Konstitucija: 43 straipsnis

Kaip ir sakiau, kol kas susilaikau nuo velionio A.Brazausko vaidmens ir vietos Lietuvos istorijoje aptarimo.

Įdėmiai skaitau, sužinau daug naujų dalykų, surandu daug naujų požiūrių į istoriją, kuris mane kartais nustebina…

Bet gal taip ir turi būti.

Juk ne kasdien miršta paskutinis LTSR LKP CK pirmasis sekretorius, tapęs pirmuoju Lietuvos Respublikos prezidentu…

Priminiau A.Brazausko pareigas todėl, jog, prisipažinsiu, visada būdavo nejauku matyti kadrus, kuriuose jis užfiksuotas klūpantis bažnyčioje ar besižegnojantis. Panašiai jaučiuosi ir šiomis dienomis, kai televizijos diena iš dienos rodo, kaip „A.Brazauskas grąžino Vilnaus Katedrą tikintiesiems“.

Šia prasme Č.Juršėnas man visada būdavo mielesnis:)

Nejauku man ir dabar, kai girdžiu prezidentę ir kitus rimtus žmones svarstant apie Lietuvos Bažnyčios padarytą klaidą ir bažnyčios hierarchų sąžinę.

Nejauku todėl, kad susidaro įspūdis, jog kai kas pamiršta, kas koks yra Lietuvos valstybės ir joje veikiančių religinių organizacijų santykis ir ką apie tai sako Lietuvos Konstitucija:

43 straipsnis

Valstybė pripažįsta tradicines Lietuvoje bažnyčias bei religines organizacijas, o kitas bažnyčias ir religines organizacijas – jeigu jos turi atramą visuomenėje ir jų mokymas bei apeigos neprieštarauja įstatymui ir dorai.
Valstybės pripažintos bažnyčios bei kitos religinės organizacijos turi juridinio asmens teises.
Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai skelbia savo mokslą, atlieka savo apeigas, turi maldos namus, labdaros įstaigas ir mokyklas dvasininkams rengti.
Bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus.
Bažnyčių bei kitų religinių organizacijų būklė valstybėje nustatoma susitarimu arba įstatymu.
Bažnyčių bei religinių organizacijų mokslo skelbimas, kita tikybinė veikla, taip pat maldos namai negali būti naudojami tam, kas prieštarauja Konstitucijai ir įstatymams.
Lietuvoje nėra valstybinės religijos.

Tiems, kas moka skaityti, mano supratimu, neturėtų kilti jokių klausimų dėl Lietuvos katalikų bažnyčios sprendimo aukoti mišias už A.Brazauską be jo karsto Vilniaus Katedroje.

Kalbos apie tai, kad „žmogiška ir etiška“ reikalauti, kad būtų vykdoma paskutinė velionio valia, mano supratimu yra visiška nesąmonė. Ir, beje, iš dalies atspindi A.Brazausko ir jo gerbėjų požiūrį į valstybę, visuomenę bei jų tarpusavio santykį. Taip pat ir į etiką.

Gal Valdovų rūmai Lietuvoje ir bus kada nors užbaigti, tačiau valdovų laikai, laimei, jau negrįžtamai baigėsi.

Kita vertus, kilusios diskusijos taip pat liudija apie nesveiką valstybės ir Lietuvos katalikų bažnyčios santykį. Nesveiką ta prasme, kad valdžia visada stengėsi pasinaudoti Katalikų Bažnyčios įtaka savo naudai, o Bažnyčia dažnai tam norui nesipriešindavo. Nes žinojo, kad už tai bus atlyginta. Ir būdavo.

Tačiau naivu buvo galvoti, kad atlyginimo už paslaugas visada norės tik Bažnyčia…

Visada juk ateina laikas mokėti už tai, ką gauni.

Tas laikas atėjo su A.Brazausko mirtimi.

Gera pamoka visiems. Ir galbūt gera paskata šiek tiek kitaip pažiūrėti į valstybės ir bažnyčios santykį.

Gal tikrai geriau tegul bažnyčia (ir ne tik katalikų) laisvai say tvarkosi pagal savo kanonus ir statutus. Ten, kur joms tai priklauso daryti: maldos namuose, religinėse mokylose, vienuolynuose. Tačiau ne Seime, valstybinėse mokyklose ar ginekologų kabinetuose.

O valstybė gal tegul tvarkosi pagal savo kanonus ir statutus (Konstituciją), kuri bažnyčiai jokio kito vaidmens, išskyrus tikinčiųjų sielų ganymą, nenumato.

Tie, kurie tiki tuo vaidmeniu, ir bus išganyti.

(33 balsų, vidurkis: 4,58 iš 5)
Loading...
 • Jonas

  Bažnyčia visuomet turėjo aukštus reitingus. Žmonės ja pasitikėjo. O dabar , manau, reitingai tikrai nukris, kadangi pagrindinis akcentas yra politinis. Brazauskas nebuvo pašarvuotas, nes komunistas, nekatalikas. Iš šono atrodo, jog hierarchai vis dar neatleidžia tariamiems priešams ir net mirtis pagiežos ir pykčio nenuslopina.
  Kita vertus, kaip tik sprendimas išpildyti garsaus velionio norą, tik todėl, jog dauguma visuomenės tam pritaria, nors prieštarautų bažnyčios principams irgi politinis.
  Esmė pasitikėjimas bažnyčia vis tiek nukris.

  • nerijus

   Jonai

   Ryt leis…Tada reitingai šoktels :)

 • nerijus

  Tai, kad Degutienė „kraunasi“ sau politinį kapitalą- faktas. Nes, kaip jau dera, prieš kiekvienus esamus rinkimus Valstybėje, tampa įprasta panegirka, per šventadienio mišias,- TS- LKD. Lojalumas, tsakant.

  Artūrai

  Ko piktintis, kai katalikybė ir komunistinė ideologijos, tai viena ir tas pats?..

 • Cinikas

  Mane stebina Jūsų cinizmas šioje vietoje. Pirma, kaip netikintis žmogus, turėtumėt nekalbėti apie tai, nes iš esmės nesuvokiat šio ritualo prasmės. Antra, neturėtumėte galvoti, kad dundukais esantys žmonės visada tokiais ir bus. Atsiversti juk galima ir pačią paskutinę gyvenimo akimirką, kaip Biblija vertina tokį atsivertimą – gerokai skiriasi nuo netikinčių dundukų vertinimo – nes jie nesuvokia tikėjimo esmės. Trečia, kalbėt apie religijos ir valstybės takoskyrą galima tik tada, kai įvardinamos pagrindinės valstybės ir bažnyčios sąveikos problemos: lengvatos mokesčiams, valstybės subsidijuojama socialinė apsauga, etc. – panaikinkite visas šias lengvatas, įveskite nekilnojamojo turto mokestį, ir tada katalikų hierarchija galės daryt ką tik nori.
  Ir galiausiai, turėtumėt pasiskaityti Bibliją, kur rašoma apie žmogaus santykį su valdžią ir tikinčio žmogaus santykį su Dievu. Tai, kad Lietuvos katalikų hierarchai nusprendė patys paskutinįjį teismą, o konservatoriai dėl to eilinį kartą apsidžiaugė, dar nereiškia, kad jie yra teisūs. Nes pats sprendimas kilo ne iš religijos laisvės, o iš jos lyderių įsikalinimo valstybės skaldymo ideologijoje.

  • nerijus

   „…pats sprendimas kilo ne iš religijos laisvės, o iš jos lyderių įsikalinimo valstybės skaldymo ideologijoje.“

   Visiškai sutinku.
   Naudojama taktika, kuri tęsiasi dar nuo 1989 m., kai „ant bačkos“ stovėjo V. L. ( kaip ir Šustauskas- pradėjo „nuo bačkos“ ) – skaldyk ir valdyk.

  • protezas

   Skirtybių vienovę per nuomonių ir saviraiškos būdų laisvę kuriančioje modernioje visuomenėje religijų atstovų reikalavimai iš diskusijų religinėmis temomis eliminuoti netikinčius atrodo vis didesnis anachronizmas, liudijantis aiškią tolerancijos priešingai nuomonei stoką. Tai taikytina Jums, garbusis Cinike, ir Jūsų mėginimui užčiaupti netikintįjį, kaip „iš esmės nesuvokiantį […] ritualo esmės“. Norėčiau Jus įspėti, kad apsisprendę ateistai neretai būna kur kas geriau už tikinčiuosius susipažinę su religijų mokymais bei ritualais, nes save gerbiantis ateistas siekia gerai išmanyti savo kritikos objektą, kai iš tikinčiojo religija tereikalauja nekritiško paklusnumo.

   Tiesa, dėl mano išsakytos kritikos Jūsiškis komentaras netampa mažiau vertingas, nes jis puikiai liudija mano džiaugsmingai sveikinamą pastarųjų dienų paradoksą, kuomet ne ateistai, o būtent emocingi tikintieji tampa aršiausiais Katalikų bažnyčios autoriteto griovėjais.. :)

   • Cinikas

    :) Nereikia svaičioti apie toleranciją. Ne apie tai komentaras. O apie dunduką, kuris viską žino. Ir todėl jam atrodo, kad reikia cituoti Konstituciją ten, kur iš tiesų cituotina Biblija. Diskutuokim, tačiau bažnyčios hierarchų sprendimas kyla iš Biblijos ir Bažnyčios dogmų interpretacijos, o ne iš Konstitucijos. Apie tai ir turi būti diskusija. Ne pagal Konstituciją organizuojamas religinis galvojimas. Konstitucija čia ne prie ko.
    Ir dar komentaras apie dunduką, kuris galvoja, kad nereikia cituoti Konstitucijos, kai LR prezidentė apmokama iš užsienio valstybių biudžeto. Tiesiog toks išskaičiuotinas citavimo dundukizmas, kuris kartais nervina… Ar aš katalikas? Be abejo, ne. Kaip galima būtų susikomprovitavusios institucijos įkaitu tapti savanoriškai?

    • Marius

     Keista skaityti kaltinimus cinizmu iš žmogaus kuris pasirašo ciniku… Aš pritariu – valstybė ir bažnyčia turi būti atskirtos ir ne politikams piktintis ką ne taip bažnyčia daro besivadovaudami savo nuostatomis. Kas čia komunizmas? Nacionalsocializmas? Nes šios dvi ideologijos kišosi į bažnyčios veiklą ir nurodinėjo ką ir kaip daryti.

     • Cinikas

      Taip, taip, ypač šiais sunkiais biudžetui laikais valstybė turi visiškai atsiriboti nuo bet kokios paramos bažnyčiai – įskaitant pensijas, sveikatos apsaugą, tradicinę paramą religinėms organizacijoms. Kam šelpti nepriklausomą politinę organizaciją? Tegul jie daro ką nori.

     • nerijus

      Cinikai

      Nuo kada religija TAPO POLITIŠKAI NEPRIKLAUSOMA?

      „Kam šelpti nepriklausomą politinę organizaciją?“

  • dzyvai

   Vis dėl to yra Lietuvoje žmonių, kurie mano, kad vertybės nenuperkamos. Džiugu. Pasirinko sunkesnį kelią, kuris gali būti materialiai nuostolingas Bažnyčiai, o juk galėjo nueiti patogesniu, lengvesniu keliu – priimti į katedrą ir paprašyti kokių nors papildomų dotacijų bažnyčių remontams ar dar kažkam.

   Džiugu, kad Lietuvoje yra žmonių manančių, jog perkamų indulgencijų laikai turi likti praeityje, o dėl vertybių verta kovoti, nebijant atsikliūti į nepatogią padėtį, iššaukti pasipiktinimo ugnį į save. Džiugu, kad ir Bažnyčioje vyksta apsivalymas. Tai gali tapti dvasinio atgimimo pradžia.

  • Cinikas

   Nerijau, ten toj frazėj pasislėpus ironija :) Juk jie politiką daro.

 • fsm

  Man juokingiausia yra tai, kad politikai bando prisišlieti prie katalikų bažnyčios, tikėdamiesi pasikelti reitingus. Bet juk praktikuojančių katalikų tėra apie 8 ar kiek ten procentų.

  Gal kas nors galite pasakyti, kiek Seimo ir Vyriausybės narių priesaikos nebaigė fraze „ir tepadeda man dievas“? Jeigu tik nežymus procentas lietuvių yra religingi, o valdžioje tokių yra beveik 100 procentų, ar teisinga būtų teigti, kad religingų asmenų valdžioje yra neproporcingai daug?

  • Nereikia klastoti duomenų – praktikuojančių katalikų Lietuvoje tikrai daugiau nei 8%. Tiesiog tik tiek eina į bažnyčią kiekvieną sekmadienį.

   • fsm

    @Martynas
    >>Nereikia klastoti duomenų – praktikuojančių katalikų Lietuvoje tikrai daugiau nei 8%. Tiesiog tik tiek eina į bažnyčią kiekvieną sekmadienį.

    Ok, susitarkime dėl terminologijos. Kas yra praktikuojantis katalikas?

    Gal kartais žinote koks procentas katalikų nuolat eina išpažinties? Sakydamas nuolat, turiu galvoje nors kartą metuose per Velykas ar kada ten tai labiausiai tinka daryti.

    • Turiu pasiūlymą kaip padaryti aiškumą šiame klausime ir vieną kartą visiems laikams užkirsti galimybę spekuliacijoms kiek Lietuvoje yra praktikuojančių , tai yra – tikrų, katalikų ir kiek apsimetėlių . Kiek žinau , vienas kertinių akmenų laikančių bažnyčią yra dešimtinės rinkimas . Taigi reiktų , kad tikrieji katalikai tai deklaruotų ir pildydami metinę pajamų deklaraciją , dešimtąją dalį savo pajamų pervestų į bažnyčios sąskaitą . Tada jie įgytų teisę vadintis tikrais katalikais , o visi kiti neturėtų teisės taip vadintis – būtų apsimetėliai. Mokesčių inspekcija tvarkingai suskaičiuotų ir pateiktų šituos skaičius visuomenei – neliktų jokios galimybės tuo spekuliuoti ir svaičioti apie dogmatiškai ir nedogmatiškai tikinčius.

     • Marius

      Visiškai pritariu. Bažnyčią kaip organizaciją turi išlaikyti patys tikintieji. 10 % nuo gautų realių pajamų pilnai turėtų užtekti. Dešimtinės užtekdavo caro laikais, o katalikų bažnyčios veikla tuomet dar ir ribota! Pasižiūrėkite į bažnyčias Lietuvoje – vyrauja neogotika, jos būtent statytos ar pradėtos statyti caro laikais. Ir lėšų užteko.

 • Jonas

  Jei dabar leis pašarvuoti bažnyčioje, tai sprendimas ir vėl politinis. Beliktų tik kandidaduoti į seimą ir prisijungti prie Gražulio ir Uokos. Šiaip su milžiniškais reitingais Bažnyčia dar neišnaudojo savo potencialo rinkimuose. Manau, politinėje sistemoje atsirastų dar viena relevantinė partija. Pasivadintų ,,tikrąją krikščionių partija“ ir sutrauktų daug pasekėjų. Jei dar prisijungtų bažnyčios autoritetai, partija turėtų koalicinį potencialą. Daug kas bijotų ir paprieštarauti jų nuomonei. Gražuliui visų baisiausia iš kunigo išgirsti priekaištus, esąs eretikas, juk save laiko uoliu kataliku. Ir su konservatoriais sutartų.
  Bet istorija moko, nieko gero jei bažnyčia siekia pasaulietinės valdžios…neduok, Dieve.

 • fsm

  @Jonas
  >>Šiaip su milžiniškais reitingais Bažnyčia dar neišnaudojo savo potencialo rinkimuose.

  Ugniagesių potencialas dar didesnis.

 • mdxacuk

  Labai, sakyčiau, nuosaiki p. Račo pozicija visuotinio pamišimo ir demagogijos traukulių fone, kai net visi likusieji esami ir buvę prezidentai nepraleidžia progos nenusišnekėt.

  Brazausko grabas Katedroj yra niekis palyginus su prezidentų kapinėmis Katedros šventoriuje, ką pasiūlė Zuokas.

  • Regis

   hmm… ne teko pastebėti, kad žmonės palydėdami į paskutinę kelionę mirusįjį paprastai linkę pamiršti ar nutylėti blogus dalykus o kalbėti apie gerus? Ar tai nusišnekėjimas („pamišimas“, „demagogijos traukuliai“)? Gal.. Matyt priklauso nuo kiekvieno asmeninio vertinimo.

 • fsm

  @Jonas
  >>Šiaip su milžiniškais reitingais Bažnyčia dar neišnaudojo savo potencialo rinkimuose

  Reikėtų poros metų, kad bažnyčios reitingas priartėtų prie partijų reitingų.

 • Jonas

  ,,Antrąją pasitikėjimo lentelės vietą užima Bažnyčia, kuria pasitiki 65 proc. respondentų, trečią – Lietuvos bankas“. Gal mažai?

 • taip jau isejo kad pirma svetaineje patalpinau 10 Dievo Isakymu, o veliau toki pat 43 Konstitucijos straipsni , ne vieno komentaro nors tarp draugu maziausiai 10 konservu krikdemu, turiu galvoje Seimo narius. O del Zuoko tai sakau kad pamiselio visada reika bijoti, jei jis tik siulo, jau girdejau kad karsta ves i Kaisiadorius, svieto pabaiga

 • Jonas

  Kodėl A.R. nepacitavai Šimonytės emocijų proveržį:
  „Palyginkime 2008-uosius ir 2009-uosius metus. 2009-ieji metai buvo išlaidų mažinimo metai, išlaidos sumažėjo 1 proc., pajamos sumažėjo 30 proc. Bet jeigu kas nors pasakys, kad išlaidos nemažėja dėl to, kad valdininkija išlaidauja, tai esu pasirengusi tokiam žmogui, atsiprašau už pasakymą, trenkti į snukį, nes skaičiai rodo visiškai kitą dalyką“,

  Aš juokiausi, bet juokiausi tokioje isteriškoje būsenoje, todėl kad ministerijos parašė 4 mlrd. Lt papildomų asignavimų kitais metais nuo šių metų lygio, kai ministerijų vadovai, ministrai, Vyriausybės kabineto nariai turėtų žinoti, kad jeigu mes mažiname savo deficitą ir išeidinėjame iš recesijos. Tai reiškia, kad didelių papildomų pajamų tikėtis neturime jokio pagrindo.
  Net ir ji susinervinau, to nesitikėjau

  • protezas

   Kontekstas buvo kiek kitoks: LRI konferencijoje apie baisiai negerą NT mokestį Rudzkis kaip mantrą kartojo, kad vienintelis būdas sutvarkyti pašlijusius valstybės finansus yra biudžetininkų skaičiaus ir atlyginimų mažinimas. Kokius tris-keturis kartus garbiajam finansų analitikui paaiškinusi, kad didžiausia (ir niekaip nenorinti sumažėti) rakštis valstybės iždui yra socialinės politikos kaštai (pensijos, išmokos ir pan.), p.Šimonytė pasakė plačiai cituojamą frazę. Plunksnos broliai ir sesės, kurių dauguma ekonominės diskusijos dalies nesuprato, pasigavo sparnuotą emocingą ministrės frazę ir padarė iš jos pagrindinę naujieną. Štai taip.

   • Jonas

    Man keisčiausia, kad Šimonytė prarado savitvardą. Visada taip meiliai besišypso, stengiasi argumentuotai išaiškinti. Reiškia, bet ką galima išvesti iš kantrybės.

    • protezas

     tai jau taip… :)))

     • Žygimantas

      Rudzkis labai dažnai stengiasi sužibėti, kritikuodamas valdžios žingsnius. Juokingiausia kad jo bankas, drąsiai vertina valstybės finansus, bet nesugeba susiskaičiuoti kur kas mažesnių – savo finansų. Jų pelnus nuolat tenka koreguoti ir vis į neigiamą pusę, kai Šimonytės pateikiamos valstybės prognozės dažniausiai po fakto koreguojamos į teigiamą pusę. Matyt todėl Šimonytė ir neatlaikė nuolatinio „eksperto“ nusipezėjimo

 • fsm

  @Jonas
  >>,,Antrąją pasitikėjimo lentelės vietą užima Bažnyčia, kuria pasitiki 65 proc. respondentų, trečią – Lietuvos bankas”. Gal mažai?

  Labai daug. Daugiau žmonių pasitiki tik ugniagesiais, jeigu neklystu.

 • Soliaris

  Kai A. Zuokienės sesuo nusižudė, tada bažnyčiai nekilo jokių abejonių ir pašarvota buvo netgi bažnyčioje, nors bažnyčia savižudybę laiko didele nuodėme. Kaip ir visur, taip ir bažnyčioj galioja dvigubi standartai.

 • protezas

  Lenkiu žylančią galvą prieš p. Račo įžvalgas.. :)

  Keista ir kiek paradoksalu, kad aptariamu atveju būtent Romos katalikų bažnyčia (nesvarbu, kokių motyvų vedina) aiškiai pademonstravo, jog mes veikiausiai gyvename sekuliarioje valstybėje.

