Mieli žydų „profesoriai“, jūsų antisemitizmas užknisa: skiriama Pinchos Fridberg

Visai įmanoma, kad repečkaičių tipo dundukai vėl kliedės apie antisemitizmą, bet ką iš esmė jaudina musės, kiekvieną pavasarį ieškančios, kur nutūpti?…

Todėl noriu pasakyti štai ką: tarp didžiausių antisemitizmo Lietuvoje skatintojų, šalia vietinių naciukų, deja, yra ir žydai, kurių tautiečiai ar net artimieji patyrė, kas yra Shoah.

Pagrįsti šį mano teiginį pakaktų paminėti E.Zuroffo pavardę. Tai asmuo, kurio tikslas ir gyvenimo prasmė yra skatinti antisemitizmą Lietuvoje ir visoje Rytų Europoje. Jei Izraeliui išties rūpėtų susitaikymas ir geri santykiai, tai A.Zuroffas seniai turėtų sėdėti tamsiausioje belangėje kartu su Hezbollah terroristais. Iki gyvos galvos ir be teisės į amnestiją.

Bet apie E.Zuroffą ilgai kalbėti neverta, nes jis iš esmės tas pats kas A.Ramanauskas. Žodis iš pirmosios abėcėlės raidės, kurio čia nekartosiu, nes kai kurios komisijos jam yra jautresnės nei žodžiui „sterva“.

Kalbėsiu aie istoriją, kuri liko iš esmės nepastebėta Lietuvoje, bet, neabejoju paliko pėdsaką už Lietuvos ribų.

Prasidėjo ji nuo tūlo Pinchos Fridberg, save vadinančiu „profesoriumi“ paskvilio apie jo įspūdžius iš konferencijos Seime. „Profesorius“ įdėmiai klausėsi pranešimų ir giliai pasipiktino vienu iš jų, kuriame buvo pasakojama apie žydus gelbėjančius lietuvius.

Pasipiktino taip, kad viešai parašė, jog lietuviai, gelbėję žydus, yra mitas ir nesąmonė.

Žinote, kodėl? Ogi todėl, kad pranešime, skaitytame konferencijoje Seime, buvo nurodytas neteisingas nuo mirties išgelbėtų žydų skaičius. Buvo paminėtas skaičius 43, o iš tiesų išgelbėta buvo gal „tik“ 25 (Juozas Straupis ir jo žmona Bronislova)

Baisi klaida, ar ne? Mitas. Nesąmonė. Ir žydšaudžių Lietuvą, kuri nepripažįsta Holokausto?

Bet, klausykite, mielas Pinchos, vadinantis save „profesoriumi“? Mano pirmas klausimas tamstai būtų labai paprastas: o kiek žydų per Holokaustą išgebėjote tamsta? Mano spėjimas būtų toks: nulį.

Ir todėl mano atsakymas į tamstos užduodamas tris klausimus yra labai paprastas: užsikiškite burną kamšalu, palįskite po stalu ir tylėkite. Nes tamsta neturite jokios teisės moralizuoti ir skaičiuoti išgelbėtas galvas. tai šlykštu ir žema ir toks esate ir tamsta.

Užuot lenkęsis žemai ir bučiavęs kojas žmonėms, kurie, aukodami save ir savo vaikus gelbėjo jiems svetimus (o jums artimus) žmones, tamsta piktinatės, kad kažkas neteisingai suskaičiavo išgelbėtųjų skaičių. Čia, tipo, norite susitaikyti? Ieškote supratimo?

O gal tiesiog užsi… negyvai? Prieš tai suspėjęs atsiprašyti tų, kuriuos dergiate ir visos lietuvių tautos.

Nes skaičiuoti galvas reiškia pripažinti, kad tamstai nerūpi. Nes svarbu yra ne galvos, svarbus yra požiūris. Kuris tamstai svetimas.

Tiems, kuriems požiūris ne svetimas ir kuriems iš tiesų rūpi, svarbios ne galvos. Svarbiausia, kad buvo tokių, kurie nestovėjo šalia ir negrojo akordeonu, o prisiėmė atsakomybę, aiškiai suprasdami, kuo rizikuoja. Jei nežinote, pasakysiu: jie suprato, kad rizikuoja savo ir savo artimųjų gyvybe.

Mielas Pinchos, tamsta piktinatės, kad išgelbėta buvo „vos“ 25, o ne 43, kaip kad buvo paskelbta konferencijoje? O jei būtų išgelbėta 17? O jei 8? O jei tik vienas? Irgi piktintumėtės? Spėju, kad taip. Nes tokiems kaip tamsta ir E.Zuroff iš triesų visiškai nerūpi, kas ir kiek žydų, aukodami savo gyvybes, išgelbėjo per Holokaustą. Tokie kaip tamsta mintate Holokaustu ir darote viską, kad žmonės, jame nedalyvavę ir jam priešinęsi, jaustųsi kaltais.

Tai tamsta, mielas Pinchos Fridberg, kartu su E.Zuroffu labiausiai kalti, kad Lietuvoje ir kitose Rytų Europos valstybėse, kurios per Holokaustą neteko šimtų tūkstančių savo piliečių, iki šiol gajus antisemitizmas ir kad daliai visuomenės iki šiol sunku susitaikyti su skausmingais istorijos puslapiais. Jūs darote viską, kad tai tęstųsi, ir, turiu pripažinti, jums šiek tiek sekasi. Deja.

Todėl, mielas Pinchos, labai prašau tamstos. Sustokite. Raskite kitą maitinimosi būdą ir nebemiskite mūsų ir Lietuvoje žuvusių žydų kančia. Nes užspringiste.

Ir tada nei aš, nei niekas kitas nepadės akemnukų ant tamstos kapo.

O ant Juozo ir Bronislovos Straupių antkapių juos dės ir po to kai tamstos ir E.Zuroffo jau niekas nebeprsimins.

