Prisimenu….

… Šiomis dienomis visi dalijasi prisiminimais…

Mano prisiminimai išblukę.

Prisimenu sausio 8-ąją: vandenį iš gaisrininkų žarnų ir V.L. kalbą pro langą.

Prisimenu, kaip į trečią aukštą buvo nešami smėlio maišai.

Prisimenu, kaip rūmuose pirmą kartą pamačiau vyrus su ginklais. Kiek vėliau atsirado benzino kvapas – nuo „Molotovo kokteilių“.

Prisimenu rimtį, didėjančią įtampą, o gal net  baimę.

Prisimenu čiužinį ant kurio kelias paras numigdavau – jis buvo su mėlynais dryžiais.

Prisimenu Rasą, kuri atnešdavo kojinių ir apatinių. Tik neprisimenu, kaip sužinodavau, kad ji atėjo. Nes mobiliųjų dar nebuvo.

Prisimenu vieną Seimo narį, kuris sakė kelias dienas beveik nevalgąs – jei kartais pataikytų į pilvą. Tada beveik nebuvo juokinga.

Prisimenu, kad sausio 12-ąją sužinojome, kad, berods, trys SSRS deputatai vyksta į Vilnių. Vėliau paaiškėjo, kad atvyko per vėlai, nes kažkodėl sustojo Minske.

Bet tą sužinojau jau po to, nes grįžau nakvoti į Saulėtekio bendrabutį. Vakarinių žinių nesulaukiau.

Ir geriausiai prisimenu sausio 13-osios rytą, kai troleibusu važiavau į darbą, nieko nežinodamas. Tiksliau, jau troleibuse supratau, kad naktį kažkas įvyko, nors niekas nieko nesakė… Tai tvyrojo ore.

Nežinau, ar dar kada nors po to esu tokį jausmą patyręs.

Tą žinojimą nežinant…

(5 balsų, vidurkis: 4,40 iš 5)
Loading...
 • johnis

  Idomu.
  Gaila kad Jos eks.Grybauskaite neveda tokio tinklaraiscio. Idomu ka ji pamena?
  Svitrigailoje buvau, galiu tik isivaizduoti ka ji prisimena.

  • Komentaras pašalintas – A.R.

 • Aras

  O aš tą naktį ramiai miegojau. Pažadino telefono skambutis, atsiliepus tėčiui pašnekovas rėkė į ragelį, kad man antrame namo aukšte puikiausiai girdėjosi:
  – Šaudo… prie parlamento…, užėmė TV bokštą…
  Paskui iki ryto žiūrėjom Kauno TV.

  • mdxacuk

   Prie parlamento niekas nešaudė.

   • romas

    Buvo tokia scenelė viename sename filme:
    Sėdi dviese prie stalelio ir vienas iš jų staiga sako – „Girdėjai, šovė kažkas“. Kitas jam atsako – „Nekreipk dėmesio. Aš čia tik pagalvojau“.

    • mdxacuk

     Aš prie Seimo tą naktį buvau trumpai ir jau vėlai – po to, kai Bokštas jau buvo užimtas, o prie Televizijos tankai dar šaudė, bet televizija jau neberodė. Prie Seimo buvo gana ramu, žmonių daug, kalbų ir gandų minioj irgi visokių. Jokios rusų kariuomenės aplinkui nesimatė, jei neskaitysim važinėjančių tuneliu. Bet iš vieno rimto žmogaus, savanorio, girdėjau tokį pasakojimą, Jis tą naktį buvo viduje, bet prasidėjus Bokšto puolimui jiems buvo leista apsispręsti – kas nenorėjo, galėjo išeiti. Tai jis ir išėjo, bet liko aikštėj. Dešinėj nuo Seimo yra namas, kur senais laikais buvo batų krautuvė. O jo kieme buvo vaikų darželis, aptvertas tvora. Tai vat tas žmogus, ieškodamas vietos savo reikalams atlikti, užėjo į tą kiemą ir pamatė didelę grupę automatais ginkluotų kareivių, besislapstančių darželio teritorijoj. Aš niekuomet vėliau negirdėjau tokio fakto patvirtinimo iš ko nors kito ar oficialiai. Seimo puolimo planas neabejotinai buvo. Labai tikėtina, kad kažkokios pajėgos turėjo būti sutelktos aplinkiniuose kiemuose iš anksto. Bet ar tas planas buvo pradėtas realizuoti, aš nežinau. Labai galimas dalykas, kad pirminė idėja buvo susitvarkyti be didelio triukšmo. Neplanuotai didelis žuvusiųjų skaičius jau pačioj puolimo pradžioj greičiausiai ir privertė viską atšaukti, bijant tarptautinės reakcijos. Bet vat kaip su tais kareiviais kiemuose, tai man lieka paslaptim.

     • Auksinis kardas

      O tankai šaudė į ką?

     • J. naivusis

      Tankai šaudė į orą. Tuščiais šoviniais. Nuo tokių šūvių išbyrėjo namų, esančių už 100 metrų, langai.

      Būnant šalia, jausmas, kad kažkas kokiu kirviu duoda pakaušin.

   • Genpre

    Tačiau puikiai viskas girdėjosi ir buvo matyti trasuojančių kulkų serijos į dangų. Buvo 00.15 val. Su draugu niekaip negalėjom gauti transporto nuo seimo pastato iki tel.bokšto…
    Ar kada kas klausė, kaip jaučiasi žuvusiųjų artimieji, matydami tokią „laisvę“ – laisvę socdemkoncervatorių mafijos aferoms bei intrigoms…

 • „Prisimenu Rasą, kuri atnešdavo kojinių ir apatinių. Tik neprisimenu, kaip sužinodavau, kad ji atėjo.“ Greičiausiai gerb. Atūrui širdis pakuždėdavo kada juos reikia keisti ir tada jis žinodavo, kad ji tuoj ateis… ;)

  O aš prisimenu, kaip per sociologijos paskaitas mano mėgstama docentė (dabar jau a.a. deja) mokė, kad atliekant apklausas nedera pamiršti, kad žmonės prisimindami kokius nors reikšmingus įvykius, įvykusius prieš daugel metų (pvz. 10 metų ir daugiau), yra linkę viską sulyrinti ir susimbolinti. Pavyzdys būtų toks žmogaus pasakojimas – „mes stovėjome visi drauge ir buvome vieningi ir tuomet prie mūsų netikėtai priėjo Landsbergis. Aš pažiūrėjau į jį ir mane apėmė keistas jausmas – štai jis, toks pats žmogus kaip ir aš, su paprastais akiniais ir kaip aš pats nuo šalčio paraudusia, o vis tik kokią reikšmę ateinančioms kartoms turės tie įvykiai, kurio pačiame verpete jis yra… ir ne tik jis, mes visi kartu esame“.
  O ji pati prisimindama pasakojo, kad visi stovėjo, degė laužai, nes buvo šalta… dar kai kurie šildėsi degtinyte, bet aišku kultūringai. čia nieko nenoriu pasakyti, išskyrus tai, kad koks 50 gr. stovint naktį šaltyje tikrai nepakenkia. O kai kažkur toliau pradėjo šaudyti tankai, tai pirma mintis buvo – na koks gi kvailys tokiu metu sugalvojo kilimus dulkinti.

  Tuo noriu pasakyti, kad Artūro prisiminimai irgi yra tokie buitiškai gyvi, įtikinantys ir be reikalo nedangstantys praeities kažkokiomis sakralinėmis aureolėmis :)

 • Respondentas

  Nu man labiausiai įstrigo radijotaško transliacija, kai moteriškė panikaavo „va jie jau eina,jau beldžia į duris…. va jau čia..“ pyyyyyyyppppppp. Buvo įdomu, bet į centrą Troleibusai jau nevežė!

  O pažįstu ir tokių kurie ėjo dešrelių už dyką – atstovi prie 3 sunkvežimių ir į bendrabutį, ba lauke šalta, o proflėj gėda būt šiltai, kai visi lauke šąla….

 • nerijus

  Prisimenu, kai seneliai, kiekvieną ankstų rytą, mėgo klausytis dar senučiuko radijo imtuvo „VEF’o“ ir labai garsiai.
  Prisimenu istorijos pamoką, o klasėje uždegtą žvakutę, pastatytą trispalvę vėliavėlę ir tų, žuvusiųjų, Žmonių nuotraukas suklijuotas ant nedidelio lapo ir pastatytas šalia žvakės.
  Prisimenu, kad buvo šalta, nes sėdėjome su striukėmis, o panelės net su pirštinėmis…
  Prisimenu, kai žiūrėjome paskutinę transliaciją iš LRT, iki pat jo užėmimo, kai kameros rodė po kolidorius vaikštančius karius ir paskui vaizdas dingo…
  Prisimenu laidas iš Kauno…

  Prisimenu…

  Man, dar mažai ką suprantančiam, buvo kažkas baisaus…

 • Pamenu laužus, nemokamą arbatą, galingą automato papliupą ir bendrą didžiulį jaudulį. Tą naktį lauke nestovėjau, už laisvę kovojau piešinukais tautine simbolika.

 • Kęstutis

  Artūrai, nepyk. Čia juokas (gal) pro ašaras…
  „Prisimenu sausio 8-ąją: vandenį iš gaisrininkų žarnų ir V.L. kalbą pro langą.“
  V.L – čia gal Vladimiras Leninas? Kodėl nenorima pasakyti pilnai vardo pavardės?
  O aš prisimenu, mes trys lengvosios mašinos iš Vilniaus į Kėdainius grįžom 1991 m. sausio 12 d. pavakare, namie nebuvę beveik 3 paras. Sausio 13 d. rytą prisimenu tik tiek, kad iš Kėdainių spaustuvės, bėgomis į miesto centrą, nešiau spec. leidinių šūsnį, kuriuos išleido vietinis laikraštis „Kėdainių garsas“ (buvęs „Tarybinis kelias“, redaktorė Z. Zokaitytė) ir atidaviau į rankas V. Muntianui (jis tada buvo vyriausia miesto galva, pareigų neatsimenu) bei išdalinome ten susirinkusiems žmonėms.

  • Turbūt po to, kai jis sukritikavo BNS, Račo akyse Vytautas Landzbergis tapo V.L.

  • Kęstutis

   Beje, mane PRITRENKĖ (pilna ta žodžio prasme) šie žodžiai: „Taip pat noriu pacituoti Algirdo Plūkio knygoje nurodytą A.Butkevičiaus interviu laikraščiui „Obzor“, 2000 metais, Nr.15 (170): žurnalistė klausia „Sausio įvykiu aukas Jūs planavote?“, atsakymas „Taip.“; žurnalistės klausimas „Tai yra Jūs sąmoningai ryžotės šioms aukoms?“, atsakymas A.Butkevičiaus „Taip.“; žurnalistės klausimas „Ir Jūs nejautėte sąžinės graužaties, na… dėl to, kad Jūs žmones iš esmės žiūrint pakišote?“, A.Butkevičiaus atsakymas „Jaučiau. … Aš tiesiog žaidžiau aiškiai suvokdamas, kas įvyks, bet aš noriu pasakyt palyginus su tuo, kas vyko kitose Sąjungos vietose, tai buvo labai mažos aukos. …. Aš galiu pasakyti ir kitką, šitos aukos sudavė tokį stiprų smūgį dviem pagrindiniam tarybų valdžios stulpam – armijai ir KGB – įvyko jų kompromitacija. Aš pasakysiu tiesiai – taip aš planavau šitą.“ “
   Šaltinis: http://www.fronte.lt/index.php?action=page&id=3771 . NEGI ČIA TEISYBĖ, negi tikrai buvo tokia kalba, interviu???!!!

