Be komentarų: Seimo stenograma dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą dėl „Leo LT“

Kolegos, dabar vienas iš užsilikusių klausimų. Dėmesio, kolegos! Tai yra darbotvarkės 4 punktas – Seimo nutarimo „Dėl kreipimosi į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą su prašymu ištirti…“ ir t.t., projekto registracijos Nr.XP- 2852(4). Padaryta pertrauka iki kito posėdžio. Pranešu, kad pranešėjas ar ko pranešėjau nespėjo pasakyti nė žodžio, todėl pirmasis į tribūną turėtų ateiti Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkas J.Sabatauskas, dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą.

J.SABATAUSKAS (LSDPF). Jūs tikras, kad aš nekalbėjau?

PIRMININKAS. Prašau, dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą.

J.SABATAUSKAS. Gerbiamieji kolegos, komitetas svarstė dar kartą ir pritarė nutarimo projektui balsų dauguma.

PIRMININKAS. Ačiū. Ar Europos reikalų komitetas, kuris irgi nagrinėjo norėtų kalbėti ar ne? Atsiprašau, Ekonomikos komitetas? Jūs esate anksčiau svarstę.  (Balsai salėje)

… Gerbiamieji kolegos, Ekonomikos komitetas svarstė minėtą įstatymo projektą ir nutarė, kad toks kreipimasis į Konstitucinį Teismą sustabdytų nacionalinio investuotojo veiklą ir padarytų nepataisomą žalą atominės elektrinės statybos ir jungčių su Lenkijos Respublikos ir Švedijos karalystės energetikos sistemos projektų įgyvendinimui. Be to, akcinė bendrovė VST, teisę dalyvauti atominės elektrinės projekte jau buvo įtvirtinta Seimo 2007 m. priimtame Atominės elektrinės įstatymą. Balsavimo rezultatai: už – 8, prieš – 5, susilaikiusių nėra.

PIRMININKAS. Ačiū. Dabar diskusijose norėtų kalbėti šeši Seimo nariai. Pirmoji B.Vėsaitė. Gal galėtų grįžti jau frakcijos vardu. Ruošiasi A.Matulevičius.

B.VĖSAITĖ (LSDPF). Gerbiamieji kolegos, Europos Sąjungos teisės požiūriu vystyti tam tikrus energetikos projektus, t.y. statyti atomines elektrines ir juose gaminti elektros energiją turi teisę ir pati valstybė, ir privatūs subjektai, ir taip pat jie kartu, kaip įvyko mūsų naujo nacionalinio investuotojo atveju. Direktyvos dėl elektros energijos vidaus rinkos bendrųjų taisyklių, kurios yra perkeltos į Elektros energetikos įstatymo 14 straipsnį įtvirtinta leidimų sistema, kuria siekiama užtikrinti skaidrų tam tikrų reikalavimų įtvirtinimą, užtikrinant, kad ūkio subjektai norintys verstis elektros energijos gamybos veikla juos atitiktų ir laikytųsi. Kaip nurodoma minėtos direktyvos preambulėje, siekdamos užtikrinti konkurenciją elektros energijos gamybos rinkoje beveik visos valstybės narės pasirinko viešą leidimų išdavimo tvarką. Įstatymu nėra ribojamas laisvas kapitalo judėjimas. Atvirkščiai, yra numatyta, kad tiek projektą įgyvendinančios bendrovės, tiek ir nacionalinio investuotojo įstatiniame kapitale gali dalyvauti Lietuvos ir užsienio investuotojai.

O dabar norėčiau štai ką pasakyti. Iš tikrųjų kreipimasis į Konstitucinį Teismą sustabdytų įstatymo vykdymą. Tą turime labai gerai įsisavinti. Ir tie, kurie nori šitą padaryti yra tikri Lietuvos priešai, nes jūs žinote, koks laikotarpis mūsų laukia, jeigu tektų uždaryti Ignaliną 2010–2012 m., tai sustabdytų ir jungties su Lenkija statybas, sustabdytų ir jungties su Švedija statybą ir pačios naujos atominės elektrinės statybą. Kaip mes atrodytume ir koks mūsų būtų veidas prieš mūsų partnerius šiame projekte.

Gerbiamieji kolegos, aš manau, kad tie, kurie nori kreiptis į Konstitucinį Teismą ir stabdyti visus procesus, kad Lietuva išeitų iš energetinės izoliacijos yra ne kas kita, kaip Lietuvos priešai. Ačiū už dėmesį.

