Citata #201 L.Jakimavičius atskleidžia Lietuvos kultūros politikos prioritetus

… toks 12 puslapių kultūros savaitraštis „7 meno dienos“ finavimą iš valstybės biudžeto gauna kur kas mažesnį nei vienas Seimo deputatas. „Literatūra ir menas“ (24 p.) – panašiai kaip vienas Seimo deputatas. Kazimieros Prunckienės suorganizuotos arimo varžybos surijo trejų metų SRKT fondo biudžetą  (maždaug 20 visos kultūrinės spaudos biudžetų in corpore)

bernardinai.lt

(4 balsų, vidurkis: 4,25 iš 5)
Loading...
 • austras

  Vat čia tai tiesiai į kaktą visiems brazauskinio tipo „reikalų tvarkytojams“. Jei „netvarkai reikalų“, o kalbi apie nesuprantamus dalykus, pavyzdžiui, kultūrą, tai ir gausi, tik tiek, kiek nukris nuo „reikalų tvarkymo“. Pliurpkit pliupkit Jūs apie kultūrą ir aukštesnes vertybes, bet, jei nesugebat „tvarkyti reikalų“, tai niekas Jums nepadės. Yra dar ir antras, naujesnis „reikalų tvarkytojo“ tipažas – zuokinis. Jis geriau išmano viešuosius ryšius, bet savo esme, niekuo nesiskiria nuo brazauskinio. Tas naujesnis supranta kultūrą tik tiek, kiek ji padeda pridengti „reikalų tvarkymą“. Nes kam kitam kultūra reikalinga?

  • austras

   O ši Jakimavičiaus straipsnio citata taip pat nuostabi:

   „Prieš savaitę važiavau į savo kaimą apžiūrėti bityno. Stabtelėjau prie vienos gyvenvietės bibliotekėlės ir pagyvenusios bibliotekininkės klausiu: „ Gal turite „Literatūrą ir meną“, „Šiaurės Atėnus“, „7 meno dienas“? „Neturime“, – atsako, o ant staliuko guli „Vakaro žinios“ ir „Panelė“. Moteriškė aiškina, kad anksčiau biblioteka užsisakydavo, bet niekas neskaitė, tai pagal žmonių poreikius pasikeitė ir prenumerata. Pagal tą prenumeratą ėmė keistis ir žmonių mąstymas per visą Lietuvą.“

 • A.G.

  Manau, kad tie ES milijonai buvo panaudoti ne konkrečiai varžyboms (tikslaiu ne artojų varžybomas), bet LŽŪU bazės sustiprinmui.
  Čia gal panašiai, kaip po karo (kai Rusija badavo ir ne ti Rusija) – Lietuvoje buvo atstatyta Trakų, Gedimino pilys, Biržų tvirtovė ir pan. (kiek žinau, po 1990 m. nebuvo pastatytas nei vienas vaikų darželis – buvo lygtai skelbta, kad vieną pastatė, bet paskui paneigta).
  Tai dar gerai, kad Algirdas Brazauskas (nors man atrodė, kad yra minkšas žmogus – bijantis) sugebėjo atstatyti Lietuvos simbolį – Valdovų rūmus, tuo patvirtinant, kad Lietuva Europoje yra viena senioausių valstybių (o ne kaip tiką susikūrusi pvz. Norvegija, Estija ir daugelis, daugelis kitų…).
  Tik patys didžiausi Lietuvos priešai, ar kvaili niekšeliai tarnauja Lietuvos galybės menkintojų užmačioms.
  Nu atstatyta, žinoma, tuo metu (ne taip, kai minėtos pilys, kuomet iš tikro buvo tikras badmetis), bet laikotarpyje kai pinigų buvo tiek, tiek daug, kad jų ešelonai buvo išpilami galima sakyti tiesiai į svartynus.
  Bet visvien garbė atstovėjusiam Lietuvos valstybingumo simbolį – JE Algirdui Brazauskui (kažkiek (nors labiau tyliai tam pritariant), ir JE Valdui Adamkui, ir JE Vytautui Landsbergiui).
  Taigi ir artojų varžybų pinigėliai gražiai buvo panaudoti, kaip pokaryje Lietuvos didybės – pilių atstatymui, Žemės ūkio universitetui (juk jau jis vos besilaikė – juk ten jau daug metų net nešildomi pastatai buvo).

