E.Zingeris tikisi, kad Europa mus supras…O aš nesu toks tikras

Emanuelis Zingeris surado būdą, kaip Lietuvai išsireikalauti, kad Rusija pagaliau atlygintų okupacijos metu padarytą žalą.

„Pasiūliau, kad abi šalys – Rusija ir Vokietija – būtų įtrauktos į derybų objektą. Turime turėti abu sparnus – ir sovietų, ir nacių įvykdytus nusikaltimus, tada Europa geriau mus supras“, – sakė parlamentaras. r pasiūlė pradėti dėl to tiesiogines derybas su Vokietijos vyriausybe.

Idėja genialiai paprasta: pirmiausia priversime susimokėti Vokietiją, o kai ši apipils mus milijardais išsireikalausime dar tiek pat ir iš Rusijos, nes šiai pasidarys gėda.

Būtų paprasta, jei nebūtų sunku, ypač prisimenant „Nord Stream“ projektą ir tą faktą, kad net už lietuvius, kalėjusius konclageriuose, Vokietija pinigus mokėjo per Rusijos fondą…

Be to, atsiminkime, kad Rusija su Vokietija draugauja labiau nei Lietuva su Rusija ir gal net Lietuva su Vokietija (o draugystę pirmiausia lemia interesai).

Sudėjus viską į krūvą, drįsčiau teigti, kad E.Zingerio pasiūlymas yra visiškai klaidingas: jis siekia suvienyti Rusijos ir Vokietijos pastangas prieš Lietuvą, o tada jėgų santykis aiškiai pasidaro nebe Lietuvos naudai.

Na ir kaip visada negaliu susilaikyti nepkalusęs gerbiamo Audronio Ažubalio: kodėl apie žalą visada prisimenama artėjant rinkimams ir kodėl tik tada prisimenama, kad dabartinė Vyriausybė per ketverius metus nieko nepadarė. Lyg konservatorių Vyriausybė 1996-2000 būtų labai daug padariusi…

Mano atsakymas būtų paprastas: politikai nuo ne politikų skiriaisi tuo, kad pastariesiems nuolat niežti painioti oartinius interesus ir rinkimines kampanijas su valstybės politikos reikalais.

(2 balsų, vidurkis: 3,50 iš 5)
Loading...
 • Belieka Jums tik pritarti.

  Ko gero, sunku būtu ką nors kvailesnio, nei ta p.E.Zingerio iniciatyva, ir sugalvoti.

  Jei būčiau bent kiek labiau paranojiškas, tikrai įtarčiau, kad čia sąmokslas prieš Lietuvą…:)

 • Pingback: Anonimas()

 • Anonimas

  konservatoriai su tuo žalos reikalavimu lygiai taip pat kaip ir su Čečenijos pripažinimu – vis jiems neužtenka kadensijos laiko . Pradeda niežėti prieš pat rinkimus ir še tau kad nori BACCC , ir jie jau ant atsarginių suolelio. Ir vis jiems atrodo, kad mes nieko nesuprantame. Na kaip vaikai, tikrai …

 • Anonimas

  Aivaras Vyšniauskas, Alytus.
  Elektroninis paštas: aivaras7@one.lt

  „K A T Y N Ė“

  „Tai straipsnis apie mišką, kuriame tarybiniai (stalininiai – mano past.) kariai išžudė lenkus. Kaimas, kuriame vokiečių (hitleriniai – mano past.) kariai nužudė baltarusius, vadinasi Chatynė“.

  „Masinė kapavietė Katynėje (lenkų k. Katyń) – miškas Rusijoje netoli Smolensko, kur 1940 m. pradžioje NKVD masiškai išžudė Lenkijos gyventojus. Manoma, kad tokių žudynių metu mirė nuo 14 540 iki 28 000 gyventojų. Dauguma jų buvo atsargos kariškiai, tačiau buvo ir civilių, kuriuos tarybinė valdžia įvardijo kaip „inteligentijos agentai, žandarmai, šnipai, sabotuotojai, žemvaldžiai, buožės, gamyklų savininkai, valdininkai“.

  Jeigu Lenkijos politikai kelia klausimą tarptautiniu lygiu Rusijai dėl teisingumo, kaip Tarybų Sąjungos teisių ir pareigų perėmėjos, tai jie irgi kvailiai?

