Laikas parodyti D.Grybauskaitei jos vietą

Panašu, artėjame prie kulminacijos… Turiu galvoje prezidentės ir naujosios Seimo daugumos konfliktą ir prezidentės pasirinktą kovos iki paskutinio sveiko proto lašo strategiją.

Man asmeniškai labai norėtųsi, kad koalicija, kartu su Konstituciniu Teismu pirštu parodytų D.Grybauskaitei jos vietą Lietuvos valdžios sąrangoje, tačiau žinau, kad norai ne visada pildosi. Ir žinodamas tai, nuoširdžiai bijau, kad viskas baigis blogai. Ne koalicijai ir D.Grybauskaitei, o visiems mums.

Jei tiesa yra tai, kas nuleidinėjam iš prezidentūros, D.Grybauskaitė yra pasirengusi nesitraukti iš to kampo, į kurį ją įvarė – šiandien tikriausiai jau galima drąsiai tai sakyti – nesveikos jos politinės ir asmeninės ambicijos. Tai yra, panašu, kad prezientė yra pasirengusi ir toliau „laužti“ A.Butkevičių, kad šis neįsileistų į naująją Vyriausybę Darbo partijos atstovų. Kodėl? Todėl, kad taip nori D.Grybauskaitė. Nes kaip nors kitaip paaiškinti, kuo B.Vėsaitė (be anglų kalbos žinojimo) yra geresnė už L.Graužinienę ar V.Baltraitienę, nelabai išeina.

Jau anksčiau esu kalbėjęs apie tai, jog planas gali būti primityvus ir paprastas: 92 Konstitucijos straipsnis.

Jame teigiama: „Ministras Pirmininkas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jo paskyrimo pristato Seimui savo sudarytą ir Respublikos Prezidento patvirtintą Vyriausybę ir pateikia svarstyti jos programą „.

Labai aišku ir paprasta: A.Butkevičių Konstitucija įskamiai įpareigoja per 15 dienų gauti D.Grybauskaitės parašą po jo sudarytos Vyriausybės narių sąrašu. Tai svarbu.

Dar svarbiau tai, kad Konstitucijoje (kalbu apie raidę, o ne apie dvasią) nėra tokio pat įsakmaus įpareigojimo D.Grybauskaitei tą parašą padėti.

Aš, žinoma, ne E.Kūris, tačiau man atrodo, kad A.Butkevičiui per 15 dienų neatnešus Seimui Vyriausybės sąrašo su D.Grybaskaitės parašu, konstitucinio įpareigojimo bus neįvykdęs jis, o ne prezidentė. Kas būna, kai nevykdomi Konstitucijos reikalavimai mes jau žinome: skamba šūkis „Kitas“.

Tas pats šūkis gali skambėti ir tuo atveju, jei A.Butkevičius atneš Seimui tvirtinti D.Grybauskaitės parašu patvirtintą Vyriausybės sąrašą, kuriame nebus dviejų ar trijų ministrų. Taip, šiandien daug kas sako, kad taip jau yra buvę ir tai tiesa, tačiau niekas nežino, ar tai buvo teisėta. Aš sakyčiau, kad ne, nes Konstitucija kalba apie „Vyriausybę“, o ne jos dalį ar kvorumą, kaip kažkurioje laidoje bandė aiškinti R.Juknevičienė, tačiau galutinį atsakymą į šį klausimą gali duoti tik Konstitucinis Teismas.

Taigi, kaip bežiūrėsi, jei po 15 dienų Vyriausybės nebus, kalta, panašu, bus ne aplinka, o Vyriausybės sudaryti nesugebėjęs paskirtasis premjeras. O jei kaltas, tai koks jis premjeras? O ir kam jo reikia, nes Lietuva – jei dar nepamiršote – jau turi premjerą. Jo vardas – A.Kubilius.

Ir premjerauti jis gali ilgai. Pavyzdžiui tol, kol reikės gelbėti valstybę nuo jos piliečių.

Sakyčiau genialiai paprasta. Bet tik tuo atveju, jei D.Grybauskaitei pavyks „nulaužti“ A.Butkevičių ir jis patikės, kad prezidentės valdžia yra iš dievo. To, kurį tiki M.Adomėnas ir P.Gražulis.

Toks variantas tikėtinas.

Tačiau jei A.Butkevičius yra sveiko proto, jis turėtų nebežaisti D.Grybauskaitės žaidimų ir kuo skubiau teikti jai savo – kaip ir nurodyta Lietuvos Respublikos Konstitucijoje – sudarytos Vyriausybės sąrašą. Ir reikalauti, kad D.Grybauskaitė ją be jokių išlygų stovėdama kampe ar už užuolaidos patvirtintų. Ir dar pats nurodytų terminą – 2, 12 ar 24 valandas.

Negavęs to parašo per nurodytą terminą, jis kartu su visais naujosios koalicijos nariais turėtų kreiptis į Konstitucinį Teismą, prašydamas pastatyti per daug susireikšminusią prezidentę į jai deramą vietą Lietuvos valdžos sąrangoje.

Konstituciniam Teismui tai neturėtų būti sunku, ypač atsižvelginat į tai, kad kluptelėjęs po pirmojo turo, jis vis dėlto vėliau sugebėjo pakilti aukščiau asmeninių ambicijų ir nepasidavęs iš Daukanto rūmų kurstomai isterijai priimti teisingą sprendimą.

Ir tai padaryti Konstituciniam Teismui bus labai lenga – tereikės atsiversti to paties teismo 1998 metais priimtą sprendimą ir jį paprasčiausiai perrašyti.

Pirmiausia, priminti, kad Konstitucijoje:

įtvirtintas  valstybės  valdžių  padalijimo  principas.  […]  Kiekvienai  valdžios  institucijai  suteikiama  jos paskirtį   atitinkanti  kompetencija,  kurios  konkretus  turinys priklauso   nuo   tos  institucijos  vietos  tarp  kitų  valdžios institucijų,   jos   įgaliojimų   santykio  su  kitų  institucijų įgaliojimais.   Kiekviena   valstybės   valdžia   užima   tam   tikrą  vietą valstybės   valdžios   sistemoje  ir  atlieka  tik  jai  būdingas funkcijas.

Po to – kad valdžios galias riboja Konstitucija ir kad pagal Konstitucijoje   nustatytą valdžios  institucijų  kompetenciją  „Lietuvos  valstybės  valdymo modelis  priskirtinas  parlamentinės  respublikos valdymo formai“, kuriai būdingi „ir kai   kurie   vadinamosios   mišriosios   (pusiau  prezidentinės) valdymo   formos   ypatumai.“

Atskirai D.Grybauskaitei, kuri, atrodo, pasimetė valdžioje, Konstitucinis Teismas galėtų priminti, kad „Respublikos  Prezidentui tenka skirti Seimo daugumos   palaikomą   Ministrą  Pirmininką  ir  tvirtinti  tokią Vyriausybę,   kurios  programai  Seimas  gali  pritarti  posėdyje dalyvaujančių   narių  balsų  dauguma.  Kitaip  nebus  suformuota valstybės   funkcionavimą   užtikrinanti   vykdomosios   valdžios institucija. “

Jai taip pat derėtų priminti, kad „Respublikos  Prezidento  ir Vyriausybės santykius reguliuoja Konstitucijos     normos,     nustatančios,    kad    Respublikos Prezidentas  Seimo  pritarimu  skiria Ministrą Pirmininką, paveda jam  sudaryti  Vyriausybę  ir  tvirtina  jos  sudėtį“, o jei ir to bus maža, kad:

Europos     valstybių,    kuriose    prezidentas    renkamas tiesiogiai,   konstitucinėje   praktikoje   nereti  atvejai,  kai prezidento   ir   parlamento  daugumos  politinės  nuostatos  yra skirtingos  arba  prezidentas  nėra parlamento daugumos remiamas. Jo,   kaip   valstybės   vadovo,  rūpestis  –  sudaryti  daugumos remiamą  vyriausybę,  todėl  jis, nors ir turi pasirinkimo teisę, neignoruoja   parlamento  daugumos.  Pagal  Europos  konstitucinę tradiciją   prezidentas  vyriausybės  vadovu  skiria  tą  asmenį, kurį  remia  parlamento  dauguma.  Tokios konstitucinės praktikos laikomasi ir Lietuvoje.

ir kad

Seimo   ir  Respublikos  Prezidento  įgaliojimų  Vyriausybės formavimo  srityje  analizė  leidžia  teigti,  kad  šiame procese Respublikos   Prezidento   veiklos   svarbiausias   uždavinys   – laiduoti  valdžios  institucijų  sąveiką.  Formuojant  Vyriausybę jo  veiksmus  visų  pirma  turėtų  lemti pareiga veikti taip, kad būtų  sudaryta  veiksminga,  t.  y.  turinti  Seimo pasitikėjimą, Vyriausybė.

Sveiko proto žmogui, nepaisant to, kokio dydžio jo asmeninės ambicijos ir kokia jo biografija, to visiškai turėtų pakakti. Bet jei D.Grybauskaitei ir to būtų per mažai, Konstitucinis Teismas, galėtų jai priminti ir dar vieną dalyką:

remiantis   parlamentinės  demokratijos  principais, įtvirtintais     Konstitucijoje,    darytina    prielaida,    kad Respublikos   Prezidentas   negali  laisvai  pasirinkti  Ministro Pirmininko  ar  ministrų  kandidatūrų, nes visais atvejais minėtų pareigūnų   skyrimas   priklauso   nuo   Seimo   pasitikėjimo  ar nepasitikėjimo   jais.

Čia jau turėtų suprasti net M.Adomėnas ar su marsiečiais bendraujantis V.Landsbergis (su visa pagarba jam už praeities nuopelnus). Ir net N.Venckienė su A.Skučiene. Net gulėdamos po trijomis „kaldrytėmis“.

Žinoma, visi aukščiau išvardyti, įskaitant ir D.Grybauskaitę, gali naudotis Konstitucinio Teismo pripažįstamomis „tam tikromis politinio poveikio galimybėmis“. Pavydžiui, lipti per tvorą kaip P.Gražulis, girtis, jog teistas už gerus darbus kaip A.Zuokas, sirgti kaip N.Venckienė, stovėti už užuolaidos ir stebėtis kaip V.Adamkus, ar piešti kreidutėmis kaip D.Kuolys.