   • Auksinis kardas

    Tiksliai patikimesnio šaltinio nežinosiu, bet sakoma, kad Butkevičius dargi ragino nebijoti, nes šaudo tuščiais šoviniais. Ciniška, bet praktiška – sąmoningas, apgalvotas PR elgesys. Ir ne Butkevičius vienas, manyčiau, buvo persmelkti TOKIO „vardan tos“ traktavimo.

    Paversk problemas galimybėmis…

    • romas

     Tikrai įdomu, kad operacija buvo sugalvota kaip spektaklis. Vieni turėjo suvaidinti puolančiųjų, o kiti – žuvusiųjų rolę.
     Juokinga. Butkevičius po visko nori pasirodyti pranašu.
     O žmonės žinojo, kad prieš juos yra Pskovo divizija ir be Butkevičiaus. Taip pat žmonės žinojo, kad rusai skrupulų neturi ir gali naudoti tiek užgaląstus kastuvėlius žmonėms kapoti, tiek šaunamuosius ginklus. Jūs manot, kad tada žmogaus teisės buvo gerbiamos?

     • Auksinis kardas

      romai, – Butkevičius, VL nežinojo, kad operacija bus atspindima pasaulio žiniasklaidoje? Nežinojo koks atspindėjimas yra praktiškiausias? Nebūkime naivūs. Kas yra siaubinga, tas yra siaubingai dėkinga medžiaga žiniasklaidai.

      Kaip pats aiškinate demagogijas apie tuščius šovinius NE PO laiko, o grėsmingo įvykio vietoje, jo metu?

     • Auksini kardai, dabar, žvelgiant iš dvidešimties metų perspektyvos, beveik visuotinai pripažinta, jog aukų, sugriovimų, valstybinių įstaigų (Seimo) užėmimų buvo išvengta tik todėl, kad masiškai į gatves, prie Seimo ir kitur visą savaitę po sausio 8 d. budėjo žmonės. Pasitelkti paprastus, beginklius civilius buvo numatyta tiek pačioje valstybės gynybos taktikoje, tiek ši iniciatyva kilo iš paprastų žmonių, tai buvo jau susiformavusi Sąjūdžio tradicija masiškai burtis ir taikiai, atviromis priemonėmis ptriešintis režimui. Karvedžio A.Butkevičiaus žodžiai buvo tik skatinatys žmonių nepanikuoti, nesitraukti, nes žmonių skydas buvo pagrindinė strategijos dalis, esmė. Mūšio nugalėtojai – neteisiami.

     • romas

      Karde, kad privažiavo žurnalistų iš viso pasaulio, nebuvo jokia paslaptis. Tai buvo gynybinis veiksmas, nes buvo manoma, kad rusai bijos pasirodyti laukiniais prieš pasaulį. O rusai jau buvo prižudę žmonių po visą SSRS perestroikos metu įvairiais būdais. Žmonės laisvės siekė ne tik Lietuvoje.

     • romas

      Nors man atrodo, kad ne labai iš viso pasaulio žurnalistų buvo. Čia Račas gal geriau atsimena. Buvo kažkas iš Norvegijos. Taip pat, aišku, buvo iš SSRS.

     • mdxacuk

      Belieka pripažinti, kad Butkevičius su Landsbergiu buvo genialūs režisieriai, nes sugebėjo į spektaklį įtraukti Lietuvoj stovėjusią Tarybinę kariuomenę (apie 35 000 ličnogo sostava), KGB ir Tarybinės armijos ekspedicines pajėgas (beveik 40 lėktuvų tom dienom Šiauliuose ir Vilniuje), visą tarybinę verchušką su Gorbačiovu ir Kriučkovu priešaky, Lietuvos Demokratinių jėgų judėjimą ar frontą, Nacionalinio gelbėjimo komitetą su Burokevičium, Jermalavičium, Kuoleliu, „Jedinstvą“ su Valera Ivanovu, Subotiną su družinnikais, jau nekalbant apie tuntus vakarų žurnalistų ir minias šiaip žioplių.

      O kas dėl Butkevičiaus interviu, tai Butkevičius elementariai giriasi – jokių susišaudymų nebuvo. Nes prisimenu, kaip įvykiams jau išsikvepiant kelios dienos po Sausio 13 buvo Burokevičiaus gvardijos spaudos konferencija, kurioje dalyvavo toks generolas Naumovas iš Maskvos – tai jis pasakė, kad armija kovinių patronų IŠ VISO neturėjo ir nenaudojo. Tarybinis generolas nemeluos. Tad visi žuvusieji yra ant Butkevičiaus ir jo smogikų sąžinės, o dalis lavonų buvo iš viso suvežta iš avarijų. Tarybiniai kariai buvo praktiškai beginkliai, neturėjo net kastuvėlių.

     • nerijus

      Mūšio nugalėtojai neteisiami, nes jie patys- teismas.

     • mdxacuk: „Tarybinis generolas nemeluos.“ :D

   • Dundukas

    žinant A.Butkevičiaus polinkį į narcisizmą, interviu galėjo būti, bet nebūtinai jis pasakė tiesą, jis gi šioks toks politikas.

   • Lina L.

    „bet aš noriu pasakyt palyginus su tuo, kas vyko kitose Sąjungos vietose, tai buvo labai mažos aukos“. Jau 20 metų galvoju, kad reikėjo ir tų „labai mažų“ išvengti, meskit į mane ką norit. Neišeina iš galvos estų ir latvių pavyzdys.

    • romas

     Jums atrodo, kad tie žmonės buvo daiktai, kuriuos Butkevičius su Landsbergiu kur norėjo, ten ir padėjo. Buvo kuriems ir nieko neatsitiko. Vilniuje buvo daug rusų. Dauguma jų sėdėjo namuose ir jiems nieko neatsitiko. Butkevičius neturėjo jokių sugebėjimų juos suagituoti.

     • Lina L.

      Taip, žmonės sprendė patys, tuo metu vyravo romantiški-tautiški-didvyriški įsitikinimai, kad laisvės be kraujo nebūna ir pan., įtampa augo ir jautėsi, tiesiog ore tvyrojo, atomazgos – neišvengiamo susidūrimo, to pralieto kraujo POREIKIS. Bet. Bent aš taip suprantu atsakingų vadovų pareigas (20 a. pabaigoje!), kad tokių situacijų visuomenei reikia vengti, ieškoti, gal vis dėlto yra kitas kelias.

     • romas

      Lina, Jūs kažkaip labai iškilmingai kalbate. Realiame gyvenime taip nebūna. Kai sėdi prie automobilio vairo, žinai kažkur pasąmonėje, kad yra tikimybė žūti kelyje, bet joks momento išskirtinumo jausmas dėl nuosavos drąsos neapima. Kažkiek visi tada tikėjosi, kad kariuomenė neišdrįs žudyti taikių žmonių. Niekas nenorėjo mirti, nes mirti nori tik savižudžiai.
      Kitas kelias buvo, kad liktų viskas kaip yra. SSRS saugojo savo valstybinę santvarką, todėl ir pasiuntė kariuomenę.

     • romas

      Beje, profsąjungos irgi galėtų neiti prie Seimo langų kulti. Nuo guminės kulkos juk ir žūti galima.

     • Auksinis kardas

      Mano matymas sutampa su Linos L. – mes ėjome nenumaldomo, gandiško pasipriešinimo keliu. Tiesiog neatsitraukti įsitikinimuose, reiklume – stipriausias ginklas. Ciniški triukai, kruvini spektakliai, tikroviški, galėti išvengti, laidojimai tam nereikalingi.

      Kaip nereikalingas priešininko erzinimas ar patriotiškumo nusavinimas ir, galiausiai, diskreditavimas. Deja, reti vaidmenys istorijoje sterilūs.

     • Auksini karde, kalbi apie kažkokis „ciniškus triukus“, „kruvinus spektaklius“. Gal gali nors vieną drąsia ir nesislapstydamas įvardinti?
      Matau daug ciniško komentavimo dabar, bet t.y. normalu, nuomonės negali sutapti, įvairovė – būtina.

     • Auksinis kardas

      Apie tai, kas būtent pavadinama cinišku, šiuose atsiliepimuose visai aiškiai surašyta, nėra jokio reikalo darkart „drąsiai ir nesislapstant įvardinti“.

     • romas

      Karde, perkračiau atmintį. Man kažkodėl neužsifiksavo, jei sąžiningai, nieko apie tuščius šovinius. Prie spaudos rūmų, pavyzdžiui, sausio 11 šaudė tikrais. Atrodo, kad žymės ant fasado ir dabar yra. Kažkam net žandą peršovė.

     • paprasta piliete

      Kalbų apie tuščius buvo, ypač tomis dienomis, kai veiksmas vyko Viršuliškėse. Gali būti toks variantas, kad šauktinių kariuomenė, kuria gal ir nelabai pasitikėjo – jie gal buvo statistai, fonas, kaip ir burdenkos gamyklų darbininkai jedinstvos mitinguose.

     • mdxacuk

      Romui

      Aš Spaudos rūmų puolimą mačiau savo akim iš keliolikos metrų. Kai ties Rūmų įėjimu Kosmonautų prospekte sustojo kariniai sunkvežimiai ir ėmė šokti lauk kareiviai, ant rūmų laiptų buvo žmonių grandinėlė, bet skystoka. Tuo metu žmonės jau buvo pamokyti sausio 8 įvykių ir bandė telktis prie svarbesnių pastatų. Kareiviai juos išstumdė ir bandė veržtis vidun. Tuo metu vyrukas iš savanorių (Lukšys) nuo stogelio paleido į juos vandenį iš gaisrinės žarnos. Tada supsichavęs karininkas griebė automatą ir paleido į Lukšį porą serijų. Lukšiui kliuvo į žandą, bet jis liko gyvas. Kulkų žymės yra ir ant stogelio priešakio, ir aukščiau, ant tolimesnės sienos. Šaudė nuo gatvės, ne nuo šaligatvio – iš toliau. Karininkui bešaudant nusirideno kareiviška ušanka. Paskui aš ją pasiėmiau ir tebeturiu garaže iki šiol. Per Spaudos rūmų puolimą buvo šaudoma ir iš tanko, aišku tuščiais. Tankas sukinėjosi skiriamojoj juostoj ir paliko ten giliausią duobę.