  Dar svarbiau man regisi tai, kad tikinčiųjų ir ateistų nevienareikšmiai vertinama vietinių Katalikų bažnyčios vadovų laikysena parodė, jog ta sekuliarizacija bent tam tikrais atvejais esti dvipusė, t.y. ir bažnyčia kartais linkusi vengti valstybės (visuomenės ir valdžios institucijų) diktato.

  P.S. Beje, objektyviai A.Brazausko asmenybės ir jo veiklos analizei pastarosiomis dienomis labiausiai koją kiša tradicija: lietuvių visuomenėje tvirtai įsišaknijęs mirusiųjų kultas bei moralinių nuostatų rinkinys, pačių tradicijos išpažinėjų puikiai apibrėžiamas posakiu „apie mirusįjį – gerai arba nieko“.

 • Regis

  Turbūt nesulauksim dienos kada ši tema (apie bažnyčią) išsisems..

  LR Konstitucija 43 straipsnis – „Lietuvoje nėra valstybinės religijos“

  tas taip, skaitom tą pačią LR Konstituciją:

  26 straipsnis – „Minties, tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma.
  Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais, privačiai ar viešai ją išpažinti, atlikinėti religines apeigas, praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo.
  Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą.
  Žmogaus laisvė išpažinti ir skleisti religiją arba tikėjimą negali būti apribota kitaip, kaip tik įstatymu ir tik tada, kai būtina garantuoti visuomenės saugumą, viešąją tvarką, žmonių sveikatą ir dorovę, taip pat kitas asmens pagrindines teises ir laisves“

  25 straipsnis – „Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.
  Žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas.
  Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai“

  Apie katalikų skaičių šioje šalyje diskutuoti matyt neverta. Pagal konstituciją valstybinės religijos nėra, pagal realijas vyraujanti religija yra. Pagal tą pačią konstituciją tikintiesiems niekas nedraudžia VIEŠAI reikšti savo įsitikinimus. Nežinau ir sąžiningai pasakius neįdomu ir kas be ko ne mano reikalas kas iš aukščiausiųjų asmenų yra tikintys ir save identifikuoja katalikais, bet akivaizdu, kad pagal tą pačią konstituciją jie turi teisę išreikšti savo nuomonę. Ir jau savaime aišku tai tik nuomonė į kurią bažnyčią gali arba ne atsižvelgti..

 • Jonas

  Beje, Degutienė nemato didelės tragedijos, jog bažnyčioje neatsisveikinta su vėlionio kūnu, juk užsakytos mišios ir bus meldžiamasi už sielą.
  Sunku pasakyti ar čia jos reitingai pakils. Juk Grybauskaitė, Adamkus ir kiti viešai nepritarė bažnyčios paozicijai. Tai jau politika

 • Jonas

  Daugiau pasitiki tik žiniasklaida 71 proc.

  • fsm

   @Jonas
   >>Daugiau pasitiki tik žiniasklaida 71 proc.
   Gal nurodytumėte šaltinį? Nes panašu, kad kalbate apie 1995 metus, o ne apie dabartį.

   • Regis

    „Baltijos tyrimai“ pateikia visuomenės pasitikėjimo reitingus. Su google rasti nesuku. Beje „Vilmorus“ skaičiai irgi panašūs..

    • fsm

     @Regis
     >>“Baltijos tyrimai” pateikia visuomenės pasitikėjimo reitingus. Su google rasti nesuku. Beje “Vilmorus” skaičiai irgi panašūs..

     „Išsakydami požiūrį į visuomenės institutus, respondentai, kaip ir ilgą laiką prieš tai, lojaliausi buvo Priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai. Ugniagesiams gelbėtojams skirta daugiausiai pasitikėjimo balų – 82 proc.
     Per 10 punktų mažiau už gelbėtojus – 70 proc. – pelnė sielovados institucija – Bažnyčia, visuomenės institutų reitinge išlaikydama vos ne tradicine jai tapusią antrąją vietą.“
     2009-02-10

     http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/baltijos-tyrimai-neramumai-pakele-mitingo-rengeju-ir-riausiu-malsintoju-reitingus/

 • Evaldas

  Konstitucijos citavimas čia yra ne vietoje ir ne laiku. Bažnyčia vadovaujasi Biblija (bent jau taip skelbia ir taip save rodo), o joje aiškiai sakoma, kad atsivertęs tikintysis yra žymiai vertingesnis už eilinį tikintįjį. O ką jau bekalbėti apie visų – net ir netikinčiųjų – lygybę prieš Dievą… Atrodo, jog Kristaus mokymas bažnyčios hierarchams nėra toks svarbus, kiek jų asmeniniai principai.

  • mielas Evaldai, Biblija yra pasaka, o Konstitucija yra visuomenės sutartis. Lyginti Bibliją ir Konstituciją gali tik tie, kurie tiki pasakomis. Aš nepriklausau šiai kategorijai. Ir kalbos apie lygybę prieš Dievą man tėra tik pasakos.

   • Jonas

    Kai kam atrodo, kad visuomeninė sutartis yra pasaka. Ir kalbos apie lygybę prieš įstatymą, kai kam tėra tik pasaka….

   • Cinikas

    Jūs tikriausiai niekada negirdėjot, kad Vakarų teisė kūrėsi Biblijos įstatymų pagrindu, ar ne? Ir įstatymai buvo surašyti taip, kad neprasilenktų su Dievo valia? Ir priesaikose buvo „tepadeda man Dievas“… Tačiau Jūs tikriausiai girdėjote, kad pasiremdamas Konstitucija dažnai Konstitucinis teismas Lietuvoje seka pasakas, tik be krikščionio moralės. Ir tikriausiai nesistebite, kad sekuliarus vagiantis, meluojantis, įvaizdų kuriantis ar snukius daužyti norintis lietuvis – tokio sekuliaraus mąstymo produktas?

    • dpd

     „Vakarų teisė kūrėsi Biblijos įstatymų pagrindu, ar ne? “
     teisininkai paantrins ar paprieštaraus, bet ne. Vakarų teisė – Romos teisės pagrindu

    • Martynas

     Haroldas Bermanas, Jūsų nurodytos knygos autorius, daugiau ar mažiau religiškai angažuotas, o buitiniu požiūriu vakarų teisėje vietą rado tik du dekalogo įsakymai, t.y. 20%, ką jau tikrai sunkoka pavadinti „pagrindu“. Tiesa, Jūs minite ne dekalogą, o „Biblijos įsakymus“, o su jais as nesusipažinės. Pamenu tik bene garsiausią — „akis už akį, dantis už dantį“ :-) Manau, būtent juo aptariamame kontekste labai nuosekliai ir pasirėmė Lietuvos Katalikų Bažnyčia.

   • doktor barmental

    jusu taip vadinama visuomenes sutartis (jeigu to dar nezinojote) atsirado ir buvo konstruojama ant biblijoje itvirtintu ir visuotinai pripazintu moraliniu, doroviniu pamatu.
    todel pries pezant nesamones reiketu siek tiek panagrineti prancuzijos, usa ir abeju tautu konstitucijas ir jos atsiradimo istarija.

    • Rolandas

     Nick’ą pasirinkote vieną , o rašote lyg Šarikovas. Juk galima butų ir šiek tiek mandagiau.

     Dėl Konstitucijos. Jei pvz. didžioji tautos dalis nuoširdžiai tiki dantukų fėja, daro gerus darbus, nes fėja mato, tai nieko blogo , kad „konstruojant“ Konstituciją į tai bus atsižvelgta.

    • protezas

     doktor barmental, Jūs klystate – naujųjų laikų istorija, rašoma nuo Didžiosios prancūzų revoliucijos, imta konstruoti ant ateizmo pamatų. Krikščioniškos dogmos kaip moralės šaltinio atmetimas buvo vyraujantis tiek modernios Europos visuomenės, tiek Jungtinių Amerikos Valstijų formavimosi bruožas. Paskaitykite, ką apie religiją rašo to meto prancūzų mąstytojai ir politikai arba pavartykite Amerikos Nepriklausomybės deklaracijos autorių, vadinamųjų Founding Fathers of the United States, veikalus.

     Beje, toks terminas kaip krikščioniškoji moralė laikytinas eufemizmu. Tai, ką krikščionys vadina savąja morale, girdi, diktuojama Biblijos, šiuolaikinės etikos požiūriu toli gražu nėra moralu.

   • Evaldas

    Gerb. Artūrai, nesupraskite neteisingai, bet visiškai nesvarbu, tikite Jūs Biblija ar ne. Bažnyčia turi ja vadovautis arba ji – nebe bažnyčia. Niekas nekvestionuoja bažnyčios teisės savarankiškai priimti sprendimų ir pan. Čia viskas teisingai – Jūsų pacituotas Konstitucijos straipsnis tai puikiai įrodo. Tačiau tą savarankiškumą būtent ir riboja Biblija. Kitaip sakant, teisiškai čia viskas gerai. Morališkai – ne, nes bažnyčios hierarchai pažeidė Biblijos mokymą. Kai jie taip elgiasi, ko norėti iš kitų katalikų? Jums, kaip maksimalistui-idealistui (bent jau kiek susidariau įspūdį iš Jūsų kitų įrašų), visa tai turėtų kvepėti neskaniai. Net nekreipiant dėmesio į tai, jog nemėgstate AMB :)

    • dzyvai

     Evaldai, kurioj Biblijos vietoj nurodyta, kad katedrose privaloma šarvoti prezidentus? Gal dar nurodyta katedros rūsiuose laidoti? O aš maniau, kad kas bus mažas žemiškoj karalystėj, bus didis Dievo? :)

     • O kur Biblijoje nurodyta, kad taip negalima daryti? :D

     • Evaldas

      dzyvai, apie ką tu čia?.. Niekur nenurodyta. Bet: a) tai yra LR Prezidentas, nesvarbu, patinka jis tau ar ne, todėl ir pagerbtas turi būti atitinkamai; b) (šis punktas svarbiausias) – jei jau aukojamos mišios, tai kodėl nėra karsto? Čia jau grynai bažnyčios hierarchų principų rodymas.

    • Leisiu sau pastebėti tai, kad Bažnyčia vadovaujasi ne Biblija, o Biblijos išaiškinimais… Kadangi Biblijos aiškinimų ir interpretacijų yra begalybė (priklausomai nuo to kas aiškina), tai dėl to ir yra toks, sakyčiau, savotiškas vienas kitam prieštaraujantis religinis-dogminis chaosas…

 • Mantoske

  Puikus įrašas, ačiū!

  Situacija pradėjo panašėti į Prancūzijos ir futbolo variantą. Prezidentas kviečia pasiaškinti futbolininkus ir federaciją pasiaiškinti kodėl pykstasi ir blogai lošia.

  Mūsų konstituciškai sekuliarioje valstybėje apsimetėliai „tikintieji“ politikai neakivaizdžiai „kviečia ant kilimėlio“ nevalstybinės bendruomenės vadovus. Grasina pasekmėm.

  Žiūrim toliau. FIFA atsako grasinimu Prancūziją suspenduoti. Mes gi turėtume sulaukti Vatikano atsako. Turėtų pagrasyti Lietuvą atskirti nuo bažnyčios?

  Stebuklai.

  • Regis

   „Mūsų konstituciškai sekuliarioje valstybėje apsimetėliai “tikintieji” politikai neakivaizdžiai “kviečia ant kilimėlio” nevalstybinės bendruomenės vadovus. Grasina pasekmėm.“

   O kodėl apsimetėliai, kodėl tikintieji, kodėl kviečia ant kilimėlio, kodėl grasina pasekmėm? .. Šiaip tik įdomu kaip tokie teiginiai suformuojami.

   • Mantoske

    Kodėl apsimetėliai – buvo parašyta aukščiau. Į bažnyčią vaikšto keli procentai, o tikintys teigia 2/3, ar kiek ten. Jei politikai yra iš tų 8 pro., tai stebuklas. Stebuklais aš netikiu, nes dar nė vieno nėra įvykę (įrodyto, žinoma).
    Supraskim vieną dalyką – jei teigi esąs katalikas, tai ir elkis kaip katalikui priklauso. O kaip priklauso elgtis visi puikiai žinom. Jei nesielgi – tai vadinasi meluoji kitiems, ir tikriausiai sau. Apsimetinėji. O jei leistis į svaičiojimus, kad kiekvienas tiki savaip, kas į sielą, kas į aukštesnę galią, kas į dar ką. Tada ir aš tikintis. Tikiu į sveiką protą ir argumentus.
    Jokia paslaptis, kad 2/3 visuomenės bažnyčia reikalinga dėl krikštynų (švęsti vaiko atėjimą į pasaulį, pasidžiaugti su artimais, pasifotkinti), komunijos (pasigrožėti kaip gražiai atrodo aprėdytas vaikelis, pasifotkinti), vestuvių (čia išvis – cirkas, tortinės suknelės, blizgantys kostiumai, fotkinimasis, daugeliu atveju – skyrybos vėliau) ir laidotuvės (kai sunku, reikia į kažką atsiremti). Visi atvejai nieko bendra su tikėjimo doktrina neturi. Bažnyčiai tai naudinga, nes išlaiko jos svorį visuomenėje ir neša turbūt didžiąją pinigų dalį.

    „Kviečia ant kilimėlio“ dedu į kabutes. Tokia retorika – „klaida“, „visuomenė nesupras“, „pakenks autoritetui“, „guls ant sąžinės“. Ant kilimėlio dažniausiai kur kas mažiau pasako.

    • Mantoške, mano požiūriu esi teisus, bet saugokis Lidos, kuri pareikš, kad tau fiziškai neduota suprasti skirtumo tarp subjektyvios nuomonės ir objektyvios tikrovės.

    • Regis

     Mantoske, tik vienas pastebėjimas (neturiu laiko ir noro trauktis vėl ir vėl į tą pačią diskusiją) – tikėjimas ir praktikavimas du skirtingi dalykai. Maža to laiku einant tiek vienas, tiek kitas gali stiprėti ar silpnėti. Jeigu aš sekmadienį nenuėjau į bažnyčią tai visiškai nereiškia, kad nesu tikintis. O apsimetinėjimo reikalus palik kiekvieno sąžinei. „Nesiknaisiok mano sąžinėje aš nesiknaisiosiu tavoje“.
     Man neįdomu ir ne mano reikalas ar mūsų prezidentė tikinti. Tačiau pripažistų jos teisę jeigu ji mano tokia esanti komentuoti bažnyčios sprendimus. Taip pat aišku, kad bažnyčios valdžia laisva viena pati priimti sprendimus nepriklausomai nuo jokių nuomonių net ir didžiausią valdžią visuomeniniame gyvenime turinčių asmenų.

     • Martynas

      Regi, kai kalba eina apie Katalikų Bažnyčią (kaip organizaciją) ir jos „auditoriją“, reikia kalbėti ne apie tikinčiuosius, o apie praktikuojančius tikėjimą. Taip, tikėjimas ir praktikavimas yra skirtingi dalykai, ir savo šlovės laikais pafilosofavimus apie „tikėjimą nenuėjus į bažnyčią“ Bažnyčia vertino ir vadino labai vienareikšmiškai ir paprastai — erezija, ir baudė už tai atitinkamai ir labai karštai, taipsakant.

      Galbūt šiandien, sumažėjus įtakai, vertinimai lankstesni, bet iš esmės LKB „parapija“ yra ne deklaruojantys, o praktikuojantys tikintieji, todėl šios temos kontekste ir aptartini pastarieji.

    • SS

     kai kam tai tik pasifotkinimas baznycioje,o kai kam tai sakramentai,kuriais yra tvirtinamas krikscionio gyvenimas ;)kai kam tai yra nesamones ir paistalai,o kai kam tai yra krikscionio kelias(tikro)…
     tamstai butu pravartu daugiau suzinoti apie tai,ka viesai kritikuojate.labai jau juokingai is sono atrodot,kai nezinot apie ka snekat ;)
     puikus posakis: „girdi kaip varpai skamba…tik nezinai kurioj baznycioj…“

 • Jonas

  65proc visuomenės pasitiki bažnyčia.
  Aš sutinku, jog visuomenė yra sekuliari, bet apklausos rodo ką kita. Reiškia, didžioji dauguma kažkuo tiki, bet nedogmatiškai.

  • fsm

   @Jonas
   >>Aš sutinku, jog visuomenė yra sekuliari, bet apklausos rodo ką kita.
   Pasitikėti galima ir nebūnant tikinčiu. Aš pasitikiu ugniagesiais, nors dar neteko pasinaudoti jų paslaugomis.

   >>Reiškia, didžioji dauguma kažkuo tiki, bet nedogmatiškai.
   Nedogmatiškai tiki… Tai kodėl kalbama apie tikėjimo dogmas? Tai, ką jūs vadinate nedogmatišku tikėjimu, iš esmės tėra proto tinginystė. Kuo ir pasižymi 90 procentų vadinančių save katalikais lietuvių.

   • Jonas

    Jei neesi tikintis, kodėl pasitiki bažnyčia?

  • Juozas

   Supainiojote tikėjimą su pasitikėjimu, nors tai ir panašūs žodžiai, bet prasmė skiriasi. Pavyzdžiui aš labai pasitikiu Kalėdų seneliais, nuvedu pas juos net savo vaikus, bet vis tiek netikiu, kad jų barzdos yra tikros.

 • Mauras

  nuosaiki AR pozicija daug brandesnė už absoliučios daugumos politikų mėginimus iš laidotuvių pūsti ceremonijų burbulą ir krautis sau kapitalą panegirikomis apie nevienareikšmiškai vertintiną velionį.

  Palikim apibendrinimus ir vertinimus vėlesniam laikui, objektyvumo ieškoti nėra ko. Dėl šarvojimo Arkikatedroje, matyt sugalvoto kokios valstybinės ritualinės komisijos, nesusilaikysiu – pagal velionio gyvenimo kredo manau labiau tiktų valdovų rūmuose, prie iškamšų kolekcijos. Pagarba bažnyčiai už atsisakymą vykdyti politinius užsakymus.

  • Maurai, puikus pasiūlymas. Dėl valdovų rūmų. Būtų labai simboliška…

   • Genpre

    Ar valdovų rūmai jau baigti? Ar nereiks velionio balzamuoti iki darbai bus baigti? O jeigu jau balzamuotas …
    Gal bus pagaliau patenkinti visi nepatenkinti ir Tautoje Stos Santarvė.

   • J. naivusis

    Pone Račai,
    tai Jūs pritariate Mauro “ pagal velionio gyvenimo kredo manau labiau tiktų valdovų rūmuose, prie iškamšų kolekcijos.“ ?

    Negaliu patikėti. Paaiškinkite.

    • Genpre

     J.naivusis,
     Kas čia neaiškaus? Padidėjęs lankomumas neabejotinai duotų papildomų pajamų biudžetui ir nors dalinai per eilę metų padengtų „statybų“ išplautus pinigus, kurių atitinkamas procentas nusėdo a.a. kišenėje. Šioje vietoje man nė kiek nešlykštu vadovautis paties a.a. nustatyta grynai materialistine samprata „Aš Valstybei – Valstybė Man“.

     • J. naivusis

      A.Račo tyla, reiškia pritarimą pozicijai, kad pašarvotam velioniui vieta prie iškamšų.
      Kažkaip sunkiai suvokiama … įdomu, kaip ponui Račui patiktų, jei taip būtų atsiliepiamą apie bet kurį kitą mirusį žmogų ar net kokį jam artimą.
      Ar bent įsivaizduoti, jei tokį komentarą ir tokį komentaro traktavimą perskaitytų pvz. Mertinienė…

      Viskam yra ribos, minimalus padorumas, nustebinot neįsivaizduojamai.

      Genpre, tai Jūsų – anonimo – neabejotina teisė taip galvoti ir rašyti.

     • Genpre

      Jūs, J. naivusis, mano nuomone, būdamas Anonimu pernelyg audringai reaguojate.

     • J. naivusis

      Normali reakcija matant chamišką nepagarbą mirusiajam. Būtent chamišką, gaila- pakankamai išsilavinusio žmogaus, o ne kokio tai eilinio internetinio anonimo.

      Kartais proto neapšviečia ir liustracija.

    • mielas J.Naivusis, o gal tamsta man galėtumėte pasakyti, kodėl aš turėčiau A.Brazauską gerbti? Vien todėl, kad jis mirė? O juk Stalinas, Sniečkus, Hitleris, Dekanidzė taip pat jau mirę. Ar jaučiate jiems pagarbą?

     • nerijus

      Artūrai…
      Jau šį kartą tai persistengėte su palyginimais. Nesitikėjau, kad taip žemai pulsite?
      Suprantama- emocijos. Karšta diena. Bet taip kalbėti apie žmogų, kuris neįvykdė tokių nusikaltimų, kurios padarė Jūsų išvardintos personos.
      Su kuo palyginsite V. Landsbergį?..
      Atrodo, kad Jūsų tolerancija ŽMOGUI iškeliavo po garsiųjų eitynių Neries paupiu…

     • mielas Nerijau, atsiprašau, kad nepateisinau tamstos vilčių. Tiesą pasakius, nelabai ier stengiausi. Tik nelabai supratau, iš kur traukiate, kad kažką pasakiau apie tamstos mylimą A.Brazauską ar su kuo nors jį lyginau. Aš tik uždaviau klausimą, kodėl turėčiau jį gerbti.

