Duobės gyventojas man grasina… Oi, kaip bijau

Šiandien gavau štai tokį laišką, kurį man parašė tūlas duobės gyventojas Mindaugas Rimkus:

Artūrai,

Dėkui labai pačiam už parodytą dėmesį man, tačiau dėl savo jauno amžiaus, ribotų ligšiolinių pasiekimų ir didžiuotis neleidžiančiu IQ koef., nesijaučiu to vertas. Dievas mato – nemeluoju.

Neabejoju, kad suprantate viešo ir privataus žmogaus skirtumus bei teismų praktikoje išplėtotą šių skirtumų reikšmę, analizuojant esančius ar nesančius įžeidimus, privataus gyvenimo pažeidimus, padarytą ar nepadarytą neturtinę žalą bei kitus panašius džiaugsmus. Tik kad užsiakcentuotumėme vienas kitam svarbiausius punktus (užsikaltumėme draugystės kuolelius), užtvirtinu:

  • Mindaugas Rimkus (privatus asmuo) savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje savo asmeniniams kontaktams pa-share’ino (VLKK atstovai matyt sakytų, kad pasidalino) Algio Ramanausko Greitai paskelbtą nuomonę apie tam tikrus plačiai visuomenėje žinomus asmenis. Mindaugas Rimkus nepakartojo nei vieno apie Artūrą Račą (viešą asmenį) Algio Ramanausko Greitai pasakyto teiginio, neišreiškė savo pritarimo Algio Ramanausko Greitai pasirinktai kritikos (nuomonės raiškos) formai ir apskritai nepadarė nieko, kas būtų nukreipta į / prieš Artūrą Račą (viešą asmenį) asmeniškai. Net jei Mindaugas Rimkus (privatus asmuo) tai būtų padaręs, Artūras Račas (viešas asmuo) turėtų atidžiai įvertinti, ar nėra taip, jog jo, kaip viešo asmens atžvilgiu, išsakomos kritikos leistinas standartas nėra pažeistas;
  • Artūras Račas (viešas asmuo) savo tinklaraštyje „racas.lt“ viešai teigė, kad Mindaugas Rimkus (privatus asmuo) yra srutų duobės gyventojas ir atmata, t.y. Artūras Račas Mindaugą Rimkų įvardijo tokiais žodžiais, kurie Lietuvių kalboje, kalbant apie žmogų (asmenį) reiškia „žmonėms nenaudingą, kenkiantį žmogų“ ir „skystą tvarto mėšlą“ (parinktos konteksto požiūriu artimiausios reikšmės). Tokiu būdu Artūras Račas akivaizdžiai, vienprasmiškai ir viešai įžeidė ir pažemino Mindaugą Rimkų (privatų asmenį). Dar daugiau, Artūras Račas į savo paskelbtą srutų duobės gyventojų, tai yra, atmatų sąrašą įtraukdamas Mindaugą Rimkų (privatų asmenį), kartu nurodė šio asmens darbovietę, taip tiklaraščio adresatams (skaitytojams) sukurdamas įspūdį, kad Mindaugas Rimkus, pa-share’indamas Algio Ramanausko Greitai išsakytas mintis, veikė darbovietės vardu ar jos interesais, arba bent jau kad nurodyta darbovietė yra kažkaip su Mindaugo Rimkaus atliktu veiksmu (Algio Ramanausko Greitai nuomonės pasidalijimu) susijusi. Tokiu būdu Artūras Račas galimai pažeidė nurodyto juridinio asmens dalykinę reputaciją.

Iki šiandienos darbo dienos pabaigos (COB), lauksiu mano duomenų ištrynimo iš tamstos tinklaraščio. Siekiant išvengti abejonės, šis laiškas nėra „atsiprašymas“ „racas.lt“ puslapio aspektu (A.R.: „Išsibraukti iš šio sąrašo labai lengva – tereikia parašyti komentarą, kuriame yra žodis „atsiprašau“). Atsiprašymo mano atžvilgiu klausimą suderinsime, matyt, atskirai. Tikiu, kad esate geras žmogus, gailitės dėl klaidų ir savo išsilavinimo bei moralės nuostatų stumiamas, patsai norėsite tai padaryti.

Jei mūsų susirašinėjimas užsitęstų, paprastumo dėlei paminėsiu, kad bet kas, ką rašysiu bus vienaip ar kitaip nukreipta į BK 155 str. ir CK 2.23-2.24 str. Kad neapsunkinčiau paties (tikiu, kad šiomis dienomis turite ir taip ką skaityti), atskirai šių raktažodžių nebekartosiu.

Išskirtiniai linkėjimai,
Mindaugas

… Man pasidarė labai baisu, todėl tuoj pat parašiau atsakymą:

Gerbiamas Mindaugai Rimkau,
Ačiū tamstai už man parodytą dėmesį ir man išsakytus komplimentus.
Tamstos rašinių nekomentuosiu, bet pasiūlysiu kitą kartą prieš rašant panašius laiškus, pasiskaityti Visuomenės informavimo įstatymą, Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksą bei LAT sprendimus bylose bei išaiškinimus, kuo skiriasi nuomonė nuo duomenų, bei kaip įrodinėjama, jog buvo pakenkta dalykinei reputacijai. Jei bus įdomu, galėsiu duoti ir nuorodas. Tada nebūsite toks juokingas.
O kol kas škac iš čia , nes šiuo savo laišku tik patvirtinote, kad mano nuomonė apie tamstą buvo visiškai teisinga.
Nepagarbiai,Artūras Račas

Gera gauti tokius laiškus sunkią darbo dieną – prajuokina ir šiek tiek atpalaiduoja, tad vėl galima kibti į darbą.

Ačiū jums Mindaugai Rimkau.

 

(31 balsų, vidurkis: 2,03 iš 5)
Loading...