PIRMININKAS. Taip. Rimtas pareiškimas. A.Matulevičius. Prašom, kolega. Ruošiasi B.Bradauskas. Prašom.

A.MATULEVIČIUS (MSG). Ačiū, Pirmininke. Gerbiamieji kolegos, pagal B.Vėsaitę aš tapsiu rimti Lietuvos priešu, bet to nebijau, ne pirmą kartą. Valstybininkai mane tokiu įvardija, žinoma „valstybininkai“. Man atrodo, per vasarą tie, kurie domisi Lietuvos ekonominiu gyvenimu ir realijomis, kurios vyksta šalyje, turėjome labai gerą progą įsitikinti, kad tie, kurie priešinomės LEO Lt projektui buvome teisūs, nes nieko kito, net klaida to projekto negalima pavadinti, o tik piktybiniu veikimu prieš šalį ir prieš jos žmones. Užtenka vieno pavyzdžio nekurtiems, matantiems ir regintiems žmonėms, akivaizdžiai. 800 mln. Vakarų skirstomųjų tinklų dividendai, kada pelnas 120 mln., ponas ministras juokiasi, taip, aš jau išsiaiškinau, kaip daromas orinis pelnas ir kaip tai paskui paverčiama grynais pinigais. O padaroma labai paprastai, kadangi turi tik 120 mln. grynųjų pinigų, tu praskolini bendrovę skolintais pinigais ir neinvestuoji nieko į bendrovę, tuos pinigus paprasčiausiai išplauni iš bendrovės. Ir labai norėtųsi, kad ūkio ministras ne tiek šypsotųsi, o iš tikrųjų rimtai, atsiraitojęs rankoves, iki rinkimų pabaigos, padarytų ten rimtą reviziją, nes man premjeras šiandien neatsakė. Už praeitus metus išmokėta 620 mln. „NDX energija“, ponai, apie ką kalbame. Kieno tai sąskaita šitie pinigai? Negana to ponai, iš „NDX energija“ ir VP MARKET jau pareiškė, jeigu neleisite didinti elektros energijos kainų, tai mes netiesime jungčių su Vakarais. Jau ultimatumai. O ką mes girdėjome, kada buvo stumiamas LEO Lt projektas čia, kad jie tuos savo pinigų, pasirodo, jie neduos nė cento. Tas buvo žinoma anksčiau, tas žinoma dabar ir tikrai bus taip, kaip aš dabar sakau. Neduos nė cento, o paims tiesiog iš mūsų kišenės. Man atrodo, kad gerbiamajai B.Vėsaitei nereikia graudinti mūsų ir lieti ašarų dėl Ignalinos II bloko, o paprasčiausiai, reikia išsiaiškinti, ką aš išsiaiškinau per vasarą, kad realių kreipimųsi Vyriausybės vardu, valstybės vadovo vardu į Europos Komisiją, į Europos Tarybą ar į Europos Sąjungos šalis nares, kad būtų pratęstas nors iki 2012 m., iki techniškai galimų terminų Ignalinos II bloko darbas, oficialių dokumentų ir kreipimųsi nėra. Viskas yra tik kalbos spaudai, ir iš šitos tribūnos mums užliūliavimai. Taip kad, reikia ne ašaras lieti, o paprasčiausiai rimtai dirbti. Išsikvieskite savo premjerą į Ekonomikos komitetą, ir padarykite tokį parlamentinį tyrimą, kaip padarėme mes. Pavyzdys yra geras ir užkrečiantis. Galime pasidalinti patirtimi. Todėl aš pritariu iniciatorių iniciatyvai, kad reikia kreiptis Seimo incorpore į Konstitucinį Teismą ir jeigu valstybininkai padarė projektą „Leo LT“ jie susitvarkys ir Konstituciniame Teisme, nereikia to bijoti, nors Seimas parodys, kad ne visi esame … klano įkaitai. O esame padorūs, tautos rinkti žmonės, kuriais kai kas iš mūsų nori būti ir ateityje. Todėl aš pritariu šiam nutarimo projektui ir kviečiu balsuoti už jį.

PIRMININKAS.  Ačiū. Dabar B.Bradauskas. Prašom, kolega.