      Tamstos nuomonė apie mano tolerancijos lygį labai vertinga, tačiau gal pasilaikykite ją sau.

     • laila

      Chamas lieka chamu, kokias pareigas be turetu…

     • miela Edita Šereliene, aš ir nežinojau, kad tamsta tokia savikritiška. Su tuo ir sveikinu.

     • nerijus

      Jis nėra man nei mylimas nei nemylimas. Jis buvo prezidentas, kad ir kaip tai račams nepatiktų. Tai faktas, kurio nepaneigsite.
      Aš lygiau nekenčiu Adamkaus, kaip Jūs AMB, bet manau, kad jis, kaip prezidentas nusipelno pagarbos?..
      Ar Jūsų pagarbos nusipelno tik neiaškus tipelis- V. L.?
      Reikia kalbėti apie nuveiktus ir nenuveiktus darbus, o ne plūstis. Istorija viską sudėlios į savo lentynėles.

      Suprantama, tai Jūsų namelis ir jame galite daryti ką tik norite.

      „mielas Nerijau, atsiprašau, kad nepateisinau tamstos vilčių. Tiesą pasakius, nelabai ier stengiausi.“

      p.s. geriau dešimt Brazauskų, nei vienas Landsbergis ar Adamkus.
      Beje…Kai bus laidojamas Adamkus, liksiu pilietiškas ir atitinkamai pagerbsiu, kaip prezidentą ( nors ir su šlepetėms ).
      Kur Jūsų pilietiškumas ir žmogiškumas, kurį taip akcentuojate jaunuomenei?..

     • mielas Nerijau, priešingai nei tamsta, nejaučiu jokios neapykantos nei A.M.Brazauskui, nei V.Adamkui, nei V.Lansdsbergiui. Lygiai taip pat nejaučiu nė vienam iš jų didelės meilės. Tačiau V.Landsbergio indėlį atkuriant Lietuvos valstybę vertinu ir už tą veiklą šį politiką gerbiu. Pagarbos A.Brazauskui ir V.Adamkui nejaučiu. Nejaučiau net tada, jei juos tokie kaip tamsta paskelbtų šventaisiais.

      Būtent tai, manau, yra daug pilietiškiau nei pasiduoti masinei isterijai ir pamiršti faktus vien dėl to, kad kažkas ėmė ir mirė.

      Visi mes mirsime….

      Tačiau mirtis niekaip nepakeis tų darbų, kuriuos padarėme būdami gyvi. Ir jų nenurašys. Jūsų gerbuiamo A.Brazausko atveju galioja ta pati taisyklė.

      Labai džiaugsiuosi jei jaunuomenė, priešingai nei tamsta, tai supras.

     • oneguy

      Nerijau,

      Paaiskinkite, kuriu galu reikia kurtis tas kitas tikroves: vienoje Jus Adamkaus nekenciate, kitoje jau jam jauciate pagarba. Dar kita tikrove bus, kai Adamkus numirs.

      atskirai, bet prie to paties
      Kodel kazkas turi paminti savo moralines normas ir priimti kito ar daugumos – vaidinti kad zmogui numirus atsiranda lyg ir kita butis, kurioje tas zmogus visai kitoks, nei buvo dar vakar.

     • nerijus

      oneguy

      Pilietiškumas.

     • Genpre

      Nerijau,
      Prezidentas – ne pezidentas, vairuotojas – ne vairuotojas, koks skirtumas? Jeigu tas žmogus (visų pirma tai žmogus) savo darbais „darbeliais“ gyvas būdamas nenusipelnė pagarbos mano akyse, tai ar aš privalau jį gerbti šiam iškeliavus į dausas? O gal privalau gerbti, nes tu jį gerbi? Nenusivažiuokim iki absurdo.
      Hitlerį irgi žmonės išrinko, tai ar turėtume jį gerbti vien todėl, kad buvo Vokietijos kancleriu?
      Turėtumėm gerbti ne pareigybę (ką tu itin aktyviai propaguoji), bet to prezidento (arba vairuotojo) indėlį į tautos, kuriai jis dirbo (svoris pagal pareigas) gerbuvį.
      AMB’as, turėdamas tiek įtakos ir svertų, daugiau Nepadarė, nei Padarė, buvo (tapo) turto vergas todėl mirtis jo nereabilituoja mano akyse. Kalbu ne apie Pyktį, bet apie Pagarbą.

     • nerijus

      Artūrai

      Eilinis Jūsų „atsimušinėjimas“. Žurnalistinė beletristika.
      „Tačiau V.Landsbergio indėlį atkuriant Lietuvos valstybę vertinu ir už tą veiklą šį politiką gerbiu.“
      Stovėjimą „ant bačkos“?..Susireikšminimą?..Tautos priešinimą/ kiršinimą?..Politiką- Rusijos atžvilgiu?..Veidmainiškumą, kai iki D. Grybauskaitei tampant prezidente, V. L. buvo itin priešiškas Baltarusijai ir Rusijai, o po rinkimu- išvertė savo marškinius…Tai vadinama prisitaikėliškumu.

      O už ką vertinate V. Uspaskichą?..
      Ar eitumėte jo pagerbti ir neštumėte gėlių?..

     • mielas Nerijau, ačiū už tamstos vertingas mintis. Bet gal palikite man spręsti, kaip ir ką vertinti.

      O pas ką eičiau ir kam neščiau gėlių, ne tamstos reikalas. Su visa pagarba.

     • nerijus

      Artūrai

      Kam ta ironija?..
      Esate VIEŠAS asmuo ir PRIVALOTE atsakyti LIAUDŽIAI į kiekvieną, su Valstybe susijusį, klausimą.
      Kadangi, Uspaskichas atstovauja Lietuvą EP, o Jūs dirbate LRT valdyboje, tai klausimas dėl gėlių ir lankymosi jubiliejuje, visiškai atitinka susirūpinusios Tautos lūkesčius.
      O eiti ar neiti, tai ne asmeninis sprendimas, o viešas pasirinkimas.
      Išėjęs iš LRT tarybos- palengvintumėte sau dalią- nereikėtų atsakinėti į „nepatogius“ klausimus.
      Litas prie lito ir mūsų biudžetas bus užlopytas. Kas gali paneigti, kad 600 Lt. už vieną posėdį LRT taryboje- ne pinigas?..

      Pagarbiai.

     • mielas Nerijau, jokios ironijos. Ir jei įdomi mano nuomonė, tai liaudžiai, kuriai (o ne kurią, kaip tamsta rašote), tikriausiai manote atstovaujantis tikrai neprivalau atsakyti į klausimus apie tai su kuo geriu ir su kuo miegu. Šia prasme tos dalies Tautos, kuriai manote atstovaująs lūkesčiai man visiškai dzin.

      Iš kur man išeiti ir kur man pasilikti tai jau tikrai ne tamstai spręsti. Bet – turiu pasiūlymą. Jei manote esąs tinkamas liaudies atstovas pakeisti mane LRT taryboje, siūlau kreiptis į Seimą, prezidentę ar atitinkamas organizacijas su siūlymu paskirti jus ten vietoj manęs. Tiktų motyvacinis laiškas bei gyvenimo aprašymas su nurodytomis kompetencijomis. Kas gali paneigti, kad jos pasirodys labai įspūdingos ir priimtinos ir tamsta galėsite tapti LRT tarybos nariu. Ir skaičiuoti ne svetimus, o jau savo uždirbtus pinigus.

      O kol kas gal geriau rūpinkitės savo darbu ir savo kišene, o ne kaip tikras tos liaudies atstovas, pergyvenkite, kad kažkas už savo darbą gauna pinigus. Norite patarimo? Dirbkite pats ir jums bus deramai atsilyginta.

      Su pagarba liaudies ir tautos atstovui

     • nerijus

      Artūrai

      Su visa pagarba Jums, rašau, kad esate tiesiogiai atskaitingas Tautai, nes dirbate Taustos televizijoje ir gaunate iš Tautos atlyginimą. Apie Jūsų atlyginimą iš BNS- nesiteirauju ir man nerūpi, ir nerūpės.

      LRT taryba, tai kaip auglys, o tiksliau- pubas.
      Palengvinkite sau dalią- psitraukite ir sutaupysite Lietuvai pinigų, kurių labai trūksta esamai Vyriausybei ir Jūs apie tai dažnai primenate savo tinklaraštyje.
      Jei Jums- 600 Lt. ne pinigai, tai galite juos pervesti į bet kurio, šio tinklaraščio, komentatoriaus sąskaitą. Man jų nereikia, nes užsidirbu ir be Jūsų pagalbos.

      Su pagarba liaudies ir tautos atstovui LRT Taryboje!!!

      p.s. atstovauju save.

     • J. naivusis

      Pone Artūrai, ačiū už atsakymą * Liepa 1, 2010 12:28 vakare*

      Normalus žmogus gerbia savo šalies Prezidentą. Tai aksioma.
      Garbina palaižūnai. Niekina nebrendylos arba tie, kuriems labai svarbu atrodyti šventesniais už Romos popiežių- taip jie bando užmaskuoti savo dėmes.

  • Rasa

   Dėl šarvojimo Arkikatedroje… Šiuo atveju niekas nekalba apie šarvojimą. O tik apie paprastas bažnytines apeigas, kurios yra teikiamos eiliniams piliečiams (dažnai ir nesilaikantiems bažnytinių normų, ir už pinigus) ir kurių metu karstas atnešamas į bažnyčią…
   Anais, t.y. sovietiniais laikais, buvau jaunesnė, naivesnė ir tikrai praktikuojanti katalikė. Viskas apsivertė, kai bažnyčioje pradėjau „gauti nurodymus“ už ką balsuoti, kas yra teigiami herojai, o kas ne. Gal šioje vietoje ir tiktų cituoti konstituciją? Nors savo pasirinkimą aš padariau.
   O nenoras įsileisti į katedrą iš tiesų atrodo nelabai (kukliai pasakius) katalikiškai ir turi aiškiai kitokią potekstę. Nes tokiu atveju reikėtų prieš kiekvienas mišias prie įėjimo į bažnyčią kekvieno piliečio klausinėti, ką jis ketina joje veikti ir kaip laikosi bažnytinių normų… Juk visi yra palaiminami ir dalyvauja apeigose.
   Ir konstitucija šioje vietoje yra visiškai ne prie ko…

 • mindaugas

  nesvarbu AMB katalikas ar musulmonas, jis buvo LR prezidentas ir turi buti deramai pagerbtas. kadangi LR bent jau oficialiai yra didzioji dauguma kataliku, jie turejo tureti galimybe AMB pagerbti baznycioje.
  Sioje vietoje, manau, reikejau daugiau atsivelgti i visuomene.

  p.s. nesu praktikuojantis katalikas, nesu AMB gerbejas.

  mp

 • Jonas

  Tuomet, kodėl žmonės pasitiki bažnyčia, nors nėra dogmatiški katalikai? Kam jiems krikštynos, mišios, komunijos? Ats: Dėl vaizdo, kad būtų ramiau prieš gimines, šeimas. Taip išsaugojama šiokia tokia tradicija ir bent buitinis pamaldumas. Juk pabrėžiama, kad pasitikima bažnyčia, o ne sekta.

  • fsm

   @Jonas
   >>… Kam jiems krikštynos, mišios, komunijos? Ats: Dėl vaizdo, kad būtų ramiau prieš gimines, šeimas.

   Dar pridėčiau ir ritualo iškilmingumą, kurį sunku pasiekti sode prie šašlykinės (kepsninės).

   >>Taip išsaugojama šiokia tokia tradicija ir bent buitinis pamaldumas. Juk pabrėžiama, kad pasitikima bažnyčia, o ne sekta.

   Sielos ir proto tinginystė, kitaip sakant.

 • Jonas

  Esmės nekeičia, bažnyčia tarp populiariausių ir man įdomu būtų pamatyti, ką ji nuveiktų rinkimuose. Su gera rinkimine kompanija…

  • fsm

   ugniagesiai nuveiktų daugiau

 • Pingback: Artūras Račas apie Biblijos ir Konstitucijos santykį « Dar viena alternatyvi nuomonė()

 • EkoLT

  Artūrai, žmonės gi keičiasi… Man keista girdėti, kad žmonės po n metų dar prisimena (tai gal ir gerai) kažkokius pasirinkimus, darbus ir iki „grabo lentos“ tapatina žmogų su praeitimi. Buvo tas etapas, negalime neigti, bet kaip iš esmės pasikeitė Lietuvos politinė santvarka, taip, dar labiau, galėjo per tą patį laikotarpį pasikeisti vienas žmogus.

  • Genpre

   Gerb. EkoLT
   Šiuo konkrečiu atveju, manau, keitėsi ne žmogus, bet apetitas. Pavaizdavus diagramoje Jums būtų aiškiau, apie ką aš.
   Gal tik pasakysiu: politikai iš algos tokių turtų nesusikrauna.
   Atvirai ir su visa pagarba – naivuoliai mane stebina, bet iki tam tikros ribos.

   • EkoLT

    Genpre- aš juk ir nekalbėjau apie tai, kaip Brazauskas susikrovė turtus. Aš reagavau į pirmają įrašo dalį, kad Brazauskas buvo CK pirmininkas, o vėliau pasikeitė. Praeitis nebūtinai parodo koks žmogus yra šiandien. O dėl apietito, tai jei mūsų teisėsauga nesugebėjo/nenorėjo/negalėjo to apetito apriboti/teisiškai įvertinti, tai mūsų įvertinimai šia tema, tik šakėmis ant vandens rašyti.

    • Genpre

     EkoLT,
     Teisėsauga?
     Jeigu Jūs dar nepastebėjot, turiu garbės pranešti, kad teisėsauga visais atvejais iki šiol aptarnaudavo būtent tuos „apetitu“ nesiskundžiančius. Tad mūsų vertinimas nėra „šakėmis ant vandens rašytas“, nes mūsų vertinimas, kai valstybėje neveikia teisinė sistema, yra svarbiausias.

     • EkoLT

      Su visa pagarba, bet į tokias sąmokslo teorijas nesivelsiu….

     • Genpre

      EkoLT,
      Manau, esam ilgo kelio pradžioje. Nesivelčiau ir aš. Pagarbiai.

 • o as dar prisimenu komuniagu meginima isokus is kanapiu LSSR AT vardu paskelbti Nepriklausomybe, o dabr i Kaisiadoris melstis nes Katedroje pamatys kad zegnotis nemoka

  • Rasa

   Man tavęs gaila, jei tik tiek teprisimeni… Įdomu, kiek tau metukų?

 • Prisijungsiu prie visos eilės progresvyvių komentatorių palaikančių Račo poziciją. Kiek mano durna galva supranta, bažnyčia užjaučia mirusį nusidėjėlį, meldžiasi už jo sielą, maldauja dievo, kad pastarasis atleistų nusidėjėlio nuodėmes, netgi laiko šv. mišias už nusidėjėlio sielą. Tačiau tik dievobaimingi ir pagal bažnyčios įstatymą gyvenantys mirtingieji gali tikėtis, kad po mirties karstas bus įneštas į bažnyčią.
  Nekalbant apie Brazausko moralines vertybes, akivaizdu, kad jis tikrai negyveno dievobaimingai. Taip pat, nėra žinių, kad prieš mirtį jis susitaikė su dievu, priėmė paskutinį patepimą, atliko išpažintį. Todėl nėra jokio pagrindo reikalauti, kad jo karstas būtų Katedroje.
  Ir vis dėlto Grybauskaitės vadovaujamas Miestelėnų choras rypauja, kad bažnyčios hierarchai neturi sąžinės. Kokie argumentai?
  1. Jis grąžino Katedrą tikintiesiems.
  Argumentas netinkamas, nes jis grąžino vogtą daiktą teisėtam savininkui. Tai nesuteikia jam jokių nuosavybės teisių į daiktą.
  2. Tokia buvo jo paskutinė valia.
  Argumentas netinkamas. Aš galiu pareikšti valią, kad kaip geriausias interneto komentatorius ir mėgėjas žurnalistas būčiau pašarvotas BNS patalpose Vilniuje. Tačiau tikiu, kad Račas rastų savyje jėgų, nepaisant visų simpatijų, įvertinti, kad buvimas genialiu neįvykusiu žurnalistu nesuteikia man jokių privilegijų būti pašarvotam BNS spaudos konferencijų salėje.
  3. Lietuva katalikiška šalis, todėl mirus katalikiškos šalies prezidentui, karstas su jo palaikais privalo būti pagrindinėje šalies šventovėje.
  Šis argumentas puikiai iliustruoja mano seną mintį, kurią pakartojo keli komentatoriai šioje temoje, kad Lietuvoje vyrauja instrumentinis požiūrius į bažnyčią, tikėjimą, katalikybę. Katalikybės pasisemia lygiai tiek, kiek mums jos reikia patogiai ir komfortabiliai gyventi. Ten kur tikėjimas bando riboti mūsų hedonistinius įpročius, mes prie klausimo prieiname „nedogmatiškai“. Brazausko pavyzdys tai tik patvirtina. Prie bažnyčios reikalavimo gyventi dorai ir su moterimi negyventi nesantuokoje Brazauskas priėjo „nedogmatiškai“. Tačiau, kai kalba eina apie ritualus ir „pokazucha“ tai nesutrukdė jam panorėti būti pagerbtam Katedroje.
  Račas puikiai įžvelgė, kad situacija, kai nusidėjėlis prezidentas būtų pagerbtas Katedroje vien tik todėl,kad jis prezidentas, šiaip „geras žmogus“ ir to nori minia gailėtojų, būtų „vsio zakonno“ situacija. Jei tai būtų įvykę, Katedrą galima būtų pervardinti Crowne Plazza II. Reikia pasidžiaugti, kad bažnyčios hierarchai, atlaikė Miestelėnišką populistinį spaudimą ir parodė, kad Lietuvoje kartais „ne vsio zakonno“. Išties, dar yra vyrų mūsų žemėje! Vyrų, nebijančių pasipriešinti apsvaigusios minios euforijai. Vyrų, išlaikiusių vyriškumą,nepaisant juos supančių sudėtingų aplinkybių.

  • R.Medinis

   Valentinai – puikus komentaras. Dėl politikų stebėtis neverta – retas kuris drįsta kalbėti tai, kas prieštarauja miniai. Aš spėju, kad net Artūras būdamas politiku, o ne žurnalistu, šioje vietoje protingai ir mąsliai pratylėtų..

  • Regis

   Šiaip iš šono žiūrint turbūt įdomiai atrodo bet kokių asmenų nepriklausančių tam tikrai visuomenės grupei (bendrijai) komentarai tos bendrijos reikalais. Valentinai ir kiti, koks jums netinkintiesiems skirtumas kas vyksta Katedroje konkrečiai ir bažnyčioje apskritai?? Kaip tas jus liečia? Jau jeigu identifikuojat save netinkinčiais ir jau tuo labiau ne katalikais tai gal palikit tikinčiųjų reikalus jiems patiems tvarkytis.

   Aš asmeniškai bažnyčios sprendimą gerbiu. Tačiau matau pagrindinio bažnyčios mokymo, kad visiems teisėjas bus Dievas paminimą. Bet čia jau vyskupų reikalas. Jeigu jie taip nusprendė, kad gali ir turi teisę parodyti, kad žmogus to ne vertas tai tiek to. Ne matau problemos. Sielos reikalai nuo konkretaus kunigo ar jų grupės nepriklauso.

   • Valentinas

    Regi,
    Turėtum pastebėti, kad aš ir laikausi tos nuomonės, kad į bažnyčios reikalus reikia nesikišti ir leisti spręsti jai pačiai, o tie, kurie piktinasi bažnyčios sprendimu, kaip tik ir kišasi į jos reikalus.
    Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad kažkodėl daugelis, tame tarpe ir tu, bažnyčios sprendimą neįsileisti karsto į katedrą interpretuoja kaip jos nuteisimą, t.y. tarsi bažnyčia nuteisė Brazauską. Iš tikro yra visiškai ne taip. Bažnyčia neteisia Brazausko, o atvirkščiai, meldžiasi už jo nuodėmingą sielą. Tačiau bažnyčia neleido, paversti Brazausko laidotuvių valstybiniu šou, kuriame ji atliktų instrumentinį, masuotės vaidmenį. Būti nekataliku, gyventi nuodėmingai buvo pačio Brazausko pasirinkimas. Kai tu renkiesi sąmoningai gyventi ne pagal katalikiškus priesakus, būk pasiruošęs, kad nebūsi palaidotas pagal katalikiškas procedūras.

