Citata #349 LRT generalinis direktorius apie kvapą, pareigą ir apsaugą

Iš LRT generalinio direktoriaus A.Siaurusevičius atsakymų Delfi konferencijoje:

Trašų kvapas sklinda per visą Lietuvą: nuo Klaipėdos iki Žvėryno. Manau, visų mūsų pareiga pasistengti, kad trašos būtų naudojamos, pagal paskirtį.

Aš dar kartą noriu patikinti, kad LRT bus apsaugota. Kviečiu ir kitas institucijas atsilaikyti.

(Dar neįvertinta)
Loading...
 • nerijus

  Sakoma:
  Sava[š…] trąša kvepia :)

 • austras

  Gerbiamas Artūrai, tiesiog norėčiau pasitikslinti ar Siaurusevičius atsakyme į klausimą vartodamas sąvoką „trašos“ kartais negalvojo apie Bronislovą Lubį? O jeigu taip, tuomet Artūras Račas, Siaurusevičiaus nuomone, prisideda prie gerbiamo Lubio akcijos? :)

  • nerijus

   Klaipėda-…jūros uosto krantinės?..
   Žvėrynas-…Lubio arai ar Navicko liftas motociklams?.. :)

   • Taigi tas klausimas, atsakymą į kurį A. Račas čia pateikė, konferencijoje skambėjo kaip:
    – Gerb. A. Siauruseviciau, Jus labai vaizdziai esate issireiskes apie LRT uzurpuoti norincia „oligarchine grupuote su trasu kvapu“. Ka tuo norejote pasakyti? Ar pasitikite Tarybos nariu A. Racu, isreiskusiu nepasitikejima Jumis jo paties iniciatyva surengtame balsavime?

    Taigi insinuacija apie Lubį yra visiškai akivaizdi. Klausimas tik ar Siauras Lubį susapnavo skydinėje, ar Artūras čia kažką nutyli.

    • lida

     Gal Artūras su Bronislovu kokioje gimkėje buvo susitikę ?

     • mdxacuk

      Spėju, kad kas švenčia gimimo dienas pas Viktorą, tas pas Bronislovą nevaikšto.

     • lida

      Tai nebūtinai vieno iš jų, juk niekas jiems negali nurodinėt pas ką baliavot.

     • Musė

      Čia gal dėl to, kad Artūras itin myli Baltijos TV, kuri priklauso Achemai?

     • Muse, ir vėl skleidžiate žinomai neteisingas žinias. Arba bent jau teigiate tai, ko niekaip negalėtumėte pagrįsti. O aš tikėjausi, kad kada nors surimtėsite…

     • Musė

      Nesurimtėsiu, nes tai nuobodu. Nieko aš neskleidžiu – man tiesiog atrodo, kad jūs Baltijos TV vaidenatės dažniau, nei kitose televizijose. Tik tiek.

     • Muse, pasirodo, kai norite – galite… O šiaip tai tokiai solidžiai moteriai derėtų žinoti, kad „itin myli“ gerokai skiriasi nuo „man tiesiog atrodo“.

      O jei jums įdomu, tai „vaidenuosi“ ten, kur mane pakviečia.

 • lv

  Kažin skydinėje kuo kvepėjo — trąšom, alkoholiu, elektra?
  Gera uoslė — pusė siauro.

 • Slyvanosis

  Iš LRT generalinio direktoriaus A.Siaurusevičius atsakymų Delfi konferencijoje:

  A. Siaurusevičius: 14:20
  „LRT nėra valstybinė, ji yra visuomeninė televizija.“

  Po tokio atsakymo galima atšaukti LRT tarybos narius, balsavusius už „pasitikėjimą mano veiklai.“

  LNRT įstatyme aiškiai parašyta:

  2 straipsnis. LRT samprata ir statusas
  1. LRT yra valstybei nuosavybės teise priklausanti viešoji įstaiga.

  5 straipsnis. LRT teisės ir pareigos
  1. LRT yra Seimo įsteigto Lietuvos radijo ir televizijos teisių ir pareigų perėmėjas. Negali būti jokių kitų LRT dalininkų. LRT visuotinio susirinkimo funkcijos pavedamos LRT tarybai (toliau – Taryba).