      Tas buvo penktadienį apie 12 val. Tuo metu prie TV bokšto irgi buvo nemažas būrelis žmonių, bet, kiek prisimenu tik šiapus tvoros. Vienu metu pasklido kalbos, kad skrenda malūnsparniai ir netrukus bus puolamas bokštas, bet niekas taip ir neatskrido.

      Galiu tik pasikartoti, kad rusų nesusigaudymas situacijoj ir neorganizuotumas buvo tiesiog pribloškiantis. Beveik tuo pat metu jie puolė ir buvusį DOSAAFą Viršuliškėse, kurį užėmė be jokio vargo. Jie turėjo pakankamai pajėgų užimti viską ką norėjo visoj Lietuvoj vienu momentu, bet vietoj to paeiliui užiminėjo atsitiktinius mažareikšmius objektus, kurių karinė strateginė reikšmė lygi 0. Pavyzdžiui, kokia pramė buvo užiminėti buvusias DOSAAFo patalpas basanavičiaus 15, jau tuomet apleistas ir apšiurusias? Prisimenu ten naktį netgi kilo kažkoks sargybinio susistumdymas su nežinia kokiu praeiviu, kuris pabėgo Mindaugo gatve ir netgi buvo apšaudytas iš automato. Iki šiol tebėra kulkų žymės buvusio Operos teatro sienoj Mindaugo gatvėj. Arba kokia buvo prasmė sprogdinti kryžių 1863 metų sukilėliams Lenino aištėj? Arba tuščią Butkevičiaus kontorą Olandų žiede, kur dabar Danijos ambasada? Arba užiminėti visokiausias parapines patalpas rajoniniuose miesteliuose? Toks įspūdis, kad jie tiesiog nesiorientavo, ko reikia griebtis. O jei ir darė, tai kažkaip nenoriai ir atmestinai.

     • lida

      http://www.youtube.com/watch?v=3KcX0jeo1GQ
      Nuo 3:12
      Ušanka savo vietoj lygtai :)

     • mdxacuk

      Lidai

      Pažiūrėkit epizodus apie 2:50 ir toliau.

      Dabar net nuėjau ir specialiai apžiūrėjau garaže tą ušankę. Aš, aišku, negaliu garantuoti, kad ji tikrai šito, nes nepažymėta. Žinau tik iš kur paėmiau jau po visko – prie bordiūro būtent toj vietoj, iš kur šaudė. Dėl to ir maniau, kad jo, nes mačiau jį be kepurės. Sutrypta, kokarda nukritus. Galėjo pamest ir kas nors kitas. Sakyčiau netgi panašesnė į kareivio, nes karininkų būdavo lyg ir prašmatnesnis kailis.

      Ten matosi, kad kažkas lyg ir nešioja rankose jam iš paskos kažką panašaus.

      Bet jei ir ne jo, tai vistiek autentiškas trofėjus.

      Galiu atsiųst nuotrauką arba ir pačią ušankę, jeigu jums įdomu arba norit padaryt ekspertizę.

     • nerijus

      Jis ją gauna iš tanketės :)

     • lida

      Va, va, nusifotkinat su ušanke ir įkeliat nuorodą čia.

    • paprasta piliete

     Dabar tai madinga. Kiekvienam, praėjus 20 metų, dėl savos prabėgusios jaunystės, neišsipildžiusių lūkesčių, patogu rasti „kaltininką“. O ir rasti nereikia. Juk ne veltui KGB didžiuojasi tuo, jog padarė Lietuvoje didelį ir „gerą“ darbą, apjuodino V.Landsbergį.

     • nerijus

      piliete

      Ir vėl kalta aplinka tik ne pats?..

    • mdxacuk

     Latvijoj įvykiai klostėsi pagal identišką scenarijų, tiktai veikė mažesnės pajėgos, o žuvusiųjų buvo 5. Estijoj nežuvo niekas, bet irgi buvo rengiamasi gynybai pagal jėgas ir galimybes. Tiesiog Lietuvoje po Sausio 13 susiklosčiusi situacija neleido rusams išplėtoti agresijos ir iki Estijos jie nebepriėjo. Greičiausiai Lietuvą jie traktavo kaip didžiausią pavojų imperijai ir nusprendė pradėti nuo jos. Jei Lietuva nebūtų atsilaikiusi, Latvijos ir Estijos baigtis aiški.

   • Bijau nusišnekėti, bet..

    Kiek žinau, Butkevičius savo ginkluotus vyrus laikė prie įėjimo, ir sakė, kad jeigu sovietų kariai puls – lieps savo vyrams atidengti ugnį. Tuomet jis buvo sukritikuotas, kad šaudys tiesiai į minią, bet Butkevičius į tai nereagavo(demonstratyviai). Man atrodo būtent apie šitas aukas, kurių pavyko išvengti, ir buvo interviu, bet iš konteksto paėmus dabar šitaip atrodo.. Turiu galvoj, jis tikrai planavo aukas, bet ne tas 13.

 • Renee

  Aš irgi kai ką prisimenu. Tuo metu buvau prie seimo. Aiškiai girdėjosi šuviai ir varikliu gausmai, nuo šturmuojamo televizijos bokšto. Greitai pasklido žinia, kad daug žuvusiu ir sužeistų. Niekas nesiskirstė. Prisimenu, kad kažkas pasiūlė moterims ir vaikams (buvo ir tokių) palikti prieigas prie seimo ir likti tik vyrams. Bet moterys liko, tik vaikus tur būt močiutės išsivežė…

  • Genpre

   Negalima sakyti, kad niekas nesiskirstė – nereikia tų gėlyčių – kai kas tikrai išsilakstė, koks penktadalis apytikriai.

 • algirdas

  12 dienos vakare paskambino giminės iš Karoliniškių.Labai jaudinosi, nes sūnus buvo prie bokšto.Gyvenu Baltupiuose.Mano klasiokas buvo apsauginiu.Žiūrėjau televizorių, kol užgeso.13 dieną apie 11 val. buvau prie parlamento.Buvau apie 1,5 valandos.

 • Martynas

  Aš buvau prie parlamento. Turėjau plakatą:
  „Miša, Tavo pusėj SS… tankai, o mūsų visa Lietuva“.

 • D.

  aš tai visa tai žiūrėjau per TV ir atrodo jog tai buvo visai neseniai. Dar atmintyje išliko „Veidrodis“ su Raču ir Jakubauskaite (jei tiksliai pamenu). Bet tai jau buvo truputį vėliau.

 • Linas

  aš irgi gan ryškiai prisimenu tų dienų įvykius.Teisingai pastebėta,kad šaltą naktį ypač gerai 50gr.degtinytės nuo šalčio.Tačiau gan greit supratome,kad dar geriau kokie 500gr.plius arbata ir dešrelės.Po to,kaip žinia,prispyrė reikalas ir nuėjau į darželio kiemą atpilt.Ir ten už tvoros,kaip ir mdxacuk-as,pastebėjau begales kareivių,tačiau,kiek pamenu,jie buvo su užmautom dujokaukėm(matyt,laukė dujų atakos).Mano pirminė idėja buvo susitvarkyti greitai ir be didelio triukšmo,tačiau pastebėjęs tokias begales priešų kariuomenės,tekinas grįžau į postą,kad jų neerzinčiau.Čia vis tik nutarėm,kad kol kas neverta veltis į tarptautinį konfliktą,nors ir švento reikalo vardan.P.S.dabar tik tiksliai neatsimenu,kokią konkrečiai tai buvo dieną.

 • Regis

  Kaip ir kiekvienais metais šią dieną elementariausiai žmogiškai gėda. Ir kuo toliau tuo labiau. Gėda dėl savo skystumo, savo prisitaikėliškumo, savų interesų laikymosi. Gėda dėl sausio 13-osios, kovo 11-osios dvasios, nuotaikų išdavystės. Kur tas viską nustelbiantis noras kovoti už teisybę, už teisingumą, už tikrą laisvę? Sustota pusiaukelėje ir nueita šoniniais keliukais. Nes taip lengviau, taip paprasčiau. Pilnas Vilnius, pilna Lietuva kompromisų su savo sąžine, su savais idealais.

  21 metai nepriklausomos šalies, laisvos Lietuvos metų. Moteris kalbanti pačia tikriausia lietuvių kalba, gyvenanti pačioje tikriausioje Lietuvoje, esanti pati tikriausia lietuvė:
  http://www.tv3.lt/content/view/19909/1140/

  Tik vienas iš n pavyzdžių. Kaip mes užstrigom, pakibom.

  p.s. ryt bus lengviau (paprasčiau). Sausio 14 ir t.t. iki kitų metų.

  • romas

   Nerandu jokios prasmės, Regi, kalbėti apie socialines problemas sausio 13-os kontekste. Nemanau, kad tai moteriai būtų lengviau, jei Lietuva priklausytų Rusijai. Socialinių problemų yra visame pasaulyje. Viskas priklauso nuo to, kiek toli tavo meilė žmogui siekia. Galimai valgai bananus, kurios augina žmonės neturintys jokių socialinių garantijų ir jų teisės nėra stipriai labiau apgintos nei naminių gyvulių Europoje.

   • Regis

    O koks sausio 13-osios kontekstas? Savas prezidentas, savas Seimas, kas dar?

    Gal jau laikas pradėt kalbėt apie žmonių, kurie ir atvedė Lietuvą į nepriklausomybę, lūkesčius? Ar tiesiog buvo pasinaudota minia? O dabar ta minia niekam neįdomi ir nereikalinga.

    Beje šiose tavo įvardytose socialinėse problemose kaip tik ir yra platesnis kontekstas. Tai žiaurus nesiskaitymas, žiaurus neproporcingumas, žiaurus neteisingumas. Girdėjau tokią mintį, kad kol paprasti naivūs žmonės gynė savarankiškos valstybės idėją ir svajojo, kooperatyvinė Lietuvos dalis ruošiesi perimti valdžią. Ir perėmė. Ir turim atitinkamą situaciją. Jeigu ne ES standartai tai atitiktume pagal socialinio teisingumo lygį kokios nors vidutinės Lotynų Amerikos šalies lygį.

    p.s. bananai ne į temą.

    • romas

     Regi, laisvė yra tam, kad žmonės būtų laisvi, o ne kad jais kas rūpintųsi. Socialinė atsakomybė, bendrumo jausmas patys savaime neatsiranda ir tam žmonių laisvė yra būtina sąlyga – kad visi galėtų imtis iniciatyvos. Negalima atsakomybės užkrauti kažkam. Reikia būti visiems aktyviems.
     O bananai yra labai į temą. Pasaulis yra atvira sistema. Pamatyti tai gal ir sunku, bet Afrikos žemdirbio ir Kinijos siuvėjos pajamos bei socialinės garantijos daro įtaką mūsų ekonomikai.

     • Regis

      Romai, o visgi koks sausio 13-ios kontekstas?

      „ne kad jais kas rūpintųsi“, nori pasakyti, kad valstybė neturi pasirūpinti socialiai silpnaisiais?