    • nerijus

     Valentinai

     Parašėte visišką demagogiją.
     Kai kunigas laidoja pakaruoklį ar kitą savižudį,- pateisinama!!!
     Juk bažnyčia skelbia lygybę prieš dievą?..
     Škia, lygūs ir lygesni…

     p.s. šiuo atveju įžvelgčiau labiau TEIGIAMĄ pusę, kad žmogaus kūnas nebus nešamas į Katedrą. Brazauskas juk nesavižudis…

     Kur dingo visų TOLERANCIJA apie kurią tiek visi rėkėt ir postringavot?..Kur Jūsų ŽMOGIŠKUMAS?..gerb. Piliečiai. Iškeliavo anapilin kartu su Brazausku?..Pašaukite. Gal grįš?..

     Beje…Kodėl nepildomas velionio noras?..

  • Rolandas

   Komentaras papuošė rytą. Beje, atsakydamas į klausimą, kodėl kūnas neįleidžiamas į katedrą pagyvenęs vyskupas (neįsiminiau pavardės) lengvai šypsodamasis teigė, kad bažnyčia nepasirengusi atlaikyti tokį didelį delegacijų ir šiaip miestelėnų antplūdį. Ar ne dėl politikos? O , ne ne, tikrai ne.

  • Genpre

   Valentinai,
   Tavo galva toli gražu nedurna. Tik koją tau kiša nevaldomas noras savo nuomonę „iškišti“ kaip vienuoliktą Dievo įsakymą.
   O šiaip labai malonu, kad pailsėjai ir sugrįžai kupinas energijos ir minčių.

 • Būtų labai įdomu pasiklausyti kas buvo kalbama vyskupų pasitarime šiuo klausimu. Kokia tai turėjo būti tyra erdvė, kurioje jie posėdžiavo, kokia išmintis turėjo sklisti iš išmintingų Bažnyčios hierarchų galvų ir lūpų, kokios turėjo būti geros ir išraiškingos jų akys ir rankos, kad Bažnyčia sugebėjo, išdrįso priimti tokį nelengvą sprendimą. Iš anksto žinant miestelėnų reakciją ir kilsintį erzelį…

  • protezas

   Garbusis Fredi*, nuoširdus Jums ačiū – akimirką pasijutau dalyvaująs Jūsų pavaizduotame posėdyje :))))

 • PЄTRVS

  Pritariu Artūrui! Kodėl netikinčiam žmogui staiga prireikė bažnytinių apeigų?

 • Ko gero reiktų atkreipti dėmesį, jog pačiam AMB – nei šilta, nei šalta, ar karstas su jo kūnu bus įneštas į Katedrą, ar ne. Esmė yra ta, kad to – kaip akivaizdžiai matosi – norėtų didelė dalis visuomenės, kurios didelė dalis vis dar laiko save katalikais. Atsisakydama įleisti Prezidentą į Arkikatedrą, Bažnyčios hierarchija pademonstravo sąmoningą nepagarbą Valstybei ir visišką nesiskaitymą su savo „ganomų“ žmonių lūkesčiais.

  • Valentinas

   Bunnie,
   Nuo kada Kristus privalo paklusti minios kaprizams, o ne minia išgirsti Kristų?
   Nuo kada Brazauskas yra aukščiau už Jėzų?

   • fsm

    @Valentinas
    >>Nuo kada Brazauskas yra aukščiau už Jėzų?

    Šiaip jau šituose katalikų reikaluose nesigaudau, bet galvoju, kad nuo tada, kai grąžino jam priklausiusią Katedrą katalikams.

   • Rasa

    O prie ko čia Kristus? Bene jis čia ką nors sprendė?
    Mano naivia nuomone, jis tai jau tikrai būtų įsileidęs į bažnyčią… Būtų užtekę tik nuoširdžiai gailėtis…
    Bažnyčios hierarchams, panašu, to neužtenka.
    Įdomu, kaip čia Prezidentas paskutinį patepimą gavo?.. Juk, panašu, nepriklausė… :(

    • Valentinas

     Būtų užtekę tik nuoširdžiai gailėtis…

     Kokių turite įrodymų, kad Brazauskas nuoširdžiai gailėjosi?

     • dzyvai

      Ar to patepimo prašė? Išpažintis yra kunigo paslaptis. Kad buvo pasikvietęs kunigą, tai nereiškia, kad išpažino tikėjimą – gal viso labo tik dėl ceremonijos detalių sutarti norėjo.

     • Rasa

      Žinot iš savo naivios asmeninės patirties kažkodėl monsinjorą Vasiliauską, tėvą Stanislovą ir kardinolą Sladkevičių vertinu žymiai labiau negu poną Bačkį ar poną Tamkevičių. Manau, nereikia aiškinti kodėl. Tik tiek.
      O visa kita yra tik spėlionės: prašė – neprašė, gailėjosi – nesigailėjo… Ne mums apie tai spręsti…
      Ir dar iš patirties: neretas komunistas tikrai buvo geresnis žmogus negu nuolat šventoriuje budinti „davatka“…

     • dzyvai

      Bažnyčioje karstas ne už tai kad žmogus „blogas“ ar „geras“. Teisiuosius nuo neteisiųjų paskutiniam teisme skirstys, mes gi tegalime tik pasimelsti už kiekvienos dūšios išgelbėjimą. Ką ir pasiūlė vyskupai.

     • nerijus

      Nuo kada Jėzus aukščiau už Brazauską?..

    • Rasa

     O kas pasimels už jų, mūsų vyskupėlių, dūšių išgelbėjimą? Panašu, kad jau reikėtų pradėti…

     • dzyvai

      Rasa, jei užsuktumėt į Šv.mišias, sužinotumėt, kad už jų dūšias meldžiamasi praktiškai kiekvieną sekmadienį :)

   • Vyskupai yra taip toli nutolę nuo Kristaus, kad net didžiausias ateistas yra arčiau jo. Akivaizdu, kad Bažnyčia jau senokai yra tapusi klasikine oligarchine struktūra, kuri, piktnaudžiaudama Šventuoju Raštu rūpinasi tik savo interesų užtikrinimu.

  • Džiugas Šaulys

   Na, jei bažnyčia, valdžia ar dar kas nors visada tenkintų „didžiosios dalies visuomenės“ užgaidas, tai būtų visiškas bardakas. Didžioji visuomenės dalis šiuo metu yra nuo laidotuvių grožio apakusi minia, kuriai visai nesvarbūs numanomi bažnyčios argumentai, Biblija, Kristaus mokymas ir t.t. Jie, kartu su politikais priešakyje, nori to karsto Katedroje, nes juk tai tiesiog „gražu”, „pagarba” ir pan. Bet, ačiū Dievui, bažnyčia nesivadovauja „gražu” lygio „argumentais“. Ir teisingai daro, nes tai nėra argumentai.

   Taigi, su bažnyčios pozicija viskas yra tvarkoje. Jie turi teisę nuspręsti kaip sako jų kanonai, o bažnytinių normų aptarinėjimas greičiausiai ne mūsų nosiai.

   Nemaloniausia šitoje situacijoje yra politikų kišimasis. Prezidentė vėl praleido progą patylėti. Adamkus, deja, nusišnekėjo, sakydamas, kad toks bažnyčios sprendimas neatneš naudos, populiarumo bažnyčiai… Argi dėl populiarumo tokie sprendimai priimami..? Kažkoks keistas kai kurių politikų ir politologų visų dalykų vertinimas per reitingų prizmę. Pavyzdžiui, Vagnorius, vakar LRT kalbėdamas apie Brazausko pasitraukimą ir sugrįžimą į politiką irgi vertino viską per populiarumą. Dėstė ilgai ir nuobodžiai, kad padarė klaidą, kad jei būtų neišėjęs ar nesugrįžęs, tai turbūt jo populiarumas šiandien būtų didesnis. Alio, argi žmogus eidamas į vieną ar kitą postą galvoja, ar jo populiarumas padidės, ar sumažės. Na taip, gal kai kurie ir galvoja, bet esu linkęs manyti, kad ne dauguma. Dar naiviai tikiuosi, kad kai kurie eina į postus pirmiausia siekdami kažką nuveikti, o ne dėl to, kad jų populiarumas po mirties būtų didesnis. Na, o Degutienė reagavo turbūt santūriausiai iš visų. Tik va tas jos pasakymas, kad bažnyčia turėtų paaiškinti, dėl ko taip nuspredė, vėl buvo šaukštas deguto. Neturi bažnyčia aiškintis nei politikams, nei miniai. Jei nori suprasti – skaityk Bibliją, eik į bažnyčią, pastudijuok krikščioniškąją filosofiją, gal tada ir suprasi. Čia noriu pasakyti, kad būtų per daug sudėtinga apie šitą sprendimą diskutuoti žmonėms, kurie nelabai ką išmano apie bažnyčią, o tik matė kelias laidotuves kaime, buvo užsukęs per Kalėdas į mišias ir turi apatinėj lentynoj apdulkėjusią Bibliją. Tame tarpe ir man, todėl ir nevertinu paties sprendimo.

 • Algis

  Tiems, kas moka skaityti, mano supratimu, neturėtų kilti jokių klausimų dėl Lietuvos katalikų bažnyčios sprendimo aukoti mišias už A.Brazauską be jo karsto Vilniaus Katedroje…(A.R)

  Miela matyt žmogų, kuriam viskas aišku… Ir argumentai atitinkami – jei manai kitaip, tai nemoki skaityt. Nelabai dora argumentacija.
  Aplamai tai knyginis, pernelyg akademiškas, dogmatiko požiūris. Jei parašyta popieriuje, vadinasi yra ir tikrovėje. Bėda ta, kad tai, kas pas mus parašyta popieriuose, yra tik siekiamybė, o realiai yra beveik visada kitaip(juk ir Stalino konstitucija buvo vienas pažangiausių tokio pobūdžio tekstų…). O spręsti apie tikrovę pagal neatitinkančius jos popierinius tekstus, tegu ir turinčius įstatymų statusą, tiesos ieškančiam nelabai patartina, ir tai labai švelniai tariant. Priešingu atveju ta deklaruota nereali siekiamybė tampa argumentu, kas yra absurdas.
  O tiesa ta, kad bažnyčia pas mus iš tikro ne tik nėra atskirta nuo valstybės, bet katalikų atveju yra realiai valstybinė. Hierarchų manymu, bažnyčia yra ne tikintčiųjų bendruomenė, o jie patys. Ir viskas ten – ir pastatai, ir tikinčiųjų likimai, ir sprendimai priklauso savininkams, t.y. hierarchams(čia jie su politikais panašūs – jų dauguma valstybę irgi tapatina su savo personomis). Jie dalyvauja politikoje, varo agitaciją, užuominomis pašantažuodami tikinčiųjų būsimais balsavimais gauna iš politikų vos ne viską, ko nori. Todėl argumentuoti jų popieriniu „savarankiškumu“ nėra ko, nes jie seniai ne savarankiški, niekada nebuvo politiškai bešališki ir yra ir valstybės, ir visuomenės dalis. Dalis negali būti nepriklausoma nuo visumos.
  O tikrovėje viskas ne taip jau sudėtinga. Lietuvoje priimta laidoti dalyvaujant kunigui. Kasdien dešimtimis ir šimtais kartų laidojant karstai įnešami į bažnyčias. Teko matyt ir girdėt daugybę kartų, pačiam dalyvauti. Įnešami karstai ir ne itin dorų, ir išsiskyrusių, ir kokių tik nori buvusių velionių. Viskas pateisinama morališkai – po mirties visi lygūs ir jiems reikia būti atlaidiems, ir finansiškai – artimųjų auka kunigui. Visada, visais laikais Lietuvoje buvo didžiausia gėda, jei tavęs gyvo ar mirusiojo neįleis į bažnyčią(nors šiaip tai pirmosiose eilėse ten ir sėdi didžiausi nusidėjėliai).
  Todėl esmė ne tame, kad bažnyčia turi formalią teisę taip nuspręsti(čia Artūras visiškai teisus), o tame, kodėl ji taip sprendžia, kokiais argumentais remiasi. Ir čia ji atsiskleidžia visu bačkišku dviveidiškumu ir grožiu. Jokio atlaidumo, meilės artimui ir kitų krikščioniškų vertybių nelieka. Visa Lietuva visuose kaimuose įneša karstus su velioniais į bažnyčias, o tau mes to neleisim. Tegu tave Prezidentu rinko 1,2 mln. žmonių ir tai su šeimos nariais sudaro beveik 80 proc.Lietuvos, mums į tai nusispjaut(nors nepagarba Prezidentui yra nepagarba jį rinkusiems žmonėms, o ne asmeniškai jam kaip žmogui). Mes paprasčiausiai neatleisim ir keršysim tau ir po mirties. Tai labai žemas moralinis lygis. Keista, kad tą širdim puikiai supranta paprasti žmonės, o tu, Artūrai, toks tikrai doras ir protingas, šiuo atveju nesupranti ir leidiesi į formalių teisių aptarinėjimus. Gyvenimas yra kitoks, nei aprašyta Konstitucijoje, deja…
  Nesupyk, Artūrai, kaip anąkart dėl Kedžių dukrelės, kad manau ne taip kaip tu. Tam, ir yra komentarai, kad padiskutuot.
  Ir perfrazuodamas tave trumpai parašysiu, ką galvoju apie šį bažnytininkų poelgį:

  Tiems, kas moka MĄSTYTI, mano supratimu, neturėtų kilti jokių klausimų dėl Lietuvos katalikų bažnyčios sprendimo aukoti mišias už A.Brazauską be jo karsto Vilniaus Katedroje.

  • dzyvai

   Algi, rinkimais renkama ne į Bažnyčią, o į prezidentus. Juk, kaip suprantu, moki MĄSTYTI. Tai mąstydamas tikriausiai suprastum, kad Bažnyčia atsisakė parduoti indulgenciją, ir taip net išprovokuoja ugnį į save. Manau, tai sektinas pavyzdys ir eiliniam kunigui ar kitam Bažnyčios nariui, ir eiliniam netikinčiam žmogui.

   • Algis

    Aš taip nerašiau apie rinkimus į bažnyčią, kaip mane komentuoji, taigi ginčijiesi ne su manim, su savim. Supaprastinti oponentą ir po to jį sukritikuoti labai lengva.
    Jei dar nesupratai, ką norėjau pasakyt, pakartosiu tavo terminais – bažnyčia, kuri kasdien nesidrovėdama parduoda indulgencijas į kairę ir dešinę, staiga tapo „principinga“ ir iš keršto atsisako tai padaryt neapkenčiamam žmogui, nors jei jis nebūtų AMB, tai daugiau jokių argumentų nebūtų ir nėra.
    Proginis parodomasis padorumas atskiru atveju fone visiško tų pačių asmenų ir institucijos neprincipingumo ir nedorumo kitais atvejais, darant tai iš keršto jausmo mirusiajam, nėra sektinas pavyzdys „ir eiliniam kunigui ar kitam Bažnyčios nariui, ir eiliniam netikinčiam žmogui.“
    Pagarbiai

    • dzyvai

     Algi,

     „…bažnyčia, kuri kasdien nesidrovėdama parduoda indulgencijas į kairę ir dešinę…“

     Jeigu trumpai, tai Bažnyčia yra ne tik tai, ką parodo per televiziją, t.y. ne tik pedofilai ar indulgencijų pardavėjai. Ir tai ne pirmas karstas, kurio nepriėmė į Bažnyčią.

     Keista, kad piktiniesi, jog Bažnyčia bando apsivalyti iš vidaus.

     • Algis

      Lietuvos katalikų bažnyčia, aršiai lojanti ant visų pažangesnių idėjų savo viduje ir išorėje, žlugdanti bet kokius permainų trokštančių kunigų bandymus ką nors joje pakeisti, politikuojanti ir neapykanta kitaip mąstantiems pertvinkusi, bačkių ir tamkevičių bažnyčia „bando apsivalyti iš vidaus“…
      Numirsiu iš juoko.

    • lv

     Algi, jei velionis būtų laidojamas šeimos rate, kokioje kaimo ar miestelio, paprastoje bažnyčioje, įprastoje aplinkoje (be išskirtinės pompastikos, sureikšminimo, minių, šurmulio; tebūnie būtų kiek gausiau žmonių, tebūnie būtų iškilmingesnės laidotuvės, nei įprastai), tai, spėju ir manau, nebūtų jokių argumentų bažnyčiai atsakyti. Mano galva ir akimis, bažnyčia atsuko nugarą stabmeldystei, pasaulietinio asmens (ne bažnytiniam) kultui, nes prieš Dievą visi lygūs ir lygesniųjų (kurie uzurpuoja visą šventovės erdvę ir eterį, visu tuo sureikšminimu, išskirtiniu iškilmingumu, pasinaudojant bažnyčios instrumentu, kaip įvardino Valentinas, išskirtinai įsisakralizuoja) neturėtų būti.

     • Algis

      Dalinai tau pritariu, dalinai ne.
      Labai gerbiu tave už išsakytą nuomonę apie laidotuvių paprastumą, nes ir pats taip galvoju ir širdyje jaučiu.
      Jei velionis būtų laidojamas tik šeimos rate ir kaimo bažnyčioje, tai būtų labai gražu. Taip, ko gero, ir turėtų būti idealiu atveju. Toks taurus paprastumas būtų ne tik tyrai krikščioniškas. Pompastikos ir katalikiškų įmantrių apeigų, aukso rūbų ir nenuoširdžių iškilmių ignoravimas man labai patiktų ir būtų teisingas, tikras, jeigu tau toks žodis neatrodo per iškilmingai – netgi didingas.
      Deja, nei velionis, nei jo šeima, nei katalikų bažnyčia, nei didesnė dalis Lietuvos iki to dar nepriaugo. O aš norėjau kalbėti būtent apie tą realybę, kokia, deja, yra.
      Ir šioje situacijoje man atrodo natūrali tradicija laidojant valstybės vadovus pagerbti juos pagrindinėje šalies šventovėje, kas yra pasaulyje įprasta. Ir matau saujelės hierarchų veidmainystę, kerštavimą mirusiajam ir nemeilę žmogui, nepagarbą žmonių nuomonei, ką ir bandžiau pagrįsti.
      Manau, kad mes abu esam savotiškai teisūs, nes kalbame apie tą patį, tik iš skirtingų pozicijų. Tu – iš idealo, aš – iš realybės.
      O pabandykim įsivaizduot, kas būtų buvę, jei bažnyčios vadovai būtų gražiai įsileidę velionį į Katedrą, nepagailėję gražių atleidimo žodžių, sutelkę žmones mirties ir amžinybės akivaizdoje susitaikyti ir vienas kitam atleisti. Ar nuo to būtų Lietuvoje nebūtų atsiradę daugiaumeilės ir gerumo, sumažėję susipriešinimo ir susiskaldymo bei neapykantos gyviesiems ir mirusiesiems? O
      Aš manau, kad taip.

   • Algis

    Aš taip nerašiau apie rinkimus į bažnyčią, kaip mane komentuoji, taigi ginčijiesi ne su manim, su savim. Supaprastinti oponentą ir po to jį sukritikuoti labai lengva.
    Jei dar nesupratai, ką norėjau pasakyt, pakartosiu tavo terminais – bažnyčia, kuri kasdien nesidrovėdama parduoda indulgencijas į kairę ir dešinę, staiga tapo „principinga“ ir iš keršto atsisako tai padaryt neapkenčiamam žmogui, nors jei jis nebūtų AMB, tai daugiau jokių argumentų nebūtų ir nėra.
    Proginis parodomasis padorumas atskiru atveju fone visiško tų pačių asmenų ir institucijos neprincipingumo ir nedorumo kitais atvejais, darant tai iš keršto jausmo mirusiajam, nėra sektinas pavyzdys nei eiliniam kunigui ar tikinčiajam, nei netikinčiajam.

    • Valentinas

     Kitaip sakant, smerki bažnyčią už tai, kad ji pasielgė teisingai ir nepasielgė neteisingai? Kadangi bažnyčia kasdieną elgiasi neteisingai tai ir šiuo atveju neteisingai pasielgti ji PRIVALĖJO. Ar teisingai supratau tamstos poziciją?

     • Algis

      Ne taip. Smerkiu ne bažnyčią kaip tikinčiųjų visumą,o kelis pasipūtusius ir menkai dorovingus jos hierarchus už tai, kad jie prisidengdami paraprincipingumu ir pseudoteisingumu, pasielgė veidmainiškai, nekrikščioniškai, kerštingai ir be meilės.
      Paprasčiausiai tu manai kitaip, nei aš, ir tiesiog negirdi mano argumentų.

     • Valentinas

      Algi,
      Tu nepateiki argumentų tik transliuoji savo neigiamą nusistatymą bažnyčios hierarcų atžvilgiu. Gal tu teisus (dėl jų motyvų) gal ir ne, tačiau jie yra teisūs bažnytinių principų atžvilgiu.
      Susumuojant:
      Iš tavo pusės – emocijos ir neapykanta, iš jų pusės kanonų teisė ir tūkstantmetės tradicijos. Kaip manai, kokia yra tikimybė, kad tu teisus?