Tai visų jų konstitucinė ir visuotinai pripažįstama teisė. Kuri gali turėti „tam tikrą politinį poveikį“.

Bet tuo ta teisė ir baigiasi.

O ar poveikis bus šiandien priklauso tik nuo A.Butkevičiaus ir naujosios Seimo daugumos.

Kuo greičiau pastarieji tai supras, tuo visiems mums bus geriau. Bent jau jei kalbame apie tolimesnę nei pusmečio ar metų perspektyvą.

Nes laikas pagaliau suprasti, kad valdžia yra ne iš dievo ar D.Grybauskaitės. Ji yra iš mūsų.

Todėl kiekvienas turi žinoti savo vietą. Įskaitant ir D.Grybauskaitę.

P.S. Jei kam įdomu, 2009-aisiais balsavau už D.Grybauskaitę ir nuoširdžiai tikėjau, kad ji bus gera prezidentė. 

(17 balsų, vidurkis: 4,24 iš 5)
Loading...
 • Cia tikrai Arturas raso???

  Vesaite baigusi anglu kalbos studijas universitete, ir jus sakote, kad ji kalba prasciau uz Grauziniene? As apakes – naujienu agenturos vadovas taip atvirai reiskia TOKIA POZICIJA. OHO, cia tikrai yra OHO. Racai, labai tikiuosi, kad si irasa istrinsite lygiai taip pat, kaip ta, kur varete paskutiniai zodziais ant visokiu baciuliu. Nes tai, kas cia yra – atsiprasau, bet cia toks briedas ir tokia meile naujajai valdziai, kad as… apakes.
  Naujienu agenturos vadovas, ir taip iskraipyti faktus, taip reiksti atvira palaikyma teismuose besitampanciai partijai – oho.

  • mielas dunduk, kai išmoksite suprasti, kas yra parašyta, sugrįžkite ir galėsim pasikalbėti. Nes dabar – beviltiška.

  • Kreatyvinis

   Ar „gali kas paneigti“, jog artimiausiomis dienomis BNS vadovas bus atleistas iš darbo ?

   Po šio straipsnio A.Račas gali likti be darbo :)

  • Nuomonė

   „…kuo B.Vėsaitė (be anglų kalbos žinojimo) yra geresnė už L.Graužinienę ar V.Baltraitienę, nelabai išeina…“. Na taip, galima įžvelgti dviprasmybę, tačiau mintis pakankamai aiški – Vėsaitė gal geriau žino anglų kalbą, tačiau argi tai lemiamas faktorius, užims Graužinienė ministės vietą ar ne. Grybauskaitė padarė CIRKĄ ir, tikėkimės, ateityje jai už tai atsirūgs.
   Viskas tvarkoje, , paskubėjot vertinti pirmo įspūdžio pagautas. Būna … ;)

   • Populi

    Betgi ji visą gyvenimą dirbo ekonomikos srityje (anglų kalbos studijos jai, ko gero, buvo tik nedidelis epizodas gyvenime)?
    http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=593&p_k=1&p_a=5&p_asm_id=23526&p_kade_id=6

    • Nuomonė

     Todėl visi Lietuvos blaiviai mąstantys žmonės suvokia, kad Grybauskaitės anglų k. žinių demonstravimas yra Cirkas, kokio dar nebuvo. Aš suprantu – vardan karjeros nesąžiningas politikas gali kažką sumeluoti, nuslėpti, tačiau durninti, žeminti kitus piliečius, o dar išrinktus savo tautos ? – nelabai suprantu kas ją dar gali vadinti prezidente, tas pavadinimas liko tik popieriuje.

     • Cirkas? Cirką kuria anaiptol ne Prezidentė, o partija, siūlanti tokius silpnus kandidatus. Negaliu spręsti dėl kitų kandidatų, bet, pvz, į kultūros ministro postą žvelgiama tiesiog įžūliai, paniekinamai, siūlomi net ne nulinės, o minusinės kompetencijos asmenys. Netvirtinu, kad kultūros ministras būtinai turėtų būti tiesiogiai meno žmogus, bet tai negali būti žmogus, niekada nesusilietęs su meno institucijomis ir neturintis suopračio apie jų specifiką. Išties įžūlu ir dviprasmiška, kai į tokį postą siūlomas „striptizo erelis“ arba žurnalistas, viešai skelbiantis, kad parsiduotų bile kam, kad tik savam kiemui nuo to būtų geriau. Ką tokiais atvejais daryti? Duot durniams kelią? Nu ne, gerbiamasis… Pagarba Prezidentei, kad ji kelio neduoda. Dovanokite, bet nelabai jau norisi, kad kultūros likimas būtų „striptizo erelio“, visiško ciniko ar kito dėl meno neišgyvenančio žmogaus rankose.

     • sodininkas

      Laima,
      kandidatai, o ypač nuo DP, kaip jau čia buvo minėta, tikrai neblizga.
      Tačiau nepritarčiau dėl kultūros srities išskirtinumo: panašu, kad Lietuvos kultūra artėja link visiškos degradacijos – http://literaturairmenas.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=491:valdas-gedgaudas-as-esu-pyderas-mama-ir-tuo-didziuojuosi&catid=320:teatras&Itemid=136#comments

     • sodininke, o aš ir neteigiu, kad kultūra būtų išskirtinė sritis, tai – man labiausiai pažįstama sritis, ir aš galiu vertinti, ar kadidatai tinkami, ar ne. Jeigu kultūra Lietuvoje būtų degradavusi – juo labiau tai reikštų protingo, sumanaus administravimo poreikį ir būtinybę.

     • suomis

      Pritariu Laimai. O Butkevičiui pasiūlyčiau į ministres tekti Zitą Čepaitę. Tuo labiau, kad ji jau priklausė tai pusei. Manau, kad tai ji būtų priimtiniausia kandidatė visoms pusėms.

     • Populi

      Suomi,
      Z.Čepaitė netinka – ji jau nebelietuvė (metė Lietuvą likimo valiai ir baigia „suanglėti“).

     • Populi

      Laima,
      kultūra JAU yra ganėtinai degradavusi, nes kultūra yra gėris, o niekas iš kultūrininkų, išskyrus Literatūros ir meno kritiką (beje, dabar jau puolamą kosmopolitinių tarnų), nepasakė, kad Varno spektaklis yra ne kultūra (ne gėris), nes Lietuvos visuomenei ne padeda išlikti, gyventi, kilti, o smukdo (blogio propaganda).
      Jūs, tame tarpe, nieko apie tai nepasakėte, nors nuorodą gavote.

 • Kęstutis

  Dar kartą įdėmiai perskaityk tekstą ir atsiprašyk.

  • Kęstutis

   Išimkite šį tekstą, nes jis skirtas „Cia tikrai Arturas raso???“

   • Kęstuti, dundukai niekada neatsiprašo. Nes jie nesupranta, ką skaito ir nesupranta, ką kalba. Todėl ir dundukai.

 • Vytas

  Galbūt tik klaida, bet išvengiant spekuliacijų pataisykime straipsnio pabaigą „nuoširdžiai tikėjau, kad jis bus gera prezidentė.“

  • Virgis

   Kad jau taisom, tai taisykim iki galo: ne JIS, o JI.;)

 • Kreatyvinis

  Iš tiesų, jeigu jau Kriminalinė konservatorių / Prezidentės / Gen.Prokuratūros ir tam tikrų „pakabintų“ Teisėjų gauja sieks „dabartinės l.e.p vyriausybės“ veiklos, tai protingiausia manyti, jog:

  a) V.Landsbergis su D.Grybauskaitė nutarė naudotis 14+14 ( ar daugiau) dienų laikotarpiu žaidžiant žaidimą su Vyriausybės parinkimu;

  b) Tolimesniu Seimo paleidimu ir papildomo laikotarpio įdiegimu 30*6=180 dienų, vėl gi leidžiant Kriminalinei konservatorių ir liberalų grupuotei skandinti Lietuvą įklampinant į dar didesnes skolas (pavasario skolos limitas FINMIN.lt);

  c) Per 14+14 ir 30*6=180 dienas visuomenėje skleisti dezinformaciją apie V.Uspaskich ir stengtis delegemitizuoti ( kitaip sakant, sunaikinti tautos pasitikėjimą „Darbo partija“ );

  d) Papildomai: paleidus išrinktą „netinkamą Seimą“, sunaikinti visas esamas Komisijas dėka grįžusių „senų Seimo narių“ arba Kriminalinės daugumos ( konservatoriai,liberalai)’

  A.Račas taikliai pamatė, jog valstybė eina link kracho ir tai virsta realybe:

  „..tačiau žinau, kad norai ne visada pildosi. Ir žinodamas tai, nuoširdžiai bijau, kad viskas baigis blogai. Ne koalicijai ir D.Grybauskaitei, o visiems mums…“ (A.Račas)

  • vienok

   Matyt,esate darbo partijos atstovas spaudai?

 • Fredis*

  Laikas pratintis prie minties, kad demokratijose kulminacijų būna kelios per vieną dieną, jos būna vis kitokios, bei įvairaus intensyvumo. Kulminacijos niekada nesibaigia ir kiekvienas individas kulminacija pavadina vis kitus reiškinius ir procesus.
  Penkiolika dienų dar nepraėjo, todėl nelabai supratau nerimo priežasties. Šiandien TV („Panorama“) žiūrėjau gal tik 10 min., Prezidentė susitikime su savo buvusia anglų mokytoja man pasirodė esanti labai pažeidžiama ir paprasta moteris. Jai tikrai dabar nelengva matant kokia publika ruošiasi užimti ministerijas ir valdyti šalį, todėl šiuo metu pademonstruoja bei panaudoja visus negausius svertus, kuriuos turi savo rankose. Anglų kalbos mokėjimas – privalumas.

  • austras

   Aš tai kartais paskaitau ką parašo Fredis ir kartais net pradedu stebėtis iš kur ponui Račui tiek valios geležinės….

   • Vidas

    O kas jums sakė, kad Fredis, o ne jūs klystate?
    Ar norėtumėte, kad širdį ligoniui operuotų koks nors mužikas mėšlinomis šakėmis, o ne chirurgas? :)

    • Arturas

     Na, tai jei mužikas bent porą metų paplušėjo airių ūkyje, tai akivaizdu, kad angliškai jis geriau mokės už bet kurį chirurgą. Visada rinkitės kaip Prezidentė, Vidai.