Ir ant mokytojos Janinos Bucevičės kapo ateityje akmenukus taip pat dės. Nes ji išdrįso pasakyti tamstai, mielas Pinchos, kas iš tiesų esate*. Išdrįso, nors visos komisijos, visos bendruomenės ir visi iškilūs politikai lindėjo po stalu.

Negaliu nepaminėti ir Lietuvos Žydų bendruomenės, kuri paskubėjo paplatinti „profesoriaus“ Pinchos“ paskvilį, bet kažkodėl ignoravo J.Bucevičės laišką. Mano supratimu, tai irgi yra pozicijos ir požiūrio demonstravimas. Deja.

**************

*

Janina Bucevičė,

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus gimnazijos istorijos mokytoja

e-paštas: siwe22@gmail.com

Lietuvos žydų bendruomenei

Pylimo g. 4, Vilnius

ATVIRAS LAIŠKAS

Telšiai

2013-02-05

Dėl atsiprašymo už nepagarbą žydų gelbėtojams ir Holokausto aukoms

Kreipiuosi į Jus dėl jau keliais savaites pirmajame Lietuvos žydų bendruomenės internetinio puslapio angliškoje versijoje (www.lzb.lt/en/) patalpintą Pinchos Fridberg straipsnį „Vietoje tiesos apie Holokaustą – mitai apie žydų gelbėjimą“ („Instead of Truth about the Holocaust –Myths about Saving Jews“). Straipsnyje autorius mini 2011 m. spalio 12 d. mano organizuotą konferenciją moksleiviams ir mokytojams, skirtą Telšių geto 70-osioms metinėms paminėti, joje savo atsiminimais dalinosi ir žydų gelbėtojų dukra Jadvyga Stulpinaitė, kuri papasakojo kaip jos tėvai ir jų kaimynų šeimos nacių okupacijos metais gelbėjo žydus Telšių apskrityje, Žemaičių Kalvarijos valsčiuje. Tai plačiai žinoma ir gerai dokumentuota istorija apie tai kaip Stulpinų ir Straupių šeimos kartu su kitais geros valios žmonėmis nuo Holokausto pragaro išgelbėjo ne mažiau kaip 25 žydus (informacija apie tai yra viešai prieinama Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus internetiniame puslapyje http://www.jmuseum.lt/index.aspx?Element=ViewArticle&TopicID=138  informacijoje apie parodą „Išsigelbėjęs Lietuvos žydų vaikas pasakoja apie Šoa“ www.issigelbejesvaikas.lt). Už tai Yad Vashem organizacija (Izraelis) Juozą ir Bronislavą Striaupius (1981 metais) bei Boleslovą ir Oną Stulpinus (1993 metais) pripažino Pasaulio Tautų Teisuoliais(informacija galima patikslinti oficialiame Yad Vashem internetiniame puslapyje http://www1.yadvashem.org/yv/en/righteous/pdf/virtial_wall/lithuania.pdf ir Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus internetiniame puslapyje: http://media.search.lt/GetFile.php?OID=242755&FID=709390; minėtų Pasaulio Tautų Teisuolių numeriai pastarajame sąraše yra 651, 652, 658 ir 659). O už tai, kad nepaisydami mirtino pavojaus sau ir šeimai Antrojo pasaulinio karo metais gelbėjo žydų tautybės žmones nuo nacių genocido Lietuvos Respublikos Prezidento 1999 m. rugsėjo 20 d. dekretu Nr.579 Juozas Straupis ir Bronislava Straupienė buvo apdovanoti Žūvančiųjų gelbėjimo kryžiaus apdovanojimais.

Tačiau savo straipsnyje Pinchos Fridberg kategoriškai teigia protu nesuvokiamą melą, kad „Atsakingai galiu garantuoti: ši lietuvių šeima neegzistavo. Tai grynas mitas…“ („With full responsibility I can assure you: this Lithuanian family did not exist. This is pure myth…”). Tai dar būtų galima paaiškinti autoriaus žinių ir kompetencijos stoka jeigu jis dėl išsamesnės informacijos nebūtų asmeniškai kelis kartus skambinęs man, taip pat gelbėtojų dukrai Jadvygai Stulpinaitei ir kunigui Andriejui Sabaliauskui, kuris padėjo organizuojant minėtą konferenciją 2011 metais. Man yra visiškai nesuprantami jo elgesio motyvai sąmoningai skleisti melą apie šviesios atminties žydų gelbėtojus, paskelbiant juos neegzistavusiais. Taip paniekinamas ne tik jų šviesus atminimas ir pasiaukojantis žygdarbis, kuriuo mes kaip jų kraštiečiai galime didžiuotis ir rodyti pavyzdžiu mūsų jaunajai kartai, tačiau taip yra įžeidžiamos ir išgelbėtos Holokausto aukos, nes jei nebuvo gelbėtojų, tai negali būti ir išgelbėtųjų. Manau, kad tokiais veiksmais straipsnio autorius sąmoningai kiršina visuomenę ir viešai šmeižia nuoširdžiai dirbančius žmones.

Manau, kad akivaizdaus melo skleidimas nėra tiktai Lietuvos žydų bendruomenės nario Pinchos Fridberg sąžinės reikalas. Tikiuosi, kad Lietuvos žydų bendruomenė, kurios internetinio puslapio naujienų skiltyje yra patalpintas šis straipsnis, viešai paneigs straipsnio autoriaus melagingą informaciją, atsiprašyti neegzistuojančiais paskelbtų žydų gelbėtojų artimųjų bei jų išgelbėtų Holokausto aukų ir kitų straipsnyje šmeižiamų asmenų.

Pagarbiai,

Janina Bucevičė

 

(37 balsų, vidurkis: 4,89 iš 5)
Loading...
 • gurginis

  Paspaudžiau 5.

