Citata #422: E.Zingeris pageidauja, kad radikalų cirkuliavimas būtų pastebėtas

Seimo narys E.Zingeris Lietuvos radijo žinioms pasakoja vizito į Vokietijos parlamentą įspūdžius ir atskleidžia Lietuvos Seimo pageidavimus ir požiūrį į laisvą žmonių judėjimą

Atkreipėme visiškai aiškų dėmesį, kad mes nepageidautumėme, jog vokiečių radikalai marširuotų kovo 11 dieną kartu su Lietuvos radikalais ir paprašėme Vokietijos oficialiai, kartu su mumis imtis priemonių, kad šis žmonių, kurie skleidžia neapykantą, cirkuliavimas būtų pastebėtas teisėsaugos institucijų, jeigu tai peržengia įstatymų rėmus.

… Įdomu, ko dar E.Zingeris nepageidautų ir kokioms valstybėms jis tuos pageidavimus dėstė?

O šiaip, jei gerai pamenu, Kovo 11-osios eitynės buvo teisėtos ir už neapykantos skleidimą niekas nebuvo nubaustas. Nors man asmeniškai tos eitynės ir jose skambėje šūkiai nelabai patiko.

(4 balsų, vidurkis: 4,00 iš 5)
Loading...
 • znakorius

  Aš tai E.Zingerį priskirčiau ne prie Lietuvos visuomenės daugumai dirbančių asmenų.
  Pastebėtina, kad visi, balsuojantys už konservkrikdeminius, leidžia zingeriams tuo, kas yra neabejotinai kenksminga Lietuvai, užsiiminėti.
  Kas kita, kad iki šiol valdžioje dar nebuvo tokių, kurie dirbtų visuomenės daugumai.

 • Sejanus

  Esantys valdžioje, idealiu geriausiu atveju, dirba tiem kas už juos balsavo. Lietuvos dauguma neateina į rinkimus, tai nėra prasmės jiems ir dirbti. Paprasta kaip du kart du. Nors turint omenyje lietuvių politinį išprusimą, turbūt reikėtų sakyt sudėtinga kaip du kart du.

 • Fredis*

  Visi politologai taip sako, kaip ‘Sejanus’ parašė: partijos turi atstovauti tam tikrą visuomenės grupę, kuri juos išrinko į valdžią. TS-LKD ypatybė yra ta, kad dirba ir už socialdemokratus, t.y. atstovauja plačiuosius visuomenės sluoksnius – liaudį.

 • doktor barmental

  „nelabai patiko“ – tai jau progresas, Arturai.

 • m.

  as tai kovo 11 d. džiaugsiuosi laisva valstybe toje eisenoje kurią Kovo 11 dieną organizuoja Žmogaus teisių stebėjimo institutas ir Lygių galimybių plėtros centras. Renginys vyks 16 val., Gedimino prospektu nuo Nepriklausomybės (prie Seimo) iki V.Kudirkos aikštės. Taikiai.

  • znakorius

   m.
   Ten susirinks tie, kurie propaguoja šūkį – nužudyk valstybę savyje.
   Kitaip sakant – Lietuvos priešai.

 • Bobutė

  Paskaičius ir pasiklausius p. E. Zingerio postringavimų, kilo noras pašmaikštauti…
  Tačiau pagalvojus, kad tai ne paprastas Seimo narys, o LRS Užsienio reikalų komiteto pirmininkas, pasidarė liūdna, prapuolė noras juokauti…

  • znakorius

   Bijote žydomasonų (nuo rusiško žodžio žydas, kuris reiškia blogą žmogų; nemaišyti su judėjais ir jehudimais)? :)

   • Bobutė

    Mano komentare įžvelgėte baimę?
    Keista… Atrodo parašiau aiškiai – „… pasidarė liūdna…“

    P.S. Beje, o kas yra tie „žydomasonai“?

    • znakorius

     Parašyta – blogiečių gaujos.

  • Valentinas

   Prapuolęs Bobutės noras „juokauti“ yra geriausia dovana ne tik valentinams bet ir visiems Račo blogo skaitytojams. Gaila, kad vasario 14 tik vieną kartą per metus.

 • nerijus

  Partija iš esmės atsiranda kaip visuomenės interesų atstovė. Ilgainiui partijos vadovybė tampa partijos narių interesų atstove, o paskui partijos lyderis ima atstovauti partijos vadovybės interesams. Negi dar neaišku, kad partijos atstovauja sau ir save, o ne daugumos LR piliečių nuomonę?..

  http://www.vrk.lt/2008_seimo_rinkimai/output_lt/rezultatai_daugiamand_apygardose/rezultatai_daugiamand_apygardose1turas.html

  Primenu, kad TS- LKD gavo tik 19,72 proc. balsų iš rinkimų teisę turinčių piliečių – 2696090. Gavo 18 mandatų Seime už šį pasiekimą.
  Tad, geriausiu atveju, jie atstovauja TIK 19122* 18= 344196 rinkėjui. Tad, tai tik penktadalio nuomonė sutampa su TS- LKD nuomone.

  LRK
  I SKIRSNIS
  LIETUVOS VALSTYBĖ

  2 straipsnis
  Lietuvos valstybę kuria Tauta. Suverenitetas priklauso Tautai.

  3 straipsnis
  Niekas negali varžyti ar riboti Tautos suvereniteto, savintis visai Tautai priklausančių suverenių galių.
  Tauta ir kiekvienas pilietis turi teisę priešintis bet kam, kas prievarta kėsinasi į Lietuvos valstybės nepriklausomybę, teritorijos vientisumą, konstitucinę santvarką.

  4 straipsnis
  Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.

  8 straipsnis
  Valstybinės valdžios ar jos institucijos užgrobimas smurtu laikomi antikonstituciniais veiksmais, yra neteisėti ir negalioja.

  Smurtas – tai fizinės ar emocinės kančios, sužalojimas, panaudojant jėgą, turint tikslą ką nors fiziškai ar psichologiškai paveiki, prievartinis asmens laisvės suvaržymas, stipriai įtakojantis normalią egzistenciją.

  28 straipsnis
  Įgyvendindamas savo teises ir naudodamasis savo laisvėmis, žmogus privalo laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir laisvių.

  29 straipsnis
  Įstatymui, teismui ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygūs.
  Žmogaus teisių negalima varžyti ir teikti jam privilegijų dėl jo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu.

  • znakorius

   Dabartinė tvarka yra tokia: balsuok už ką nori, o laimės piniguočiai (kitaip žulikai) per savo sponsoriautus atstovus, kurie dirbs, aišku, savo sponsoriams, o ne visuomenės daugumai.

 • Rytis I

  Zingeris kalba: „Mes iškėlėme klausimą, kaip per buvusias Kovo 11-osios eitynes galėjo atsirasti vokiškai kalbantis radikalų atstovas“. Apie kokį atsipr.. „cirkuliavimą“ eitų kalba, jei kolkas buvo pastebėtas tik vienas (ir dar kalbantis vokiškai!) radikalas? O gal jis iš Rusijos, kas tada?

  • znakorius

   Kviesti jį buvo klaida, kaukolės, kryžiai ir pan. nesąmonės – klaida, bet pačios eitynės, kaip atsvara kosmopolitų nuolatiniam Lietuvos presingavimui, yra pilietiška, reikalinga ir netgi būtina.
   Taigi zingeriai – kosmopolitų pusėje?

   • Valentinas

    Nėra nieko labiau atitinkančio Lietuvos interesus nei kosmopolitizmas. Ačiū Zingeriui už buvimą sąžiningu politiku.

    • znakorius

     Įdomiai išsireiškėte.
     Tik ar sugebėtumėte pagrįsti savo teiginį? :)

     • Valentinas

      Gal geriau galėtumėte išdėstyti kaip suprantate „kosmopolitizmą“ ir kuo jums užkliuvo „kosmopolitai“?

     • znakorius

      Gal, pone gudruoli, pirma paaiškinkite savo teiginį, o po to jau bus mano eilė.

     • Valentinas

      Aiškinu – kosmopolitizmas yra gerai, o nacionalizmas yra blogai. Kosmopolitai daugumoje yra padorūs ir geri žmonės, nacionalistai dažniausiai arba idtiotai, arba debilai.

     • znakorius

      Prie ko čia nacionalistai?
      Kuo kosmopolitizmas yra gerai (Lietuvai), kaip teigėte?

     • romas

      Perspaudei, Valentinai. Jei nacionalizmas taip jau blogai, tai ką mes švęsim poryt ir kovo 11? Kad idiotai ir debilai nepriklausomybės ir nepriklausomybės atstatymo aktus pasirašė?
      Bet znakoriui nepritariu taip pat. Šventės niekam nėra ir neturi būti atsvara. Jei bus ieškoma konfrontacijos ar priešų šventą dieną, tiesiog bus šventė daugeliui bendrapiliečių sugadinta.

     • znakorius

      Romai,
      tu kuris romas :) – iš Kirtimų ar lietuviškas? :)
      Jei iš Kirtimų, tada suprantama, bet jei lietuviškas, tai turėtum suprasti, kad nors kartą metuose turi būti Lietuvos priešams pasakyta: gana!

     • znakorius

      Apie žodį nacionalizmas.
      Jau seniai šis žodis pažymi smurtingumą, todėl lietuviams derėtų vartoti savo žodį – tautiškumas ir su atitinkamu turiniu.

     • romas

      znakoriau, aš priešų aplink save nematau. O jei tamsta matot, tai kovokit su jais kiekvieną dieną. Kam reikėjo laukti valstybinių švenčių?

     • znakorius

      Apie kosmopolitizmą.

      „kosmopolitizmas – priešinga patriotizmui ideologija, skelbianti tėvyne visą pasaulį, atmetanti nacionalines tradicijas ir nacionalinę kultūrą“
      http://www.zodynas.lt/terminu-zodynas/k/kosmopolitizmas

      Taigi kosmopolitams Lietuva kaip tokia, lietuvių tauta kaip tokia ir t.t., ir pan. nėra vertybės (jų, kaip seniau sakydavo, адрес – не дом, и не улица, их адрес – Советский Союз, o dabar – visas pasaulis arba ten kur tuo momentu jiems yra naudingiau) todėl jie mums niekaip negali būti teigiami herojai.

     • Auksinis kardas

      „Jei nacionalizmas taip jau blogai, tai ką mes švęsim poryt ir kovo 11? Kad idiotai ir debilai nepriklausomybės ir nepriklausomybės atstatymo aktus pasirašė?“

      Verta pagalvoti ties tokiu klausimu. Kaip tas pats tautiškumo įtvirtinimo motyvas gali būti ir išsigelbėjimu, ir pragaištimi. Atstatyti valstybingumą – tai teigti „mes irgi turėsime savo namus“. Ir štai – vis pasikartojantis stebuklas, turime. Tačiau kai šių namų gatvėmis marširuoja karintais motyvais „išsipuošę“ „grynieji-teisingiausieji“… Kai perkreiptom gerklėm skanduoja „raus, čia tik mūsų namai!“…

      Tipo, negalėtume būti geriausi lietuviai, nebūdami susimyžę dėl savo atvirumo pasauliui? Kadaise tas geležines uždangas dantimis graužėme, o dabar, nugriovę, ėmėme ir prapuolėme?

     • znakorius

      Romai,
      kalba eina apie kosmopolitų vykdomą nuolatinį Lietuvos presingavimą.
      Pvz., neretai yra stengiamasi įteigti, kad homoseksualumas turi būti visuomenėje priimtas kaip norma.
      Ar jūs tam pritariate?
      Arba.
      ES ne tik, kad Lietuvą apmovė, apkvailinę dėl AE uždarymo, bet dar ir nori mus priversti visame kame šokti pagal jų dūdelę.
      Ar jūs tam pritariate?
      Ar jūs pritariate tam, kad Lietuvai primestų, nežiūrint lietuvių kalbos ypatumų, kitose šalyse priimtas pavardžių, vardų rašymo taisykles?
      Ir t.t., ir pan.
      Ar ir dabar jūs nieko neigiamo neįžiūrite?
      Gal tikrai jūs iš Kirtimų? :)

     • znakorius

      Auksiniam kardui.
      Pavėlavote su smerkimais – jau buvo pasakyta, kad visa ta butaforija yra nereikalinga.

