L.Donskis prieš pusšimtį LRT žurnalistų: kas meluoja?

Pamenate daugiau nei pusšimčio LRT žurnalistų ir darbuotojų laišką, kuriame jie pareiškė, kad LRT cenzūros nėra ir niekada nebuvo.

Tada šis pareiškimas atrodė labai įtikinamai – juk negalėjai net pagalvoti, kad daugiau nei 50 visuomeninio transliuotojo žurnalistų, išlaikomų iš visų mūsų kišenės sutartinai meluoja.

Tačiau lygiai taip pat sunku patikėti, kad meluoja vienas iškiliausių Lietuvos filosofų Leonidas Donskis, kuris viešai teigia, jog cenzūra LRT buvo ir kad jis asmeniškai yra ją patyręs. Cituoju:

Kartoju, aš pats buvau cenzūruojamas ir mano laidoms buvo mėginta daryti įtaką – netiesiogiai, bet per spaudimą ir įtikinėjimą, kas turi ir kas neturi dalyvauti laidose „Be pykčio“.

Aiškiau pasakyti turbūt nelabai ir galima.

Klausimas labai paprastas – kas meluoja: daugiau nei pusšimtis LRT žurnalistų ar L.Donskis?

Tiesa, gali būti, kad aukščiau minėtą pareiškimą pasirašę žurnalistai tiesiog nieko nežino apie LRT K.Petrauskio laikais egzistavusią cenzūrą ir kad ji pasibaigė, kai tik visuomeniniam transliuotojui pradėjo vadovauti Audrius Siaurusevičius, kuriam pats L.Donskis sakosi jokių priekaištų neturįs.

Jis tik stebisi LRT vadovybės veiksmais atleidžiant Darių Kuolį:

Tik nusivylimas ir kartėlis gali apimti dėl neoraus ir proto argumentais nepaaiškinamo LRT vadovybės žingsnio atleidžiant Darių Kuolių ir atkakliai slepiant tikrąsias šito atleidimo priežastis. Skubiai sufabrikuota istorija apie tariamą jauno žurnalisto įžeidimą, pasakojant ją vos ne su ašaromis akyse, skirta lengvatikiams ir dar lydima agresyvaus melo – pirma, jokio konkretaus žurnalisto Kuolys neužsipuolė; antra, žurnalistų netakto ir jų kalbų bei veiksmų prasilenkimo su tikrove Lietuvoje kasdien yra tiek, kad dėl tokių priežasčių niekas tikrai neatleistų iš LRT nei žurnalisto, nei nežurnalisto, o ypač tokio formato ir lygio žmonių kaip Darius Kuolys – ir dar uždarame posėdyje.

Prisipažinsiu, nieko nebesuprantu.

Juk D.Kuolys buvo atleistas, berods jau vadovaujant A.Siaurusevičiui…

Gal gerbiamas Leonidas kažką painioja?

O gal cenzūra LRT buvo ir tebėra?

Taip norėtųsi, kad kas nors imtų ir paaiškintų viską: L.Donskis, pavyzdžiui, galėtų aiškiai įvardyti, kas jį cenzūravo, K.Petrauskis galėtų paneigti LRT egzistavus cenzūrą ir paduoti L.Donskį į teismą už šmeižtą, o A.Siaurusevičius galėtų paneigti, kad LRT kas nors fabrikavo kokias nors istorijas ir agresyviai melavo.

Gal tada pagaliau pasibaigtų tie visi rypavimai dėl, cituojant L.Donskį, „tokio lygio ir tokio formato žmogaus“ atleidimo, o kartu ir visi neaiškumai dėl to, kas iš tikrųjų vyksta visuomeniniame transliuotojuje.

(7 balsų, vidurkis: 4,14 iš 5)
Loading...
 • Anonimas

  atvirai pasakius , seniai supratau, kad Lietuvoje vyksta dviejų įtakos grupių (chebrų) nuožmi kova . Kiekviena iš jų turi savo propagandinius bataljonus. „Valstybininkai“ – LRT,TV3,KomTiesa Siauras, Matonis, Lopata(Tilindis),Valatka (įskaitant Ramunę Šemetienę,Vyšniauskaitą)Butkevičienė. „Pilietininkai“ – LŽ,Veidas,Bernardinai, Alfa,Balsas su Donskiu,Kuoliu, Vasiliausku, Dapkum. Tuos sąrašus galima tęsti. Todėl bent kiek mąstančiam Lietuvos žmogėnui labai svarby nepasiduoti šiam nesibaigiančiam propagandiniam tratėjimui

 • arvydas damijonaitis

  Profesoriška pil.L.Donskio vagystė:

  Lietuvos pilietis L.Donskis savo
  „herojiškame pasakojime apie sąžinę“, Delfi.lt,, nenurodęs
  finansavimo šaltinių, pasiūlė pastatyti mano močiutei Sofijai Binkienei (poeto
  Kazio Binkio žmona) paminklą. Ką nutyli „gudruolis“ L. Donskis? Šis jo pasiūlymas,
  jo demagogiškų „filologiškų “ samprotavimų apie J.Brazaitį kontekste,
  man priminė vieną personažą iš indiško filmo, kuriam vis kažkas įspirdavo į
  užpakalį, nes buvo vagis… Melas – vagystė dvasiniame pasaulyje. Antrojo
  pasaulinio karo metais močiutė Sofija Binkienė, mano mama Irena Damijonaitienė,
  kuri buvo ryšininkė su getu, slėpdavo
  geto žydus mūsų namuose Kaune. S.Binkienės žentas Kęstutis Damijonaitis, VDU studentas,
  užsirišęs baltą raištį,1941 m. birželio 23 d., šturmavo rusų okupantų ginklų
  sandėlį Žaliakalnyje. Prasidėjus siaubingai sovietinei okupacijai, raudonieji
  naciai (NKVD-KGB,50 proc. žydų tautybės vadovų) Sofijos Binkienės sūnų pasodino
  į Lukiškių kalėjimą, po to išvežė į koncentracijos stovyklą . Artėjant
  istorinėms Birželio 23 sukilimo metinėms būtina pasipriešinti antilietuviškai melo
  ir šmeižto kampanijai. Kažkokie lietuvių ISTORIKAI mulkiai ,kuriuos paveldėjom iš
  sovietinės okupacijos, staigiai, prieš pat minėtas Birželio 23 metines, nustatė
  ,,žydšaudžių“ pavardes. Tai yra propagandinis triukas, nes sovietinės okupacijos metu
  milijonas lietuvių buvo nužudyta, o ,taip vadinamų, „žydų“ tarpe buvo
  žudikų fanatikų, lietuvšaudžių (NKVD-KGB buvo apie 50 proc. žydų tautybės darbuotojų).
  LIETUVIU TAUTOS BUDELIAI -žydų tautybės lietuvšaudžiai, sovietų saugumo
  karininkai, nuo 1945 metų vadovavo sunaikinant Lietuvoje per milijoną lietuvių.
  Ne tik Lietuvoje siautėjo NKVD-KGB. Pavyzdžiui, Holodomor ginkluotos akcijos metu 1932-1933 m. buvo
  numarinta badu 11 milijonų Ukrainos valstiečių, tuo metu Kremliuje“ darbavosi“
  80 proc. žydų tautybės Rusijos vadovų.

 • Pingback: EP rinkimų apžvalga II: Liberalų evoliucija - nuo R.Pakso iki A.Guogos. | Artūras Račas()