (apie 22-25 m.m.). Apsipirkome. Išėjau minutėle vėliau. Jis jau sėdėjo. Tame savo beveik visiškai supuvusiame, gal kokių minus 100 litų vertės automobilyje… rūktelėjo, truktelėjo ir nuvažiavo…
      Tuomet ir pagalvojau autentiškais šio tinklapio, t.y. Artūro žodžiais (kuriais jis prabyla,kuomet kalba apie tuos, kurie ėmė paskolas iš bankų butams)-to ilgšio automobilio surūdėjimas parodo jo savininko proto lygį! Moralas čia yra toks: bet ir pelningas krepšininkas tas ilgšis prie kasos galėjo būt!!

 • sataniuga

  manau, kad tai neverta dėmesio

 • dzyvai

  Oho, kiek Švento Rašto aiškintojų atsirado, beveik savarankiškų studijų būrelis… Nebloga pradžia! Dar pastebėsiu, kad Šventam Rašte yra ir tokia frazė: „Dievo nėra“. Gal tai paskatins ir dar rimtesnes švento rašto studijas :)

  Lai Dievas Jus įkvepia mėginant perprasti Bibliją. Tik noriu įspėti, kad vien proto pastangų tam neužteks, prireiks ir širdies pastangų.

  P.S. Čia priėjo Kindziulis ir tarė:
  „Aš perskaičiau visą žmogaus anatomijos vadovėlį. Dabar aš viską žinau apie žmogų“

  • Marius

   Citata: „Dar pastebėsiu, kad Šventam Rašte yra ir tokia frazė: “Dievo nėra”. “ – eilutės numerį prašyčiau.

   • dzyvai

    Eilutės numerio nepateikiau su mintimi, kad ateistus „užveda“ Biblijos skaitymui iš konteksto ištrauktos šokiruojančios frazės, taigi šią silpnybę tiesiog naudojau agitacijai, t.y. į „vartotojišką“ visuomenę bandžiau kreiptis jų kalba.

    Beje, atkreipiu dėmesį, kad ne šiaip sau paminėjau terminą „frazė“, tuo parodydamas iki kokių kuriozų darydami išvadas galime nusivažiuodami išimdami frazes iš bendro konteksto. Ypač kai tas kontekstas – viena sudėtingiausių knygų, kurios pagrindinis tikslas nėra reiškinių paaiškinimas matematinėmis formulėmis.

    • dzyvai

     „nusivažiuodami“ -> „nusivažiuoti“

 • Marius

  Blogai, gerbiamas Artūrai, blogai. Pastaruoju metu jūsų postai bloge aiškiai įgijo antikrikščionišką turinį. Savaime tai nebūtų baisiai didelė bėda – turite teisę savo nuomonę reikšti. Bėda yra ta kad pateikite nemokšos citatą, kuris liaudiškai šnekant: žiūri į knygą ir mato špygą t.y. cituoja nematydamas konteksto. Senojo Testamento nuostatos, ypač Kunigų knygos, galiojo judėjams. Ar Delfi skaitytojas Simonas judėjas? Abejoju. Manau apsišvietęs žmogus tai žino, žino kodėl jie taip ir vadinasi Senasis ir Naujasis Testamentas. Ir žinote, kad judėjai Naujojo Testamento nepripažįsta. Neabejoju, kad jūs, Artūrai, visa tai skaitėte ar girdėjote, nes esate eruditas. Tad klausimas: kam pateikti nemokšos nuomonę?

  • mielas Mariau, tamstos nuomonė labai vertinga. Tačiau man keista, kad visiškai neturite humoro jausmo ir vertinate Delfi skaitytoją taip akademiškai.

   Kita vertus, galėtumėte tokiu pat požiūriu įvertinti ir R.Doveikos bei kitų Lietuvos dvasininkų pasisakymus.

   • Marius

    Na, jūsų mintis vertinu rimtai. Jūsų blogas rimčiausias kurį skaitau, tai rimtai ir atsakau. Dėl Doveikos, hmm, nežinau, gal skaitė kokią studiją, kur nagrinėjamas ryšys. Abejoju, kad taip „iš lubų“ pateikė savo poziciją. Aišku, reiktų, kad savo teiginius paremtų.

