Apie kanonus ir teisę

… Važiuodamas namo klausiau Z.Kelmickaitės laidos, kurioje buvo kalbama apie vedybines ir priešvedybines sutartis, kartojimo.

Ir išgirdau įdomų dalyką.

Vienas laidos klausytojas paskambinęs pasakė, kad pagal katalikų bažnyčios kanonus, pasirašius vedybinę ar priešvedybinę sutartį, kurioje yra numatoma, kaip bus dalijamas bendras turtas skyrybų atveju, bažnytinė santuoka laikoma negaliojančia.

Nes bažnyčia nepripažįsta skyrybų…

Pagal Lietuvos Konstituciją „valstybė pripažįsta ir bažnytinę santuokos registraciją“.

Pagal Civilinį  kodeksą bažnytinė santuoka sukelia tokias pat pasemes kaip ir santuoka, sudaryta civilinėje metrikacijos įstaigoje, jei santuoka buvo sudaryta pagal atitinkamų konfesijų kanonų nustatytą procedūrą.

Man šioje vietoje kyla klausimas: jei priešvedybinę sutartį pasirašantys asmenys tuokiasi tik bažnyčioje, ar jų santuoka turi teisines pasekmes?

O jei vedybinė sutartis sudaroma jau po bažnytinės santuokos, ar tokia santuoka neturi būti anuliuota, jei vedybinė sutartis iš tikrųjų prieštarauja kanonams?

O jei kas nors teisme skyrybų byloje, remdamasis bažnyčios kanonais, imtų įrodinėti, kad santuoka buvo negaliojanti nuo vedybų sutarties pasirašymo momento, kuria teise remtųsi teismas – civiline ar bažnytine?

Kiek painoka, sakyčiau…

Tiesa, gali būti, kad klausytojas buvo neteisus ir kad bažnyčia iš tiesų vedybinėms ir priešvedybinėms sutartims visiškai neprieštarauja.

(5 balsų, vidurkis: 4,40 iš 5)
Loading...