 • Mes nesugebam prisiimti jei ne kolektyvinės , tai masinės kaltės. Nežinom kaip atgailauti. Nesukrapštom adekvačios sumos pinigų kompensuoti žydams už turtą, kuri mes naudojam. Kanonizuojam kai kuriuos žydšaudžius.
  Tai gal bent leidžiam žydams būti neteisiems? Tegu Lietuva būna šalis, kur žydai mielai gali būti neteisūs? Šalis kur žydas gali plūstis, keiktis ir raudoti dėl Holokosto kaip tik jis nori?

  • „Mes nesugebam prisiimti jei ne kolektyvinės, tai masinės kaltės.“

   O kodėl turėtume daryti tokį kvailą ir žalingą mūsų tautos interesams dalyką?

   Tarp kitko, atsižvelgiant į deklaraciją "Mes [A.Šulcas ir kt.] nesugebam…" visai smalsu būtų išvysti kiek išskleistą paaiškinimą, kodėl Jūs asmeniškai nesugebate sau tos kaltės prisiimti?

   Tskant, kas Tamstai trukdo tai daryti savo paties erdvėje?
          

   "Nežinom kaip atgailauti. Nesukrapštom adekvačios sumos pinigų kompensuoti žydams už turtą, kuri mes naudojam."

   Atgailavimui Jums siūlyčiau išbandyti tradicinį, dar Šv.Rašte aprašytą metodą – persiplėšti marškinius ir išsitrinti veidą bei pasibarstyti galvą peleninės turiniu. Tarp kitko, kad jau užsiminėte apie pinigus – kiek Tamstelė paaukojote savo asmeninių lėšų žydams ar jų organizacijoms? 
         

    "Tai gal bent leidžiam žydams būti neteisiems? Tegu Lietuva būna šalis, kur žydai mielai gali būti neteisūs? Šalis kur žydas gali plūstis, keiktis ir raudoti dėl Holokosto kaip tik jis nori?"

   Keistas pasiūlymas. Kad nepasakyti griežčiau.

   Normalioje šalyje visiems galioja vienodos taisyklės – ar tu žydas, ar tu rusas, ar tu lietuvis. Privilegijų suteikimas etninės kilmės pagrindu de facto yra siūlymas grįžti kažkur 200 metų atgal…

   • Mes su jumis turime problemą. Bandysiu paaiškinti. Tynianovas romane tvirtina, kad Gribojedovas, jau būdamas diplomatas Teherane, oficialiam renginyje (parade, pietuose?) susidūrė su dekabristų išdavikais, malšintojais ir kankintojais. Grybojedovas nualpo. Va kaip aš jaučiuosi šalia jūsų. Oficialiai aš jus vadinu žydieškiu. Pažiūrėkite, kaip jūs vaizduojat žydus jūsų rankų darbo paveiksliukuose jūsų livejournal’e, kaip jūs visada šniukštinėjat žmogaus kilmę, norėdamas įrodyti, kad žydiška kilmė kompromituoja. Dabar leiskite alpti.

    • Mes su jumis turime problemą.

     Hmm, įdomu, kur Jūs įgijote tą komišką manierą kalbėdamas apie save prikabinti dar kažką? Negi MGU filfake? Šiaip jau ten už tokius dalykus turėjo per rankas liniuote mušti, bet tai ką aš žinau? Taigi, šiuo atveju ne MES, o TIK Tamsta turite tą alpėjimo problemą, kalbantis su žmogumi, kurio pažiūros Jums nepatinka.

     Bandysiu paaiškinti. Tynianovas romane tvirtina, kad Gribojedovas, jau būdamas diplomatas Teherane, oficialiam renginyje (parade, pietuose?) susidūrė su dekabristų išdavikais, malšintojais ir kankintojais. Grybojedovas nualpo. Va kaip aš jaučiuosi šalia jūsų.

     Neturėdamas atitinkamos kvalifikacijos Tamstelės savijautos reguliuoti nesiimu. Galiu tik pasakyti, kad tos įžeidžios užuominos per išankstinius oponento apibūdinimus (~išdavikais, malšintojais ir kankintojais) nedaro Jums garbės.

     Oficialiai aš jus vadinu žydieškiu.

     Bevelėčiau vartoti kiek tikslesnį užvadinimą:  žydų klausimo tyrinėtojas-entuziastas.

     Pažiūrėkite, kaip jūs vaizduojat žydus jūsų rankų darbo paveiksliukuose jūsų livejournal’e, …

     Khhm, Jūs gal nemėgstate karikatūros ir demotyvatorių, kaip žanro? Ar manote, jog tarp gausybės pasaulio tautų yra Išrinktųjų Šventų Karvių, kurioms tie žanrai negali būti taikomi? O gal, dovanokite, rimtai esate išrinktosios žydų tautos koncepcijos šalininkas?

     kaip jūs visada šniukštinėjat žmogaus kilmę, norėdamas įrodyti, kad žydiška kilmė kompromituoja. Dabar leiskite alpti.

     Būtų malonu, jeigu neiškraipytumėte mano pozicijos: žydiška kilmė NEkompromituoja. Gali įtakoti pozicijas tam tikrais pasaulėžiūros klausimais, bet ir tai toli gražu ne kiekvienu atveju.
     ——————–
     Šiaip, norėčiau pasakyti, kad būtų labai malonu, jeigu išlaikytumėte deramą Alma Mater lygį ir  bent kiek pamažintumėte pigios sofistikos kiekį Jūsų komentaruose.

  • mantas

   Geras savaitgalis tęsiasi? :)

   • Klausimas su liežuviu žande ar be?

    • mantas

     Kol kas nežinau. Dar bandau suprasti ar tavo pirmas komentaras buvo su sarkazmu ar be.

  • briedis

   pone, Audriau Šulcai,- o koks jūsų požiūris į kuo puikiausiai įmanomą kitokią katastrofos interpretaciją- ar jūs nesijaučiate kaltas dėl to, kad likote gyvas? 

   Štai nuo čia ir pradėkim, nes aš, žinote, irgi- ne numirėlis- gal ir surasim bendrą kalbą (noriu pasakyti, kad kaltinimais nebent verdiktai sakomi, o ne bendra kalba)

   • Gana laužyta jūsų žinutė, pabandykit parašyti dar kartą, kad galėčiau suprasti. Jei jus baugina, kad aš žydas, tai aš nesu žydas. Meskite man iššūkį kaip lietuviui. 