      Čia gerai parašei: „Socialinė atsakomybė, bendrumo jausmas patys savaime neatsiranda ir tam žmonių laisvė yra būtina sąlyga – kad visi galėtų imtis iniciatyvos.“
      Bandau suprasti ir sunkiai sekasi – kieno socialinė atsakomybė pati savaime neatsiranda? Be laisvės negalima iniciatyva? Beje o kam ta iniciatyva?

      Kad pasaulis yra atvira sistema, tikrai taip, nes pasaulį jungia vandenynai, o vandenynus žmonės labai užteršė, todėl viešas interesas, kad Afrikos žemdirbys, Kinijos siuvėja ir Lietuvos kas? tarkim vadybininkas mažiau vartotų. Ir socialinės garantijos neabejotinai prisideda prie bananų didesnio vartojimo ir automatiškai miškų kirtimo Afrikoje.

     • romas

      Regi, iniciatyvai reikalinga laisvė. Nežinau, kas turi būti iniciatoriumi, bet kaltinimai vieni kitiems nėra geras būdas. Juk galėtume ir Račą užsipulti, kad jis nesiima iniciatyvos vesti visuomenę. Bet kodėl jis privalo? Lyderiai gimsta atsitiktinai. Mes nežinome, kodėl norime vienus žmones mylėti ir sutinkame būti jų vedami, o kitų nekenčiame, nors gal jie ir sugebėtų.

     • nesvarbu

      romas, „juk galėtume ir Račą užsipulti, kad jis nesiima iniciatyvos vesti visuomenę“?

      romai, kas čia per bajeris. galiu ir aš panašiai pavaryti:juk galėtume ir nerijų užsipulti, kad jis nesiima iniciatyvos vesti visuomenę.

     • romas

      Dėl siuvėjos ir žemdirbio, Regi, ne visai taip. Pasaulinė konkurencija verčia kovoti su jais savo darbo kaina. Akivaizdu, kad afrikiečio ir kinietės darbo užmokestis ir socialinės garantijos lietuvio netenkina. Dėl to lietuvis neturi darbo.

     • romas

      Nesvarbu, galėtume užsipulti ir Nerijų. Juk jei reikia būtinai rasti kaltą, kodėl ne?

     • Regis

      Problema ne lyderiuose. Problema tai, kad žmonės pradėję eiti laisvės keliu sustojo, išsibarstė, pasimetė kas kur. Ir dabar turime vėl diktatą tik kitokia forma. Ir kitų žmonių.

      O žmonių sąmonė yra sujaukta, čia švelniai pasakius. Todėl ir lyderių ieškom ne ten kur reikėtų.

     • romas

      Nematau jokios diktatūros. Ypač tai sunkiai palyginama su tarybiniais laikais. Žmonės tiesiog – neiniciatyvūs. Šitą vaikiškumą, kai įsivaizduojame, kad mama – valstybė privalo pasirūpinti savo vaikais – piliečiais, mes paveldėjome iš anos sistemos. Neturime resursų, kokių turi Rusija, todėl galime visko pasiekti tik sumanumu ir darbu. Jei trūksta sumanumo ar darbštumo, nežinau kas yra kaltas.

     • nesvarbu

      hedonistinė vertybių orientacija gal kalta čia, pojūtiminių malonumų siekimas.Viena iš tokių antropologinio natūralizmo šalininkių,eudemonistė bei utilitaristė janutienė tą jau tikrai gerai žino:)

     • Regis

      Romai, norėčiau pamatyti kaip tu tai šešių vaikų motinai prisiglaudusiai fermoje pasakotum, kad valstybė nėra mama, kad reikia turėti sumanumo ir darbštumo, o jeigu jo trūksta tai reikia atsikratyti vaikiškumo ir išmokti aktyvumo.

     • romas

      Regi, aš kalbu kiek bendriau, o ne apie šią moterį. Norisi vis rodyti pirštu į valdžią, bet valdžia nėra paimama ginklu. Žmonės per rinkimus pasirenka savo lyderius ir taip išreiškia sutikimą su jų politika. Gal nėra tokių lyderių, kurie pasirūpintų 6 vaikų mama, arba žmonės tokių nerenka. O gal žmonės nesukuria visuomeninių labdaros organizacijų, o gal nereikalauja valdžios, kad ji pasirūpintų šešiavaike mama, o gal nesutinka mokėti didesnių mokesčių ir valdžia neturi kaip vargšams padėti, o gal piliečiai – neverslūs ir todėl valstybė yra neturtinga ir t.t. Galų gale, kurie jaučiasi esantys geri ir galintys visiems padėti, tegul patys eina į valdžią vietoje tos nesugebančios.
      O spauda vis tik parašė. Gal ir atsiras, kas jai padės. Reikia tik pajausti pareigą, kad tai padarytum.

     • nerijus

      Lyderiai šiaip neatsiranda. Reikia įvykio, kad toks atsirastų. Tokiam „įvykiui“, bent jau kol kas, nėra galimybės rastis…

   • Lina L.

    Va, dar vienas kalba apie socialines problemas sausio 13 kontekste: „Jūs esate jiems skolingi teisingą visuomenę Lietuvoje. Visuomenę, kurioje užtikrinama, kad jaunieji, pasiligoję, neįgalūs ir senyvo amžiaus žmonės sulaukia geros globos ir kad niekas nepaliekamas užnugaryje, pamirštamas ar neišklausomas, kai tuo tarpu kiti mėgaujasi prabanga ir privilegijomis.
    Visa tai jiems esate skolingi ir turite įrodyti, kad jų aukos nebuvo beprasmės.“
    http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/jbhannibalssonas-mes-skolingi-jiems-laisve.d?id=40760219

    • nerijus

     Lina

     Jie ir tik Jie mums skolingi, o ne atvirkščiai. Matyt, esate viena iš „Jų“?..

     • Lina L.

      Nerijau, kažkuriam iš mūsų teksto suvokimo problemos, jei ne abiems. Citatoje, kurią pateikiau, sakoma, kad mes, gyvenantys laisvėje, skolingi JIEMS, kurių gyvybės kaina laisvę turim. Na nesu viena iš JŲ, gyva dar.

     • nerijus

      Atsiprašau. Tikrai taip…

      „…skolingi JIEMS, kurių gyvybės kaina laisvę turim.“. Nereikėtų persistengti. Žinoma, ir nuvertinti…

    • Regis

     Lina, dėkui už nuorodą.

     Gal dar kart pacituosiu tik šiek tiek daugiau:

     „Jūs esate jiems įsipareigoję daryti viską savo galioje, kad išsaugotumėte jūsų sunkiai iškovotą laisvę ir savo darbais mūsų ir jų palikuonims įrodyti, kad ji buvo pelnyta.
     Jiems esate įsipareigoję užtikrinti, kad laisva Lietuva visuomet parems silpnuosius ir engiamus šiame pasaulyje bei priešinsis galingųjų arogancijai. Taip pat ir tais atvejais, kai kiti nedrįsta.
     Jūs esate jiems įsipareigoję garantuoti, kad jūsų žmonių sunkiu darbu sukurta gerovė būtų teisingai paskirstyta tam, kad galimybių lygybė būtų griežtai užtikrinta neatsižvelgiant į ekonomines priežastis ar socialinį statusą. Tokiu būdu padidinsite laisvę ir leisite kiekvienam „siekti savo laimės“.
     Jūs esate jiems skolingi teisingą visuomenę Lietuvoje. Visuomenę, kurioje užtikrinama, kad jaunieji, pasiligoję, neįgalūs ir senyvo amžiaus žmonės sulaukia geros globos ir kad niekas nepaliekamas užnugaryje, pamirštamas ar neišklausomas, kai tuo tarpu kiti mėgaujasi prabanga ir privilegijomis.
     Visa tai jiems esate skolingi ir turite įrodyti, kad jų aukos nebuvo beprasmės.“ J.B. Hannibalssonas (šaltinis: http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/jbhannibalssonas-mes-skolingi-jiems-laisve.d?id=40760219)

 • Saulėtekio bendrabučiai – tolokai nuo miesto, tačiau man nesitiki, jog ten tvyrojo ramybė ir nieko nebuvo girdėti, nepersidavė nerimo nuotaikos. Televizija bendrabutyje tais laikais gal buvo ir prabanga, tačiau trumpąsias bangas gaudantį radio imtuvą kiekvienas save gerbiantis vyras tikrai turėjo turėti. Radio Svoboda viską puikiai transliavo, tą naktį smurtas, agresija Vilniuje buvo pasaulinių įvykių žinia NR1.

  • romas

   Šūviai naktį buvo girdėti visame mieste. Nors dėl to, kad Račas išvažiavo miegoti, man nėra labai nuostabu. Nebuvo galima žinoti, kad būtent tą naktį kažkas nutiks. Aš asmeniškai jokių nuojautų neturėjau. Nuo sausio 8 žmonės jau šiek tiek ir pavargę buvo.

   • Auksinis kardas

    Mano atsiminimai sutampa. Žmonės eidavo „budėti“ jau ne pirma naktis. Net čia, Klaipėdoje. Tai, kad nieko taip ir neįvyksta, neabejotinai pabarstė susitelkimą. Bet kadangi įvykius sekiau, nebuvo sudėtinga laiku suklusti – mačiau, ir per radiją klausiausi viską, kas tik transliuojama. Kaip vystėsi ir nutrūko LTV transliacija. Nedaug trūko, po teisybei, kad būtų nusispjauta į aukas, ir pasismaginta atstatant tvarką. Štai tuomet forsuotojus – erzintojus būčiau keikęs kur kas smarkiau, nei dabar. Jei nori pasiekti savo tikslą, nebūtinai turi žeminti varžovą.

    • romas

     Karde, Jedinstvo jau buvo patraukusi antrą kartą link Seimo kažkurią dieną. Žmonės visaip svarstė – gal pvz. persirengę desantininkai kartu su Jedinstvo sukels muštynes su žmonėmis prie AT ir tada jau ateis kas nors riaušių malšinti, pakeliui ir AT išvalys. Bet nieko ypatingo tada neatsitiko. Tų nuojautų buvo kiekvieną dieną visokių. Po sausio 13 atsirado daugiau aiškumo. Gal dabar ir atrodo kam, kad tai buvo galima išskaityti iš prieš tai sekusių įvykių. Aš gal per mažai informacijos turėjau.

  • kartais keista girdėti, kaip žmonės nusišneka. Bet tai tikriausiai todėl, kad jie yra menkystos ir bando apsimesti tuo, kas nėra iš tikrųjų. Arba – tiesiog – niekaip nesuaugantys mažvaikiai..

  • burbulas

   Skiedalai. Jeigu tai būtų buvusi nr1 žinia, viskas būtų buvę kitaip.

   • burbulas

    Nesuprantu kodėl komentarai „įmetami“ ne ten kur noriu juos įdėt???

    • mielas burbule, tikriausiai rašote juos ne ten. Jei norite atsakyti į konkretų komentarą, spauskite „Atsakyti“ ir tada jis pasirodys būtent toje temoje. Jei norite šiaip pasisakyti, naudokite apačioje esančią lentelę.