     • romas

      Karde, nieko mes naujo ir ypatingo nepadarėm. Gyvenam kaip ir visas pasaulis valstybėje. Visiškai laisvais individais nebuvome ir niekad nebūsim, nes esam bandos gyvūnai, todėl reiks visą laiką sugalvoti, pagal kokį principą susigrupuoti, kad dirbtume kartu ir gintume savo išteklius. Be idėjos žmonės gali jungtis tik į smulkias grupes, kur vienas kitą pažįsta asmeniškai, todėl visą laiką didesniam žmonių susijungimui keliamos idėjos. Marksistų buvo sugalvota klasių teorija, kaip alternatyva nacionalizmui. Atseit visi pasaulio dirbantieji susivienys, panaikins sienas ir pasidalins viską po lygiai. Matom, kad nesigavo. Dabar turim turėti mintį link kur einam. Negalima tik atimti buvimo kartu idėją ir vietoj jos jokios neduoti. Ne visus miglota ateitis tenkina.

     • Auksinis kardas

      Kieno pasakyta? Kur pavėlavau? Aš sakau, mes matėme kas tokie labiausiai raunasi marširuoti, sopuliaudami už visus labiausiai, gyvi kankiniai. Butaforijos nebuvimas nepakeis ir nepridengs perlenktos, trumpasmegenės esmės, kuri nuo valstybingumo šlovinimo nutolusi šviesmečiais.

     • znakorius

      Oi, karde karde – ar pats užaugai nei karto neapsisnarglėjęs (ir pan.)?
      Tas pats yra ir su tais vaikais.
      Tuo labiau, manau, kad jie po 2008m., M.Kundroto vadovaujami, visai tvarkingai ir niekam neužkliūdami sugebėdavo praeiti.
      Praeitais metais buvo kitas tvarkdarys – Čekutis, tai sumanė (matyt) žmogelis kažką sukurti, bet, kad nieko daugiau už niekam nereikalingą erzelį padaryti nepavyko.
      Manau, kad šiemet bus iš pernykščių klaidų pasimokęs.

     • Auksinis kardas

      romai, bet juk idėja akivaizdi – laiminga ir soti bendruomenė valstybėje, kuri leido tai pasiekti tokiu būdu, kokiu būtent žmonės toje valstybėje ir norėjo.

      Esminis dalykas yra tas, kad nepaisant pagrindinės nešančiosios tautos su savomis galiomis, visuomet buvo ir bus supanti ir galbūt laiminga čia būdama įvairiatautė mažuma. Šitie pašlemėkai kėsinasi į pastarąją aplinkybę, iš jos tyčiojasi, neva mobilizuoja priešintis, bene grasina. Neišsivysčiusios šiukšlės vaidina gyvenimą.

     • romas

      Karde, ir man nepatinka kraštutinumai, bet manau, kad vien tik pasakyti, kad jie marginalai neužtenka. Reikia žmones šviesti. Nepakeitus smegenų turinio, nieko nesigaus. Stebuklų juk nebūna.

     • znakorius

      Karde,
      esi senas (nesakau nukvakęs :) ), bet kažkodėl skubi su vertinimais.
      Visų pirma Lietuvoje gyvena tik viena tauta – lietuvių, o visi kiti yra arba išeiviai iš kitų tautų (nes tautos yra tik tam tikrų teritorijų bendrijos, o į kitą teritoriją patekęs žmogus prisitaiko prie vietinės tvarkos ir per laik integruojasi, dėl ko jau kitos kartos, pvz., net nebemoka lietuviškai) , per laiką, per kartas sulietuvėsiantys, arba tokie, kurie keliauja po pasaulį, niekur nesiintegruodami ir vis ieškodami savo eldoradų.
      Kur tu radai eisenose, kad kas iš ko tyčiotųsi, grasintų kam tai?
      Keiksmažodį irgi pasiimk sau ir džiaukis.

     • Andrius

      …znakoriau…Turbūt tave nuliūdinsiu, bet turiu tau atskleisti, kad Lietuva jau seniai nebėra tautinė valstybė… Ir ačiū Dievui, juolab, kad tokių valstybių, turbūt, jau nebelikę žemėje. Lietuva yra valstybė visų joje gyvenančių piliečių… O lietuvaičiai yra tik šios valstybės etninė dauguma…bet tai visai nereiškia, kad mes, lietuviai, privalome turėti kažkokių teisinių pranašumų prieš nelietuvius mūsų valstybės piliečius…

     • znakorius

      Andriau,
      tu vėl čia stumi kažkokią kosmopolitinę propagandą:
      1. iš kur tu ištraukei, kad kas tai būtų sakęs, kad Lietuva – ne lietuvių gyvenama?
      Tuo labiau, kad piliečio vardas irgi yra lietuvis. Tas pilietis, kuris jei dar nesulietuvėjęs, tai per laiką sulietuvės;
      2. iš kur tu ištraukei, kad kas tai nori čia, iš komentatorių, teigti apie kažkokius kieno tai pranašumus?

      Duosiu patarimą :), kokį davė Peškovo (tur būt žinai – M.Gorkio) senelė savo anūkui:
      neskaityk knygų (tau patariu – rusiškų :) ) iki galo, bo išdurnėsi! :)

    • Andrius

     …znakoriau, gerbiamasis… Nerašiau, kad „Lietuva negyvenama lietuvių“… rašiau, kad Lietuva nėra TIK lietuvių tautybės žmonių valstybė – nejau tikrai neįžvelgi skirtumo ? :)… Ir jei jau užsiminei apie ateitį, tai apgailestauju turėdamas tamstą nuvilti – šį kartą Valentinas teisus- deja (ar ne deja), bet kosmopolitizmas ir yra ta tolima ateitis :)… Čia panašiai, kaip kad tu kažkuomet gimei Bezdonyse ( ar tamstos Tėvai), o dabar esi „iš pašaknų vilnietis“… Ir tai nėra blogai – kaip teigia istorikai – visi mes, šioj žemėj, kilę iš vienos tautos Afrikos žemyne… Taigi viena tauta kažkuomet ir vėl tapsime…

     • znakorius

      Andriau,
      dėl Bezdonių ir Vilniaus – tai tu čia apie save.
      O tai, kad ar lietuviai, gimę tautiečiais, ar lietuviai, tapsiantys tautiečiais, gyvena Lietuvoje, tai tikrai skirtumo nėra.
      Nebent jūs koks nors ten „rasistas, ksenofobas“ ir pan.? :)

    • Auksinis kardas

     Jaunas ir žvalus znakoriau, gal tamstai būtų matytas toks „juden raus“? Pasaulio neįžiūri, o bandai užburti visus aplinkui.

     romai, aš nematau geresnio vaisto tokiems paklydėliams, kaip šalti dušai apie tai, ką jie iš tikro palieka po savęs, ką jie iš tikro reiškia visame kontekste. Jei manote, kad švelnūs žodeliai veikia – pasižiūrėkit į šitą hiperaktyvų znakorių, jam ar taip, ar anaip – žirniai į sieną.

     • romas

      Znakoriaus gal jau niekas ir nebepakeis, bet jaunimas yra lankstesnis. Reikia tik gerų minčių. Manau, kad vienos alternatyvos – kosmopolitizmo nepakanka. Šioje idėjoje daug falšo, kurį žmonės jaučia, kaip ir atveju su komunizmo statyba, todėl daugelio ir neįtikina.

     • znakorius

      Karde,
      ką reiškia pora atsitiktinių žodžių?
      Nieko.
      Štai gerb. V.Romanovas, Žalgirio gelbėtojas, eteryje irgi nusikeikė ir ką?
      Žemė sugriuvo?
      Nieko neatsitiko – paspygavo purvasklaidininkai, paspygavo ir nustojo – šunes loja, bet karavanas (=eisena) ėina kaip ėjęs.
      O jūs jau politiką darote.
      Ar tik nebūsite iš tų, kurie gyvena n metų Lietuvoje, bet vis (kažkodėl) trokšta, kad čia būtų kita, ne lietuviška, tvarka?

     • znakorius

      Romai,
      va todėl tie, kurie seniai yra susitupėję, ir neleidžia Lietuvai išeiti iš vėžių, nes jaunimą, kaip pats paminėjote, pastumti į blogį yra visai nesunku.
      Tai pastebėjo dar K.Donelaitis, parašęs taip:
      – vaikai, – rėkdavo tėvs girts ant demblio išsitiesęs. – Šiukštu jums naujus niekus pramanyti. Gyvenkit taip kaip jūsų tėvai gyveno ir jus gyvent išmokino!

      Lietuva ir lietuviai todėl išgyveno tūkstantmečius, kad laikėsi savo tūkstantmečiais susiklosčiusios moralės (elgesio taisyklių):
      http://www.youtube.com/watch?v=gzKS9Bb8SZc

      Taip, kad ne išsidirbinėjimus dera diegti Lietuvoje, o steigti gamybas, ko dėka atsirastų čia darbo vietos ir nereikėtų jaunimui bėgti iš Lietuvos dėl duonos kąsnio.
      Dabar, gi, Lietuvą, kaip ir kiekvieną nusilpusį organizmą, puola visokio plauko parazitai – tam ir yra kovo 11 – sios eisena, kad juos laiks nuo laiko atpurtyti.
      Žinoma, nereikia jais visus metus apsileisti.

   • Rytis I

    Šiaip niekaip nesuprantu, bet pora pastraipų iš politiko kalbos supratau ir taip: jūs čia atsargiai, nes štai turėtumėte pasimokyti, pavyzdžiui, iš vokiečių klusnumo:
    „Mes galėtume pasimokyti iš jų, mūsų laikraščiai, mūsų agentūros, mūsų rašytojai, mūsų menininkai, jų aktyvumo, jų antinacinio aktyvumo, jų antirasistinio požiūrio ne vien valdžios sferoje, bet intelektualios visuomenės sferoje. Vokiečių intelektualioji visuomenė ugningai, paimt laikraščius į rankas, reaguoja į nacių ir neonacių radikalių jėgų pasireiškimus. Tos ugningos reakcijos, vieningo mūsų spaudos, menininkų pasipriešinimo rasizmui, visų Lietuvos kūrybinių pajėgų atsako mes neturime“, – kalbėjo E.Zingeris.

    • znakorius

     Jei visa ta kalba E.Zingerio, tai čia jis aiškiai nusišnekėjo – kur jis randa Lietuvoje „rasizmą, nacizmą, nacių ir neonacių pasireiškimus“?
     Akivaizdu, kad jis dirba prieš Lietuvą, Lietuvos tikrovei užpiešdamas tai ko čia nėra.

    • znakorius

     Iš tos nuorodos gabalėlis:
     Kelerius pastaruosius metus kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, Vilniaus centre vyko eitynės, kurių priešakyje, skanduodami „Lietuva-lietuviams“, žygiavo skustagalviai.
     2008 metais vykusios eitynės sulaukė didžiulio žiniasklaidos, o vėliau ir teisėsaugos institucijų dėmesio, nes eitynių miesto centre dalyviai tąkart, be kita ko, nešė ir svastikomis bei kaukole išpaišytą vėliavą, skandavo įvairius nacionalistinius, antisemitinius šūkius.

     Nagi, juokų prirašyta:
     1. kuo blogas šūkis Lietuva lietuviams?
     Niekuo, nes Lietuvos piliečio vardas yra lietuvis;
     2. kokie ten 2008m. buvo nacionalistiniai šūkiai?
     Tokių nebuvo;
     3. kokie ten buvo antisemitiniai šūkiai?
     Tokių nebuvo (žydų tautybės nėra, izraelitai save vadina ne žydais, o jehudimais).

