Permainos? Kokios permainos…

Seimo narys K.Čilinskas šiandien paskelbė pareiškimą, kuriame ragina prezidentą V.Adamkų vetuoti du nueinančio priimtus Seimo įstatymus – Energetikos ir Akcinių bendrovių.

Pareiškime keliamos abejonės daugiausiai susijusios su „Leo LT“ ir tikriausiai nėra visiškai iš piršto laužtos. Pavyzdžiui, jo pastaba apie Energetikos įstatymo pataisą, „nustatančią galimybę bet kuriai energetikos įmonei įsigyti valstybei ar savivaldybei nuosavybės teise priklausančius energetikos objektus ne privatizavimo tvarka ir ne rinkos kaina, o apeinant privatizavimą. Įstatymas nesudaro išimčių jokiems elektros energetikos objektams“.

K.Čilinskas čia tikriausiai kalba apie Energetikos įstatymo 28 straipsnio pakeitimus ir papildymus.

Pasak K.Čilinsko, „tokiu būdu privatiems asmenims, vadinasi, AB LEO LT, kurios 38,3 proc. kapitalo yra privačioje nuosavybėje, o taip pat ir visiškai privačiai VST bendrovei, sudaroma galimybė žymiai pigiau, ne rinkos kaina įsigyti iki šiol dar jų neužvaldytus energetikos objektus, o ateityje – ir valstybės lėšomis statomus elektros tiltus su Lenkija ir kitomis šalimis“.

Ne, viskas, žinoma, taip paprasta, kaip sako K.Čilinskas, nes įstatymo pataisos numato, kad sutartims dėl eneregetikos objektų pirkimio pardavimo turi pritarti Vyriausybė ar savivaldybės, tačiau, prisimenant kaip buvo įgyvendinama „Leo LT“ afera, kas tada vadovavo visam procesui ir kuo jis baigėsi, visai įmanoma, kad kokia nors Vyriausybė ir vėl „pritartų“ panašiems pasiūlymams.

O tos naujos pataisos apie Kainų komisijos narių skatinimą, kurias tikrai verta pacituoti:

5. Komisijos pirmininko ir jos narių darbo apmokėjimą reglamentuoja Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymas. Komisijos pirmininkui ir jos nariams Darbo kodeksas taikomas tiek, kiek jų statuso nereglamentuoja šis ir kiti įstatymai. Komisijos pirmininkas ir jos nariai gali būti skatinami vienkartinėmis piniginėmis išmokomis, neviršijant darbo užmokesčiui skirtų lėšų. Komisijos pirmininkas ir jos nariai skatinami šiais atvejais:

1) už labai gerą darbą kalendoriniais metais;
2) atlikus vienkartines ypač svarbias užduotis;
3) įstatymo nustatytų švenčių progomis;
4) gyvenimo ir darbo metų jubiliejinių sukakčių progomis.

6. Sprendimą dėl Komisijos nario skatinimo priima Komisijos pirmininkas. Sprendimas dėl Komisijos pirmininko skatinimo priimamas posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių balsų dauguma, Komisijos pirmininkui balsavime nedalyvaujant. Kiekvienu atveju, nurodytu šio straipsnio 5 dalyje, vienkartinė piniginė išmoka gali būti skiriama ne daugiau kaip kartą per metus ir negali viršyti 100 procentų nustatytos pareiginės algos.

7. Komisijos pirmininkui ir jos nariams, kurių materialinė būklė sunki dėl jų pačių ligos, šeimos narių ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, gali būti skiriama iki 5 MMA dydžio pašalpa. Pašalpa skiriama komisijos nustatyta tvarka iš Komisijai skirtų darbo užmokesčio lėšų.

Ir tai vyksta tuo metu, kai visi aplink kalba apie taupymą, permainas ir solidarumą.

Atleiskite man, bet koks čia solidarumas, kai kažkam pagal įstatymą iš valstybės biudžeto bus mokamos premijos jubiliejaus ir gegužės 1-osios proga. Ir dar priedo – už metų pasiekimus ir gerai atliktą darbą.

Tada duokim visiems: mokytojams, gydytojams, bibliotekininkėms, slaugėms, gaisrininkams, policininkams ir t.t.

Jie ką, nešvenčia jubiliejų, nedirba gerai, nevykdo ypač svarbių užduočių ar nešvenčia valstybinių švenčių?

Didesnio pasityčiojimo iš solidarumo ir taupymo koncepcijos vargu ar galima sugalvoti.

Suprasčiau jei tai darytų vien nueinantys. Bet juk ne.

„Už“ balsuota beveik vienbalsiai – iš 75 balsavusių nė vieno balso „prieš“ ir tik 8 susilaikė. 

Suprantu socialdemokratus, valstiečius ar A.Paulausko kompaniją – įsipareigojimus reikia įvykdyti iki galo.

Bet tarp balsavusiųjų už rasime ir ne vieną permainų koalicijos narį: iš viso „už“ balsavo 19 naująją koaliciją formuojančių partijų atstovų.

Ar derybos dėl postų visiškai sumaišė protą ir tie Seimo nariai jau nebesupranta ką daro? Ar tiesiog nebegalvoja?

O gal visos kalbos apie taupymus, išlaidų mažinimą, solidarumą vien tik akių dūmimas, kuriuo ir dengiamas tas postų dalijimas?

Labai norėčiau išgirsti atsakymus į šiuos klausimus iš būsimo premjero A.Kubiliaus, būsimų ministrų G.Steponavičiaus, E.Masiulio ir kitų.

(6 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...