    • Sejanus

     Pasak seno priežodžio, kompiuteris daro kas jam liepta, o ne tai, ko iš jo nori :) Jei „Atsakyti“ spaudi prie žinutės, komentaras atsidurs po ta žinute.

     • Auksinis kardas

      Beveik taip ir yra – gali klaidinti tai, kad visi anksčiau tame pačiame lygmenyje talpinti komentarai rikiuojasi savo siuntimo laiko eiliškumu, tad paskutinysis atitinkamai nusmunka po jų.

 • Lina L.

  Iš vakaro TV rodė reportažus: žmonės suvažiavo į Vilnių, apsupo AT ir Bokštą gyvu žiedu, kaip buvo kviečiama (A.Butkevičiaus nepamirštamas kalbėjimo stilius – jie civilių nepuls, jie šaudo tuščiais ir pan.). Kameros ir reporteriai minioje, čia Biržai atvažiavo, čia – Telšiai, vėliavos, dainos, rateliai…
  Lygiagrečiai kažkoks kanalas piratiškai rodė siaubiaką „Rūkas“, kaip miestelį apgaubia rūkas, iš jo kyla ir visus žudo juodos šmėklos. Kai snustelėjus vėl perjungiau tautinę – jau rodė Kaunas, ir jausmas buvo, kad tęsiasi tas siaubiakas…
  Porą naktų po to teko dalyvauti „plane B“ prie Juragių, pirmą kartą buvo įtampos, vis vaidenosi, kad jau atvažiuoja tankai. Klausėm klausėm visokių balsų per tranzistorius, o jie kartoja kažkokius niekus – naikintuvą numušė Persų įlankoj ir pan. Po kokios savaitės jau budėjom kaip sanatorijoj: karšti naktipiečiai, palapinės, laužai, vietiniai pijokėliai naudojasi proga.
  Kai aš niekaip nesitikėjau, vaizduotės neužteko, kad nepriklausomoj dabar imsim ir gyvensim sočiai ir turtingai, tai net nesu nusivylusi. Bet pasirinkimo teisė, kaip bebūtų, mums priklausė.

 • Ričardas

  prisimenu ir aš,kaip traukiniu važiavom į Vilnių.Traukinys Žąslių stotelėje sustojo ir toliau nevažiavo,teko grįžti atgal į Kauną.Kaune nuskubėjom į atobusų stotį,tada autobusu į Vilnių,ties Vilniaus riba sustabdė kareiviai,reikalaudami grįžti atgal,tačiau ten buvo reisinis autobusas,buvo moterų su mažais vaikais, jos prdėjo šaukti ir įvyko stebūklas,mus praleido.Taip patekome prie parlamento.Kareivių nemačiau tik tanketės važinėjo,kažkur žemai.

 • Audrius

  Labiausiai atsimenu minios prie Seimo kaimynų alkūnes… Po šaudymo prie bokšto atbėgo prie Seimo kruvini žmonės rėkdami, kad šaudo į žmones, tuoj čia atvažiuos – tai kai suėmė kaimynai iš abiejų pusiu, ir pats i juos įsikibęs nežinia kelintame žiede aplink Seimą.. Ir baisu buvo, ir pasiryžimas – jei jau važiuos – tai stovėsim, blin…
  O po to jau rytas kažkaip atėjo, ir name priešais Seima laiptinėje snaudėme, ir kažkuriame bute rusakabė moteriškė arbata pagirdė, ir nuo stogo žiūrėjome kaip atvažiavo iš Minsko deputatai, ir tuo metu saulė išlindo (simboliška…:), o visa pilnutėlė aikštė vienu balsu skandavo „…Laisvės, laisvės!!!). Ko gero nedaug tokių emocijų esu patyręs – kai kažkoks nesuvokiamas graudulio ir pasididžiavimo mišinys taip gerklę spaudžia, kad net kvėpuoti sunku…
  Prisiminiau va….

 • Animatorius

  Aš tuo metu buvau 3 metų vaikas ir ramiai miegojau su savo seneliu ir mama namie, kai visi kiti mano artimieji buvo mieste.
  Vienas pirmųjų mano atsiminimų 1993 su seneliu ėjau ir pamačiau važiuojančią karinę techniką šalia Šiaurės miestelio. Matyt tuomet išvažiavo vieni paskutinių rusų kareivių su savo technika.

 • J. naivusis

  Atsiprašau už per ilgą komentarą, bet gal naiviai manau, jog kas perskaitys, bent įsiskaitys į šias eilutes:

  …… Я написал Вам это письмо только для информации. Я видел немного.
  ……..
  Если Вам угодно, Вы можете это письмо использовать для информирования любых Ваших коллег. Можете его сразу уничтожить, если оно Вам может осложнить жизнь. Прошу в любой тяжелой ситуации для Вас указывать, что это письмо – моя личная инициатива. Прошу делать с ним то, что Вам велят Ваши убеждения и ситуация.
  Я прилагаю Вам схему общей картины у ТВ башни с указанием того, что я видел лично и видели мои знакомые. Только Вы можете ее использовать также как мое письмо. Вы можете ее даже напечатать. Но я подчеркиваю, что это только схема.

  Я блогодарю Вас, что Вы ознакомились с моим письмом.

  1991 m. sausio 15 d.

  Taip rašė Karolis Cieminis, pilnas dokumentas čia:
  http://www.laisve15.lt/dokumentas-599.htm

  Parašyta kukliai, apgalvojant apie pasekmes etc.

  Tos nakties įvykiai prie TV bokšto atvaizduoti piešinyje. Stebėtinai tiksliai, ką liudiju matęs tuos didvyriškus žmones savo akimis:

  http://www.grumlinas.lt/wp-content/uploads/2011/01/TVbokstas1.jpg

  Kažkaip apmaudu tapo, kai Karolio Cieminio neradau Prezidentūros Apdovanotų asmenų duomenų bazėje.

  Spėju (sic!), kad tai – Karolis Gediminas Cieminis (g. 1943 m. sausio 6 d. Vilniuje) – Lietuvos genetikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, skulptorius tautodailininkas.

  Gal kas žinote tiksliau?

 • nerijus

  Pamenu, kad prie LRT buvo nufilmuotas Žmogus su skrybėle ir juodu ilgi paltu, kuris ramiai ėjo šaligatviu, prietemoje, ir atrodė, kad nekreipia į nieko dėmesį, o tik stebi kas vyksta, nes LRT šturmas jau buvo prasidėjęs…
  Visus domino kas jis toks?..Gal yra žinančių, kuo ši istorija baigėsi?..

 • samogitian

  turiu itarima, kad p. Racas zinojo, kad bus sturmas, todel ir isvaziavo nakvot namo. o tos pasakeles apie ‘zinojima-nezinojima’ – tik nereikia, ok? man buvo 14 m. buvau Mazeikiuose tuo metu ir tikrai zinojau, kad vyksta parlamento sturmas.. o Racas, mat, nezinojo budamas sauletekyje. lia lia lia, geriau pasakytumete, kas dave zinot, kad ta nakti ‘reiktu nakvot namuose’?

  • mielas samogitian, pavyzdžiu tamstai sugebėjimų. Gaila, kad tada to nežinojau, būčiau bandęs paskambinti ir paklausti.

  • stogas

   samogitian, tu kartais ne paleckian ? :)

  • Aurimas

   Tu gal skaitykis su zodziais, varliau? Ir „samogitian“ isvertus i musu kalba reiskia „zemaitis“.

   • stogas

    o dabar isversk i ciukciu kalba, bus kruciau, lietuvi :)

   • Kęstutis

    Tai tegu ir pasivadina „Žemaitis“ o ne samogitian ir dar iš mažosios raidės.

  • paprasta piliete

   „man buvo 14 m. buvau Mazeikiuose tuo metu ir tikrai zinojau, kad vyksta parlamento sturmas..“

   Akivaizdžiai nusipezi: sausio 13d PARLAMENTO ŠTURMO NEBUVO. Štai tokia visa tokių pašlemėkų tiesa.

   • Dundukas

    nereikia savo megztaberetinių emocijų lieti ant vaikų, nekultūringa.

    • paprasta piliete

     Prieš 20 metų jis buvo vaikas, dabar – 34 metų vyras. Ir prie ko čia megztos beretės?

 • Dundukas

  O visgi kas tąnakt į nugarą nušovė KGB spec. būrio „Alfa“ karininką Viktorą Šatskich? Sunkoka patikėti oficialia versija, kad netyčia jie patys, nes tai aukščiausios klasės profai, kurie niekada atsitiktinai nešaus, be to juk jie buvo uniformuoti. Dar sunkiau patikėti A.Paleckio &Co „matytais“ A.Butkevičiaus snaiperiais. Bet kuriuo atveju, nušovė ne žmonės iš minios, tai svarbiausia.

  Kas supranta rusiškai, labai įdomūs „Alfa“ vado prisiminimai. Beje, atrodo, nuoširdūs ir liūdni, nes, pasirodo, juos išdavė ne tik Gorbačiovas, bet ir pati KGB:

  • romas

   Man nėra nuostabu, kad specnazas galėjo nušauti vien vardan kažkokio scenarijaus. Kulka buvo kūne. Ji gali daug pasakyti.

   • Dundukas

    šneki visiškus niekus – dėl kažkokio scenarijaus tyčia nušauti savo draugą? Tik pas mankurtus.

    • paprasta piliete

     O alfos smogikams žodis mankurtas netinkamas?

     • Dundukas

      netinkamas. Tai buvo (yra?) aukščiausio lygio profai, kurie savų nežudo. Bent tyčia.

     • paprasta piliete

      Taip, jie profai – žmonėms žudyti. Todėl pritariu, per švelnus šis žodis, reikalingas stipresnis.

   • romas

    Aš gi netvirtinu griežtai, kad Alfa nušovė savo draugą, nors ir neatmetu. Man nenuostabu, kad taip gali būti. Nebūtinai tas leitenantas net ir iš Alfos.Jei kulka ne tokia kaip naudojo Alfa, tai gal ir ne patys nušovė. Bet jei tokia, iš kur kiti tokių gavo? Man to kariškio pasakojime yra vietų, kur jis galimai meluoja. Ir net su labai didele tikimybe. Nors aš nežinau, kas meluoja iš tikro. Gal Lietuvoje visi labai gerai susitarę meluoti,pvz.

    • paprasta piliete
    • J. naivusis

     To kariškio pasakojime – 4.55 – intriguoja jo klausimas – iš kur tas leitenantas? Armijoje nėra tokio, KGB nėra… Pasienio kariuomėnėje irgi nėra.

    • mdxacuk

     Šackichas buvo nušautas į nugarą prie įėjimo į Radijo Komitetą, viduje. Manau, kad atsitiktinai. Kaip tai galėjo atsitikti, kiekvienas gali įsitikinti pats – nueikit ir apžiūrėkit fasadą iš Konarskio gatvės. Ten pamatysit, kokiais tuščiais patronais buvo šaudoma, iš kokių krypčių ir t.t.