  • Gerb A.G., Jūs čia su ironija ar rimtai?

  • J. naivus

   Trakų pilies atstatymo brėžiniai datuoti, berods 1952 metais. O garsusis Chruščiovo CK nutarimas apie feodalų pilių atstatinėjimą gal dar prieš kukurūzus…
   Vis tik anų kartų lietuviai buvo kitokie.
   Matyt, anot NiekurNeina -teisinga tiesa, t.y. aksioma:
   „Gamta ilsisi ant ainių“

 • Nesinori leistis visus tuos nagrinėjimus – kas, kiek ir už ką „gavo“ bei užsiimti populiariu baksnojimu pirštu į visokius beprasmius, baksnotojo požiūriu, bet gausiai valstybės finansuojamus dalykus bei reiškinius.

  Visgi būtu įdomu pamatyti rimtą ir plačiai atstovaujamą diskusiją, kurioje būtu įvairiapuusiškai išnagrinėtas toks vis kažkaip apeinamas ir nusukamas klausimas:

  o kas gi galų gale yra ta vadinamoji kultūra, kurią tikrai būtina remti visų mokesčių mokėtojų lėšomis?

  Ta prasme – iš visos to plataus reiškinio, vadinamo kultūra, visuomeninio konsensuso pagrindu išskirti tą minimalią dalį, be kurios net ir neturtinga valstybė tikrai negali apsieiti ir kuri tikrai yra būtina pilnaverčiam civilizuotos tautos egzistavimui ir privalo būti išlaikoma ir remiama visų mokesčių mokėtojų lėšomis.

  Nes tai, ką mes matome dabar, labiau užneša į skirtingų „meninykų“ ir „kultūrinykų“ grupuočių peštynes dėl riebesnio biudžetinio kąsnio tik jiems patiems reikalingai ir įdomiai veiklai, su aktyviu „stogų“ valdžioje ir juos palaikančių mass-media priemonių įtraukimu.

  Tuo tarpu daugeliui visuomenės atstovų, skeptiškai stebinčių iš šalies tas kultūrines kautynes, dingojasi, kad krienas už ridiką ne saldesnis ir kad ta tikroji kultūra, kuria suinteresuota tauta, paramos visviena negauna. Ir kad jokio esminio skirtumo – kurios grupuotės Vamzdis bus įkastas Neries krantinėje ar kieno „instaliacijos“ atsiras Gugenheimo vasiukuose – kaip ir nėra..;(

 • Užtat pasauliui pasirodėm, kad mokam meistriškai mėšlą užarinėti. Visom prasmėm…

 • jakimaviičus kelia labai rimtą problemą. Viena kivaizdu, kad kaip valstybė remia kultūrinius leidnisu ar renginius po keletą tūkstančių litų metams, o arimo varžyboms milijonai (beje, prisidengiant tomis varžybomsi sugeba „pasitvarkyti“ buitį Žemės ūkio universitetas), tai sunku ką bepridėti.