  • Valentinas

   Blogai Mariau. Labai blogai, kad komentuoji nesąmones. Savaime tai nėra blogai, turi teisę nusišnekėti kaip ir kiekvienas, tačiau kam atsistoti į teisuolio pozą ir šnekėti kvailystes?
   Štai užduodi tokius durnus klausimus:
   „Bėda yra ta kad pateikite nemokšos citatą, kuris liaudiškai šnekant: žiūri į knygą ir mato špygą t.y. cituoja nematydamas konteksto. Senojo Testamento nuostatos, ypač Kunigų knygos, galiojo judėjams. Ar Delfi skaitytojas Simonas judėjas?“

   Jie parodo,kad pats turi teksto suvokimo problemų, kitaip nevadintum nemokšų tuos, kurie yra šmaikštūs mokšos. Delfio straipsnis prasidėjo nuo katalikiškoje radijos stotyje pateiktos ST citatos, kuri buvo pateikta, kaip įrodymas, kad homoseksualumas yra uždraustas dievo:
   „Neseniai per vieną katalikiškos radijo stoties laidą jos vedėjas kunigas teigė, kad homoseksualumas yra iškrypimas. „Taip pasakyta Biblijoje, Kunigų knygoje (18:22): Nesugulsi su vyriškiu tarsi su moterimi: tai yra pasibjaurėtina“, – aiškino jis“
   Kadangi, kaip pats teigi, ST galiojo tik judėjams, tai reiškia remtis šiuo šaltiniu vertinant homoseksualumą yra nemokšiška. Iš to išeina, kad laidoje kalbėjęs kunigas yra nemokša, o delfio straipsnio autorius yra šmaikštuolis, pastebėjęs kunigo nemokšiškumą ir iš jo smagiai pasišaipęs panaudodamas kunigo ginklus.

   • Marius

    Tamsta, sergate papūgizmu. Nenoriu aiškinti to ką jau paaiškinoė žmogus prisistatęs „Pastabos“

    • dzyvai

     Mariau, esate per daug kategoriškas.

     Nebūkime „teisuoliais“. Nesureikšminkime savo nuomonės apie Biblijos tekstų interpretacijas ir nepateikime jos kaip nenuginčijamos teisybės.

   • Valentinas rašo:

    „Delfio straipsnis prasidėjo nuo katalikiškoje radijos stotyje pateiktos ST citatos, kuri buvo pateikta, kaip įrodymas, kad homoseksualumas yra uždraustas dievo:
    “Neseniai per vieną katalikiškos radijo stoties laidą jos vedėjas kunigas teigė, kad homoseksualumas yra iškrypimas….[…] Iš to išeina, kad laidoje kalbėjęs kunigas yra nemokša, o delfio straipsnio autorius yra šmaikštuolis, pastebėjęs kunigo nemokšiškumą ir iš jo smagiai pasišaipęs panaudodamas kunigo ginklus“

    Gerbiamas Valentinai, turiu pastebėti, kad darant tokius kategoriškus vertinimus visgi derėtu bent šiek tiek pasigilinti.

    Mažaraštis Delfio komentatorius viso labo nevykusiai perdirbo į „katalikų radiją“ realų įvykį, kuris nutiko visai ne katalikams, kas yra akivaizdu bet kam, turinčiam minimalų supratimą apie Romos katalikų mokymą ir doktrinas.

    Aukščiau gerbiamas Valdas jau pateikė nuorodą į šios istorijos šaltinį, kurioje matome, kad ten nėra jokių katalikų – kalbama apie Lauros Schlessinger radijos laidą:

    http://apostaze.blogspot.com/2008/10/linksmo-halloweeno.html

    „Šia proga siūlau linksmą, JAV tikrai nutikusią istoriją…
    Laura Šlesinger (L. Schlessinger) žinoma radijo laidų vedėja savo laidoje atsakinėja į klausytojų klausimus. Vienoje laidų žurnalistė pasmerkė homoseksualius santykius remdamasi Biblija (Kunigų knyga 18:22: „Nesugulsi su vyriškiu tarsi su moterimi: tai yra pasibjaurėjimas“).
    Anot L. Šlesinger, jeigu taip rašoma Biblijoje – homoseksualūs santykiai negali būti pateisinami jokiomis aplinkybėmis.
    Netrukus po laidos, žurnalistė gavo vieno piliečio laišką, kuris taip pat buvo paskelbtas internete:…“