     Šackicho atvejis mane stebina tuo, kaip padrikai ir mėgėjiškai viskas buvo organizuota iš rusų pusės. Rengiama pavojinga kovinė operacija (gi jų žvalgyba tai žinojo apie iki dantų ginkluotus Butkevičiaus galvažudžius -nezakonnyje formirovanija), o nepasirūpinama medicinine tarnyba. Sužeistasis (jie taip manė, nes nebūtų vežę į ligoninę) atsitiktinių išsigandusių kareivių vežamas tiesiai į priešo nagus, kur jis netrukus dingsta, paslepiamas kartu su visais įrodymais. paskui jo ieško KGB agentai ir nieko neranda. Tiesa, tas tik papildomai rodo, kad Šackicho žūtis buvo labai netikėta jiems patiems, tad nepasirūpinta netgi propagandine nauda. jau nekalbant apie tai, kad tai atskleidė „Alfos“ dalyvavimą, kas jau tikrai neįėjo į jų planus.

     • romas

      mdxacuk, jei lietuviai būtų neišsiaiškinę, kas nušovė, gal ir būtų atsiradusi kokia nors istorija. Iš kur mes dabar žinome? O rusai visada pasižymi ne per didžiausiu organizuotumu (хотели как лучше, а вышло как всегда). Galima pažiūrėti, kaip jų specnazas šiandien tvarkosi.

    • Dundukas

     kai kas nesuprato esmės, o jau putojasi. Neužmirškim, kad bokštą šturmavo ne vien „Alfa“, nes vien jų nedidelis būrys tai padaryti būtų nepajėgus. Tad „Alfos“ j.ltn. V.Šatksich galėjo gauti kulką iš kito Sovietų armijos dalinio kario, kuriuose, žinia, buvo ir visokių nepritytusių karių, žioplų šauktinių jaunuolių.

     „Alfai“ įsakė, jie atskrido, įvykdė užduotį, parsivežė vieną savo draugą cinkuotame karste ir po to abstulbo iš savo viršininkų sužinoję, kad „jų „Alfa“ grupė oficialiai Vilniuje nieko nešturmavo, bent niekas tokio įsakymo nedavė.

     Beje, tikėtina, kad Alfos profai iš tikro nemarodieriavo, nes jie netrukus išvyko, plėšikavimu užsiėmė bokšte ilgam įsikūrę kiti sov.armijos šaunuoliai – kaspervizijos saugotojai.

     • paprasta piliete

      Nepykit, bet nikas liux, be jokios potekstės. Vien tik dėl teiginio, kad nors vieną šovinį galėjo iššauti kas nors iš „žioplų šauktinių jaunuolių“.

     • lv

      Užduoties įvykdymas, tai supermeniškas (nu, ar kaip tie juodieji agentai iš matricos) prasibrovimas per minią ir kulkų krušą, pastatų užėmimas. Kad atsirado aukos, tai čia jau tikrai ne alfos kaltė, nes jai buvo paskirta kita užduotis. Nu užduotis, suprantate, užduotis. Užduotis užimti. Nu supermeniškai, nes alfa niekada nešaudo ir kam jiems to reikia, nes jie, būdami aukščiausios prabos profesionalais, gali tiesiog įvykdyti užduotį. Ateiti ir užimti. Aukos su užduotimi niekaip nesusijusios, nes užduoties įvykdymui jos nei būtinos, nei reikalingos. Nei kaip nors kliudo. Nu ir apskritai, vykdant užduotį, aukų atsirasti negali, nes užduotį vykdo alfa profesionalai. Užduoties įvykdymui pakanka užduotį įvykdyti, t.y. užimti. Užėmimas yra tiesiog užduoties įvykdymas.

  • lv

   Cha, cha… nuoširdūs. Pagal dunduką, pagal tikrą dunduką.
   S našeij storony niebylo ničievo. Niebylo, ja mogu skazat. Den traura, no alfa etovo ne dielala…
   Ką jau ten akivaizdi vaizdinė medžiaga, šimtai, tūkstančiai liudininkų. Vistiek randasi dundukų, savų mankurtų, kurie patiki tokiu nuoširdumu. Ir dėl to labiau liūdna, nei pikta…

 • doktor barmental

  nieko neprisimenu, nieko nezinau, duokit valgyt

 • Dundukas

  ponia miela, paprasta piliete su lv, nebesvaikit ir pasilikit savo sąmojus peleckiukams. Kalba ėjo ne apie L.Asanavičiūtę, kurią sutraiškė tankas ir kt., mūsų nušautuosius, o TIK apie tai, kas galėjo nušauti tą „Alfa“ būrio leitenantą. Aš asmeniškai nelabai tikiu, kad jie patys, o kas nušovė – nežinau, gal kito jų padalinio kolegos, gal pats nusišovė šautuvu į nugarą. Nes naktį, spūsty kulkų niekas nenufilmavo, kulka paprastai ir liudytojų neturi.

  • romas

   Atrodo, kad kulka Alfoje nebuvo standartinė. Ji pramuša ir neperšaunamą liemenę.

   • Dundukas

    oi nebūtinai. Kiek supratau, tam leitenantui paprasčiausiai nepasisekė – kulka ne pramušė liemenę, o pataikė kažkur ties kaklu ar pažastim, prie pat liemenės krašto.

  • paprasta piliete

   Nežinau, kas svaigsta, ir kam sąmojis atrodo, jog j. leitenantą niekaip negalėjo nušaut savi alfiečiai? Na niekaip. nes jie profai. Nes jie nešaudė.

   • Dundukas

    gerai, atkaklioji piliete, tebus, kad patys jie jį ir nušovė. Nes iš tikro „Alfoje“ tarnautoi nuobodu. Amino rūmus Kabule paėmė – beveik be aukų, po to riaušes Tbilisy, Jerevane, Baku malšino – be aukų, pasidarė nuobodu. „Davai, padarom Kriučkovui bajerį – nupilam kokį saviškį. Per laidotuves pagersim, pailsėsim“, – nusprendė ir nudėjo.

    P.S. Dabar galit ramia sąžine eiti su fechtuotis su raudoniaisiais peleckininkais. Jiems, kaip ir tamstai, viskas aišku, klausimų nekyla. Jie jums ir A.Butkevičiaus snaiperius ant stogų „parodys“, ir ginkluotus smogikus.

 • Buvau dar vaikas, bet iki šiol atsimenu sirenų kaukimą..

 • austras

  Kiekvienais metais sausio 13-ąją prisimenu aukas, kurios žuvo. Ir dažniaisiai pasiklausau Vytauto Landsbergio, kuris jau 20 metų tądien su įvairiais naujais niuansais kalba beveik tuos pačius dalykus. Tvirtina nacionalinį mitą, drauge jame įtvirtindamas save. Nuosekliai.

  • paprasta piliete

   Ar tai reiškia, kad jam reikia neleist ta proga kalbėt? Apie ką kalbėt, jei ne „su įvairiais naujais niuansais beveik tuos pačius dalykus“?

   • austras

    Tai nieko nereiškia. Dar kartą pakartosiu: „tvirtina nacionalinį mitą, drauge jame įtvirtindamas save. Nuosekliai.“
    Kiekvienas turi teisę kalbėti.

    • Dundukas

     ačiūdie, šųita ponia susirado kitą auką :)

     Sunku kai kuriems žmonėms, tesuvokiantiems, kad politikoj tėra dvi spalvos – balta ir raudona, o kova tebūna kaip indų filme – geriečiai prieš blogiečius.

     • paprasta piliete

      Aha, kaip maniakė megzta beretė, anot dunduko, puolu aukas:) Juokingas jūs. Ypač jei nesutinku su jūsų išvedžiojimais ir įrašau neatitinkantį jūsų ar dar vieno kito čia nuolat komentuojančio komentarą. Net jei su logika prasilenkia. Jūs atidžiau perskaitykite ir bandykite bešališkai suvokti, kas rašoma.

  • Tai Lietuvos okupacija ir šalies gyventojų pasipriešinimas jai, visos aukos, kurios buvo atiduotos, tėra mitas, ar ne?

   • austras

    Nebuvo. Bet 20 metų spekuliuoti sausio 13-sios aukų reikšme vardan to, kad panaudotum juos kaip ginklą savo polinėje kovoje, vardan to, kad nutildytum asmeninius politinius oponentus (kurie dažnai vis keičiasi) yra žema. „Mankurtai“, „užsienio įtaka“, „apginkime laisvę“ visomis šiomis frazėmis buvo nuolatos radikalizuojama viešoji erdvė, nors visi aiškiai suprato, kad svarbiausia šių radikalių frazių paskirtis – Vytauto Landsbergio šalininkų sutelkimas. O pačios frazės skirtos Landsbergio politiniams oponentams – iš pradžių LDDP, paskui Paulauskui, paskui Paksui, paskui Uspaskichui, dabar Paleckiui ir profsąjungoms. Ir tai nuolatinė, nuosekli vadinamųjų dešiniųjų politika. Naujausias pavyzdys – http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/seimo-pirmininke-paskutiniuose-ivykiuose-izvelgia-panasumu-su-1991-m.d?id=40704103
    Jiems nuolatos vaidenasi nauja sausio 13-oji. Tik priešai vis kiti.

    • romas

     austrai, jau panašią mintį buvau išreiškęs aukščiau: Profsąjungos ir kairieji judėjimai rengia mitingus, kad būtų radikalizuota politinė erdvė. Galimos susidorojimo aukos yra apgaudinėjamos, kad daužant Seimo langus jiems niekas negresia, nors iš tikro matėm, kaip nukentėjo kai kurie taikūs sausio 16 demonstracijos dalyviai. Dabar jų ideologai ir vadai nori vėl aktualizuoti sausio 16, kad galėtų traiškyti savo ideologinius oponentus pasitelkdami minią ir patenkintų savo egoistines politines ambicijas.
     Jūs, austrai, netikite žmonių sąmoningumu -nors gal ir neprisipažįstate sau – nes, matyt, per gerai apie save galvojate (jūs pats sau gi ne minia). Politikai visada kalba turėdami politinių tikslų, tame tarpe ir Jūs. Būtų gerai būti savikritišku ir nemuilinti mums čia akių.

     • austras

      Romai, ta pati Jūsų logika – Baltarusijos opozicija aiškiai apgaudinėjo žmones kviesdami juos į gatves garantuotai paragauti Lukašenkos režimo bananų. Sausio 16-oji, kaip jau sakiau, yra ypatinga diena. Būdamas profsąjungų žmogus, aš taip pat bandyčiau ją visaip aktualizuoti. Nesvarbu, kas tuo metu būtų valdžioje. Degutienė, kuriai kiekvienas opozicijos valdžiai veiksmas primena jedinstvininkų mitingus, ar Paksas, ar Paulauskas, ar Uspaskichas, ar vadinamieji „socialdemokratai“. O kas yra nuolatinės Landsbergio kalbos apie „užsienio įtaką“, „silpnapročius“, Degutienės kvietimas „apginti istoriją nuo mankurtų“? Jie radikalizuoja politinę erdvę dar labiau, nei profsąjungos, kurios riaušių nei prieš du metus, nei dabar neskatina.