 • mdxacuk

  20 mln. artojų varžyboms yra mizeris palyginus su ES ir ne ES milijardais, užkastais ir užartais į Lietuvos žemės ūkį bei sušertais dvarponiais virtusiems kolchozų pirmininkams. Užtat tuos apgailėtinus kultūrai skiriamus grašius reikia lygint ne su seimo nario alga, bet su kaip į subinę sukištais milijardais amžiniems neviezūnams, kuriems arba kainos mažos, arba oras blogas, arba derlius prastas, arba valdžia netikus, ir kurie niekad seišaugs iš išlaikytinių mentaliteto. Kas čia per verslas, kuris nieko neuždirba, kuriam reikia nuolat primokėt, kurie nemoka jokių mokesčių, kur žmonės neužsidirba sau pensijų ir kuris amžinai bankrutuoja? Kodėl niekas neprimokėjo Vilniaus „Vilgiui“, Panevėžio „Ekaranui“, Alytaus „Snaigei“ ir dar daugybei kitų, davusių darbo dešimtims tūkstančių ir neverkusių, kad valdžia nesuperka jų gežgalių jų pačių pageidaujamom kainom? Būtent žemės ūkis yra amžina girnapusė ant Lietuvos kaklo, pasmerkianti ją Europos atsilikėlių ir užkampio likimui.Galim ir padėkot legendiniams melioracijos ministrams arba kumelės Sigutės vadeliotojams ir kartoninių rūmų Katedros aikštėj statytojams.

  • Musė

   Mielas mdxacuk,

   Kodėl jūs manote, kad tokia žemės ūkio politika yra Lietuvos problema? Aš manyčiau, kad tai visos ES problema – ES vykdoma žemės ūkio politika yra absoliučiai iškrypėliška.

   Mes čia kalbame apie tai, kad žemė greitai nebegalės išmaitinti nenumaldomai didėjančios žmonių populiacijos, todėl mums yra būtini GMO. Absurdas. Tuo tarpu ES moka visokiausių įmanomų programų pagalba moka išmokas ūkininkams, kad tik jie nieko neaugintų… AR tai yra normalu?

   Pusė pasaulio badauja, o ES moka pinigus, kad ūkininkai anksčiau išeitų į pensijas, įsipareigodami nebeužsiimti žemės ūkio veikla, kad užsodintų savo žemes medžiais, kad užsiimtų kaimo turizmu ir t.t. Žodžiu, darykite viską, tik neauginkite, nes jūsų produkcija a) sudaro konkurenciją jau įsitvirtinusiems stambiesiems ūkiams, kuriems dirba tuntai lobistų b) brangiai kainuoja Europos Sąjungai – dotacijos.

   Žemės ūkiui yra skiriama berods apie 60 proc. viso ES biudžeto. Ar tai normalu? Kodėl ne pramonei, socialinei sferai, aplinkosaugai, kultūrai? Ir kokia nauda iš tų didžiulių pinigų, skiriamų žemės ūkiui? Gerai pagalvojus, už pusę jų turbūt visą Afrikos žemyną būtų galima pamaitinti….

   Taigi vietoje to, kad maksimaliai išnaudotume esamus resursus, mes ribojame gamybą. Tuo pat metu kuriame GMO, nes jie išgelbės badaujančius Afrikos vaikus.

   Teko matyti pasaulio žemėlapį, kuriame skirtingomis spalvomis pažymėtos šalys pagal vaikų nutukimo laipsnį. Didelėje dalyje Europos yra virš 20 proc. nutukusių vaikų. Spėkite, koks procentas nutukusių vaikų Afrikoje?

   • A.G.

    Manau:
    1.Ir pats tobuliausias ekonominis – finansinis mechanizmas turi trūkumų… dėl jų paprastai nukenčia pakraščiai, t.t. ž.ū.
    Todėl jis remiamas visuose išsivysčiusiuose kraštuose. Tame tarpe ir JAV (labai galingai), tik ne taip atvirai kaip ES.
    2. Gi aplinkosauginių teritorijų – juk tuomet buvo perprodukcija (kai Vakaruose buvo išvystytas intensyvus pramoninis chemizuotas ž.ū., kaip jau čia buvau rašęs pagal bendrijos steigimo 1957 m. Romos sutartį, kaip jau buvau rašęs, nes pokario Europa badavo.
    3. Kad nusenusiems žmonėms sudaryta sąlygos ūkius perduoti jaunimui – tai atvirkščiai konkyurencijos skatinimo, intensyvinimo programa (kažkas va šitoje vietoje jums priopūtė arabų matau, deja).
    4. Dėl maisto. Afrika nenori GM produktų – yra ir atsisakymų. Taip pat jau esu minėjęs, kad Europoje yra nusikalstama auginti, gaminti maisto daugiau nei jai pačiai reikia (turiu labai įtikinamą schemą). Kad Europa turi maitinti badaujantį trečiąjį pasaulį – yra pasaka kvailiams.

