Dar apie penktadienį: kas atsakingas ir kam labiausiai to reikėjo?

Nuo pat penktadienio pavakario, kai važiuodamas automobiliu per skirtingas radijo stotis klausiausi, kas vyksta prie Seimo, ramybės man nedavė viena mintis: kodėl taip atsitiko.

Turiu galvoje ne apskritai kodėl (tai yra, neklausiu, ar kelių pastarųjų vyriausybių veikla neturėjo iššaukti piliečių nepasitenkinimo, nes atsakymas aiškiai būtų labai aiškus – taip), bet kodėl penktadienio protesto mitingas virto riaušėmis. 

Taigi, ar galėjo viskas vykti kitaip nei įvyko, kam tenka atsakomybė už nukentėjusius protesto dalyvius bei išdaužytus Seimo langus ir – kas taip pat gana svarbu – kam tai galėjo būti naudinga?

Man atrodo, kad galėjo ir man atrodo, kad didžiausia atsakomybė už riaušes prie Seimo, nekalbant apie tuos, kuriuos S.Babilius gana taikliai pavadino „buduliais“ tenka Vidaus reikalų ministerijos, Generaliniam policijos komisariatui ir Valstybės saugumo departamentui. Tuoj pabandysiu paaiškinti kodėl.

Pirmiausia, už visišką nekompetenciją ir nesugebėjimą pasirengti tam, kas įvyko penktadienį.

Sakysite, jie nekalti, nes nežinojo, kuo gali baigtis taikus profsąjungų mitingas? Tai galbūt galėtų būti tiesa, jei ne sausio 13 dienos įvykiai Rygoje. Ten viskas taip pat prasidėjo kaip taikus mitingas, o kuo baigėsi – visi žinome. Ten lygiai taip pat, kaip ir Vilniuje dėl kilusių riaušių, mitingo organizatoriai nebuvo dėl to kalti, ten lygiai taip pat, kaip ir šiandien Vilniuje, kalbama apie iš anksto planuotas provokacijas.

Tačiau P.Malakauskas tvirtina, kad jokios informacijos apie galimus neramumus jis neturėjęs, nebuvo, pasak jo, ir jokių išankstinių požymių, kad įvykiai Rygoje gali pasikartoti Vilniuje. Tikiu, kad taip ir buvo, tikiu, kad VSD pareigūnai per dvi dienas kalbėdami su savo informatoriais ar klausydami „vanagų“ ir „erelių“ telefoninių pokalbių nesugebėjo užtikti konkrečių būsmų riaušių įrodymų. Bet, brangieji, tai ir nebuvo būtina, nes įvykiai Rygoje jau buvo pakankama informacija, kad sausio 16 dieną Vilniuje gai kilti riaušės.

Apie Vidaus reikalų ministeriją ką nors pasakyti iš viso sunku. Ministras Raimundas Palaitis, mano subjektyvia nuomone, iš viso yra žemiau kritikos. Po įvykių Rygoje jis turėjo atšaukti savo komandiruotę į Prahą ir likti Viniuje, kad galėtų, esant reikalui, koordinuoti visų jėgos struktūrų veiksmus.  Ministras tvirtina, kad viskam buvo rengiamasi:

Ruošiantis profesinių sąjungų rengiamai protesto akcijai Vidaus reikalų ministerija su visų teisėsaugos struktūrų vadovais nekartą ir detaliai aptarė būsimus pareigūnų strateginius veiksmus, kurie turėtų užtikrinti tvarką ir viešąjį saugumą.

Tačiau šiandien jau žinome, kad teisėsaugos struktūrų koordinacijos verkiant reikėjo daugiau ir man kyla įtarimas, kad būtent dėl to, kad koordinacijos nebuvo pakankamai ir įvyko tai, kas įvyko.

Vadovauti būnant Prahoje sunku. Tačiau jei struktūra neveikia taip, kad išvažiavus ministrui nėra, kas vadovauja, rekia nevažiuoti.

Dabar pakalbėkime apie policiją. Generalinis policijos komisaras Vizgirdas Telyčėnas, aiškindamas, kodėl policija nesugebėjo apsaugoti Seimo pastato nuo niokojimo, ramiai sau aiškina, kad tai buvo daroma iš anksto viską apgalvojus. Pasak jo, policija pati nusprendė leisti mitinguotojams pažeidinėti Lietuvos Respublikos įstatymus ir politikai apie tai nežinojo:

Tvora nebuvo užtverta, nes nebuvo noro provokuoti mitingo dalyvius, juk mitingas buvo planuotas taikaus pobūdžio. Toks sprendimas buvo priimtas policijos vadovybėje be politikų žinios.

Sutinku, tvoros aplink Seimą gal ir nereikėjo tverti, bet policijos ten turėjo būti gerokai daugiau ir ji (galbūt padedant specialiosiosm pajėgoms, pasieniečiams ir visiems, kurie pavaldūs VRM ir VSD) turėjo garantuoti, kad įstatymų būtų laikomasi. O Lietuvos Respublikos susirinkimų įstatymas sako štai ką:

Susirinkimai prie Lietuvos Respublikos Seimo, Respublikos Prezidento rezidencijos, Vyriausybės bei teismų pastatų gali būti organizuojami ne arčiau kaip 75 metrai, o prie kitų valstybės valdžios ir valdymo įstaigų, užsienio diplomatinių atstovybių, savivaldybių, prokuratūros, Vidaus reikalų, Krašto apsaugos ministerijų įstaigų, karinių dalinių bei kitų specialaus darbo saugos režimo ar ginkluotos sargybos saugomų objektų – ne arčiau kaip 25 metrai nuo pagrindinio įėjimo į šiuos pastatus bei objektus, ir visais atvejais garantuojamas laisvas priėjimas ir privažiavimas prie jų

Klausimas labai paprastas: kas V.Telyčėnui davė teisę nuspręsti, kad tam tikrais atvejais, Lietuvos Respublikos įstatymai gali negalioti?

Smalsu ir tai, ar apie tokius sprendimus Generalinis policijos komisaras informavo vidaus reikalų ministrą ir šalies prezidentą, kuris generalinį komisarą skiria ir atleidžia? Ar jie tokiam komisaro sprendimui pritarė ir jį laimino? Jei ne, tai įdomu, kaip sureaguos. Leis jam toliau eiti užimamas pareigas ir lauks, kol jis interpretuos ir kitus Lietuvos Respublikos įstatymus taip, kaip jam tuo metu šaus į galvą?

Dabar sudėkime viską į krūvą ir ką gausime? VSD neturi informacijos, VRM „aptaria strateginius veiksmus“, tačiau kažkodėl tai iškilus reikalui tų veiksmų imamasi pavėlavus kelias valandas, o policijos vadovas nusprendžia, jog jis pakankamai kompetetingas interpretuoti Lietuvos įstatymus. 

Rezultatas – keliolika sužeistų pareigūnų ir Lietuvos piliečių, apie 2 milijonus litų materialinių nostolių ir padidėjusi įtampa visuomenėje.

Kas už tai atsakingas? Klausantis politikų, atrodytų, kad tie keliolika girtų „budulių“..

O man, atrodo, ne.

Man atrodo, kad už tai, kas įvyko penktadienį prie Seimo pirmiausia yra atsakingi nesugebėjusios tam pasirengti teisėsaugos struktūros. Po įvykių Rygoje jos turėjo visas likusias tris dienas įtemptai rengtis mitingui Vilniuje. Turėjo būti parengtas planas A, planas B ir planas C. Visiems atvejams: ką daryti, jei protestuotojai peržengia 75 metrų ribą, ką daryti, jei jie priartėja arčiau nei 50 metrų ir ką daryti, kai į Seimo langus ir policininkus atskrieja pirmas akmuo.

Visi turėjo iš anksto žinoti, ką daryti kiekvieno plano atveju, kada galima pradėti naudoti specialiasias priemones ir ką reikia padaryti, kad jų naudojimo būtų išvengta. Dabar gi, sužinojus, kad specialiosios pajėgos „budėjo“ Seime, pasirengusios gintis, jei protestuotojai ten įsiverš, belieka tik apsiverkti….

Verkti norsi ir pagalvojus apie tai, ko verta visa Lietuvos teisėsaugos sistema, jei, iš anksto žinodama, ji  nesugeba deramai pasirengti ir apsaugoti Lietuvos parlamento pastato. Pabandžiau įsivaizduoti protestuotojus daužant Baltųjų rūmų ar Bendruomenių rūmų langus… Kažkaip nepavyko. Tikriausiai trūksta vaizduotės.

Taip pat trūksta vaizduotės bandant įsivaizduoti R.Palaitį, V.Telyčėną ir P.Malakauską toliau einant savo pareigas ir užtikrinant visuomenės saugumą ir įstatymų laikymąsi Lietuvos Respublikoje.

O dabar – paskutinis klausimas: kam naudingos penktadienį prie Seimo rūmų įvykusios riaušės? Mano atsakymas labai paprastas – tiems, kam nepatinka nauja valdžia. Jiems labai reikia pademonstruoti, kad tauta yra prieš reformas, kad tauta yra pasipiktinusi tuo, ką bando daryti A.Kubilaus vyriausybė ir kad jau reikia kuo greičiau trauktis arba atšaukti visa tai, ką ji yra pradėjusi daryti.

Jiems taip pat labai paranku, kad daužomi Seimo langai, kad policija iš pradžių demonstruoja savo bejėgiškumą, o po to šaudo „į tautą“ guminėmis kulkomis ir atakuoja ją dujomis.

Juk G.Kirkilas jau spėjo pareikšti, kad „jų vyriausybė“ niekada net nebūtų pagalvojusi imtis tokių priemonių…

Gal todėl niekas  ir nebandė apsaugoti parlamento nuo niokojimo, gal todėl specialiai ir buvo leista pasiautėti keliasdešmčiai budulių, nors juos tikrai buvo galima sutvarkyti per 15 minučių.

Žinau, skamba kaip sąmokslo teorija, bet prisiminkite, kas ir kieno valia šiandien dirba daugumos ministerijų, policijos, VSD vadovaujančiuose postuose. Ir paklauskite savęs – ar jie nori reformų?

(15 balsų, vidurkis: 3,80 iš 5)
Loading...
 • Anonimas

  panašu į tiesą… buvau ten ir mačiau, kad prieš šturmą padėtis buvo rimstanti… nebuvo jokio poreikio šaudyti ir leisti ašarines dujas, o paskui gaudyti ką papuola.

  mano esminis klausimas: kodėl per 1,5 val. niekas per mikrofoną nepasakė: ATSITRAUKITE 50 METRŲ, NES KITAIP PALEISIME DUJAS. ar panašiai…. buvo visiškas atsiribojimas nuo tų žmonių, tarp kurių budulių buvo 0,5 proc.

  gerokai mažiau nei Vilniaus gatvėse…

  niekas net nebandė kalbėtis su tais žmonėmis…net policija… neturėjo MIKROFONŲ???? BIJOJO?

  panašu, kad buvo aiškus noras PARODYTI JĖGĄ, PAGĄSDINTI…

 • Anonimas
 • Skirkite mane vidaus reikalų ministru – padarysiu tvarką.

  Žurnalisto nusistebėjimai ir įžvalgos teisingos, tik vienas tačiau. Labai daug kas mūsų valstybėje yra netvaru, neprofesionalu. Visose srityse, policijoje, jėgos struktūrose – ypač, problemos ne tik finansavime, trūksta elementaraus valstybiško mąstymo, sveikos nuovokos ir greitos reakcijos. Labai daug aptukusio, surambėjusio galvojimo, nerangumo.
  Kitas pastabas padarysiu vėliau.

  • Anonimas

   „trūksta valstybinio mąstymo“
   Ta prasme trūksta „valstybininkų“? :)

 • Anonimas

  O gal čia yra tiktai nekompetencija? Kiek pamenu, policija realiai neturi patirties susitvarkyti su tokiomis problemomis. Galvojo, kad kaip nors praeis ir viskas bus gerai. O kai prasidėjo įvykiai, nežinojo ką daryti, pasimetė, nes susidūrė su tuo pirmą kartą. Jie privalėjo žinoti ką ir kaip daryti, bet tiesiog nežinojo. Kad ir kaip nemėgčiau Kirkilo, man sunku įsivaizduoti, jį kuždantį Telyčėnui „tu čia biški suorganizuok kokį nors bezpredelą“. Kitą dieną Klaipėdoje dirbo sklandžiau. Gal pasimokė?

 • švietimo ministras Steponavičius išleido įsakymą mokytojams nepildyti įvairiausių popierių, o daugiau skirti dėmesio mokymosi procesui, tokia pat biurokratizuota įstaiga yra ir policija, jų vadai labiau galvoja kaip reikės sumokėti policinkui už viršvalandį.
  Net ir pasatytas prie Seimo vitrinos policininkėlis, ar visas jų būrys paprasčiausiai virstų protestuotojų „patrankų mėsa“, riaušininkai juos sutryptų. Tik gerai apmokytas kovinis būrys gali kovoti su riaušinikais.
  Seimą labai sunku apginti, tai labai prastas gynybinis objektas, reikalingos didžiulės gynėjų pajėgos.

 • Riaušininkai turėjo būti sulaikyti Nepriklausomybės aikštės prieeigose. Nebuvo jokios visuomenės pagalbos. Klaipėdoje jau pasimokyta.

 • Pritariu šiuo klausimu, bet noriu pataisyti truputėli. Jus sakote, kad Raimundas Palaitis yra žemiau kritikos ribos, bet mano nuomone tai Vizgirdas Telyčėnas yra žemiau visko, nes ar kas nors matė jį Tv laidose, kaip jis kalbėjo? Grynų gryniausias nomenklatūros pavyzdys. Išsigandęs stovėjo, nežinojo ką pasakyti ir tik gyrė policijos pajegas, kad „tinkamai“ susitvarkė su, kaip jus pavadinote „buduliais“. Policija dar iki šiol nesusitarė tarpusavi: kas leido šaudyti?, ar galimą buvo šaudyti?, ar iš vis, kas nors guminėm kulkom šaudė? ir t.t. Man gėda dėl teisėsaugos.
  Kas juokingiausia užsienio spaudoje niekas nerašo apie niuansus, bet yra konstatuojamas faktas, kad žmonės atėjo mitinguoti, o į juos šaudė policija ir viskas. Gražiai gyvenam tam VEKS’e.