 • Gerbiamas Aivarai,

  Man atrodo, kad nelabai atidžiai skaitėte. Aš juk nesakiau, kad kelti klausimą dėl žalos atlyginimo yra kvaila.

  Aš tik suabejojau, ar E.Zingerio siūloma taktika – spausti Rusiją bandant spausti Vokietiją – mano požiūriu yra abejotina, atsižvelgiant į Vokietijos ir Rusijos santykius bei istorinį kontekstą.

  Kalbant paprasčiau – manau, kad Vokietija sprendžiant šią problemą vargu ar yra geriausia Lietuvos sąjungininkė ir pagalbininkė.

  Gal ne pakankamai aiškiai suformulavau savo mintis…

 • Anonimas

  Aivaras Vyšniauskas, Alytus.
  Elektroninis paštas: aivaras7@one.lt

  Vidzgirio miškas Alytuje.

  KARO BELAISVIŲ KAPINĖS

  Antrojo pasaulinio karo metais nuo 1941 m. liepos mėn. iki 1943 m. balandžio mėn. veikė karo belaisvių stovykla, nuo 1943 m. gegužės mėn. iki 1944 m. liepos mėn. – civilių asmenų stovykla. 1944 m. pradžioje iš Šiaurės fronto į Lietuvą atvyko apie 130 tūkst. pabėgėlių. Jie buvo apgyvendinti belaisvių stovykloje, po to vežami dirbti į reichą.

  Daug belaisvių buvo sušaudyti, kiti mirė nuo bado, ligų ir šalčio. Šiuo metu veikia Fašistinių prievartinio įkalinimo vietų buvusių mažamečių kalinių Lietuvos sąjunga. 2005 m. bus minimos pergalės Antrajame pasauliniame kare 60-osios metinės. Ant Alytaus miške (nužudytų bei mirusių karo belaisvių ir civilių žmonių masinės kapavietės vietoje) esančio obelisko bus įrengtos atminimo lentos(fotogalerija).

  ŽYDŲ GENOCIDO KAPINĖS

  Hitlerinės okupacijos metais masinių žudynių vietoje buvo palaidota apie 60 000 žydų, iš jų apie 2 000 žydų alytiškių. Rašytiniai šaltiniai byloja, kad Vidzgirio miške buvo žudomi daugiausia iš rytinių TSRS rajonų ir Čekijos evakuoti žmonės. Po 1993-03-18 rekonstrukcijos Vidzgirio miške buvo atidengtas memorialas žydų aukoms atminti. Memorialo ansamblį sudaro simbolinė Dovydo žvaigždė, 9 piramidės, žyminčios žmonių palaidojimo vietas, obeliskas ir stela, kurioje įrašytos pokario metais žuvusių lietuvių pavardės. Aukščiausiame memorialo kalnelyje stovi skausmo paminklas – sulaužyta Dovydo žvaigždė, amžinai bylosianti apie šventoje medžių paunksmėje patirtą pažeminimą, sulaužytus žmonių likimus ir gyvenimus, apie neteisingą, žiaurų ir nežmonišką fašizmo susidorojimą su žydų tauta. Skausmo memorialą gausiai lanko miesto svečiai ir turistai. (fotogalerija).

 • Gerbiamas Aivarai,

  ar tik neketinate visų skaitytų knygų/strapsnių citatas sudėti čionai..?

  Ar Jums tikrai atrodo, kad gerb.Artūro blogas tam yra tinkamiausia vieta..?

  Siūlyčiau užsivesti Jums savo blogą LiveJournal.com servise ir visą tą išmintį, kurią tik aptinkate kokioje knygoje ar žurnale, talpinti ten.

  O mes, šio blogo skaitytojai/komentatoriai būtume atlaisvinti nuo pareigos apkrauti savo pašto dėžutes kažkokiomis atsitiktinių tekstų ištraukomis…

 • Gerbiamas Aivarai, labai atsiprašau, tačiau paskutinius du Jūsų komentarus pašalinu, nes man jie atrodo šiek tiek ne į temą.

  Taip pat norėčiau Jus informuoti, kad šis blogas – ne vieta talpinti Jums patikusių knygų ištraukas. Jei labai norite – palikite nuorodą.