     • Algis

      Visiška tiesa ir netiesa yra tik tiksliuosiuose moksluose, pvz.aritmetikoje. Mūsų atveju to negali būti. Mes juk tik keičiamės nuomonėmis apie visuomeninius faktus. Todėl ieškoti teisiųjų ir neteisiųjų neverta. Mes tiesiog skirtingai vertiname tai kas vyksta. Aišku, kuri nors nuomonė yra pažangesnė, o kuri nors labiau atitinkanti menkesnius vertinimo kriterijus. Bet nuginčyti viens kito ir būti vieninteliais teisiaisiais nesistenkim. Tiesiog gerbkim viens kito vertinimus, ir tiek. Dėl šių priežasčių į retorinį klausimą, ar esu teisus, tiesiog nėra prasmės atsakinėt.
      O dėl to, kad nepateikiu argumentų – nesutinku. Jei perskaitysi ne kokį mano atskirą sakinuką atsakant į kokį nors tavo sakinuką, o mano visus pasisakymus šioje temoje, pamatysi, kad argumentų yra. Jų nesama ir manipuliuojama neapykanta ir emocijomis būtent bažnytininkų ir jų apologetų tekstuose.
      Kas dėl kanonų teisės, bažnytinių principų ir tūkstantmetės tradicijos, tai juk visos bažnytininkų nesąmonės atitiko jų tūkstantmetes tradicijas ir kanonus – pradedant inkvizicija, pažangių mokslo tiesų žlugdymu, kitaminčių persekiojimu ir baigiant pagarbiu hitlerininkams tylėjimu holokausto metu, kova su prezervatyvais AIDS epochoje, kardinolų lakstymu po kalėjimus krikštijant žmogžudžius ir nedalyvavimu iš asmeninių motyvų žmonių išrinkto Prezidento inauguracijoje… Galima būtų vardint ir vardint tokius veiksmus, ir visi jie pagrįsti bažnytiniais kanonais. Esmė gi tame, kad tie naftalinu ir senu prakaitu atsiduodantys kanonai su realiu tikinčiųjų gyvenimu ir tikruoju tikėjimu nedaug ką turi bendro. Ir Bažnyčios neklystamumo poza, užsidarymas nuo realaus gyvenimo savo viduramžiškuose ritualuose ir dogmatikoje po truputį, bet negrįžtamai veda ją į visišką tikinčiųjų bendruomenės pasitikėjimo praradimą ir socialinę mirtį. Atvejis su AMB laidotuvėmis tą labai gerai parodo.
      Tokia mano nuomonė ir įvykių vertinimas. Tavo reikalas turėti savą požiūrį.
      Pagarbiai –
      Algis

     • Musė

      Algi, jeigu jau bažnyčia yra toks siaubas ir košmaras, inkvizitininkė ir holokausto užtarėja, tai kodėl piktiniesi, kad a.a. Prezidento kūnas nebus įneštas į tą blogio irštvą. Praktiškai tu turėtum kovoti, kad to nebūtų padaryta.

     • Algis

      Cha cha cha. Gerai juokauji.
      Tik su niekuo aš nekovoju.
      Ir nesakau kad tikėjimas yra blogai.
      Tiesiog manau, kad bažnyčia yra, kaip sako ir jos pačios kanonai, visi tikintieji, o ne keli nupezę seniai, kurie manosi esą neklystantys ir galintys diktuoti pasauliui savo viduramžiškas nuostatas ir tuo žlugdyti iš tikrųjų nuostabiai gražų ir humanišką tikėjimą.

 • Faktas

  KOMUNISTAMS ne vieta ŠVENTORIUJE !

 • Smilga

  Kažkodėl nesinori stoti nei į vienų pusę (Brazausko noro ir valios), nei į bažnyčios (sprendimo) pusę. Nuo Bačkio visada, ypač kai Katedroje praeina pro šalį, dvelkia tokiu šalčiu….

 • Linas

  iš principo sutinku su A.R.Neneš AMB į Katedrą ir gerai.Tik labai nekaip vakar girdėjosi informacija apie galimus apaštalinio nuncijaus vizitus pas Bačkį,siekiant vis tik įkalbėti bažnyčią kūną įsileisti.Priešingai nuo matytos vakar per žinių laidas pagyvenusios moteriškės,pareiškusios,kad po šito ji nutrauks savo vizitus į bažnyčią,aš taip būčiau pasielgęs,jeigu būtų priimtas sprendimas mišiavoti prie karsto.Žodžiu,ir šiam klausime,kaip visada,atsirado priešprieša,kuri gali sutrukdyti ateities vizijai „Lietuva 2030m.“,kuriai reikalingas sutelktas darbas ir pilietinė visuomenė,kuriai priklausau..P.S.vakare važiuosiu į Kaišiadoris,ten rytoj gali būti įdomių įvykių ir kalbų,tik ar ten yra padorus viešbutis?

 • Soliaris

  Būtų gerai nepamiršti, kad Bažnyčios hierarchija nemėgsta ir nemėgo ir tikrų dvasininikų tikrąja to žodžio prasme. Prisiminkim V. Sladkevičių, Tėvą Stanislovą, kurie buvo atvirai ignoruojami Bažnyčios hierarchijos. Ir dažnai toleruojami susitepę kunigai.

 • Musė

  Šį kartą pritariu Artūrui ir esu nustebusi dėl visada tokios racionalios D. Grynauskaitės nusišnekėjimo. Čia juk vidinis bažnyčios reikalas. Kokią po galais politikai turi teisę daryti spaudimą bažnyčiai, kaip jai atlikti savo vidines apeigas?

  Juk „bažnyčios bei religinės organizacijos laisvai tvarkosi pagal savus kanonus ir statutus“. Bažnyčia turi savo kriterijus ir taisykles, pagal kuriuos sprendžia, kaip pagerbti velionį. O ne politikai, visuomenės veikėjai ar interneto komentatoriai.

  Tipiškas miesčionis – gudrutis labai mėgsta apeiti taisykles, išdurti ką nors ir tuo didžiuojasi. Jis net bažnyčios taisykles nori apeiti. Gal kaip nors prasmuksiu? Na nesilaikė žmogus švento santuokos sakramento, į tą bažnyčią gal kartą metuose tenueidavo, bet gal vis tiek kaip nors priimsite, ką? Man tai primena žmogų, kuris nori patekti į pvz. medžiotojų būrelį, bet nenorintį įsigyti šautuvo ir neketinantį šaudyti. Jis tiesiog mėgsta būti gryname ore, vaikščioti po mišką. Nario mokesčio nemokėsiu, šautuvo nepirksiu, bet priimkite mane, nes kitaip bus diskriminacija.

  O geriausiai mano manymu velionio asmenybę atspindi frazė, pasakyta Alantos klebonui Sigitui Sudentui – „Norėčiau, kad mane įneštų į katedrą“…. Atkreipkite dėmesį – jis neprašo sau artimo Alantos klebono, kad jį pašarvotų kur gimtinės koplytėlėje, ar kad tas artimas Alantos klebonas dalyvautų. Ne, nieko panašaus – „įneškite mane į KATEDRĄ, ir tegu mane lydi procesija iš ne mažiau kaip x dalyvių, o garbių užsienio svečių turi būti ne mažiau kaip y“. Gryna pakazucha, jokių religinių nušvitimų čia nėra nė kvapo.

  • Rasa

   “įneškite mane į KATEDRĄ, ir tegu mane lydi procesija iš ne mažiau kaip x dalyvių, o garbių užsienio svečių turi būti ne mažiau kaip y”…
   Na, čia jau tavo asmeninė kūryba. Tiesiog kiekvienas sprendžia pagal SAVO SUGEDIMO lygį… Nebūtum musė…

   O gal klystu? Gal tamsta kaiminystėje su a.a. Brazausku gyvenote ir viską apie jo asmeninį gyvenimą žinote?

   • Musė

    Be abejo aš sutirštinu spalvas, norėdama pabrėžti savo mintį. Čia tik mano asmeninis įspūdis, su kuriuo galima nesutikti, tik nebūtina tujintis.

    • Rasa

     Oi, atsiprašau, paprastai su musėmis nelabai moku bendrauti… Nelabai jas mėgstu. :) Ir pažįstamo vardu Musė neturiu nė vieno… :(

  • Linas

   nesupratau,prie ko čia Tamstai užkliuvo medžiotojų būrelis?Kokį būrelį konkrečiai turite galvoje,gal galite jį įvardyti?Aš,kaip patyręs medžiotojas,su panašiais faktais,kad tapęs nariu,atsisakytų šauti į žvėrį ar paukštį,susidūręs nesu.Todėl ateityje prašyčiau atsakingiau berti pavyzdžius,nes šis aiškiai nepavyko.P.S.mūsų būrelyje narys,nemokantis nario mokesčio daugiau kaip du mėnesius,automatiškai šalinams,nebent būtų labai jau rimta priežastis,numatyta būrelio įstatuose.Po to toks galės būti gryno oro miške kiek nori ir su kuo nori,bet be mūsų.

   • Musė

    Linai, aš tą ir norėjau pasakyti – nemokantis mokesčio ir nešaudantis medžiotojų būrelio narys negali reikalauti kažkokių paslaugų ar privilegijų tame būrelyje. Analogiškai, bažnyčios kanonų sąmoningai nesilaikantis tikintysis negali reikalauti jokių paslaugų iš bažnyčios.

    • Na o Jūs, Muse, geriausiai už visus žinote kokius kanonus laužė a.a. Brazauskas. O kitų laužančių atleidimas visiškai neatspindi dvigubų standartų taikymo. Ane? Nors aš ir netikintis, ir nepraktikuojantis jokių religijų, bet puikiai žinau Bažnyčios „principus“… Viskas Lietuvoje gi priklauso nuo… vokelio storio… Asmeniškai aš manau, kad Bažnyčia labiau išsigimusi nei kai kas nori parodyti…

     Šiuo atveju tai tik politika ir daugiau nieko

     • Musė

      Man nebūtina išvis nieko žinoti ar įrodinėti. Kaip minėjau, čia vidinis Katalikų bažnyčios reikalas, aš nesuprantu išvis, kaip galima kvestionuoti jų vidinį sprendimą. Geriausias rašinys apie tai yra A. Patacko Lryte, ten viskas aiškiai pasakyta.

     • Valentinas

      Visai gali būti, kad atsirastų tokių, kurie pasakytų Patackui, kad jo nuomonė apie Bažnyčią yra subjektyvi ir gimusi tik jo galvoje, bei neparemta jokiais faktais. Be to, Patackui fiziškai neduota atskirti objektyvios tikrovės, nuo subjektyvaus vertinimo.

     • Manau, kad kai kas nesuprato Patacko subjektyvios ironijos…

     • Valentinas

      Mmanau kai kas neatskiria ironijos nuo nuoširdumo…

     • nerijus

      Kas gali – daro. Kas negali – moko. Kas negali mokyti – vadovauja.

      http://www.mintysposakiai.lt/merfio-desniai

     • mdxacuk

      Nelabai suprantu pretenzijų dėl Bažnyčios pozicijos. Žmonės tikriausiai painioja Bažnyčią su laidojimo kontorom. Tai jei kažkurios jų vidinės taisyklės nepriimtinos, kodėl nepasiieškojus alternatyvos? Jeigu būvimas šiaudiniu kataliku kam nors nesukelia diskomforto, tai kuo blogai pasisamdyti laidotuvėms aktorių-kunigą su atributika, kaip kokį Kalėdų senelį?

     • fsm

      @mdxacuk
      >>mdxacuk
      … kuo blogai pasisamdyti laidotuvėms aktorių-kunigą su atributika, kaip kokį Kalėdų senelį?

      Geras. Kieta verslo idėja. Įdomu ar kokios nors autorinės teisės saugo rūbus, atributiką ir kt. Turbūt ne.

      Savo ruožtu bažnyčia galėtų pasiūlyti frančizę ar panašiai.

 • prabėgomis

  Teisingos mintys, pritariu. Tegu ir atsiverčia paskutinę sekundę- Dievas jį ir išganys. Tačiau kiek dorų kriksčionių ta pati Bažnyčia už tvoros yra palaidojusi- niekas dėl to skandalų nekėlė. Mano močiutė irgi mirė be paskutinių patepimų ir ką- lygiai taip pat nepriėmė bažnyčia, nors sovietmečiu kiekvieną sekmadienį pėsčiom 5 km į bažnytėlę tekina bėgdavo… Ačiū Dievui, nors vienąkart- po mirties- taisyklės galioja visiems…ir mes esam lygūs- prieš Dievą… O lietuvių šitoj vietoj putojimas ir skandalo kėlimas eilinį kartą parodo, kad dar mes esam dvasiškai nesveika tauta- vieniems „panteonus“ statom, o kitus į patvorį spiriam. Laikas atskirti Bažnyčią nuo valdžios, seniai laikas.

 • Evaldas

  Argi tikintys žmonės, kaip bendruomenė negali išreikšti savo pozicijos tam tikrais valstybės gyvenimo klausimais? Ar Bažnyčiai, kaip tikinčių žmonių organizacijai draudžiama pasisakyti ir reikšti savo nuomonę? Aš čia dėl Paks…, atsiprašau, Račo nuoskaudos apie ginekologus. Račai, tu dėl AMB tai gerai parašei. Bet dėl kitų dalykų tavo pozicijoje yra nuolat justi kažkoks kerštingumas, kažkoks priekabių ieškojimas. Atrodo, tarsi Bažnyčia būtų kažkada tave asmeniškai įskaudinusi. Pamėgink būti nors truputėlį objektyvesniu, nekaišiok asmeniškumų. Nes tai nėra profesionalu. Na, nelygis tau, suprask. Visą savo markę sušiki šitais priekabiavimais prie Bažnyčios. Runkeliams tu, žinoma, įtiksi, čia nėr kalbų. Bet negi tavo tik toks tikslas?

  • mielas Evaldai, pirmiausia norėčiau paprašyti tamstos, kad kitą kartą čia rašydamas savo mintis reikštumėte ne patvorių kalba. O antra, tai jau ne kartą esu sakęs ir dar kartą tamstai asmeniškai pakartosiu: bažnyčia manęs įskaudinti tegali tiek pat, kiek liūdna pasaka. Tad nieko asmeniško, tik manau, kad pasakoms vieta tarp pasakų, o ne valstybės gyvenime. O dėl įtikimo ar neįtikimo kam nors, tai tokiems dundukams kaip tamsta įtikti tikrai nesistengiu.

 • liuka

  Linai, gyvenimo esmė – “ įdomūs dalykai ir kalbos “ ?
  Ir pats nori pasakyti, kad esi praktikuojantis katalikas ?
  Gyvenimas dumble !

  • Linas

   iš esmės neatsakinėju į įžeidžiamo tono pasisakymus.Siūlyčiau oponentui(-ei) nusikelti nuo galvos liuką(antvožą,dangtį) ir neapsiriboti siauru ir dumblinu mąstymu.Ar pats supranti,kame gyvenimo esmė,kad galėtum gaišinti mano laiką,nors ir stoviu visiems žinomoje šiandienos eilėje atiduoti pagarbą.Ir kiek visažinių priviso – po dviejų klausimų iškart šauktukas!

 • jolanta

  „sužinojau daug naujų dalykų, naujų požiūrių į istoriją“ – aš taip pat, tai lyg mano mintys; tik manęs tai nestebina, nes taip
  „kuriama“ istorija… nepaisant faktų, bylojančių…

 • Tenka sutikti su dauguma Artūro išvadų, bet man vis dėl to atrodo, kad čia viskas šiek tiek kitaip. Manau, kad Bažnyčia būtent šiuo atveju suveikė ne pagal savo kanonus, o paprasčiausiai eilinį kartą įsikišo į politiką. Lietuvoje yra nerašyta taisyklė, kad apie velionius reikia šnekėti gerai arba nieko nešnekėti. Yra begalė piktų žmonių, kurie visada norėjo įkasti šiai asmenybei, bet to negali padaryti iš „pagarbos“ (tiksliau dėl tų nerašytų taisyklių). Juk neveltui kai kurie žinomi žmonės šiomis dienomis pabrėžė apie PAGARBĄ… To Lietuvoje truksta ne tik visuomenėje, bet ir politiniuose sluoksniuose. Neatmetu tikimybės, kad vis dėl to, kaip sovietiniais laikais, Bažnyčia tokį sprendimą padarė ne savo valia… Bažnyčia paskutiniu metu išties liberaliau žiūri į pasaulį ir tampa pasaulietiška. Tačiau šiuo atveju tapti pasulietiška – didelis tabu… Įtartina… Manau, kad tokie sprendimai eilinį karta sukiršina ir taip nestabilią mūsų visuomenę… Ar tai Bažnyčios misija? Nemanau…
  P.S. esu netikintis, nekrikštytas

  • nerijus

   Simai

   10+

   p.s. esu tikintis savimi…ir žmogiškumu.

 • P.I.L.

  Puikiai. Trumpai ir aiškiai.

 • YoJoe-

  Šaunuoliai vyskupai, žemai lenkiu galvą. Jie niekam neprivalo aiškintis. Tikintieji tokį sprendimą supranta ir be komentarų. Politikų šnekos yra tik politikų šnekos- oro gadinimas. Račas taip pat pernelyg išsiplėtė, nes yra grafomanas ir mėgėjas pliaukšti liežiuviu :)

 • mdxacuk

  Aš aplamai manau, kad Brazauskas praleido progą padaryti savo geriausią darbą Lietuvai. Galbūt netgi vienintelį. Jei jis iš tikrųjų būtų mylėjęs Tėvynę, o ne save tribūnose, tai galėjo paprašyt giminių: būkit žmonės, palaidokit mane be jokios pompastikos paprastose kaimo kapinaitėse, kur mano tėvai ir seneliai, kur aš pats laksčiau basas ir kur noriu sugrįžti amžinai. Ir pasakykit visiems, kad eitų po velnių su savo tuščiom veidmainiškom kalbom, aš jų prisiklausiau užtektinai. Išeidamas noriu, kad su manimi būtų žmonės, kuriuos aš mylėjau ir kuriems liksiu svarbus. Nenoriu būt joks simbolis, kaip Užgavėnių iškamša tampomas gatvėmis iš vienos vietos į kitą. Mano darbai baigti.

  Gal tai būtų galėjusi būti naujos epochos pradžia?

  Mažai kam pavyksta nusipelnyti, kad galų gale ant tavęs uždėtų akmeninę plytą vien tik su vardu ir keturiais skaičiais. Be komentarų.

  • nerijus

   mdxacuk

   Paskaitinėsiu Jūsų rašliavas, kai bus laidojamas „nesusireikšminęs“ V. L. Katedra „saugoma“ jo kūnui…

   • fsm

    @nerijus
    >>kai bus laidojamas “nesusireikšminęs” V. L.

    Kaip tik apie tai norėjau rašyti. V.L. irgi ne su pirma žmona gyvena, kiek žinau.

    • nerijus

     Darau tik prielaidą, kad buvo nuspręsta nenešti Katedorn ir NEPASAKYTI PRIEŽASTIES, kad TA PRIEŽASTIS nepakenktų V. L., kai ateis jo metas…Kaip ir visų mūsų.

     Labai viliuosi, kad bus atverti Rusijos archyvai po keletos metų ( kelių dešimčių ) ir mes sužinosime tikrąją tiesą apie PIANISTĄ, nes tikiu, kad ta informacija tokia konfidenciali, kad jos Lietuvoje tikrai nėra?..

     Enter.

     • Rytis I

      Neskubėk kitų laidoti:) Nors tu ne pirmas mintiji jau apie kitas laidotuves, nesuprantu kodėl.
      Tamstos požiūris dėl archyvų atvėrimo manau lengvai naivuoliškas, bet kokiu atveju daroma taip – jei tokios ar kitokios info nėra, – ji sukuriama.

     • nerijus

      Ryti I

      Kalbu apie esmę, o ne laidoju. Jei Tamstai apie tai baisu kalbėti- nekalbėkite.

      Aš tikiu, kad archyvai atsivers.
      Gyvenimas yra spalvotas. Vieną dieną mes vienokie, kitą- kitokie…
      Tikiu, kad ji yra ;) ir bus „ištraukta“ tada, kai aistors bus nurimusios arba pasikeis santvarka ;)

      Ryti I

      Keiskite savo pasaulėžiūrą. Jaučiasi, kad jus veikia masiniai PR’ai ir beletristinė demagogija.

  • Fredis*

   Kartojasi senesnė nei dvidešimties metų istorioja. Pirmuosius rinkimus į Seimą 1990 m., kuris vėliau buvo pavadintas Atkuriamuoju, laimėjo Sąjūdis, Sąjūdžio pirmininkas natūraliai tapo Seimo pirmininku, tačiau dalis žmonių pradėjo rinkti parašus, kad pirmininku taptų nepriklausomos komunistų partijos pirmininkas A.Brazauskas. V.Landsbergis pasiūlė A.Brazauskui tapti jo pavaduotoju, vėliau Algirdas buvo paskirtas ministrės pirmininkės K.Prunskienės pavaduotoju. Vieta žmogui buvo surasta, galėjo plušėti Tėvynės labui, tačiau kairiesiems tai buvo per prasta pozicija, jiems reikėjo daugiau, jie jautėsi nuskriausti.
   Vienintelis Seimas anksčiau laiko paleistas buvo pirmasis, nes kairieji su Valatkos tipo liberalais jį suskladė. Nenustebčiau, jeigu kairieji suskaldytų katalikų Bažnyčią Lietuvoje. Patirties kelti sumaištį jie turi daugiau nei dvidešimt metų, tradicijos – šimtametės, dar nuo prieškario laikų. Vienu žodžiu – nieko naujo.