B.BRADAUSKAS (LSDPF). Gerbiamasis Pirmininke, gerbiamieji kolegos, artėja rinkimai, aišku kai kas šyla, kai kas įkaito, kai kas jau perkaito, todėl šiandien iš tos tribūnos skelbiamos visiškai ne tiesos, dividendų niekas neišsimokėjo, dividendai investuoti, 2/3 akcijų yra valstybės ir visi 2/3 dividendų ateityje turės valstybė, bet ne apie tai kalba. Būtų galima kreiptis į Konstitucinį Teismą ar kitokį teismą, čia nebūtų jokios problemos, bet mes pagalvokime, kur, ties kokiu slenksčiu mes esame šiandien. Ir kada iš vienų tribūnų šaukiama, rėkiama, kad Vyriausybė nieko nepadarė, kad būtume nepriklausomi nuo vieno energetikos šaltinio, čia pat yra trukdoma, kad būtų daromi nors pirmieji žingsniai tos nepriklausomybės nuo vieno energetinio šaltinio. Ir šių dienų tarptautiniame kontekste, mes nežinome, „dėl geros mūsų politikos“ ko sulauksime rytoj. Ir kiek galės mūsų gyventojai, ar pajėgs ar nepajėgs apsišildyti arba ne. Ir vienoje radijo laidoje, neseniai diskusijoje vienas oponentas, Seimo narys, nenoriu sakyti pavardžių prieš rinkimus, sakau tai tu įvardink nors vieną alternatyvų energetikos šaltinį, išskyrus dujų ir mazuto, kuo galėtume kūrenti Elektrėnų elektrinę. Sako, žilvičio vytelėm. Klausykite, tada jau nėra ko ir kalbėti. Štai kur yra mūsų mąstymas, kur yra mūsų logika ir ką mes darome. Sušvito bet koks menkas žiburėlis, kad mes galėtume pratęsti Ignalinos atominės elektrinės darbą. Tas yra signalas geras, bet mes čia, priimdami šitą nuarimą ne dėl to, kad kažkas bijotų, kad būtų kreiptasi į Konstitucinį Teismą, tą kibirkštėlę, tą žiburėlį palaidosime. Ir tada premjerui pas Barosą nėra ko važiuoti, kur susitartas susitikimas ir kur yra priimamas premjeras, kur būtent kalba apie mūsų parėmimą dėl atominės energetikos, dėl atominės elektrinės. Rinkimai rinkimais, kai kas paklius į Seimą, kai kas ne. Nė vienas mes nesame garantuoti. Bet išeidami, nepadarykime to, kad mūsų žmonės, po to turėtų mokėti dvigubai, trigubai, kad jie būtų priversti dangstytis kailiais, kaip laukinėje Lietuvoje. Todėl aš labai rimtai kviečiu visus pagalvoti. Ačiū.

PIRMININKAS.  Dėkoju. J.Veselka. Prašom, kolega. Prašom.