 • austras

  Pone, Račai, šįkart tikrai norėčiau padėkoti, o ypač už tai, jog Jūsų pozicija viso „tarpuvaldžio“ metu yra labai aiški, ir, mano subjektyvia nuomone, labai teisinga. Taip pat būtų įdomus pats Jūsų situacijos vertinimas atsakant į du konkrečius klausimus: Ar Lietuvai nebūtų geriau, jei dabartinėje situacijoje prezidentu būtų ne D.Grybauskaitė, o tokio tipo politikas kaip V.Adamkus? Ir ar D.Grybauskaitė, Jūsų nuomone, geriau atlieka savo pareigas nei tai darė V.Adamkus?

  • austras

   Man tai vis dažniau atrodo, jog prezidentės silpnoji vieta yra tai, jog ji, panašu, niekados taip ir nesuprato kas yra politika ir su kuo ji valgoma. O šią tiesą, ponas Adamkus buvo tikrai perkandęs. Gal tik naudojosi tuo „perkandimu“ labai savotiškai.

   • austras

    Šiaip norint suprasti prezidentę įdomiausias klausimas būtų: ar tai tik „apvalkalas“ ar ir esmė? Ar toks panelės mokytojos užsispyrimas yra kaukė ar tai ir atspindi tikrąjį jos veidą?

    • Fredis*

     Jaunąjam istorikui ‘austrui’ labai lengva atsakyti: užsispyrimas, reiklumas, ambicingumas yra esmė.

    • Trakimas

     Norėčiau patikslinti Tamstos užduotus klausimus:)Kad tai-esmės „apvalkalas“-nekelia jokių abejonių.Niekas kitas negalėjo atkreipti dėmesio į pilietės Grybauskaitės „esmę“,kaip tik pilietis Landzbergis.:)Landzbergis turi „uoslę“ silpnos arba lengvai įtakojamos bei manipuliuojamos struktūros „asmenybėms“.Pavyzdžių yra begalybė.Gerb.Patriarchas tiesiog fiziškai negali pakęsti savarankiškų žmonių.Tą liudija jo pasirinkimai-KGBistas Čepaitis,silpnaprotis paklusnusis (dėl to) Kubilius,Partškolos puputė-Grybauskaitė ir daugelis panašių…

    • Trakimas

     Galiu ant pirštų įrodyti,kad pilietė Grybauskaitė į ES komisarus buvo deleguota tik ir tik dėl to,kad buvo labai sukalbama 70 mln. maximos nuo visuomenės(valstybės) nusukto PVM byloje.Bausmės (už sukčiavimą) neišvengiamumo buvo paradoGsaliai išvengta ir dabar mes turime sustipėjusį ir visiems akis drąskantį partškolos „gavnolinį“ monstrą…..:)

     • Vidas

      Iš kur jau pats toks visažinis?
      Ar ne iš Maximos būsi? :)
      Ir kodėl manai, kad D.Grybauskaitei buvo – yra kokia nors alternatyva?

 • suomis

  Tai kas po šimts pypkių gali valdyti valstybę, caraitis Pavlas? ;)

  • suomis

   O gal grafas Potiomkinas?

 • Trakimas

  Super:)Gerb. Artūras labai aiškiai ir labai paprastai išdėstė tai,apie ką galvoja bet kuris eilinis Lietuvos pilietis.Tačiau jaučiamas ir tam tikras kartėlis,dėl situacijos „apleistumo“.Lygiai taip pat išbujojo rudi naciai,nes visi jiems nuolaidžiavo ir „tikėjosi“,kad kiaulė neužlips ant altoriaus“.Kiaulės visuomet lipa ant altoriaus.:)Jei pati panelė jos ekselencija tvirtina ir užtvirtina kedopedofilų sapnus apie tai,kad „Venckienė teismo sprendimą vykdo“,tai jau verčia suklusti net kurčius-kas yra ta pilietė Grybauskaitė?Iš kur ji?Kokia jos praeitis ir kokie jos įsipareigojimai praeičiai?

  • vienok

   Jūsų stilius primena soc.liaudies fronto pareiškimus.

  • Ignas

   „ apie ką galvoja bet kuris einilis Lietuvos pilietis.“ – visiškai netikslu. Tarp žodžių „eilinis“ ir „Lietuvos“ reikėtų įterpti „bambalinis“.

 • Vytas

  Na, situacija gana aiški, arba Darbo partijos nebus pozicijoje, arba Grybauskaitė nebus prezidente. Kuria kryptimi bepasuktų visas cirkas, Lietuvos piliečiams nuo to geriau tikrai nebus. Sakyčiau esame Lietuvos išsiskyrstymo pradiniame etape ir tikrai labai norėčiau tikėti, kad tai nesuplanuotas modelis. Nors deja viskas vyksta kaip pagal planą: nugirdytas kaimas, emigravęs jaunimas, o miestiečiai koncentruoti ir vergorobotizuoti kaip niekad: „Daug dirbk, daug pirk, skolinkis, mokėk mokesčius ir mažiau galvok“. Tokią valstybę tampa labai lengvai kovertuoti į kitą pvz. Lenkiją, Rusiją ar Belolitvą.

 • Nuomonė

  Kad Artūrai esate mėgėjas lipti ant grėblio, vieša paslaptis – aš čia apie Jūsų asmens balsavimą už tam tikras personas su neaiškia praeitimi ar orientacija. Dar tada, tais pačiais 2009-siais įspėjau tamstą – Grybauskaitė nužengė į Nepriklausomos Lietuvos politiką tiesiai iš aukštosios sovietinės partinės mokyklos, kurioje, kaip paaiškėjo, dirbo ir algą ėmė „iki paskutinio skambučio“, jau po Kovo 11-osios! Palikim tai Jūsų sąžinei, gal kada nors, galvą keliant Kubiliui ir jo vidutinių vadybininkų sambūriui nebesakysite „aš juo tikiu“.
  Valdančioji dauguma turės puikią galimybę iškelti Grybauskaitei apkaltą dėl savo biografijos kai kurių svarbių faktų nuslėpimo kandidatuojant į Lietuvos R. Prezidentus. Jeigu Butkevičiui pritrūks „smarvės“ tokiam žingsniui, tai Uspaskichui tikrai ne. Todėl bijau būti blogu pranašu, bet atrodo šykart tikėtis kažkokio kompromiso neverta – kova bus iki galo, kol kažkuris „mirtinai nukraujuos“,-bambalių mėgėjų džiaugsmui ir Lietuvos nelaimei.

  • Trakimas

   Lietuvos laimei -manyč:) Nes kitaip niekaip nusuprasčiau-kuom panelė pilietė grybauskaitė taip pasitarnavo konservų gaujai,kad ši gauja pasirengusi atleisti visas kompartines nuodėmes gana šlykštaus „profilio“ partinei personai?:)

   • Nuomonė

    Vis dėlto Trakimai, Lietuvos nelaimei. Per daug pripratom matyti cirką ir nužmogėjimą aukščiausiuose sluoksniuose ir baigiam pamiršti kas yra normali demokratinė teisinė valstybė, kurioje skaitomąsi su piliečių nuomonę, tame tarpe ir nuomone, pareikšta per Seimo rinkimus.

    • Trakimas

     Manau,kad -laimei.Sopratis(supratimas) nėra lengvai pasiekiamas,pvz. spoksant į Mockaus(generalinio TS-LKD rėmėjo) LNK viešų ryšių klapčiukų darbo produktus-„pramogines laidas“ runkeliams:)))))

     • Ignas
     • Trakimas

      Ignai,Mockus yra GENERALINIS TS-LKD rėmėjas.Nueikite į alfos portalą.Suprasite tuoj pat.:)Subtilesnių protinių gabumų žmonėms galima atskleisti ir subtilesnių dalykų-pvz.,kodėl Lietuvos Karalienė-Saulė taip stengiasi palaikyti gerus santykius su Batia Lukašenka:)Pas Batią yra perkelti labai pelningi Mockaus degtinės bravorai:)Jei Batia supyks-konservatoriams ir jų rėmėjams-„maža nepasirodys“….

   • Kokia naujiena! O konservai kada nors, ką nors turėjo prieš kompartines nuodėmes? Man atrodė priešingai: jie visada jas labai mėgo, nes tai buvo jų vos ne vienintelis skydas, braunantis į valdžią

 • Nuomonė

  Geležinis argumentas, dėl kurio Grybauskaitė privalo nusilenkti ir atsiprašyti Lietuvos žmonių ir naujosios Seimo daugumos:
  Jeigu Darbo partijai kaip Partijai, buvo leista eiti į rinkimus, o trims partijos nariams buvo leista būti išrinktiems ir prisiekti Lietuvos Respublikai padėjus ranką ant Konstitucijos – kaip galima questionuoti jų tinkamumą užimti tam tikras pareigas valstybėje?
  Ar kas nors iš rimtesnių žmonių (aš tik kukli nuomonė) galėtų peradresuoti šį klausimą Grybauskaitei ar bent jau prezidentūrai, pone Račai? Ačiū.

  • Kreatyvinis

   Abejoju, ar Grybauskaitė atsiprašys. Tai ne jos ligotam charakteriui.

   Nors, gal dėl reitingų ir papildomo dėmesio ji pradės kokią naują Kalėdinę kampaniją. Toks ir tebus jos „atsiprašymas prieš tautą“

 • Cinikas

  Is komentaru panasu, kad Arturui pavyko isvaikyti dundukus is blogo, liko tik ji liaupsinantys:>

  • Nuomonė

   Na na, nereikia kirpti visų pagal vieną liniuotę ;)

   • Kreatyvinis

    Pavydas yra bloga savybė

 • Šv. Steponas

  Kova prieš kriminalinį tvaiką ir nekompetenciją aukščiausiame valstybės lygmenyje yra grėsmė trapiai, dvidešimt trečius metus skaičiuojančiai, Lietuvos demokratijai. Taip iškraipoma rinkėjų valia ir paneigiamas Lietuvos Respublikos, kaip parlamentinės demokratijos, statusas. Reikia nebent nuosaikiai kovoti. Panašiai kaip prezidentas Valdelis.

  • Nuomonė

   prezidentas Valdelis net negalėjo būti prezidentu, nes negyveno Lietuvoje tris metus iki rinkimų. Todėl gal neminėkim šito dieduko, tegul sau didžiuojasi kažkuo vienas tyliai, vargšas.