  • sataniuga

   Mielas, Audriau, nereikia leisti žydams būti neteisiems. Tegu jie būna teisūs, tegu ir mes būname teisūs. Teisybė yra siektinas gėris visiems. 

   • Sako, kad Buchenvalde pavogė vartų užrašą  „Arbeit macht Leben süß“.
    Jūsų „Teisybė yra siektinas gėris visiems“ puikiai tiktų pakaitalu. nes jis dar teisingesnis.

    Aš tai jums leidžiu būti neteisiam, nes kitaip nebūtų ko ginčytis.

 • suomis

   Man idomesnis kitas momentas. Tas, kad Alperavičius kritikuoja Zingerį. Nenustebčiau, jeigu neužilgo pasaulio žydų organizacijos pradės spaudimą prieš Lietuvą. Lenkai su rusais puola, tai ne už ilgo pradės ir žydai lipti ant galvos. Manau, kad jų galvelėse kilo mintis pastumti į šalį Zingerį… Veisaitę išstums į pirmą planą o vadovautų, kad ir tas pats Alperavičius. :) Dabar, kaip tik palanki proga vėl kelti reikalavimus, kai bestuburiai valdžioje….

 • Manot, kad lietuviški pažadėti 132 mil Lt yra geras biznis, išeinant iš vietinės savikainos?

 • Viešpatie, jūs kaip komentatorius nesate „mano arbatos puodukas“. Bet šįkart aš sutinku su jumis visu 80% o gal ir daugiau. Jūsų komentaras pasirodė nuoširdus (!), giliai išjaustas ir apmąstytas. Thanks.
  Dabar bandau atsakyti ką daryti. Kolektyvinės kaltės mes neprisiimsim, nepavyks. Todėl lieka planas B ir C.
  Planas B: Mums reikia vienos geros kalbos. Kaip Linkolno „Gettysbrg address ar Martino Liuteri Kingo „I have a dream“. Kalbos, kuri trumpam paklupdytų visus kaltus ir nekaltus lietuvius ir juos pravirkdytų. Kalbos, kurią turėjo šansą pasakyti iš Izraelio į Lietuvą A. Brazauskas, bet nepasakė. Nebūtinai tai turi būti atsiprašymo kalba, o supratimo.
  Planas C: Gal mums ir nereikia atsiprašyti, o padėkoti žydams? Kad jie karo metu Lietuvoje priėmė visą smūgį. Kad kol šaudė žydų tautybės žmones, nešaudė lietuvių? Kad lietuviai dėl to karo metu palyginti mažai nukentėjo? Žydai nenorės priimti tokios košmariškos padėkos, bet ką mes dar galim padaryti? Amžina atmintis ir dėkingumas.

  Pavyzdys plagiavimui, jei kas sugalvotų pasakyti kalbą pagal Planą B. Bet panašus oratorius nežinau ar jau gimė Lietuvoje, šiek tiek panašiai kalbėjo Sigitas Geda Vingio parko mitinge: http://www.youtube.com/watch?v=nFcbpGK9_aw

  • Viešpats

   Yra ir daugiau raidžių alfabete. Planas D galėtų būti
   kiekvieno savo nuožiūra priimama atsakomybė.

   Aš pvz. Sutinku, kad Lietuva yra kalta dėl daugelio tautybių
   ir kitoniškumo engimų. Ir už visą tai man gėda. Gėda ne tik už „lipo žydas
   kopėčiom“, bet ir už tai, kad dar smetoninėje Lietuvoje gėjus galėjo būti
   nulinčiuotas, lenkas jokiais būdais nebūtų gavęs gerai apmokamo darbo, o
   komunistas už savo durnumą galėjo būti kalintas arba netgi baustas mirtimi.

   Vėlgi – tai yra mano sušikta nuomonė.

   Aš esu armėnų tautybės. Mus engė ne ką trumpiau ir mažiau
   negu žydus. Žinau ką reiškia tautinėje sąmonėje turėti niekada negyjančią
   apčiuopiamą žaizdą. Bet tuo pačiu, nei iš turkų, nei iš rusų, nei iraniečių
   nieko nereikalauju. Taip, jeigu išgirstu kalbų apie tai, kad patys armėnai
   išėjo į dykumą ir pasiklydę išmirė – pavadinu debilu. Bet nereikalauju nei
   prarastų žemių, nei kompensacijų, nes tų, kurie tai darė aš nenubausiu, o
   bausiu jų palikuonis, taip užsukdamas naują neapykantos ratą.

   Ir jokių atsiprašymų iš valstybių vadovų aš nelaukiu. Jei
   dėl savo protėvių nusikaltimų gėda pavieniams turkams – turės mano padėką už
   supratingumą. Jeigu jie tuos nusikaltimus neigia – jų teisė.

   Kur link suku, tai tokios situacijos visada tampa užburtais
   ratais, kurių priežastys yra jų pačių ir pasekmės. Pvz. I-ojo pasaulinio karo
   pabaigoje prancūzai užsispyrė drakoniškų reparacijų iš Vokietijos ir totalaus
   nuginklavimo, motyvuodama tuo, kad ji daugiau niekada nepajėgs būti agresore.
   Jei ne prarastos industrializuotos žemės ir nuolatiniai mokėjimai prancūzams,
   vokiečiai būtų lengviau išgyvenę didžiąją depresiją, ir nebūtų poreikio
   naciams, kurie viską užbaigė tuo, nuo ko viskas prasidėjo. Ne veltui juk II-as
   pasaulinis istorikų pavadinamas I-ojo tęsiniu.

   Dabartinė padėtis veda būtent link to: atvažiavo kažikoks
   reketininkas, papurkštavo, Račas apie tai parašė, o Zeppelinusas galės ramiai
   ir argumentuotai nesusipratėliams aiškinti, kad matot, net komunistas Račas
   žydus smerkia. Ant tiek jie blogi.