   • mdxacuk

    Nu tai dar betrūksta, kad lddpiškiai su p. Kristina suorganizuotų alternatyvias laidotuves. Nors kai gerai pagalvoji, tai gal vien jų ir būtų užtekę.

   • Rytis I

    Prieškary Kazys Grinius buvo išvytas iš prezidentūros, nes be viso ko norėjo atimti iš kunigų valdišką atlyginimą. Atėjo dešinieji, tapo tvarka ir krikščioniška ramybė…

 • Jurate

  Ačiū, p. Artūrui, už sveiką protą. Kad ir be to 143 str. vadinasi, jei žmogus turi pinigų ir valdžią ar buvo joje, tai tiesiog gali daug ką sau leisti – viską gali nusipirkti, net Bažnyčios prielankumą. Deja, Bažnyčios sprendimas tikrai teisingas, nes visi mes prieš Dievą lygūs. Džiaugiuosi, kad dar yra, kas neprarado nuovokos. Prezidentę taip pat užvaldė emocijos, žmogiška.

  • mdxacuk

   Prezidentė nepasidavė emocijoms. Tiesiog netyčiom išlindo jos Mokytojo principai.

   • nerijus

    mdxacuk

    Kaip Jūs taip apie prezidentę?..Juk esate ir buvote jos fanas?..Keičiasi nuomonė?..

 • gied

  Bažnyčia turi pilną teisę nuspresti kaip atlikti savo pareigas savo teritorijoje. Kaip ir bet kuri kita organizacija.
  Neįnešė į katedrą – reikėjo susitarti, kad įneštų į kitą bažnyčią, jei tai jau taip svarbu. Bet, matyt, esmė būtent Katedroje, statuse, o ne religiniuose įsitikinimuose. Kitaip būtų nesvarbu, kur ta bažnyčia stovi.

 • protezas
 • Valentinas

  Miela Lida,
  Mūsų aršios diskusijos neabejotinai įkvėpė socialinius reiškinius:

  http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/vilniuje–masine-romos-kataliku-baznycios-tikejimo-atsisakymo-akcija.d?id=34010495

 • Taip pat esu nei krikštytas, nei tikintis, ir kartu nesu AMB fanas- todėl nesiruošiau kaip nors vertinti bažnyčios sprendimą dėl Brazausko pagerbimo Katedroje . Bet kita vertus ,perskaičius tiek daug moralizuojančių komentarų , neištvėriau ir praleidau gerą progą patylėti. Netikiu nors tu ką , kad sprendimą neleisti Brazausko karsto įnešti Katedron padiktavo kokios nors etinės ar moralinės nuostatos , labai abejoju ar išviso bažnyčios bosai supranta kas tai yra. Manau , kad kaip bet kurios komercinės struktūros( o bažnyčia yra ne kas kita kaip UAB’as ,spekuliuojantis žmonių baimėmis), šį sprendimą galima vertinti tik gaunamos naudos pažiūriu .

  • dzyvai

   mariaug,

   vertinant naudos požiūriu šiuo atveju Bažnyčiai svarbiau keletas išgelbėtų sielų nei finansinę paramą garantuojantys „geri santykiai“ su valstybės vadovais?

   • didžiai gerbimas Dzyvai
    Jei Jūs manęs klausiate , tai aš labai abejoju ar bažnyčiai rūpi mūsų sielos – manau kad, įtaka, valdžia ir turtai – tai svarbiausi bet kokios religinės institucijos veiklos tikslai. Kad pasirūpinti žmonių sielomis visai nebūtini prabangiai įrengti kulto pastatai , auksu siuvinėti apeiginiai drabužiai,auksiniai ritualiniai indai ir taip toliau.
    Šiuo konkrečiu atveju gali būti , kad bažnyčios marketingo skyrius padarė klaidą, bet gali būti , kad šis sprendimas, kokio nors toli siekiančio projekto, dalis.

 • egas

  tautiniu epu tapusią kedžio istoriją žiniasklaidoje keičia nauja muilo opera: – amzina atilsį A. Brazausko karstu būti ar nebūti arkikatedroje??? Pažiūrėsim ką šia tema pasakys tokie autoritetai kaip K. Krivickas, G. Leškevičius ir kt. O šiaip leidžiant sau kiek pajuokauti velionis buvo tituluojamas DLK Algirdu II, o pagonių valdovus laidojo sudegintus su visais trofejais, šunimis ir ištikimiausiais tarnais. Gal šią idėja pabandyti prastumti Lietryčio skiltyje laiškai redakcijai greta patacko ir andriukaičio scholastinių pamąstymų.

  • Genpre

   Irgi leidžiant sau pajuokauti(?): Kad Jūsų žodžiai Dievui į ausį.
   Be juoko: Juk dar ne taip seniai pusę Lietuvos kalbėjo, kad ne tas lėktuvas nukrito …

  • egas

   tarp kitko aukščiausi sovietiniai veikejai buvo laidojami antakalnio kapinese savotiskame hierarchiniame panteone „Babelio bokšte“, jei neklystu ten pagal nuopelnus guldė didžiausius bonzas viršuje – tskant arčiau komunizmo, žemesnieji kaip ir feodalines piramides žemiausioji grandis apačioje. Idomu ar šio principo bus laikomasi ir naujosios Lietuvos signatarų ar kaip jis ten vadinamas panteone tose pačiose kapinese t.y. ar mirusieji bus susieti su Dievu vertikaliais ar horizontaliais ryšiais.

   • Genpre

    Greitai pamatysim.

   • nerijus

    egai

    Yra SIGNATARAI ir yra PREZIDENTAI. Jums jie tas pats ar skiriasi?..
    Žinoma, mirę, jie visi vienodi. Bet yra hierarchija ir pagarba.
    Ar esate pilietiškas žmogus?..
    Jei taip, tai nerašinėkite beletristikos.

    • Genpre

     Nerijau,
     Ką tu šneki? Ar aš turėčiau gerbti karalių, sukėlusį kelis karus labiau, už dorą žemdirbį vien todėl, kad karaliūkštis „aukščiau“?

     • nerijus

      Genpre

      Tai Jūsų išvedžiojimai…

    • WU

     nerijau, nedalink pagarbos avansu ir kėdei. Leisk užsitarnauti pagarbą. Nėra jokios hierarchijos – ne feodalizmo laikai..

     • nerijus

      WU

      Kaip nėra hierarchijos.
      Ji visose srityse. Net ir teismuose, o ypač kariuomenės struktūroje tai jaučiama.

  • kirvis

   10 balu! :)

 • Vrg

  Labai pritariu Baznycios sprendimui, ir klausiu — ar butu buve kitaip, jei jie butu leide karsta i Katedra? Manau, viesoje erdveje butu tokia pati garsi diskusija, tik is priesingos stovyklos.
  Ir net pritardama esamam sprendimui, vis tiek manau, kad sio nepasitenkinimo butu buve galima isvengti, graziai paaiskinus visuomenei, jog Baznycia, gerbdama ir vertindama veliono indeli ir nuopelnus saliai, deja, negali lauzyti ilgameciu taisykliu, ir net siuo ypatingos svarbos atveju negali daryti isimciu, net buvusiam valstybes vadoui, taciau visa sirdimi yra kartu ir melsis uz jo siela ir kviecia visus daryti ta pati, ir t.t. Vienzo, dabartiniam santurumui nebutu pakenke siek tiek isreikstos uzuojautos ir apgailestavimo, kad deja deja, Baznycios istatymai lygus visiems.

 • Jonas

  Artūrai Račai, kuo pats tiki?

 • Slyvanosis

  Paradoksalu, bet man asmeniškai A. M. Brazausko išėjimas anapilin ir su tuo įvykiu susijusios viešos įvykių atodangos priminė nueitą kelią nuo perestroikos iki šių dienų. Vaizdai ryškesni, negu Sąjūdžio 20-metį prisimenant. A.a. AMB man simbolizuoja soc. realizmo apdainuotą vidurio keliu tarp kūjo ir priekalo laviruojančiu herojumi. Jis – tarsi „lietuviškos svajonės“ Forestas Gampas.
  O dabar šuolis porą tūkstantmečių praeitin. Konstantinas Didysis liberalizavo religinius santykius ir faktiškai legalizavo krikščionybę Romos imperijoje, inicijavo Petro bazilikos statybą Romoje ir Šventojo kapo bažnyčią Jerozalėje. Net apsikrikštijo prieš mirtį. Tačiau Romos katalikai jo nuopelnų nesureikšmina ir negarbina kaip šventojo.
  Šventas naivumas!

 • doktor barmental

  speju akmenimis ir azuolais, kaip tikras lietuvis :)

 • Artūras(ne Račas)

  Na neištvėrė poeto širdis.
  Mielas Artūrai R.,jeigu katalikybė yra pasaka kaip tamsta teigiate,tai pati nuostabiausia pasaka žemėje,kuria tiki daugia u nei milijardas žmonių.Ir Jūsų pagiežingi komentarai atrodo keistokai…

  • mielas Artūrai, yra žmonių, kurie pasakomis tiki, yra tokių, kurie ne. Demokratija, tskant…. Nesuprantu, kur įžvelgiate mano pagiežą, todėl ir man tamstos komentarai atrodo keistoki. Lygiai taip pat kaip ir prisikėlimas iš numirusiųjų, nuodėmių atleidimas ir kiti panašūs dalykai.

   • dar yra toji formulė „tikiu į šventųjų bendravimą“, kuri, garantuoju, įkvėpė nemažai mobilių operatorių reklaminių kampanijų, tačiau kurios paslėptosios tiesos man niekuomet nesuvokti…

  • fsm

   @Artūras(ne Račas)
   >>tai pati nuostabiausia pasaka žemėje

   Haris Poteris turi daugiau gerbėjų.

 • Bobutė

  Tikrai nesiruošiu spręsti geras ar blogas buvo žmogus, o juolab geras ar ne katalikas buvo velionis A. M. Brazauskas. Skirtingai nuo kitų, nemanau turinti teisę teisti dar „ant lentos“ (kaip sako mūsų kaime) tebegulinčių žmogaus palaikų. Tai nereiškia, kad vėliau negalėsiu subjektyviai vertinti jo atliktų darbų…

  Paskaitinėjus komentarus man susidarė įspūdis, kad ne visi suprantame kas yra bažnyčia, vyskupas ir etc.. Panašu, kad kai kam Bažnyčia – tai tik pastatas su kryžiumi ant stogo…

  Bet labiausiai mane nustebino teiginiai esą Bažnyčia ir jos hierarchai yra šaunuoliai, nes „atsuko nugarą“, neparduoda indulgencijų (šis terminas, mano galva, išvis ne prie ko, bet tebūnie), hierarchai parodė… ir etc., ir etc..

  Taigi, gerbiamieji, nieko panašaus. Jei Bažnyčia būtų atsisakiusi atlikti būtinąsias laidojimo apeigas, tada būtų galima taip teigti. Dabar gi bažnytinės apeigos bus atliktos ir tai, kad palaikų nebus Katedroje, nieko nekeičia (religine prasme). Be to, jos bus nepalyginamai iškilmingesnės, nei laidojant eilinį kataliką… Pasak arkivyskupo S. Tamkevičiaus už velionį melsis net ne vienas Vyskupas, o, kaip jis sakė, Vyskupai. Ir jie visi melsis bei prašys: „Amžinąjį atilsį duok mirusiam Viešpatie ir amžinoji šviesa Jam tešviečia“. Palydės į kapines, pašventins… Nepamirškim, kad kiekvienas Vyskupas yra Apaštalų įpėdinis bei regimasis Kristaus vietininkas… Ir tai vadinama – atsuko nugarą ir etc…. Labiau nei keista.

  Ar kam teko dalyvauti tokiose laidotuvėse (gal išskyrus Kardinolo V. Sladkevičiaus)?

 • aušra maldeikienė

  čia kažkas verkė, kad Bažnyčios reitingas nukris… Gal linksmiausias žodis šiame kontekste yra reitingas. Gerai ir labai katalikiškai, bei bežiūrėsi, skamba pavyzdžiui, Kristaus reitingas. Arba Šv. Pranciškaus Asyžiečio reitingas.
  Gal todėl, kad tas žodis reitingas labai tiko prie buvusio popiežiaus, kuris dabar skubos tvarka verčiamas šventuoju, man labai sunku jį matyti tuo šventuoju.
  Bažnyčia turi savo tvarką, o socialdemokratų partija — savo. Taigi, nereikia mūsų gąsdinti.
  Labai pritariu GA (Gerb. Artūrui) — nevelkime visko į vieną vietą, o gyvenkime pagal kuriuos nors aiškius kanonus. Tikinčiam žmogui ne buvimas su visu karstu or jau atmirusiu kūnu Bažnyčioje turi vertę, o pati ilga viso gyvenimo kelionė pas Kristų. Po to, kai jau atsiveria Tiesa, mažiausia kas svarbu yra kūno buvimas kokiame nors Prezidentūros ar Bažnyčios pastate.

  • Ponia Aušra, o ką manote apie tai:
   „Katalikiškai laidojamas žmogus, kuris yra katalikas, katalikas yra kiekvienas, kuris buvo pakrikštytas ir viešai neatsižadėjo bažnyčios. Bažnyčia niekaip nėra nustačiusi jokioje tvarkoje tokio klausimo, kur, kada ir kas nešama, nenešama“, – aiškino P.Subačius.
   Tai štai šioje vietoje ir nebesuprantu kurie tie kanonai aiškesni, o kurie – ne… O gal vis dėl to eilinį kartą suveikė asmeniškumai?

   • aušra maldeikienė

    gerb. Simai,
    Šiaip tai Lietuvoje paskutiniuoju metu neįprasta nešti karstų į Bažnyčią (nebent laidojimo namuose prie Bažnyčių).
    Vis dėlto manau svarbesnis kitas momentas. Pats tas pernelyg didelis ritualų ir ypač kūno vietos ar kokių išorinių ritualų pervertinimas labai dažnai pasirodo kaip tikroji lietuviškos katalikybės savastis. Kiek tai tikroji katalikybė spręsti ne man, bet Kristaus kelias yra savęs atsižadėjimo vardan meilės kelias. Praktiškai neįmanomas dėl to, kad pernelyg nežmogiškas (žmogus sutvėrimas silpnas…), bet tai visada vidinis meilės struktūros kūrimo kelias, ir jau tikrai ne Vėlinių žvakutės, akmenukais prislėgti velionis (kur akmenuko dydis esą žymi meilės kiekybę) ir karstukai prie altoriaus yra to kelio kelio ženklai.
    jei išganymas būtų duotas karstu prisiglaudus prie altoriaus, tai tas tikėjimas būtų visų pirma labai nuobodus.

    • nerijus

     aušra

     Visi postringauja apie pilietiškumą ir jo ugdymą…
     Jų garsios ir rėkiančios kalbos lieka tik kalbomis.
     S. Tamkevičius prakalbo ( Panoramoje ) apie tai, kad „neįleidžia“ dėl to, kad jis antrą kartą vedęs…
     Palauksim. Pažiūrėsim. Ar nepaskubėjo su vertybėmis?..

     aušra

     Tai yra DEMOKRATIŠKAI IŠRINKTAS prezidentas ir jis nusipelno pagarbos, kad ir koks jis bebūtų.
     Ar bent gebėjote įveikti savyje pagiežą ir aplankyti PREZIDENTĄ prezidentūroje?..

     • nerijus

      p.s.

      Beje…

      Jei kūno negalima gerbti Katedroje, tai negalima gerbti ir sielos?..
      Kaip čia taip išeina?..Juk jis nusižengė- vedė antrą kartą. Nuodėmė. Tsakant, škia,…

     • aušra maldeikienė

      šiaip tai Tamsta, Nerijau, turite kažkokių gilių skaitymo ir suvokimo problemų. Apie Prezidentą (kaip jis bebūtų išrinktas) aš apskritai nekalbėjau nei žodžio. Ir manau, kad tai, kas dabar virsta svarstymo objektu, yra menkai svarbu (jei apskritai turi kokią nors gilesnę reikšmę…).Temanau, kad pervertiname ritualus ir todėl užtemdome gilesnius dalykus. Mus valdo ritualai — ir tai nėra tikėjimo turinys.
      Man labai simpatiška Kristinos ir Algirdo Brazauskų pora ir matosi tikrai nuoširdūs tarpusavio santykiai, vis dėlto žiūrint nuosekliai religiškai A.Brazauskas atmetė jam duotą kryžių pirmą labai sudėtingą ir kiek žinau dar iš sovietinių laikų (mačiau iš arti) itin skaudžią pirmą santuoką, kuri buvo paremta Sakramentu.
      Čia neteisinu Bažnyčios (man išties tas pats, kodėl buvo priimtas toks ar kitoks sprendimas)juolab ta pati Bažnyčia noriai eliminavo Landsbergio ir tokios Rastauskienės, virtusios Juknevičiene, santuokas — ir tai jai nedaro garbės, jei būsime nuoseklūs.

    • Cinikas

     Kaip keista, kad Jūs neatskiriate to, kas įprasta, ir to, kas neįprasta. Taip, Lietuva pirmą kartą savo istorijoje laidoja prezidentą. Nieko įprasto čia nėra. Juokingiausia, kad ir Landsbergiui Bažnyčia uždarė duris šiuo poelgiu. Tada, įtariu, piktinsis… tie, kas šiandien džiūgauja…

     • nerijus

      Cinikai

      Norėjau pasakyti, kad jei kūno engia bažnyčioje, tai kodėl jį noriai gerbs prie kapo?..
      Taip. V. L. uždarytos durys ir jas užvėrė Tamkevičius.
      Labai džiaugiuosi.
      Šiuo atveju pateisinu bažnyčios hierarchų poelgį Brazausko atveju :)
      Šaunuoliai. Matyt, jie apie V. L. daugiau žino nei mes- mirtingieji?..Apsidraudė :)
      „Beretės“ liūdės…

     • aušra maldeikienė

      religija savo esme, gerb.Cinike, yra tai, kas neįprasta, paradoksas, nesąmonė, neverta … kažkas anapus sveiko proto.
      turiu keistą jausmą, kad tikrai tikintis (t.y. nuolankus) žmogus bijos visokio nešimo visur kur. Visuomenei tos didelės laidotuvės gal ir svarbios, bet tikėjimo akivaizdoje jos bevertės. A.Račas labai gražiai pajuto nuosekliai esmingą amžiną atskirtį nuo to, kas neapibrėžta, neaišku, nenormalu — t.y. tikėjimą ir tvarką, kurią visada suponuoja valstybė (ir, beje, tvarką suponuoja Bažnyčia, kai ji sunkiai suvaldo savo anapusinę prievolę matyti tai, kas iš esmės nematoma).
      Argi Dievbo akivaizdoje vis dar svarbu, kur padėtas tas tavo kūnas. Va per LRyto TV Ozolas verkia, kad Brazauskas pašarvotas Muravjovo koriko arklidėse.

     • nerijus

      aušra

      Eilinis ditirambas A. Račui…
      Ar Jūsų nuomonės kada skiriasi?..

  • Jonas

   Niekas neverkia, jog reitingas kris. Ir manau, jog reitingas visai tikslus apibūdinimas. Jeigu pasitikima bažnyčia, reiškia, ji turi tam tikrą poziciją, išsikovojusi autoritetą. Ir kiekvienas visuomenei nepriimtinas sprendimas automatiškai smukdys pasitikėjimą. Pvz, sprendimas dėl garsaus velionio. Žmonės iš karto susiskaldo. Ir kitoje apklausoje bažnyčia jau nebe taip pasitikės. Kažkur skaičiau, jog katalikų bažnyčia gaus didžiausius asignavimus iš biudžeto tarp visų Lietuvoje veikiančių religinių organizacijų. Įdomu, kas tai lemia? O apie reitingus kalbu, kadangi įdomu, kiek į seimą patektų ,,Krikščionybės“ partijos atstovų, jei tokia būtų kuriama. Rastų pasekėjų ir tarp koncervatorių, pritrauktų ir tokius kaip Gražulis su Uoka. Ir Lietuvoje įsivyrautų gūdūs viduramžiai…

 • Troja

  Hm…. Man įrašas pasirodė visai neblogas :) Yra apie ką padiskutuoti.