J.VESELKA (TTF). Gerbiamieji kolegos, paklausiau aš abiejų socdemų kalbų ir galvoju, nieko nėra prastesnio, kaip lietuviška demokratija. Pūsk muilo burbulą, ir galvoja, kad čia klausosi, sėdi žmonės su burbulais. Gerbiamasis Broniau, pats žinai, prieš 2 metus ir pats pasirašei vieną kartą, kad būtų priimtas įstatymas, įpareigojantis Vyriausybę derėtis dėl Ignalinos pratęsimo. Kas sužlugdė? Socdemai su konservatoriais kartu. Gerbiamieji kolegos, iš tikrųjų A.Matulevičius teisybę pasakė, į jokią komisiją, į valstybės, Lietuvos Vyriausybė nesikreipia dėl to, kad yra problema su darbo pratęsimu. Mes keli Seimo nariai prieš metus parašėme. Prieš tai aš parašiau Europos Parlamento Pirmininkui Pioteringui. Gavau atsakymą. Parašėme Europos Komisijai, Barosai, gavome atsakymą. Ir dabar visi žino, koks ten atsakymas, vaikšto su savo rinkiminiais niekalais ir aiškina, jeigu mes bandysime pratęsti elektrinę, mus išmes iš Europos Sąjungos. Atsakyme aiškiai apsakyta, jeigu jūs pratęsite arba vykdysite derybas ne dėl pratęsimo, mes galime sustabdyti finansavimą uždarymo ir projektų finansavimą. Atsakymas labai logiškas, nenorėk ir kad dirbtų ir semti iš Europos Sąjungos pinigus. Bet šitas kreipimasis yra ne dėl pratęsimo, o todėl, kad Konstitucinis Teismas ištirtų, ar neprieštarauja šitas  monopolisto, privačiojo monopolisto perduoti visą energetiką Lietuvos Respublikos Konstitucijai. Ir kaip jūs bebalsuotumėte, gerbiamieji, Konstitucinis Teismas mūsų pareiškimą jau priėmė nagrinėjimui. Čia yra klausimas, ar Seimas paprašys, kad greičiau būtų išvada ir visiems, tiek mūsų gyventojams, tiek užsienio kompanijoms, būtų aišku, kad šitas įstatymas yra švarus, kad po to nekils jokių problemų. Pažiūrėkite. Išėjo Bradauskas, sako, šitie dividendų Vakarų skirstomieji tinklai neišsidalino. Išsidalino. Ne visus išsidalino, bet didelę dalį išsidalino. O ką jie padarė? Kur tas stebuklas, kurį jie padarė ir 800 mln. vienus paliko, kitus jau išsidalino, gerbiamieji, kur yra? Kokia nauda duota? Nieko. Ir dabar įsivaizduojame, kad A.Brazauskas, privatizuodamas Vakarų skirstomieji tinklus, nežinojo, kad uždaroma atominė elektrinė ir nežinojo, kad reikės statyti naują, nesuprato, kad kuo didesnė kompanija, tuo lengviau ir geresnėm sąlygom gali gauti kreditus. Nežinojo. Suskaidė, paskui atsibudo, o Jėzus, ką mes padarėme, reikia sujungti. Ir vėl be jokio konkurso, be nieko pasirenkamai VST. Pažiūrėkite toliau, tas derybininkas, Vyriausybės patarėjas, kuris derėjosi dėl Lietuvos interesų, staiga nueina dirbti „Leo LT“  ir ne šiaip sau nueina dirbti, o už 40 ar 50 tūkst. Lt per mėnesį. O ką jie padarė, kad gauna tokias algas? Iš kur tos algos? Iš vartotojo. Toliau, skaitau laikraščius. Lenkijos, Latvijos, Estijos ir Lietuvos „Leo LT–ininkai“ derasi Londone. Atsimenu, Galilas, kada norėjo Mažeikius privatizuoti, irgi derėjosi Londone. Niekaip nesuprantu. Latvija, Estija, Lenkija, Lietuva, čia vietoje, derasi Londone. O po derybų Londone, išryškėja labai negražūs dalykai, kurie skaičiuojami ne milijonais, o dešimtimis ir šimtais milijonų. Gerbiamieji, nežinau, kaip gali Seimas bijoti Konstitucinio Teismo, kur susirinkę aukščiausi teisės žinovai ir paprašyti, kad kuo greičiau įneštų aiškumą į „Leo LT“ įstatymą. Ir šito reikia ne tik mums, Seimo nariams? Visuomenė, rinko parašus, įvairios diskusijos ir ne tik visuomenėje eiliniai žurnalistai, eiliniai žmonės, pramoninkai pareiškė, kad negerai. Niekam nieko nereikia. Ir drįsta B.Vėsaitė pasakyti, kad tie, kurie bando kreiptis į Konstitucinį Teismą, yra Lietuvos valstybės priešai. Ačiū Dievui, aš įvardijau, taip aš Lietuvos valstybės priešas prieš oligarchinį užvaldymą mūsų ekonomikos. Esu mirtinas priešas ir nebijau jokių pavadinimų, nes man jau klijavo. Gerbiamieji kolegos, gerbdami save, šitaip B.Vėsaitė įvardija ir Konstitucinį Teismą, kad Lietuvos priešai, nes neduok Dieve jie pripažins, kad pažeidžia Statutą.

PIRMININKAS.  Kolega, laikas.

J.VESELKA. Todėl, gerbiamieji kolegos, nedaug mums liko čia šitame Seime, pasiekime tai, kad būtų visuomenėje galutinai pasakyta aiškiai – prieštarauja ar neprieštarauja Konstitucijai šis įstatymas. Ir todėl siūlyčiau balsuoti vieningai. Na, vieningai aš netikiu, nes žinau, kas gavo,  tai gavo, jis negali balsuoti kitaip, bet prašyčiau balsuoti už šį kreipimąsi. Ačiū.

PIRMININKAS. P. Gražulis. Prašom, kolega.