    Žinoma radijo ir TV laidų vedėja Laura Schlessinger nėra jokia katalikė – visai priešingai, ji yra… žydė:

    “Laura Schlessinger was non-religious until she and her son began practicing Conservative Judaism in 1996.[2] In 1998, Schlessinger, Bishop, and their son converted to Orthodox Judaism,[72] and began instruction under Rabbi Reuven P. Bulka of Ottawa, Ontario. During this time, Schlessinger sometimes used Jewish law and examples to advise her callers about their moral dilemmas. She occasionally clarified ethical and moral issues with her local Orthodox Rabbi Moshe D. Bryski, before mentioning them on the air. She was embraced by many in the politically conservative segment of Orthodox Judaism for bringing more awareness of Orthodoxy to her radio show. Some of her expressed views were explicitly religious, and are referenced her 1999 book The Ten Commandments: The Significance of God’s Laws in Everyday Life. Although her other books have stressed the importance of morality, they are more secular in nature.

    Schlessinger received a National Heritage award from the National Council of Young Israel in March 2001

    In July 2003, Schlessinger announced on her show that she was no longer an Orthodox Jew.[74]

    Todėl niekaip nesuprantu – prie ko čia katalikai?

    Jeigu žydų diskurse apie homoseksualizmo problematiką judaizmo kontekste įvyko šmaikšti diskusija – valio, pasijuokime kartu, bet kam į šitą reikalą įtraukti katalikus, kurie savo požiūrį į homoseksualizmą grindžia kiek kitais aspektais, nei judėjai?

    Gal visgi nebūkime, kaip mažaraščiai Delfio komentatoriai, kurių vardas jau seniai tapo chemiškai gryno „dundukizmo“ sinonimu…

    • Valentinas

     Mielas Zeppelinus,
     Dėkuj už dėmesio atkreipimą. Tai yra naujos faktinės aplinkybės, kurių nežinojau komentuodamas todėl sutinku, kad šioje istorijoje katalikiškumas yra ne prie ko. Tačiau delfio komentatoriaus istorija yra labai panaši į teisybę, nes Senasis Testamentas yra krikšionims galiojantis dokumentas, nes dar nesu girdėjęs, kad Adomą ir Ievą, Nojų ir kitus personažus krikščionys būtų panaikinę. Krikšioniškame diskurse Senasis Testamentas naudojamas nuolatos todėl visai įmanoma, kad panašią citatą galėjo naudoti ir katalikų (ir ne tik) kunigas, juolab, katalikų požiūris į homoseksualumą yra griežtai neigiamas ir identiškas judaizmo požiūriui. Būtent todėl nemačiau poreikio gilintis, nes tai labai panašu į tiesą, be to, aš neseku visų naujienų iš žydų pasaulio ir neprivalau to daryti. Savo ruožtu, Marius irgi komentavo šį tekstą nežinodamas, kad tai yra žydų, o ne katalikų diskurso dalis. Todėl mano teiginiai apie Mariaus nemokšiškumą lieka galioti.

     • romas

      Valentinai, dėl „Senasis Testamentas yra krikščionims galiojantis dokumentas“ klysti. Tora, kurios dalimi yra ir Kunigų knyga, yra judėjų religinis teisinis kodeksas. Ten ir kiaulieną draudžia valgyti:) Negaliu pasakyti, kaip Senąjį Testamentą traktuoja krikščionys, bet manau, kad tekstai nėra privalomi paraidžiui, o tik tiek, kiek jie atitinka 10 Dievo įsakymų pagal krikščionišką interpretaciją.

     • Valentinas

      „Galiojantis“ aš turiu omenyje, kad esminiai ST išdėstyti principai yra pripažįstami. Pasaulio sukūrimas, Adomas ir Ieva, Nojus, Mozė, Pranašai ir t.t.