 • Anonimas

  Kaip rusai sako „posle draki…“ – juk tuomet norėjome, kad sukalentų maksimas… juk visi žmonės… o vėliau ir protas ateina… tą reikėtų gerai žinoti, kaip ir posakį „jei klaidų nedarai, tai ir tiesą palieki už durų“ (ar panašiai)…
  Aš pvz. labai skirtingai mąstau dabar ir penktadienį (iš esmės skirtingai: penktadienį niekinau ėjikus (kaip kažkada vieną iš komentatorių pasirengusių eiti), o dabar matau, kad Lietuvos kursas paimtas link Indijos, kur, skirtingai jų konstitucijai, veikia kastos, kur atskirtis tarp žmonių šviesmečiais matuojama.

 • pribėga „morozas“ ir su buteliu iš 10 metrų paleidžia butelį į langą. Vieno taiklaus metimo kaina 2-3 tūks. LTL, gal 10 reporterių filmuoja, fotografuoja. Įdomu ar suimtas tas žmogus, stojo prieš teismą? Tokių protu sunkiai suvokiamų epizodų – begalės.

  • Anonimas

   O kaip tokiu atveju jam būtų prie Baltųjų rūmų… kyla klausimas… štai kaimuose ir ne tik kai skatinamos nekaltų žmonių žudynės ar ir čia bus pradėta skatinti… (ta prasme nužudė… suėmė… išeido… tas vėl nužudė… ir taip 10 ir daugiau kartų…)

 • Anonimas

  Na kaip visada – kad ir ka daro policija – ji kalta. Sutinku, gal ne viskas buvo iki galo padaryta. (Neesu specialistas) Bet jei policija butu nenaudojusi asariniu duju, guminiu kulku (is liudininku pasakojimu, jos buvo naudojamos tikslingai) ir riausininkai butu isiverze i Seima ar butu dar daugiau pridare zalos, policija butu dar labiau kritikuojama. Manau jie elgesi taip, kaip buvo ruosiami. Galima diskutuoti apie pasirengima, kad ateityje butu kitaip… Bet cia jau strategijos reikalas. Jei ji buvo, o matosi, kad buvo, jau yra gerai. Tie kurie sukele riauses arba atejusieji paziopsoti, zinojo, bent jau turejo zinoti, kad tai pavojinga ir kad gali nukenteti.

 • Anonimas

  Pritariu, kad policijos darbas buvo apgailetinas ir manau, kad tai policija savo nekoordinuotais, neatsakingais veiksmais ir provokavo riauses ir saude i beginklius zmones guminemis kulkomis (kazin, ar itin taiki butu jusu reakcija, jei jus pultu), bet nepritariu nei Babiliui, nei Jums del „buduliu“ (ar „runkeliu“ ar „avinu bandos“, kaip populiaru vadinti). Negaliu pakesti „budulisko“ lietuvisko ELITO zargono, tokio „is auksto“, zeminancio, slykstaus. Kazkada Babilius buduliais buvo pavadines ir ekonominius emigrantus, o ekonominiai migrantai yra ir mano tevai ir tokiu kaip mano tevai isemigravusiu yra daug.
  Kai visi yra nuolankus, vaiksto i minejimus, dainuoja ditirambus TEVYNEI isdidziai imama juos landsbergiskai vadinti TAUTA. Kai viena karta per dvidesimt metu zmones nebeapsikente su savo apgailetinu gyvenimu ir apmete seima kiausiniais ir sniego gniuztem, juos isvadino buduliais ir paleido asarines dujas. Dveskit, kaip sakant. Bjauru, apgailetina, zema.
  Nenaudinga tai Kirkilui. Net neturi jis ka pasakyt, nes pats tomis paciomis nuodememis teptas. Minia nera tokia kvaila, kaip musu ELITAS sako.

  • Anonimas

   Policija ką bedarytų – lietuviams bus blogai… atminkime, kad jei imtų likviduoti išgamas 9ką daro civilizuoti kraštai) ar nujaučiate, kad čia susirinktų ne tik tie, kurie atėjo – visa Lietuva atsiūbuotų, mušti (kaip laikraščiai įvardintų nedabaigtų komunsitų).
   Nesensta ta Linkevičiaus mesta frazė – tai ko norime, saldaus, sūraus ar į … nebaigsiu…

  • Anonimas

   Taiki, nebudulių minia plytgalių nemėto, nesigamina molotovo kokteilių, nesinešioja peilių, strypų, nebaubia totoriškais keiksmažodžiais. Net ir kiaušinių taiki minia nemėto.
   Net ir sniego gniūžčių…
   Taip elgiasi tik buduliai.

   • Anonimas

    „…totoriškais…“
    Biski per daug gal užsimojote…
    Tai garbinga, darbšti, naginga, reto padorumo tauta 9kiek žinau visisškai nevartoja alkoholio bei narkotikų) – juk Vytautas ne lietuviais, bet totoriais pasitikėjo (kiek žinau jiems visems yra suteiktas Lietuvos bajoro titulas).
    Manau lietuviams iš totorių mokintis ir mokintis…
    Manau, kad vaikiną šį kartą užmetė ant posūkio… (turiu omenyje lv).

    • ta proga ir nuo tų laikų šalia trakų yra ‘keturiasdešimt totorių“ kaimas.
     tačiau, kad ir kokie gerbtini buvo tie 40 (nepamenu kurio LDK) asmens sargybiniai, rusiškų keiksmažodžio etiomologija siekai būtent totorius, kurie nukariavo ir ‘didžią rusią’ degindami, plėšdami, žudydami, žagindami…

    • Anonimas

     Tai jums dabar mongoliškos-totoriškos-rusiškos kilmės (kaip manoma ir nesutariama) nenormatyvinės leksikos žodyno išklotinę, ar kaip?
     Tai mitinge buvot? Su plytgaliu, ar ramiai, taikiai…?

   • nebuvo ‘molotovo kokteilių’, nebuvo.
    o minia yra minia. vienam metus kiaušinį, greitai toks noras ir pas kitus atsiranda. todėl jir ir minia. jei kažkuo nepatenkinta, greitai iš taikios agresyvia gali virsti.

    • Anonimas

     Aš mačiau molotovo kokteilių nuotraukas. Na, bent jau išorinę tokių kokteilių išvaizdą atitinkančias (su, tikėtina, padegamuoju skysčiu). Teigti, kad nuotraukos specialiai sufabrikuotos yra bene tiek pat naivu, kaip ir kad mėtanti akmenis, butelius budulių minia buvo taiki…

     • ką tik pamačiau vieno tinklaraštininko įrašę nuotraukas, kuriose galima įtarti esant molotovo kokteilius. tad savo žodį „nebuvo“ atsiimu.
      gal ir buvo. gal ir molotovo kokteiliai. bet į darbą (ačiūdie) paleisti nebuvo. todėl ir maniau, kad nebuvo.
      nes pats buvau ten ir būčiau pastebėjęs ką nors užsiliepsnojus nuo metamo butelio.

     • Anonimas

      Keistas sutapimas – visi trys žiniasklaidoje rodyti molotovo kokteiliai vienodi, visi jau buvę apsaugos rankose, nei vieno nesimatė panaudoto susidūrimo eigoje, nors riaušininkai naudojo viską, net pirkdami papildomai maksimose. Savotiškas vaizdas.

  • Anonimas

   Beginkliai bet su duminiais uztaisais, akmenimis ir molotovo kokteiliais? Na su duminiu uztaisu nelabai uzmusi zmogaus, bet pabandykit i galva sviesti kaimynui akmeni

  • Anonimas

   Manau , kad pats laikas visiems ponams ir seime ir savo dvaruose apsitverti penkių metrų storio (gal ir dar storesnėmis) ir tokio pat aukščio sienomis, o visus, tuos ponus aptarnaujančius budulius, morozus, runkelius (rodos taip jus vadinate tiems ponams pinigus uždirbančius Lietuvos žmones) iš anksto supančioti , surišti rankas, galima užklijuoti ir burnas, nes nežinia kada jie neapsikente ims ir pakels ranką ar koją, o gal dar, eduokdie, ims ir ištars kokį žodį prieš geradarį, jiems trupinį numetanti poną.

   • Anonimas

    A, tai pusę sulaikytų aršiųjų budulių *nepilnamečių* *uždirba* ponams pinigus?! O kokia yra ta taikiųjų 7000 dalis nuo visų uždirbančiųjų, kurie nebuvo (ir/ar net nenorėtų, neketintų) (taip) protestuoti (nebekalbant jau apie kiaušinių, gniužčių ir rimtesnių daiktų mėtymą, smurtavimą)? Menkutė, reikia tiesiai šviesiai pasakyti, tad išvadų apie visus uždirbančiuosius (ar net didesnę jų dalį), nereikėtų daryti…
    Tie „ponai“ skamba su tokia proletariška neapykanta…

 • Anonimas

  Dėl Palaičio – teko labai seniai susidurti, ir jis paliko pakankamai kompetetingo savo darbe asmens įspūdį, o ir bendrauja lengvai, tokių vadovų tik daugiau. Turėčiau atidžiau susipažinti su aplinkybėmis, kad patikėčiau jog jo elgesys neatitiko lūkesčių, nors išvykti jam gal ir nevertėjo. Tik mažai kas galėjome peržengti vaizduotės ribą, kad tokio pobūdžio dalykai pas mus įmanomi. Latvijoje – kiti reikalai: aktyvesnės mažumos, rimtesnė krizės pažanga. Profsąjungos organizuojamą mitingą susieti vaizduotėje su žaliūkų siautėjimu, nepatyrus, mums nelabai buvo kaip, prielaidos buvo menkos.

  Parlamento apsaugos schema, sakyčiau, pasirinkta pakankamai išmintingai. Nedemonstruoti pajėgų, neprovokuoti, bet turėti jas parengtas priedangose. Manyčiau, sprendimas profesionalus. Gaila, susidūrimas buvo įžiebtas kitais neprofesionaliais būdais, štai jiems derėtų skirti didelę dalį kritikos: be riaušininkų chuliganiškų veiksmų, šios nusipelnė provokuojantis ir nepagrįstas jėgos demonstravimas, chuliganizmą, kaip ginklą, skatinęs. Kiek suprantu, šaudė tokia VST. Šaudyti į galvą nederėjo JOKIOMIS aplinkybėmis. Neturėjo galvon pašauta būti jokia pagyvenusi mitinguotoja. Izoliuoti aktyviausius siautėjančius riaušininkus, sulaikyti minią – tai viena. Šaudyti į žmones iš kelių šimtų metrų atstumo, net jei jie šūkauja – visai kita. Gaudyti juos gretimuose kiemuose. Svaidytis ašarinėmis dujomis, kitais užtaisais, kai to nelabai reikėjo. Šiandien lryte gana įtikinamai pateiktas liudininkės pasakojimas, kaip minia pirmiausiai buvo provokuota apsaugininkų jėgos demonstravimo. Aišku, kovon stojo labiausiai tam nusiteikę žaliūkai, kuriems tai buvo tik įprasto snukiadaužio pakaitalas. Štai kaip pasikeitė demonstrantų sąstatas ir demonstravimo priemonės. To neturėjo nutikti.

  Kiek nesmagu, kad pro ausis tiek valdantiesiems, tiek opozicijai, skrenda ir lieka visiškai neatlieptas pagrindinis mitinguotojų motyvas. Jo raktažodis žodyje „VAGYS“. Kol į šį teiginį nebus atsakyta suvokimu ir tikrais veiksmais, pirminės nepasitenkinimo priežastys vis liks net nepaliestos, o savo krašto žmonėms paskelbtas karas – nebaigtas.

  Galiausiai, pritrūkome taip tirštai čia reiškiamo žinojimo apie galimas riaušes (labai neeilinį mums dalyką) įvykio išvakarėse. Pamenu, čia per temas blaškėsi vienišas Virgis, bet didesnės diskusijos apie tai, kas gali nutikti – net nebūta.

 • Anonimas

  Idealiausia būtų, kad tie , kurie arčiausia tą „morozą“ ir sulaiko. Suprantu, kad tai erezija.

 • Tai kad labai aiškiai matosi kaip policija išprovokuoja riaušes, apšaudydama dujomis taikiai ir tyliai su trispalvėmis ir kt. vėliavomis stovinčius mitinguotojus: http://www.youtube.com/watch?v=jM0c0NALPGw

 • Anonimas

  Juokinga ir graudu „Turėjo būti parengtas planas A, planas B ir planas C. Visiems atvejams: ką daryti, jei protestuotojai peržengia 75 metrų ribą, ką daryti, jei jie priartėja arčiau nei 50 metrų ir ką daryti, kai į Seimo langus ir policininkus atskrieja pirmas akmuo.“ tai gal p. Racas parasys tuos planus? Ir pabandys isivaizduoti galutini varianta, nes sitoje vietoje Jus parodete visiska neisprusima, gal schmatu nelosiate???
  Leiskite padesiu Jums.
  Planas A sudaryti apsaugos zieda ties 75 metru riba, perzengus protesto akcijos dalyviams jas atsitraukti ties 50 riba perzentgus 50 riba atsitraukti prie seimo, jei mes sniego gniustes stoveti, jei mes kiausinius stoveti, jei mes akmenis, molotovo kokteilius, signalines, dumines raketes, sklaidyti ir isimti is „apyvartos“ asmenis kurstancius minia
  Planas B sudaryti apsaugos zieda ties 75 metru riba ir neleisti jos perzengti – perzengus musti, stumgi, griauti, naudoti dujas ir t.t. – tokioje situacijoje policija ir Jusu ivardinta VSD butu sumalta spaudos ir Jusu pacio i miltus, kad zmones norejo tik prieiti arciau seimo, o jiems neleido nors jie norejo visa tai padaryti taikiai ir pan.
  Planas C apsaugos ziedas ties 75, jei ji praeina tada apsaugos ziendas ties 50 jei ten praeina mustynes vel.
  ir t.t. tu planu daugybe galima sugalvoti, bet ne plane esme, o tame ka jus norite parasyti norite parasyti kad saugos institucijos nekompetetingos taip ir parasysite taigi juokinga ir tiek skaitant Jusu tokius straipsnius, nors juose kartais ir buna issakyta gerbtina mintis (bet ne siame atvejuje)…