   • Šv. Steponas

    Taip, Valdelis neteisėtai tapo prezidentu Valdeliu. Bet visiems buvo gerai. Dabar štai lenkų/rusų/prunskų koalicija nesurinkusi 7% balsų ne tik yra Seime, bet ir tuoj turės Energetikos ministeriją. Ir vėl visiems gerai.

    • Trakimas

     Nesupratau samprotavimų?O tai visiems turėtų būti gerai tik kai Sekomkas „valdytų“ energetiką ,vadovaudamąsis Landzbergio skambučiais?:DDDKeistai porinate:)Ar tik nebūsite užsimaskavęs ulevičius ?Arba-širvinskas,kas yra vienas ir tas pats(žinant,kas jiems moka pinigus),žiūrint iš platesnio politinio apzvalgos rato.:D

    • Nuomonė

     Ne visiems buvo gerai.
     Tačiau tolimoje ateityje šis atvejis įeis į istoriją kaip chrestomatinis pavyzdys, kaip XXI a. pradžioje Lietuvos R. teismai vykdė ne teisingumą, bet politinių grupuočių užsakymus.

     • Viestartas

      Ohoho – kaip toliaregiškai žvelgiate? :)
      O gal tai tik tikėjimas, kad nieko blogo nenutiks jūsų taip mylimai Viktoro partijai (nežiūrint į visus jų pridirbtus štybelius)?

     • Kreatyvinis

      Politinių grupuočių nelabai daug yra – tik dvi – tai konservatoriai ir liberalai

    • Viestartas

     Dėl „lenkų“ tai nėra ko jums dejuoti, tautininkai, – seniai buvo aišku, kad rinkėjo nepatrauksite antiakcijomis (debošais), o reikia demonstruoti sugebėjimus ekonomikos srityje, ko aiškiai neturite (be pliko „tautiškumo“).

 • romas

  Žodžiu, Kalėdų nebus.

  • Nuomonė

   Arba kitaip: Kalėdų nebus tiems vsd vyrukams, kurie Grybauskaitės ir koncervatorių liepimu turės klausytis ir užrašyti prie Kalėdinio stalo diskutuojančių naujosios koalicijos narių paplanavimus bei paporinimus.

   • Trakimas

    „suomis “ šypsosi:DDDDD Dėl „nuomonės“ nuomonės:)))Ir aš šypsausi:)Geras „bairas“ suskeltas VSD vyrukų apie VSD vyrukus:DDDD

  • suomis

   :DDDDD

 • gurginis
  • suomis

   Puikus straipsnis. Aš turiu truputi kitokią viziją dėl konservų, bet iš esmės sutampa su šiame straipsnyje išsakyta. Vasiliauskaitei aiškiai nepatiktų šis straipsnis… Žinant jos ir kitų… požiūrį į „talibaną“. :DDDDDDDDD

  • Griežtas

   Nuorodoje yra klaidų – kaip tik konservatoriai patys davė leidimą „gėjams“ paraduoti, o po to patys protestavo. :)
   Vienžo, iki šiol nebuvo partijos, dirbančios visuomenei.
   Dar pridėkim, kad DP pristatė nekokias kandidates (V.Baltraitienė įtarimą kelia jau vien dėl to, kad ir jos brolis seime, o L.Graužinienė buvo, lyg ir, revizorė, todėl gerai moka kritikuoti, bet ar moka dirbti?), o gero vadovavimo kaip tik labiausiai ir trūksta Lietuvai.
   Todėl suprantamas Prezidentės noras turėti gerai sugebančius dirbti ministrus, o ne šiaip statytinius.
   Tačiau pozicija, vadovaujama Butkevičiaus, kuris yra nei Jonas, nei Algirdas :), užsispyrė: http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/koalicija-uzsispyre-darbieciu-kandidatu-i-ministrus-nekeis-atnaujinta.htm , todėl ko dabar Prezidentėje bus ieškoma su FSB pagalba (brolį nebrolį atrado)? :)

   • Nuomonė

    Jeigu Juknevičienė galėjo būti ministre (ir dar karo ! :))) marazmas kažkoks) tai ministre gali būti ir Graužinienė, o jeigu neleisim dirbti, kaip sužinosim ar gali dirbti?

    • Populi

     Ir kas iš to gero buvo?
     Ar ne geriau būtų, jei kiekvienas dirbtų pagal specialybę?
     Nes specialios žinios ir yra tam, kad įsigilinti į srities problematiką, suprasti kas yra kas ir pan., be ko tikrai nieko gero nenuveiksi.

    • sast

     dar gerai toks nesuprasi koks ir kieno statytinis aplinkos ministerijoje babkiu praplove.

 • sacar

  Šalin rankas nuo būsimo prizedento ekon.m.dr. Viktarą Uspakich ir jo paskirtų visų Dzarbo parcijos ministrų,

  Prezidentė, žinok, kad Lietuvos darbo žmonės vieningai remia mūsų būsimą prizedentą ekon.m.dr. Viktarą Uspakich.
  .
  Jis garantuoja visiems dzarbą savo šiltnamiuose, konservų fabrikuose, skerdyklose, kiaulidėse.
  .
  Jis garantuoja mums visiems minimalų dzarbo atlyginimą 1509 Lt per mėn., kai valdžia tai patvirtins.
  .
  Nebereikės lietuviams važuoti į Ispanų pamidorų šiltnamius, Anglijos fermas, Norvegijos žuvų fabrikus, Danijos kiaulides.
  .
  Jis ir jo vyriausybės kolycija išvaduos Lietuvą iš ES ir NATO.
  .
  Lietuva greit bus Severo-zapadnym krajem su prizedentu Viktaru Uspaskych ir bus priimta į laisvą ir laimingą Eurazijos sojuzą.
  .
  Šalin rankas nuo mūsų mylimo būsimo prizedento ekon.m.dr. Viktaro Uspaskich ir šalin rankas nuo jo paskirtų visų Dzarbo parcijos ministrų

  Šalin rankas nuo būsimo prizedento ekon.m.dr. Viktarą Uspakich ir jo paskirtų visų Dzarbo parcijos ministrų,

  Prezidentė, žinok, kad Lietuvos darbo žmonės vieningai remia mūsų būsimą prizedentą ekon.m.dr. Viktarą Uspakich.
  .
  Jis garantuoja visiems dzarbą savo šiltnamiuose, konservų fabrikuose, skerdyklose, kiaulidėse.
  .
  Jis garantuoja mums visiems minimalų dzarbo atlyginimą 1509 Lt per mėn., kai valdžia tai patvirtins.
  .
  Nebereikės lietuviams važuoti į Ispanų pamidorų šiltnamius, Anglijos fermas, Norvegijos žuvų fabrikus, Danijos kiaulides.
  .
  Jis ir jo vyriausybės kolycija išvaduos Lietuvą iš ES ir NATO.
  .
  Lietuva greit bus Severo-zapadnym krajem su prizedentu Viktaru Uspaskych ir bus priimta į laisvą ir laimingą Eurazijos sojuzą.
  .
  Šalin rankas nuo mūsų mylimo būsimo prizedento ekon.m.dr. Viktaro Uspaskich ir šalin rankas nuo jo paskirtų visų Dzarbo parcijos ministrų

  • Griežtas

   Viskas būtų taip, ale iš kur Viktoras aniems rinkimams gavo 25 milijonus, kad net prokurorai negeba atkasti? :)

   • Nuomonė

    Prokuroras sako, kad viską žino viena nauja seimūnė, tačiau griežtai niekam nesako ir galingoji prokuratūra, ta pati viską mokanti, žinanti Lietuvos prokuratūra nieko negali padaryti. Jau berods šešti metai niekaip neprakalbina.
    Ta viena nauja seimūnė verta visos Kubiliaus brigados, sakyčiau.

    • Populi

     Vargu ar bereikia čia dar ką sakyti – ar tik nebus tie pinigai rasiejinių?
     Dėl ko labai suprantama pasidaro Prezidentės neigiama nuomonė apie DP.

  • Nuomonė

   Tu čia persistengei, sacarai. Neturi Uspaskych 100 vietų seime. O jeigu ir turėtų, manau būtų geriau, nei Kubiliaus paranojikų rusofobų klanas. Jeigu per pastaruosius 20 metų būtų dirbta su Rusijos rinkomis, drįstu teigti, kompensacija už sovietmetį prekybinių santykių ir naudos pavidalu jau būtų Lietuvos bankuose ir Lietuvos žmonių kišenėse, tuo tarpu TS Kubiliaus šutvė darė viską, kad to neįvyktų.

   • Ignas

    O taip! Juk ne kur kitur, o būtent Rusijoje, TUI siekia aukštumas bei kasmet auga. UI, ten uodegas įmerkę, nebėga (t.y. neatitraukia savo investicijų) ir sėkmingai dirba. Rusija – tik (!) 10 vietoje pagal investavimo riziką pasaulyje (lenkia Pakistaną, kiek atsilieka nuo PAR).

    Tikrai, „kompensacija už sovietmetį prekybinių santykių ir naudos pavidalu jau būtų Lietuvos bankuose ir Lietuvos žmonių kišenėse“, jeigu ne prakeita 20 metų Lietuvą valdanti Kubiliaus TS šutvė!

  • vienok
 • Ignas

  Šį AR įrašą drąsiai galima vadinti atviru prisipažinimu meile naujajai valdžiai (tiksliau – jos daliai).

  Ryto Staselio stiliumi įrašo nedekonstruosiu (o taip, kaip tai daro jis ir nesugebėčiau), tačiau „užsikabinti“ galima jau už pirmos pastraipos:

  „Panašu, artėjame prie kulminacijos… Turiu galvoje prezidentės ir naujosios Seimo daugumos konfliktą ir prezidentės pasirinktą kovos iki paskutinio sveiko proto lašo strategiją.“

  Tikrai dar galime diskutuoti, kas čia pasirinko „paskutinio sveiko proto lašo strategiją“. Pavyzdžiui, kiek lašų „sveiko proto“ įžvelgtumėte pasiūlymų kadrilyje į Kultūros ministro postą? Arba, kiek tų pačių lašų suskaičiuojate paklausę nerišlių kandidatės į Soc. apsaugos ir darbo ministrės postą papliurpimų?

  O juk ES reikės vadovauti.

