Kuo panašios Zita Zamžickienė ir Ala Pugačiova?

Ala Pugačiova – tai tokia Rusijos dainininkė. Žinau, kad apie Rusijos dainininkus, aktorius, žurnalistus kalbėti negražu ir nepatriotiška, bet, kiek pamenu, nei Zvonkė, nei Bunkė, nei Liesis, nei Tarasovas, nei Nemycko apie milijonus nedainavo. O Marijonas dainavo apie tris, todėl netinka.

O štai A.Pugačiova dainavo apie milijoną raudonų rožių.

Zita Zamčickienė – tai tokia Lietuvos žurnalistų etikos inspektorė. Kuri nagrinėja įvairius skundus, priima sprendimus ir juos pasirašo.

Z.Zamčickienė nedainuoja. Bet su A.Pugačiova ją sieja milijonas. Ne rožių ir ne dilgėlių.

Milijonas Facebook vartotojų, kuriuos Z.Zamčickienė visai neseniai ne daina, o savo parašu pavertė viešosios informacijos rengėjais ir skleidėjais.

Sakysite, negali būti?

Aš taip sakiau jau tada, kai L.Slušnio Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija – mano supratimu – visiškai neprofesionaliai ir nekompetentingai nusprendė, kad žurnalistų FB profiliai turi būti vertinami Etikos kodekso požiūriu.

Z.Zamčickienė, kuri nors ir nedainuoja, nuėjo dar toliau. Taip toli, kad kelio atgal, panašu, jau nebėra. Bet geriau pacituosiu:

… A.Ramanauskas, būdamas savo paskyros, esančios socialiniame tinkle Facebook, valdytoju, rengia ir skleidžia viešąją informaciją, todėl yra atsakingas už šios informacijos teisėtumą.

[…]

Remiantis socialinio tinklo Facebook veikimo principais ir taisyklėmis nėra ginčo, jog šis socialinis tinklas tam tikrus nustatytus kriterijus atitinkančiam asmeniui sudaro galimybę kiekvienam sukurti individualią paskyrą. […] Tai reiškia, kad socialinis tinklas suteikia platformą asmenims rengti ir skleisti informaciją. Todėl socialinio tinklo Facebook valdytojas (įkūrėjas) pagal Lietuvos Respublikoje įtvirtintą teisinį reguliavimą, galėtų būti laikomas viešosios informacijos skleidėju, tačiau jo buveinės vieta yra Jungtinės Amerikos Valstijos, todėl šio valdytojo veiklai netaikomi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimai. Tačiau savo paskyrą valdantis A.Ramanauskas yra Lietuvos Respublikos pilietis, gyvenantis Lietuvoje, rengiantis ir viešai skleidžiantis informaciją. Todėl, remiantis aptartomis Visuomenės informavimo įstatymo nuostatomis, jis laikytinas ne tik viešosios informacijos rengėju, bet ir skleidėju.

Iš dainos žodžių neišmesi, ir milijonas rožių niekada nevirs milijonu saulėgrąžų arba trimis pomidorais, todėl nuo šiol visi Lietuvos FB vartotojai yra viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai.

Jei netikite, štai jums dar pora posmelių iš Z.Zamžickienės dainos sprendimo:

Socialiniame tinkle Facebook esanti A.Ramanausko paskyra tiek turinio, tiek formos aspektu nėra tradicinė visuomenės informavimo priemonė, skirta informuoti visuomenę ją dominančiomis ir aktualiomis temomis. Tačiau įvertinus informacinių technologijų plėtrą, spartų jų vystymąsi ir šio proceso nulemtą visuomeninių santykių kaitą, konstatuotina, kad pagal tam tikrus požymius: informacijos viešumą, jos sklaidą ir prieinamumą, veiklos metodus ir galimybę kontroliuoti informaciją, konkreti socialinio tinklo paskyra atitinka informacinės visuomenės informavimo priemonės kriterijus.