 • Aivaras

  Aivaras Vyšniauskas, Alytus.
  Elektroninis paštas: aivaras7@one.lt
  Holokaustas (gr. ὁλόκαυστο – „visiškas sunaikinimas“) – sistemingas įvairių etninių, religinių, tautinių ir kitų grupių genocidas (etninis valymas), nacių vykdytas Antrojo pasaulinio karo metu (1941-1945 m.).
  Ar norite tapti turtingu? Stokite į „BALTARAIKŠČIŲ“ būrį, kaip tai 1941 m. padarė J.MAŽEIKA iš Driskių kaimelio, kuris buvo kiek už tuometinio Alytaus ribų, o dabar ten stovi Alytaus 5 vidurinė mokykla. Vokiečiai jau vien už tai jam įvedė elektrą ir nutiesė asfaltuotą kelią į jo Driskių kaimelį. […]
  Suimtus žydus „partizanai“ dažnai apiplėšdavo. Rugpjūčio mėn. vietiniai baltaraiščiai suėmė beveik visus miestelio žydus ir uždarė juos Rumšiškių sinagogoje. Laisvėje buvo palikta tik miestelio vaistininko šeima. Jauni žydų tautybės vyrai, taip pat suimti bėgliai iš Kauno buvo išvežti į Kauną. Rumšiškių sinagogoje paliktos žydų moterys, vaikai ir seneliai. Jie buvo naudojami įvairiems fiziniams darbams. Apie Rumšiškių miestelio žydų padėtį Rumšiškių policijos nuovados viršininkas 1941 m. rugpjūčio 19 d. informavo Policijos departamento direktorių: „[…] Rumšiškės miestely buvo 140 žydų tautybės asmenų – vyrų, moterų ir vaikų. Jie buvo sutalpinti viename rajone ir policijos prižiūrimi. […]
  Ar norite tapti turtingu dabar? Stokite į buvusio Generalinio policijos komisaro V.GRIGARAVIČIAUS korupcinių agentų būrį ir griet tapsite turtingu… Alytaus rajono apylinkės teismo teisėja VERONIKA ŠIAULIENĖ atkūrė nuosavybės teises į pastatą, esantį Rotušės a. 13, Alytuje. Tai nužudytų žydų turtas. Sukčiai Alytuje triumfuoja ir viešpatauja dėl „gerų“ policijos komisarų, tokių, kaip V.GRIGARAVIČIUS, tokių teisėjų, kaip V.ŠIAULIENĖ, „gerų“ advokatų – korupcinių tarpininkų ir korupcinių agentų.
  II SKYRIUS
  BAUDŽIAMOJO ĮSTATYMO GALIOJIMAS
  3 straipsnis. Baudžiamojo įstatymo galiojimo laikas
  3. Baudžiamasis įstatymas, nustatantis veikos nusikalstamumą, griežtinantis bausmę arba kitaip sunkinantis nusikalstamą veiką padariusio asmens teisinę padėtį, neturi grįžtamosios galios. Išimtį sudaro šio kodekso normos, nustatančios atsakomybę už genocidą (99 straipsnis), tarptautinės teisės draudžiamą elgesį su žmonėmis (100 straipsnis), tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žudymą (101 straipsnis), okupuotos valstybės civilių trėmimą (102 straipsnis), tarptautinės humanitarinės teisės saugomų asmenų žalojimą, kankinimą ar kitokį nežmonišką elgesį su jais (103 straipsnis), civilių ar karo belaisvių prievartinį panaudojimą priešo ginkluotosiose pajėgose (105 straipsnis), draudžiamą karo ataką (111 straipsnis).[…]
  XII SKYRIUS
  Baudžiamosios atsakomybės senatis
  95 straipsnis. Apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis[…]
  5. Nėra senaties šiems nusikaltimams, numatytiems šiame kodekse:
  1) genocidui (99 straipsnis);[…]
  XV SKYRIUS
  Nusikaltimai žmoniškumui ir karo nusikaltimai
  99 straipsnis. Genocidas
  Tas, kas siekdamas fiziškai sunaikinti visus ar dalį žmonių, priklausančių bet kuriai nacionalinei, etninei, rasinei, religinei, socialinei ar politinei grupei, organizavo, vadovavo ar dalyvavo juos žudant, kankinant, žalojant, trikdant jų protinį vystymąsi, deportuojant, kitaip sudarant tokias gyvenimo sąlygas, kad jos lėmė visų jų ar dalies žūtį, ribojo toms grupėms priklausančių žmonių gimstamumą ar prievarta perdavė jų vaikus kitoms grupėms,
  baudžiamas laisvės atėmimu nuo penkerių iki dvidešimties metų arba laisvės atėmimu iki gyvos galvos. […]
  Teisėja nelaikė tikslinga patikrinti net tokio fakto apie tai, kad 2008 m. lapkričio 24 d. aš kreipiausi į Alytaus rajono apylinkės teismą, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal atitinkamus baudžiamojo kodekso straipsnius, taip pat ir dėl diskriminavimo, kurstymo diskriminuoti ir net genocido (LR BK 99, 169, 170 str.). […]
  Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis LR BPK 442 str. 1 d. 2 p. teismą prašau:
  2009 m. spalio 14 d. Vilniaus miesto pirmojo apylinkės teismo teisėjos SONATOS RAUPĖNAITĖ – LEKARAUSKIENĖS nutartį, kuria buvo atsisakyta panaikinti LR Generalinės prokuratūros Ikiteisminio tyrimo institucijų veiklos teisėtumo priežiūros skyriaus prokuroro VYTAUTO KIRDEIKIO 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimą, kurio buvo atsisakyta pradėti ikiteisminį tyrimą, panaikinti ir priimti naują sprendimą, t. y. priimti nutartį pradėti ikiteisminį tyrimą bei perduoti jį atlikti LR Generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo departamento vyriausiajam prokurorui A.Kliunkai.