  Paaiškinimas vienas – meilė akla… :)

  • Ignai, galima labai atvirai. Be pykčio, kaip sakė Leonidas. Durnas tu… Ir gyvenimą konstruoji pagal savo supratimą. Bet juk ne visi tokie kaip tamsta. Bet juk nesuprasi, ar ne?

   Todėl ir neaiškinsiu.

   • Ignas

    AR, visiškai nepykstu (nebus sunku sugalvoti kodėl). Skiriasi žmonės, skiriasi jų matymai/supratimai ir net interesai.

    Diskusija/konstruktyvus ginčas tarp skiringų žmonių įmanoma tuomet, kai nei vieno jų nesaisto kokie konkretūs ar įsivaizduojami interesai. Tokia AR reakcija, deja, rodo, kad interesų esti.

    Negi komentaruose norisi matyti tik nuolankiai pritariančių klapčiukų/prisitaikėlių nuomones (arba „nuomones“)? :)

    • Nuomonė

     Ar akmuo į mano daržą, Ignai? :)
     Tamstai noriu oficialiai pranešti, jog kadaise esu buvęs net užbanintas dėl kitokios nuomonės. Ar tamstai kada teko tokia garbė? :)
     Mes su Artūru kaip kokie prieteliai prie šachmatų lentos, jis figūras stumdo ir į pergalę tiki vienaip – aš kitaip.

    • mielas Ignai, va jei būtumėte vyras (ta tikrąja šio žodžio prasme – nors gal reikėtų sakyti žmogus), pasirašytumte savo pavarde ir pasakytumėte, kokie konkretūs ar įsivaizduojami interesai mane saisto. Ir kokų mano interesų esti.

     Būtų labai aišku ir paprasta. Ir galėtume viską išsiaiškinti.

     Bet juk nedrąsu, ar ne? daug paprasčiau loti kaip rujojančiam šuniukui iš už kampo. Garso daug, o atsakomybės jokios. Ir gali pabėgti, kol neįspyrė į uodegą.

     Dėjau ant tokių kaip tamsta. Ir nuoširdžiai linkiu užskirušti negyvai. Vardan tos Lietuvos. Kuo mažiau tokių kaip tamsta bus, yuo geriau bus likusiems.

     Be pykčio. Ir labai nuoširdžiai.

     • Artūrai Račai,rašot “ be pykčio „,kai tuo tarpu,visi Jūsų komentarai tiesiog liepsnoja pykčiu ir neapykanta kitaip mąstantiems.Ir užgauliojimų netrūksta.Esat per aukštos nuomonės apie save.

     • Nuomonė

      Jūra Irena,
      Artūras pyksta, vadinasi dar yra blaivaus proto. Gaila, kad pykstančiųjų Lietuvoje vis mažiau, o prasigėrusių po.chu.istų vis daugiau.
      Man asmeniškai kraujas užverda stebint per televizijas visokias alegerumo akcijas, kur vargšai ubagai reketuojami aukoti po du litus ir jau kai surenkamas milijonas, paskęstama aleekstazėje, kai tuo tarpu galima būtų parduoti Kubiliaus premjerinę rezidenciją ir vienu mostu gauti taip reikalingų milijonų ligoninių įrangai užpirkti.
      Už tokią aroganciją ir meilę ubagėjančiai Lietuvai ant šakių reiktų pamauti ne tik Kubilių, bet ir visą jo nevykusių vadybininkų sambūrį, dar kitaip vadinamą TS.

   • Ignas

    Ačiū už palinkėjimus.

    Mano pavardė tamstos interesų atskleisti niekaip nepadės. Prielaidą apie egzistuojančius kažkokius interesus verčia daryti visiškai neadekvati paties reakcija į (mano matymu) konstruktyvią pirmos aptariamo įrašo pastraipos kritiką.

    Juk galima buvo visai nereaguoti, per laiką komentaras būtų paskendęs kitų gausoje, bet kažin kodėl abejingumo suvaidinti (padiskutuoti – tuo labiau) nepavyko.

    O gal aš neteisingai suprantu racas.lt komentarų paskirtį? Gal jie tikrai skirti tik pritariamam amsėjimui bei liaupsėms?

 • stellar penny bun

  Gana ironiška, kad dvi drąsiausios Lietuvos moterys yra abi Dalios – Budrevičienė ir Jos ekselencija šalies prezidentė. Reikia tikėtis, kad į jų gretas įsilies ir keletas drąsių Lietuvos vyrų.

  • briedis

   Kaip sakote „moterų gretose“ buvo vienas drąsus vyras įsiliejęs- Š.Paberalis. Tik jam teko bėgti net į valstijas, kur surado prieglobstį ir nuo mūsų teisinės valstybės, ir nuo populiariojo darbo partijos lyderio.

 • Audrius

  sacar
  Viktoriuko reitingas kyla,prezidentės gi nenumaldomai smunka.Lietuvos liaudis bunda ir kyla į kovą už savo herojų ;)
  http://www.respublika.lt/uploads/img/gry.jpg
  Manau tokiais reitingais Putinas ir Gazpromas patenkinti,kaip ir mes visi ar ne?

 • Mamba
 • Audra

  Kada mes išmoksim vertinti išrinktuosius pagal jų darbus, o ,ne pagal išankstinį nusistatymą? O, Grybauskaitės reikia gailėtis, o, ne smerkt. Ji pastatyta tam, kad atliktų tam tikrų mūrininkų norus. Pas mus Prezidentais renkamos marionetės. Jei žmonės neišrenka ko reikia, „išrenka“ rinkimų kompiuteris. Jei atsiranda koks išsišokėlis (tipo Paksas), tai tuoj jis nuverčiamas, apkaltinus jį septyniom mirtinom nuodėmėm. Ir Darbo partijos byla tikrai yra politinė. Tikiu, kad Vitią yra už ką sodint į Lukiškes. Bet šitaip tempt bylą ir laikyt Darbo partiją už gerklės, tai gudri politika. Pažiūrėkit kaip greitai bus „patvarkyti“ Kedžiai

 • Valentinas

  Šiame įraše Artūras suplakė du savo mėgstamus žanrus – trilerio „Prezidentės planas“ tęsinį ir fantazijas Konstitucijos tema. Tai suteikia vilties, kad Lietuvos literatūroje randasi nauja žvaigždė. Tęskite Artūrai, neribokite savo vaizduotės, nekantriai laukiame kuo baigsis prezidentės nuotykiai.
  p.s. Račas turbūt yra vienintelis iš garsių žmonių, kurie fanatiškai nekentė visų trijų Lietuvos prezidentų – Brazausko, Adamkaus ir Grybauskaitės. ką tai sako apie Račą?

  • Audra

   Valentinai, kiek žinau Račas ir kiti žmonės balsavo už Grybauskaitę. Balsavau ir aš už ją. Bet, jeigu ji kvestionuoja rinkėjų valią, tai daugiau už ją nebalsuosiu. Lietuvos suverenas yra pati tauta, o, ne Grybauskaitė. Ir čia nėra nei meilės, nei neapykantos. Yra darbai, pagal kuriuos ir sprendžiame apie Prezidentus

   • suomis

    Įdomu tai, kad pvz. aš nebalsavau už Grybauskaitę. O dabar, balsuočiau. :)

   • Valentinas

    Audra,
    Grybauskaitė nekvestionuoja rinkėjų valios. Ji remdamasi įstatymų jai suteiktomis galiomis vykdo pareigą. Aš, balsavęs už Grybauskaitę labai džiaugiuosi, kad ji puikiai vykdo savo pareigas ir atstovauja mano valią. Kai kurių dalykų, tipams, kurie laiko normalu lankytis blogos reputacijos oligarchų/politikų jubiliejuose tiesiog neduota suprasti.

    • mielas Velntinai, darotės panašus į M.Adomėną. Tulžimi neužsprinkite. O tai dar paskui giminės mane apkaltins.

   • Kreatyvinis

    Grybauskaitė yra priešpastačiusi save visuomenei ir arogantiško elgesio dėka formuoja kriminalinę aplinką, kuri jaučiasi nebaudžiama šalia jos.

    Taip pat, kaip daugelis žino Lietuvoje, būtent ji asmeniškai VSD pagalba seka įvairius politikus, politologus ir verslo subjektus.

    Kas leido Grybauskaitei sekti žmones ?

    Kodėl, kaip dauguma žino, ją įtakoja V.Landsbergis, kuris kenkia visai Lietuvos tautai bei siurbia mokesčių mokėtojų pinigus, kuriais aptarnauja giminaičius ?

 • Stogas

  Nz, bet man negaila murdomos darbo partijos…. pakso buvo kazkodel tai gaila… soceldemokratus dar kazkaip pakesciau (bent 2-3 metus) …. Gal prezidente stumdydama darbo partija ir neteisi, bet man ju negaila…
  Nebus sitos valdzios , bus kita.. nebus kitos bus sita…

  Tiksliai zinau, kad nenoriu progresiniu mokesciu (nes man sumazes alga) , Nenoriu NT mokescio, nes man ji ir teks mokes, Nenoriu transporto mokescio- nes man ji ir teks moket…

  • Ignas

   Stoge, NT mokestis, kaip ir automobilių, yra būtini. Turto mokesčių išvengti (t.y. pavogti iš sąžiningai mokesčius mokančių) taip paprastai nepavyks, o atsiradusiomis papildomomis įplaukomis į biudžetą bus galima sumažinti gėdingai didelį (vieną didžiausių ES) darbo jėgos apmokestinimą. Tai tavo dardaviui leis lengviau kvėpuoti, gal net padidinti atlyginimą, taip pat žymiai pagerins Lietuvos investicinę aplinką.

   P.S. komentaras visiškai ne į temą.

   • Stogas

    Ignai, kazkoki tai bluda duodi… as savo busta nusipirkau uz SAZININGAI uzdirbtus pinigus, bei 20 metu moku bankui uz paskola.
    NT – mokestis yra bausme uz tai kad turi buta, nama, ar sodyba!
    Dzin man tas menamai galimas algos padidinimas, jei ja is karto grazinsiu per mokescius didesne israiska …
    Deja, mano darbdavys kvepuoja geru ritmu ir investuoja , maza, kai kam nepasirodys..
    „isvengti NT t.y. pavogti iš sąžiningai mokesčius mokančių“- kaip galima pavogti is saves ? Gal gerei ?

