Liberalai, „Tvarka ir Teisingumas“ bei konservatoriai jau suprato „Leo LT“ reikšmę ir prasmę?

Vakar Seimas dirbo labai ilgai ir produktyviai, tačiau ne visi jo sprendimai buvo tinkamai atspindėti.

Bandau užpildyti spragą.

19.10 Seimas svarsto nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti, ar Lietuvos Respublikos atominės elektrinės įstatymo 8, 10, 11, 20 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai“ projektą.

Socialdemokratų frakcija siūlo padaryti svarstymo pertrauką iki kito posėdžio (tai yra, iki rudens).

Registruojasi 59 Seimo nariai, balsuoja 58. „Už“ balsuoja 40, prieš – 7, susilaikė 11.

Tiesa, jei ne viską žinote, tai tame nutarime į KT iš esmės yra klausiama, ar „Leo LT“ buvo steigiama nepažeidžiant Konstitucijos.

Pamenate, prieš „Leo LT“ pasisakė ir konservatoriai, ir A.Zuoko liberalcentristai, nekalbant jau apie R.Pakso „Tvarką  ir teisingumą“ bei Liberalų Sąjūdį.

Bet kokie netikėti balsavimo rezultatai!!!!

Konservatorių frakcijoje – iš 12 balsavusiųjų „prieš“ balsuoja tik D.Bekintienė, I.Degutienė ir J.Razma. Dar 7 neturi nuomonės (susilaiko) o E.Zingeris ir R.Kupčinskas balsuoja už. A.Kubilius ir R.Juknevičienė, kaip visada pastaruoju metu nebalsuoja, nes jų nėra salėje.

Liberalų Sąjūdžio frakcijoje iš 4 balsavusių „prieš“ balsuoja A.Endzinas, susilaiko P.Auštrevičius ir G.Steponavičius, o V.Grubliauskas (berods „Kongas“) balsuoja už.

Liberalcentristai, kaip labai laisvi žmonės, balsavime nedalyvauja, nes tikriausiai mano, kad dirbti po 19 val. vakaro yra žmogaus laisvių pažeidimas.

Tvarkai ir teisingumui tikriausiai užmiršo suvadovauti – salėje buvę V.Kamblevičius ir E.Klumbys balsavo „už“.

O štai darbiečiai, vasario mėnesį vieningai parėmę „Leo LT“ balsuoja nevieningai – 3 „už“, du – „prieš“ ir du susilaiko.

Socdemai, soclibai ir valstiečiai – su jais viskas aišku – visi „už“.

Seimo nario mandatas, žinoma, laisvas, tačiau kai kuriuos dalykus vis tiek sunku paaiškinti.

Pavyzdžiui, niekaip negaliu suratsi logiško paaiškinimo E.Klumbio, V.Kamblevičiaus, R.Kupčinsko, V.Grubliausko ir E.Zingerio balsavimui už tai, kad šio projekto svarstymas būtų atidėtas?

Juk jie visi dar vasario 15 dieną (prabėgus vos trims dienoms po to, kai V.Adamkus palaimino Atominės elektrinės įstatymą) pasirašė po nutarimo projektu, kuriuo buvo siūloma kreiptis į Konstitucinį Teismą.

Ar spėjo pamiršti, kur pasirašinėjo, ar šiandien jau galvoja kitaip?

O kodėl susilaiko už projektą pasirašę liberalai P.Auštrevičius, G.Steponavičius, konservatoriai A.Matulas, R.Dagys, J.Dautartas ir keletas kitų?

Ar „Leo LT“ steigimas jiems jau nebekelia abejonių? O gal jie galėtų viešai pasakyti, kas pasikeitė, per tą pusmetį nuo vasario mėnesį?

Gal jau naują atominę pradėjo statyti? O gal VP grupė valstybės biudžetui grąžino apgaulės būdu gautus 76 mln. litų už PVM?

P.S. Buvo dar ir daugiau Seimo sprendimų tą vakarą. gal dar parašysiu, jei nepamiršiu.

(5 balsų, vidurkis: 4,40 iš 5)
Loading...