   Vietoje to, kad atsirastų tolerancija, yra knee-jerk
   atmetimo reakcija, kas sudaro prielaidas siaurakaktiškai neapykantai.

  • suomis

    Yra ir planas D. Tai, įvaryti, tokiam glušiui, kaip pats šiknon lituoklį, kad tokioje durnoje smegeninėje sužibtų spindulėlis šviesos. Kaip manai Audriau?

   • Tu neišdrįsi, suomi. Nebent tau už nugaros stovėtų uniformuotas Trečio Reicho vokietis. Tavo dabartines asmenines galimybes pilnai išsemia ši pramoginė dainelė: 

    http://www.youtube.com/watch?v=hRb98pKwWq8

    • Gerb. A. Račai, gerai daina tinka Audriui Bačiuliui vietoj laiško. Fain būtų nusiųsti.

     • suomis

       Kažkodėl Audriau jūs man primenate Valentiną. Kodėl a?

     • Valentino diena.

    • suomis

      Teisingai pasakė: – Глупая песня. Gerai apibūdina autorių….

 • Rytis_I

  Šiaip jau kartais nebesuprasti, kuo gi kaip tik Lietuva taip žydams kliūna. Štai, pvz., pagal Pasaulio Tautų Teisuolių (tie, kas gelbėjo žydus) dažnį Lietuva Europoje antroje vietoje, Rusija paskutinė. Bet ta pati Rusija 1978 m. reikalavo išduoti Ambrazevičių-Brazaitį, kaip nusikaltėlį žmogiškumui. O gal todėl, kad jis ir prieš sovietus kovojo?  Pats suskaičiavau, teisuolių dažnis mažėjančia tvarka (skliausteliuose – žydų skaičius 1939 m.):
  Olandija: 1 iš 3 224 (150 000)
  Lietuva: 1 iš 3 585 (150 000)
  Lenkija: 1 iš 6 079 (3 300 000)
  Belgija: 1 iš 6 725 (90 000)
  Slovakija: 1 iš 10 280 (~150 000)
  Vengrija: 1 iš 12 560 (404 000)
  Latvija: 1 iš 15 383 (95 000)
  Baltarusija: 1 iš 16 627 (-)
  Prancūzija: 1 iš 18 730 (300 000)
  Ukraina: 1 iš 18 968 (-)
  Graikija: 1 iš 34 465 (75 000)
  Kroatija: 1 iš 40 099
  Albania: 1 iš 41 040
  Moldavija: 1 iš 45 068
  Serbija: 1 iš 55 277
  Austrija: 1 iš 93 811 (60 000)
  Bosnija ir Hercegovina: 1 iš 95 993
  Čekija: 1 iš 97 344 (~150 000)
  Norvegija: 1 iš 107 595 (1 500)
  Italija: 1 iš 116 148 (57 000)
  Vokietija: 1 iš 160 633 (210 000)
  Šveicarija: 1 iš 178 089
  Rumunija: 1 iš 317 382 (850 000)
  Rusija: 1 iš 799 050 (3 200 000)http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprawiedliwy_wśród_Narodów_Świata

  • Ar nesigauna pagal jūsų, Ryti,  pateiktus skaičius, kad karo metais žydų Lietuvoje nesumažėjo, o net padaugėjo? Nebandėt daryti ekstrapoliacijų?

    Lietuva gal vienintelė šalis, kur Hitlerio išsvajotas galutinis žydų klausimo sprendimas buvo tikrai galutinis.

   • Rytis_I

    Skaičius turbūt dar be Vilniaus krašto. Duomenys labai apytiksliai – tuomet Europos valstybių sienos greitai keitėsi, o gyvenusių žydų skaičius tik pagalbinis, nuo kurio nepriklauso eiliškumas, bet esant mažiau – galimai mažiau galimybių gelbėti. Beje, buvo žydų jau atvežtų arba tuo metu bėgusių iš Lenkijos (~10-15 tūkst.)

    • Hitleris neprivalėjo skaičiuoti žydus pagal gyventojų surašymo duomenis? Galėjo matuoti kaukoles cirkuliu arba iš akies?

 • Perskaičiau galų gale žydo profesoriaus Pinchos Friedberg straipsnį. Faktinių ar loginių klaidų aš sau neradau. Aišku, be reikalo jis užsipuolė klejojančią močiutę jau salėje. Močiutės aš nesmerkiu ir gailiu – ji, kaip daugelis,  yra patyrusi istorijos traumą ir iš paskutiniųjų retrospektyviai bando gelbėti žydus bent jau savo sąmonėje. 
  Janinai Bucevičei, Šepečiui, Vilkienei simpatijų nepajutau, nes jie, manding, veikia dėl politinių priežaščių arba pagal pareigas.
  Seni žmonės prisigalvoja. Prisimenu Gintaras Songaila pasiuntė mane per Gintautą Babravičių (LOS CENTRAS) Sąjūdžio metais su antikiniu diktofonu įrašyti labai labai gerą žmogų monsinjorą Vasiliauską ir „idomų“ žmogų Kazimierą Skebėrą. Mano dokumentais nepatvirtinta nuomone, Kazimieras Skebėra buvo visiškas Miunhauzenas. Bet gabus žmogus – sukaupęs žinių, sugebėdavo pajausti, ką klausytojas geisdavo išgirsti, tą ir pasakodavo. Dabar Skebėros pasakojimai tapo enciklopedinėmis žiniomis: http://www.xxiamzius.lt/archyvas/xxiamzius/20030321/atmi_01.html 
  O tikėtis, kad žydai profesoriai neturės trūkumu, nerealu. Prisiminkime, kaip mes žviegiame, kai tokie kaip aš, rusofilai, praveria burną.

  • suomis

    Jūs ne rusofilas o komūnofilas o tai ne tas pats.