 • Aivaras

  Aivaras Vyšniauskas, Alytus.
  Elektroninis paštas: aivaras7@one.lt
  Totoriai Lietuvoje
  […] Būtent Didysis kunigaikštis Vytautas prieš 600 metų ir pakvietė kelis šimtus kilmingų totorių šeimų apsigyventi Lietuvoje. Įkurdino juos Trakuose, Vilniuje, netoli Alytaus ir Švenčionyse, kad jų gyvenami kaimai puslankiu saugotų Trakus ir Vilnių nuo priešų antpuolių. Pagrindinė totorių veikla buvo karyba – jie sudarė Vytauto asmeninę sargybą. Šios tautos kariai pagarsėjo kaip itin narsūs ir ištikimi – jų praktiškai buvo neįmanoma papirkti. Kartu su Vytautu totoriai dalyvavo garsiajame Žalgirio mūšyje. […] Įdomu, kad totoriai, senovėje pakviesti ginti Lietuvos nuo priešų, neliko nuošalyje ir šiomis dienomis. 1991 metų sausio 13 dieną, kai sovietų tankai puolė Vilniaus televizijos bokštą, – tarp žuvusiųjų bokšto gynėjų buvo ir Loreta Asanavičiūtė – Lietuvos totoriaus dukra. Kartu su totoriais Vytautas atsivežė į Trakus ir kelis šimtus karaimų tautybės šeimų. Apie 250 šios iš Krymo atvykusios tautos atstovų iki šiol gyvena Trakuose ir Vilniuje. Kaip itin ištikimi kariai jie buvo apgyvendinti prie į pilį vedančio tilto. Vėliau karaimai apsigyveno ir šiaurės Lietuvoje: Pasvalyje ir Biržuose. Karaimai į Trakus atvežė kibinus – šiandien populiarius visoje Lietuvoje pyragėlius su mėsa. Jų gaminamas alkoholinis gėrimas krupnikas – taip pat paplito šalyje. […]
  Po 1990 m. kovo 11 d. tarybinį totalitarinį valstybinį režimą – pakeitė – korupcinis – kriminalinis, kuris klesti ir siautėja iki dabar.
  Dar 2003 m. birželio 9 d. aš jau kreipiausi į Strazbūro Europos Žmogaus Teisių Teismą (pareiškimas prieš Lietuvą reg. Nr. 19122/03) dėl Europos Žmogaus Teisių ir Pagrindinių Laisvių Apsaugos konvencijos bei jos Papildomų protokolų 3 straipsnio; 5 straipsnio 1 ir 4 dalių; 6 straipsnio 1 dalies (du kartus); šio straipsnio 2 dalies, nes buvęs Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras, o dabar Generalinio prokuroro pavaduotojas G.JASAITIS yra įsitikinęs mano kaltumu dėl „žinomai melagingų prasimanymų skleidimo“ (šmeižimo), nors man jokio kaltinimo nėra pateikęs ir kokios nors baudžiamosios bylos teismui nėra perdavęs (2000-05-12 raštas Nr. 10-23/28/3-2000 iš Kauno apygardos prokuratūros); šio straipsnio 3 dalies d punkto; 8 straipsnio; Pirmojo protokolo 1 straipsnio pažeidimų ir nurodžiau, kad aš dabartinėje Lietuvos Respublikoje esu korupcinio persekiojimo, terorizavimo, šmeižimo ir korupcinių represijų auka, kurį vykdo korumpuoti pareigūnai viršydami bei piktnaudžiaudami jiems suteiktais įgaliojimais už mano nekonformistines bei demokratines pažiūras. Tai niekaip nesiderina su demokratinės valstybės principais.
