Išlaikytinių tauta?

Šią savaitę Pew Global Attitudes Project paskelbė visuomenės nuomonės apklausos rezultatus. Ši apklausa įdomi tuo, kad ji atkartojo 1991 metų apklausą ir parodė, kaip keitėsi Rytų Europos valstybių gyventojų požiūris į demokratiją, laisvą rinką, tautines mažumas, valstybės vaidmenį, ES, NATO, JAV, šioms valstybėms vaduojantis iš sovietinio palikimo.

Dalis šios apklausos rezultatų jau buvo skelbta Lietuvos žiniasklaidoje (Demokratijos ir kapitalizmo rėmėjų Lietuvoje per 18 metų gerokai sumažėjo, Apie lietuvius nepalankios nuomonės yra 38 procentai Rusijos gyventojų), tačiau duomenų ir peno apmąstymams ši apklausa duoda gerokai daugiau.

Štai, pavyzdžiui, Lietuvos gyventojų atsakymai į klausimus apie perėjimą nuo planinio ūkio prie rinkos ekonomikos. Paradoksas, bet tada, 1991-aisiais, rinkos ekonomika, nors dar iš esmės nelabai žinojome, kas tai yra, mums patiko daug labiau nei šiandien.

Dar  labiau paradoksalus man asmeniškai pasirodė Lietuvos gyventojų požiūris į valstybės vaidmenį užtikrinant jų gerovę. 

Šiaip niekada net nebūčiau pagalvojęs, kad esame didesni socialistai už prancūzus ir kad net rusams bei ukrainiečiams mažiau valstybės globos norisi, tačiau apklausos rezultatai siūlo galvoti iš naujo…

 Ir pirma mintis, kuri ateina į galvą yra maždaug tokia: didžiausia Lietuvos bėda yra ta, kad didžioji dalis gyventojų norėtų būti išlaikytiniais.

Ir dar didesnė – kad jie iki šiol nesupranta, kad už kažkas (o dažniausia – jie patys) turėtų sumokėti.

Kaip ten buvo?… Iš kiekvieno pagal sugebėjimus, kiekvienam – pagal poreikius?… 

(Atsiprašau už netvarkingas lenteles) 

Ar jūs pritariate posūkiui nuo valstybės reguliuojamos ekonomikos į laisvos rinkos ekonomiką?

                                   1991                             2009                           Change
                                   Pritariu %                   %                                        %
Hungary                      80                           46                                     -34
Lithuania                    76                           50                                    -26
Bulgaria                      73                           53                                     -20
Ukraine                       52                           36                                     -16
Poland                        80                          71                                     -9
Czech Rep.                  87                           79                                     -8
Russia                         54                            50                                     -4
East Germany           86                            82                                     -4
Slovakia                       69                           66                                    -3

 

Kas svarbiau:     Aktyvus valstybės vaidmuo     Galimybė siekti savo tikslų      

                                 siekiant gerovės visiems            nesikišant valstybei           

Czech Rep.                        51                                                        47
Slovakia                            59                                                        35
Russia                               55                                                         31
Ukraine                              52                                                         30
Hungary                             67                                                         29
Poland                               71                                                        24
Bulgaria                             72                                                       23
Lithuania                            79                                                       17
Germany                            62                                                        34
West                                 60                                                       37
East                                  72                                                       24
Italy                                  48                                                       47
Britain                                47                                                       44
Spain                                 64                                                       29
France                               73                                                       27
U.S.                                  36                                                       55

P.S. PEW pateikia ir daugiau įdomių duomenų, tad tikriausiai reikėtų sakyti: bus daugiau

(5 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...