LŽLEK kvankos ir jų naujas (senas) vadovas L.Slušnys

Kaip tik šiandien, duodamas interviu ir paklaustas apie žurnalistų savireguliacijos institucijas, sakiau, kad didžiausia problema yra ta, kad tiek Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijoje, tiek Radijo ir televizijos komisijoje, tiek Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyboje ar LRT Taryboje, daugumą dažnai sudaro žmonės, neturintys reikamos komptencijos, nesuprantantys savo funkcijų, o kartais – na, nepykite, bet labai tinkamas terminas – paprasčiausi dundukai.

Kodėl apie tai kalbu? Ogi todėl, kad grįžęs perskaičiau, jog Žurnalistų ir leidėjų etikos komisijos pirmininku vėl išrinktas Linas Slušnys…

Čia būtent vienas iš tų aukščiau paminėtų visiškos nekompetencijos ir savo atsakomybės nesuvokimo atvejis. Deja.

Deja sakau todėl, kad šiaip man atrodo, jog L.Slušnys yra profesionalas. Toje srityje, kurioje dirba. Ir kaip žmogus jis visai nieko. Bet tik iki tol, kol nekalbame apie jį kaip LŽLEK pirmininką.

Nes dabar jis (kartu, žinoma, su visa komisija) atlieka tokio savotiško juokdario vaidmenį. Aš nuoširdžiai tikiuosi, kad jis tai daro tik dėl jau minėtos kompetencijos stokos ir todėl, kad nesuvokia savo atsakomybės už žiniasklaidą, nors kai kas mano, kad taip nėra ir kad L.Slušnys, kartu su kai kuriais komisijos nariais vykdo užsakymus.

Kartais susidaryti tokį įspūdį visai nesunku, ypač kai skaitai, kokius sprendimus priima tos pačios sudėties komisija tais pačiais klausimais.

Štai žiūrėkime, 2012 sausio 23 dieną, LŽLEK, kuriai vadovauja tas pats L.Slušnys, priima tokį sprendimą:

8.1. D. Jonikienės skundas dėl įžeidinėjimų Facebook
Daiva Jonikienė teigia, kad BTV žurnalistas A. Užkalnis ir jo palaikymo komanda socialiniame tinklapyje Facebook įžeidinėjo D. Jonikienę, jos pažįstamus ir draugus.
Nuspręsta:
Skundą atmesti ir nesvarstyti, nes tai ne Komisijos kompetencijos klausimas. Komisija vertina tik žurnalistų darbo produktą – konrečias publikacijas ir laidas.
Prabėga metai. ateina 2013 metų vasario 18-oji ir LŽLEK, vadovaujama L.Slušnio paskelbia:

3. Svarstyta: A. Račo, P. Gražulio, I. Šiaulienės skundai dėl A. Ramanausko publikacijos www.facebook.com

Posėdyje dalyvavo A. Račas. Artūras Račas prašo įvertinti 2012-12-31 socialiniame tinkle www.facebook.com išspausdintą Algio Ramanausko publikaciją “Metų šūdo” apdovanojimai”. Teigiama, kad tai – nei Visuomenės informavimo įstatymo, nei Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso normų neatitinkantis tekstas. A. Račo manymu, neetiškai pasielgė ir A. Bačiulis bei A. Užkalnis šį tekstą išplatinę savo paskyrose socialiniame tinkle Facebook. Seimo narys Petras Gražulis mano, kad minimoje publikacijoje buvo apšmeižtas miręs kolega Julius Veselka. Lietuvos siacialdemokratų partijos frakcijos Seime seniūnė Irena Šiaulienė mano, kad publikacijoje komentaras apie premjerą Algirdą Butkevičių yra žeminančio pobūdžio ir prasilenkiantis su žurnalisto etika ir viešo asmens atsakomybe.
Nuspręsta:
1. Vertinti www.facebook.com viešuose profiliuose išreikštas nuomones Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso požiūriu, kadangi tokiu būdu skelbiama informacija yra viešoji informacija, t.y. vieši profiliai, nemokamai prieinami kiekvienam asmeniui su prenumeratos galimybėmis, sukurti su tikslu viešai skleisti savo poziciją ir nuomonę, suburti kuo daugiau prenumeratorių ir sekėjų. Tačiau vertinti tik tuo atveju, kai šių profilių autoriai, t.y. jų skleidžiamos viešosios informacijos rengėjai, yra profesionalūs žurnalistai arba visuomenės informavimo priemonių viešosios informacijos rengėjai. Pagal Visuomenės informavimo įstatymą, profesinės etikos normas, kurių privalo laikytis viešosios informacijos rengėjai, skleidėjai ir žurnalistai, nustato Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas.
2. 2012-12-31 A. Ramanausko publikacijos “Metų šūdo” apdovanojimai” (www.facebook.com) tekste “Metų durnius” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str.
3. 2012-12-31 A. Ramanausko publikacijos “Metų šūdo” apdovanojimai” (www.facebook.com) tekste “Metų tango down” buvo pažeisti Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 ir 38 str.
4. 2012-12-31 A. Ramanausko publikacijos “Metų šūdo” apdovanojimai” (www.facebook.com) tekste “Metų idiotas” buvo pažeistas Žurnalistų ir leidėjų etikos kodekso 4 str.
Matote skirtumą? Iš pradžių – nevertinti, nes tai ne LŽLEK kompetencija, o po to – ne tik vertinti, bet ir pripažinti, kad tai yra viešoji informacija, kai ją rengia „profesionalūs žurnalistai arba visuomenės informavimo priemonių viešosios informacijos rengėjai“.
Aš jau tada sakiau, kad tokį sprendimą galėjo priimti tik trenkti kvankos (LŽLEK įteisintas etiškas terminas, jei ką), bet kvankos taip nemanė.
O žinote kodėl? Ogi todėl, kad kvankos nesupranta, ką daro ir kad jiems iš esmės nerūpi, ką jie daro.
Nes 2013 metų balandžio 15 dieną, LŽLEK, vis dar vadovaujama L.Slušnio nusprendia štai ką:
5. Svarstyta: Kiti klausimai

5.1. D. Rėklaičio skundas dėl informacijos facebook.com

Dainius Rėklaitis prašo įvertinti interneto portalo facebook.com A. Užkalnio paskyroje parašytą komentarą. Nuspręsta: Skundo nesvarstyti, Komisija nevertina pokalbių socialiniuose tinkluose.

Palyginkite šį sprendimą su vasario 18-osios. Randate panašumų? O skirtumų?

Aš tai randu ir man kyla paprastas klausimas: ar LŽLEK nariai, kartu su jau perrinktu pirmininku L.Slušniu, tikrai yra kvankos iš prigimties, ar jų sprendimai priklauso nuo to, kas skundžia ir kas yra skundžiamas.

Aš vis dar nesiryžtu į šį klausimą atsakyti.

Gal jums pavyks.

P.S. Blogiausia, kad nepaisant to, ką apie LŽLEK asmeniškai galvoju, esu priverstas su jais bendradarbiauti, nes ši kvankų institucija, nors tai gali ir nuskambėti kiek keistai, yra įstatymas. O aš įstatymų stengiuosi laikytis. Todėl lieka tik kantriai laukti, kol kvankas pakeis žmonės, turintys kompetenciją ir stuburą.

O  L.Slušnys, jei būtų garbingas žmogus ir bent kiek vertintų savo reputaciją po tokių sprendimų turėtų atsistatydinti. Nebent… žino, ką daro.

(6 balsų, vidurkis: 5,00 iš 5)
Loading...