    • Ignas

     Stoge, nekaltinau paties mokesčių nusukinėjimu, kalbu bendrai. Taip pat nekalbu ir apie konkrečius taikymus/netaikymus būsimo NT ir auto mokesčio atvejus. Viską reikia dorai apskaičiuoti, „išdiskutuoti“ ir padaryti tai protingai. Tiesiog aš „už“ pačią idėją – turtas turi būti apmokestinamas.

     O „bauda“ išvadinti bet kurį mokestį galima, tik toks pasakymas bus gryna nesąmonė :)

     • Stogas

      Nt mokestis mokesciu nesamone, – Bausmes mokestis.
      Turtas isigytas uz legalius (po mokesciu) pinigus vel apmokesdinimas. Dar geriau- dar neismokejus paskolu, paskolos apmokesdinamos NT mokesciu. Pavydo mokestis ! Tai geriau jei zmogus ne taupo, o geria, vazineja po keliones, nuomuojasi buta.

      „Bauda“- visu mokesciu pavadinti as bent neturiu fantazijos, Sveikatos draudimas, pajamu mokestis.. pvm irgi suprantamas.

      O jei turi buta, ne snapso buteli, sast – mokestis. Bausme ilguoju periodu.! Briedas.

     • Ignas

      O kieno dėka tu savo NT įsigijai? Nejau manai, kad vien tik savo pastangų? Visuomenė, pvz. tavo darbdavio (klientų) klientai neprisidėjo prie tavo sėkmės? Tai gal reikėtų ta sėkme truputį pasidalinti? :)

      Juolab, kad tas mokestis būtų įvedamas kitų mokesčių (konkrečiai – darbo jėgos) mažinimo sąskaita. Rastųsi daugiau vartotojų, dėl ko augtų ir tavo darbdavio užsakymų skaičius (nauda ir tau).

     • Stogas

      Ignai, mali daug nesamoniu.

      NT as nusipirkau savo darbo rezultatu pasekoje. Tiksliau sakant liko dar 10 metu isimoket. Mokescius LR sumoku laiku ir be vokeliu. As niekam nesu skolingas arba dekingas. Man sumoka as atlieku darba, paslauga. Atleik , pridejus man mokesciu pardavimai ES produkcijos neisaugtu, deja, kaip ir alga.

      Jei as netaupyciau NT, tai gerciau . Tokiu atveju mano pragerti buteliai nenestu man papildomo mokesciu iki grabo lentos… neligybe. Jei perki auksa, paveikslus, geri, keliauji- tavo isigitos prekes nera papildomai mokesdinamos iki grabo lentos. Plesimas !

      Valdzia turetu rupintis , kad pajamos , uz kurias perkamas NT, butu po mokesciu. Ne juodi ar lengvatinu apmokesdinimu. Tai faktas.

    • briedis

     Pala pala, pone stogai, tai už ką gi jūs būstą nusipirkot? Ar už sąžiningai uždirbtus pinigus, ar už banko paskolą? (pats gi rašėt)
     O mokesčius mokėti teks..)) Gaila, bet teks (man irgi gaila, bet dar labiau pikta, kai tie mokesčiai į purvinas balas keliauja)

     • Stogas

      Briedi, puse sumos inesiau grynais is algos. (po mokesciu , sodrai, draudimui…). Taupiau 10 metu kaip zuikis edziau tik morkas ir bulves. Kita dali bandau isimoket bankui. Pavogiau tik 100 lt gyvenime be mokesciu.
      Tikiu, kad NT nemokesdins, nes tai „pavydo “ mokestis. Gal atsipeikes?
      O i balas lopyti keliams galetu benzino (kuro) akcizo pajamos.

     • Stogai, pagal tokią logiką gaunasi, kad visi mokesčiai yra pavydo mokesčiai… Tuomet, kad nepavydėti, reikia išvis atsisakyti mokesčių, išvaikyti Parlamentus ir visas valstybines institucijas ir pereiti į akmens amžiaus laikus… Tokio „progreso“ norite?

     • Stogas

      Simas,

      Mokesciai turi but teisingi su tam tikra paskirtimi, Pvz Sveikatos draudimas, sodrai, pajamu mokestis, PVM. Tai suprantama.

      Bet jei tavo alga , po visu galimu mokesciu, generuos dar mokescius iki gyvos galvos , nes pirkai NT (ne snapsa, mergas , papuosalus) – yra biedas ir bauda! Pavydo mokestis!

      Nevaryk to, ko nesakau…

     • Stogai, o kas teisinga, tai jau nuspręsite tik Jūs? O kurgi dingo tas konservatorių propaguojamas solidarumas? Vėlgi noriu grįžti prie esmės. Kodėl gi tai pavydo mokestis? Tik dėl to, kad Jums taip atrodo?

     • Stogas

      Simai, o norite nuspresti Jus ? O kas tas solidarumas? Buoze esi, vadinasi per galva… snapsa pirk geriau !

      O kodel taip geda Jums del pavadinimo- Pavydo moketis ?

     • Na gi jau parašiau žemiau dėl ko žmonės vienodus dalykus suvokia ir vadina skirtingai – kiekvienas pagal savo sugedimo laipsnį. Jei Jums atrodo, kad kažkas taip nori daryti dėl pavydo, tai man atrodo, kad tai puikus solidarumo pavyzdys. Ir konservatorių rėmėjai labai greitai užmiršo, kad patys labai daug šnekėjo apie solidarumą. Beje, o kodėl ES senosios valstybėse niekas nešneka apie pavydą? Jie gal kitokie žmonės ir neturi pavydo jausmo? Bet gi solidariai moka…

  • briedis

   Gaila, pone stogai, to kačiuko kurį Biliūnas vaikystėje „kliudė“. O ši partija vien už Lietuvos pažeminimą Maskvoje vilko bilietą užtarnavo. Ne visai tas žodis- gaila negaila.
   Tas žodis būtų „turim ar neturim savigarbos?“- vienok situacija…
   Apskritai šiuo atveju pritariu prezidentės veiksmams, netgi jei tie padiktuoti ambicijos. Nes kaip gi dar kitaip sustabdyti“durnių įjungusius“ politikierius, kurie vidury baltos dienos atviru tekstu spjauna į savo pačių prievoles ir tedaro savo miglotą bizniuką.

   • Arturas

    Kaip sustabdyti? Taigi labai paprasta – neišrinkit į seimą ir galėsit pamiršti problemą visiems laikams.

    • Ignas

     Bet juk jūs pats žinote, kad čia susiduriame su vienu iš didesnių demokratijos trūkumų – dviejų „bambalinių“ balsai yra verti daugiau nei vienos mokytojos balsas. O „bambalinių“ išrinkta valdžia niekada nedirbs taip, kad „bambalinių“ sumažėtų. Taigi, pasiūlymas tamstos pakankamai skystas :)

     • Sejanus

      Tai nėra demokratijos trūkumas, tai privalumas, mat demokratinėse valstybėse bambaliniai turi lygiai tokią pačią teisę būti atstovaujami seime ir išsirinkti atstovus pagal savo kriterijus, kaip ir tamsta. Bambalinių pasirinkimas netinka tamstai, tamstos pasirinkimas tikriausiai netiks bambaliniams, man greičiausiai netiks ir tas ir tas pasirinkimas, ir visiems teks su tuo susitaikyti.

      Žmonės, kuriuos vilioja kažkokios privilegijuotos kastos renkamos valdžios idėja, kažkodėl visada mano į tą kastą pakliūsiantys. Save juk visi laiko labai protingais ir kompetetingais, čia tie kiti yra runkeliai ir balsuoja neatsakingai :)

     • briedis

      Artūrai ir Ignai. Oi gal baikit vieną sykį ir jūs durnių klijuoti, nes yra pulkelis, kuris geriau už jus tą daro.
      „Išrinkta, parinkta, bambalinių ar kostiumuotuojų, bet dar niekas šitame pasaulyje „valdžios“ neišvengė- netgi Robinzonas Kruzas (jam teko pačiam sau valdžia būti)
      Čia ne ta kalba apie tai, kas „yra teisingas“, o ta, kad akivaizdžiai purvinas į higienistus gal tegul nesiperša…?

     • Ignas

      Gal jūs ir teisus, Sejanus. Vis dėlto, demokratijos viduje nėra galimybės išvengti vidinės kovos („bambaliniai“ vs mokytojos, protingi vs kvailiai, aukštuomenė vs prastuomenė ir t.t. – kuo tik save belaikytumei).

      Ir štai čia atsiranda terpė įvairiausio plauko bei interesų politikams, kurie, išstudijavę pasirinktos tikslinės visuomenės dalies silpnumus, ja sėkmingai manipuliuoja. Lieka tik atsakyti į klausimą, kuria visuomenės dalimi manipuliuoti yra paprasčiausia?

   • Stogas

    Briedis, as mastau taip- jei prileido prie rinkimu, tai turi duoti ir visas skirtas privilegijas.
    Savigarba politikoje? Br… nebet pasiekus komunizma!

    DP negaila, tegu zaidzia su prezidente . Yra ka paskaityt, ka pasneket ka parasyt… visi laimingi . VU aplamai kiaura para rodo per TV.

    Mane tai pat pazemino, kai valstybe duotas garantijas PF juos isdraske. Mane isdure ir pasiaiskinimas neidomus…

 • briedis

  Dar pridursiu dabar jau „konstitucijos dvasios“ paįtakotas- ta mūsų valstybė toje pačioje konstitucijoje apibrėžta kaip demokratinė (tai, beje, reiškia, kad prezidentė tiesiog negali „parašyti dekreto“, kuris uždraustų darbo partiją. Bet nereiškia, kad ji privalo tylėti). Bet ne apie tai- kaip manote dera „kompetetingosios ir prityrusios ponios Graužinienės“ egzaltuotas ir pakylėtas šūkis darbo partijos kažkokiame susiėjime- „vesk, vade, mus į pergales“ su demokratijos principais?