    Na o tas jaunuolis, kad nežino, kad valstybės simboliai visais laikais buvo statomi ir net badaujant (ką parodė, kai komunistai atstatinėjo Trakų, Gedimino pilis, Biržų tvirtovę ir t.t. ir pan., net ant degtukų dėžučių komunistai mokė lietuvius apie Lietuvos piliakalnius, kitus Lietuvai brangius dalykus) – na tai… manęs nestebina, nes po 1990 m. viskas buvo daroma, kad lietuvybė nebūtų šventas reikalas… tai pamatėme, kaip jaunimas išdavė Lietuvą ir išsidangino jai sunkiausiu metu po 1990 m. (nors gyvybės aukoti nereikėjo, o tik atiduoti tą duoklę, kurią gavo gavę gydytojų ir pan. diplomus…).

   • mdxacuk

    Muse,

    Atskirkim muses nuo kotletų (atsiprašau).

    Mano supratimu ES žemės ūkio politika yra teisinga, pirmiausia ekonomiškai – ji iš tikrųjų nukreipta ŽŪ industrailizacijos kryptim. Jūs irgi tą sakot – kad liktų stambūs. Tegul ŽŪ gamyba užsiima tie, kas tai daro našiausiai. O kaip kitaip turėtų būti ekonomikoj?

    Bet teisinga ir socialiai, nes mažiukai išstumiami mandagiai ir nepaliekami be duonos kasnio. Jei jie ir toliau nori užsiimti ŽŪ pramogos labui, tai niekas jiems netrukdo augint karvę, ožką, katiną arba nasturtas, bet tegu nereikalauja, kad kažkas tai supirktų ir jiems primokėtų už jų hobius ir menus. Reikia atskirti šiaip kaimo gyventojus ir ŽŪ produkcijos gamintojus.

    Tas procesas tikriausiai ir kainuoja tuos 60 proc. Kol kas, nes amžinai taip tikriausiai nebus.

    Jei jau jus užsimenat apie resursus, tai kas geriau juos išnaudoja jei ne industrinis ūkis? Tiktai kad kažin ar tų resursų artimiausiu metu prireiks, nes kol kas mums gręsia maisto perteklius, o ne trūkumas.

    Pusė pasaulio badauja, bet ne todėl, kad pasaulyje trūktų maisto, o todėl, kad jie neturi kuo užsimokėt. O kas turėtų už juos mokėt? Gi jūs tikriausiai irgi nenorėtumėt už juos mokėti arba atiduoti negriukui savo plaktos grietinėlės porciją?

    GMO jiems būtų papildomas šansas užsiauginti daugiau maisto patiems, nes duotų jiems našesnes ir atsparesnes veisles. Tikriausiai ne vien GMO, bet kuo blogai GMO?

 • Slyvanosis

  Bravo Zeppelinui. Kutūristų inkštimai su nostalgiška gaidele apie laikmetį, kai Šepetys rūpinosi kultūra. Piktos aimanos, iš tiesų, primena „skirtingų “meninykų” ir “kultūrinykų” grupuočių peštynes dėl riebesnio biudžetinio kąsnio tik jiems patiems reikalingai ir įdomiai veiklai“.
  Man labai knieti sužinoti, kiek paskutinis LDK valdovas Poniatovskis skirdavo milijonų auksinų mužikų kultūrinimui ir tradicijų puoselėjimui.