  Vanas, Lietuvos Seimas yra visuomeninė organizacija (pošimc, jis teisus, tasai vienasmenis LRT valdymo organas!)
  Vanas, nuo 19910113 LRT vis dar reikia apsaugoti nuo kasperavičių, lubių, milaknių, račų etc.

  Matyt, man asmeniškai reikės kreiptis teisman su reikalavimu nubausti LRT direktorių už melą ir visuomenės klaidinimą, nes žurnalitų gildijos akvariume Siaurusevičius jaučiasi unguriu.
  Ponai teisininkai, padėkite surašyti ieškinį!

  • Bobutė

   Jei pažiūrėtume į LN(acionalinio)RT įstatymo 9 str., tai pamatytume, kad, nežiūrint į tai jog turtas, o ir pati VšĮ yra valstybės, aukščiausias įmonės valdymo organas (supraskim ir visa LRT)- Taryba- atstovauja ne valdžios/valstybinių institucijų, o visuomenės interesams. Taigi, p. A. Siaurusevičius, vadindamas LRT visuomenine, manau, neklysta…

   LR LNRT įstatymas:
   „9 straipsnis. LRT taryba
   1. LRT organai yra Taryba ir generalinis direktorius.
   2. Taryba yra aukščiausiasis organas, atstovaujantis visuomenės interesams. Ji sudaroma…“

   Be to, pati viešųjų įstaigų „prigimtis“ yra – cituoju LR Viešųjų įstaigų įstatymo (pagal kurį veikia ir LRT) 2 straipsnį- „tenkinti viešuosius interesus vykdant visuomenei naudingą veiklą.“
   Nors, kaip įtariu, LRT įstatai yra slapti:), bet juose, matomai, irgi yra nuorodos į „visuomeninę LRT“…

   Taigi, su ieškiniu būtų daug problemų…:)

   • lida

    Bobute, jei namas priklauso jums nuosavybės teise, bet jūs leidžiate jame gyventi bet kam, o priežiūrą patikite kiemo bomžų tarybai, tai tas namas yra ne jūsų ?

    • Bobutė

     Miela Lidute,

     Tamstos palyginimas, mano galva, visiškai nekorektiškas, bet, kiek leis mano kuklus išsilavinimas, pasistengsiu atsakyti remdamasi juo…

     Pirmiausia noriu nuraminti Jus – namas, net jei Jūs jį perduosit net ne bomžų priežiūrai, o pavesit jiems namą valdyti, naudoti patikėjimo teise (o tai ne tas pats kas turto priežiūra), liks Jūsų nuosavybe.
     Tačiau, ką , kaip, už kiek ir etc. daryti tame Jūsų name spręsite nebe Jūs, o jie, žinoma, laikydamiesi sutarties sąlygų, kurias įrašėte Jūs. Beje, tai veiklai Jūs jiems dar ir pinigų duosite… Bet jei Jūs pati sutartyje įrašysite, kad jie tame name privalo organizuoti orgijas patinkančias ne Jums, o kitiems bomžams, ten pat įrašysite, kad nei Jūs nei susiję su Jumis negali būti tarybos nariais, tai vėliau jokių pretenzijų negalėsite reikšti…

     Jums palieka tik viena teisė – pakeisti kai kurias sutarties sąlygas ar visą sutartį…

     Geriau nesusidėkite su bomžais…:)

     • lida

      Aš čia stengiausi paprasčiau paaiškinti, na kad kiekvienai bobutei būtų aišku, be to, po visų filosofavimų prisiminkime reikalo pradinę esmę – “LRT nėra valstybinė, ji yra visuomeninė televizija.” Taigi namas visgi yra mano, ar bomžų (netgi su jūsų minėtomis sutartimis ir pinigais) ?