[…]

Nepaisant to, kad socialinio tinklo paskyros ir jos valdytojo veikla bei teisinis statusas nėra specifiškai reglamentuoti Visuomenės informavimo įstatyme, tai nesudaro pagrindo teigti, jog socialinio tinklo paskyros valdytojas apskritai yra eliminuojamas iš teisinio reguliavimo sferos arba, kad toks asmuo pagal vykdomą veiklą negli būti prilyginamas viešosios informacijos rengėjui (skleidėjui), o jo valdoma paskyra, kuria teikiama tam tikro turinio informacija visuomenei – visuomenės informavimo priemonei. Todėl A.Ramanausko, kaip paskyros valdytojo atžvilgiu, kuris taip pat yra ir viešosios informacijos rengėjas bei skleidėjas, taip pat jo veiklai rengiant ir viešai skleidžiant informaciją savo paskyroje, esančioje socialiniame tinkle Facebook, tam tikra apimtimi yra taikomosVisuomenės informavimo įstatymo nuostatos, numatančios viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų teises bei atsakomybę.

Su kuo aš, žinoma, labai sveikinu visus Lietuvos FB vartotojus. Nes nuo šiol jūs visi galite prašyti informacijos iš bet kurios valstybės institucijos, taip pat galite reikalauti akreditacijos Seime, Vyriausybėje, Prezidentūroje ir visur, kur tik yra akredituojama.

Galite teikti paraiškas Spaudos ir rėmimo fondui, kokiam milijonui (ne rožių, o litų) gauti.

Mainais teturėsite paskelbti Vyriausybės pranešimus stichinių nelaimių, didelių avarijų ir kitų katastrofų, nekalbant jau apie karą, atvejais ir būti pasirengę visada paskelbti paneigimą, jei kam nors kartais nepatiks koks nors jūsų tekstas.

Ai, ir dar – jums reikėtų pasitvirtinti savo Etikos kodeksą arba bent jau vidaus tvarkos taisykles, kuriose turi būti nurodyta, kokios yra jūsų teisės ir pareigos.

Na, ir dar reikėtų pasirūpinti, kad visi jūsų pastarųjų metų įrašai būtų tinkamai tvarkomi, nes bet kas gali paprašyti jūsų pateikti įrašą, kuriame galbūt buvo pažeista garbė ar orumas ir jūs privalėsite tą įrašą pateikti.

Tiesa, ir Žurnalistų bei leidėjų etikos kodeksas nuo šiol jums bus privalomas.

Ir bus dalykų, kurių, jums nuo šiol negalima daryti. Tai yra:

  • skleisdami informaciją visuomenei, neturite iškraipyti teisingos, nešališkos informacijos bei nuomonių ir panaudoti tai savanaudiškiems tikslams. Viešoji informacija yra nesuderinama su žurnalistinėmis kampanijomis, rengiamomis pagal išankstinius nusistatymus ar tenkinant grupinius, politinius interesus;
  • privalote būti objektyvūs ir nešališki, pateikti kuo daugiau nuomonių ginčytinais politikos, ekonomikos ir kitais visuomenės gyvenimo klausimais
  • neturite propaguoti ar patraukliai vaizduoti rūkymo, girtavimo ar narkotikų vartojimo. Rūkymo, girtavimo, narkomanijos vaizdavimas pateisinamas tik kaip kontekstas, siekiant tikroviškumo;
  • neturite skleisti tendencingos ir šališkos informacijos apie religiją, neturite diskriminuoti kitų religijų;
  • turite aiškiai pristatyti religines organizacijas ir jų pažiūras, kad žmonės nebūtų klaidinami;

Bet juk smulkmena.

Nes nuo šiol jūsų visas milijonas. Kaip toje A.Pugačiovos dainoje.

Nes taip nusprendė Z.Zamčickienė, kuri nedainuoja. Bet į A.Pugačiovą vis tiek panaši.

Man tik įdomu, ar kas nors kreipsis į teismą, ar Z.Zamčickienės daina taps šlageriu?…

(7 balsų, vidurkis: 4,43 iš 5)
Loading...