Ieškote papildomų pajamų? Šekit

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA
Viešųjų ryšių skyrius
tel. (8~5) 239 12 74, faks.  (8~5) 239 12 12
http://www.zum.lt/ el. paštas ingac@zum.lt
Informacija                                                                                                                                    2011 12 14
Ūkininkas  – ne stambaus kapitalo įmonė
Žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius nepritaria Seimo nario Juliaus Veselkos siūlymui dėl gyventojų pajamų apmokestinimo suvienodinimo. Ministras  reiškia susirūpinimą, kad tokie netoliaregiški „išradimai“, kai ūkininkas prilyginamas stambaus kapitalo įmonei, ne tik gali pakenkti, o tikrai pakenks Lietuvos ūkininkams. Negalima neatsakingai teigti, kad  „žemdirbių tai neliečia, o šio įstatymo priėmimas, ilgalaikės perspektyvos požiūriu, objektyvių neigiamų pasekmių nesukels“.
Žemdirbiai PVM mokėtojai, kaip ir kiti individualia veikla užsiimantys asmenys,  dabar moka 5 proc. gyventojų pajamų mokestį. Pradėjus taikyti progresinį apmokestinimą, pajamos iš paskirstytojo pelno iki 15 tūkst. litų būtų apmokestinamos 5 proc. mokesčio tarifu, nuo 15 iki 96 tūkst. litų – 15 proc. mokesčio tarifu, 96 tūkst. litų – 25 proc. mokesčio tarifu. Žemės ūkio sektoriuje, o jis laikomas viena perspektyviausių, tačiau ir socialiai jautriausių Lietuvos ekonomikos šakų, per pastaruosius trejus metus mokesčiai išaugtų nuo 5 iki 35 procentų!
Žemės ūkio veikla – tai labai specifinė veiklos rūšis, kuriai taikomi išskirtiniai aplinkosaugos, gyvūnų gerovės, veterinarijos, higienos, maisto kokybės, o nuo 2011 metų, pasibaigus pereinamajam laikotarpiui, ir kompleksinės paramos reikalavimai. Padidėjusi mokestinė našta žemdirbius skatins nutraukti veiklą ir sukels didžiules neigiamas pasekmes.
Žemės ūkio ministerijos specialistai  individualios žemės ūkio veiklos pajamų apmokestinimo tarifų  suvienodinimą su kitų veiklų bei su darbo santykių susijusių pajamų apmokestinimu vertina nepalankiai.
Žmogaus kaime apmokestinamąsias pajamas sudaro tiek lėšos, skirtos asmeniniam naudojimui, tiek lėšos, reikalingos nuosavo ūkio plėtrai, daromoms investicijoms. Ūkininkas neturi atskiro atlyginimo ir visas savo pajamas čia pat investuoja į žemę. Būtų neteisinga vienodas apmokestinimo sąlygas,  mokesčių tarifus priklausančius nuo uždirbamų pajamų dydžio, taikyti  su darbo santykiais susijusių pajamų ir individualios veiklos pajamų apmokestinimui. Žemės ūkio ministerijos nuomone, siekiant skatinti  smulkiuosius  ūkininkus bei  jų partnerius plėtoti žemės ūkio veiklą ir neapleisti dirbamos žemės, netikslinga didinti pajamų mokesčio tarifą.

Cituojant pranešimus, šaltinį prašome nurodyti.
Pranešimai siunčiami kompiuteriu. Jeigu kiltų neaiškumų, prašome informuoti.

Jei kam nors kas nors neaišku, tai visko nesugebėsiu paaiškinti. Bet nors šiek tiek, nes ta Seime prasidėjusi beprotystė (čia pats švelniausias išsireiškimas, kurį galiu rasti) varo į visišką neviltį.

Taigi, Lietuvoje yra daugiau nei 100 000 ūkių. Neradau dabar skubiai ūkininkų skaičiaus, bet jų, tikėtina, yra šiek tiek daugiau.

Jie moka 5 proc. pajamų mokestį  ir gerokai mažesnes nei dauguma kitų piliečių įmokas „Sodrai“. Be to, pastarosioms yra nustatytos lubos.

Padauginkite 100 000, pavyzdžiui iš 1000 litų (tai sudarytų mažiau nei 100 litų per mėnesį). Ką gauname? Ir jokių progresinių mokesčių nebereikia.

Sakote ūkininkai labai vargingai gyvena ir jų negalima skriausti. Panašiai, kaip pensininkų, gyvenančių Vilniaus senamiestyje keturių kambarių bute.

Gali būti. Bet gal ne visi?

Štai, pavyzdžiui, tūlas Kazys Starkevičius, kuris sako, jog mokesčių ūkininkams nevalia didinti, prieš tapdamas ministru taip pat buvo ūkininku. O jo žmona, girdėjau dar ir dabar ūkininkauja.

Žiūrim ką turim (2008 metai): pajamos 279444,59 lito, sumokėtų mokesčių suma – 14300 litų. Skaičiuojame: tarifas apie 5,1 procento. Čia, žinoma, be „Sodros“ įmokų, kurių normaliai dirbantis pilietis nuo tokių pajamų sumokėtų kiek daugiau nei 90 000 litų.

Sunkiai tie ūkininkai gyvena. Ir tai tik ūkininkai.

O kur dar visi kiti sunkiai gyvenantys ir mokantys panašaus kaip K.Starkevičiaus dydžio pajamų mokesčius ir parazituojantys iš kitų Lietuvos piliečių „Sodrai“ mokamų įmokų?

Jei Seime dar būtų likęs bent krislelis sveiko proto, tai surasti tą trūkstamą milijardą tikrai būtų visai nesunku. O dabar skaičiuoja kilovatus, metrus ir indėlius. Būtų juokinga, jei nebūtų diagnozė.

Beje, K.Starkevičių už šį Žemės ūkio minsterijos vardu išplatintą pareiškimą turėtų svarstyti Vyriausioji tarnybinės etikos komisija, nes interesų konfliktas – daugiau nei akivaizdus. Gal net pats bandysiu tuo pasirūpinti.

(11 balsų, vidurkis: 4,64 iš 5)
Loading...