     • Bobutė

      lida,

      ir aš stengiuosi paaiškinti, kad kiekvienai lidai būtų aišku, bet…:)
      Pakartosiu jau net nežinau kelintą kartą – namas, kaip turtas, – Jūsų, bet valdote jį nebe Jūs… Taip pati panorėjote…:)

      Taigi, drąsiai tą namą galima pavadinti bomžynu…:)

     • lida

      Kaip jūs (ar koks kitas siauras) jį bepavadintų, jis visgi mano, o ne bomžų, ar ne taip ? :)

     • Bobutė

      Tenka tik apgailestauti, kad šis klausimas Tamstai pasirodė per sudėtingas…:) Todėl, tur būt, ir užsiciklinot – kieno namas, kieno namas… Jūsų, lidute, jūsų, bet… Bet vistiek nesuprasit…:)

      Bet gal aš ką nors praleidau?
      Gal p. A. Siaurusevičius ar LRT Taryba kur nors, kada nors pasakė, kad VšĮ LRT ar turtas, kurį LRT valdo patikėjimo teise, yra ne valstybės nuosavybė?

     • lida

      Jeigu jūs kalbėjote apie asmeninę laisvę daiktus ir reiškinius vadinti savo nuožiūra, tai aš čia jums pretenzijų neturiu – be jokios abejonės, galite LRT pavadinti bomžynu, savo namą vieša įstaiga ar vešais namais :)

     • Bobutė

      p. slyvanosiui

      Nors plyšk iš juoko…
      Tamstos dėmesį į žodį „nacionalinis“ bandžiau atkreipti ryte.

      „Bobutė
      Kovas 19, 2010 7:35 ryte |
      Jei pažiūrėtume į LN(acionalinio)RT įstatymo 9 str., …“

      Po 5 valandų (tiesa, trūksta 3 min.), Jūs bandote atkreipti mano dėmesį…:)
      Kas gi ginčijasi, kad turi būti racionaliai valdomos ir etc. ir etc.

      Žinoma, kad, kaip pastebėjo ir p. dzyvai, didžiulė bėda yra tame, kad visuomeninė televizija, mano galva, per dažnai pačiomis nepriimtiniausiomis formomis elgiasi kaip valstybinė ar/ir komercinė.

     • Bobutė

      p. lida

      Į Tamstos komentarą (Kovas 19, 2010 12:46 vakare) galiu atsakyti tik buvusiu komentaru (žiūrėk Bobutė Kovas 19, 2010 12:27 vakare).

      Manau šis klausimas išsemtas…:)

   • Slyvanosis

    Miela Bobute, kaip jūs nurodėte, visų VšĮ veikla nukreipta tenkinti visuomenės poreikius.
    Nacionalinio radijo ir televizijos VšĮ steigėjas ir vienintelis dalininkas yra LR Seimas. Dalininko sprendimas į aukščiausią organą – Tarybą, skirti visuomeninių organizacijų (iš dalies finansuojamų iš valstybės biudžeto) atstovus nereiškia, kad LNRT tampa visuomenine organizacija. Nebent LR Seimas taip pat yra visuomeninė organizacija.
    Dabartiniam LRT vienasmeniui valdymo organui labai norėtųsi, kad visi galvotų, jog Nacionalinė RT yra visuomeninė VšĮ, o jis pats – plačiųjų visuomenės sluoksnių remiamas veikėjas.
    …veidrodėli, veidrodėli, kas pasaulyje gražiausias, protingiausias ir mieliausias?…

    • Bobutė

     Kaip ir maniau, sunku susikalbėti, kai, matomai, skirtingai suprantame diskusijos objektą, o ir turto nuosavybės, jo valdymo ir etc. klausimus, be to, į tas pačias sąvokas įdedame skirtingą turinį…

     LRT yra visuomeninė todėl ir tiek, nes/kiek jai įstatymais pavesta atstovauti/ tenkinti visuomeninį interesą. Tai nereiškia, kad turtas tampa jos (LRT), ar pasikeičia įmonės statusas iš VšĮ į visuomeninę organizaciją…

     LRS galėjo, o ir dabar gali, įsteigti ne VšĮ, o Valstybės įmonę (VĮ), kuriuos valdymo organus skirtų tiesiogiai. Įstatyme bei įmonės įstatuose numatytų, kad VĮ atstovauja valdžios/valstybinių institucijų interesams, kad įmonės veiklos strategiją, o gal net taktiką, nustato LRV įgaliota institucija (pvz. kokia nors ministerija ar Komitetas prie LRV:)). Tada, galėtume sakyti, kad LRT – valstybinė.