 • Anonimas

  pritariu Arturo samprotavimui kad kai ziuri kam visa sita kose naudinga be opozicijos nelabai kas ir lieka. Netikiu kad sitie zaidimai sugalvoti ne Lietuvoje. Braizas panasus i tuos kurie nepatenkinti cia viduje. O pridejus dar toki zema politines kulturos lygi kai politines atsakomybes visiskai nera viskas lengviau deliojasi samoneje. Del teisetvarkos reakcijos aiskiai matosi kad musu zvalgyba suveike prastai. Klaipedoje,kur terpe itampai kurstyti dar geresne nei Vilniuje, zinant vien rusakalbiu santyki, policija suveike mano nuomone profesionaliau momentaliai isimdama is minios akmenu prisikisusi jaunima. Klausimas kodel taip nebuvo padaryta Vilniuje po rygos ivykiu. policijos komandu perdavimo grandyje irgi matesi problemu, buvo per ilgai laukiama komandu. Visuomenes valdymo grandyje taip pat nieko gero ir profesionalaus, informavimas ir pan. Isvada viena jei nors vienas langas suduzo vadinasi nebuvo profesionaliai uztikrinta tvarka, man dar labai idomi ir profsajungu reakcija, kurie turejo savo mitinge vadinamuosius tvarkdraius ir visai nepadejo tvarkytis policijai su pavieniais chuliganais. Bet kuriuo atveju tikiuosi kad ateityje policija rimciau tam pasiruos ir uzgesisn smurta pacioje jo uzuomazgoje

 • imho, su riaušininkais tvarkytasi pakankamai normaliai, įvertinus, jog be „vėtros“ stadione lenkų sukeltų riaušių, viešojo saugumo tarnyba (ne policija, kurią matom kasdien) neturi jokios praktikos. normaliai atskyrė mases, normaliai jas stūmė toliau nuo rūmų, vaikė. ir elgėsi net perdaug civilizuotai – kitur bananais mosuojama rimčiau. ne, to nenoriu, bet…

  bet čia taktika. o štai kas nesuvaldė strategijos – kitas klausimas. policija pavaldi gen.komisarui ir jo pavaduotojas nežinojo, kokiomis kulkomis šaudė minsitrui pavaldi riaušes mašlinti skirta viešojo saugumo tarnyba. kairė nežino, ką daro dešinė?

  kad nežinotą, jog _gali_ kilti riaušės irgi abejoju. pats netikėjau, tačiau numanyti, jog kai kuriems lietuviams užvirs kraujas a la „pas latvius buvo, davai, padarom pas mus“ galima buvo. juolab, net lažybos vyko – bus riaušės, ar ne. kažkas laimėjo…

  gaila, kad Artūrui trūksta fantazijos..:) begalė politikų, viešai paskelbus, kokius juodus darbus jie dirbo, ir toliau liko valdžioje, nors kai kuriuos ir ketvirčiuoti galima buvo. tad manau, jog savo postuose liks palaitis, telyčėnas, malakauskas. kasdienybė. o jai fantazijos nereikia.

 • Anonimas

  Aha, Račas irgi pradėjo „budulintis“ iš savo įsivaizduojamos aukštos varpinės. Progresuojanti ši liga, plinta vis labiau, tuoj ir mūsų išlaikytiniai biudžetininkai tą perims.

  • Anonimas

   Adai – nesu biudžetininkas.
   Bet vertėtų nors elementorių žinoti.
   Jų niekas neišlaiko – greičiau jų dėka žmogus gali išlikti žmogumi (juk žmogus nėra tobula būtybė – tad manau atvirkščiai… biudžetininkai šiek tiek žmonijos aukštesniame laiptelyje nei kiti ir jų dėka tas žmogeliukas dar gyvuoja šiaip taip… juk žmogus iš prigimties blogis, – žuvęs be tų biudžetininkų ir kitų aukštesnių būtybių… tik jų nedaug tikrųjų yra išlikę, o naujų dar niekas atitinkamai dar neparengia…).

 • Anonimas

  Arba policija ir VSD yra visiški bepročiai,arba buvo tyčia leista įvykti riaušėms su visomis jų pasekmėmis.Kitų variantų nėra.

 • Anonimas

  per daug zmones sulindo i tas detales. Esminis klausimas, ar norim, kad Lietuvele liktu paramu ir islaikytiniu krastu ar nebenorim. Panasu, kad liaudis nori. Nuo studentu iki pensininku. Krize duode laiko pagalvoti apie tai kas vyksta ir aplenkti kitus.

  • Anonimas

   Matote, visas finansinis – ekonominis mechanizmas turi trūkumų (pagal juos labiausiai nukenčia kraštiniai).
   Tad protingieji tai žinodami – neturi jokių iliuzijų pagaminti tą mechanizmą tobulą, išlygina jo blogybes finansine parama tiems pakraščiams.
   Taip ES iš kiekvienos savo šalie surinkdama po 1 proc. sudaro ES biudžetą, kuriuo užglaisto tuos mechanizmo trūkumus (bent maža dalimi).
   Pvz. iki šiol kaimui iš biudžeto tekdavo 50 proc. (aplamai, o šalys pačios sprendžia – tik jei dėl nemokėjimo ar blogų kėslų gaunasi, kad po to būna apsižiūrėta… procedūras pakartoti užtruktų, tuomet per žiniasklaidą ir triūbinama, na vat Briuselis… neliečiama zona (kol neicijuoji pakeisti ir to neįstengi) reglamenytai ir direktyvos… nors ir tai griežtinti gali…).
   Tad čia ne parama – o nesąmonių išlyginimas (maža dalimi)… nes tie vadinami pakraščiai visvien lieka baisiai išnaudojami.

 • Anonimas

  Aš gal būsiu nepopuliarus, bet pareikšiu abejones pono Račo vertybėmis ir nuostatomis. Aš manau, kad policija elgėsi per švelniai. Manau, kad įkliuvo tik mažuma padugnių. Esu įsitikinęs, kad Lietuva gana tvirtai virsta „bomžuva“. Kad padugnių turim tiek, kad tuoj jų kiekis pasieks kritinę masę. Ir šiandien jų užimama pozicija jau formuoja mūsų gyvenimą. Pavyzdžiui vieno bomžo apsisprendimas vemti troleibuse ar ne nulemia, ar 50 normalių žmonių keliaus padoriai, ar smarvėje. Nenoriu plėstis, tad baigiu: visada galima atskirti, kas kuria valstybę, o kas ją griauna. Reikia tik paklausti savęs, kurioje aš pusėje…

 • Anonimas

  Na, kodėl visgi tai atsitiko? Daug aplinkybių ir veiksnių sumavosi dar gerokai prieš numatytą protesto mitingą. Labiausiai krito į akis didžiųjų, pavadinčiau juos neabejingais bizniukui, dienraščių straipsniai. Apie ką tūlas mitinguotojas gal tik pamislyti drįsdavo,- spauda kasdien drąsindavo itin
  „šmaikščiais“, o iš tikrųjų tokiais pat chuliganiškais straipsniais, maišydama teisingą kritiką su aiškiai juntamo išskaičiavimo dalykais. Tai, be abejonės, kaitino besiruošiančius mitinguoti. Tai viena. Antra ir ypač aštru tokiame fone buvo Seimo valdybos arogancija, kad ir dėl atlyginimų susimažinimo ar atviro karo su žurnalistais. Trečia, ar neprivalėjo konservatoriai tam pasipriešinti,- nejaugi galima „daryti nuolaidas“ dėl opozicijos balsų daugumos išlaikymo? Viename forume girdėjau, kad „Kubiliui buvo surištos rankos: arba aplinkos ministras, arba nebus patvirtintas biudžetas“. Nemanau, kad reikėjo nusileisti, nes šantažui ribų gali ir nebūti, o nepasitikėjimo daigai jau pasėti – visi jūs vienodi. Ketvirta, buvo ir žmogiškų faktorių, t.y. klaidų ir nekompetencijos, kurias, gal kur perlenktai, išdėstė p. Artūras. Penkta. Nemanau, kad tai jaunuolių grupelei išdaužyti Seimo langus būtų galėjusi sutrukdyti policija ar spec. pajėgos taip, kaip jos buvo sugrupuotos. Jei tai buvo suplanuota, o tokia mintis tikrai peršasi, tai tik minioje įmaišyti civiliai apsirengę policininkai galėtų be skausmo ir be triukšmo chuliganus nukenksminti veiksmo vietoje, nespėjus tokiam net užsimoti. Normalu būtų, kad protestuoti atėjusieji tam pritartų, bet šiuo atveju ir tai jau šešta,- patys protestuotojai (pakviesti kai kurių Seimo narių) atėjo nešini kiaušiniais ir daržovėmis, t.y. ruošėsi mėtyti. Septinta, nesu anksčiau girdėjęs, kad lažybų firma skelbtų lažybas, įvyks ar neįvyks riaušės, berods buvo sakoma prie Seimo. Taigi, visas priemonių bukietas riaušėms. Rezultatą žinom: 2 milijonai Lt iš mokesčių mokėtojų kišenės ir kažkeliolika sulaužytų gyvenimų, net, jei ir nebus pasodinti už grotų.

 • Anonimas

  jau rašiau ir pasikartosiu,jog policininkams ir kitoms spec. pajėgoms,tai pirmas kartas nepriklausomos Lietuvos istorijoje,kai reikėjo atremti tikrą „puolimą“,o ne tariamą- savų.
  Manau,kad buvo ir provokacijos iš policijos pusės.
  Pabandė.Pažiūrėjo.Pasimokė.

  Man tik įdomu: kodėl visi buvo teisiami už uždarų durų?
  rinko info kas ir kiek pažinčių turi?Ar kaip?
  Vienus išteisino.Kitus nuteisė.
  Kaip mes galime įvertinti,kad tai buvo padaryta teisingai ir teisėtai, ir pelnytai visi gavo bausmes,kurių ir nusipelnė.
  Kyla abjonių dėl teismų šališkumo.

  • Anonimas

   Nuo kada *mes* vertiname/prižiūrime teismų sprendimus, jų teisingumą ir net teisėtumą?! :-)
   Taip, mes vertiname komentuodami, kritikuodami, bet neįtakodami ir/ar diktuodami teismui sąlygas…

 • Kas atsakingas ir kam labiausiai to reikėjo?
  Geras klausimas.
  Labiausiai riaušių reikėjo A.Kubiliaus ir A.Valinsko šutvei.
  Kodėl?
  Ogi todėl, kad per „riaušes“ liko nepastebėti tie tūkstančiai žmonių, kurie ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose taikiai reiškė savo nepasitenkinimą lunatikų valdžia. Dėka „riaušių“ politika buvo paversta kriminalu su chuliganizmo prieskoniu. Jei pastebėjote, A.Kubilius su A.Valinsku televizijoje dėl to tiesiog triumfavo. A.Kubilius isterijoje taškė seles ant kamerų, dievažydamasis, kad riaušė valdžios kurso nepakeis. Bet jis kukliai nutylėjo apie tuos tūkstančius žmonių ir jų politinius reikalavimus, kurie buvo vulgariai ir ciniškai užslopinti riaušėmis, šį kartą išgelbėjusiomis skęstantį konservatorišką durnių laivą.

 • Anonimas

  visa laika buvo teigiama, kad lietuvis per kantrus, nuolaidziaujantis, kodel nedaro kaip prancuzijoj, ten tai ojojoj kaip zmones issireikalauja ko nori. Nu ir ka, pachuliganavo, vel negerai. Detales, bjauriausia, kad visa ta sh reikes visa menesi, o turbut ir dar ilgiau skaityti. Nuo valinsko bus persokta ant riausiu. Is esme reikia ziureti, skandalai vienokie ar kitokie bus, atsiverskim archyvus, nu lygiai tas pats, tik kitoj saujoj. Pakelkim akis biski nuo vagos, ponai.
  Pamastymui. Tabore kasdien vyksta nepalyginamai bjauresni dalykai negu penktadieni, bet niekam neidomu. Ziniasklaida manipuliuoja savo interesais.

  • Anonimas

   Jeigu turėti omenyje tikrų prancūzų demonstracijas (ne atvykelių) – jos labai taikios, žmonės linksmi, užkanda puspiečius, pasikalba, vienu žodžiu be pykčio.

 • Anonimas

  Kai vykdomi nusikaltimai prieš valstybę- jos tutą, žmones ir pan.,
  teismo posėdžiai privalo vykti atvirai.

  Įtariu,kad nei vienas negaus ilgų belangės metų,nes tarp jų,kurie mėtė ir niokojo valstybės,t.y.- mūsų visų turtą,galėjo būti,tam specialiai ruoštų provokatorių(valstybės). Teismas jų nenuteis,o ir neišduos.
  Kam tas slaptumas?
  Kodėl buvo skubama,teisinatis 48 val. suėmimo, arešto orderio, pasibaigimu?

 • Anonimas

  konservatoriai dar nespejo nieko padaryti. man nesuprantama, kaip tokie Olekos sugeba kazka kudakuoti, kai pasirase 20 mln. premijoms pries iseinant. netycia? kazin.

 • Anonimas

  skirta:

  lv

  Nuo kada teimas ir jo institucija- privati bendrovė?
  Pagal Tavo pasisakymus- kitaip nesugalvosi.
  Pasikartosiu: jei kalbama apie Valstybės/Tautos turtą, tai jokio slaptumo negali ir neturi būti.

  Kas dėl to,kad visas „makaronininkas“ buvo organizuotas ir suplanuotas. Sutinku,kad visą dėmesį norint nukreipti nuo valdančiųjų ar profsąjungų reikalavimų, reikėjo imtis atitinkamų priemonių.
  Todėl,aš vėl pasikartosiu: tikiu ir manau, kad buvo spec. paruošti asmenys, incinizuoti/kiršinti/kurstyti riaušes.
  Tada suprantama,kodėl vyksta uždari teismo posėdžiai.

  • Anonimas

   Nuo tada, kai turime LR Konstituciją (nebekalbant apie subordinuojančius teisės aktus).
   Ją paranku perskaityti prieš veržiantis kalbėti apie teisingumą ir teismų, teisminius reikalus…

 • Anonimas

  Artūrai, man šitas tavo įvykių komentaras primena itin politikų (?)) pamėgtus pasakymus, tipo, tas ir tas nepakankamai padarė( apsvarstė, pasiruošė,padarė ir t.t.) , politikai perdaug skubėjo, o jei neskubėjo , tai pasakoma, kad delsė. Ir pabandyk tu žmogau pasakyti, kada tas nepakankamai tampa pakankamai, kada delsimas sklandžiai pereina į stadiją skubėjimo. Visa tai atsitinka , kai nieko nežinai arba neturi ką pasakyti. Jei palaitis būtų išrykevęs savo armadą priešais seimą, būtų sakoma , kad taip jis išprovokavo riaušes. O makalauskas , kaip tave supratau, turėjo išanksto pradėti suėmimus aktyviausių riaušių kurstytojų. Visa tai vadinasi sliekų ieškojimas ant asfalto. Visi gi puikiai supranta – kaip būtų pasielgę valdžiažmogiai, vistiek jie būtų kritikuojami. Visa galimai konstruktyvi įvykių analizė tiesiog paskesta primityviuose retorikos pasipraktikavimuose. Eilinį kartą. O gaila.