     • romas

      austrai, jei Jūs pats sugebate atskirti pelus nuo grūdų, kodėl nepasitikite kitais? Lietuvoje yra žodžio laisvė, todėl tegul kalba visi ką nori. Mėginimas turėti priekaištų kitai nuomonei gal kaip tik autoritarizmo ilgesiu ir kvepia. Už 2 metų rinkimai. Jei negerai kalba, juk bus galima ir nerinkti.

     • nerijus

      Geresnės kokybės neradau, atsiprašau:

    • austras

     Aš piktinuosi visišku absoliučiu veidmaniškumu, kuris trunka jau 20 metų. Piktinuosi tuo viešai ir aiškiai. O ypač šis pyktis sustiprėja sausio 13-ąją. Kuomet kiekvienas naujas „konservatorių“ oponentas ar jo veiksmai eilinį kartą yra sulyginami su tuo, kas buvo prieš dvidešimt metų. Tai yra žema. Ir aš turiu teisę pasakyti savo nuomonę, nepaisant to, ką apie tai, Jūs, Romai, begalvotumėte.

     • romas

      austrai, bet Paleckis gavo tai, ką pats ir provokavo gauti. Aš nežinau, ar jis maitinasi Maskvos pinigais, o jei maitinasi, tai nežinau, ar jis žino kieno pinigais maitinasi, bet Rusija tikrai turi savo spec. tarnybas, šios turi savo biudžetą ir tos tarnybos tikrai Lietuvoje veikia. Natūralu, kad pilietis, kalbantis panašius dalykus kaip Paleckis, yra panašus į tokį, kuris maitinasi iš Maskvos rankos. Jo veiksmai irgi neatrodo politiškai nuoširdūs.
      Landsbergio pasisakymas apie anarchistus irgi kažkur užstrigo. Man ir be Landsbergio buvo kilęs klausimas kažkada, kas juos galėtų finansuoti. Juk tai ne Laisvos rinkos institutas koks. Ar tokius klausimus sau užduoti yra nenatūralu? Beje, juk ir teismai yra. Galima Landsbergio paprašyti atsiprašyti, jei jis labai pro šalį pavarė.

     • austras

      Matot, Romai, būtų galima nekreipti dėmesio ir pasakyt, kad tai tiesiog šių metų siurprizas ir Paleckis ar anarchistai yra reiškiniai mistiški, priešiški valstybei bei galimai finansuojami iš užsienio. Bet juk „užsienio įtaka“, „mankurtizmas“ „kova už laisvę“ ir t.t. visus dvidešimt metų buvo mėgstamos vadinamųjų konservatorių frazės. Ir tuomet, kai didžiausias Vytauto Landsbergio priešas buvo LDDP, ir tuomet, kai per 1998 metų prezidento rinkimų kampaniją buvo kovojama su Paulausku, ir tuomet, kai ant sutarties su „Williams“ nepasirašė Paksas, ir tuomet kai pakilo Uspaskicho politinė žvaigždė. Net ir tuomet, kai protestuoja pfrosąjungos. Ar ne per daug „užsienio įtakos“ bei „mankurtizmo“ mūsų tėvynės padangėje? O gal kažkas tiesiog ciniškai išnaudoja savo pačių sukurtą tėvynės įvaizdį, kuriame teisus tik Vytautas Landsbergis, o visi kiti (nepriklausantys jo šutvei), ar jam oponuojantys yra „užsienio įtakon patekę“ arba „silpnapročiai“. Kažkodėl nuolatinis svaidymasis šiais terminais lietuviškoje politinėje padangėje yra išskirtinė gerbiamo profesoriaus (ir jo šutvės)privilegija.. :)

     • romas

      austrai, dėl anarchistų yra tokia Landsbergio versija, o aš neturiu versijos, nors žinoti būtų smalsu. Gali būti, jie aukoja savo bendrai veiklai. Neskaidrumas visada yra blogai, nes skatina įtarumą. Mūsų spec. tarnybos turėtų žinoti finansavimo šaltinius, o gal ir žino. Bet visų geriausia būtų patiems anarchistams pasisakyti visuomenei, iš kur gauna pinigus, kad visokie landsbergiai neturėtų progos spekuliuoti. Man įdomu ne tik dėl anarchistų, nes nežinau kas finansuoja kitus radikalus – pvz. murzininkus.
      Dėl Pakso ir Uspaskicho turiu savo nuomonę, kuri yra grindžiama jų pačių gyvenimo faktais. Nuo to, ką apie juos pasakys Lansdbergis, ta nuomonė labai nepasikeis.

     • austras

      Romai, Jūs išsakėt savo nuomonę, aš išsakiau savąją. Jums nepatinka ar kelia įtarimą žmonės, apie kuriuos kalba Landsbergis (nebūtinai dėl jo kalbų), o man – kur kas didesnį įtarimą kelia būtent Landsbergio kalbos, kuriose jaučiamas nuolatinis noras besąlygiškai uzurpuoti teisybę, kitus išvadinant „užsienio įtakos agentais“, „mankurtais“ ar „silpnapročiais“. Je, jau kovojama už „laisvę ir demokratiją“, tai ne autoritariniais metodais ar autoritarine leksika, prašyčiau. Man lietuviški konservatoriai savo viešosios išraiškos formomis labai primena Vladimiro Lenino bolševikus. Vyrauja vienas šūkis, veina mintis – „kas ne su mumis, tas prieš mus“.

     • nesvarbu

      stebiu austrų-romų diskursą ir suprantu, jog skirtumas tarp jų tas, jog austro pozicija yra objektyvi. Deja, romas subjektyvus, įtakotas savo pačių įsitikinimų.Aš renkuosi objektyvumą.

     • romas

      austrai, bet konservatoriai bent jau yra skaidri politinė organizacija oficialiai.
      Jei Jums klausimų jokių niekad nekyla dėl įvairių grupių kilmės ir finansavimo šaltinių, gal Jūs esate nesmalsus. Aš visada domiuosi, kodėl vieni ar kiti politikai ar šiaip piliečiai kaip nors kalba. Kartais pavyksta rasti įdomių ryšių, viską paaiškinančių. Juk žmogus be stimulo nieko nedaro. Būtinai turi būti interesas, kitaip to žmogaus veikla – beprasmiška.

     • romas

      nesvarbu, Jūsų pažiūros su austru sutampa, todėl matote tą patį vaizdą. Aš matau kitą, nes mano pažiūros yra kitos. Apie objektyvumą Jūs čia įdomiai :) Nebent austras būtų ne žmogus, o mokslo pasiekimais grįstas prietaisas, o jūs tai žunote ir pasitikite jo parodymais.

     • nesvarbu

      romai, nesutampa pažiūros.Jis socialistas, o tokių aš nemėgstu iš principo.

      Aš tik bandžiau pasakyti apie pačio ir austro diskusiją, kaip ji iš šalies atrodo.

     • austras

      Aš manau, kad tai yra objektyvus kritinis būdas. Ieškoti ryšio tarp to, ką žmogus kalba ir kodėl taip kalba. Tačiau būtent Landsbergis išrado „kas galėtų paneigti, kad“ bei kitokias panašios raiškos formas, kuriomis norima ar įsivaizduojama Landsbergio teisybė (net nesant konkrečių, įrodomų faktų) yra pritempiama prie objektyvaus paveikslo apjuodinant oponentą, tačiau išvengiant teisinės atsakomybės.

     • romas

      nesvarbu, kam iš šalies atrodo? Atrodo Jums. Kai žmonėms vienodai atrodo, jų pažiūros sutampa. Ar ne?

     • romas

      Austrai, net Hitleris turbūt nenusišnekėdavo ištisai. Ko Jūs kimbate prie Landsbergio kaip asmens? Aš į jį žiūriu visai normaliai, kaip žmogus žiūri į kitą žmogų – Jus pavyzdžiui. Jūs kalbėkite apie tai, ką jis nusišnekėjo ir kodėl. Emocinis vertinimas nėra argumentai nei už, nei prieš.

     • austras

      Tarp kitko, gerbiamas Romai, man labai patiko sakinys: „bet konservatoriai bent jau yra skaidri politinė organizacija oficialiai“. Aš tai tą oficialiai pridėčiau po reikšmingos pauzės. Ir dar dadėčiau “ bet socialdemokratai bent jau yra skaidri politinė organizacija … oficialiai“. O dabar mudu abu gražiai nusišypsom vienas kitam… :) nes mudu abu juk žinom… :) Lygiai, kaip Vytautas Landsbergis „žino“ apie Paleckį, anarchistus ir t.t.

     • nesvarbu

      romai, ar pats supranti, jog iš didelio rašto išeini iš krašto, juk sakiau, kad nesutampa pažiūros

     • romas

      anarchistai man yra neskaidrūs visiškai. Jau sakiau. Politinės partijos, neturinčios reikalų su teisėsauga, yra oficialiai skaidrios. Apie asmenis ir interesus aš nutuokiu, bet neįžiūriu jokių nusikaltimų. Moraliniai vertinimai visada yra mažiausiai objektyvūs, nes nėra matuoklių. Visuomenės nariai mėgina išsakyti sau nepatinkančius dalykus ir iš to kažkoks jovalas gaunasi. Jis iš tiesų ir yra tai, kas visus tenkina vidutiniškai.

     • romas

      nesvarbu, pažiūros į ką nesutampa ir į ką sutampa?

     • nesvarbu

      romai, pažiūros sutampa nuomonėje, jog tam tikrais klausimais esi žiauriai ir negailestingai subjektyvus,o dėl ko nesutampa, tai tikrai nežinau.

     • romas

      nesvarbu, aš esu subjektyvus, nes esu žmogus. Aš nežinau, ar austras yra žmogus, bet įtariu, kad taip.

     • nesvarbu

      romai,einam toliau. Problema kiek gilesnė, dažnai esi šališkas.

     • romas

      Nes esu subjektyvus.