     • Rytis I

      Pamiršot, – 4. Svastiką yr senobės lietuvių vienas svarbiausių simbolių..

     • znakorius

      Svastika yra arijų simbolis, bet, kad ten tokios nei karto nebuvo.
      Pasikartosiu: visa ta butaforija yra tikrai nereikalinga.
      Esmė tos eisenos yra visai kita.

     • Rytis I

      Paklausčiau kur gi ta esmė, bet o gal jau tiek to. Butaforija mūsų dar laukia :) Kaip kažkas teisingai pastebėjo – istorija du kartus kartojasi – pirmąsyk tragedija o antrąsyk – farsu. Šedžiau, pirmyn!.. Ir kas gyvas, labanakt:/

     • znakorius

      Ryti I,
      pavėlavai su klausimu – jau buvo atsakyta, kad eisenos esmė yra atsakas į nuolatinį kosmopolitų vykdomą Lietuvos presingavimą.

     • Andrius

      …znakoriau…debilų-skinhedų esmė yra – „sperma muša į smegenis -norisi kam nors išmalti snūkį“… Maskuojant savo debilumą, reikia rasti savo nesveikiems norams pateisinimą – „mušk kitokius – gelbėk Tėvynę“ – tam puikiausiai tinka…

     • znakorius

      Andriau,
      ir daug rasi primuštų per kovo 11 – osios eisenas? :)
      Nei vieno.
      Todėl nešnekėk bele ko kas tik ant seilės kaip kokiam jedinstvenikui užeina.

    • znakorius

     Aha :) ir kur įrodymai to „neonacių pasireiškimo, neapykantos kurstymo ir pan.“?
     Kada pateiksite? :)

     • znakorius

      Feministei.

     • Auksinis kardas

      Patys pateikė, znakoriau vadinamasis – sukarintais motyvais apsirengus kriokti, kad Lietuva – lietuviams yra būtent tas neapykantos kurstymas.

      O jei nesu tokių klounų aprobuotas „grynas lietuvis“? O jeigu šventėms pasikviečiau žydą ar Lenkijos prezidentą? O jeigu savo verslą Lietuvoje nutarė bandyti etiopė, kambodžietė ar karaimas valgidina kibinais? Apsičiurkši, tamsta, uodegą sukinėdamas.

     • znakorius

      Karde,
      vis kartoji seną dainelę, kad žodis lietuvis – tik tautietis.
      Laikas tau atsiplėšti nuo senų stereotipų – žodžiu lietuvis jau seniai yra vadinamas ir LR pilietis (apie tai čia daug ir išsamiai buvo rašyta).
      Išsigalvoji ir dar koliojies – kitaip nebemokat?

     • Auksinis kardas

      Stovi žydas eisenos šalikelėje, už galvos susigriebęs – „kaip taip gali būti ES valstybėje?“, o berniukas čia vis savo pasakas seka.

      Lietuvis yra tautybė, su kuria nesitapatina čia gyvenantis žydas anei karaimas, anei rusas, anei čigonas, anei lenkas – jie turi savo tautinį tapatumą, šnekoriau.

     • romas

      Taip yra todėl, kad mums visiems būdingas rytietiškas (etnolingvistinis) nacionalizmas. Dalis kaltės dėl tokios padėties tenka lietuvių ultranacionalistams.
      KT, beje, tautos sąvoką panašiai aiškina kaip znakorius paskutiniam komentare.

     • Fredis*

      Svarbus M.Adomėno tekstas delfyje, tik pora citatų:
      „Neužtenka vien “būti” lietuviu, reikia dar ir elgtis bei gyventi taip, kaip įpareigoja patriotizmas“.
      “Ką paveldėjai iš savo tėvų, užsidirbk, kad tai turėtum”.
      Galima nepaprastai plačią diskusiją ties jomis išvystyti, kad ir paėmus labai siaurą sritį: ką mes paveldėjome, o paveldėjome labai skirtingą turinį, ir ką perduosime paveldėti savo vaikams tautiško turinio prasme.

     • znakorius

      Stovi žydas, pasakas seka, o tu, Karde, – žmogus metuose, ėmei jau ir patikėjai. :)

     • Rytis I

      Jei teisybė tai, kad Lietuvoje gyvenantis žydas, baltarusis, lenkas ar gruzinas vadinamas lietuviu ir tai yra tik pilietybė (atvirkščias Rimšaitės atvejis?), tai šūkaliojimas eitynėse „Lietuva – lietuviams“ pagal prasmę tapatus „Lietuva – Lietuvos piliečiams“, kas yra nieko nereiškiantis teiginys. Todėl galima įtarti, jog sugalvoti tai galėjo tik kažkokie nevispročiai peršalusiomis makaulėmis, kuriems svarbu ką nors pašūkauti, panašiai ir net stipriau gal skambėtų net sakykim „taip!!!“, arba koks „mes už!!!“. Keista, jog tokiems pašūkavimams be paaiškinamos priežasties pataikauja savivaldybė, tuo pačiu drausdama mitinguoti ir ignoruodama kitaip mąstantančius, tuom beje paneigdama jų konstitucines teises. Beje, panašiai skamba ir „Rusija – rusams“, su kuriais karštai broliausjasi mūsų šlapimpročiai. Tiesa, o Rusjią čia greičiausia suprantama carinės imperijos teritorijose?
      Visdėlto gali būti, kad „lietuvis“ nėra joks pilietybės pavadinimas. Tada tai yra tipinė nacikų bukumo demonstracija. Galimai eitynėse yra ir patriotų, katrie daro svarbius švietėjiškus darbus (susitikimai su partizanais, istorinių vietų lankymas etc), bet vadovai visada turėtų prisiminti tą ribą tarp tautinės idėjos plėtojimo ir neapykantos „kitiems“, „svetimiems“ – už kurios tik istorijos daug sykių papildytas šiukšlynas.
      Štai kaip tai vykdavo anksčiau, kai jokių „Lietuva-lietuviams“ kažkodėl nereikėjo ir gražios eisenos, sakykim, nuo 2.40:

     • znakorius

      Ryti I,
      kadangi Lietuvos piliečio bendrinis vardas yra lietuvis, tai ir šūkis Lietuva lietuviams! turi prasmę, nes gina komandos, kuri vadinasi Lietuva, narių interesus.
      O nuorodą įdėjai apie prieškario valdžios organizuotus paradus, kada čia yra tik entuziastų renginys, kuris yra organizuojamas, kaip minėta, specialiam tikslui – parodyti nors kokį pasipriešinimą kosmopolitiniam blogiui.

     • Auksinis kardas

      Būtent, Ryti I, vyksta elementari manipuliacija valkiojant sąvokas tauta-tautybė, dalinant kortas taip, kaip parankiau dalintojui. Pašūkauji gatvėje, kad Lietuva – lietuviams, paskui rašinėji Internete, kad sukarinti atributai, jėgos demonstravimo formos – klaida, o lietuviai – tai labai draugiškai visi-visi, kas tik pasitaiko po saule.

      Iš kur berniukui tiek drąsos mulkinti? Iš kur tas neraliuotas įžūlumas? Iš laisvės, kurios per daug ir ne vietoje, savosios vietos žinojimo stokos, ir trūkumo pagarbos ne vien jos vaizde, bet esmėje. Taigi, laisvė gali nuodyti organizmus.

      romai, mūsų K išreiškia valstybingumo teigimą per tradicinį, originalų valstybingumo, įsteigto tam tikros tautos valia, raktą. Prasmė pakankamai teisinga, tik kartu daromi ir aiškūs, įsakmūs teiginiai apie tai, kad kitokia tautybė anaiptol nėra pagrindas bet kokiems nušalinimams. Tuo tarpu šūkis „Lietuva – lietuviams“ pakankamai aiškiai apeliuoja pasisakyti tautybės vardu, teigiant nušalinimą kitokioms tautybėms, kas K paprasčiausiai prieštarauja.

      Kaip teisingai iliustruoja Rytis I, išsisukinėjimai nuo visiems gerai suvoktos šūkio prasmės neras tikro prasminio pakaitalo, kurį šnekūs berniukai tegali simuliuoti.

     • Fredis*

      Šioje vietoje tikriausiai tiktų pacituoti A.Bielskį, kuris teigia: „…nors kairiojo akimis visokie radikalūs „arbatėlės“ judėjimai atrodo keistai, bet jie patraukia žmones, tad reikia išsiaiškinti, kodėl, kokias žmonių baimes jie artikuliuoja“.
      Norint ką nors išsiaiškinti reikia pažinti subjektą/reiškinį, todėl geriausia, kad jis išeitų į viešumą ir pasakytų savo poziciją.
      Norint suprasti visas nacionalizmo pasireiškimo formas ir prieštaraujančių tautiškumui bei patriotiškumui poziciją reikia įdėti intelektualinių pastangų. Vien pasakyti: „šlapimpročiai“, „bukų nacikų demonstracija“ – reiškia nepasakyti nieko, nes jie atsakys: „pats esi kvailys“, o kad Kauno savivaldybė neleido vykti dviems demonstracijoms tuo pačiu metu yra labai logiškas ir toliaregiškas sprendimas.

     • Auksinis kardas

      „Kauno savivaldybė neleido vykti dviems demonstracijoms tuo pačiu metu“ – ironiška, kad būtent toks leidimas galiausiai duotas, ir spėju, kad anaiptol ne policijos kompetencija, kaip bandyta vaizduoti.

      „…yra labai logiškas ir toliaregiškas sprendimas“ – atsiprašau, kas leidžia taip drąsialietuviškai teigti? Nėra jokios logikos tame, kad vienai grupei žmonių leidimas duodamas, kitai – atimamas; pas mus logika tokia, kad visi lygūs, ir privilegijuotų padermių nėra, ir jau tikrai ne savivaldybių klerkams tokias išvedinėti.

     • Rytis I

      Znakoriau, bijau, kad tamstos kosmopolitizmo samprata remiasi kad ir šituo:
      „kosmopolitzmas (kosmopolitas), visuomeninės politinės pažiūros ir ideologija, teigianti, kad žmogaus tėvynė yra visas pasaulis; savo ir kt. tautų tradicijų, kultūros, gyvybinių interesų nepaisymas, niekinimas.
      Šaltinis: Tarptautinių žodžių žodynas, © Vyriausioji enciklopedijų redakcija, 1985“ – zodziai.lt
      Atkreipk dėmesį – tai dar sovietinių laikų interpretavimas, kai „kosmopolitas“ buvo toks pat baisus bei nusikaltėlis, kaip koks trockistas o ir prilyginamas disidentui. Beje, neseniai skaičiau jo raštus, pasirodo nu visai protingas žmogas buvo, o juk kiek kalta galvon buvo velniaižin ko… Nesvarbu. Svarbu, kad režimas suinteresuotas durninti liaudį legendomis apie griuvantį išorinį pasaulį bei tokiu būdu vien tvirtinti geležinę uždangą. O ar ir ne prieš tą uždangą mes kovojome? Ir dar, visai neaišku – ar moterys arabų šalyse, pasisakančios prieš čadrų nešiojimą, besipiktiną užmėtomais akmenimis irgi vertintini kaip kosmopolitai? Juk irgi tradicijos…

     • Fredis*

      Tikriausiai reikėtų pasiskaityti LT susirinkimų įstatymą. Organizatorių prašoma nurodyti, 9 straipsnis: 4) numatomas dalyvių skaičius, tad teiginys „visi lygūs, ir privilegijuotų padermių nėra“ – netenka prasmės.
      Tie organizatoriai, kurie pirmieji pateikia paraiškas ir gauna leidimą susirinimui-eitynėms, yra teisėti tos teritorijos šeimininkai, nes jie atsako už drausmę.
      18 straipsnis teigia: …asmenys, trukdantys organizuoti taikius susirinkimus, traukiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyton atsakomybėn.