 • Skeptikas

  Jei bažnyčios hierarchai apsimetė nesuprantą, kad bažnyčia neegzistuoja be valstybės, tai būtų keista, jeigu valstybė to neprimintų. Bažnyčia, kurioje pačioje daug kas, jei ne viskas, grindžiama simboliais, tradicijomis ir ritualais, kažkodėl nesuprato, kad tokia bažnyčia, kokia ji yra, egzistuoja tiek, kiek reikalinga kaip vienas iš valstybės simbolių. Atsisakydami atlikti savo ritualines priedermes valstybei ir jos piliečiams bažnyčios hierarchai turi suprasti, kad ir valstybė gali jaustis nesaistoma įsipareigojimų ją ignoruojančiai bažnyčiai ir jos ideologijai. Na, pvz., pradžiai tiktų atnaujinti Lyties pakeitimo įstatymo svarstymus, Partnerystės įstatymo svarstymus, pagalvoti, ar nereikėtų daugiau pastangų keičiant šeimos sampratą europietiška linkme, ne pro šalį būtų pamąstyti, ar pagonybė nenusipelno būti viena iš tradicinių Lietuvos religijų, o kur dar bažnyčios, kunigų ir vienuolių apmokestinimo klausimai…

  • aušra maldeikienė

   Man tikrai labai įdomi ta perspektyva, kurią, nors ir šiek tiek ironiškai čia dėsto Skeptikas. Manau mūsų Bažnyčiai tikrai būtų labai prasminga ir naudinga atsijungti nuo valstybės, kuri savo ruožtu prasminga būtent savo pasaulietiškumu ir visų lygiu vertinimu. Krikščionybės pagarba ir ar net meilė kitoniškam kitam vis dėlto savyje neša misijos, atvertinimo momentą. Taigi, valstybės ir Bažnyčios vidujai atsiveria kaip nesuderinamos erdvės, kur bandant apjungti miršta ir tikėjimas, ir moderni valstybė, o visuomenė suka nepakantumo ir totalitarizmo keliu.

   • nerijus

    „moderni“ Valstybė nepriklauso nuo religijos. Ji tiesiogiai priklauso nuo kitų Valstybių medernizmo.
    Nenorėdami atsilikti- kilsime ir mes. Kur čia įžvelgiate religiją?..

    • aušra maldeikienė

     jei skaitytumėte, kas parašyta, ir po to interpretuotumėte, tai ir suprastumėte, kad rašiau, jog moderni valstybė yra kita erdvė nei religija ir jei ji bando sietis su religija, tai ji nebėra moderni valstybė.

     • Cinikas

      Nieko sau prisipazinimas Maldeikienes… Tai tik Sovietu Sajunga ir kitos panasios valstybes modernios???? Ajajaj…

     • Jonas

      Vyriausybė Lietuvos Vyskupų konferencijai ketina skirti per 1,6 mln. litų. Tai sudaro didžiąją dalį 2010 metų valstybės biudžete numatytos sumos (1,8 mln. litų) tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti bei kitoms reikmėms.

      Kitoms tradicinėms religinėms bendruomenėms atiteks likę 200 tūkst. litų.

      Lietuvos stačiatikių arkivyskupijai numatoma 92,1 tūkst. litų, Lietuvos sentikių bažnyčios aukščiausiajai tarybai – 23,5 tūkst., Evangelikų liuteronų bažnyčios konsistorijai – 21,4 tūkst., Lietuvos musulmonų sunitų dvasiniam centrui – 11,7 tūkst., Šv.Juozapato Bazilijonų ordino Vilniaus vienuolynui ir Lietuvos karaimų religinei bendruomenei – po 10 tūkst. litų.

      Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčios sinodo kolegijai ir Evangelikų reformatų bažnyčios – Unitas Lithuaniae – sinodui teks po 7 tūkst. litų, Lietuvos žydų religijai bendrijai – 7,7 tūkst., Kauno žydų religinei bendruomenei – 2 tūkst., Vilniaus žydų religinei bendruomenei „Chassidie Chabad Lubavitch“ – 1 tūkst. litų.

      Vadinasi, reitingas yra. Orientuodamiesi į neaiškius kriterijus skiriami pinigai.

     • doktor barmental

      jus jau seniausiai nemoderni, todel jus reikia sieti su religija :)

 • Woo

  Čia kažkam iškilo klausimas, dėl ko savižudžius neša į Bažnyčią (nežinau ar neša, ar ne), bet žodžiu, kodėl vat juos pagal visas apeigas laidoja. Tai va, būčiau pasiūliusi pasidomėti, bet taupydama Jūsų laiką (dėkoti nereikia), paaiškinsiu: savižudybė visada buvo ir liko didelė nuodėmė, esmė yra tokia „ne tu sau gyvybę davei/suteikei (o Dievas), todėl neturi teisės jos ir atimti“ (čia aišku galima ginčytis dėl tokių įsitikinimų, bet tema ne apie tai). Tačiau ilgainiui buvo pripažinta, kad SVEIKO PROTO žmogus sau gyvybės neatimtų. Savižudis nebūtinai yra ilgalaikis beprotis, jam gali kažkas tiesiog „užeiti“, akimirkos silpnumas, kuris gali tapti lemtingas. Tai va, kadangi Bažnyčia taip pat pripažįsta, kad sveikas žmogus prieš save rankos nepakeltų, todėl ir įsileidžia jų karstus į Bažnyčią (atleisk jiems Viešpatie, nes jie nežino ką daro – ar kažkaip panašiai).

  • Bobutė

   Dėkui už bandymą paaiškinti, gerbiamoji Woo.

   Tik ar esat tikra, kad pati suprantate ką šnekate?

   Jeigu Biblijoje atsiverstumėte ir paskaitytumėte Evangelijos pagal Luką 23 skyrių „Jėzus pas Pilotą“, tai rastumėte Jūsų cituotą eilutę:
   34 Jėzus meldėsi: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką darą.“ …

   Tikiuosi, kad tada ir pati suprastumėte, kad šie žodžiai neturi nieko bendro su savižudybėmis ar savižudžiais…

   • Woo

    Aš šitą žinau, bandžiau įspraust ir i šį kontekstą. Ar tai įspraudžiama, ar ne – kiekvienas laisvas spręsti ;)

 • nerijus

  Grybauskaitė pasakė tai, ką ir turėjo pasakyti:

  http://www.alfa.lt/straipsnis/10374406/?Grybauskaite.nedalyvaus.sv..Misiose.uz.Brazauska=2010-06-30_17-39

  „…nes jai „nepriimtini nei politiniai, nei bažnytiniai žaidimai““.

 • Xalabokaz

  Lietuvoje buvo tik du lygiaverčiai sunkiasvoriai AMB ir VL. Dabar liko tik VL. Sunkiai pakeisiu savo įsitikinimą, kad taip vadinami hierarchai nusprendė remdamiesi kanonais, o ne gavus instrukcijas iš VL. Kažkodėl manau, kad rytoj VL mes nepamatysime laidotuvėse, nes, turėdamas neįtikėtinus politiko-stratego gebėjimus, deja, kaip ir kiekvienas žmogus, turi ir silpnybių, – viena stipresnių kurių būtent neapykanta žmonių simpatijai AMB atžvilgiu. O pastaroji situacija yra būtent tokia… visu savo aštrumu.

 • tetis

  CITATA…..Sunkiai pakeisiu savo įsitikinimą, kad taip vadinami hierarchai nusprendė remdamiesi kanonais, o ne gavus instrukcijas iš VL. Kažkodėl manau, kad rytoj VL mes nepamatysime laidotuvėse,(Xalabokaz)
  Palaikau sia nuomone 100%.Visai nesunku ta pajausti, kai moki dar nuo vaikistes pagrot ar padainuot „Du gaidelius“.
  Kodel Musu Tevynej toks gajus kersto troskimas?O juk AMB is kunigo ranku gavo Komunija-tai televizijos ekranuose visa Lietuva mate?Ka tai reiskia?
  O ar tai ne kunigu veidmainiskumas?Kas jiems patarineja?????????

 • Slyvanosis

  Lietuvoje Katalikų bažnyčia pasitiki apie 65% procentai apklaustųjų.
  Katalikų bažnyčios bazinis dokumentas – Biblija.
  Biblijoje surašytos pasakos ir legendos apie Dieno sūnaus pradėjimą, mirusiųjų prikėlimą, luošių išgydimą etc.
  Lietuvoje pasitikima pasakas ir legendas skelbiančiais katalikų kunigais.
  Lietuvos katalikų kunigai atsisakė palydėti valstybės Prezidento kūną į dausas ir sielą – Dievo teisman.
  Lietuvos žmonės diskutuoja ar gerai, ar blogai padarė katalikų kunigai.
  Lietuvos žmonėms netgi bando vertinti katalikų kunigų, besivadovaujančių Biblija – pasakų ir legendų rinkiniu, elgesį Lietuvos Respublikos Konstitucijos kontekste.
  Lietuvos Respublikos Konstitucija yra viešas Lietuvos žmonių elgesio teisinių lūkesčių rinkinys.
  Lietuvos žmonių elgesio teisinių lūkesčių rinkinys yra tampriai susijęs su gyvenimo praktika ir realybe.
  Gyvenimo praktika ir realybė negali būti gretinama su pasakomis ir legendomis.
  Dievo avelių piemenys vadovaujasi piemeniška logika. Dievas jiems Teisėjas, Dievas juos ir teis.

 • Fredis*

  P.Subučačius BNS/Delfi paaiškino Bažnyčios motyvus.

  A.Maldeikienė rašo, kad ankstesni Bažnyčios veiksmai jai nedaro garbės, bet nepaaiškina kokie.

  Bažnyčios hierarchai yra gyvi žmonės ir neabejoju, kad jų sprendimą lėmė ir tokie motyvai kaip tai ką simbolizuoja A.M.Brazauskas, kokios yra jo ištakos, gyvenimo veikla ir biografija.
  Viso praėjusio šimtmečio katalikų Bažnyčios istorija yra kova su komunistų partija, represijomis, žudynėmis, persekiojimais, kamkinimais, teroru. Arkivyskupas S.Tamkevičius, kiti vyskupai kunigai yra labai smarkiai nukentėjęs nuo sužvėrėjusių teroristų. Tai irgi buvo motyvas pasielgti taip kaip pasielgta.

  • nerijus

   Fredi*

   Bet tie vyskupai, kurie užvėrė duris anksčiau maloniai bendraudavo su A. Brazausku, ne tik finansavimo pagalba :)
   Tai kas šiuo atveju veidmainiai ir išdavikai prisitaikėliai?..

 • NiekurNeiva

  VISAIP copy-paste APIE TĄ PATĮ:

  http://burgis.lt/algirdas-brazauskas
  Birželio 26, Šeštadienis
  … Asmenybė. Istorijos auka ir didvyris. Žmogus, kuris galėjo pasirinkti ir negalėjo pasirinkti. Žmogus, kurį pasirinko žmonės ir likimas. Žmogus, kuris galėjo būti geras tik būdamas blogas, nes Postas ir Žmogus beveik niekada nesuderinami …

  “ …Juk jei žmogus niekada nevaikščiojo į bažnyčią, netikėjo Į Dievą, gyveno antroje santuokoje be santuokos sakramento, tai kam reikalingos iškilmingos, pamaldos. Jei buvo bedievis komunistas tai kam jam laidojimas su bažnyčia. Tiesiog būtų žmogaus išniekinimas, laidoti ateistą su bažnyčia…“

  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-06-30-algirdas-patackas-isterija/46917
  Algirdas Patackas. Isterija

  http://www.15min.lt/naujiena/ziniosgyvai/brazauskas/velionio-prezidento-ambrazausko-karstas-i-baznycia-nebus-nesamas-del-jo-seimines-padeties-188-105426
  Velionio prezidento Algirdo Mykolo Brazausko karstas ketvirtadienį nebus nešamas į Vilniaus arkikatedrą dėl to, kad jis su antrąja žmona Kristina gyveno be bažnytinės santuokos, BNS antradienį sakė su laidotuvių organizavimu susiję šaltiniai.

  http://politika.atn.lt/straipsnis/58599/dar-ne-viskas-o-gal-ir-ne-taip
  Algirdas Brazauskas yra savotiška jungtis tarp dviejų epochų. Sovietinės ir laisvos Lietuvos. Tiltas, siūlantis švelnų ir atsargų perėjimą.
  Galima pasakyti dar kitaip: Algirdo Brazausko buvo tiek, kiek lietuviams jo reikėjo. Reikėjo daug. Jis – didelis mūsų pačių veidrodis.

  „…Kodėl visi žiūri, kad tik į bažnyčią neštų, kad tik kuo iškilmingiau būtų, kad tik kuo iškiliau. Tai tuštybių tuštybė, geriau, tegul pakviečia namiškiai giedorius ir maldas pagieda vakarais už Brazausko vėlę, tegul pasimeldžia kuo daugiau, te visi žmonės eidami lankyti velionio palaikus, po to nueina į Bažnyčią, atlieka išpažintį, paaukoja Šv.sakramentą už mirusiojo vėlę, tegul žmonės meldžiasi, tegul visose Lietuvos bažnyčiose užperka mišias už Algirdo vėlę. To labai reikia dabar mirusiojo vėlei, o jau tos žemiškos šlovės jam nebereikia. Tos šlovės mums reikia, gyviesiems. Tai geriau neliekime pykčio ir pasimelskime nors savo kambarėlyje už gerb.Brazausko vėlę, todėl nekaltinkime ir nebūsmte kaltinami, nekeikime ir nebūsime keikiami, laiminkime ir būsime palaiminti. Te Dievas mirusiajam atleidžia jo kaltes, tenuveda i Dangaus karalystę. Amen …“

 • tiesa

  Atrodo, kad čia labiausiai gyviems reikia to mirusiojo įnešimo į arkikatedrą nei pačiam mirusiajam. Būtų taip iškilminga ir simboliška… tubūt tik tiek. Koks skirtumas tarp arkikatedros ir kitos kokios nors bažnyčios? Nuoširdžiai tikinčiam ir pagal tos religijos mokymus gyvenančiam, turbūt didelio skirtumo ir negali būti. Bet vat, pasirodo žmonėms svarbu. Keista, kad Brazauskas pageidavo būti įneštas būtent į arkikatedrą, bet ne pvz. į Alantos bažnyčia, kurioje Sudentas buvo jo nuodėmklausys… Ko ten toj arkikatedroj žmogui prireikė? Bet vargu ar jis galėjo įsivaizduoti, kad dėl to čia toks kipišas kils. Turbūt būtų to savo nuodėmklausiui ir nesakęs…

 • Troja

  Hmmm… Fredžiui visiškai pritariu, nes jei Artūras yra žiniasklaidos žinovas, turėtų atsiminti, kad tautos atgimimo viltį (kai buvo nušautas paskutinis partizanas) palaikė būtent kunigai: LKB kronika (S.Tamkevičius ir kt.), „Dievas ir tėvynė“ (1976-1981 metai) ir t.t.

 • Pingback: Buržujaus rašinėliai » dek pragare, …()

 • Linas

  Pritardamas A.R.pozicijai,vis tik noriu pacituoti,kas šiandien parašyta „Respublikoje : „Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius – Tuo metu,kai vieni darėme karjerą lageryje,prezidentas darė karjerą būdamas Komunistų partijos narys“.Tai yra atsakymas į klausimą,kodėl buvo neleista įnešti.Jeigu tai yra netiesa,kaip suprantu,tuoj pat turi atsirasti ieškinys už šmeižtą,jeigu gi jo nebus,reiškia,šis sprendimas iš tikrųjų priimtas dėl politinių priežasčių,o tai iš esmės viską keičia.Ir visos kalbos apie antrą santuoką tėra širma,siekiant paslėpti tikruosius motyvus.Kaip tada vertint tokią bažnyčios poziciją?

 • SS

  O kas ne taip ?
  Kas kam netinka ?
  Ar baznycia pasake – NE sakramentams,laidojimo tradicijoms,misioms…? Zmones patys sako NE siems dalykams,jie patys pasirenka ko jie nori ar nenori.Galvojate AMB dabar labai svarbu kur jis pasarvotas ? Esme ne tame :) Visa tai svarbu gyviesiems.Nepamirskime tik ,kad visi esame zmones ir jei esame tikintys(tikrai tikintys),tai jokio skirtumo kur busime pasarvoti :)
  Pripazinkite visa tai politinis zaidimas.Ir neaisku kas ka supriesint nori.

 • NiekurNeiva

  Gal būt šis šaltinis pilnesnis:

  Arkivyskupas S.Tamkevičius: „A.M.Brazausko laidotuvėms pasirinktas optimalus variantas“
  http://www.lrytas.lt/-12779299031277655083-arkivyskupas-s-tamkevi%C4%8Dius-a-m-brazausko-laidotuv%C4%97ms-pasirinktas-optimalus-variantas.htm

  „Be jokios abejonės, vyskupai žinojo tai, ką žino visa Lietuva. Juk buvo laikai, kai vieni važiavo į Sibirą, buvo teisiami už tą pačią Vilniaus katedrą – ir aš pats buvau teisiamas, nes ne vieną kartą ir katalikų komitete, kuriam priklausiau, ir Kronikoje gynėme tikinčiųjų teisę turėti Vilniaus katedrą. Tuo metu, kai vieni darėme karjerą lageryje, prezidentas darė karjerą būdamas Komunistų partijos narys“, – sakė S.Tamkevičius.

  „Dėti lygybės ženklą tarp tų tūkstančių tremtinių, partizanų, kurie kentėjo ir paaukojo gyvybę už Lietuvą, ir kitų žmonių, kurie darė karjerą, stodami į komjaunimą ar Komunistų partiją, būtų nesąžininga. Bet tai jau praeitis. Jeigu žmogus, nors ir padaręs klaidų, savo praeitį apgaili, nėra nuodėmės, kuri negalėtų būti atleista“, – teigė arkivyskupas.

 • Ėt, pralinksmėtu mano širdis, jeigu bažnyčia būtų prilyginta bet kokiai kitai organizacijai (pelno ar ne pelno siekiančiai), ir turėtų teisę beigi pareigą mokėti mokesčius (nei GPM nei PVM jie visgi nemoka)…

  Lietuvos valstybė faktiškai nėra sekuliari:

  * tikybos dėstymas mokyklose yra ne religijų mokymas o katalikiškas smegenų plovimas (bo visgi vien davatkos tuom užsiėminėja)
  * religinių bendrijų galvos turi diplomatinius pasus (taigi, atstovauja mūsų valstybę)
  * religinės bendrijos gauna valstybės finansinę paramą veiklai, kurią naudoja savo įtakos didinimui, tačiau visgi mokesčių jokių nemoka
  * valstibinės įstaigos (e.g. ligoninės) atlyginimus kapelionams
  * valstybė apmoka VIP paslaugas dvasininkams oro uoste :)

  Tai va valstybė dėl savo VIP’ų irgi įsižeidė :)

 • NiekurNeiva

  O informacijos pradžia, žinia, čia:

  http://lvk.lcn.lt/naujienos/,147
  Informacinis pranešimas apie Lietuvos Vyskupų Konferencijos 2010 m. birželio 28 d. plenarinį posėdį
  2010 06 29

  2010 m. birželio 28 d. Panevėžyje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo kardinolas A. J. Bačkis, arkivyskupas S. Tamkevičius, vyskupai E. Bartulis, J. Boruta, J. Kauneckas, J. Matulaitis, R. Norvila, J. Ivanauskas, A. Poniškaitis. Posėdyje taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Lietuvai arkivyskupas Luigi Bonazzi.
  ….
  Lietuvos ganytojai posėdį pradėjo malda už a. a. Lietuvos Respublikos Prezidentą A.M. Brazauską.
  ….

  Kaip galėtumėte pakomentuoti Bažnyčios sprendimą nenešti velionio Prezidento karsto į Arkikatedrą per gedulingas Mišias prieš jo laidotuves?

  Arkivyskupas S.Tamkevičius:
  http://www.katalikai.lt/

  http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2010-06-30-arkivyskupas-s-tamkevicius-prezidento-laidotuvems-pasirinktas-optimaliausias-variantas/46940

 • Slyvanosis

  Ponai karininkai ir pulko damos!
  Velniop tuos ilgaskvernius ir jų liguistą įsivaizdavimą, kad būk tai jie valdo Dievo malonių monopolį.
  Siūlau pasaulietišką akciją: įkurti Lietuvos valdovų alėją priešais Valdovų rūmus. Vienoje alėjos pusėje – LDK valdovų biustai, kitoje – į dausas iškeliavusiųjų LR prezidentų biustai.
  Tokiu būdu išpildytume slaptą (mano nuomone) a.a. AMB svajonę.
  Nenukoziruojamas argumentas šiai idėjai pagrįsti: F. Zapos biustą Vilniuje pastatėm. Kuo prastesni mūsų šalies valdovai?

  • taigi vėl bus didžiulės diskusijos beigi pykčiai, ar atkuriamojo seimo pirmininkas priklauso prie biustų ar ne :)

   • Slyvanosis

    Domai, vykdydami viešaja paslaptim tapusią velionio valią, bent biustas prie Valdovų rūmų būtų šiokia tokia kompensacija už neįgyvendintą svajonę (gyvam esant įžengti į rūmus).
    Dėl Atkuriamojo Seimo pirmininko biusto vietos Tauta pasisakys per jojo laidotuves.
    Galima pakeisti nominaciją – Lietuvos valdovų ir vadovų alėja.
    Spėju, kad dėl vietos Atkuriamojo Seimo pirmininko kūnui Prezidentų panteone užvirs ne mažesnė diskusija, negu dabartės dėl AMB ir Vilniaus Katedros bazilikos.

