Citata #67 Portalas ATN atrado naują įstatymą?…

Dienos klausimas naujienų portale ATN:
Ar pritariate siūlymui, kad paaugliai pagal įstatymą lytiškai galėtų santykiauti ne nuo 14, o nuo 16 metų? 
 
 
 
 

 

Įdomu, koks įstatymas dabar leidžia lytiškai santykiauti nuo 14 metų?

(5 balsų, vidurkis: 4,40 iš 5)
Loading...
 • jei neklystu, kažkada čia buvo atrasta kažkokia spragelė, pagal kurią taip išeina. Bet įstatymo raidė taip nesako.

 • Anonimas

  Remiantis Baudžiamuoju kodeksu laikoma, kad asmuo nuo 14 metų gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti.

 • Ačiū, Džina, už patikslinimą. O gal galima ir straipsnį?

 • Anonimas

  Džina, matyt, turi omenyje BK 151(1) straipsnį: 1. Tas, kas lytiškai santykiavo ar kitaip tenkino lytinę aistrą su nepilnamečiu asmeniu pasiūlęs, pažadėjęs suteikti ar suteikęs jam už tai pinigų ar kitokios formos atlygį, jeigu nebuvo išžaginimo, seksualinio prievartavimo ar privertimo lytiškai santykiauti požymių. O jeigu nieko nepažadėjęs???

 • Anonimas
 • Anonimas

  Visas BK XXI skyrius (143-153 str.)iš esmės skirtas atsakomybei dėl lytiniu nusikaltimu prieš skriaudą patyrusio asmens valią. Tik 153 str. nustato baudžiamąją atsakomybę už mažamečio asmens tvirkinimą. („Tas, kas atliko mažamečio asmens tvirkinimo veiksmus, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų“). Mažamečiu pagal baudžiamosios teisės teoriją laikomas asmuo iki 14 metų. Taigi vyresni nei 14 metų asmenys tiesiog gali duoti sutikimą lytiškai santykiauti ir tokie santykiai nelaikomi nusikaltimu.
  Tokia ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato išvada nutarime nr.49. Citata iš teksto: „Ly­ti­nis san­ty­kia­vi­mas ar ki­toks ly­ti­nės aist­ros ten­ki­ni­mas abi­pu­siu su­ti­ki­mu, jei tai da­ran­tiems as­me­nims yra su­ėję 14 me­tų, nė­ra nu­si­kal­ti­mas. Ta­čiau jei nu­ken­tė­ju­sy­sis dėl psi­chi­nės li­gos, so­cia­li­nės bran­dos ar pro­ti­nio vys­ty­mo­si at­si­li­ki­mo ne­su­vo­kia ar­ba ne vi­sai su­vo­kia su juo at­lie­ka­mų veiks­mų po­bū­džio ar es­mės, pa­da­ry­ta vei­ka ver­ti­na­ma ar ga­li bū­ti ver­tin­ti­na kaip pa­da­ry­ta prieš nu­ken­tė­ju­sio­jo va­lią. Jei nu­ken­tė­ju­sia­jam nė­ra su­ėję 14 me­tų, teis­mas tu­ri įver­tin­ti to as­mens psi­chi­nę ir so­cia­li­nę bran­dą ir tik ta­da pa­da­ry­ti iš­va­dą, ar su­ti­ki­mas yra są­mo­nin­gas ir duo­tas su­vo­kiant su juo da­ro­mų veiks­mų po­bū­dį ir es­mę. Prie­šin­gu at­ve­ju, net ir esant for­ma­liam as­mens su­ti­ki­mui, vei­ka ver­ti­na­ma kaip pa­da­ry­ta prieš nu­ken­tė­ju­sio­jo va­lią“.

  Visas LATS nutarimo tekstas: http://www.lat.lt/3_nutartys/senos/nutartis.aspx?id=28527

 • Laba diena. Norėčiau prašyti Jūsų leidimo publikuoti straipsnius iš http://www.racas.lt Alytaus apskrities portale http://www.alytausgidas.lt manau, kad Jūsų opastebėjimai turi pasiekti kuo didesnę auditoriją.

 • Mielas Ramūnai, šiaip tai adresas yra http://racas.lt. Bet leidimas duotas:) Žinoma, su nuoroda į šaltinį.