 • Pingback: Artūras Račas, editor-in-chief of Baltic News Service (BNS), Attacks Holocaust Survivor Prof. Pinchos Firdberg and SWC Israel director Dr. Efraim Zuroff | DefendingHistory.com()

 • Jau yra šioks toks atkirtis. Prof. Dovid Katz kolegos skubos tvarka išvertė šį straipsnį  į anglų kalbą.

  „…Mr. Račas’s
  attacks on Holocaust survivor Professor Pinchos Fridberg and Holocaust
  historian Dr. Efraim Zuroff, director of the Simon Wiesenthal Center
  Israel office. Mr. Račas has a long record of “sophisticated antisemitism.”

  Ypač man patiko šios frazės vertimas:

  „….repečkaičių tipo dundukai vėl kliedės apie antisemitizmą“

  „..people like Repečkaitė and Dundukas will rave about antisemitism again“

  Šaltinis:

  http://defendinghistory.com/arturas-racas-editor-in-chief-of-baltic-news-service-bns-attacks-holocaust-survivor-prof-pinchos-firdberg-and-swc-israel-director-dr-efraim-zuroff/49406

  • suomis

    :DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD Čia geras.

 • gurginis

  Vasario 16-osios proga  Zuroffas mus vėl pagerbs savo apsilankymu, cirkai tęsiasi.

  • Slėpkitės.

  • ArturasR

   Labai gražus renginio anonsas (http://defendinghistory.com/). Toks visai ne provokacinis:

   Efraim Zuroff’s Live Press Conference
   on the three pro-Nazi events coming up: Kaunas 16 Feb, Vilnius 11 March, Riga 16 March
   Friday Morning February 15th at 11 AM sharp at BNS (Baltic News Service), Jogailos Street 9 in central Vilnius
   EVERYBODY WELCOME!
   MEANTIME, HEAD OF BALTIC NEWS SERVICE (BNS) ATTACKS DR. ZUROFF, HOLOCAUST SURVIVOR PROF. PINCHOS FRIDBERG. LRYTAS.LT REPORT ON PROTEST PLANNED FOR THIS SATURDAY 16 FEB. IN KAUNAS.

   Šiaip tai tikriausiai galėčiau penktadienį užtrenkti duris mielam Efraimui prieš nosį ir pasakyti, kad konferencija dėl nepagarbaus elgesio su šeimininkais, atšaukiama….

 • Pingback: Vienos provokacijos fotografijose chronika | DefendingHistory.com()

 • Dite21

  2012 m. lapkričio 15–16 dienomis Lietuvos Respublikos Seime buvo organizuotas forumas „Vieninga Europa – vieninga istorija“, kuriame pranešimą skaitė ir Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos Švietimo programos koordinatorė Ingrida Vilkienė. Šiame forume dalyvavo ir Lietuvos žydų bendruomenės narys Pinchos Fridberg. Jis nustebo išgirdęs apie vieną žydų gelbėtojų šeimą, išgelbėjusią 43 žydus. Pranešėja Ingrida Vilkienė konferencijos metu neįvardijo gelbėtojų pavardės, tačiau vėliau raštu pranešė, kad tai yra Onos ir Boleslovo Stulpinų šeima. Egzistuoja vienintelis teisingas kelias nustatyti gelbėjimo faktui – tai išgelbėto žmogaus liudijimas.Remiantis išgelbėtų žmonių liudijimais informacija apie išgelbėtus žmones ir jų gelbėtojus skelbiama Valstybinio Gaono žydų  muziejaus puslapyje http://www.issigelbejesvaikas.ltIš surinktos muziejaus medžiagos akivaizdu, kad  Forume pranešėjos minima Onos ir Boleslovo Stulpinų šeima išgelbėjo Izraelą Blataitę. Dviejų Telšių gydytojų Miriam ir Maušos Blatų ir jų dukterų Libos ir Izraelos gelbėjimosi istorija yra  labai gerai  žinoma, muziejuje yra didelis stendas skirtas legendiniams Žemaitijos gelbėtojams Straupiams ir Kerpauskams, tame stende yra ir informacija apie Oną ir Boleslovą Stulpinus, gelbėjusius Izraelą Blataitę. Išgelbėtieji gydytojai Miriam ir Mauša Blatai jau mirę, tačiau jų dukros Izraela ir Liba gyvena Izraelyje, Liba dabar netgi dirba Yad Vashem visuomeninėje Pasaulio Tautų Teisuolių pripažinimo komisijoje, pateikia komisijai medžiagą apie naujai pristatomus Teisuolius iš Lietuvos,Boleslovas ir Ona Stulpinai pripažinti Teisuoliais už Izraelos Blataitės gelbėjimą 1993 m. Apie tragiško likimo vyskupą Vincentą Borisevičių taip pat yra informacija http://www.issigelbejesvaikas.ltJį sušaudė NKGB 1946 m. todėl kad nesugebėjo jo užverbuoti, nepadėjo ir trijų gydytojų  Miriam ir Maušos Blatų ir Dovydo Kaplano kreipimasis į NKGB, kuriame jie rašė apie vyskupo pagalbą žydams karo metais. Deja, toli gražu ne visada, tas senų laikų istorijas pavyksta atkurti, nebėra galimybės, jau mirę išsigelbėję žmonės, tačiau tikrai ne šiuo atveju, – Juozo Straupio žygdarbis Faktorių, Kaplanų ir Blatų šeimų gelbėjimo istorija aprašyta dar S.Binkienės knygoje “Ir be ginklo kariai”, 1967 m.Lietuvos žydų bendruomenės pozicija čia visiškai aiški – istorinių faktų interpretacija yra neleistina, nes iškraipyta tiesa sumenkina arba niveliuoja kitų Gelbėtojų nuopelnus. Nereikia stengtis viešumoje gražinti tai, kas ir taip yra gražu, nereikia perdėti ir operuoti nepatikrintais faktais.
  Pastarosiomis dienomis viešojoje erdvėje išsirutuliojusi diskusija šia tema tapo spekuliatyvi. Lietuvos žydų bendruomenė niekada nemenkino Gelbėtojų nuopelnų. Mes reiškiame didžiausią pagarbą ir dėkingumą kiekvienam Antrojo pasaulinio karo metais žydus gelbėjusiam asmeniui, kai žmonės, rizikuodami savo ir savo šeimos narių likimais, nenusisuko nuo kenčiančiųjų ir išsaugojo pamatines humanistines vertybes. Mes, Lietuvos žydų bendruomenes nariai, visi esame išgelbėti, antraip mūsų nebūtų. Nevertinti šių drąsių, pasiaukojusių žmonių poelgių, reikštų nevertinti mums dovanoto gyvenimo.