     Tikiuosi sutinkate, kad interesai žmonių, esančių valdžioje, gali skirtis nuo visuomeninių?

     • dzyvai

      Pritariu bobutei. Manau, kad didžiausia LRT bėda, kad ji ilgą laiką nesugebėjo būti visuomenine, o buvo „valstybinė“. Tokią ją norėjo matyti politikai, ypač vykdomosios valdžios, o sėkmingiausiai tai pavyko Kirkilui, kuris su gen.dir. pagalba LTV pavertė beveik savo partijos TV.

     • Slyvanosis

      Dar kartą, miela Bobute, noriu atkreipti jūsų dėmesį į teisės aktuose naudojamas definicijas: NACIONALINIS radijas ir televizija, NACIONALINIS transliuotojas.
      Ką reiškia žodis „NACIONALINIS“, galite rasti čia: http://www.lki.lt/dlkz/
      Iš tiesų, NACIONALINIS ne tas pat, kas VISUOMENINIS ar VALSTYBINIS.
      Jums, tikiusi, nekyla klausimų, kai girdite „Nacionalinis dramos teatras“, „Nacionalinis operos ir baleto teatras“ arba „Nacionalinis dailės muziejus“?
      Taigi, visuomenės poreikiams tenkinti valstybės įkurtos ir finansuojamos įstaigos, turi būti racionaliai valdomos ir teikti viešasias paslaugas pagal įstaigos paskirtį. Nacionalinio transliuotojo kūne apsigyveno pseudovisuomeniniai organizmai, sočiaisiais metais įpratę siurbti dalininko asignavimus ir demagogiškai rėkauti, esą jie gina visuomenės interesus ir teisėtus lūkesčius.
      Kas vyksta dalininko asignavimų srautui sukūdus, matote patys…

     • Slyvanosis

      Bobulia Bobulia, neplyškit nuo isteriško juoko, apklijuokite žandus lipnia juosta.
      Postsovietinėje lietuvių kalboje „visuomeninis“ reiškia „visų ir niekieno“.
      Ligšiolei taip ir vyksta: kas užlipo ant bačkos, tas ir transliuoja savo „visuomeninę“ nuomonę.
      LNRT viena iš bėdų, mano nuomone, yra tame, kad 12 „apaštalų“, sudarančių Tarybą, yra išimtinai „kūrybinė inteligentija“. Tik vienas kitas (pvz. A.Račas) dirbo arba dirba administracinį darbą ir žino vadovavimo prozos „druskos“ skonį. Nors vieną teisininką deleguotų tarybon…
      Apsiskelbę žodžio laisvės gynėjais (http://www.lrt.lt/taryba/news.php?strid=7006&id=7332), tarybininkai nemato, kas dedasi jiems po nosimi. Visuotinai pabodę šūkiai apie „visuomeninio“ transliuotojo ypatingąją misiją, neparemti konstruktyviais darbais vykdant kokybines permainas LNRT.
      R.Sokodolskiui murksoti šitam liūne nusibodo. Įdomu, kiek atlaikys A.Račas?

 • stellar penny bun

  Tikriausiai daugelis sutiktų, jog Alitos brendžio kvapas, sklindantis iš Draugystės ar Naujojo Vilniaus, yra malonesnis
  už amoniako kvapą. Ir kad elektra, nors ir iš vakarų $kir$tomųjų,
  nekvepia.

  • mdxacuk

   Idealiu atveju LRT turi būti be kvapo, be skonio ir be žiūrovų.

   • lida

    Idealiausiu atveju jos visai neturėtų būti.

    • dzyvai

     lida, nesutinku su Jumis. Nebent Jūs manote kad greičiausias būdas turėti tikrai visuomeninę LRT yra ją panaikinti (atleisti visus darbuotojus) ir sukurti iš naujo. Bet ir tai, nesu tikras, kad revoliucija šiuo atveju būtų sėkmingesnė nei evoliucija. Kaip žinia, jeigu turėti pakankamai parako, ir evoliuciją galima žymiai aktyviau vykdyti. O jei parako nėra pakankamai, tai ir revoliucijos vaisiais netruks pasinaudoti tie, prieš kuriuos revoliucija buvo nukreipta!