  EŽTT kanceliarijos buvau informuotas, kad nesu išnaudojęs visų valstybės vidaus teisinės gynybos priemonių.
  Dar 2008 m. lapkričio 24 d. aš kreipiausi į Alytaus rajono apylinkės teismą, kad būtų pradėtas ikiteisminis tyrimas pagal atitinkamus baudžiamojo kodekso straipsnius, taip pat ir dėl diskriminavimo, kurstymo diskriminuoti ir net genocido (LR BK 99, 169, 170 str.). Korumpuota gauja manęs neapkenčia
  ir už tai, kad turiu totoriško kraujo, esu nekonformistinių pažiūrų, objektyvus, teisingas, principingas, naudoju įvairias teisines galimybes Konstitucinei santvarkai įgyvendinti ir savo teisėms ginti, nepataikauju ir nenuolaidžiauju korumpuotam – kriminaliniam – agentūriniam elementui. Gauja nebesupranta ir nenori suprasti, kad aš esu iš Tarybinės karo aviacijos, o jie visi – iš korumpuoto – kriminalinio – banditinio urvo, o jų protas pasibaigia, kai jie tik ateina į teismą.
  Esu priverstas kęsti beveik visus nepriteklius, šaltį ir net badą! Dėl to ir ne tik dėl to aš jau kreipiausi ir į, Jos Ekscelencija, Prezidentę D.Grybauskaitę, Seimo komitetų pirmininkus E.Pupinį, R.-J.Dagį, A.Matulą, V.Kurpuvesą, St.Šedbarą, A.Lydeką ir paprašiau jų, kad jie pasinaudotų LR Konstitucijoje jiems suteiktais įgaliojimais ir įstatymų nustatyta tvarka pareikalautų, kad vykdomosios, teisminės ir kitos valdžios institucijos užtikrintų visų mano Konstitucinių teisių įgyvendinimą bei jų gynimą, tačiau
  mano prašymai buvo „paslėpti“ biurokratų stalčiuose.
  Esu nepriekaištingos reputacijos, nerūkau ir beveik nevartoju alkoholinių gėrimų, o gauja neturi net mažiausių galimybių manęs šantažuoti, todėl korumpuota gauja vis siekia mane sukompromituoti – bet kokiais būdais, naudojant bet kokius žmones, bet kokias kombinacijas, bet kokias institucijas ar pareigūnus, o per juos varyti korupcinės dezinformacijos ir
  šmeižto kampaniją mano atžvilgiu, diskriminuoti bei kurstyti diskriminuoti mane. Šių akcijų tikslas – sukurti man nepakenčiamas gyvenimo sąlygas ne tik Alytuje, bet ir visoje Lietuvoje.