P.GRAŽULIS (TTF). Gerbiamieji kolegos Seimo nariai. Aš manau, kad nors truputį turi sąžinės, tai be jokių diskusijų turėtų balsuoti į Konstitucinį Teismą. Bet pastaruoju metu pasirodo, kad Konstitucinis Teismas lyg svetimos valstybės kažkokia struktūra Lietuvoje. Jeigu kas nors kreipiasi į Konstitucinį Teismą, tuoj padaromas mūsų valstybės priešu, KGB agentu, ar tarnu Rusijai. Labai įdomiai. Tai gal mes paleiskime Konstitucinį Teismą ir daugiau visiškai nesikreipkime į Konstitucinį Teismą. Bet apskritai vienas dalykas, kad vis dėlto šis įstatymas yra korupcinis, apiplėšiantis mūsų tautą, tai yra faktas. Tai yra premjero G.Kirkilo, aš nežinau, šis projektas išliks amžiams, už kurį ne tik G.Kirkilą, bet ir visus socialdemokratus, atsiprašau, čia ne socialdemokratai, o socialdemokratai išėjo į frontą, o visus kurie balsavo, keiks, aš manau, ne tik mes, o mūsų vaikai ir anūkai. Apie tai aš ne kartą kalbėjau ir dabar bandau pažiūrėti dar G.Kirkilui į akis, ar jis turi nors truputį sąžinės. Būdamas Seimo nariu atrodė paprastas žmogus, suprato vargą, skurdą. O dabar jis tapo premjeru ir deja pasijuto kažkokiu viešpačiu ir tarnu oligarchu. Atvirai tą sakau. Ir kuo greičiau G.Kirkilas atsistatydintų ir iš Socialdemokratų pirmininkų, ir iš Vyriausybės vadovų, tai būtų didelis laimėjimas mūsų valstybei. Kalbama apie investuotojus. Kokie čia investuotojai? Ką jie investavo? Jie yra mūsų tautos plėšikai! Plėšikų gauja, aš kitaip neįvardysiu. 2003 m. atskiria Vakarų skirstomuosius tinklus ir padovanoja, aš noriu pasakyti ir padovanoja „Vilniaus prekybai“. O ką ji investavo? O 2004 metais pasiruošia ir nusiperka naują Energetikos įstatymą, kur jeigu verslininkai ar fiziniai asmenys tiesia elektros linijas, ar stato pastotes už savo pinigus ir atitinka balanse šitų Vakarų skirstomųjų tinklų ir Rytų skirstomųjų tinklų, ir jie taip didinasi savo kapitalą, didinasi tarifus už elektros energiją, kaip taip galima elgtis mūsų valstybėje? Aš manau, kad būtina šį įstatymą koreguoti ir negalima leisti apiplėšinėti žmonių. Mes priminkime, kad ir Lietuvos bankas išdalino mums pažymą kaip kovoti su infliacija, kad būtina mažinti elektros tarifus mūsų valstybei, o mes vietoj to kad mažintume, vėl kalbame apie didinimą. Pasirodo milijardą dividendą išsimokėti dar mažai, jiems visada bus mažai. O kiek jie pelno dar nuslėpė! Aš manau, kad dar milijardą nuslėpė. Jeigu iš tikro patikrinti, atlikti gerą auditą, tai rastume kad jie išplovė milijardą pinigų, ir dar milijardo nesugebėjo išplauti. Tai visi šie pinigai sumažinus elektros tarifus turėtų likti kiekvieno vartotojo kišenėje, o ne kelių oligarchų kišenėje sukrauti pinigai. Štai kokią visuomenę kuria ir dar vadinasi socialdemokratais. Vadinkitės greičiau Oligarchų partija ir tada bent žmones supras ką jūs darote. O aš manau, kad vis dėlto į Konstitucinį Teismą būtina kreiptis ir išsiaiškinti, kodėl ponai socialdemokratai, vadovaujami pono G.Kirkilo vis dėlto „Vilniaus prekybai“ atidavė be konkurso visą šį energetinės sistemos projektą. Ir tik po Konstitucinio Teismo išaiškinimo mes galėsime spręsti kas yra teisus, o kas neteisus. Bet, gerbiamieji, jeigu jūs ir nesikreipsite, aš manau, kad spalio 12 ateis rinkimai ir Tvarka ir teisingumas turės didelę persvarą, vis tiek tada mes kreipsimės į Konstitucinį Teismą ir be Konstitucinio Teismo atimsime tai, ką pavogėte jūs iš Lietuvos žmonių ir sugrąžinsime Lietuvos žmonėms visą turtą, kurį jūs išvogėte, išdalinote oligarcham. Vis tiek ta teisingumo valanda ateis, pone Kirkilai. Pakelk akis! Ateis ši valanda, pamatysite! Ir aš manau, kad ateis ir kitoks gyvenimas mūsų Lietuvos žmonėms. Kad nereiks susikrauti daiktų ir važiuoti į Airiją, Ispaniją ir visur kitur pomidorų rauti, kad ten užsidirbt, galą su galu sudurti. O mes tikrai padarysime taip, kad žmonės laimingai gyventų ir čia, ir nereikėtų ieškoti svetur gyvenimo. Tikiu, kad jūs visi balsuosite už kreipimąsi į Konstitucinį Teismą ir jo nelaikysite kažkokios svetimos valstybės dariniu.