 • Anonimas

  Ne visai taip. Berods 1992 m. prie Seimo rūmų įvyko mitingas, kuomet irgi mėginta įsibrauti į Seimo rūmus. Tuomet prieš mitinguotojus irgi stovėjo Lietuvos policininkai. Riaušių neįvyko, o ir į rūmus nebuvo įsibrauta jėga, nes BENDROMIS pastangomis pavyko sutarti, kad į Seimą bus įleisti mitinguotojų atstovai, kurie išsakys savo reikalavimus, tuomet irgi nepasirodžiusiai viešai Seimo vadovybei.

 • Anonimas

  man juokinga, kad Lietuvoje apie krepšinį geriausiai nusimano visi , išskyrus krepšininkus, apie žemės ūkį mažiausiai nutuokia žemdirbiai, kaip valdyti valstybę žmonės iškart pamiršta patekę į valdžią. Dabar , šiuo atveju, didžiausi nemokšos tapo policininkai. Atsikvoškit , galų gale. Nuo tos demagogijos jau norisi šliauką numesti.

 • Anonimas

  Pagarba, DZINA,

  Sutinku su Jūsų nuomone.

 • Anonimas

  @prijauciantiems dzinos nuomonei

  Labai noreciau suzinoti jusu paaiskinima, siuo klausimu, kad vandalai nera kalti uz vandalizma (dar prie to tampa sventaisiais beginkliais). Tikrai butu idomi mastymo logika. Nes man pagal jusu samprotavimus tuoj pat reikia istustinti lukiskes, pravieniskes ir visas kitas tokio pobudzio istaigas, bo ten sedi teisuoliai, kuriems kazkas gyvenima sugadino (ar tai froidiskieji vaikystes padariniai, darbdavys per mozai mokejes, alkoholio pramone etc.). Na sunkiai isivaizduoju situacija kaip valinskas ir kubilius deda kazkam i ranka akmeni ir liepia mesti. Na nebent homo sapiens grizo i erectus stadija. Na vien zo laukiu argumentu

  • Anonimas

   Paminėtieji akmenų į rankas nedėjo ir neliepė, bet štai skaičiau alfa.lt, kad Mazuronis kvietė ateit su kiaušiniais. Na, jaunimo, matyt kiaušniai kietesni, nei Mazuronio, tai ir čiupo akmenis.

 • Anonimas

  Sutinku su vienu čia rašiusiu komentatoriumi, kad p. Račas smarkiai gilinasi į detales. Manau, kad savaime šis gilinimasis nėra blogai. Tačiau „už kadro“ lieka esminis klausimas: KODĖL praėjus beveik 20 metų nuo kovo 11-osios, įvyko tai, ko pastaruosius dešimtmečius Lietuvoje nebuvo ir sunkiai galėjom patikėti, jog įvyks?
  Manau, kad pagrindinė žmonių įsiučio priežastis yra begėdiškiausia valdžiažmogių arogancija ir demonstratyvus visuomenės nuomonės ignoravimas. Man atrodo, kad Kubiliaus vyriausybės antikrizinės priemonės (geros ar blogos – čia jau kitas klausimas) buvo paskutinis lašas, perpildęs visuomenės kantrybės taurę. O iki tol gi buvo visa eilė privatizacijos skandalų, „valstybininkų“ siautėjimas, „Laurų kvartalo“ tvora ir aišku pati akiplėšiškiausia ir ciniškiausia – LEO.LT afera. Visuomenės nuomonė visais tais minėtais atvejais tiesiog buvo ignoruojama, o valdžiažmogių fizionomijos sakyte sakė: „jūs čia burbėkit neburbėję, rinkit parašus po peticijomis, o mes darysim taip, kaip mums atrodo…“.
  Taigi drįstu daryti išvadą, kad prasiveržęs žmonių pyktis (vienų tik šūksniais „vagys“, o kitų ir akmenimis…) buvo didžia dalimi adresuotas prieš tai buvusiai Kirkilo vyriausybei ir jos juodiems darbams. O tai, kad smurtas prasiveržė dabar ir jau pieš naująją vyriausybę, yra – deja – tik sulėtinto veikimo bombos efektas ir istorijos ironija.
  Nenoriu būti juodas pranašas, bet manau, jog tai tik pradžia, JEIGU valdžia neatsitokės, nenusiims karūnos, neapsikarpys savų privilegijų ir nepradės galvoti.

 • Anonimas

  beje, man susidare ispūdis, kad LRT šįvakar valdžios reikalavimu nuėmė nuo Savaitės panoramos vedimo savukyna ir pastatė kazkokį statytinį…iškart tonas pasikeitė, atsirado pataikavimas valdžiai

  apie tai mini ir Valatka:

  Ką matome vėliau? Su paranoja besiribojantį belangio Seimo daugumos lyderių bailumą. A.Valinskas skambina Klaipėdos merui ir reikalauja neleisti rytdienos mitingo uostamiestyje.

  Lietuvos televizijai pakviečia A.Valinską ir A.Kubilių į specialią laidą, skirtą įvykiams prie Seimo. Netrukus A.Valinsko patarėja N.Pumprickaitė pareiškia laidos vedėjui: „Jeigu laidoje dalyvaus G.Kirkilas ir Z.Vaišvila, valdžia neis į ją!“

  Valdžia daro atvirą spaudimą nacionaliniam transliuotojui. Tik todėl, kad dialogą paverstų savo monologu. Pakvimpa cenzūra. Bet apie cenzūrą nuo pavasario net be jokios progos rėkavęs A.Kubilius dabar kažkodėl apie tai jau nebekalbėjo.

  Bandymas įvesti cenzūrą neduoda rezultatų. Išsigandę būti pavadintis bailiais, valdžios vyrai ateina į laidą.

  Ko išsigando? Diskusijos su G.Kirkilu, kurio net miško kiškutis jau neišsigąstų. Juk opozicijos lyderis iki šiol pasireiškė tik kartą – kai po pietų su A.Kubiliumi sutiko be pasipriešinimo praleisti Seimo daugumos buldozerį per demarkacinę opozicijos liniją. Niokoti Lietuvos.

 • Anonimas

  juokingiausia , kai apie cenzūra kalba Valatka. Nors atleistina – ko neprišneka trenktas… Raskite jo KomTiesoje nors vieną straipsnį , analizuojantį susidariusią padėtį iš visų pusių. Nevarkite – KomTiesa, tai vienas didelis tulžies kanistras.

 • Anonimas

  siaip man keisciausia yra dabar lietuvos ryto strategija – taikyti i vakaro ziniu auditorija islaikant ękartus didesne dienrascio kaina nei VZ. Taigi ateitis ju aiski, jei ir toliau zais ties vienais vartais, o ypac kriziniu laikotarpiu, kai atsisakoma to, kas teikia abejotina nauda

 • Anonimas

  Riaušės Vilniuje buvo „užprogramuotos“ ir laukiamos. Gal būt nesitikėta tokio vandališko elgesio, tačiau ir mitingo organizatoriai norėjo kuo didesnės minios, ir „valdžia“ laukė preteksto nesikalbėti su „nekultūringa“ liaudimi.
  Formalių priežasčių pakeisti aukščiausius teisėsaugos pareigūnus dabar apstu. Bet gi esminių pokyčių teisėtvarkoje ir teisėsaugoje, matyt, neįvyks, nes sistema sustabarėjusi ir nepasiduos greitoms permainoms. „Kadriniai“ pakeitimai gali būti vykdomi siekiant užsitikrinti ramesnį valdančiosios koalicijos „ramybę“ vykdant užsibrėžtus tikslus(taip pat ir viešai nedeklaruotus).
  Nuo mokestinių reformų sujauktus žmonių protus gali nuraminti sąžiningas kalbėjimas ir kantrus aiškinimas, kodėl taip padaryta. Ir būtina drąsa pataisyti aikivaizdžiai klaidingus sprendimus.

 • Anonimas

  „O dabar – paskutinis klausimas: kam naudingos penktadienį prie Seimo rūmų įvykusios riaušės? Mano atsakymas labai paprastas – tiems, kam nepatinka nauja valdžia.“

  Pirmiausia, save priskiriu desiniu politiniu paziuru zmogui ir galiu kritikuoti sita valdzia salyginai „nesaliskai“, nes pats ja rinkau.

  Beda tik viena, o kam nauja valdzia siuo metu patinka?

  – Verslui? Taip, bet tik tuo atveju jei tu aludaris, bankininkas, teisininkas arba notaras.

  – Biudzetininkams? Taip, bet tik tuo atveju jei tapai kokio ministro patareju pries tai buves ilgameciu bedarbiu, radai prieglobsti pas koki naujai isrinkta seimo nary arba iki siol gyvendamas Kaune i darba Zemes ukio misterijoje vazinejai i sostine.

  – Akademiniai bendruomenei? Taip, bet tik tokiu atveju, jei megaujiesi vis is naujo pradedamomis reformomis arba jei tave kaip destytoja tenkina tukstancio litu alga.

  – Pensinikams? Taip, jei naujieji socialines apsaugos ir darbo ministro pazadai tikrai nedidinti pensiju tau skamba optimistiskai arba jei gauni valstybine pensija arba renta.

  – Pareigunams? Taip, jei mojuodamas bananu arba saudydamas prie Seimo gauni butina adrenalino doze.

  – Zurnalistams? Taip, jei tavo i rankas gaunama alga tau atrode per didele arba jei labai nemegai savo darbo ir todel visai nepergyveni del krizes istiktos ir etatus mazinincios darbovietes.

  – Bedarbiams? Taip, nes dabar turi nauja darba (greiciausiai net sunkesni uz pries tai buvusi) – atsekelus pries saulei kitant eiti i darbo birza ir bandyti prasimusti prie langelio su tukstanciais tokiu kaip tu pats.

  – Mamoms? Taip, jei tavo pradinukai mokykloje valgydavo per daug arba jeigu vaiko pinigai tau plesydavo kisene.

  Ir cia tik pasakos pradzia… Tai kai paskaiciuoji kiek „tu, kuriems nepatinka naujoji valdzia“ pasidaro siek tiek nejauku. Tai gal kaskas vis delto ne taip? O svarbiausia, kiek tu nepatenkintu bus ateitytje?

 • Anonimas

  Skirmantai, manyčiau , kalbant apie nepatenkintuosius yra labai svarbu atsakyti į labai paprastą klausimą – o ką darytų (turėtų daryti ) kita – ne šita , valdžia, jei rinkimų rezultatai būtų susiklostę kitaip? Nieko nekeistų? Mažintų mokesčius? Kažkodėl , keikiant šią valdžią (už kurią aš nebalsavau) niekas nepasako , jei šie jos žingsniai neteisingi, tai kokie gi teisingi? Kaip tau labiau patiktų – traukti dantį po truputį, ar iškart? Estai savo reformas pasidarė labai radikaliai ir prieš penkiolika metų nors kritika jų atžvilgiu buvo nemažiau audringa. Todėl ir nesėdi tokioje sub… kaip mes dabar. Mes gi štai jau beveik 20 metų – tai gal dar pasvarstykim, gal dar ne laikas, gal vėliau. Užkniso juoooodaaai,

 • Anonimas

  Gerai, o kodėl Šiauliuose ir Klaipėdoje šito marazmo pavyko išvengti? Tų pačių policijos pajėgų dėka…

 • Vakar Pilinkaus laida buvo per TV, akies krašteliu nuotrupą teko pamatyti, išvada tokia: Vilnius, visas kraštas po ištrūkimo iš imperijos gniaužtų tampa gūdžiu Europos pakraščiu, o būdama imperijos sudėtyje – stabiliai klesti. Velniškai ilgai čia trunka pas mus suirutė, todėl, kad labai sunkiai kapanojamės iš imperijos, menkai mezgami nauji kontaktai.

 • Anonimas

  Alternatyvus sprendimai egzistuoja visada. Ir tai, kad vyriausybe pastoviai kartoja, kad kitaip elgtis neimanoma, mane is tiesu trikdo. Max kartoja ta pacia mantra: „O ka darytum kitaip?“

  Nedisponuoju pakankama informacija, todel negaliu pateikti optimalaus sprendimo. Bet kaip alternatyvu kelia galiu nurodyti pvz., toki.

  Naujoji vyriausybe savo prioritetu paskelbia ne lito, o darbo vietu gelbejima. Sukis bet kokia kaina isgelbesim stabilia finansine sistema keiciamas – bet kokia kaina isaugosim galimybe zmonem kurti bendra vidaus produkta ir palaikyti ekonomikos gyvibinguma, nes be siu veiskniu nebus nei mokesciu, nei biudzeto.

  Skubiai kreipiamasi i TVF prasant finansines paramos. Skolinamasi dengiant susidariusias biudzeto skolas. Skolinamasi ne is komerciniu banku uz 10 proc. o is TVF uz 5 proc. ir ne 600 milijonu o kad ir desimtis milijardu kaip LAtvija. Taip pat spausdinami ir fiziniam asmenim platinami valstybes skolinimosi lakstai.

  Aplinkinem salim devalvuojant savo valiutas bent 20 proc. devalvuojamas litas, taip islaikant lietuvisku prekiu konkurencinguma ir laikinai suefektyvinant pasiskolintas lesas. Is anksto pasirupinama primonemis (gal ir radikaliomis) apsaugant eurais pasiemusiu paskolas gyventoju interesus. Priimamas fizinio asmens bankroto istatymas. Istatymais grieztinama banku kontrole – kylant butinybei bankam suteikiama valstybes parama, to nepakakus bankai nacionalizuojami arba jiems leidziama bankrotuoti uztikrinus indelinku ir skolininku interesus.

  Maksimaliai ribojami monopolininku virspelniai (Leo lt, Mazeikiu nafta, Lietuvos energija, Iganalinos atomine elektrine ir t.t.)

  Stengiamasi maxsimaliai isnaudoti ES parama taip padedant verslui ir suteikiant darba zmonems.

  Didziausias demesys skiriamas eksporto ir importo balanso gerinimui eksporto linkme.

  Sustojus kreditams is banku valstybe turi is skolintu lesu stimuliuoti versla, zinant, kad si investicija atsipirks netolimoje ateityje.

  Imonems, kurios nepersektyvios (nedideles valstybes paramos ir mokestiniu lengvatu joms nepakanka isgyventi) leidziama bakrotuoti.

  Verslo aplinka turi buti liberalizuota. Mazinami biurokratiniai barjerai, kontroliuojanciom institucijom nurodoma ne bausti, o tartis ir vertinti. Verslas skatinamas ne slepti, o moketi mokescius (ir tai daryti apsimoka, nes jie santykinai nedideli ir aiskiai admininstruojami).

  Kaip toks planas?