 • Fredis*

  Po ankstesnių rinkimų šalis susidūrė su panašia problema – mes, šalies piliečiai, neturėjome tinkamo kandidato į kultūros ministro vietą.
  Dabar problemų tik pagausėjo – neturime kandidatų į ministrus bent į penkias pozicijas: kultūros, švietimo, ūkio, vidaus reikalų, žemės ūkio reikalų…
  Kadangi pagal Konstituciją formaliai kandidatų parinkimui įtaką turi ir Prezidentė, todėl ir matome įprastą JE (hiper)aktyvumą.
  Apsnūdusioje ir mažai pilietiškoje visuomenėje visą laką kas nors imasi iniciatyvos. Poroje rinkimų į Seimą labai aktyvi buvo Darbo partija, net iškelta byla dėl mestų į kovą galimai neskaidrių pinigų ir atsiradusi atsvara Darbo partijai – šalies Prezidentė.
  Politikos apžvalgininkai (R.Valatka) mėgsta viską komentuoti atvirkščiai, jų manymu „politinį cirką“ sukėlė Prezidentė, pareikalavusi iš kandidatų anglų kalbos žinių. Reikėtų sakyti, kad nekvalifikuotiems, komiškiems, nesavarankiškiems, pajuokai pateiktiems ir nekritiškai atsidavusiems Uspaskichui kandidatams buvo įvesta žeminanti procedūra, kuri buvo eskaluojama tik publikai, tai tebuvo tik viešųjų ryšių triukas, o motyvai už uždarų durų yra visai kiti.
  Labai simboliška, kad išoriškai šalis kliūna už kultūros ministro posto, – ilgametės „bambalinės demokratijos“ (balsų už 10-20 litų pirkimo) išdava. Z.Vaigauskas ir kompanija nėra tie žmonės, kurie gali efektyviai, sklandžiai ir skaidriai surengti rinkimus į Seimą.

  • suomis

   Pirmą kartą su Fredžiu sutinku. :)

 • Marius

  Pritariu surašytoms Artūro mintims. Boba siautėja: įsivaizduoja esanti valstybės vadovė, nes ją išrinko tiesiogiai, tad geriau žinanti kam ir su kuo daryti koalicijas…

  Antra, bent man yra aišku reikia keisti konstituciją su dar labiau aiškiomis ir konkrečiomis formuluotėmis ir be istorinio melo Konstitucijos preambulėje. Įtraukiant apibendrinimus iš išaiškinimų.
  Tą 1998 metų KT nutarimą aš žinojau, visgi skaitydamas dabar matau tą nuolatinį, metai iš metų besikartojantį KT nesugebėjimą remtis vien tik Lietuvos Respublikos Konstitucijos: apeliuojama vis į kitas valstybes, imamas pavyzdys iš kitų valstybių. Kur Lietuvos konstitucijoje yra įrašyta norma žiūrėti į užsienio pavyzdį? Visgi man būtų įdomu sužinoti teisininkų nuomonę dėl tos formuluotės: „darytina prielaida, kad Respublikos Prezidentas negali laisvai pasirinkti“. Prielaida gi nėra nurodymas?

 • Žiūriu, kad čia atsirado tokių „specialistų“, kurie pagal virtualių pašnekovų reakciją gali nustatyti asmens politines (jie tiki, kad ir ne tik jas) pažiūras… Lenda iš maišo nemokšiško trolinimo yla. Ant tos ylos jau pasimovė L. Ulevičius (ir ne tik jis), kuris irgi išmąstė, kad tam tikros virtualios reakcijos gali nusakyti žmogaus pažiūras ir net slaptus kėslus… Bet bėda yra ta, kad internetas neperduoda žmogaus emocijų ir tas emocijas, pagal savo sugedimo laipsnį ir savo iškreiptus lūkesčius, kiekvienas trolis sugalvoja pats… O jei ir perduotų tas emocijas, tai visiškai nieko nereiškia, nes kiekvienas žmogus į skirtingus dirgiklius reaguoja savaip ir vis tiek nemokšos pripaišys jiems savo išgalvotas priežastis…

  Tai labai gerai žino žmonės, kurie moka naudotis puskvailių (kitaip tariant – dundukų) nemokšiškumu. Taip nemokšiškas trolinimas (sakyčiau nekontroliuojamas) tampa pop kultūros dalimi…

 • Artūrai

  ir aš padariau tą pačią klaidą 2009 m., nors buvo perspėjančių balsų, bet nelabai jais tada matyty buvo tikima..

 • Izbliondimas

  Manau, kad viso to, kas vyksta, – didžiausias kaltininkas yra mūsų Tauta.
  Ir dėl to, kas anksčiau vyko, – kalčiausia manau tra Tauta. Juk ji leido pavogti Sąjūdį ir juk ji vagims leido sunaikinti kraštą.
  O štai dabar taip pat, – geriausiai tiko į prezidentus prof. K. Prunskienė. Ji mokėtų gražiai sugyventi ir su visais kaimynais ir su vokiečiais ir su amerikonais. Bet Tauta leisdavo ją užkapoti sakykime banditams (apsipeliams patriotais…).
  Taigi.
  O dabar dideles klaidas padarė visi trys.
  Labiausiai JE, kad neprisileido pokalbiams A. Butkevičiaus prie arbatos dėl to formavimo kabineto (atseit dėl to, kad ne su TS susidėjo, o su DP). Bet dėl to ji vėliau jau pati labai kentės, nes bus pastatyta panašiai kaip TS buvo pastačiusi JE A. Brazauską. Jei tik to panorės LSDP ir DP.
  Dideles klaidas padarė ir DP vadovas. Baltraitienę reikėjo statyti Seimo pirmininke. Graužinienei taip pat reikėjo rasti aukštas pareigas Seime. O Seimo pirmininkas būtų geriau tikęs Švietimo ministru. Ir t.t. ir pan. Dėl jo parinktų kadrų, kaip ne kaip, JE ekselencija yra teisi.
  A. Butkevičius daro klaidą, kad per daug save alina smulkmenose. Geriau kasdien surinkti savo komandą iš kokių 7 žmonių, kurie visa tai, pagal jo nurodymus, darytų. O ne jis pats. Paklos sveikatą. O dėl ko, – juk čia vyksta vos ne banditizmas, pekla. Kam pasiduoti toms TS intrigoms. A. Butkevičiui, manau, reikia aplamai kuo toliau laikytis nuo tų pabaisų.
  Kaip ir šio blogo šeiminkui, – nuo čia besilankančių banditinių pakalikų. Net jų šešėlio neprisileisti. Banditas yra banditas, – jo nepakeis niekas. Tai kumečio ainio genai (vagies, intriganto ir t. t., ir pan.).

 • Makmerfis

  ale protingai žaidžia ta mūsų Karatistė, nu o jei naujai išrinktieji lodoriai pasimauna, tai patys kalti. Juk, atrodo, jau visuotinai pripažįstama, kad politika – ne vertybių įgyvendinimas, o purvinas interesų laukas, ar ne taip? Ergo, ir priemonės leidžiamos visos (šiuo atveju – teisinės). Kad ir kaip nemėgčiau prezidentės, šiuo atveju sveikinu „naujųjų“ užšachavimą.

  • Sejanus

   Jei ne paslaptis, kas tos mistinės „vertybės“ apie kurias visi tiek kalba? T.y., aš žinau ką kasdieninėje kalboje reiškia žodis vertybė – kažkas vertingo, kažkas ką kas nors vertina. Bet va politikoje niekaip nesuprantu, kas tos vertybės – ypač, jei apie jas kalbama kaip apie priešybę interesams.

   • Makmerfis

    na, lietuviškame kontekste vertybių ir interesų priešpriešą aš suprantu šitaip: vertybėmis yra grindžiamas visos valstybės, tautos bendrasis Gėris (kad ir kaip galbūt ši senovės graikų filosofų sugalvota sąvoka gali atrodyti pasenusi ar realiatyvi šiais postmoderniais laikais) kaip siekiamybė, interesai – siauras klaninis, partinis naudos siekimas: svarbu kuo daugiau atsirėžti man, mano chebrai, nepaisant, kaip tai atsilieps visiems likusiems bendrapiliečiams, suprantant, kad elgiamasi chamiškai, nusikalstamai, vagiama iš visų likusių. Pvz., jei tautiškumą laikome vertybe, atitinkamai bus organizuojama švietimo ir socialinė politika. Interesai, be abejo, labiau siejasi su egoistišku materialinės naudos, galios siekimu (ir dažniausiai – bet kokiomis priemonėmis).

    • Sejanus

     Na daugmaž aišku, sakydamas interesai turi omeny asmeninius politikų interesus, o ne jų rinkėjų interesus.

     Nes šiaip, pavyzdžiui, materialinė gerovė man yra labai didelė vertybė, didesnė už tarkime tautiškumą. Norėčiau, kad politikai už kuriuos balsuoju ir gintų šią mano vertybę. Bet materialinę gerovę kurtų visoje šalyje, o ne tik sau asmeniškai ir savo draugams :) Tačiau spaudoje dažnai supriešinama, pvz., kai politikas priima savo šaliai ekonomiškai naudingą sprendimą, rašoma, kad ekonomika laimėjo prieš vertybes ar pan., tai pasidarė įdomu, kas čia tokie turi monopolį vertybėms nustatyti.

 • Auksinis kardas

  Keista, tiek daug atsiliepimų, bet nemačiau kalbančių apie esmę. Gal tik koks vienas ton pusėn :-)

  Iš Konstitucijos straipsnio matome įpareigojimą konsensusui dėl skiriamos Vyriausybės: Prezidentui neabejotinai suteiktos galios būti viena iš konsensuso formavimo atramų. Tai ir yra valdžių padalijimo, bet kartu ir jų sąveikos, suminio produktyvumo forma. Jei Prezidentui nepriimtinos, ir netaps priimtinos kažkurios kandidatūros, jis turi visišką teisę ir galimybę jų netvirtinti – taip ir pasielgs. Net jei požiūrių konflikte kitoji šalis taip pat stipriai kažko norės, savaime tai nieko nereiškia, nes reikės to, kas Konstitucijos numatyta: konsensuso, dabartinėje prasilenkimo būklėje reikalaujančio kompromisų. Jei ne viskas bus sudėliota per 15 dienų, tebus patvirtinama, ir toliau trečiajai valdžiai – Seimui pristatoma tai, kas jau surikiuota į vietas kitų dviejų sutarimu. Trūkstamos dalys papildys vėliau, jei tokiam sutarimui prireiks ilgesnio, nei numatytas kertiniams veiksmams, laiko.