 • zekas

  kur kas lengviau yra diriguoti primityvų bandą, nei išprususius, kultūringus ir pilietiškai aktyvius žmones. dėl to nei kultūra, nei atviros visuomenės kūrimas neremiami taip, kaip remiami AMB rūmai ar kažkokios artojų varžybos.

  „Lietuva yra užasfaltuota ir užbetonuota“ (O. Juknevičienė). tiesiogine ir netiesiogine prasme.

  • A.G.

   Juk kalbėjome, kad pokaryje kai žmonės (niekas manau neprieštaraus) gyveno sunkiai – ne tik buvo atstatomos pilys, tvirtovės, bet buvo galima sakyti privaloma tvarka mokinami vidurinėse mokyklose vaikai (kai net prieš karą – buvo begalė beraščių Lietuvoje).
   Juk kiekviename vos ne kaime buvo pastatyti kultūros namai, kur išmokinti ir dirbo kvalifikuoti specialistai
   O kaimo žmonės labai dažnai buvo nemokamai vežami į operos, kirus teatrus.
   Tai ką komunistai, pagal Jus norėjo šviesių žmonių, o laisvos Lietuvos vadovai – nori tamsių, neišprususių žmonių…

   • zekas

    sovietmečiu tas priverstinis cirkas buvo daroma propagandos tikslais. neliko propagandos, neliko cirko.

    bet vietoj to nieko ir neatsirado. o mokesčių pinigai naudojami kažkokiem rūmams statyti. ne kultūros, o valdovų. „kultūros sostinė“ dėl skandalų veikiau yra „xaltūros sostinė“.

    jei tik toks kultūros rėmimas yra koks yra dabar, tai valstybė geriau jau kultūros apskritai neremtų. nes kultūra, iš to biednumo, kaip išsireiškė Slyvanosis – „primena “skirtingų “meninykų” ir “kultūrinykų” grupuočių peštynes dėl riebesnio biudžetinio kąsnio tik jiems patiems reikalingai ir įdomiai veiklai”. tai diskredituoja pačią kultūrą.

   • Arūnas

    „privaloma tvarka mokinami vidurinėse mokyklose vaikai“… tai čia, gerbiamas A.G., yra komunistų nuopelnas? Tik jau nenusišnekėk, gerbiamasai. Pastebiu, kad tau komunistai labai patiko ir vis dar nostalgija kankina, kad praėjo tie „geri laikai“. Taigi klausyk: privalomas vidurinis mokslas – tikrai ne komunistų išmislas. Jei netiki – pasižiūrėk į VISUOTINĖS ŽMOGAUS TEISIŲ DEKLARACIJOS (Generalinės Asamblėjos priimta ir paskelbta 1948 m. gruodžio 10 d) 26 straipsnio 1-ą punktą, kuris sako:
    „Kiekvienas turi teisę į mokslą. Mokslas, bent jau pradinio ir pagrindinio išsilavinimo lygmenų, yra nemokamas. Pradinis mokslas yra privalomas. Techninis ir profesinis mokymas yra visuotinai prieinamas, o aukštasis mokslas vienodai prieinamas visiems pagal kiekvieno sugebėjimus“.
    http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=278385&p_query=&p_tr2=
    P.S. Taip, kad tą savo komunistinį-agitacinį šlamštą gali pasilaikyti savo anūkams, nors geriau ir jiems nepraplovinėk smegenų savo marazmais. Ar komunistai įvedė privalomą vidurinį išsilavinimą? Taip – įvedė. Bet įvedė tik todėl, kad visas civilizuotas pasaulis, kaip matome priiėmė tokią nuostatą. O komunistai labai jau norėjo, kad ir juos pripažintų kaip civilizuotus… Yra toks „lazdos-meduolio“ metodas. Komunistai suprato, kad jei nori civilizuoto pasaulio akivaizdoje bent kiek panašėti irgi į civilizuotus – reikia ne tik lazda mojuoti, bet ir meduolio kąsnį kartais numesti.