Gyvulių ūkis Kaune: sumaištis

Kauno miesto tarybos sekretoriatas praneša:

Kauno miesto savivaldybės taryba praėjusią savaitę nusprendė, kad buvusių miesto politikų mirties atveju jų artimieji galės gauti pinigines išmokas. Šią savaitę Tarybos posėdyje bus siūloma sprendimą koreguoti arba visai panaikinti.

Pagal patvirtintą vienkartinių piniginių išmokų skyrimo tvarkos aprašą, mirus buvusiam miesto savivaldybės tarybos nariui ar merui, jo artimieji galės gauti 30 bazinių socialinių išmokų dydžio pašalpą. Šiuo metu išmoka sudarytų 3900 litų. Išmokos būtų skiriamos iš Kauno miesto savivaldybės biudžeto. Mirusio miesto politiko artimieji dėl išmokos turėtų kreiptis ne vėliau nei per 6 mėnesius nuo mirties liudijimo išdavimo dienos.

„Pripažįstu, kad tai nėra geriausias Tarybos sprendimas. Šios kadencijos metu mus paliko Tarybos nariai Rimantas Didžgalvis, Vladas Žalnerauskas ir buvęs meras Vladas Katkevičius. Visais atvejais savivaldybė prisidėjo prie jų laidojimo organizavimo, tačiau Vyriausybės atstovas Vasilijus Popovas vis užsimindavo, kad reikia atskiros tvarkos.

Šiam sprendimo projektui pritarė komitetai, Tarybos nariai pasisakė už, todėl ir nekilo didesnių diskusijų. Kitų nuomonių nei iš gyventojų, nei organizacijų iki Tarybos posėdžio ar per posėdį pareikšta nebuvo.

Keistoka, kad Tarybos posėdžio metu šis klausimas niekam neužkliuvo, visiems Tarybos nariams atrodė suprantama pagarba išėjusiems, tačiau dabar kai kurie Tarybos nariai politikuoja, skelbia, kad nors patys balsavo „už“, prašo pakeisti jų balsavimą į „prieš“, – sakė meras A. Kupčinskas.

Tarybos posėdžio metu už šį sprendimą balsavo visi 36 balsavime dalyvavę Tarybos nariai. Tarybos reglamente nėra numatyta galimybė atsiimti savo balsą.

Per Lietuvos nepriklausomybės laikotarpį nuo 1990 metų mirė 24 Kauno miesto savivaldybės tarybos nariai.

… Iniciatyva graži.

Tik, prisipažinsiu, kad man, kaip ir merui A.Kupčinskui, šiek tiek keista: nutarimo projektas buvo svarstomas nuo kovo 20 dienos ir niekas nuo tada iki šios savaitės pradžios, atrodo, jam neprieštaravo.

Be to, teisi tikriausiai yra A.Kupčinsko partijos kolegė E.Gudišauskienė, dar penktadienį atkreipusi dėmesį į tai, kad negražu yra diskriminuoti buvusius tarybos narius:

Tarybos reglamentas nustatė dabartinės kadencijos veiklą, bet jame nieko nesakome apie buvusius tarybos narius ir merus. Dabar vienkartinių piniginių išmokų skyrimas bus reglamentuotas 

Tiems, kas nesupranta apie ką kalba E.Gudišauskienė, pasakysiu, jog ji turi galvoje Kauno miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento 18 straipsnį, kuris sako:

Tarybos narių mirties atveju jų šeimos nariams skiriama 3 VMDU dydžio pašalpa. Asmenys, siekiantys gauti tokią pašalpą, privalo Savivaldybės administracijai pateikti prašymą, mirties liudijimo ir giminystės ryšį su mirusiu asmeniu patvirtinančio dokumento kopijas.

… Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis šalyje 2010 pirmąjį ketvirtį buvo 2031,2 lito.

Žodžiu, nepaisant kilusios sumaišties, kaip sakė G.Orwelas…yra kiaulės ir …lygesnės kiaulės..

Beje, įdomumo dėlei patikrinau Vilniaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamentą.

Ten apie tarybos narių mirtį nieko nerašoma…

Klaipėdos tarybos veiklos reglamente – taip pat nieko.

Ir Alytaus tarybos reglamentas pašalpų mirties atveju nenumato.

Daugiau nebetikrinau…

(5 balsų, vidurkis: 3,80 iš 5)
Loading...