     • romas

      Negaliu nieko konkrečiai atsakyti, bet manau, kad Biblija nėra skaitoma paraidžiui. Filosofijos kryptis hermeneutika kaip tik ir kilo iš Šv. Rašto aiškinimo. Vatikanas pripažįsta Darvino evoliucijos teoriją, Didijį sprogimą ir daugelį kitų mokslo faktų, kurie iš pirmo žvilgsnio turėtų kirstis su Biblijos tekstais.

     • Marius

      Tamsta, net skaityti nemokate… A6 gi parašiau – JUDĖJŲ. Naudoji judėjus kaip religinę priklausomybę, žydus – kaip tautybę.

     • romas

      Mariau, o žydo tautinis tapatumas nėra nustatomas pagal priklausymą judėjų religinei tradicijai? Pasaulio žydai juk dažnai kalba skirtingomis kalbomis.

     • Marius

      Spausdinimo klaida, „u“ ir „i“ – šalia. Kartoju, mano frazeologijoje naudoju judėjus kaip religinę priklausomybę, o žydus – kaip tautybę.

     • Valentinas

      Tamsta esi fomalistas (be to, kad dar ir neišmanėlis).

 • Mathew
  • dzyvai

   Ypač vieta apie „integraciją“. Visgi, tolerantiški, kaip pagalvoji tie lietuviai…

   Iš šių žodžių galime priskaldyti malkų, kad lenkai Tomaševskio lūpomis iš naujo pareiškė rimtas pretenzijas dėl Vilniaus krašto žemių (toliau dirbama supriešinimo tautinio pagrindu kryptimi). Neužilgo į tinklaraščio autorių gali tekti kreiptis „Pan Račevski“ :)

 • briedis

  tai laba diena, mieli pokstininkai. man irgi linksma. suprasit, jei paziuresit i komentatoriaus valdo ideta nuoroda http://apostaze.blogspot.com/2008/10/linksmo-halloweeno.html na, vienzo- radote desimta vandeni nuo kisieliaus ir dziugaujat kaip kolumbai amerika atrade. siaip, ta internetine baika aisku,kad humoras. kaip rusai sako- trecia rusis ne brokas.siek tiek i tema pasiulysiu zydisko pirmarusio : radikaliai pamaldus zydas pateko i autoivyki, po to i roju. ten dievui priekaistauja- kaip tu galejai… as gi buvau pirmas tarp pamaldziuju. dievas paziurejo ir atsako- ak tai ten tu buvai… dovanok- neatpazinau…

 • Sejanus

  Romai,

  „Vatikanas pripažįsta Darvino evoliucijos teoriją, Didijį sprogimą ir daugelį kitų mokslo faktų, kurie iš pirmo žvilgsnio turėtų kirstis su Biblijos tekstais.“

  Tie mokslo faktai ir kertasi su Biblijos tekstais. Vatikanas juos pripažįsta, nes nenori pasirodyti visiškais atsilikėliais. O Vatikaniška Biblijos interpretacija nebūtinai yra pati teisingiausia. Jei įdomu „teisinga“ Biblijos interpretacija, padėti galėtų tik istorikai, ne teologai. Nes tik istorikai gali (kažkiek) pasakyti, ką bibliję rašę (ar perrašinėję, pildę…) konkrečios kultūros konkretaus laikotarpio žmonės galėjo turėti omenyje.

  Praktiniais sumetimais žinoma visiškai nebesvarbu, ką jie ten turėjo omenyje.

  • dzyvai

   Senajau, pateiksiu savo interpretaciją. Nei teologai, nei istorikai tiksliai (be klaidos tikimybės) nepasakys, ką Dievas šiandien turi omenyje tuose ilguose palyginimuose ir pamąstymuose. Dievas per šventą raštą kalba vakar, šiandien ir rytoj, ir kiekvieną dieną kiekvienam iš mūsų, kuris to nuoširdžiai nori ir siekia. Beje, šiam siekiui įgyvendinti galima pasitelkti tiek teologų, tiek istorikų vertinimus ir interpretacijas.

   Beje, mano nuomone, dekalogas suformuluotas gana tiksliai, ir palieka kur kas mažiau erdvių interpretacijoms.