  • Anonimas

   TVF ir lito devalvavimas – tai cia pensininku ir kitu socialiai jautriu sluoksniu genocidas

  • Anonimas

   Cia po tokio „sprendimo“ ne kiausiniai i seima leks, o pilietinis karas bus.

 • Anonimas

  dėl policijos. manau, nemažai jų ir nenorėjo labai stengtis. mielai būtų kiaušinius drauge pamėtę :)

 • Anonimas

  Man tai Kirkilas labai pradeda patikti, reikia jam užimti atsilaisvinusią Valinsko vietą televizijoje, geras klaunas.

 • Siaubas kiek komentarų :)
  Priminsiu, kad seimo rūmuose nuo pats pradžių, kai riaušėmis net nekvepėjo buvo spec. kuopos padalinys, kuris per visus įvykius taip ir neišėjo į lauką – saugojo patį seimą nuo įsiveržimo į vidų.
  Savo akim mačiau :)
  Tad ar buvo pasiruošę tokiam scenarijui, manau iš dalies taip.

 • Anonimas

  Skirmantai, prisipažinsiu, kad skirtingai nuo didžiosios dalies tautos nesu nei krepšinio, nei žemės ūkio , tuo labiau ekonomikos ekspertas ;-)). Todėl tavo siūlomą alternatyvą geriau galėtų pakomentuoti ponia Aušra Maldeikienė. Tik nelabai suprantu, kaip valdžia galėtų „gelbėti darbo vietas“. Dėl skolinimosi lakštų tai tikrai tau pritarčiau, bet dėl paskolos iš TVF , tai noriu priminti , kad jis ne tik skolina, bet ir , skirtingai nuo bankų , iškelia sąlygas, kurias ne visada priimtinos , bet jas privalu vykdyti. Dėl lito devalvavimo -dabar mėgstama (opozicijos ir jos ruporo KomTiesos) teigti, kad reforma vykdoma nepasitarus su tauta. Dai štai , siūlyčiau pačiam šiuo klausimu „pasitarti su tauta“. Tik prieš tardamasis nusižiūrėk , t.s. atsitraukimo kelius, o tiksliau, kur bėgsi nuo tos tautos,(aš tai apžiūrėsiu iš už kampo) kai jai paaiškinsi, kad jų indėliai nuvertės, o infliacija taps dviženklė, o gal net ir daugiau. Tautai (jos daugumai) priimtinas tik vienas siūlymas- padidinsime algas , pensijas ir sumažinsime mokesčius. Tavo siūlomas variantas galimai įsuktų vartojimą, o tai tik paskatintų infliaciją. Bet aš čia šiaip – neprofesionaliai. Apskritai diskusijose reikėtų vengti skambių šūkių.

 • Labai paprastas A.Račo klausimas: kas V.Telyčėnui davė teisę nuspręsti, kad tam tikrais atvejais, Lietuvos Respublikos įstatymai gali negalioti?

  Atsakymas toks pat paprastas:

  Aišku, kad ne Paleckiukas. Nurodymą nepaisyti 75 metrų ribos generaliniam komisarui ir jo pavaduotojui galėjo duoti tik vidaus reikalų ministras arba VRM sekretorius. Aišku, neteisėtą nurodymą.
  Bet būkime objektyvūs – laikai gerėja. Tai ne savanorių išėjimas į miškus, ne J.Abromavičiaus nužudymas, ne Bražuolė ir ne Kiesų skerdynės.
  Jei atmintis neapgauna, būtent VRM sekretorius S.Liutkevičius buvo Seimo rūmuose ir vadovavo „paradui“. Ir nereikia pamiršti, kad Viešojo saugumo tarnyba pavaldi tiesiogiai vidaus reikalų ministrui. Taip kad, mano galva, pakankamai akivaizdu, kas realizavo ankstesniame mano komentare aptartą scenarijų.

 • Anonimas

  Skirmantai> darbo vietų gelbėjimas, aišku gražu, tačiau pažiūrėkime, ar tai realu. Vienintelis kelias tai padaryti – masiškas pinigų skolinimasis iš užsienio ir jų metimas vartojimui – taip būtų galima ištempti 2-3 metus, po to sektų Lietuvos bankrotas. Kodėl Lietuvai netinka vartojimo skatinimo variantas ? Jį galima pritaikyti tik toms šalims, kurios arba daug gamina vietinei rinkai(pinigai lieka viduje), arba turi galimybę spausdinti pinigus (tokios yra UK, USA). Tiesa, pinigų spausdinimas niekada negarantuoja, kad šalyje neįsisuks hyperinfiliaija (rimtas kandidatas – JAV)
  Įsivaizduok – valdžia skolinasi iš TVF, po to tie pinigai metami vartojimui, o kadangi Lietuva įsiveža daugumą prekių – pinigai iškeliauja atgal į užsienį – t.y. Lietuva skolinasi tam, kad paremtų kaimyninių šalių ekonomikas…
  Dėl TVF – kiek žinai TVF „success story“ ?
  Gal čia vienos iš jų ?
  http://www.xs4all.nl/~peace/pubeng/mov/movto/ipri.html
  http://www.thirdworldtraveler.com/IMF_WB/IMF_Crash_Argentina.html

  TVF šiaip sau neskolina – praktiškai paskolinusi ji perima tų valstybių valdymą ir nurodo savo sąlygas, kokią fiskalinę politiką ta šalis turi vykdyti.
  Be to, paskola iš TVF suduoda didelio masto smūgį šalies prestižui – į tokią šalį dar ilgai neis užsienio investicijos.

 • Anonimas

  > Skeptikas
  visk1 teisingai pastebėjai, dabar , iki pilno vaizdelio , belieka, kad taip pat paaiškintum, kas (ir už kiek) inicijavo kitos pusės veiksmus. Laukiame

  • – Veiksmų inicijavimas pasireiškė jau tuo, kad mitinguotojams, įskaitant agresyviai nusiteikusią jų dalį, buvo leista pažeisti nustatytą 75 metrų ribą. Vadovybės nurodymu policija ne tik nebuvo nužymėjusi šios ribos, bet ir niekaip nereagavo, kai mitinguotojai ją peržengę priartėjo prie pat Seimo durų ir stiklų.
   – Dar daugiau, Viešo saugumo tarnybos pajėgos buvo suslėptos kažkur Seimo koridoriuose ir pakiemiuose, kad neatliktų prevencinės atgrasymo funkcijos. O patikėkite, šitie vyrukai atgrasyti tikrai moka. Jie to kažkodėl nedarė. Priešingai, buvo kuriama nebaudžiamumo iliuzija. Mitinguotojams buvo paspęsti spąstai.
   – Negana to, provokuodama minią, policija pradėjo šaudyti į ją dujiniais užtaisais, nors filmuotoje medžiagoje puikiai matyti, kad mitinguotojai stovi taikiai: http://www.youtube.com/watch?v=jM0c0NALPGw
   – Šiaip nesu provokacijų organizavimo specialistas ir visų technologijų nežinau, bet atkreipiu dėmesį į tai, kas, kaip sakoma, baltais siūlais siūta.

   • Anonimas

    Kas ten tau (puikiai) matyti? Priešakinės linijos, ar vos ne galutinės?
    „Taikiai“ reiškia, kai jau skrenda gniūžtės (jos dar matomos) ir kiaušiniai, daržovės, turbūt ir akmenys? Ar iš tokio filmuko, kuriuo remdamasis darai išvadas visa tai matyti?!
    O kas matyti iš tokio?
    w w w . d e l f i . lt / news / daily / lithuania / article . php?id=20111082

    • – Iš Delfyje pateiktų vėlesnių videosiužetų matyti policijos išprovokuotų riaušių atomazga, kai mitinguotojai jau apšaudyti dujomis ir nustumti ant Žvėryno tilto, o apie Seimą siautėja įtūžęs jaunimas.
     – Beje, į Viešojo saugumo tarnybą nepriima sniego gniūžčių ir kiaušinių besibaidančių, o uniformos skalbiamos ar keičiamos valdiškomis lėšomis.
     – Ir dar aiškiai matyti, kad Seimo pastatas ir prieigos prie jo buvo paliktos be apsaugos. Gal kol policija nustūmė mitinguotojus ant tilto ir juos ten laikė. O gal specialiai, kad būtų lengviau pasiekti stiklus.

     • Anonimas

      Iš delfio videosiužetų matyti, kaip Paleckis su palydovu braunasi prie Seimo palydimas kiaušinių ir gniūžčių. Matyti, kad/akip išeina Zuokas ir agresija kyla. Iki to momento, racionaliai galvojant, minios niekas tikrai nedujino, nebent pats turi įrodymų, be to filmuko, kuris yra prastos kokybės ir jame nieko doro (iš ko būtų galima daryti išvadas) nematyti.

 • Anonimas

  Beje, klystate sakydami, kad čia Kubilius sukėlė baimę. Nei velnio. Baimę sukėlė žiniasklaida, su „Komjaunimo tiesa“ priešakyje(nenuilstamas Valatkos ir Co. jau keletą mėnesių trunkantis taškymas mėšlu tai gerai iliustruoja).
  Investuotojai ir verslas teigiamai vertina tiek priimta biudžetą, tiek priemones kurios buvo pasirinktos. Įdedu grafika, kaip vėl grįžta pasitikėjimas Lietuvos stabilumu ir finansine sistema:

  http://www.dnbnord.lt/en/tools/securities/?typeID=2&securityID=34

 • Anonimas

  Sveiki

  Neseniai atradau jusu bloga. Tai matyt vienas geriausiu blogu ir cia galima isgirsti nuomone nesutinkancia , bet protingai pateikta be isterijos. Dabar noriu pasakyti uz mitinga nereikia kaltinti policijos. As irgi is pradziu galvojau , kodel neatvaziavo gaisrine nepaliejo visu vandenuku , butu visi greit susale ir isiskirste. Ko policija nepuole visu greit suiminet ? Nes tai ponai butu jau Baltarusija. Tada zurnalistai tikrai galetu teigti , kad policija provokavo. Dabar jie pirmiausiai isirikiavo tvarkinga kolona ir tada jau stume mitinguotojus , nepazeisdami jokiu interesu , leisdami zmonem susiprasti ir kuo greiciau pasisalinti. Jeigu jie nepasisalino ir buvo suimti arba suzeisti , tai tik ju kalte. Taigi elgtasi sioje vietoje buvo gerai. Vienintelis dalykas kurio nesupratau kodel buduliu niekas neapsupo ir isleido i miesta , bet cia matyt pritruko policininku.
  Dabar kas kalciausias del sito ivykio ? Tai yra ziniasklaida ! Pirmas dalykas jinai zmones informuoja. Nezinau kur skaiciau , bet apie Rygos ivykius buvo pranesama taip lyg reiktu juos aplenkti. Ir aplenkeme. Komentatoriai nebudavo greit pasalinami kurie skatina riauses. Toliau nebuvo ziniasklaidos straipsniuose grieztai tai pasmerkiama. Net ziniasklaida aprase kaip ardyti tvoras , gamintis molotovo kokteilius ( matyt ir tai visi zino , bet tai neesme ). Toliau pone Racai ar skaitete Lietuvos Ryta sestadieni? Pasirodo ten puole didzioji tautos dalis seima. Ir mete akmenimis tauta. As kazkaip pasijauciau nejaukiai , nes buvau isspirtas is tautos. Matyt jeigu buciau ejas ginti Seimo buciau apsauktas konservatoriu prietranka , o ne tauta. Pone Racai laikas pripazinti , kad zurnalistai dirba visai sumautai ir gal laikas Lietuvos Rytui nebebuti oficialus saltinis ( cia kalbu apie BNS ). Tai jau nebera laisve , dabar tai jau zaidziama zmoniu smegenu plovimu , o ne zmoniu skatinimu mastyti , suteikiant informacija ir skleidziant idejas. Beje to neteigiu apie jus , bet ta teigiu apie ziniasklaida.

 • Anonimas

  Ar ne per gerai galvojat apie mūsų valdžią Artūrai. Nu negali būti ji tokia protinga, kad kažkiek varymu į priekį darytų… nes ji visa iš pagrindų paremta švogerizmo, tu man aš tau, klanų hierarchija etc. Tai ir intelekto tobulėjimas vyksta ta linkme. Net Valinskas, gan protingas vaikis (ir sviežias valdžios sistemoje) ir tas su savo pietumis įsidilgino kaip protinga višta užpakalį :) .
  Nors to svogerizmo atmainų pilna visur ir tarp mūsų ir tarp intelektualų (kiek kad ir Donskio laidose matyta tų pačiu veidų).
  Manau net labai sveikintinas dalykas yra tas, kad pats BANDAI išeiti už to savito švogerizmo ribų ir teiki diskusijoms tau nepažystamo komentariaus mintis ir pan.

