LRT Taryba: sraigės tempu į priekį

Šiandien po LRT tarybos posėdžio jau buvo kilusi mintis – „pavargau“.

Bet tada iškart prisiminiau, kad tai buvo dar tik trečiasis posėdis ir kad dar viskas tik prasideda. Be to, bent jau man pasirodė, kad nors ir labai lėtai – gal ir sraigės tempu – bet judame pirmyn. Na, pavyzdžiui, kad ir ta prasme, kad šiandien LRT tarybos posėdžiui labai aiškiai vadovavo LRT tarybos pirmininkas, o ne LRT generalinis direktorius, kaip kartais galėdavo pasirodyti per ankstesnius du.

Bet gal apie viską iš eilės.

Pradžioje, kaip visada, diskusija apie misijos vykdymą, svarbiausias laida ir aktualiausius įvykius. Akcentas – J.Butkevičienės laida „Paskutinis klausimas“. Taryba beveik vieninga: laida kol kas neatitinka lūkesčių, anonsai ir klausimai per daug provokaciniai. Administracijai rekomenduota atkreipti į šią laidą didesnį dėmesį.

Toliau – radijo tinklelis. Posėdis, pageidaujant administracijai ir daugumos tarybos narių sprendimu, uždaras. Lieku prie savo nuomonės: nieko konfidencialaus neišgirdau, bet reglamentas yra reglamentas.

Daugiausiai dėmesio tinklelyje – T.Dapkaus laidai. Tiksliau jos vietai tinkelyje. Taryba balsuoja, balsų dauguma nuspręsta, laidos laiko nekeisti.

Aš už šį sprendimą nebalsavau ir mano motyvai labai paprasti. Lietuvos radijo programų direktorė pateikė argumentus, kodėl T.Dapkaus laidą reikėtų pastumti keliolika minučių į priekį. Tai – jos kompetencija. Taryba, mano nuomone, turėjo pritarti šiam pasiūlymui, o po to pažiūrėti, ar šis sprendimas pasiteisino. Priklausomai nuo rezultatų taryba galėtų daryti išvadas. Dabar gi, atsakomybę už konkrečia laidą prisiėmė taryba, ko, mano supratimu, ji daryti neturėtų.

Be to, balsuodama prieš programų direktorės siūlymą šiek tiek pakeisti vienos konkrečios laidos laiką, taryba siunčia signalą kitų laidų autoriams: jūs pavaldūs ne radijo vadovybei, o LRT tarybai ir jei jums nepatinka radijo direktorės, programų direktorės ar kokio redaktoriaus sprendimai, galite viešojoje erdvėje juos ginčyti ir tikėtis sulaukti tarybos užtarimo. 

T.Dapkaus laida gera, tačiau ji ne tikrai nėra ta laida, be kurios Lietuvos radijas neišgyventų. Todėl rodyti jai tokį išskirtinį dėmesį LRT taryba, mano subjektyvia nuomone, neturėjo. 

Toliau – politika ir žurnalistika arba radijo laidų vedėjos Z.Kelmickaitės, kuri kartu yra ir Vilniaus tarybos narė problema. Atrodo, sprendimas galutinis: žurnalistas negali būti kartu ir politiku ir atvirkščiai. Zita tokiam požiūriui nepritarė, tačiau sakė pasirinks žurnalistiką.

A.Stonytės reklama – televizijos direktorius R.Paleckis sakė, jog bus pritaikytos sankcijos. Kartu sutarta, kad ateityje administracija aiškiau reglamentuos šią problemą, kad tokių situacijų nekiltų. D.Radzevičiaus nuomone, LRT administracija turėtų parodyti iniciatyvą ir kreiptis į reklamos biurą, samdžiusį A.Stonytę dantų pastos reklamai. R.Paleckis neprieštaravo.

Po to – diskusijų dėl informacijos LRT tarybos nariams pateikimo tąsa. Admininistracija pateikė niekieno nepasirašytus išaiškinimą bei tris projektus:  „Dėl LRT Tarybos narių teisės susipažinti su LRT informacija“, „LRT Tarybos nario konfidencialumo pasižadėjimas“ bei „LRT Tarybos nario nešališkumo deklaracija“. 