      Taigi, jeigu pilietinio jausmo vedini pulsite protestuodami po kojomis jaunuoliui, kuris šaukia „Lietuva-lietuviams“ būsite policijos sučiupti ir nuvežti į policijos nuovadą.

      Kauno savivaldybė padėjo išvengti galimų susidūrimų ir areštų tarp tarpusavyje konfrontuojančių visuomeninių grupių.

     • Rytis I

      Suprantu, kad įstatymų ir visokių direktyvų prirašyta kiekvienam atsiprašant pirstelėjimo variantui. Visdėlto, bent teoriškai (kadangi praktiškai kolkas nesigauna) visi jie turėtų attitikti pagrindinį įstatymą, skaitome: „25 straipsnis.
      Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti.

      Laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti ribojama kitaip, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbei ir orumui, privačiam gyvenimui, dorovei ar ginti konstitucinei santvarkai.
      Laisvė reikšti įsitikinimus ir skleisti informaciją nesuderinama su nusikalstamais veiksmais – tautinės, rasinės, religinės ar socialinės neapykantos, prievartos bei diskriminacijos kurstymu, šmeižtu ir dezinformacija. …“

      Taigi, kodėl mitingas, kurio organizatoriai kažkuriais metais beje leido sau ir tokius šūkius kaip „Juden raus“ (žydai lauk), buvo leistas be jokių trukdžių, tuo tarpu kai labiau europietiškų (arba kosmopolitiškų, kaip kam patinka) pažiūrų žmonėms buvo kliudoma visais įmanomais būdais? Gal tie solidūs valdžios ir tautos tarnai iš Kauno prijaučia vienai konkrečiai pusei? Beje, Kauno policija, jei neklystu, neprieštaravo ir antrąjam mitingui, bet uždraudė savivaldybė, net nenurodydama priežasčių, atseit turima informacija, kurios niekam neparodė, t. s., kaip tat vadinosi anksčiau – „atsižvelgiant į darbo liaudies laiškus“?

      Sutinku su Fredžiu vienu aspektu – garo virdulį ilgai neišlaikysi. Visdėlto, turbūt labai gerai būtų, jei visi viešo elgesio dalyviai aiškiai suvoktų savo pareigas ir teises, kas galima ir ko jau ne. Tai turėtų žinoti, beje, ir policija.

     • znakorius

      Ryti I,
      tai, kad kažkada kažkas nežinia dėl ko riktelėjo Juden raus, nieko neparodo apie dabartinį renginį, nes štai 2009, 2009m. net kosmopolitai nesugebėjo dėl nieko prikibti (prie ko 11 -osios eisenų).
      O, kad kosmopolitizmas yra neabejotinas blogis rodo ir tai, kad jiems Lietuva buvus nebuvus – svarbu … fondų pinigais pasipildyti kišenes.

     • znakorius

      2009, 2010m.

     • Fredis*

      „…tuo tarpu kai labiau europietiškų (arba kosmopolitiškų, kaip kam patinka)“.
      Kosmpopolitai lygiai toks pats „blogis“ kaip ir primityvieji nacionalistai. Ta pati lazda, tik skirtingi galai.

     • znakorius

      Fredi,
      nacionalizmas jau seniai žymi smurtingumą, todėl tai yra neabejotinas blogis.
      O Kovo 11 – osios eisenos yra tautinio patriotizmo, o ne ko kito ženklas.
      Tuo tarpu kosmopolitai – ne europiečiai, o tie, kuriems egzistuoja tik viena vertybė – sava kišenė, o visa kita yra pakeičiama, išmainoma, parduodama.

     • Rytis I

      Tai va, taip ir gaunas… Nieks nesikeičia šiame gyvenime. Prieš dvidešimt metų pasikeitė forma, o bet turinys nelabai. Dabar turinys tiesiog atsiaugino tą pačią formą, tuos pačius žvynus – kaip 1985-aisiais „kosmopolitas“ ir „nacionalistas“ buvo keiksmažodžiai, taip ir dabar tokie liko. Gal juos vis dar kažkaip ne taip suprantame? Lazdos galai, atsukti į vieną pusę, prieš mus pačius :)

 • Andrius

  …pritarčiau Valentinui, gal kiek patikslindamas – nacionalistai visi yra debilai ir idiotai… Tame tarpe ir dabartinis Kauno meras…pasirodo…

  • znakorius

   Dabar pavyzdžius pateik: pradėk nuo parodymo kas tokie yra tie nacionalistai, paskui parodyk jų debiliškumą.
   O jei ne, tai tada pats sau ir prisiimk tuos „epitetus“. :)

   • Andrius

    nacionalistai tai tokie kaip tu :) … – tie kurie jaučiasi esą pranašesni už kitus vien tik priklausydami kažkuriai tautai… O debilai jie todėl, kad jų argumentas debiliškas – jei būtų tik durniais, o ne debilais – suprastu, kad žmonių vertinimas pagal tautybę jiems net neapsimoka – yra kur kas daugiau pasižymėjusių šiame pasaulyje tautų ir tokiu vertinimu jie turėtų prisipažinti esą tikrai nepirmarūšiais :)

    • znakorius

     Pasikoliojai ir ką: dabar geriau?
     Pas Grubliauską tu būdavai mandagesnis.
     Ir, svarbiausia, kad nieko rišlaus nepasakei, kas rodo, kad tavo pozicija yra nepagrįsta.

     • Andrius

      ..tik kad aš nesikoliojau gerbiamasis :) – tu paklausei, aš atsakiau… Nenorėjau Tamstos įžeisti :)… atsiprašau jei ką…

     • znakorius

      Na, taip – juk tu kitaip nemoki.
      Buvau jau pamiršęs. :)

 • Andrius

  …Ir Zingeris, tiesą sakant, vienas padoresnių politikų tik nesuprantu ko jis ten malasi toj koncerv-talibų gaujoj…

  • znakorius

   Prašom pateikti jo „padorumo“ įrodymus. :)

 • Andrius

  …tarkim Zingeris nebijo nukristi reitinguose, pasisakydamas prieš marširuojančių debilų gaują vasario 16-tosios proga – juk puikiai supranta, kad šiuo metu (kaip Vokietijoje 33-iaisiais) palaikančių tuos debilus – dauguma – Kauno mero sprendimas tam pavyzdys…

  • znakorius

   Ir vėl be kolionių daugiau nieko nesugebėjai.
   Kaip suprantu turi kažkokį išankstinį priešiškumą viskam kas lietuviška.

   • Andrius

    znakoriau…gerbiamasis :)… Esu lietuvis, bet kaip jau rašiau – nesijaučiu tuo pranašesnis už, tarkim, kokį rusą, baltarusą, ar kt… Ir lygiai taip pat nesijaučiu menkesnis už kokį amerikietį ar vakarų europietį :) – o Tamsta turbūt jautiesi ? – na jei rūšiuoji pagal tautybę ir rūšiuoji sąžiningai atsižvelgdamas į tautų „pasiekimus“ :)

    • znakorius

     Andriau,
     ir vėl išmįslus rašinėji – kur tu radai kokius tai rūšiavimus?
     Tuo labiau, kad Lietuvoje nėra jokių rusų, baltarusių ar lenkų.
     Štai ką pastariesiems Lietuvoje sakė Jonas Paulius II: “ jūs esate ne lenkai, jūs – lietuviai, tik lenkiškos kultūros“.
     Ar tokiais autoritetais irgi netiki?

     • Andrius

      …znakoriau :) – kiekvienam pripažįstu teisę pačiam apsipręsti kokios jis tautybės. Jei kažkas laiko save lenku ar rusu, gyvenančiu Lietuvos valstybėje – nematau nieko tame blogo (ir pavojingo…ckant)…
      …Labanakt … vistiek žinau, kad Tamstos neperkalbėsiu – juk seniai pažįstami :)

      P.s. Beje – kažkuomet mūsų ginče dėl partizanų prisipažįstu buvęs neteisus… :)

     • znakorius

      Andriau,
      tikrai neatsimenu ką tu apie tikruosius partizanus (o ne apie banditus) kalbėjai – tur būt, kaip galima spėti iš čia esančių tavo, panašių į jedinstveniko :), kalbų, tų tikrųjų partizanų iš viso nematei – tau visi buvo banditai? :)
      Maždaug pagal http://www.pokaris.info ?

      Kažkas save gali laikyti net marsiečiu :) – tam tikrai neprieštarauju, bet kada, pasiremdami nesančiu (būk lenkai, apie ką Lukošius yra teisingai pasakęs: ar jie važiuos gyventi į Lenkiją? Ne. Tas lenkų kortas dalija dėl to, kad ne kurie lenkų politikai iki šiol Lenkijos sieną mato ties Minsku), siekia įgyvendinti didesnių šalių imperialistinius siekius, to nepastebėti yra nevalia.
      Tai kaip nedidelis gaisras name, kurio jei negesinti, tai sudegs ir visas namas.

     • andrius

      znakoriau, mielasis… malonu, kad ir tamsta, kartais keiti poziuri :) – pamenu, kai mudvieju gince irodinejai man, kad „taip vadinamieji partizanai su reguliaria armija nekovojo ir eselonu nuo begiu neverte – todel jie vadintini tiesiog pokario banditais“… As gi uz tai vadinau Tamsta „sovietiniu strybu“ ir „komunistpalaikiu“ :)… Dabar noreciau dalinaj Tamstos atsiprasyti :) – atsizvelgdamas i istoriku pateikiamus duomenis, turiu pripazinti kad vienareiksmiskai to rezistencinio judejimo vertinti, deja, negalima…

      P.s. O is Tamstos tono dabar jau speju, kad lioveisi vadovaves „komunistuojanciu paleckininku – internautu“ klubui ?:)- va jau ir pries „jedinstvo“ jau rasai… Tai gal daugiau jau nebeseki tos pasakos, prisidenges „tikrojo lietuvio“ pseudonimu, internete klaidziojantiems paaugliams apie tai, kad „Kristus buvo pirmasis komunistas“ ? :)

     • znakorius

      Andriau (raudonasis :), Москва твоя столица – там ишак поет как птица :) ?),
      nekeičiu aš savo požiūrio – gali pasitikrinti internete (tikrų partizanų buvo mažuma miške, nes kitiems miškiniams Lietuvos vadavimas nerūpėjo).
      A.Paleckis turėjo galimybę tapti partija, kuri atstovautų visuomenės daugumos interesus (tokios iki šiol dar nebuvo ir nėra), tačiau nuėjo rasiejinių imperialistų nužymėtu (?)kursu, dėl ko juos kritikavome tol, kol jie iš viso uždarė komentarus (jiems, kaip suprantu, visai nerūpi kažką rimto nuveikti Lietuvos labui – svarbu, gaunant dotacijas, palaimingai išgyventi ir už tai kiek tai padrumzti vandenį).
      O Kristus tikrai buvo pirmasis komunistas (priimta pasaulyje konstanta), nes buvo ir yra nesavanaudiškumo pavyzdys, siekiamybė.