  Tokia yra esmė. Pro aistras, norus ir nenorus, neverta kibti į kažkurių tekstų kažkurias raides, nes esmė svarbiausiame tekste nusakyta pakankamai aiškiai, ir KT bet kada galės tai išaiškinti nesuprantantiems. O Grybauskaitės vieta šiuo metu – Prezidentūroje, vienoje iš trijų kertinių, vaisingais sutarimais pirmyn judančių valdžių. Taip pat šiandien girdime, kad Vyriausybės pagrindą, kaip jai ir numatyta, ji patvirtins, viskas tvarkingai juda pirmyn.

  • Pritariu Auksinio kardo nuomonei.

   Prezidentė prisiima atsakomybę už skiriamus ministrus arba ne. Kiek ilgai (plačiai) ji gali reikšti abejones – konstitucinis klausimas, kuris nėra aiškiai atsakytas ir 1998 metų nutarime to atsakymo nėra. Tinkamiausias sprendimas būtų netempiant laiko šį atsakymą gauti Konstituciniame teisme. Nes tuo atveju, jeigu Konstitucija nustatytų tam tikrus „abejonių laiko limitus“, tai kartu sumažintų ir Prezidentės atsakomybę už daromus sprendimus.

   • 7x

    Netgi galima sakyti, kad prezidentė, tempdama gumą ir nesikreipdama į KT, „trolina “ Butkevičių.

  • Auksinis kardas

   Kartu, Grybauskaitė turi problemų, tik jas parakinėti derėtų delikačiau, nei daro kukliai nutaikyta šio įrašo patranka. Ir kalbu štai apie ką: šiandien lryte pasirodė toks labai netgi įdomus Gražinienės atvirumas, kuris puikiai paryškina kodėl krenta Prezidentės reitingai, ir kur Grybauskaitė nederamoje vietoje. Nuoroda čia: http://www.lrytas.lt/lietuvos-diena/aktualijos/l-grauziniene-apie-d-grybauskaites-egzamina-neleisiu-zeminti-nei-saves-nei-kitu.htm

   Apibendrinant, Graužinienė taip pat pasirodo kaip dorais principais, skaidrumu norintis gyventi žmogus, – ne mažiau už Prezidentę, iš kurios tikimės ne vien tokių deklaracijos ir nežaboto valdingumo. Kai pradedame kalbėti apie tokius, štai, žmones iš praeities, kurie dar teisingai pamena kaip ir kodėl reikėtų būti padoriam, gerbiamam, sudėjus keletą panašių vienoje vietoje, akys neblogai mato skirtumus, bei kur ko per daug, ar per mažai. Kuklumas ir saikas yra vienos dorybių, kurios gerbiamam žmogui puoselėti priklauso. Ir pasiekiama tai ne per kokias kovas – numurdymus į „savo vietą“, tai vyksta per deramos savosios vietos pripažinimą pačiam sau.

   • suomis

    Iš šio interviu ir matosi, kodėl Prezidentė nepatvirtino jos kandidatūros. Niefig po maskvas važinėti šikant ant šalies, kurią tu atstovauji. O dar tokia kvaiša nori tapti ministre. Nėra platesnio požiūrio pas Graužinienę, dėl to jos kandidatūrą ir atmetė. Viskas paprasta.

    • Auksinis kardas

     Nu tai nefig ir partinėje mokykloje dirbti iki paskutinės ten mokamos algos. Kalbama ne apie tos sferos kategorijas.

     • suomis

      O va čia jau ne viskas taip paprasta, kaip mums atrodo. Įjunkit fantaziją. ;)

     • suomis

      Paskaitykite visus jo straipsnius. Man asmeniškai jie labai patiko. Tada, geriau matosi ir šiandieninė Lietuvos politinė situacija ir iš jos teikiamos preferencijos.
      http://www.satenai.lt/?s=Andrius+Martinkus

 • Izbliondimas

  Manau visi supranta, kad DP turėjo tą juodąją buhalteriją.
  Kaip ir visi supranta, kad jas turėjo ir kitos stambios partijos.
  Ir kad tose buhalterijose funkcionavo ne tik vagių pinigai (oligarhų), bet ir užsienio valstybių.
  Tad žmones labiausiai gal ir piktina selektyvumas.
  Kad tesia tik vienus. O neteisaa kartu ir kitų.
  Kitas dalykas, kad dar nėra nuteista partija, ir kol kas yra prileidžiama į rinkimus ta partija, kuri organizavo (gal) ginkluotų žmonių žygį prie Lietuvą į pakaunės miškus, kuri organizavo (gal) gėbisto (gal), t.y. vieno žmogaus nužudymą (po to juk buvo dar serija keistai mirusių…) ir t.t. ir pan. (kaip Bražuolė).
  Man čia yra esmė. Selektyvume.
  Antra. Dar kai ėjo kalba apie čekinę prichvatizaciją, tai jos autorius (a.a.) įspiestas į kampą vis pasakydavo – teismai spręs.
  Ir niekam nekilo tada paklausti, o jei tesimų Lietuva neturės…☺

 • Birbynė

  Vaikams ir pencininkams galiausiai iškovota teisė į žvejybą!!! Bene visus 2012 metus prezidentė stūmė šį prilygstantį Jėzaus darbams gigantišką projektą ignoruojamą marazmatinės žiniasklaidos ir siaurapročių politikų užsiėmusių kažkokiais rinkimais, elektrinėmis, elektros tarifais ir portfelių dalybomis. Istorija parodys, kad po daugelio šimtmečių išliks tie, kurie valgė Grybauskaitės iškovotą žuvį.

 • Makmerfis

  kaip visada taiklus ir argumentuotas S.Spurgos politinis komentaras: http://www.lzinios.lt/Komentarai-ir-debatai/Ar-sugris-stagnacija (išties žiauru, kai šalies ateitis patikima visokiems raudono raugo ir tikrai nebepataisomiems brudauskams)

 • sataniuga

  Prezidentas gali ir turi išnaudoti savo galias formuojant vyriausybę. Man Vėsaitė, kaip ir Baltraitienė su Graužiniene ministerijose taip pat atrodo klaikiai. Taip, mes išsirinkome tokius atstovus ir taip, mes turime teisę reikalauti, kad valstybės vadovas parinktų mažiausias blogybes. Hipotetinė situacija, gerb. Račai: tarkime rinkimus laimi hipotetinė partija ir hipotetinis premjeras skiria socialinės apsaugos ir darbo ministru M. Adomėną, o kultūros ministru A. Užkalnį. Prezidentas tokią vyriausybę blokuoja (netvirtina), seimas kreipiasi į KT dėl prezidento apkaltos, ką rašytumėt tuomet? Atsakymo nereikia :)

  • mielas sataniūga, tamstos hipotezė labai hipotetinė, nes nežinau, iš kokių durnių turio būti sudaryta partija, siūlanti M.Adomėną ir A.Užkalnį į ministrus. Na, nebent atskilusi nuo TS-LKD dalis, kurios pirmininkas yra M.Adomėnas, o pavaduotojas – A.Užkalnis.

   Bet labai hiptetiškai – rašyčiau panašiai kaip dabar, prezidentei nenumatyta teisė laisvai rinktis ministrus ir nors siūlomi kandidatai tra visiški dundukai, atsakoybė už juos tenka premjerui. Beje, visi šiuo metu siūlomų, mano nuomone, įskaitant net B.Vėsaitę ir L.Graužinienę, yra kokiomis dešimt galvų aukščiau nei tamstos paminėti hipotetiniai kandidatai. Čia, žinoma, tik mano asmeninė nuomonė.

   • Edgaras

    Ne nu rimtai? Aš suprantu gali nepatikti asmeniškai asmuo, bet kad Vėsaitė 10 galvų aukščiau Adomėną, really?

    • Aha, tikrai per daug. Man atrodo, kad ji aukštesnė tik 8 galvomis. Edgarai, o kodėl neparodėte savo paskaičiavimų?

   • Fredis*

    Labai vertinga Tinklaraštininko nuomonė, rodanti asmens brandą. Tik vienas klausimas: kodėl ne trimis, devyniomis ar galvų aukščiau?
    Skaičių simbolinė reikšmė: http://peperonity.com/go/sites/mview/ceris/18609123,
    o štai čia lietuvių liaudies dainos posmas iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto rankraštyno:

    Ant aukšto kalno
    Trys ąžuolėliai
    Po devynias šakeles.
    Ant kožnos šakos
    Po gegužėlę
    Kas rytelį kukavo.

    Skaičiaus „10“ nėra nors Tu ką…

   • Valentinas

    Prezidentė laisvai renkasi ministrus?
    Adomėnas 10 kartų dundukesnis už Vėsaitę?
    Račas tikrai gyvena toje pačioje visatoje su kita Lietuva?

    • mielas Valentinai, Račas tikrai gyvena kitoje visatoje nei tamsta. Nes ten, kur tamsta man nesinori. Viskas per daug paprasta ir aišku.

     • Valentinas

      Mielas Artūrai,
      Būtent jums visada viskas aišku ir paprasta. Šiuo atveju jums aišku ir paprasta, kad prezidentė vykdo planą ir bando pakeisti rinkėjų valią, todėl jai reikia parodyti jos vietą. Primityvu. Šlykšiuosiu jumis kasdieną vis labiau.

     • mielas Valentinai, vemkite sau tiesiai į sterblę. Gal palengvės. Ir gal nebeateikite, jei taip šlykštu. Aš čia tamstą laikau tik demokratijos ir iliustracijos sumetimais. Tokių padarų kaip tamsta ne dažnai sutiksi. Būtina pamatyti.

   • Fredis*

    V.Laučius, delfi.lt, apie šiukšlių maišą ir kaip Radži ieškojo kultūros ministro: „Šelmis Viktoras patinka žiūrovams kaip aktorius, bet tautai kaip jos atstovas gali ir nepatikti. Kaip liudija Tautos prisikėlimo partijos patirtis, už balaganą gali būti mielai balsuojama, bet balagano politinė ateitis – šiukšlių maišas. V. Uspaskichas, savo ruožtu, žadėjo elgtis solidžiai, bet jau dabar nusirita iki balagano. Kad ir kultūros ministro skyrimo atveju. Skonio varguoliai mėgsta žiūrėti, kaip Radži ieško žmonos. Bet ir jiems gali nebepatikti, jei Radži pradės ieškoti nebe žmonos ar vyro, o kultūros ministro.“

 • na jau

  aš kažko nesupratau, ar Račui patinka formuojama vyriausybė? A?