 • Kaip sunkus geležinis priekalas nukrito Rita man ant galvos. Mind control’as iš Bendruomenės. Kokia Ritos pavardė, jei ji oficialiai yra įdarbinta Lietuvos Žydų Bendruomenėje? Kodėl Bendruomenė tokiu būdu kišasi į diskusiją, kuri nelabai ją liečia? Kodėl mes turime nagrinėti biurokratinį laišką, jei laiške neišreikšta jokia nuomonė diskusijoje aptariamais klausimais? Iš kur tas komandinis tonas, ypač jei kalba eina tik apie spekuliatyvinius dalykus, o ne empirinius?
  Spekuliatyvumą turėčiau apginti pagal savo profesiją. Aš labai aukštai vertinu spekuliatyvumą, lygiai kaip Georgas Vilhelmas Fridrichas Hėgelis. Faktų yra per daug, dažnai prieštaraujančiu vieni  kitiems, dalį faktų vis tiek reikia spėlioti (spekulityvumo rūšis). Bet galutinių lietuviškų visiems priimtinų išvadų nėra, jos iki galo neapgalvotos. O galvojimas ir mąstymas ir yra spekuliatyvumas pagal Hėgelį.
  Ar Rita nori, kad žmonės nustotų kalbėti, diskutuoti, išsakyti savo nuomones, jas tikrintis ir tobulinti? Tik skaityti valdiškus Ritos raštus? Jau šitame bloge citavau Kročę: „Tiesa yra nuomonė, kurios negalima pagerinti“.  Ką atsakysite, kokia gera yra  jūsų nuomonė, Rita? Ar jūs tik mechaniškai dirbate savo darbą?

  SPECULATIVE, SPECULATION (spekulativ, Spekulation). Hegel describes his philosophy as speculative. In Hegel speculative does not mean wild or lacking a warrant: it pertains to the point of view of reason above natural consciousness and the understanding, at which contradictions are resolved. Per Inwood, speculation sublates the opposition between the subjective and the objective.http://www.class.uidaho.edu/mickelsen/images/hegel50.jpg

 • Pingback: Pinchos Fridberg Answers a Chorus of Critics | DefendingHistory.com()

 • Pingback: Valstybės atkūrimo diena (ir kiti menkniekiai) « Johnsono ne'Blog'as()

 • Neblogą straipsniuką radau, gal ir p. Artas teiksis pasiskaityti:
  http://www.patriotai.lt/straipsnis/2013-02-07/kaniuku-skerdyniu-dalyvio-prisipazinimas

 • Pingback: Red-Brown Commission Uses its Website to Call Leading Holocaust Survivor a “Liar” | DefendingHistory.com()

 • Pingback: A Counter-Question to Lithuanian Journalist Artūras Račas | DefendingHistory.com()

 • Pingback: Не пора ли извиниться автору мифа? | Shofar7()

 • geras straipsnis

 • Pingback: Isn’t it time for the Author of the Myth to Apologize? | DefendingHistory.com()

 • Pingback: Jewish cultural identity | denisasduce()

 • Pingback: Vilnius Professor Pinchos Fridberg Issues Statement in Lithuanian, Transcript of a Lecture — And his Letter in Yiddish (and Lithuanian Translation) to… Moses | DefendingHistory.com()

 • Pingback: «И конечно, исследования, которые проводят историки нашей комиссии, очень важны…» | DefendingHistory.com()

 • Pingback: “And, of course, the research that our commission’s historians are carrying out is very important” | DefendingHistory.com()

 • Pingback: Письмо старого виленского еврея Моше Рабейну | DefendingHistory.com()

 • arvydasdamijonaitis

  PROFESORIŠKA VAGYSTĖ

  Profesorius L.Donskis
  savo „herojiškame pasakojime prieš sąžinę“, http://www.bernardinai.lt/straipsnis/-/82778, pasiūlė pastatyti mano močiutei Sofijai Binkienei (poeto Kazio Binkio
  žmona) paminklą. Ką nutyli „gudruolis“ L. Donskis? Šis jo pasiūlymas, jo
  demagogiškų „filologiškų “ samprotavimų apie J.Brazaitį kontekste, man
  priminė vieną personažą iš indiško filmo, kuriam vis kažkas įspirdavo į
  užpakalį, nes buvo vagis… Melas – vagystė dvasiniame pasaulyje. Antrojo
  pasaulinio karo metais močiutė Sofija Binkienė, poeto Kazio Binkio žmona, mano mama
  Irena Damijonaitienė, kuri buvo
  ryšininkė su getu, slėpdavo geto žydus mūsų namuose Kaune. S.Binkienės
  žentas Kęstutis Damijonaitis, VDU studentas, užsirišęs baltą raištį,1941 m.
  birželio 23 d., šturmavo rusų okupantų ginklų sandėlį Žaliakalnyje. Prasidėjus
  siaubingai sovietinei okupacijai, raudonieji naciai (NKVD-KGB,50 proc. žydų
  tautybės vadovų) Sofijos Binkienės sūnų pasodino į Lukiškių kalėjimą, po to
  išvežė į koncentracijos stovyklą . Artėjant istorinėms Birželio 23 sukilimo
  metinėms būtina pasipriešinti antilietuviškai melo ir šmeižto kampanijai. Kažkokie
  lietuvių „istorikai“- mulkiai ,kuriuos paveldėjom iš sovietinės okupacijos,
  operatyviai, pagal specialų užsakymą, prieš pat minėtas Birželio 23 metines, „nustatė“
  Lietuvos okupacijos laikotarpio ,,žydšaudžių“ pavardes. Tai yra
  propagandinis triukas, nes sovietinės
  okupacijos metu milijonas lietuvių buvo nužudyta, o ,taip vadinamų,
  „žydų“ tarpe buvo žudikų fanatikų, lietuvšaudžių. Ne paslaptis – NKVD-KGB buvo apie 50 proc. žydų tautybės „darbuotojų“.
  Lietuvių tautos budeliai – žydų tautybės lietuvšaudžiai, sovietų saugumo
  karininkai, nuo 1945 metų vadovavo sunaikinant Lietuvoje per milijoną lietuvių.
  Ne tik Lietuvoje siautėjo NKVD-KGB. Pavyzdžiui, HOLODOMOR ginkluotos akcijos
  metu 1932-1933 m. buvo numarinta badu 11 milijonų Ukrainos valstiečių, tuo metu
  Kremliuje“ darbavosi“ net 80 proc. žydų tautybės „raudonosios“ Rusijos
  imperijos vadovų.