     • andrius

      …vansi „komunizmo smekla“ dar „braidzioja“ po znakoriaus – „tikrojo lietuvio“ siela ? :)… Na bet gerai, kad tamsta nors vietinis komunistuojantis, o ne kitos salies – vansi didelio pavojaus nekeliantis :)…
      …Ir jei, tavo biciuliai skinhedai kada sugalvos tave uz komunistavima prie sienos pastatyti kaip prie Smetonos – zinok, kad as tam nepritarciau :)…

 • Valentinas

  Reikia skirti „nacionalizmą“ kaip būdą uždirbti pinigus ir „nacionalizmą“ kaip sielos polėkį. Pirmuoju atveju, politikas vaizduoja nacionalistą ir taip bando patraukti rinkėjų simpatijas. Vaizduoja, kad myli tautą, bet iš tikro myli pinigus. Tai Kauno mero ir daugelio konservatorių atvejis. Jis nemalonus, bet mažiau kenksmingas nes iš tokio požiūrio dujų kameros negimsta.
  Antrasis atvejis yra pavojingas nes apeliuoja į giluminius pasąmonės sluoksnius. Jau rašiau, kad nacionalizmas (tautiškumas) yra priedanga silpniems ir nevykėliams. Jei nesijauti stiprus gyventi savo gyvenimą, buriesi į gaują, nusiskuti galvą, ant marškinėlių užsirašai „diktatūra“ ir marširuoji po Gedimino prospektą rėkdamas „Lietuva lietuviams“. Gaujoje kaip ir gentyje net didžiausi nevykėliai jaučiasi stiprūs. Apskritai, pagrindinė genties funkcija ir yra saugoti savo narius kovoje su kitomis gentimis.
  Zanakoriau, gal galėtum įvardinti kelias priežastis, kodėl būti lietuviu yra gerai? Kodėl lietuvis turėtų didžiuotis tuo, kad jis lietuvis? Aš priežasčių nematau – tauta gana nevykusi, neorganizuota, susipriešinusi, jokių ypatingų pasiekimų. Išsigandę sunkumamų kaip bailiai miniomis emigruoja. Durnių koncentracija yra pakankamai didelė. Nesakau, kad tai bloga tauta, bet lyginant su dauguma aplink gyvenančių niekuo neišsiskiria. Viena iš priežasčių kodėl taip yra – per didelis „tautiškumas“ ir per mažas kosmopolitizmo lygis. Kosmopolitizmas – tai atvirumas, naujos idėjos, veržlumas, meilė, draugiškumas. Tautiškumas – tai užsidarymas, neapykanta, sąstingis (aišku yra išimčių). Paradoksas, bet kosmopolitinis požiūris stiprina Lietuvą, o tautinis silpnina, nes išgyventi šiuolaikiniame pasaulyje, konkuruoti su kitomis šalimis reikia veržlumo ir dinamikos.

  • Fredis*

   Tautos, kurios atžygiavo iki XX a. ir įžengė į XXI a., kurios turi savo valstybę, kontroliuoja savo sienas, turi demokratiškai išrinktą parlamentą, kurios pasauliniuose reitinguose yra viršutinėse, aukščiau vidurio, pozicijose pagal pragyvenimo lygį – nėra nevykusios ir neorganizuotos. Pasaulyje nėra taip daug valstybių, kurios valdomos demokratiškai, kuriose yra nepriklausoma teismų sistema, kuriose yra užtikrinamos pagrindinės žmonių teisės ir laisvės.
   Valentinai, kalbėti „tautiškumo“ ir „kosmopolitizmo“ klausimais lengva ranka ir nepasiruošus yra neatsakinga. Įvairių studijų teigimu kaip tik esame ambicingesni ir veržlesni už kaimynus, vienu metu net skelbėmės esantys regiono lyderiais. Ar blogai norėti būti lyderiais? Man atrodo, kad gerai. Svarbu turėti tikslą ir jo siekti.
   Keletas pavadinimų, kurie plačios erudicijos žmogui neturėtų kelti nerimo: nacionalinė idėja, nacionalinis strateginių tyrimų centras, nacionalinis biudžetas, nacionalinė biblioteka, nacionalinis dramos teatras, nacionalinis egzaminų centras, nacionalinis kraujo centras, nacionalinis parkas…

   • znakorius

    Taip – žeminti lietuvių tautą (ir dar Lietuvoje) yra didžiausias cinizmas.
    Perdaug čia valentinams yra demokratijos – ji lietuvių (ir Lietuvos tuo pačiu, nes nebus Lietuvos – nebus lietuvių) atžvilgiu seniai veikia kaip nuodas, dėl ko po 1990 – ųjų Lietuva jau prarado milijoną lietuvių.

   • znakorius

    Taip – žeminti lietuvių tautą (ir dar Lietuvoje) yra didžiausias cinizmas.
    Perdaug čia valentinams yra demokratijos – ji lietuvių (ir Lietuvos tuo pačiu, nes nebus Lietuvos – nebus lietuvių) atžvilgiu seniai veikia kaip nuodas, dėl ko po 1990 – ųjų Lietuva jau prarado milijoną lietuvių.

    • Valentinas

     Gal gali patikslinti kurioje vietoje žeminu lietuvių tautą ar Lietuvą?

     • znakorius

      Tavo žodžiai:
      „Zanakoriau, gal galėtum įvardinti kelias priežastis, kodėl būti lietuviu yra gerai? Kodėl lietuvis turėtų didžiuotis tuo, kad jis lietuvis? Aš priežasčių nematau – tauta gana nevykusi, neorganizuota, susipriešinusi, jokių ypatingų pasiekimų. Išsigandę sunkumamų kaip bailiai miniomis emigruoja. Durnių koncentracija yra pakankamai didelė“.

     • Valentinas

      Tai, kad sakai, jog tavo vaikas yra žvairas, dar nereiškia, kad jį žemini ar nemyli. Išvardinau faktus. Tavo šokas susidūrus su realybe yra todėl, kad pasąmonėje supranti, kad visi Lietuvos trūkumai yra ne dėl to, kad joje per daug kosmopolitų (t.y. atvirų pasauliui, draugiškų, veržlių, įdomių, dinamiškų, kūrybingų žmonių), o per daug nacionalistų (t.y. siaurapročių, užsidariusių, kompleksuotų ypatų, bijančių pasaulio ir stūgaujančių, kad juos puola pederastai, ES, US, FED, CIA, UBS, Rotšildai, žydai ir kiti pasaulinio sąmokslo prieš Lietuvą dalyviai). Siaurapročiai užsikompleksavę žmonės renka tokius pat politikus, o tie politikai laiko šalį tokiame mėšle, kuriame ji yra. Taigi, nacionalizmas yra ne vaistas nuo ligos, o priežastis. Kol Lietuvoje yra daug tokių kaip tu, nieko gero nebus. Čia variantas „nuo ko susirgai, tuo ir gydykis“ netinka.

     • znakorius

      Nenuvedinėk į šoną:
      kalba buvo apie kosmopolitų teigimą (per prievartą) Lietuvos visuomenei kenksmingų dalykų.
      Jei kas atvažiuoja iš kitur ir ką nors teigiamo atneša, tai prašom. Bet ne apie tai kalba. Ir šie teigiami nėra kosmopolitai (žiūrėk pateiktą sąvoką).

     • Rytis I

      Tai kiek visdėlto tikėtinai užgrius tų vokiečių radikalų, kas nors gal galėtų bent apytiksliai pasakyti? Kokios prognozės – 100, 200, gal tūkstantis? Jei ką, tai aš irgi noriu :)..

     • znakorius

      Vargu :), jei per tiek metų atvažiavo vienas ir tas pats kažkoks labai jau inteligentiškas.

   • Rytis I

    Manau būtina paminėti kaip NACIONALINĘ ir finansinių lėšų skirstymo agentūrą CPVA. Oficialiai ji ne „nacionalinė“, bet planuojant AE nutraukimą nei slovakai nei bulgarai tokios neturėjo, o todėl dėsningai europiečiams ji buvo labai nacionalinė. Galima didžiuotis, mas patys skaičiuojame mums skiriamus pinigus:
    „Be to, Lietuvoje paramos valdymą Komisija iš dalies perdavė lygiagrečiai institucijai – Centrinei projektų valdymo agentūrai (CPVA). Tai buvo padaryta nusprendus, kad Lietuvoje yra tinkama nacionalinė paramos panaudojimo struktūra. Agentūros atliekamos valdymo užduotys yra panašios į ERPB.“
    – Europos audito rūmai, Specialioji ataskaita Nr. 16, anksčiau buvusi tema:
    http://racas.lt/atomines-elektrines-uzdarymas-nemokejimas-skaiciuoti-atsakomybes-nepanaikina/

   • Valentinas

    Lietuvos visuomenei kenksmingi dalykai yra: siauraprotiškumas, neapykanta, provincialumas, neapykanta kosmopolitizmui. Visa tai skleidžia agresyvus nacionalizmas, nuodijantis žmonių protus.

    • znakorius

     Dabar įrodykite, kad tai yra tikrovėje.
     Jei neįrodysite, tai bus aišku, kad šnekate bele ką.

     • Valentinas

      Ką įrodyti? Kad neapykanta kenksminga Lietuvos visuomenei?
      Yra dalykų, kurių nereikia įrodinėti.
      Štai tavo teiginiai, kad kosmopolitizmas yra blogis reikalauja įrodymo.

     • znakorius

      Valentinui.
      Kokių tau dar reikia įrodymų, jei jau jie buvo pateikti?
      Skaityti tingi?

     • Valentinas

      Jokių įrodymų neperskaičiau. Apskritai tavo „kosmopolitizmo“ savoka paimta iš kažkokio jaunojo nacionalisto ideologinio auklėjimo pagalbinės priemonės. Koks „nepaisymas“? Kokius blėnius čia mėtai?
      Štai Wikipedia:
      Kosmopolitizmas (iš graikų k. Κόσμος ‘visata’ + Πόλις ‘miestas’) – idėja, kad žmonija priklauso vienai moralinei bendrijai.

      Prašom iš tarptautinių žodžių žodyno:
      kosmopolitizmas,

      visuomeninė polit. pozicija ir ideologija, teigianti, kad visi žmonės yra lygiaverčiai ir lygiateisiai visą žmoniją apimančios bendruomenės nariai, atmetanti nacionalizmą, patriotizmą

      Paskaityk Donskio straipsnį ar ką?
      .www.bernardinai.lt/straipsnis/2005-09-26-leonidas-donskis-kosmopolitizmas-ir-tariamos-jo-gresmes/30198

     • znakorius

      Pats blėnius mėtai:
      znakorius
      Vasaris 15, 2012 1:55 vakare | Nuoroda

      Nemanau, kad reikėtų tuos, kurie žmonėms padeda, įvardinti negražiu žodžiu – kosmopolitai.
      Ne kurie vis nori maišyti sąvokas tam, kad subalamūtinti lietuvius, betgi sąvoka aiški (www.zodynas.lt):

      kosmopolitizmas –
      savo ir kt. tautų tradicijų, kultūros, gyvybinių interesų nepaisymas, niekinimas
      kosmopolitas [gr. kosmopolitēs — pasaulio pilietis], žmogus, nepaisantis savo ir kt. tautų tradicijų, kultūros, gyvybinių interesų, neturintis patriotizmo;
      kosmopolitizmo šalininkas,

      Neskaitai?

     • znakorius

      Ankstesnis komentaras.
      znakorius
      Vasaris 15, 2012 12:19 ryte | Nuoroda

      Apie kosmopolitizmą.

      “kosmopolitizmas – priešinga patriotizmui ideologija, skelbianti tėvyne visą pasaulį, atmetanti nacionalines tradicijas ir nacionalinę kultūrą”
      http://www.zodynas.lt/terminu-…..politizmas

      Taigi kosmopolitams Lietuva kaip tokia, lietuvių tauta kaip tokia ir t.t., ir pan. nėra vertybės (jų, kaip seniau sakydavo, адрес – не дом, и не улица, их адрес – Советский Союз, o dabar – visas pasaulis arba ten kur tuo momentu jiems yra naudingiau) todėl jie mums niekaip negali būti teigiami herojai.
      Neskaitai?

     • znakorius

      O L.Donskis yra žinomas kosmopolitas, pasižymėjęs Lietuvos puolimu.

     • znakorius

      Kaip tik kosmopolitų ir prie jų prisišliejusių vagių, taipogi mosuojančių kosmopolitizmo vėliavomis, „nuopelnas“ ir yra, kad Lietuva per „nepriklausomybinį“ laiką jau prarado 1 mln. lietuvių.