     • austras

      Gerbiamas Romai, aš Jums priminiau pastaruosius dvidešimt metų konservatorių vartotą leksiką, kurioje nuolat raginama „apginti istoriją nuo mankurtų“, „apginti valstybę nuo užsienio įtakos“, o kalbantys apie socialinio teisingumo trūkumą nuolatos vadinami „užsienio įtakos agentais“, „silpnapročiais“, „marginalais“, kurie kasasi po šitos nuostabios tėvynės pamatais. Jeigu Jūs sakote, kad aš pernelyg dažnai prisimenu Landsbergio nusišnekėjimus, tai galiu pasakyti, jog mano nuomone jis nusišneka nuolatos ir nuosekliai. O dabar gal geriau pritaikykim Jūsų mėgstamą klausimą: o kodėl jis taip daro? Atsakymas būtų – tam kad sustiprintų nacionalinį mitą, o kartu su juo iškeltų į priekį save, kaip to mito gynėją bei puoselėtoją. Gindamas tėvynę nuo įsivaizduojamų ar tikrų priešų jis noriai pats susitapatina su savo ginamu objektu – tėvyne. Ir galutiniam rezultate gaunasi, kad tie, kurie kovoja prieš Landsbergį – kovoja ne prieš Landsbergį, bet prieš tėvynę. O ta kova vyksta jau 20 metų. Ir todėl kiekviena naujai atėjusi sausio 13-oji visokioms Degutienėms ar Juknevičienėms nuolat asocijuojasi su ta pirmąja, tikrąja. Tik kovojama tada jau ne prieš okupantus, bet prieš LDDP, prieš Paulauską, Paksą, Uspaskich, Paleckį ir t.t. Priešai keičiasi, o konservatorių ginama tėvynė kaskart vis ta pati. Nes tarp tėvynės ir Landsbergio (Kubiliaus) vedamos politinės linijos jiems nėra skirtumo. Jei ieškotume visų šitų marazmų istorinio atitikmens – tai tokių Degutienių ar Juknevičienių reminiscencijas apie sausio 13-ąją reiktų sulyginti su Stalino mėginimais uzurpuoti vienintelio oficialiaus Lenino raštų aiškintojo vaidmenį. Jis, po Lenino mirties, nuo savo politinių oponentų nuolat prisidengdavo didžiojo autoriteto raštais, kaltindamas šiuos nukrypstant nuo lenininio kurso. Taip ir Landsbergis, pats save apsiskelbė tėvynės sergėtoju. Jau 20 metų segsti nuo „užsienio įtakos“, „silpnapročių“ ir t.t.

     • romas

      austrai, kaip gerai, kad Jūs pažįstate visus konservatorius ir gerai žinote jų leksiką :) Bet netikiu, kad Landsbergis pastoviai nusišneka. Tai – neįmanoma. Jūs geriau baikite lieti savo emocijas ant jo, nes jam nuo to nei šilta, nei šalta, o va Jūs gadinate sau sveikatą, ir pasakykite, kodėl jo pasisakymas dėl anarchistų yra negeras. Tuo labiau, kad man irgi yra smalsu.

     • nesvarbu

      austrai, perskaičiau tavo paklodę.Viena pastaba, dėl Kubiliaus gal tu kiek esi ir neteisus, klysti:)

      Romai, subjektyvizmas, yra neigiama, kritine reikšme naudojama sąvoka. Bet kuriuo atveju, tavo natūralistinis subjektyvizmas, apriorine transcenedentaline (transcedentalinio subjektyvizmo) prasme neturi nieko bendro su tikrove,nepriklausomas ir yra pats savaime tavyje.

     • romas

      nesvarbu, nešališkas yra tik miręs. Gyvą žmogų valdo interesai. Visi norėtų užimti aukštesnio teisėjo vaidmenį, kad galėtų asmeniniai interesai paimti viršų. Interesų konfliktas stumia evoliuciją. Tik ji nusprendžia,, kas yra teisus. Iš esmės teisus yra tas, kas laimi.

     • austras

      Romai, aš manau, kad žinojimas „a priori“, kurį taip mėgsta savo kalbose Landsbergis yra daugiau tikėjimo nei racionalių argumentų klausimas. Landsbergis turi ir tiki savo misija. Lygiai kaip savo misija kažkada tikėjo inkvizicija, komunistai, naciai, Pilsudskis ir t.t. Todėl ir Landsbergio šutvę iš esmės reikėtų vertinti ne kaip politinę organizaciją, bet kaip savitą landsbergiško nacionalizmo tikėjimo bendruomenę.

      P.S. Asmeniškai aš nematau jokio anarchistų pavojaus Lietuvoje. Nedidelė anarchistų bendruomenė, kiek kažkada teko su jais bendrauti, remiasi grynu entuziazmu. Romai, atsipalaiduokit. Rusai, patikėkit manim, jų tikrai neremia :) Bet gal rusai remia Prancūzijos trockistus? :)) Kažkuriuose prezidento rinkimuose trys jų kandidatai gavo, berods, septynis procentus balsų (!). Kuo daugiau politinių krypčių turėsim, tuo normalesne šalim galėsim laikyti Lietuvą.

     • romas

      austrai, o ką daryti žmogui su savo esme (Landsbergiui)? Jis jos negali pakeisti, nes yra natūralus kažkokių aplinkybių rezultatas. Netgi molekuliniu lygiu. Viskas ką galime, galime – nesirinkti lyderių, kurie mums nepatinka. Jūs be reikalo man vis kalate apie Landsbergį, nes aš seniai esu supratęs Jūsų nuostatas. Esu iki tam tikros ribos gana liberalus, todėl manęs nenervina jokie politikai, kol jie – nuoširdūs. Toks Paleckis nervina tik todėl, kad netikiu jo žinių trūkumu apie sausio 13. Jo brolis dirbo televizijoje, o jo tėvas – seniai politikoje.
      Mane domina ne anarchistų žmogiškos savybės, o finansavimas.

     • austras

      Romai, Landsbergio politinėje pozoje daugiausiai nuoširdumo įžvelgiu būtent nuosekliuose bandymuose stiprinti savo politine grupuotę, o per ją ir tos grupuotės įtaką esamiems politiniams procesams. Iracionali, nacionalistinio tikėjimo argumentais pagrįsta „konservatoriška“ leksika, kurioje nemažai paranojos elementų, sugeba išlaikyti konservatorių elektoratą nuolatinėje įtampos būsenoje. Jis, kaip koks tigras, pasiryžęs pulti lyg per sausio 13-ąją. Tačiau laikas (20 metų), neišvengiamai daro savo, ir nemažai tokio tipo rinkėjų jau atgulė į žemę. Susiformavo ir modernus, kostiumuotas, pragmatiškas, biurokratiškas, savimi patenkintas užnugaris. Landsbergio atšaka, konservatorių partijoje jau nebėra vyraujanti. O štai jos lyderis nepakito. Vis dar „mobilizuoja“ savo elektoratą. Šįkart prieš Paleckį (tarp kitko, vat būtent Paleckis man tikrai kelia abejonių dėl to ar nėra kažkokio šaltinio iš užsienio).

     • nerijus

      „Politinės partijos, neturinčios reikalų su teisėsauga, yra oficialiai skaidrios.“

      ???

      Krištolo skaidrumas, tsakant.
      Nebejuokinkit, romai, su tokia demagogija svieto.

 • paprasta piliete

  Martynai, kai kas negali perlipti per savo neapykantą ir negalvoja ką kalbą, svarbu kad juodint tą kurio nekenti. Priežastys? Sunku pasakyt, jų daug. Visgi 20 metų praėjo ir daug kas paseno, jų vizijos neišsipildė. Juk laisvėj didžioji dauguma negyveno, ir jos teikiamomis galimybėmis nemokėjo. Kaip, beje ir nemoka. Nieko nepadarysi, mes auklėti sovietiškai, sunku subrendusiam žmogui keistis. O ir kas kaip laisvę supranta.

  • Aras

   Įdomu, kaip būtų pasisukęs istorijos ratas, jei tada piliečiai šitą, dabar labiausiai nekenčiamą valstybinę instituciją – Seimą, būtų taikiai atidavę rusams sugriauti?

   • Genijus

    Komentaras pašalintas – A.R.

   • paprasta piliete

    Matai, arai, žmonėms jų išrinkta AT (tada ne seimas) asociacijavosi su jais pačiais ir jie gynė save ir savo laisvę. Tada nesakė – JIE, tada sakė – MES.

 • Sigitas

  O as prisimenu, kad 1991 sausio 13 d buvo sekmadienis. Gal Racas budamas studentas dirbo sekmadieniais, o gal blogai prisimena (kad vaziavo i darba)?

  • mielas Sigitai, tada Aukščiausioje Taryboje buvo dirbama be išeiginių. Jei kartais nežinojote.

   • Genpre

    Dar prieš prasidedant tv bokšto šturmui, prie parlamento buvo pasirodęs Ivanovas su pora draugelių, – jeigu ne vieno protingo žmogaus pastangos raminant žmonės, tąkart tas daiktas minioje tikrai būtų dingęs be žinios.

 • nerijus

  Norėtūsi išgirsti konkrečias pavardes:

  http://www.pareigunai.lt/index.php?page=naujienos&id=950

 • Justas

  Prisimenu …
  Prisimenu pilnas siaubo Bučelytės akis , jos mėlstančias lūpas ir lyg genialaus režisieriaus sukurtą mizansceną , kurioje pagridinė herojė viena visoje televizijoje su siaubu laukia atomazgos …su pasmerktosios mirti nuolankumu ir ryžtu …
  Prisimenu , kaip vaikai …kaip švelniai pakibo ant kaklo …
  kaip prašė … tėveli , pasisaugokit … mes jus labailabai mylim…
  Prisimenu , kad žmonai ir vaikams net nekilo klasimas ar man tikrai reikia ir vėl eiti …
  Prisimenu , kaip per tamsias ir tuščias Fabijoniškes bėgau link centro…
  Prisimenu , kaip netikėtai Ukmergės plente mane aplenkė ir nestabdomas sustojo „Mosvičius“… kurį vairavo visiškai girtas rusas , kuris ką tik pakilo nuo gimtadienio baliaus stalo …
  Jam net nekilo įtarimų , kad aš galėčiau važiuoti kitur , negu prie Bokšto …
  Pavyko jį prikalbinti , kad užleistų man vairuotojo vietą …
  Prie bokšto dar girdėjosi tuščių AK 47 papliūpos ir tuščių tankų pabūklų šūviai(tarnavau armijoje , todėl ir skyriu)…po to , kai išgirdau AK 74 … nebe tuščius …supratau , kad prie bokšto daryti nebėra ko .
  Ten jau baigta .
  Per tas keletą minučių , kol važiavom iki centro mašinos savininkas … sakykim taip … ne visiškai literatūriniais žodžiais pasakė viską , ką jis galvoja ir apie sovietinę armiją , ir apie komunistus ir apie Gorbį ir aplamai ….
  Apie tai , kad jo draugai ir bendradarbiai , jo giminės … lenkai ir rusai , sentikiai ir katalikai …jo tėvai ir protėviai ,visi jie sugebėdavo susitarti su lietuviais patys ir kad jiems tokių gynėjų ar tarpininkų tikrai nereikia …
  Ir mes su juo važiavom tam , kad …
  Dabar jau net nežinau , kaip tai pasakyti …
  Tada – žinojom …kad važiuojam būti laisvais …
  Pavyko privažiuoti net iki Aukščiausiojo Teismo pastato …
  Atsisveikinom …
  Deja , net vardą pamiršau …
  O gaila

 • Sigitas

  Nezinojau, kad Racas dirbo AT. Taip pat niekad negirdejau, kad kas nors butu sakes, kad tuomis dienomis vaziavo „dirbti i AT“. „Ginti, budeti, buti“ – taip. Todel ir nustebau