  Profesoriški samprotavimai apie
  antisemitizmą, nutylint, neigiant žydų tautybės „raudonųjų nacių“ vykdytą
  lietuvių ir kitų tautų genocidą, yra nusikaltimas, baudžiamosios teisės
  objektas. Pagarbiai Arvydas Damijonaitis

  • Marius

   Jūsų, Artūrai Račai, vietoje apribočiau komentavimo laiką kokia savaite po įrašo paskelbimo. Erzina tie kurie rašo komentarus po senų seniausiai išduskutuota tema. Interneto platybėse tai vadinama nekropostingu. Ir neketinau komentuoti, bet ką matau – jau dvi savaites šitas „Arvydo Damijonaičio“ komentaras kabo viršuje, net dviem patiko, tad nervai nebelaiko matant kabančias nesąmones kurios surašytos. Esate neišmanėlis, Arvydai Damijonaiti (ar žmogus juo pasirašęs). Ką jūs darote? Ogi senelės ir mamos nuopelnus prisiimate sau, o jūs „didžiai pasipiktinęs demaskuojate bloguosius žydus“. Ne jūsų tai nuopelnai. Iš kur žinote, kad jūsų protėviai taip būtų reagavę? Gal jie būtų supratę žydų skausmą, kai buvo išžudyti 95 proc. Lietuvos žydų pagrinde lietuvių rankomis, ir į kai kuriuos perdėjimus, netikslumus nebūtų net kreipę dėmesio? Kam jau kam, o ne lietuviams inkšti ir mokyti. Į Sibirą buvo ištremta kiek, ten, apie 200 tūkstančių lietuvių, absoliuti dauguma iš jų išgyveno, absoliuti dauguma grįžo 1956-58 metais.Tarp kitko grįžo praturtėję: po Stalino mirties, po 1953 metų Sibire buvo galima neblogai užsidirbi (ir vėliau taip buvo, žinau atvejų kai grįždavo į tremties vietas užsidirbti, pavyzdžiui šachtas – gerai mokėdavo, ir dabar Sibire darbštūs žmonės gerai užsidirba), tad grįžus namo ir jei namai buvo užimti naujų gyventojų, ir jei kolūkis nenorėdavo (ar dėl ko kito) naujųjų iškelti, tai žinau, kad grįže iš Sibiro pasistydavo naujus namus namus – turėjo pinigėlių. Ką matome dabar? Lietuva prašo atsiprašymų ir kompensacijų iš Rusijos (!), nors kas jau kas bet Rusija ir rusai yra labiausiai nuo komunistų teroro nukentėjusi šalis, na gali išskyrus Kambodžą, bet čia jau kita tema. Man sunku būtų įsivaizduoti koks inkštimas būtų jei tarkime būtų išžudyta 95 procentai lietuvių… žodžių trūksta! Tuo labiau, kad LTSR nebuvo pragaras, tuo labiau lyginant su Holokaustu. Tad nepaminėjimas kai kurių lietuvių, žydų gelbėtojų tėra mažytis netikslumas. Aš nepykstu, nes žinau, nes faktas, yra tas, kad Lietuvos žydus žudė pagrinde patys lietuviai, nuo karo pradžios. Ir tai yra žinoma, yra liudijimų. Miestelių žydus išžudė patys lietuviai, su kuriais dažnai būdavo pažįstami, mokėsi kartu, gi miesteliuose nebūdavo atskirų žydų/lietuvių mokyklų, visi lankydavo vienintelę. Visa kita ką surašete: girdi enkavedistai buvo žydai, anot jūsų „raudonieji naciai“ yra svaičiojimai iš senai paneigto dvigubo genocido teorijos. Taip, tarp NKVD buvo žydų – neabejoju, neabejoju, kad buvo ir totorių (skaitlingiausia tautinė grupė Rusijoje, po pačių rusų – na turėjo būti, statistikos logika sako) – ir kas iš to? Kas yra buožė, kas yra „antitarybinis elementas“ nurodydavo kas? Patys lietuviai. Ką iš Maskvos atvykęs žinojo vietinius žmones? Kažkodėl daugelis pamiršta (o gal ir nežino), kad 1940 metais 200 tūkstančiai šeimų (šeimos tuomet buvo didelės, taigi miljonas gyventojų) jau iš naujos tarybinės valdžios prašė atrėžti iš kaimyno t.y. buožės žemės. Kas tie ūkininkai? Žydai, kaip žinia žemės nedirbdavo. Taigi teiginiai girdi žydai = komunistai, yra netiesa, tai nacistinės propagandos pakartojimas, būtent jūs ir užsiimate melu ir šmeižtu.

 • Pingback: Письмо старого виленского еврея Моше Рабейну | Defending History()