     • Valentinas

      Tavo apibrėžimai yra kvaili, jie neatitinka visuotinai priimtų. Kosmopolitas lietuvis nesako, kad Lietuvos kultūra ir tradicijos yra nevertos nieko. Jis sako, kad Lietuvos kultūra ir tradicijos yra lygiavertės su kitomis ir todėl negalima diskriminuoti kitų. Tu kosmopolitus vaizduoji kaip priešus ateinančius iš kažkur ir peršančius svetimas ideologijas. Iš tikro tai kosmopolitai yra savi žmonės, gyventantys čia ir todėl kosmopolitizmas yra lygiai tokia pat lietuviška tradicija. Vadindamas Lietuvos pilietį kosmopolitą „išdaviku“ niekuo nesiskiri nuo bolševiko, kuriam buržujus yra klasinis priešas vien todėl, kad yra buržujus. Pirmas žingsnis – įvardinti priešą, antras žingsnis jį sušaudyti arba sudeginti pasitaikius progai. Būtent toks siauraprotiškas debiliškas požiūris, kai viena visuomenės dalis įtikėjusi savo ideologija ir agresyviai per jėgą ją primeta likusiems, o tuos, kurie nesutinka apteškia etiketėmis tokiomis kaip „kosmopolittas“, „išdavikas“ ir yra kenksmingiausia Lietuvos (kurios patriotas aš esu) visuomenei. Užtenka prisiminti, kad vien dėl tautiškai nusiteikusių patriotų buvimo valdžioje fiasko, 1992 metais į valdžią grįžo komunistai ir komunistų valdymas privedė prie to kur esame dabar.

    • Fredis*

     Bet koks agresyvumas nėra geras reiškinys, pavyzdžiui: agresyvus reikalavimas iš kito asmens meilės ir dėmesio, agresyvus verslumas, agresyvi tolerancija, agresyvus švietimas, agresyvus kosmopolitizmas, agresyvus religingumas, agresyvus ateizmas ir t.t..
     Tie asmenys, kurie išoriškai yra agresyviai nacionalistiški – negali būti ignoruojami ir atstumi, juos reikia neagresyviai lavinti, šviesti, auklėti, integruoti į neagresyviąją visuomenę, puoselėti juose neiškreiptos formos valentiniškąja prasme tautiškumą. Tautiškumas gali būti veržlus, kilnus, kūrybiškas, žingeidus, orus ir t.t..

     • znakorius

      Kaip tik kosmopolitai , visų pirma, turi įrodyti, kad jie neša gėrį (konkrečiais pavyzdžiais, nes ne be reikalo nuo amžių amžinųjų buvo vengiama svetimų – tai ir užkrečiamos ligos, ir visas kitas blogis; juk, jei ateini į svečius, tai elgiesi mandagiai, o ne per prievartą kiši savo), o ne būti agresyviais.

    • znakorius

     Ir kur kovo 11 – osios eisenoje yra neapykanta?
     Nėra tokios.
     O jei blogiečiams pasako, kad jie yra blogiečiai, tai už tiesą nėra ko pykti.

    • romas

     Daugumai mūsų, net tų, kurie norėtų save matyti kosmopolitais, labai toli iki nuoširdaus moralaus kosmopolitizmo. Kur jau čia pasaulis, jei egoizmas neleidžia būti altruistu savo bendrapiliečiams iš kitos savivaldybės. Štai Vilniaus savivaldybė ruošiasi teistis su vyriausybe dėl neteisingo, jų nuomone, pajamų, gautų iš GPM, paskirstymo savivaldybėms. Aš manau, kad rūpinimasis savimi yra tiesiog egoizmas, o kosmopolitizmas dažnai – tik patogi priedanga.
     Gydytojų be sienų ar misionierių, mokančių badaujančius prasimanyti duonos ir vandens, kosmopolitizmo nekęsti tikrai būtų amoralu.

     • znakorius

      Nemanau, kad reikėtų tuos, kurie žmonėms padeda, įvardinti negražiu žodžiu – kosmopolitai.
      Ne kurie vis nori maišyti sąvokas tam, kad subalamūtinti lietuvius, betgi sąvoka aiški (www.zodynas.lt):

      kosmopolitizmas –
      savo ir kt. tautų tradicijų, kultūros, gyvybinių interesų nepaisymas, niekinimas
      kosmopolitas [gr. kosmopolitēs — pasaulio pilietis], žmogus, nepaisantis savo ir kt. tautų tradicijų, kultūros, gyvybinių interesų, neturintis patriotizmo;
      kosmopolitizmo šalininkas,

     • romas

      znakoriau, nesiginčysiu dėl žodžio estetikos. Grožį suvokiam kiekvienas labai individualiai.
      Niekinantis kultūras ir tradicijas yra netolerantiškas, o žmogus, iškeliantis visų pasaulio žmonių interesus aukščiau nacionalinių, yra kosmopolitas. Kosmopolitui rūpi, kodėl žmonėms gerovė pasaulyje nevienodai prieinama,trūksta žmogiškumo ir užuojautos vienas kitam.

  • Krepofobas

   Znakoriau, atsakyk Valentinui.

  • andrius

   …nu maladiec Valentuk – teisingai parasei… kogero paskubejau priskires tave prie „megztabereciu“ :)

   • znakorius

    „Atsakė“ kaip tikras Lietuvos priešas.
    Dėl ko kovo 11 – osios eisenos yra reikalingos dar labiau.
    Jei megztaberetininkai yra probanditinių elementų viešasis būrys, tai valentinai yra kito kraštutinumo – visiško Lietuvos išdavimo – pavyzdys.
    Nei tie, nei tie nežiūri į Lietuvos tikrovę objektyviai, nei tiems, nei tiems Lietuva ir lietuviai nėra vertybės kaip tokios, nes jie siekia savų, grynai egoistiškų, tikslų.
    Dėl ko probanditinius elementus sububijo po karo, o kosmopolitus, kaip kenkėjus, visada sumušdavo, sumuš ir dabar taip pat.

  • znakorius

   Panašu, kad nesi lietuvis.
   Todėl tau visi keliai pasaulyje atviri į eldoradus.

   • znakorius

    Valentinui.

    • Valentinas

     Nekliedėk, o geriau pabandyk racionaliai atsakyti sau – ar yra daug priežasčių didžiuotis lietuviškumu? Beje, nepagalvojai, kad nacionalistų naudojami įvaizdžiai – juodos kožūros, skustos galvos, saldofoniškkos eisenos ir žvilgsniai, kareiviški batai, kamufliažinės kelnės, džinsai yra labai kosmopolitiški?

     • znakorius

      Pavėlavai:
      n – kartąjį kartą kartoju: visa ta butaforija yra klaida.

     • Auksinis kardas

      Ir ne tik ji.

     • znakorius

      Ir kas dar? :)

 • andrius

  Frederikai, gerbiamasis… nepainiok siuo atveju savokos „nacija“ placiaja sio zodzio prasme su nacionalistiniu „tautiskumu“

  • znakorius

   Savokos:
   1. nacija – piliečių visuma;
   2. tauta – tam tikros teritorijos etniniai gyventojai (tautos susidarę iš genčių, tautą vienija ta pati gyvenama teritorija, ta pati kalba bei tie patys papročiai – tradicijos).
   Valstybių kūrimosi laike tai buvo tas pats (tiek piliečiai, tiek tauta), dabar nacija nuo tautos kiek tai skiriasi, nes atsiranda kokie tai dar neįsiintegravę į vietinę visuomenę.
   Bet tai kaip ir nėra labai didelis skirtumas, dėl ko anglakalbiai tų savokų neskiria iš viso – jiems tai yra tas pats iki šiol.

   • Auksinis kardas

    LKŽ:

    tautà
    įvairioms gentims telkiantis istoriškai susidariusi žmonių bendruomenė, turinti bendrą žemę, kalbą, istoriją, ekonominį ir kultūrinį gyvenimą.

    nacija
    istorinė žmonių bendrija, susidaranti jų kalbos, teritorijos, ekonominio gyvenimo, kultūros ir kai kurių charakterio ypatybių bendrumo pagrindu.

    Tad, savo delikačius skirtumo tarp žodžių nation bei tauta išgyvenimus galite drąsiai nukreipti šiukšlių dėžėn. Kaip ir daugeliu atveju, pasičiuptas ir vietoje savojo naudojamas svetimžodis tėra kalbančiojo spangimo ženklas.

    • znakorius

     :)
     Nepastebi – tai kalbininkų, o ne filosofų, kurie ir tenagrinėja tautos sąvoką, kūrinys?

     Geriau jau būtum į Wiki ar T.Baranausko tinklapį nuėjęs – ten tikresnių žinių rastumei.

     • Auksinis kardas

      Nepastebiu, nes „nation/nacija“ yra tiesioginis iš lotynų kalbos einantis atitikmuo, tapatus mūsiškiam žodžiui „tauta“. Kas kaip kitaip interpretuoja vienoje kalboje atsiradusius du žodžius – savąjį ir tarptautinį – yra tik vaizduotės žaismės, o ne „tikresnės žinios“.

     • Krepofobas

      Nacionalistams/tautininkistams/Čekučiui/Pankai/Ozolui/Juozaičiui/Stoškui ir kitiem smulkiems intelektualams.

      Suradau jums priešą, skaitinėdamas internetą. Jūsų priešas Nr.1 yra slavė Stanislava Fiodorova, kuri dėsto/ė anglų kalbą Vytauto Didžiojo gimnazijoje. Štai ką sako perspektyvus lietuvis verslininkas apie savo mokslus toje gimnazijoje:
      „Klausimas: Mantai, ar paties vaikystė buvo sunki, kad dar mokyklos suole pradėjote rašyti egzistencialistinius esė?

      Manto atsakymas: Iš tikrųjų ją prisimenu su nostalgija. Į Stanislavos Fiodorovos anglų kalbos pamokas Vytauto Didžiojo gimnazijoje visa klasė ėjome nupiešę anglų rašytojų portretus. Mes ne tik išmokome tą kalbą kaip gimtąją, bet ir skaitėme anglų literatūrą. Sakyčiau, įgijome pusiau britišką mentalitetą.“

      Jei leisime tokioms mokytojoms mokyti savo vaikus, prarasim savo nacionalinį imunitetą, prarasim savo tautistiškus spyglius. Siaubas, tiesiog linksta keliai ir čiulpia po šaukšteliu nuo nac. siaubo.

      Pagalvokit, kas atsitiktų, jei Vytauto Didžiojo gimnazijoje atsirastų toks pat geras lenkų ar vokiečių kalbos dėstytojas?!
      Užsienio kalbų dėstymas nesubrendusiems vaikams yra kosmopolitizmo židinys ir užkratas, galintis sugundyti mylėti svetimą kultūrą kaip savą. Gali išnykti nacionalinis sportas – dubasinti savo žmonas ir įsigalėti universalios (vertimas: mums svetimos) žmogiškos vertybės. Būtum visiška kapituliacija.

     • znakorius

      Kur gi ne,
      o ištikrųjų jos skiriasi ir tai žino kiekvienas teisininkas.
      Jums to neteko mokytis teisės, tiesa?
      Ir su filosofija jums neteko susidurti?

     • znakorius

      Kardui.

 • Fredis*

  „andriau’, esi susipainioję sąvokų vingrybėse. Skaitykite ‘romą’, jis turi kantrybės ir noro Jums viską paaiškinti ko Jūs nežinote. Valentinas yra klasikinis liberalas – individualizmo šalininkas, bendruomeniškumas („gentiškumas“, „banda“) jam yra svetimas. Labai gerbtina pozicija.
  Mes esame stiprūs, įdomūs ir saviti, nes pripažįstame vienas kito požiūrius ir supratimus, vienas kitą toleruojame ir maloniai pasišnekame. Mes visi čia gyvendami sudarome vieną politinę tautą – naciją, kurios nereikia gėdintis, jos ignoruoti. Tautiškumas yra duotybė. Beprasmė diskusija, geriau savo mintis ir energiją skirkime tam, kad mūsų kraštas labiau klestėtų, kad žmonės daugiau šypsotųsi ir būtų laimingesni.