     • lida

      Jūs turbūt nepastebit laiko tėkmės, kad valstybinio pašto-telegrafo, telekomo, radio ir televizijos strateginė reikšmė išnyko atsiradus mobiliesiems telefonams, internetui…

     • dzyvai

      lida, apie laiko tėkmę pagalvojau prieš rašydamas savo komentarą. Ir nusprendžiau, kad laiko tėkmė dar nenuplovė TV nei Radijo įtakos. Manau, kad paskutinių seimo rinkimų rezultatai tai aiškiai parodo.

      Tai nereiškia, kad LRT kaip „visuomeninis transliuotojas“ neturėtų rimtai užsiimti aktualių diskusijų internetiniame portale organizavimu.

     • lida

      Apie kokią LRT įtaką rinkimų rezultatams (atsižvelginat į nustatytas jos funkcijas) kalbate ?

     • dzyvai

      Kalba apie (teigiamos) įtakos nebuvimą pilietiškumo formavime (ne patriotiniais lozungais), įvairių nuomonių neatspindėjimą (demokratijos stokoje), atsvaros komercinių TV „šou“ ir vartojimo skatinimui nebuvimą.

      Jeigu visuomeninė TV atliktų savo funkcijas, seime nesėdėtų tiek žvaigždės – prisikėlėliai, tiek kiti įvairūs – prisidirbėliai (nesupraskit, kad TV vienintelė yra atsakinga už seimo sudėtį, ir kad tai jos vienintelis rūpestis).

     • lida

      „nusprendžiau, kad laiko tėkmė dar nenuplovė TV nei Radijo įtakos“ vs „Kalba apie (teigiamos) įtakos nebuvimą pilietiškumo formavime…“ – na iš esmės jūsų motyvas, kodėl negalima LRT naikinti, aiški – nieko nedaro, nors turėtų.

 • :-)

 • kalbuosi

  http://dainius.org/?p=3052

  LRT Tarybos nariai tikrai žino, kiek už reklamą ir kitą komercinę veiklą surenkama pinigų. Apie tai duomenis gauna visi Tarybos nariai. Jie pagal tai tvirtina ir sąmatas, ir finansines ataskaitas. Maža to, apie tai paprastai paskelbiama ir viešai, šie duomenys prieinami kiekvienam.

  Ar tai teisybė?

  • taip, LRT Tarybos nariams yra pateikiama informacija apie LRT pajamas – paprastai kas ketvirtį. Taip pat tiesa, kad šie duomenys skelbiami viešai – LRT metinėse ataskaitose, kurias galima rasti LRT puslapyje.

 • Po tokio pasakymo gerb.A.Siaurusevičius turėtų lėkti iš savo pareigų.
  Akivaizdu, kad tai labai negabus vadovas, o dar ir užsiiminėjantis visiškai nenaudinga visuomenei veikla. Didžiulis nuo sovietmečio paveldėtas netikusiai administruojamas monstras ryja visuomenės lėšas. Šis faktas neatitinka visuomenės interesų. Netikusiai administruojama organizacija negali skleisti jokių gerų idėjų ir žinių, negali visuomenei atlikti jokios misijos. LTV misija pirmiausia nepykinti žmonių ir tinkamai susiorganizuoti savo pačios darbą. Deja, LRTV priežiūros organas LRT yra taip pat neįgalus. Dainiau Radzevičiau, man tavo laidomų šypsenėlių nereikia, dirbk savo darbą, arba atsistatydink. Yra daug gabesnių veikėjų už tave, kurie atliks jiems patikėtą darbą tinkamai.

  • J. naivusis

   Jeigu Lubys oligarchas, tai šis Siaurusevičiaus pasakymas visai normalus.
   Bent jau joks briedas.

 • mda

  visiškas briedas, bet nenuostabu, nes tai pasakė ponas generalinis direktorius

 • Trka

  Nematau nieko blogo. Kiekvieno valia rinktis kur vaidentis. BTV – vienintelėje TV gali išgirsti ir kitokių nuomonių. To apie LRT tikrai nepasakysi.