 • Anonimas

  Skirmantai, nesu Oksfordo ekonomikos magistras todėl mano atsakymą į komentarą priimk kaip neprofesionalią nuomonę. Mano nuomone iškreiptos ekonomikos sąlygos (pigūs kreditai, lengvas skolinimasis ir t.t.) sukūrė industrijas, kurios tam tikra prasme yra piktybinės, iš esmės tai yra ekonominis vėžys. Pavyzdžiui, pas mus atsirado labai daug statybinių firmų, apdailos firmų, statybinių medžiagų pardavėjų, statybinių medžiagų gamintojų, labai daug importuojama visokiausių plytelių, dažų, glaistų, teptukų ir t.t. Visas tas industrijas aptarnauja žmonės t.y. darbo vietos. Tokių yra labai daug, ypač prekybos srityje. Nauji automobiliai, televizoriai, kompiuteriai, drabužiai ir t.t. Kai buvo pinigų, mes visa tai pirkom, mokėjom PVM, pardavinėjantys žmonės gavo atlyginimus „and the living was easy“. Tačiau viso tos industrijos siurbia pinigus iš Lietuvos ekonomikos ir didina importą. Taigi vyriausybė dabar turi pasirinkimą: ar pjauti vėžį ar palaikyti jo gyvybingumą. Pasirinkta pjauti. Labai daug žmonių pradėjo staugti, nes niekam nemalonu kai tave išpjauna. Iš tikro, tai aš pats dirbu panašioje srityje, t.y. pardavinėju prekes, pagamintas užsienyje. Pas mus pardavimai nukrito labai stipriai. Tavo siūlomas variantas t.y. išlaikyti darbo vietas, reiškia išlaikyti tas industrijas, kurios nekuria produkto, bet skatina importą. Jei vyriausybė padarytų taip kaip tu nori, mano įmonė labai apsidžiaugtų, nes žmonės vėl pradėtų pirkti mūsų importuojamas prekes. Darbo vietos būtų išlaikytos. Bet aš labai aiškiai suprantu vieną dalyką, kad jei pasiskolinsi pinigų iš TVF ar dar ko nors ir šliūkštelėsi į ekonomiką, labai trumpam išsaugosi daug darbo vietų, didesnė dalis tų pinigų grįš į užsienį, nes už juos mes pirksime užsienietiškas prekes, tos industrijos, kurių nebereikia tiek daug dar atsilaikys kažkiek. Tačiau eksportas nuo to, kad išsaugosime darbo vietas nepadidės. Anksčiau ar vėliau atsidursime tokioj pat situacijoje kaip dabar, tik būsime dar labiau įsiskolinę. Įsivaizduok, kad tu kūreni laužą (ekonomiką) ir jis prigeso. Tu iš esmės siūlai pasiskolinti pinigų, nusipirkti popieriaus ir sudeginti. Labai trumpai laužas suliepsnos stipriai, ugnis pakils (infliacija), tačiau popierius sudegs, žarijų iš jo neliks, kepsnio (produkto) neišsikepsi, o skolas už popieriaus pirkimą turėsime mes (tauta) atidavinėti labai ilgai po to, kai jau būsime pamiršę apie tą laikiną šilumą. Pabandyk pažiūrėti iš šios perspektyvos. Tu siūlai ne gydyti ligą, o ją pratęsti, bet vėliau ji bus dar sunkesnė.
  Eksporto, produktyvumo, efektyvumo (daugiau produkcijos su mažiau išlaidų) skatinimas yra vienintelis kelias išgyti. Vyriausybė, kad ir nerangiai, tai daro. Tai yra ilgesnis kelias, bet patikimesnis. Tavo siūloma priemonė devalvuoti litą – tai tiesioginis kelias suniokoti tautą. Tauta yra ne tie pijokai buvę prie seimo, o vidutinės darbo bitės tokie kaip tu ir aš. Tu siūlai pjauti bites. Atsargiai.

 • Anonimas

  Max, sutinku, kad labai neprofesionaliai pakomentavai :) Devalvacija sumažina vartojimą, tuo pačiu ir vidaus kainas, o TVF kelia sąlygas tam, kad atsigautų ekonomika ir šalis būtų pajėgi grąžinti skolą iš eksporto, nes kartą bankrutavus ir tęsiant ankstesnę politiką pasiekiamas toks pat rezultatas antrą kartą. TVF yra įsteigtas tam, kad spręstų problemas, su kuriomis dabar susiduriam ir derėtų pasinaudoti tokia galimybe, kitaip neverta ten mokėti įnašo. TVF yra geras atpirkimo ožys politiškai, nežinau kaip Kubilius, bet Kirkilas tikrai rastų kas yra kaltas del devalvacijos ir jokių riaušių nebūtų :)

  • Anonimas

   Neteisingai sakot, kad sumažina vidaus kainas. Devalvacija laikinai sumažintų kai kurias kainas, o kitos liktų vietoje. Taip pat sumažintų devalvacijos mastu atlyginimus. Tektu tuo pačiu metu didinti mokesčius, nes medicinos srityje pvz. vaistai neatpigtų, be to reiktų toliau šildyti ligonines, o ir gydytojams reikėtų kiek tai algas pakelti, kad neišbėgtų į užsienį. Realiai manau pusmečiui atpigtų lietuviški maisto produktai. Bet turint omenyje, kad energetikos kainos liktų savo vietoje, maistas sugrįžtų į tą pačią vietą per pusmetį. Eksportą paskatintų irgi laikinai, nes nežinau ar baldų pramonėje žmonės per daug uždirba. Vienintelis devalvacijos pliusas, kad duotų pusmetį skatinančiojo efekto. Jei krizė Europoje per tą laiką pasibaigtų, mes būtume pasiruošę eksportuoti. Bet gali gautis taip, kad po pusmečio prasiautus kaimynų devalvacijos paradui, būtume toje pat padėtyje, jei ne blogesnėje. Devalvacija pakenktų bankams. Kai kurie gal būt griūtų, o paskolos dar labiau pabrangtų.

 • Anonimas

  Kodel Vilniuj buvo riauses, o visur kitur taikus mitingai, nors zinom kaip Vilnius ekonomiskai smarkiai atitrukes nuo visu kitu?

 • Anonimas

  Todėl, kad Seimas yra Vilniuje.

 • Anonimas

  2 Mantas> galbūt Vilniuje gyvena tie, kurie visai tai suorganizavo ? Aš savo nuomonę, kas atsakingas už organizavimą turiu (kurioje partijoje yra riaušių ir perversmų specialistas ? )

 • Anonimas

  o tai pala, as tas atsakingasis? kubilius ir valinskas? kad ju istatymai dar net neveikia

 • Anonimas

  > Juozas
  „Devalvacija sumažina vartojimą, tuo pačiu ir vidaus kainas“ nesu tikras, bet ar tikrai ?

 • Anonimas

  Aš manau, kad atsakomybę turėtų prisiimti mitingo organizatoriai, galima sakyti, kad jie netyčia sukėlė riaušes, bet akivaizdu, kad tik protestuojant ir neturint pasiūlymų prieinama prie kraštutinumų. Jie puikiai matė kas susirinko į tą mitingą ir turėjo progą išsiskirstyti pamatę, kad taikus protestas nepavyko jau prieš mitingą.
  O policija pakankamai gerai susitvarkė su savo užduotimi, paprastai tokios riaušės baigiasi plėšikavimais, o šitam kelias buvo užkirstas.

  • Niekas net nesirengė pėlšikauti. Net prie pat Seimo, kur buvo šaudoma, stovėję mašinos liko nepaliestos… iš ir maximos kiaušiniai buvo perkami, ne vagiami…

 • Anonimas

  Minčių gali suteikti ir šiandienos Lryto straipnis su citata:

  „O kas vyksta Lietuvoje? Turime vieną stambų nacionalinį investuotoją, kuris galėtų tapti regiono lyderiu energetikos srityje, bet ir tą patį knieti sužlugdyti.“

 • Anonimas

  Idomu, ar vis dar moka, ar LR is inercijos varo? :)

  • Anonimas

   Manau, kad ne iš inercijos… Turėtų mokėti, ir ne tik „stambus investuotojas“, bet ir stambaus investuotojo visuomeniniai kūrėjai..:) Na ir tradicijos atmesti negalima…

 • Anonimas

  musiskiai mokinasi „valdomo chaoso “ teorija igyvendinti..

 • Anonimas

  Geriausias lakmusas buvo Zuoko pasirodymas. Jei tai butu mitingas, niekas kiausinio nebutu metes. Dabar jei isejo kazkas pakalbet ir apmetomas kiausiniais, reiskiasi niekas is minios kalbeti ir nenorejo, o ieskojo kaltu. Gal sekanti mitinga reiktu organizuoti prie SocDemu bustines? :)
  Ps. Uz si isejima as Zuoka gerbiu. Ne tai, kad smerkciau tuos, kurie neisejo.

 • Anonimas

  nu kam kam bet zuokui reikejo krumuose sedeti. Tame ir problema lietuvoj, kad akytviausi zulikai. :)

 • Anonimas

  LR raso: vienas straipsnis, kad Kubilius uzprogramuotas pralaimetojas, o Valatkos – Kubilius pasiputes.

 • Kaip klaiku, kad iš esmės nuo 1991 m. sausio 13 niekas nepasikeitė, kad dabartinis saugumas dirba sovietinio saugumo metodais, kad dauguma tų, kurie 91 m. šaukė „šalin drakoną“, jau seniai patys virto drakonais.

  Kaip klaiku vėl jaustis tik balsadėžių mėsa savo valstybėje, kurios sava vadinti nebesiverčia liežuvis. Prieš 18 metų bent jau buvo negėda būti lietuviu.

  Prisimenu vieną seną sovietinę laidą „Meždunarodnaja panorama“, kurios korespondentas, tuo metu daręs repotažą apie kažkokį Indijos atsiskyrėlį-pranašą paklausė apie tų dienų aktualiją: ar atgaus pabaltijys nepriklausomybę. Tai, kad atsiskyrėlis atsakė daugiau, nei jo klausė tuomet palaikiau propagandos triuku,- jis pasakė, kad Lietuva, Latvija ir Estija nepriklausomybę atgaus. Tik neilgai tuo džiaugsis…

  Aš, asmeniškai, tokia nepriklausomybe, kai nuo mūsų čia niekas nepriklauso, nesidžiaugiu jau kokie 5 metai. Nenoriu, kaip tas pranašas, prikarksėt, bet pačiam darosi gūdu nuo pagalvojimo, kas Lietuvėlėj dėsis dar po poros mėnesių. Po to dar po poros…

  • Anonimas

   Tai ko gero mes matėme tą pačią laidą
   „Vzgliad“, kurią Maskva rodė apie pusiaunaktį dar iki 1990 m. (ją vedė labai jauni drąsūs revoliucionieriai, gal būt todėl, kad vieno jų tėvas, kaip rašė, buvo aukštas saugumo vadas, tad turėjo gerą užnugarį drąsioms kalboms…).
   Nustebino ne tai ką pasakė žiniuonis, prie kurio eilės stovėdavo (nes viską tiksliai prognozuodavo), bet kad Maskva tą tekstą praleido.
   Na kad Lietuva taps nepriklausoma tas buvo aiškiai pasakė.
   Bet va, sekančių sakinių negirdėjau – gal džiaugsmas užgožė sekančius jo pasakytus sakinius… bet ar Jūs tikras, kad buvo to pasakymo antra dalis… kažkaip labai ir labai abejoju…).

 • Anonimas

  > Zero

  „Įsivaizduok – valdžia skolinasi iš TVF, po to tie pinigai metami vartojimui, o kadangi Lietuva įsiveža daugumą prekių – pinigai iškeliauja atgal į užsienį – t.y. Lietuva skolinasi tam, kad paremtų kaimyninių šalių ekonomikas…“

  Mano nuomone atvirksciai, devalvavusi lita Lietuva apsaugos savo vidaus rinka nuo beribio importo, nes konkuruojantys vietos produktai tampa pigesni. Dabar pvz., Kubilius verkia del importiness lenkiskos mesos Lietuvos turguose. Tai bandoma spresti kasos aparatais. O kaip papildomas suvarzymas vietiniam pardavejui pades apsaugoti rinkas nuo pigesnio importuoto produkto? Tai kai lenkai devalvuoja zlota, o lietuviai lito ne, ar tokios mesos padauges ar sumazes? Ar ji taps brangesne vietines mesos atzvilgiu ar dar atpigs? Tas pats su visais kitais produktais. Nedevalvave lito ir neturintys muitu politikos (ES laisvas prekiu, paslaugu ir kapitalo judejimas) Lietuva pasmerkata buti bananu respublika (jei kas nors pasidomes kokia sio termino etimologija – salis auginantis, gaminantis ir eksportuojanti vos kelis produktus, o visa kita perkanti is aplinkiniu).

  > Valentinas

  „Tavo siūlomas variantas t.y. išlaikyti darbo vietas, reiškia išlaikyti tas industrijas, kurios nekuria produkto, bet skatina importą. Jei vyriausybė padarytų taip kaip tu nori, mano įmonė labai apsidžiaugtų, nes žmonės vėl pradėtų pirkti mūsų importuojamas prekes.“

  Absurdas. Juk butent dabar nedevalvavus lito importas skatinamas, nes kaimyniniu prekiu (kurios nacionalines valiutas devalvuoja) savikaina bus mazense. Pasiskaitom ekonomikos vadovelius. Lito vertes mazinimas brangintu uzsienio prekes ir pigintu vietines leisdamas didinti ju vartojima salies viduje, apsaugoti vidaus rinka nuo masinio importo ir didindamas ju eksporto galimybes. Toliau ilgo komentaro nevertinsiu, nes jis pagristas neteisinga hipoteze, todel isvada vargu ar gali buti teisinga.

  • Anonimas

   Skirmantai : devalvavus lita, magishkai lietuvishkos produkcijos neatsiras. Pramones Lietuvoje nera. Zemes ukis susiorentuos per pusmeti/metus, kas yra per ilgai. Islikusios pramones likuciai (pvz siuvyklos) kazin ar gales kainomis konkuruoti su kinietishka produkcija. Be to, islieka zaliavu kainos klausimas.
   Todel importuot ir moket brangiau teks.

  • Anonimas

   Pritariu, kad stiprus litas yra didžiulė problema Lietuvai šiandien. Manau anksčiau ar vėliau turėsim devalvuotis. Ir kuo anksčiau tuo geriau. Bet man asmeniškai ir, matyt daugybei panašių į mane, devalvavimas būtų smūgis žemiau juostos. Esu paėmęs paskolą Eurais. Bet ko neiškęsi vardan tos Lietuvos.:)
   Kaip ten bebūtų valdžia labai mažai darė arba nieko nedarė, kad investicijos į Lietuvos ūkį augtų. Galiu papasakot iš savo patirties, kaip viena Švedijos savivaldybė skatina investicijas. Vienas kitos šalies verslininkas, turintis pinigų, užklausė apie galimybes toj savivaldybėj statyt gamyklą. Ten veikia 6 žmonių įstaiga, panaši į mūsų verslo centrą. Jie taip prikibo prie to verslininko, kad tas net neatsliepinėdavo į jų skambučius. :) Pateikė visą medžiagą apie sklypus, statybų kainas, net padarė verslo planą. Priždėjo rimtai tarpininkaut gaunant ES paramą ir t.t. Dar niekas nesibaigė, nes jų skaičiavimais ten statyti įmonę daug labiau apsimoka nei Lietuvoj. Iš esmės ir aš tuo pradedu tikėt, nes atlyginimų kaštai nors ir didesni, bet našumas ir kokybės suvokimas irgi daug didesnis. O mūsiškiai tuo metu ne tik nedarė nieko, dar sugebėjo ir prikenkt…

 • Na ką gi, pabandysiu plaukt prieš vieningą komentarų srovę ;) IMHO čia pons Artūras, užduodamas amžinąjį klausimą „kas kaltas?“ ir tuoj pat vienareikšmiškai atsakydamas „dėl riaušių kalta teisėsauga!“, stojo į vieną darnią gretą su Kubilum ir Anušausku, kuriems visadois reikia ant kažko suversti kaltę. Pabendravau andais su pareigūnu, kurio šalmuoti-lazduoti kolegos tądien malšino įsiaudrinusią minią, ir mane stebina (o gal greičiau liūdina) daugumos komentatorių totalus nesupratimas (ir nenoras suprasti) spie Lietuvos teisėsaugos problemas, kai pareigūnai paverčiami politikų įkaitais – amžinai kritikuojamais, nuolat nepakankamai finansuojamais, bet užtat iškart paverčiamais atpirkimo ožiais, kai tik kažkas kažkur prisidirba.
  Mano nuomone, jei jau ieškome „kas kaltas?“, tai visų pirma reikėtų ieškoti atsakingų už įvykius tarp tokių politikierių, kaip paleckiukas ar murzilka, kurie savo buvimu ir veikla kurstė žmones rinktis prie Seimo, kai profsąjungų mitingas jau vyko prie Vyriausybės rūmų.
  O kaslink nukentėjusių – juokas ima, kai pradedama ašaroti dėl vargšų akmenų laidytojų, kuriuos taip nuskriaudė beširdžiai policininkai. Gaila, kad apsauga neturėjo vandens patrankos – būtų mažiau kvykimo, o daugiau čiaudėjimo ir snarglėjimosi. Riaušininkas yra nusikaltėlis, o su nusikaltėliais reikia elgtis atitinkamai. Skubu atsakyti į kylantį tarp nusikaltėlius nuoširdžiai užjaučiančių komentatorių kvyksmą: „taigi ten nukentėjo ir nekalti žmonės!“: kai matai, kad kažkas pradeda laidyti akmenis į langus, o sargyba į juos pradeda mėtyti ašarines dujas – nerk šalin. Nes mėtytojai tuoj gaus į kailį, o kai mišką kerta – skiedros lekia. Nes jei jau atsidūrei tarp riaušininkų – nuotykiai garantuoti. Juk, kaip sako lietuvių liaudies patarlė: „kai galva durna – šiknai neramu“.