 • Aivaras

  Aivaras Vyšniauskas, Alytus.
  Elektroninis paštas: aivaras7@one.lt

  Atsargus ir drąsus politikas V.Čerčilis suprato, kad nė su vienu žmogumi iš hitlerinės partijos vadovybės net ir veržlaus rusų šuolio į Europą atveju neįmanoma leistis į derybas, nes jam Rusija kėlė mirtiną grėsmę, o hitlerinio režimo (šiandieninėje Lietuvoje korupcinio-kriminalino) iškankintiems žmonems ši šalis (šiandieninėje Lietuvoje Vakaru šalys: JAV, Kanada, Didžioji Britanija, Švedija, Vokietija ir kt.) buvo išsivadavimo simbolis. Jis taip pat negalėjo užmegsti kontaktų su Berlynu, nes suprato, kad hitlerines viršūnės (šiandieninėje Lietuvoje korupcinės-kriminalinės gaujos) k l a s t i n g u m a s yra beribis; jis suprato ir tai, kad pasaulio visuomenės nuomone niekuomet nepateisins demokratijos ryšių su hitlerininkais (šiandieninėje Lietuvoje su korumpuota-kriminaline gauja).
  Ir kai kariuomenės žvalgyba V.Čerčiliui pranešė, kad vokiečiai ieško kontaktu su sąjungininkais, jis atsakė:
  – Britaniją galima apkaltinti delsimu, įžūlumu, humoristiniu analitiškumu! Tačiau Britanijos niekas negali apkaltinti k l a s t i n g u m u, ir aš meldžiu dievą, kad mūsų niekuomet nebūtų galima juo apkaltinti.

  Lenkijos Prezidento, Jo Ekscelencija, gerb. Lecho Kačinskio žūtis – V.Putino gaujos ir jo „španos“ darbas. V.Putino „špana“ ir jo gauja – korumpuota-kriminalinė-banditinė ir prošovinistinė. Vien kiek jo gauja yra pristeigusi korumpuotų-kriminalinių „urvų“ Lietuvoj! V.Putino gaujos klastingumas ir cinizmas yra beribis!

 • Aivaras

  Aivaras Vyšniauskas, Alytus.
  Elektroninis paštas: aivaras7@one.lt

  Pareiškėjas: Aivaras Vyšniauskas P R A Š Y M A S
  (f.a.k. 3671 008 1234), gyv. Žiburio g. 16-48, 2010-05-03
  Alytuje, elektroninis paštas: aivaras7@one.lt Alytus
  Mobilusis telefonas: „Bitė Lietuva“ 8-689-74-1-65
  Adresas korespondencijai (teismo šaukimams, pranešimams ir
  procesiniams dokumentams): Alytaus apskrities centrinis paštas,
  Pulko g. 12, Alytus, LT-62001, abonentinė pašto dėžutė Nr. 9

  Alytaus rajono apylinkės teismo pirmininkui
  gerb. R. Švirinui

  Alytaus rajono apylinkės teisme buvo nagrinėjama civilinė byla dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, t. y. dėl teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą – pastatą, esantį Rotušės a. 12, Alytuje, atkūrimo. Šią civilinę bylą nagrinėjo teisėja V.ŠIAULIENĖ. Tai 1941 m. nužudytų žydų turtas. Aš pažįstu dar gyvus žmones, kurie galėjo būti liudytojais.
  Prašau teismo pirmininką leisti susipažinti su šia civiline byla. Apie šios civilinės bylos baigtį ir priimtą sprendimą – noriu supažindinti Lietuvos visuomenę, Lietuvos Žydų bendruomenės pirmininką Simoną Alperavičių ir Simono Vyzetalio centro direktorių Efraimą Zurofą.

  Su pagarba A. Vyšniauskas

 • Aivaras

  Komentaras pašalintas A.R.

 • Trakimas

  „Aivarui“ labai niežti Grigaravičių apdergt,nes tokie yra jo viešų ryšių bendrovės planai:)

 • Arvydas Damijonaitis

  E.Zingerio vidaus politikams skirti pasisakymai Rusijos imperijai yra nykstamai mažas niekutis.KADA LIETUVOS POLITIKAI PRADĖS DIRBTI? Darbas prasidės,kai Lietuva pateiks Rusijos imperijos genocidinių nusikaltimų okupuotos Lietuvos teritorijoje teismo patvirtintus faktus.KADA E.ZINGERIS PRADĖS KAŽKĄ DARYTI,PRIVERČIANT RUSIJĄ SUMOKĖTI KOMPENSACIJĄ UŽ LIETUVIŲ TAUTOS GENOCIDĄ?Ar galima akis į akį E.Zingerio paklausti,kokį bent vieną variantą jis siūlo? Arvydas Damijonaitis