 • viktoras

  iš šių sausų teorinių komentarų supratau ,kad didžioji dalis komentatorių dar nelaidojo savo artimųjų su bažnyčios pagalba….
  Kai jūs su tuo susidursite, jums bus lengviau rasti savo poziciją.

  • bažnytinės laidotuvės gal ir turi prasmės kokiam bažnytkaimyje, kur kunigėlis pastaruosius keliasdešimt metų išpažinčių klausė, ir turi ką apie vėlionį pasakyt (kad ir kokią karčią tiesą giminėms beigi kaimynams į akis).

   o kai giminės dėl mados atsitempia kokį skvernuotą, kuris pasako belenkokį visiems tinkantį buką pamoksliuką, nuo kurio pykina taip, jog tik isteriškas juokas begelbsti, tai kažkaip visai tos bažnyčios dalyvavimas nebe toks ir reikalingas.

  • Genijus

   Jei atvirai, ne visai supratau Jūsų mintį, bet man yra tekę laidoti artimą, netgi patį artimiausią (tėvą) „su bažnyčios pagalba“. Aš pats ne katalikas ir man tų ceremonijų visai nereikėjo, bet mama („nepraktikuojanti“, bet visgi turbūt šiek tiek katalikė) iš tradicijos ir dėl „ką žmonės pasakys“ norėjo, kad tėvukas būtų pašarvotas Panevėžio bažnyčioje.
   Nuėjom dviese – apsiverkusi mama ir ne ką mažiau apsiverkęs aš pas kunigą į namus, tai tas net nesiteikė pats išlįsti, kažkokia susisukusi „ekonomė“ ar kokios ten jos pareigos pareiškė, kad žmogus negavo paskutinio patepimo ar kokio ten pašikimo, ir todėl deja… Tėvas, beje, mirė staigiai… Koks paskutinis patepimas?? Suprask – DUOKIT PINIGŲ, įsileisim.
   Tai tų abiejų šlykštynių laimei, aš buvau ne vienas, o su mama. Jei ta manęs, karštakošio ir tuomet dar jauno panevėžiečio pacano nebūtų sulaikiusi, būčiau aš jiems parodęs šiek tiek, ką aš manau apie Jėzų širdyje, artimo meilę ir antro žando atsukimą. Garbės žodis, ketinau išspardyti jiems snukius tiesiogine to žodžio prasme. Net ir dabar, po daug metų, visiškai nesigailiu tokių nekrikščioniškų minčių :) Gal būčiau po to net ir nuteistas, bet čia jau principo reikalas degeneratams parodyti jų vietą.
   Va tau ir bažnyčia… Dėjau aš ant jos.

 • Rytis I

  Pradedamas naujas prezidentinis panteonas. Manau pradžiai per vidury tegu stato aukštą tvorą. Kitaip ramybės ir ten nebus. Lietuviais gimę…

 • Aš taip pat nešarvočiau A. Brazausko Bažnyčioje. Juk jis neturėjo jokių vertybių, tai buvo prisitaikėliškas praktikas, kas tam tikra prasme darė jį geru politiku bei vadovu ir…na ir viskas. Juokingi buvo jo bandymai vaizduoti kovotoją už nepriklausomybę, vaidinti tikintįjį ir kitaip demonstruoti dvasiškąsias vertybes, geriau jau būtų drąsiai pripažinęs, kad pirmiausia jam rūpi išskaičiavimas ir Lietuva rūpinosi tiek, kiek įmanoma buvo padidinti jos ūkinį skaičių. Už tokį prisipažinimą jį ir gerbčiau – koks esu, toks esu. Be to, toks ūkinis patriotizmas irgi neblogai. Kaip straipsnyje ir minima, Česlovas šiuo atžvilgiu yra nuoširdesnis :)

 • Jonas

  Aš norėčiau, kad mane Gedimino pilyje pašarvotų…. ot, kažkam darbelio būtų…

 • SS

  pasirasem cia visi ant Raco keraso :)
  na nepasarvojo AMB toj grazioj vietoj,na taip jau gavosi…o gavosi todel,kad banycia taip nusprende.o nusprende todel,kad turbut taip yra teisinga(o gal ir ne)
  dabar zinom,kad Racui po..ui ir baznycia,ir politikai,ir komunistai:) jis deda skersa ant visu.jis pats sau,su LT konstitucija pazastyje,dievas:)
  beje,nesitikejau,kad toks,pakankamai zinomas Lietuvoje zmogus,islies tiek rafinuoto uzslepto pykcio ant jau mirusio zmogaus.visa tai yra parasyta juodu ant balto…
  gal jau baiget,gerbiamas Racai,si karta savo pasirodyma ?
  turesit progos pasispjaudyt tulzim kai mirs Landsbergis,Jursenas,Prunskiene…jums svarbu pasibart,nesvarbu ant ko…VISKAS BLOGAI !!! :D

  • Genpre

   Gerb. SS,
   O kas, tiesa sakant, jus džiugina? Kad oras nemokamai? Kad žinot, kur pigiau „ratai“? O gal turit slaptos informacijos apie 48 000 000 000 eu injekciją Lietuvos ekonomikai ateinančiais metais?

   • doktor barmental

    genrpui kaip visada teksto suvokimo problemos :)
    SS apie viena, genpris apie kita :)

    • Genpre

     daktare,
     Džiaugiuosi ir vėl galėdamas Jums padėti. Būčiau dėkingas jei dažniau reikštumėt savo nuomonę tekstų suvokimo klausimais. Labai naudingi ir intelektualūs straipsniai. Matau, išsamios analizės Jums padeda tobulėti dvasiškai. Taip pat esu tikras – Jūs nesate dundukas. Kaip dar galėčiau Jums padėti?

     • doktor barmental

      Komentaras pašalintas A.R.

     • Genpre

      daktare,
      Pašalinta anksčiau, nei spėjau perskaityt. Jaučiuosi daug netekęs. Gal Jūsų veikalų apie erdvės, gyvulininkystės ir tekstų suvokimo ekskramentines išraiškas galėčiau paskaitinėti kur nors kitur? Būčiau dėkingas už nuorodą. Su pagarba.
      P.S. Ar Jums užtenka mano skiriamo laiko Jūsų problemai?

  • mielas SS, labiau panašu, kad pasirodyma čia surengėte tamsta. Beje, labai neskoningą. O kai dėl progų, tai ne dundukams spręsti.

   beje, man viskas gerai:)

   • SS

    mielas AR,bukite nors per nago juodima malonus ir leiskite man paciam spresti kas skoninga ir kas ne.nejaugi taip ir pripirsinesite savo susvinkusia nuomone visais pasauletinais klausimais ? :)
    beje,jei Jums VISKAS butu GERAI,mirusio AMB Hitleriui neprilygintumet…ir nesakykit,kad tai istraukta is konteksto.
    aplamai,ar turetumet drasos pasakyti garsiai,na pvz.OT RACAS TAI PADARYTU TVARKA…DUOKIT MAN VAIRA I RANKAS…PASTATYCIAU AS TA TAMKEVICIU I VIETA…IR TUOS KGbistus BUVUSIUS… ???
    A B E J O J U :) tamsta tik liezuviu plakt megejas :) dundukais apsaukinet profas,daugiau – tuscia vieta…
    nesupyk,AR

    • Genpre

     SS,
     Užsimiršti tuo tarpu kur esi. Čia privatus blogas, kur žmogus rašo savo mintis. Nei man, nei tau neprivalu jų skaityti, juo labiau čia būti. ;)

     • SS

      atvirksciai,neuzsimirstu :)
      vat Tu tai tikrai nepamirsti,kad privaciam bloge reikia pagal seimininko dudele pust :(

     • Genpre

      SS,
      Retai čia būni, mažai matęs, todėl ant tavęs negal pykt. :)
      Aš (o ir Artūras tikriausiai) juokiuosi apie dūdelę perskaitęs. Sėkmės, Šmiki. :)))

    • mielas SS, sprendžiant iš tamstos saviraiškos ir lietuvių kalbos žinių, dunduko vardas jums yra per daug garbingas. Tamsta esate paprasčiausias kvailys.

     • SS

      wow…nesusilaikysiu jauciu…:D

    • ir dar, mielas SS, pamiršau pasakyti: atvėskite šiek tiek, nes jei toliau taip audrinsitės, gali tekti komentuoti tik pas Užkalnį.

 • Ogis&Co

  Kaip raso autorius, „Ateina laikas moketi…“
  Panasu, kad baznycia nutare atsisakyti valstybes suteiktu privilegiju ir pasirinko nebuvimo kartu su valstybes gyvenimu kelia. Reikia gerbti toki pasirinkima, taciau manau, kad tokiomis salygomis baznycios remimas mokesciu nuolaidomis taip pat butu nesuderinamas.
  Keista siek tiek, ypac prisiminus nesenas prezidentines laidotuves Vavelyje. Ten baznycia dalyvauja ir kisasi. Pas mus – nebe. O gal pasirinktinai? Pagal veido kontroles rezultatus?

 • SS

  Koementaras pašalintas A.R.

 • SS

  o,puiku,Racas istryne mano komentara :)
  ir dar dunduku apsauke :)
  bravo,gerbiamasis ! nelaiko nervai tamstai,kai kiti pradeda i desimtuka saudyt ? :) ar ir vel istrynsit dunduko komentara ? :)

  • Genpre

   SS,
   Gal apsiraminam ir įsivaizduojam situaciją, kai tu susirašinėji su 35 Lietuvos žurnalistais viena ranka vienu metu. Kita ranka tuo pat metu tvarkai dar ir kitus reikalus.
   Kas šiaip geresnio?

   • SS

    Genpre,
    Tiesa pasakius,nepagavau Tavo minties vingio…35 zurnalistai…kita ranka…kazkur…
    Totalus nonsensas…Tamsta pats supranti apie cia sneki ?

    • Genpre

     SS,
     Nesistebiu, kad „nepagavai“. Nėr to blogo, kas neišeitų į gerą … :)

  • mielas SS, nervai čia niekuo dėti. Tačiau tamstai, kaip ir kitiems galioja tos pačuios taisyklės: dergti eikite kitur, o savo nuomonę apie tinklaraščio autorių dėstykite pas Užkalnį.

   • SS

    OK,AR,supratau…:)
    cia Jusu privatus blogas ir cia visi soka pagal Jusu muzika…:)
    man cia nevieta…
    bet kokiu atveju praturtinau savo asmenini supratima apie kai kuriuos zmones konkreciai ir aplamai…buvo idomu paskaityt.

 • Rytis I

  lrt.lt perkrautas. Tauta prigludusi prie internetinės radiotransliacijos, kiekvienas reikšmingas žodis krenta grumstais į lietuvių širdis… O man vietos pritrūko. Velnias.

 • Geda LIETUVOS baznyciai. Neturiu su politika nieko bendra, bet manau, kad ir koks Brazauskas buvo ar nebuvo – jis buvo zmogus. Bei Prezidentas. IR JIS TUREJO BUTI PALAIDOTAS KAIP VALSTYBES PREZIDENTAS – VILNIAUS ARKIKATEDROJE. Nuosirdziausia uzuojauta artimiesiems. „Varom ant lenku“ o lenkai tikrai pagarbiai atsisveikino su savo prezidentu.

  • Genpre

   Andriau,
   Tikriausiai dauguma lenkų turėjo Už Ką gerbti savo žuvusį prezidentą. Už ką turėčiau gerbti AMB’ą? Už tai, kad jis toks Buvo, ar už tai, ką jis Veikė toks būdamas?

   • Andrius

    Genpre,

    manau, kad reiktų jį gerbti už tai, kad jis buvo valstybės galva – Prezidentas. Nežiūrint į tai „kad jis toks Buvo, ar už tai, ką jis Veikė toks būdamas“. Jau ir taip Europa į mus žiūri švelniai tariant „biški (literatūriškai – truputį) keistokai“. Įdomu ar ir kitose valstybėse taip yra laidojami prezidentai ar tik pas mus?

    • Genpre

     Andriau,
     Kokia valstybė, tokie ir prezidentai, – kokie prezidentai, taip ir laidojam …

  • mdxacuk

   Man atrodo p. Račo mintis buvo maždaug tokia: koks buvo Brazauskas prezidentas, kol kas neaptarinėsim. Galimas daiktas, jis turėjo asmeninių problemų su Bažnyčia, nes galbūt nesilaikė jų elgesio standartų ar dar kas nors. Bet koks mūsų kaip piliečių reikalas, kokie yra Brazausko asmeniniai santykiai su įvairiausiom nevalstybinėm organizacijom, kurios netgi pabrėžtinai Konstitucijoje atskirtos nuo valstybinių reikalų? Gal jis liko skolingas ir kokiam nors medžiotojų būreliui ar pan? Ir lygiai taip pat koks Prezidentės reikalas ir ko ji kišasi į tuos Brazausko asmeninius reikalus, ir kodėl painioja į juos Valstybę? Mes, kaip piliečiai, galim palaidoti Brazauską ir iš viso be Bažnyčios pagalbos. O jeigu jis norėjo pakeliui būti dar kažkur užneštas, tai mums nesunku, bet tegu būtų iš anksto susitaręs dėl dėl sąlygų ir detalių. O kad nesusitarė ir jei tai rūpi Prezidentei asmeniškai, tai tegu ji asmeniškai savo pretenzijas ir reiškia Katedros klebonui. Bet ne p. Račo ir kitų ne tos organizacijos narių vardu (mano, pvz.) kaip Valstybės pareigūnė, nes niekas jai tokių įgaliojimų nesuteikė. Jūs, jei esat katalikas, tegu ir nesusipratęs, gali irgi reikšti pretenzijas klebonui. Bet mes jam pretenzijų neturim, nes tai ne mūsų reikalas.

 • Audrius

  Ambasadoriaus Vinkaus kalba kapinėse nesolidi ir gėdinga….Taip nusivažiuot,buvo gėda klausyti.

 • Genijus

  Kas žinote, kodėl AMB vežamas ant patrankos? Kas čia per Šiaurės Korėjos ar Rusijos stiliaus militaristinis nusisvaigimas?

  • doktor barmental

   turbut tradicija, kaczynski irgi taip pat veze

 • laila

  Gaila man Jūsų „AR mielas drauge“.Matant Jus per TV, formuojate teigiamą nuomonę apie save :), o savo paties blogeryje atsiskleidžiate kiek tik „imanoma“…Sekmes Jūsų pezaluose…

  • miela Edita Šereliene, kartą jau sakiau, bet su malonumu dar kartą pakartosiu: esate apgailėtina laila. Man tamstos nuoširdžiai gaila. Ir labai džiaugiuosi, kad savo per kraštus besiveržiantį kvailumą karts nuo karto pademonstruojate čia – mažiau jo lieka raštuose, kuriuos rašote.

   • laila

    Ar tikrai rašote Editai?Kas čia – kvailys?

   • doktor barmental

    patvoriu kalba apie moteris rasot? :)

 • nerijus

  Beje…
  Naudodamiesi esama situacija Valstybėje, Seimo pozicija, itin padidino priimamų įstatymų skaičių :)
  Tskant, kol liaudis gedi- Seimas- „dirba“.
  Reikia pasidomėti priimtais įstatymais…Kokie jie mums yra svarbūs?

 • Linas

  Imdama iš valstybės pinigus bažnyčia nebūna tokia principinga.

 • Jonas

  A.J. Bačkis atsipraše velionio giminių. Vis dėlto, tai buvo politinis sprendimas..

 • Linas

  man daugiau rūpi praktiniai dalykai,šiuo atveju – panteonas ir laidotuvių ceremonija.Taip ir nesupratau,bet šiais laikais vis daugiau nieko nesupranti,kas turėtų lyg ir būt aišku,ar AMB palaidotas panteone,ar ne?Mano galva,aš jokio panteono nemačiau,jis dar tik bus statomas.Vilniaus vicemero kliedesiai,kad būktai nėra vietos,iš viso kelia juoką.Vietos ten pilna.Manau,jog atsižvelgiant į tai,kad sekančių panašių laidotuvių ilgai laukti neteks,reikia,kad Seimas jau rudens sesijoje darbu Nr.1 pripažintų Prezidentų laidojimo ceremonijų ir panteono įstatyminio reglamentavimo reikalus.Priešingu atveju,laidotuvės Nr.2 virs dar didesne fantasmagorija,nei šios.

 • giedrius

  cia tik mano asmenine nuomone, bet shiaip buvusio prezidento, pabreziu – buvusio, laidojimas ant lafeto, pasharvojimas prezidenturoje nu kazkokia nesamone, tokia pati kaip ir prezidento apdovanojimas aukshciausiu valstybes ordinu vien todel kad ishrinktas prezidentu. Tai gal taip ir buvusius Vilniaus merus pradekim laidoti, buvusius premjerus, buvusius seimo pirmininkus ir tt ir pn. ar dar kur taip yra kaip Lietuvoj? kas nors zhinot, gal JAV? ash negirdejau.

  • Genpre

   giedriau,
   Tai vis komunistinės liekanos su kvapu. Išsivadės, tik reikia laiko …

  • Bobutė

   p. giedriau,

   nepasikliaukit nelabais protingais (švelniai sakant) komentarais, o imkit ir pagooglinkit…
   Pamatysit, kad pvz. USA buvęs prezidentas R. Reiganas buvo vežamas ne tik kad ant pilietinio karo laikų lafeto, bet dar jį ir arkliai traukė, arba, kad pvz. Vokietijos prezidentas kaip valdžios insignijas turi Vokietijos ordino už nuopelnus aukščiausios klasės laipsnio ordino Didįjį kryžių ir etc..

   Taigi, šios tradicijos neturi nieko bendro su komunizmu…

   • Rolandas

    Bobute, kaip manote, ar gerai yra laidoti žmogų patrankų vamzdžių šešėlyje? Aš manau, kad tai yra debiliška.

   • Genpre

    Bobute,
    Kam tie pasažai už devynių jūrų marių. Laidojimo reikalų komitetui po socdemų vėliavom mažiausiai rūpėjo R.Reigano lafetai. Užtenka vietinių poseptynioliktųjų tradicijų.

    • Bobutė

     Taigi žmogus klausė apie JAV.

     Nepadauginkit šimtų…:)

     • Genpre

      O čia jau ne jūsų, mieloji reikalas. Esu suirzęs, tad dauginsiu tiek, kiek norėsiu… kol prisijungsiu prie kosmoso.

   • Genpre

    Bobule,
    „..nelabais protingais (švelniai sakant) komentarais..“
    Po šitokio „anonso“ ainu paimsiu šimtą gramų …

 • Bobutė

  p. Rolandui,

  ko gero tikrai šią seną tradiciją jau reikėtų keisti…

  Bet vis ta tuštybė…

 • Rolandas

  Bobute, jei rimtai, tai šlykštu yra viskas, kas nors kiek surišta su prievarta, kad ir kokia forma ji pasireikštų.Todėl ir teiktina, kad negyvo Prezidento kūno tampymas ant patrankos vamzdžio yra debilizmo aktas.

  • Bobutė

   Iš esmės sutinku su Tamsta…
   Bet provincialams dar sunkiau atsisakyti tuštybių tuštybės.

 • nerijus

  Genpre

  Kodėl esate nusiteikęs prieš Valstybę?..
  Į Valdovų rūmus reikia žiūrėti kitu kampu- Valstybiškumo ir nesvarbu, kad tai buvo AMB projektas.
  Kas liečia valstybinius projektus ir jų kainas…
  Tenka pastebėti, kad Valstybiniuose konkursuose nebėra tikslių kainų, o jos keičiamos po keletą kartų…
  Taip buvo ir su viaduko statyba ( Geležinio Vilko g.- Savanorių pr.- Laisvės pr. ). Projekto sąmatą keisdavo idealiai- keisdami projektą. Kiek man žinoma, tai projektas keitėsi, mažiausiai, tris kartus. Gaila, bet jo kaina, po kiekvienos „naujovės“ brėžiniuose- kildavo.
  Jei būtų galimybė pažiūrėti daugiau Valstybės vykdomų projektų, tai manau, kad tendencija aiški- projektai keičiami- keičiasi ir sumos. Gaila, kad tokios galimybės nėra?..
  Ir tai ne tik statybose, kelių tiesimuose bet ir medicinoje, kariuomenėje ir t.t. Tik mąstai skirtingi…

  ;)

  • Genpre

   Taip, Nerijau, esu nusiteikęs prieš tokią valstybę, o prošvaiščių namatau. Dabar, esant sunkiai materialiai, dar pasigirsta atskirų lietuvaičių pyptelėjimai, esą reikia kažką daryti su ta betvarke viršūnėse, bet vos tik ekonomika ims atsigauti, vėl visi pasiners į savo dulkėtą laimę penkių arų sklype…