 • Anonimas

  Skirmantas> praleidai vieną esminį punktą – beveik visos Lietuvos skolos yra užsienio valiuta (tiek valstybės, tiek privataus sektoriaus) . Todėl devalvavus valiutą automatiškai skolos didėja tokiu pat procentu.
  Gyventojai paskutiniais metais taip pat daugumą NT paskolų konvertavo į EUR (dėl Euribor ir Vilibor milžiniško skirtumo). Įsivaizduoji, kokie neramumai lauktų, jei NT skolininkai pamatys, jog jų paskolos padidėjo 30-50 proc. ?

 • Anonimas

  Ir pabaigai, nes artimiausiu metu vargu ar turesiu laiko ilgesniem komentaram (trumpai kaskaip nesigauna, nors reiktu mokytis). Kas garantuoja, kad valdantieji, po siu skubotu sprendimu lito nedevalvuos ateityje? Banku palukanos uz paskolas litais rodo, jog patys bankininkai nelabai linke tuo tiketi. Ta paty byloja ir itin palankios palukanos uz indelius litais. TVF taip pat pareiske, jog Lietuva kita pretendente gauti parama. Aplinkines salys ir pagrindines Lietuvos eksporto rinkos jau devalvuoja savo valiutas, taip spausdamos Lietuva. Lieka tik tiketis, kad radikalios priemones suveiks, bet man artodo, kad tikimybe maza. Negali salis ekonomikos gelbeti didindama bedarbiu skaiciu, per nakty dvigubai ir net daugiau keldama kai kuriuos mokescius ir panasiomis priemonemis. Stabili finansine sistema toli grazu negarantuoja, kad valstybe nebankrotuos. Ir visai realu, kad uzsuke sita mechanizma (nesakau, kad jis blogas visas be isimciui), sustume ekonomika i seseli, nesumazine, o padidine bankrotu skaiciu, valdantieji lita vistiek galu gale davalvuos. Tai gali prikausiti net ne nuo valdzios noro, bet nuo objektyviu veiksniu – nebus surinktas biudzetas, eksportas prades mazeti drastiskai, TVF pati suteikdama paskolas iskelts tokias salygas kaip Baltarusijai ir t.t. Nesu uz devalvavima, nes pats santaupas laikau banke, taciau bandau mastyti realiai. Viska parodys siu mokestiniu metu pabaiga ir kitu metu pavasaris. Tai tiek, sekmes!

 • Anonimas

  mintys kaip mintys,tik tamsta Artūrai kur kame reformas įžiūrit…vagnoriaus ‘Žiaurios Akcijos’ po kurių vidurinioji klasė nebeteko kelių milijardų per metus ‘įvedus’ i rinką „maximkas’…ar kubiliaus mokesčių kėlimą…..reformos kam,kaip paaišint tokių veiksmų strategija…na o toliau kas?

 • Anonimas

  Ponas Rachas.Man patinka jusu versija,bet inai ne issami.Situ riausiu reikejo valdanciai daugumai.kad ateity ne leisti mitingoti zmonems prie seimo.Rugsejo 11 Amerikoi irgi reikejo provokacijos kad gauti indulgencija kovoti su „terorizmu“.taip buvo ir Reihstage gaisras,sausio 13ta 1991m Vilniuje suprovokotos reuses.Aukos reikalingos budavo visada.lingio nuzudimas irgi reikalingas buvo tometinei valdziai.Pavizdiu priminti galima daug.O gal as ne teisus-paneikit.

 • Anonimas

  Si komentara nusiunciau i delfi ir isspausdino vox populi skiltyje. Gal kam nors bus idomu ir cia?
  Kodėl sausio 16-oji reikšminga?

  Sakote, kalta pasaulinė krizė? Sakote, kalta Kubiliaus vyriausybė? Sakote kalti tie niokojantys barbarai? Bet juk nebegalima tylėti. Sausio 16-oji – ne tik protestas prieš naująją valdžią, kaip kad rašo eiline rokiruote suinteresuoti dienraščiai. Tai nėra vien tik riaušės, kurių tikslas – pačios riaušės, nors akmenis mėtė ne Seneką skaitantys žmonės.
  Dar silpnos Lietuvos profsąjungos nesugebėjo suvaldyti pykčio pritvinkusių žmonių, todėl ne visi patraukė Gedimino prospektu link vyriausybės. Algirdas Paleckis norėjo vadovauti, bet jam nepavyko. Tai, kas įvyko – spontaniškas per daugelį metų susikaupusios žmonių neapykantos Lietuvos Respublikos valdžiai prasiveržimas. Vien radikalų provokacijomis to nepaaiškinsi, nors suinteresuotieji jau ieško jiems patogaus atpirkimo ožio.
  Koalicinės vyriausybės reformos – tik žiežirba ilgai kauptos parako statinės sprogimui, po kurio iš pirmo plano išnyko taikioji protesto akcijos dalis. Profsąjungų mitingas prabėgo ramiai, bet ar taikius reikalavimus kas nors išgirdo? Ar protestuojančiųjų atstovus priėmė ministras pirmininkas? Daugeliui likusiųjų prie Seimo jau nebeužteko žodžių savo pilietinės pozicijos išraiškai. Pirmą kartą per 18 nepriklausomybės metų.
  Ne tik nacionalsocialistai ar chuliganai, bet ir pensininkai, smulkieji verslininkai, studentai, darbininkai, bedarbiai tuo metu rėkė „Valinską, Valinską“. Bet jo nebuvo. Jis išsigando minios. Kaip ir visi stovintys Seimo languose. Bet ar ne jų priimti sprendimai subūrė šiuos žmones?
  Lietuvis, ilgą laiką buvęs liudininku valdžios ir stambaus kapitalo santuokos puotoj, staiga nustojo tik stebėti procesą. Sausio 16-ąją jis pagaliau ryžtingai priėjo prie stalo ir jį apvertė, sakydamas: „Kiek gi galima tyčiotis?“ Todėl sausio 16-oji – tai psichologinio lūžio diena, kai žodį, kurio niekas nebegirdėjo, galiausiai pakeitė veiksmas. Barbariškas, baisus, bet anksčiau ar vėliau tai turėjo įvykti.
  Milžiniška socialinės įtampos pripildyta atmosfera galiausiai sprogo. Valstybei, dešimtmečiais nesirūpinusiai socialiniu teisingumu, duotas aiškus signalas – toliau taip tęstis nebegali. Imituojant arba išvis neegzistuojant dialogui tarp sėdinčio valdžioje ir stovinčio gatvėje, ateina akimirka kai stovintis gatvėje pradeda veikti. Kokiu pavidalu beapsireikštų valdžia: ar vadinamaisiais socdemais, ar vadinamaisiais liberalais, ar vadinamaisiais konservatoriais, ar vadinamuoju teise ir teisingumu, ar vadinamuoju tautos prisikėlimu, sausio 16-oji yra diena kai žodžiai VALDŽIOS ATSAKOMYBĖ turėtų įgauti naują prasmę. Nes jeigu jie ir toliau skaitysis tik su VP berniukais ir LEO LT, MG Baltic ir kitais, valdys jau nebe jie, o išalkusios masės.
  Nuo šiol puikybė ir arogancija, vienašališkumas ir nekompetencija bijos ne tik rinkimų, bet ir įsiutusios, nekontroliuojamos minios, kurios pyktį patys puoselėjo 18 nepriklausomybės metų. Juk tądien žmonės prie Seimo rūmų labiau už viską nekentė bedugnės, esančios tarp jų ir valdžios, todėl ir skandavo stebėtinai greitai arogancijos sinonimu tapusią Seimo pirmininko pavardę.
  Net jei Andrius Kubilius kartoja, jog vyriausybė nekeis savo kurso, net jei Vytautas Landsbergis vėl ir vėl ieško Rusijos įtakos, net jei Arūnas Valinskas sako, jog tūkstančius nusivylusių Lietuvos žmonių, jis iškeitė į pietus su Norvegijos parlamento vadovu, aš, vis dėlto, tikiuosi, jog pasąmonėje sausio 16-sios pamoką jie suprato.
  Nes jeigu nesuprato, nepasisekė ne tik jiems, bet ir mums visiems. Ten kur valdžią perima minia, demokratija baigiasi.

  • Anonimas

   Kad ne tiek daug atėjo. O akmenis svaidė dar mažiau. Kas gali klausytis keletos durnelių. Ir eiti kalbėtis nebuvo su kuo. Profsąjungos beje galėjo pasiūlymus teikti vyriausybei. Vyriausybė tiek mažai laiko dar dirba, kad nebūtų net spėjusi atsakyti(pagal viešojo administravimo įstatymą, terminas20 darbo dienų). Bet profsąjungoms labiau rūpi buvusią valdžią su LEO grąžinti.

 • Anonimas

  „leo ryto“ ir „prespublikos“ kasdien varoma propaganda akivaizdžiai kryptinga. Elgesys pilietiškumu nekvepia – keli tūkstančiai protestavusių ir pusantro šimto riaušininkų vadinami „tauta“, kurios veiksmai teisinami. Kitaip kaip tolesniu smurto skatinimu tai sunku pavadinti.

  švieži pvz. –
  „leo rytas“ – „Keturių vyriausybė pirėjo liepto galą“ „Psichoanalitikas Raimundas Milašiūnas įsitikinęs – riaušes išprovokavo premjero Andriaus Kubiliaus elgesys.“ Ir taip toliau.

  „prespublika“ šeštadienį („akistata su chaosu“) rašo aiškiai, kad paprastas žmogus suprastų: „…valdžia taškosi milijonais, keliasi algas, sodina į šiltas vieteles draugus, artimuosius giminaičius (beje dėl šio teiginio būtų įdomu išgirsti pavyzdžių)(…) Žmonės nebesusivaldė.“

  „Kylama prieš turgaviečių genocidą“) apie turgaus prekeiviams mirtimi grasančius naujos valdžios kasos aparatus – tik pabaigoj probėgšmiais užsiminta, kad jie bus privalomi tiktai prekiaujantiems maisto prekėmis.
  Apie tai, kad (kaip elementarus žurnalisto etikos kodeksas reikalauja) konfliktinėje situacijoje pakalbinti abi puses, nėra net kalbos. Kam to reikia? Tik ne maximos reklamomis „perkamai“ spaudai :)

 • Anonimas

  Valdzia niekada nenorejo ir nenores priimti istatymu,kurie ja varzo. Reikalavimai turi buti ne tik ekonominiai,bet ir politiniai.Turi buti iteisinta atsakomybe tiek valdininkams,tiek vyriausybei,tiek politikams uz tai ka daro ar ko nepadaro.Reikalavimai turi buti konstruktyvus. Jei stambus kapitalas su valdzia prisidirbo,tai tegu ir srebia,o ne nuskurdinta tauta. Reikia paimti pvz. LEO ,pakratyti ir atsiras pinigeliu.Pinigeliai yra tik reikia priversti musu isrinktus seimunus teisiskai juos paimt .Kubilius uz LEO balsavo,taip pat ir prezidentas Adamkus.Musu pinigeliai pas stambius verslininkus.Jie kartu su valdzia mus apiplese. Kol prichvatizavimo brudo (pardave mazesne verte,nei buvo reali,o skirtuma pasidalino) neisvalysim,tol tame brude visi ir smirsime.Valdziai paranku,kad tauta viska pamirstu.Niekas jau nekalba apie LEO,AMB,Rubikon,Alita,Mazeikiai,Banku savivale(Latviai prieme istatyma draudzianti antstoliams 3m parduoti is varzytiniu) ir kt. Dabar geras laikas atsiimti is vagiu,kas musu visu yra, O NE DAUZYTI LANGUS ! Reiktu priimti liustracijos istatyma del bendradarbiavimo su KGB.Taip pat neapsieisime be amnestijos ,prisipazinusiems dalyvavus korupcijoje,bet be teises prisipazinusiems dirbti valstybes tarnyboje.Dar reikia naikinti senaties termina stambiems nusikaltimams.Kitaip Lietuva neapsivalys.O kas neprisipazins,bus teisiamas anksciau ar veliau.Liaudis gali priversti tai padaryti.Toks apsivalymas tiesiog butinas,jei nenorim atsidurti prie suskilusios geldos,nes valdzia visada nori tapti cariene ar karaliene.Tai teiseti tautos egzistencijos ir gerbuvio reikalavimai. Čia tokio Gedimino komentarai.

 • Anonimas

  Stasys> baikir skleisti tas nesamones apie Latvija, kuri uždraudė parduoti NT iš varžytinių. Va taip ir sklinda visokie VBS gandai.
  Ir iš viso, kiek gi galima kopijuoti tą populistinį tekstą ir talpinti visuose portaluose.

