Kol kas tik prašau…

Nors LSDP ir premjeras mane šiek tiek aplenkė, bet savo pažadus esu linkęs tesėti. Vilčių, žinoma, nedaug, bet nepabandęs juk niekada nesužinosi, ar ne?

****************************

Artūro Račo

Gyvenančio adresu:

xxxxxxxx

Tel: xxxxxx

e.pašto adresas:

arturas.racas@gmail.com

 

Žurnalistų etikos ir leidėjų komisijai

Vokiečių g.4/2, LT-01130

 

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai

Gedimino pr. 60, 01110 Vilnius

PRAŠYMAS

 

Prašau Jūsų įvertinti žiniasklaidos priemonėse dirbančių asmenų Algio Ramanausko, Audriaus Bačiulio ir Andriaus Užkalnio veiksmus Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo ir Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso atžvilgiu.

Minėti asmenys savo asmeninėse paskyrose socialiniame tinkle Facebook (A.Bačiulis savo įrašus Facebook paskyroje skelbia pseudonimu “Protingas Chamas”) paskelbė aiškiai Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimų neatitinkantį tekstą, kuriame, be kita ko, Lietuvos Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius vadinamas, atsiprašau, bet tenka pacituoti, “šūdu”, beždžione”, “idiotu”, “skystakiaušiu fufeliu”, Seimo nariai V.Uspaskich, V.Gapšys ir V.Vonžutaitė vadinami “metų šūdinąja trejybe”, pernai netikėtai miręs Seimo narys J.Veselka įvardijamas kaip “degeneratas” bei “runkelis, kurio pasisakymuose buvo ir nostalgijos smetoniškajam autoritarizmui, ir seno gero antisemitizmo, ir tiesiog konvencinio chruščiovka-virtuvinio šūdizmo su denatūrato tvaiku”.

Tame pačiame tekste, paskelbtame A.Ramanausko, A.Bačiulio ir A.Užkalnio, Seimo narys Povilas Gylys  vadinamas “metų šūdback”, taip pat “raudona kvislinginė lerva”, bakenbardiniu planinės ekonomikos klounu”, o visuomenėje žinomas Algimantas Matulevičius įvardijamas kaip “šūdų maišas”.

Ten pat televizijos laidų vedėjas Andrius Rožickas vadinamas “metų pavydžia žiurke”, “šūdų bartuku”, naujienų agentūros BNS darbuotojai – “gavrikais”, o BNS naujienų pranešimai – “šūdais, kuriuos savo ruožtu retransliuoja kiti žurnalistiniai klounai”.

Manau, kad šie, o taip pat kiti A.Ramanausko, A.Užkalnio ir A.Bačiulio paskelbtuose tekstuose esantys įžeidinėjimai daro didelę žalą Lietuvos žiniasklaidai ir visai visuomenei ir todėl į juos turi būti tinkamai reaguojama.

Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymo 46 straipsnyje nurodyta, kad Žurnalistų ir leidėjų etikos komisija, be kitų jai pavestų funkcijų, “rūpinasi žurnalistų profesinės etikos ugdymu” bei “nagrinėja profesinės etikos pažeidimus, kuriuos padarė žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ar jų dalyvių paskirti atsakingi asmenys informuodami visuomenę”.

To paties įstatymo 49 straipsnis nurodo, kad Žurnalistų etikos inspektorius prižiūri, kaip laikomasi Visuomenės informavimo įstatymo nuostatų, “vertina, kaip informuojant visuomenę laikomasi šiame ir kituose įstatymuose nustatytų visuomenės informavimo principų, teikia valstybės institucijoms siūlymus, kaip tobulinti jų įgyvendinimą” bei “atlieka viešosios informacijos stebėseną visuomenės informavimo priemonėse, išskyrus radijo ir televizijos programose”.

Pagal įstatymą žurnalistų etikos inspektorius vykdydamas savo funkcijas gali “įspėti viešosios informacijos rengėjus ir skleidėjus apie pastebėtus visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus ir reikalauti juos pašalinti”, “kreiptis į kompetentingas valstybės institucijas bei Žurnalistų ir leidėjų etikos komisiją dėl pastebėtų šio įstatymo ir kitų visuomenės informavimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimų”,  “administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais surašyti administracinių teisės pažeidimų protokolus” bei administracinių teisės pažeidimų kodekso nustatytais atvejais nagrinėti administracinių teisės pažeidimų bylas ir skirti administracines nuobaudas”.

Teikdamas šį prašymą atkreipiu dėmesį į Žurnalistų etikos ir leidėjų komisijos 2012 metų gruodžio 10 dieną priimtą sprendimą dėl A.Matonio skundo, kuriuo Komisija iš esmės pripažino, jog tinklaraščiai yra visuomenės informavimo priemonė ir jiems turi būti taikomi isuomenės informavimo įstatymo ir Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso reikalavimai, taip pat į 2012 metų gruodžio 11 dieną portale Delfi paskelbtą (http://verslas.delfi.lt/Media/komisija-rasydamas-apie-prostitutus-baciulius-ir-matonius-aracas-pazeide-etikos-kodeksa.d?id=60204159 ) Žurnalistų etikos inspektorės Zitos Zamčickienės nuomonę, jog tinklaraščiams galioja Žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas ir kiti įstatymai. Kartu noriu atkreipti dėmesį į tai, jog A.Ramanausko, A.Užkalnio bei A.Bačiulio socialinio tinklo Facebook asmeninių paskyrų įrašus prenumeruoja ir skaito po kelis tūkstančius asmenų, o tai yra gerokai daugiau nei didžiosios daugumos Lietuvos tinkalaraščių skaitytojų skaičius (http://loger.lt/).

Atsižvelgdamas į tai, tikiuosi, kad Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos komisija bei Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba tinkamai atliks jai Lietuvos įstatymų pavestas funkcijas ir deramai įvertins žiniasklaidos priemonėse dirbančių arba sutartis su jomis turinčių asmenų – A.Ramanausko, A.Užkalnio ir A.Bačiulio – veiklą darant žalą Lietuvos žiniasklaidai ir visai visuomenei.

Pagarbiai

Artūras Račas

Priedas: A.Ramanausko, A.Bačiulio, A.Užkalnio socialinio tinklo facebook paskyrų kopijos bei paskelbto teksto kopija

(30 balsų, vidurkis: 3,00 iš 5)
Loading...