  • znakorius

   Fredi,
   ne visai taip: lietuviu nėra gimstama – lietuviu reikia tapti.
   Įsivaizduokite, kad jūs, ką tik gimęs iš lietuvių tėvų, kokių tai aplinkybių dėka patenkate į kitos tautybės asmenų šeimą (būna tokių atvejų).
   Ar jūs tapsite lietuviu? Ne – jus išauklės tos tautos tautiečiu.

   Nereikėtų nacijos (piliečių visumos) vadinti politine tauta: tai neteisininkams tik įneša sumaištį – jie nebesupranta kas yra tauta, o kas – nacija.
   Išsireiškimas politinė tauta yra toks pat teisininkų žargonas kaip ir žodis atskiras Konstitucijoje, dėl ko neteisininkai iki šiol gromuluoja – ar žodis atskiras reiškia išimtis, ar dar ką.

   Liberalai ar kiti pagal pažiūras gerbtini iki tol, kol jie Lietuvą ir lietuvius laiko vertybe.

   • Bobutė

    „znakorius“ (internete labiau žinomas „tikro lietuvio“ slapyvardžiu) rašo:

    „…lietuviu nėra gimstama – lietuviu reikia tapti.“

    Sekant tokia logika, nėra gimstama ir anglu, rusu, italu ir etc.
    Bet kažkuo kūdikis, iki kažkuo-lietuviu, anglu, rusu – tampa, yra…
    Matomai, gimstama kosmopolitu…
    Sveikinimai „tikram“ kosmopolitiniam (pagal gimimą) znakoriui.:)

    • Fredis*

     M.Adomėnas kalbėdamas apie patriotizą rašė: „Šiuo požiūriu patriotizmą galima palyginti su tikėjimu, kurį kūdikis gauna krikštu pats dar negalėdamas rinktis, tėvų valia, tačiau vėliau privalo priimti jį savo sąmoningu apsisprendimu“. Su tautiškumu yra lygiai tas pat.

    • znakorius

     Bobute,
     jei jau cituoji, tai cituok, o neištraukinėk žodžių iš konteksto – žmogus gimsta tabula rasa ir ką į jį įdėsi, tas ir bus (žinomi atvejai, kada mažus vaikus išaugina žvėrys ir tokie žmogiškumo teturi tik tiek kiek suteikė gamta gimstant).
     Filosofijos nesimokei? :)

     • Bobutė

      Nesimokiau, znakoriau, nesimokiau… Visas mano mokslas – keturios klasės pradžios mokykloje. Bet man kažkodėl atrodo, kad tai nedaro Jūsų protingesniu…:)

      atrodo, kad ir Tamstos filosofines pažiūras suformavo filmukas apie Mauglį.:)

     • znakorius

      Jeigu rodos, reikia žegnotis – buvo pasakyta. :)

     • Bobutė

      Ačiū už patarimą. Padėjo.
      Persižegnojau ir aiškių aiškiausiai matau – kokiu „tikru“ buvot, tokiu ir likot…:)

     • znakorius

      Randate tame ką nors bloga?
      Būdami lietuviais turėtume už Lietuvą nesirgti – leisti, kad ją išparceliuotų?

     • Bobutė

      Linkiu pasveikti ir tapti tikru (be kabučių)…:)

     • znakorius

      Aišku – neturi atsakymo į klausimą.

     • Bobutė

      Ir man viskas aišku…

      Dabar esu bobutė, bet anksčiau buvau mergina. Taigi:

      http://linksmai.balsas.lt/man-viskas-aisku

 • andrius

  Frederikai ? „mes visi“- tai cia kas ? – judu su znakorium plius Romas ir kiti „tikri lietuviai“ ?… ar visdelto visi mes iskaitant kitataucius musu bendrapiliecius ?
  …nes pirmuoju atveju tai nera visa nacija (jei neaisku papasykit znakoriaus – paaiskins… jis zino, tik apsimeta nesuprantas kuo tai skyriasi nuo „tautos“…

  • Fredis*

   Nepatogi ir nemaloni tiesa: valstybės, kurios turi agresyvius kaimynus, yra tuo stipresnės, kuo jos yra tautiškai stipresnės ir susivokusios. Pavyzdžiui suomiai. Ekspertams ir analitikams Lietuvą pavadinti silpnąja Baltijos valstybių grandimi taip pat netenka konstatuoti.

  • romas

   andriau, o Jūs galėtumėte pasakyti, ką reiškia netikras lietuvis? Mano supratimu, tikras ir netikras prie žodžio lietuvis yra pertekliniai ir neduodantys suprasti, ką žmogus nori pasakyti.

 • Krepofobas

  Kiti stiprių etnocentristinių mažų valstybių pavyzdžiai, kurios atsilaikė prieš agresyvius didelius kaimynus:
  Liuksemburgas, Monako, Malta, Belgija, Macao, Singapūras, Vatikanas, Lichtenšteinas ir visas sąrašas štai čia:
  http://geography.about.com/cs/countries/a/smallcountries.htm

 • andrius

  Romai gerbiamasis :) -nesureiksminkite…siuo atveju as vartoju si issireiskima kaip gerbiamo znakoriaus ankstesni pseudonima :)-noredamas pazymeti kad turiu galvoje ji…ir tokius kaip jis
  :)…
  …O jau gerbiamas znakorius tegu Tamstai paaiskina kokia jis prasme kaip autorius deda i ta issireiskima – „tikras lietuvis“ :)

  P.s. as tik galiu speti, kad – ne zydas… ir yra visaip kitaip turintis „teisinga kaukoles forma“ sutinkant su daktaro Gebelso „moksliniu tyrimu“ isvadomis…:)

  • romas

   Perskaičiau, kad esu tikras lietuvis. Negana, kad junginys keistas, bet dar ir kabutėse. Turėtumėt paaiškinti, ką norėjot pasakyti, nes nuoširdžiai nesuprantu.

   • andrius

    …na nenorejau nieko izeisti :) – „tikrais lietuviais“ vadinu nusiteikusius pernelyg tautiskai, svelniai tariant… :)… Ar Tamsta ne toks ?:) – atsiprasau tuomet..

   • romas

    Na, aš jaučiuosi lietuviu, bet nežinau pernelyg ar ne.

  • znakorius

   Andriui (raudonąjam),
   tikras lietuvis gali būti tik įvardijimas nuomonės (t.y. visuomenės daugumos), kurią kas tai gina.
   Apie vardų kilmę ir reikšmę jau čia buvo kalbėta.

 • andrius

  …o as lietuviu nesijauciu, o esu… O jauciuosi lygiai taipat kaip, jei buciau rusas, kinas ar japonas – kaip jau rasiau – nei pranasesniu uz kitataucius, nei menkesniu… Matomai todel tautybes ir „nejauciu“ :)

 • Fredis*

  Nemėgti, visai niekinti lietuvius jeigu jie jaučiasi lietuviais yra klaidingas požiūris. Reikia pabandyti suprasti taip besijaučiančius žmones. Reikėtų daugiau tolerancijos. Kosmopolitų kova prieš tautiškumą yra pasmerkta nesėkmei lygiai taip pat kaip bandymas ignoruoti, engti ir persekioti įvairias mažumas (gėjus, lesbijietes ir t.t.).

  • znakorius

   Kas juos persekioja (tas „mažumas“)?
   Nėra tokių faktų.
   Netgi yra atvirkščiai – tai jie kėsinasi visuomenės daugumai įteigti savo gyvenimo būdą kaip normą.

  • znakorius

   Kas juos persekioja (tas „mažumas“)?
   Nėra tokių faktų.
   Netgi yra atvirkščiai – tai jie kėsinasi visuomenės daugumai įteigti savo gyvenimo būdą kaip normą.

 • andrius

  Frederikai gerbiamasis :) – kad taip is Tamstos lupu tiesiai Dievui, o per ji ir skustagalviams i ausis…

 • Izbliondimas

  Manau labiausiai nacistinės valstybės yra tos didžiavalstybės.
  Vienos, atseit, nenori prie savo sienų svetimų bazių, todėl, atseit, turi plėsti savo imperiją.
  Kitos, atseit, neša demokratijos idėją.
  Tačiau kaip nekeista gali atrodyti, didžiųjų valstybių žmonės yra šiaudadūšiai, nes tai nukariautų genčių palikuonys. Genčių, kurių kariai neatsilaikė prieš okupantus. Pralaimėję žmonės, amžiams pralaimėję…

  O mažų valstybių žmonės, kaip Lietuvos, – žmonės yra stipresni už plieną. Jų niekada niekas nenukariavo ir nenukariaus. Tokį branduolį Lietuvoje visuomet sudaro apie 20 procentų piliečių. Jie nedainuoja dainų už Tėvynę, bet už tat jie niekada neišduoda Tėvynės, – jie niekada nedezertyruoja iš Tėvynės, kai čia trūksta duonos. Bet jie visada yra.
  Jie buvo, kai vasario 16 d. keletas inteligentų pasirašė kreipimąsi (dabar vadinamas aktu), tie paprasti kaimo žmonės. Stojo savanoriais ir atkovojo tai, kas turi vardą Tėvynė.

  Jie buvo prie Parlamento ryte po Bokšto šturmo.
  Tas rytas, po Bokšto šturmo ir jo užėmimo, – buvo išbandymas mums visiems, – nes tą priešrytį prie Parlamento žmonės atėjo tik tie, kurie galėjo mirti už Tėvynę… daugiau tokių valandų nei prieš nei po to jau nebuvo, duok Dieve, kad ir niekada daugiau ir nebūtų.

  Mažų valstybių žmonės kitokie. ir jose pakanka tų 20 proc. kitokių. Visiškai pakanka.

  • Rytis I

   Vien objektyvumo dėlei, visdėlto reiktų prisiminti, kad po pusmečio Maskvoje „šiaudadūšiai“ parodė ne ką ne mažiau patriotizmo ir pasiaukojimo..

   • Izbliondimas

    Bet procentaliai tai gal tebuvo 0.0001 ar dar mažiau…
    Ir tai gal daugiau iš tos nedidelės valstybės išeiviai…

    Kaip ir tais 17-ais ten. Kaip juokaujama, keli matrosai nusimovę kelnes išbaidė apsaugą iš moteriškių korpuso ar kaip ten… ir…

 • E. Zingeris – uoli Lietuvos užsienio politikos pelė, o A. Račas apsimeta nuobodaus vakaro talk show vedėju, populistiškai klausdamas plačiosios auditorijos to, ką ir pats supranta nesunkiai gebąs suvokti…

  • znakorius

   Valstybininke,
   gerai apibūdinai – tai pelė, kuri ne tą` kampą graužia. :)

 • znakorius

  Kad galutinai išrišti kosmopolitų klausimą dera, visų pirma, pasakyti kas yra lietuvis.
  Tai – komandos, kuri vadinasi Lietuva, narys (ir visai nesvarbu kaip jo seneliai kalbėjo, svarbu, kad jis dirba Lietuvai, jai augina savo vaikus, su ja susieja savo likimą = jai atiduoda visą save). Ir taip buvo nuo pat pradžių, nes istorikai nustatė, kad žodis Lietuva reiškia sąjungą.
  Kosmopolitai, kaip žinia, visai netrokšta dirbti Lietuvai – jiems, matote :), „trūksta“ žmogaus teisių, jie nori vienalyčių „santuokų“, jiems Lietuva – buvus nebuvus, nes jų plakate parašyta – „nužudyk valstybę savyje“, ir t.t., ir pan.

  • Znakoriau, jūs, manau, kliedite. Kuo žmogaus teisių užtikrinimas kenkia Lietuvai? Ar tie „tikri lietuviai“ tegul būna nemąstantys vergai, kuriems žmogaus teisių nereiki?