Pirmasis projektas tarybos pirmininko buvo griežtai sukritikuotas ir atmestas, nes teisę suteikia įstatymas. Dėl antrojo buvo sutarta padirbėti bendroje LRT tarybos narių ir administracijos darbo grupėje, o trečiasis leido šiek tiek atsipalaiduoti, nes ne vienam tarybos nariui sukėlė šypseną ar net juoką.

Natūralu, nes kaip gali nesijuokti, kai LRT tarybos nariams siūloma pasižadėti:

  • Objektyviai, dalykiškai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, eiti LRT Tarybos nario pareigas
  • LRT ir kitų LRT Tarybos narių atžvilgiu elgtis sąžiningai ir protingai, būti lojaliam LRT  

Kita vertus, toje nešališkumo deklaracijoje buvo daug punktų apie privačius interesus, tad kalba logiškai pasisuko apie VTEK išaiškinimą, kad LRT tarybos ir LRT administracijos nariai turi deklaruoti savo privačius ineteresus.

Prisipažinsiu, kad prieš posėdį iš esmės neabejojau, kad VTEK išaiškinimas nesukels problemų ir kad visi draugiškai sutarsime deklaruoti, galbūt tik pasiginčysime, ar skelbti tas deklaracijas viešai (aš būčiau už tai).

Tačiau kalba pasisuko apie tai, kad nesame valstybės tarnautojai, todėl galbūt reikėtų papildomų išaiškinimų ir papildomų sprendimų… Žodžiu, kol kas jokio sprendimo.

Aš asmeniškai manau, kad tai laikina ir kad LRT tarybos nariai ir LRT administracijos nariai savo privačius interesus ateityje tikrai deklaruos. Tikiuosi, kad bus nuspręsta tai daryti viešai. Juk kuo daugiau skaidrumo, tuo geriau, ar ne?

Dėl titravimo sprendimas nepriimtas – atidėta kitam posėdžiui. Generalinis direktorius siūlė, kad būtų atšauktas ankstesnis tarybos sprendimas (tiesa, priimtas ne pagal reglamentą) titruoti, dalis tarybos narių, atrodo, yra linkę tam pritarti. Aš asmeniškai – prieš.

Tačiau priimtas sprendimas dėl automobilio Volvo S80 (2002 metų) perėmimo iš Užsienio reikalų ministerijos. Siūliau tarybai to klausimo iš viso nesvarstyti, nes, mano supratimu, tai neturi nieko bendro su Tarybos kompetencija, tačiau generalinio direktoriaus reikalavmu, buvo išgautas Tarybos pritarimas.

Tarp administracijos Tarybai pateiktos medžiagos buvo ir generalinio direktoriaus raštas naujienų agentūrai BNS, kuriame prašoma paneigti 2009 metų liepos 1 dienos BNS pranešimą apie LRT vadovų vidutinį atlyginimą. BNS šio rašto iki šiol nėra gavusi, tad panašu, kad tarybai buvo pateiktas projektas arba juodraštis.

Rašte minimame pranešime iš tiesų būta netikslumų, tačiau LRT administracijos atstovams atkreipus į juos dėmesį, pranešimas 2009 liepos 2 dieną buvo patikslintas.

Patikslinime paaiškinta, kad į tą 604,240 tūkst. litų sumą, kuri 2008 metais buvo išmokėta LRT vadovams įskaičiuotos ir išeitinės kompensacijos trims atleistiems buvusiems vadovams. Tos kompensacijos iš dalies lėmė, kad su darbo santykiais susijusi suma, išmokėta LRT vadovams 2008 metais, palyginti su 2007-aisiais, išaugo nuo 380,032 tūkst. iki minėtų daugiau nei 604 tūkst. 

Bet jei patikslinimo nepakanka, gavus raštą, tikriausiai teks spausdinti paneigimą…

Jame tikriausiai teks parašyti, kad LRT direktoriaus ir jo pavaduotojų alga  2008 metais buvo ne 12,6 tūkstančio, o tik 11,7 tūkstančio litų.

Klaidas reikia taisyti.

(5 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...