 • – Che, che, che… Kaip sakoma, kas gi kitas pakels šuniui uodegą, jei ne pats :)
  – Mano „įžvalgas“ apie tai, kad riaušės buvo labai naudingos valdantiesiems ir todėl jų pageidaujamos, netiesiogiai patvirtina ir VSD: „Informaciją (apie galimas riaušes – BNS), be abejo, mes turėjome, ir bendradarbiavimas, mano ir policijos nuomone, buvo geras. Informacija mes keitėmės, ir, mano asmenine nuomone, informacija buvo pakankama, kad būtų priimti reikiami sprendimai“, – po Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžio žurnalistams sakė P.Malakauskas.
  – Bėda tik ta, kad jokie reikiami sprendimai, kad neįvyktų riaušės, priimti nebuvo. O buvo priimti tokie, kad jos neišvengiamai įvyktų.

 • Anonimas

  dar,prisimenant penktadienį…
  šiandien,mano geras pažystamas papasakojo,kaip buvo sulaikyti kai kuire jaunuoliai…

  Stovėjo su visais.Nieko nedarė.Pribėgo policininkas ir sulaikė.Įmetė mašinon.Atėmė visus dauktus(laikinai).

  Įvyko tesimo posedisper kurį paaiškėjo,jog policininkas viršijo savo kompetenciją,nes kitas policininkas paliudijo,jog šis jaunuolis nekėlė grėsmės,nes ramiai stovėjo su minia.
  Policininkas melagingai surašė protokolą/skundą/pasakojimą.

  Ką galima būtų „nuveikti“ su neteisėtu areštu?

  Ar taip galima elgtis/persistengti?Ir,ar nebuvo tik dėl statistikos „pririnkta“ žmonių?

 • Anonimas

  cia tiems ‘leo-ryto’ tikintiesiems, kurie tiki, kad penktadieni visa tauta isejo i musi su ju paciu isrinkta valdzia :)
  citata is C.Iskausko straipsnio ‘jedinstvo-2’ delfyje:
  ‘Bet principas tas pats. Liudininkams teko girdėti, kaip troleibuse link Seimo vienas vaikinukas rusiškai klausė kito: kokias „babkes“ už tai žadėjo? Anas linksmai spragtelėjo sau į pažiaunę ir nusijuokė: šito iki žemės graibymo užteks…’

  • Agentūra „jiedna babka spowedziala“ paraneša.

   • Anonimas

    sutinku, kad saltinis nepatikimas :) taciau nemanau, kad iskauskas pats sau susigalvotu tokias istorijas ir iterptu i savo staripsni. juk ir interneto komentaruose daug visokios informacijos, kuri lygiai taip pat gali buti ‘patikima’, taciau vis tiek zmones tuos komentarus pasiskaito ar net patys kartais paraso… o saip penktadieni, kai TV3 tiesiogiai diena rode trumpus reportazus is seimo aikstes, tai reporteris i eteri aiskiai pasake, kad daugelis riausininku yra rusakalbiai. ar situo irgi netiketi, nes “jiedna babka spowedziala”? :)

    • Ar rusakalbiai nėra tokie patys Lietuvos piliečiai?
     P.S.: tarp sulaikytųjų vien Lietuvos piliečiai.

     • Anonimas

      jei buvimas salies pilieciu automatiskai reikstu ir lojaluma tai saliai, tai butu puiku :) taciau gyvenime taip nera. nereikia klausti ar riausininkai yra LR pilieciai, reikia klausti, ar jie lojalus valstybei, kurios pilietybe (balsavimo teise) jie turi?
      labai daznai yra (zinau, nes pats su tuo susiduriu betarpiskai), kad rusiskai kalbantys zmones gyvena visiskai kitoje [rusijos] informacineje erdveje, kuri yra priesiska lietuvai ir jos nepriklausomybei. sie pilieciai moka lietuviu kalba, taciau save labiau identifikuoja su rusija [pilietybes prasme]. todel jiems, manau, lengviau yra dauzyti seimui langus, nei normaliam lietuviui, kuris pats ta seima gyne pries 18 metu ir dar 3 dienos pries riauses minejo sausio 13 sukakti…
      ar neturiu nieko pries rusus, kaip savo tautos atstovus, lietuvoje yra daug tautybiu, ir visi jie sugeba kartu gyventi ir dirbti. taciau jei jau esi lietuvos pilietis, tai buk malonus, dalyvauk lietuvos gyvenime, domekis jos, o ne kitu saliu aktualijomis, buk savo salies, kurios pilietis esi, patriotas.
      pas Artura radau nuoroda, kur tiesiogiai ivykiu dalyvis aprase ispudzius [su nuotraukomis]:
      ‘Tačiau neneigiu, kad man tai buvo gan gražu. Aišku suprantu, jog tai prie gero neprives ir kad dėl riaušių kalti imbecilai, tačiau visada (kaip ir rašiau anksčiau) man patinka žmonių nepakantumas, išreiškiamas riaušėmis. Aišku gaila, kad čia kovoja ne tikri lietuviai – daugiausia buvo rusų, daugybė rusiškų keiksmažodžių, rusiškos kalbos. Daugelis atėjo tikriausiai dėl to, kad ką nors padaužytų. Juk užtektų išdaužti vieną langą – ir valdžia suprastų, ką jūs norit pasakyti. Tačiau tokiems imbecilams to neužtenka – išdaužė trečdalį Seimo langų ir laimingi rėkavo. Sužeidė ne vieną fotografą, vienam sudaužė visą techniką. Gražu, bet logiškai ir protingai suvokiu, kad tai yra negerai.’

     • Anonimas

      dar viena trumpa istorija. teko bendrauti su vienu dar gana jaunu kolega [kai buvo sovietmetis, jam gal buvo keli metai], kuris yra puikus zmogus, puikus savo srities specialistas, ir jis yra rusas, nors nei as, nei kiti kolegos niekada to nesureiksminame. isisnekejome apie lietuviu religija – krepsini, toliau perejome prie patriotizmo, ir netycia uzejo kalba apie putina ir jo agresyvia politika kaimynu atzvilgiu. ir kai uzsimirses paklausiau, kad jeigu ka, jei karas, ar mes visi eitume ginti lietuvos… tai tas kolega aiskiai ir tiesiai pasake, kad jei karas su rusija, jis, kaip rusas, visada kariautu uz rusija – net ir pries lietuva… kalba ejo ne apie sporto varzybas, bet apie normalu kara, kur zusta zmones…
      man asmeniskai tapo labai nejauku – viskas butu normalu, jei tas kolega gyventu ir dirbtu rusijoje, taciau kai salia taves gyvenantis ir dirbantis aiskiai deklaruoja, kad karo atveju jis nukreiptu ginkla pries tave, tai tikrai nejauku… bent man… o jis juk normalus LR pilietis, toks kaip visi, kaip as ir kaip jus, skeptikai…

 • Anonimas

  Cia Arturas padare klaida straipsnyje. dabar jau aisku, kad nuostoliai nebe du milijonai, reikia viena nuli atimti:-) cia nera jokios samokslo teorijos, kuria kai kurie komentatoriai su paranoiku premjeru bando iteigti visuomenei. zmogus minioje elgesi visai kitaip nei vienumoje, ta reikia isiminti visiems laikams. ir tam reikia rengtis.

 • Anonimas

  Ir šmeižikiškai apkaltinti pareigūno,kuris neturi moralinės teisės meluoti apie įvykį,o buvo atvirkščiai.Pareigūnas viršijo savo kompetenciją.

  Žmogaus elgesys priklauso tik nuo jo noro ir pagarbos kitiems.
  Suprantama,kad veikia „bandos“ jausmas,bet ne visi į tą „bandą“ jungiasi.

 • Anonimas

  galu gale ismokite, cia komentuojantieji suvokti, kad toje minioje prie seimo buvo visokiu- ir girtu, ir durneliu „ant bajerio“ atejusiu ir taikiu zmoniu. todel nereikia pi..i proto, kad prie seimo protestavo tik girti rusai. didesnes homofobu skyles kaip lietuva dar neteko regeti. taciau nieko keisto kai mokytojai gauna 1400lt algos ar gi gali lietuvos pilietis mastyti placiai?

 • Anonimas

  gaila, pats ten nebuvau, bet zinau, kad jei buciau buves, tai ne i seima akmenis ar gniuztes buciau svaides, bet labiau tuos svaidytojus tramdes, kiek sveikata ir svoris :) leidzia…
  pats nesu susizavejes naujais mokesciais, nuo naujuju jie man padvigubejo, taciau pilnai blaiviai suvokiu, kad tokia yra 8 metu socdemu-exkonmistu valdymo pasekme, ir kad kubilius per menesi-kita stebuklu negali padaryti (kaip ir lietuvos suzlugdyti, kaip cia ne kai kurie verkia:)
  supraskite, kad daug svarbiau yra ne paciu mokesciu dydis, bet kad tautos tarnai, esantys valdzioje, tu mokesciu moketoju pinigu nevogtu, bet prasmingai (taupiai ir naudingai) naudotu tu paciu mokesciu moketoju labui. paziurekit i skandinavus – ten mokesciai ohoho kokie dideli, taciau kaip jie gyvena ir kazkodel savo parlamentams langu nedauzo. ir paziurekit, koks korupcijos lygis pas skandinavus… ar bandete kada nors duoti kysi svedu keliu policininkui?
  o dabar lietuva jau 18 metu nepriklausoma, bet energetika beveik 100% priklauso nuo putino nuotaikos, kai ekonomika kilo, nesukauptas joks finansu rezervas (tik savi laiku pamaloninti), mokslo, sveikatos sistemos vis ‘refornuojamos’, bet vis nesikeicia, korupcija taip paplito, kad jei bandai gyventi kitaip, atrodai kaip durnelis, nes darai ‘ne kaip visi’… ir tikrai kubilius per menesi to negalejo padaryti.
  todel ir beprasmiskas man atrodo seimo langu dauzymas, neisdauzius pries tai visu ex-komunistu bustines langu bei ‘vaiku-biciules’ maximos vitrinu… nes butent ten dabar sedi ir dar sedes per eile monopoliju musu mokesciu pinigeliai, kuriu siuo metu valstybeje butent ir pritruko…

 • Anonimas

  beje, ar ne simptomiskai dabar atrodo musu elitiniu-advokatu-milijonieriu uzsidegimas veltui ginti riausininkus teismuose? cia tie patys advokatai, kurie pirsto be tukstanciu nepajudina. gal tokie super-gynejai samdomi, kad koks vienas kitas riausininkas per netycia neissiduotu ir organizacines grandines neisduotu? :)

 • Anonimas

  Advokatai bando pateisinti ir „padėkoti“ už tai,kad jiems nebuvo pritaikyti nauji mokesčių tarifai :)

 • Anonimas

  Visi kalbame apie mūsų politikų išskirtinumą ir savivalę.
  Verta pažiūrėti į Čečėnijos prezidento- Kadyrovo kortežą,o ypač į filmuotą medžiagą- nustebsite.
  Mūsškiams, politikos „asams“/savanaudžiams/tvorininkams/margininkams/abonentams/AMB ir kt. veikėjams- toli „šviečia“.
  Aš buvau šokiruotas.

 • Anonimas

  pamiršau parašyti nuorodą:

  :)

  http://fishki.net/comment.php?id=46430

  Artūrai, ir Jums verta pažiūrėti.
  Va čia tai prezidentas. Turbūt galingesnis ir labiau saugomas nei JAV ar Rusijos prezidentai?

 • Anonimas

  Na, pasiskaičiau aš visus komentarus ir viena man idėja į galvą šovė: nuo šiol stengsiuosi pirkti TIK lietuviškus produktus…

 • Anonimas

  Idėjai pritariu ir pats stengiuosi taip aryti,kaip kitaip mes „išbrisime“ iš sunkmečio jei nepadėdami vienas kitam- solidarizuodamiesi.
  Suprantama,jog valstybės vadovams,įstatymiškai(EU), yra uždrausta skatinti vartoti tik savo gaminamą produkciją,bet…Mums neuždrausta skatinti,kad daugiau žmonių prie to prisidėtų ir apie tai kalbėti :)

 • Anonimas

  Koks vykdomas puolimas prieš profsąjungas per LTV.
  O ypač Kūrio…Kaip Kūris gali dirbti žurnalistu ir formuluoti klausimus? Jis juk teisininkas?

  Miliūtė ir Kūris neklauso kitos nuomonės.Turi savo tiesą,o kito tiesa- netiesa.
  Nesistebiu.
  „Gieda“ pagal Kubiliaus dūdelę ir taip buvo visada…

  Apsurdas.

 • Prisiminkite kokią laidelę buvo padariusi „Redakcija“ Kūčių išvakarėse (Bružo, apie naktinį Seimo darbą, su animacinių filmukų intarpais) ir palyginkite su šiandienine. Pasirodo, kad Kūris su Miliūte gali koreguoti savo poziciją, tai džiugina. Kas pradėjo domėtis šalies politiniu gyvenimu tik šiemet, tam įspūdis apie blogąją lietuvišką valdžią buvo suformuotas labai kryptingai. Nukentėjome visi – tiek tas gaidukas su raudona striuke, kuriam buvo šūvio nuplėštas galiukas piršto, kam sužeista ausis, ar pakaušis sužalotas, vienam kulka įstrigo į kelį, motina Ina turės papurtyti kišenę už savo paauglio išdaigas. Mokesčių mokėtojai turės susimokėti už išdaužytus Seimo langus ir nupirkti daugiau specialiųjų priemonių policininkams (spec. būrys turėjo tik 240 dujinių užtaisų vienetų, viešosios policijos pajėgose tik kas antras buvo su šalmu). Reikės visko žymiai daugiau.

 • Anonimas

  Žinote, vakar žiūrėjau „Redakciją“ kartu su tėčiu. Mano tėtis apskritai nežiūri LT kanalų, nes jis rusas (jam rusiški įdomiau, matyt). Bet kai jis vieną minutę pasiklausė Miliūtės, pasakė: man atrodo, ji nusiteikusi prieš jį (Kubilių). Nusiteikusi ji, nenusiteikusi – niekas neįrodys, bet jeigu toks įspūdis žmonėms kyla – čia jau ir prasideda nacionalinio transliuotojo problemos..

 • Pingback: Vasario 3 versus sausio 16: pamokos ir išvados | Artūras Račas()

 • sunius

  gaila, kad ponas Račas (kaip tik jis ir mėgsta visus vadinti ponais) kuo toliau, tuo labiau panašėja į bulvarinės spaudos atstovus o ne apie racionaliai mąstančius žurnalistus. Nusivažiavai, p. Račai. Labai gaila.. Tikrai labai nusivyliau tavim.

  • Suniau, pirmiausia, aš su tamsta kiaulių neganiau, todėl prašyčiau nesitujinti. Antra, gal galėtumėte pateikti racionaliai mąstančių žurnalistų pavyzdžių, trečia, jei nusivylėte, tai ir neskaitykite. Man bus labai gaila, bet gal kaip nors išgyvensiu.