   • Sejanus

    Tiksliai be abejo nepasakys, tačiau vienų tikslumas didesnis už kitų. Ir vienų bešališkumas _žymiai_ didesnis už kitų :)

    Sutinku, kad dekalogas pakankamai konkretus. Bet vis tiek jo nieks nesilaiko ir visi interpretuoja :)

  • Pastabos

   SEJANUS, pačiam būtų gerai pasistumėti į priekį. Gal pasistūmėjęs įžiūrėtum, kad tai katalikų kunigas (plius fizikas ir matematikas) Georges Lamaitre sugalvojo Big Bang teoriją. O Vatikanas, įvertinęs jo darbus, ne šiandien, ne vakar, o dar pačiame jo jėgų žydėjime – dar prieš II Pasaulinį karą – visam gyvenimui priėmė Popiežiškosios mokslų akademijos nariu, nors kritikos jo teorijai netrūko.

   Daug ką katalikų Bažnyčios istorijoje galima interpretuoti kaip „atsilikimą“. Tačiau šitą atvejį interpretuot kaip „baimę“ nepasirodyt „visiškais atsilikėliais“ yra būti kiek atsilikusiam.

 • Sejanus

  Beje, dekalogas yra iš to atseit negaliojančio Senojo Testamento.

 • Sapnas

  Visais šimtmečiais dažniausia vergai tapdavo vergais savo noru, o paleisti į laisvę – nesitraukdavo nuo šeimininko, kad galėtų išgyventi. Tai ta pati Darbo sistema: vergas-baudžiauninkas-tarnautojas. Jei kas manote, kad įmonė tarnautojas skiriasi nuo vergo – galite manyti. Klaidina – teisė pasitraukti. Kad pasitrauktum ir įsivergintum pas kita, geresnį, šeimininką.

  Nuostabiausia, kad šiais laikais vergai – su aukštuoju išsilavinimu, kartais ‘moksliniais’ laipsniais.

 • Pastabos

  Net stebiuosi, kiek čia blogo „apostazė“ cituotojų. Bet, kaip parodyta aukščiau Zeppelinus komentaru, jis netikrina informacijos. Ir pažiūrėjus į bendrą jo žanrą, ne tik, ko gero, kad netikrina, bet tyčia iškraipo, sutarština, šaržuoja ir pameluoja. Esu keletą kartų patikrines to blogo pranešimus mane dominusiomis temomis, nieko gero. Ir ne todėl, kad rašytų, kas man nepatinka.

  Tiesiog kai rašo The Economist, New York Times ar le Monde, beveik visada gali pasitikėti fakto ir konteksto aprašymu, nors autoriaus pasaulėžiūra ir vertinimai visai kiti nei mano. O apostazė dažniausiai užsiima ideologiniu folkloru.

  Pats tas tam, kuris ieško pašaipų ir savo atspindžio. Tačiau tam, kuriam nesvetima kritiško mąstymo idėja, prieš naudojant ir cituojant apostazę svarbiais klausimais patarčiau iš antrų ir trečių šaltinių paskaityt apie tai, kas ten rašoma.

  • Sejanus

   Kaip visada, tamstos žinutė neparemta nei vienu konkrečiu pavyzdžiu. Tik pasakos, ant šmeižto ribos :) Darosi nuobodu.

 • Nežinojau

  Pats straipsnis neblogas- bent privertė nusišypsoti. Ir su ta pačia šypsena kažkiek pritariamai linkseti

 • O kam vergui reikalingas vergas?

  O juk mes esame aplinkinių tautų vergai :)

  Bankai – skandinavų. Kuras – baltarusių. Maistas – lenkų.

  Žinoma, supaprastintai aš čia…

  Bet, pasigilinus… ir kiek tu laisvas jauties, kai savi dar dulkina tavo kilimus?

 • LosAngeles

  Viespats Jezus ne be reikalo kalbejo pries fariziejus del liaudziai neduodamos tiesos, ir kad jie moko zmogaus ‘rastu’. Jis ir atejo atnesti ‘Nauja zinia’, bet tuo paciu pabreze, kad atejo ‘ne paneigti, bet patvirtinti rasta’. Tai kas tikra, Jis patvirtino, bet tai kas papildyta ‘kazkieno kazkokiu tikslu’, labai grieztai sukritikavo. Ar tai kas cia cituojama Jezaus akimis galejo buti tikra??