   • znakorius

    Feministei,
    apie kokias žmogaus teises jūs kalbate?
    Jau vien tai, kad pradedate savo pozicijos dėstymą užgauliojimu rodo, kad jokios žmogaus teisės jums nerūpi, o rūpi tik stumti kosmopolitizmą ir tuo griauti Lietuvą, o sau prisikimšti kišenes įv.fondų pinigiukais.

 • Fredis*

  Tik iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti, kad kosmopolitizmas ir tautiškumas yra nesugyvenami antonimai. Kosmopolitizmo esmė yra vienos kultūros brovimasis į kitą. Tautiškumas yra kosmopolitizmo pagrindas ir esmė. Visa dabartinė europiečių kultūra yra senovės graikų nacionalistų interpretacija. Graikija yra laikoma vakarų demokratijos, filosofijos, Olimpinių žaidynių, Vakarų literatūros, istoriografijos, politologijos, svarbių mokslinių ir matematinių principų, dramos, tragedijos ir komedijos tėvyne. Todėl graikai taip leido sau prasiskolinti. Jie yra mūsų civilizacijos lopšys. Mylėkime ir gerbkime graikus.

  • znakorius

   Fredžiui.
   Tiek Graikija, tiek Roma žlugo dėl aukštuomenėje paplitusio pederastizmo, kas buvo visuomenės išsigimimo požymis.
   Taip, kad pavyzdžius dera imti selektyviai, o ne viską ką perša kosmopolitai.

   • Fredis*

    Romos byrėjimo ir žlugimo pradžia – Kartaginos sutriuškinimas. Tapę vienvalde pasaulio imperija romėnai neturėjo tolimesnės savo imperijos vizijos (nacionalinės idėjos), pradėjo tarpusavyje peštis dėl turtų ir įtakos, karvedžiai įžingsniuodavo į Romą, savo priešus nugalėdavo ir pasiskelbdavo imperatoriais, šiandieniniais terminais kalbant – įvykdavo kariniai perversmai, žinomiausias tų laikų imperatorius – Julijus Cezaris. Demokratiją ir teisę pakeitė smurtas.

    • znakorius

     Visam kam yra pradžia, yra ir pabaiga – ypač užkariautojų sukurtoms imperijoms, ką, jei žiūrėti iš esmės, kosmopolitai ir kuria pasaulyje.
     Tik ne visi jiems nuolankūs būna.

 • leokadija

  znakorius galutinai uzkniso :)
  ar tu su savo „komandos“ nariais, kurie negali savo pavardes parasyti iprastomis raidemis (nekalbu vien apie lenkus) ir pan., kalbejaisi kada? isklausei nors vieno zmogaus, kuris nekaip jauciasi, kai jauni zmones skanduoja „lietuva lietuviams“. Pabandyk. Netikiu, kad tau kada nors tai taps nors kiek suvokiama. Bet pabandyk. Paskaityk, pasikalbek, pajusk – juk jus „komanda“ :)
  As va zinau ir jauciu, kad kitatauciams cia gyventi negera. Butent del tokiu kaip tu ir panasiu.

  • znakorius

   Leokadija,
   neskaitai, o juk aiškiai yra parašyta, kad nėra čia jokių kitataučių ir nereikia jais čia darytis, nes rusai gyvena Rusijoje, lenkai Lenkijoje, o Lietuvoje – lietuviai (yra čia
   http://www.youtube.com/watch?v=2RyX5vX9Qfs&feature=related nuoroda apie Katažiną Andruškevič, kuri nemoka lenkiškai, nors tėvai jai įpasakojo, kad ji – lenkė :) ).
   Žinia, kas žiūri į Lietuvą priešiškomis akimis, tam nepatiks lietuviška tvarka.
   Kas kita, jei sakytumėte, jog netinka ne kurių „nacionalistų“ probanditinis elgesys, kurį jie demonstruoja internete (paaiškina tuo, kad jie – žydšaudčių – pokario banditų palikuonys, todėl nėra ko iš jų norėti – obuolys nuo obels … :)), o ir, matyt, ir gyvenime, bet tai – ne tautiškumas, kuris yra kovo 11 – osios eisenos esmė.

 • Fredis*

  Graikai žlugo kai juos galutinai palaužė makedoniečiai, vėliau romėnai. Romos civilizacijos laikais įsigalėjo krikščionybė. Krikščionybė iš esmės pakeitė asmens santykius su plolitika, valdžia. Klasikinė graikų-romėnų valstybė valdė visą žmogų (pilietis ir karys). Krikščionybė atskyrė žmogaus fizinę ir dvasinę plotmes. Fizinė pusė priklausė valstybei, o dvasinės srities valstybė jau negalėjo valdyti. Iš valstybės atimta moralinė valdžia žmogui. Tai buvo svarbu vakarų idėjų formavimuisi (laisvė ir individualizmas). Krikščionybė griovė Romos vertybių sistemą, ardė ją iš vidaus. Krikščionių patrauklumas – labdara, visi žmonės ir tautos lygios. Jie priėmė esamą pasaulį su viltimi jį pagerinti. Nepriėmė romėnų dievų, imperatoriaus kulto, išdidumo. Jam priešpastatė nuolankumą, pamaldumą. Krikščionys atsisakė eiti į kariuomenę. Neveiklumo principas – meditacija, nesirūpinimas išoriniu pasauliu. Tai garantavo socialinę taiką. Taigi, tuo kuo esame reikia dėkoti iš Romos kilusiems krikščionims. Lygiagrečiai su senovės graikų kultūros invazija krikščionybė yra didžiausios kosmopolitizmo apraiškos Lietuvoje.

  • spyglys

   nuostabus komentaras. +

   • znakorius

    Nieko gero, nes kryžeiviai atėjo pas mus, žudydami lietuvius.
    Kam šitai taip jau labai patinka?
    Tikrai ne lietuviams, t.y. komandos, kuri vadinasi Lietuva, nariams.

    • spyglys

     ir tamsta nuostabus, Znakoriau ! :-*

     • znakorius

      Apsispakajink.

 • Regis

  63 iš 139.. Znakoriau, ne pavargai?

 • Henkas Moodis

  Iš visų komentarų supratau tie kas išvažiuoja tie blogis, kosmopolitai blogis, lietuvių tauta neorganizuota gauja (atleiskit autorius už ne pilnas citatas, su kuo nesutinka znakorius bet kartu bijo kad gėjai neužvaldytų jų nes jie irgi blogis. Tai dar pritruko, tie kas gyvena ne santuokoj yra ne lietuviai ir blogis ir kas mokosi užsienio kalbų tie taip pat jau artimi velnio sėklai. O visi tie kurie žygiuoja su juodom striukėm ir plikom galvom čia kaip ir valstybės stuburas. Na anot znakoriaus viskas butaforija. Žiūrint per tokia prizmę darytina išvada, kad tie šaunūs berniukai žygiuojantys su kvailom striukem plikom galvom ir šūkiais „lietuva lietuviams“ nėra jau tokie skirtingi nuo žygiuojančių bišų ir bobikių (taip taip aš kiaulė šovinistas), apsirengusių spalvingai ir rėkiančių „free love“. Nes iš esmės juk ir tie ir tie butaforininkai. (Man asmeniškai tai tie juodieji panašūs na žinot į ką nes ten vien tik bičai, bet gal ir taip yra nes juk kaip kažkas išsireiškė, kad sperma ten smegenyse džiūsta). Bet kuriuo atvejudiskusija rimta paremta ypatingai kompetencija turinčia žodynais ir istoriniais faktais apie niekšus kryžiuočius ir visu kitus baisius dalykus kurie puola LIetuva.

  • znakorius

   Henkui.
   1. apie išvažiuojančius nebuvo kalbėta, todėl nereikia meluoti (nors jie, be jokios abejonės, yra didžiulis nuostolis šaliai);
   2. tie, kurie save įvardija įvairiais vardais, tame tarpe gėjais (gay – linksmas žmogus), nėra iš tų, kuriuos laikytume Lietuvą statančiais, nes jie, greičiau, dirba prieš Lietuvą – jie turi amžinų pretenzijų Lietuvai, kad ir kiek jų organizacijos begautų iš ES ir vyriausybės lėšų, kurias žymiai geriau panaudotume, atiduodami nepagydomomis ligomis sergantiems, vargstantiems seneliams, našlaičiams, benamiams ir pan.;
   3. šeimomis laikau visas, kurios yra visuomenės ląstelės, todėl šeima bus ne tik vyras su moterim ir jų vaikais, bet ir, pvz., senikė, auginanti svetimą vaiką su tuo vaiku – taip, kad eilinį kartą buvau pagautas nušnekant;
   4. kurie eina į eisenas, tie daro gerą darbą, o jei tai daro nepakankamai solidžiai, tai reiškia, kad jiems dar yra kur augti, nežiūrint iš visų kampų bešnypščiančių kosmopolitų;
   5. lietuvių, kaip taisyklė, nemėgsta tie, kurie, čia gyvendami, patyliukais vis žiūri kaip iš tos Lietuvos ką tai nugvelbti, t.y. elgiasi ne taip, kaip elgtųsi savo mylimoje šalyje: išsidavei – nekenti Lietuvos, nes nesi lietuvis nei jokia prasme;
   6. diskusija kaip diskusija – kas nori dalyvauja, kas nenori – tas ne.
   Kam nepatinka Lietuva, tas visada gali nešti kudašių į savo eldoradus.
   Todėl linkiu sėkmės. :)

   • znakorius

    Buvai.

    • Henkas Moodis

     Kas solidumo toms eisenoms pridėtų. Naujos striukės, taukais išblizgintos galvos. Skanduotės iš 1933 metų Vakarų Europos šalies, ginklai pabūklai tankai?
     Iš visko darosi įspūdis kad labiausiai Lietuva nepatinka tau, nes tu ją skirstai baltas-juodas, lietuvis-ne lietuvis, išvažiuoja – pasilieka ir t.t. Tikiuosi gausi generalisimo vardą dar nemirus. Ko iš širdies linkiu.
     P.S. Bronzinės skulptūros neprašyk juoda striukė neišriškės.
     P.S.S Nepyk ir tikiuos nepulsi sodinti į kalėjimą jei rytoj nepulsiu į eiseną o su šeima iškelsiu vėliavą pire namų ir širdyje pasidžiaugsiu savo tevyne su visais kas joje gyvena ir kas už jos ribų.

     • znakorius

      Neišsimįslyk:
      jei esi lietuvis, tai gali ir pats sudalyvauti, o po to pasakysi visiems ko dar trūksta iki rimto renginio, kurio esmė, kaip sakiau, yra tikrai gera.
      Tik tie, kuriems Lietuva yra svetima, to niekada nesupras.

      P.S.
      kažkada man padėkas Amerikos lietuvyje išsakė už 2008m. eisenos esmės gynimą JAV lietuviai.
      Panašu, kad jie dar neužsikrėtė kosmopolitizmo maru – ne taip kaip ne kurie, gyvenantys čia.

 • Henkas Moodis

  Tai jei nadalyvausiu eisenoje tai išvada aš ne Lietuvis. Na ką ir patvirtinai sena dzerzinskišką posakį, kurį išvertus skambėtų taip: jei jūs neteistas tai ne jūsų nuopelnas o mūsų darbo brokas. Bet kuriuo atveju kas ne su mumis tas prieš mus. Sėkmės.
  Pdėka pasikabink ant sienos ir vaikams bei anūkams rodyk. Turės kuom didžiuotis.

 • Henkas Moodis

  O jeigu ir žydas. Ir kas tau išgalvota. Juk paprasta padaryti išvadas iš tavo sapalionių

  • znakorius

   Išsigalvoji ir dar koliojies.

 • znakorius

  Štai apie ką diskutuoja eisenų dalyviai (dauguma čia esančių komentatorių):
  http://alkas.lt/2012/02/16/m-nargelaite-patriotiskos-eitynes-visi-uz-ir-pries/#comment-41882
  Kosmopolitinių pažiūrų atstovus kviečiu su jais padiskutuoti.

 • znakorius