PIRMININKAS. Ačiū. Bet kolega nesilaikė labai gero gerbiamosios R.Juknevičienės patarimo. Ką darysi. E.Klumbys. Prašom. Kolega E.Klumbys. 10 sekundžių pridedama.

E.KLUMBYS (TTF).  Gerbiamieji Seimo nariai, ne pirmą kartą dėl svarbių mūsų gyvenimo klausimų, dėl klausimų, kurie kelia daug diskusijų tiek politiniu aspektu, tiek ekonominiu energetiniu aspektu valdančioji socialdemokratų vadovaujama dauguma kelia desperatišką isteriją. Ir turbūt ta isterija yra susijusi su tuo, kad yra paliečiami didžiuliai ekonominiai interesai, kuriuose aš manyčiau, tokiais atvejais galima jau ieškoti ir partinių galų. Taigi Seimas turi teisę kreiptis dėl įstatymo atitikimo Konstitucijai. Vieno ar kito. Mes dabar kreipėmės dėl Atominės elektrinės įstatymo atitikimo Konstitucijai, sukeltai serijai iš konservatorių pusės. Kreipėmės mes, Seimo nariai dėl tarptautinių operacijų atitikimo Konstitucijai, čia jau isteriją sukėlė konservatoriai, nes tai kerta jų politinius interesus. O iš tikrųjų kas čia yra? Mes kreipiamės ir manome, kad šiuo įstatymu yra sukurtas naujas monopolininkas ir šio monopolininko  sukūrimas akivaizdžiai prieštarauja Konstitucijos 46 straipsnio 4 daliai, kuri sako: „Įstatymas draudžia monopolizuoti gamybą ir rinką, saugo sąžiningos konkurencijos laisvę“. Ar čia bus sąžiningos konkurencijos laisvė? Tai juk jūs, socdemai buvote pagrindiniai „Lietuvos energijos“ skaldytojai motyvuodami direktyvą, kurios tada net nebuvo, kad Europos Sąjunga reikalauja suskaldyti „Lietuvos energiją“  ir buvo padaryta elementari „žulikystė“. Dabar, kai jau egzistuoja eurodirektyva, reikalaujanti elektros  energijos gamintojus, perdavėjus ir skirstytojus, socdemai nusprendė eiti priešingu keliu ir net kreipėsi į Europos Komisiją, kad Lietuvai būtų padaryta išimtis. Kodėl taip daroma? Elementarus klausimas. O daroma todėl, kad tai yra labai naudinga Lietuvoje įsigalinčiai verslo partijai Maxima, VST, „NDX energija“, kurios sudėtine dalimi, ko gero tampa ir Socialdemokratų partija. Apie dividendinius milijonus mes jau žinome. Aš klausiu, galbūt tų milijonų dalis ir nukrito jūsų partijai?

Ekonomikos komiteto pirmininkė teigia, kad šis kreipimasis sužlugdys atominės elektrinės statybą. Noriu pasakyti. Tai yra absoliutus blefas ir teisės neišmanymas. Nes visą veiklą dėl atominės elektrinės statybos apsprendžia akcininkų sutartis. Iš Ekonomikos komiteto pirmininko kalbos supratau. Bent jos visa esybė yra užvaldyta šios maximinės struktūros. Todėl mes ir turime tokius rezultatus mūsų valstybėje kuomet viena didžiųjų verslo struktūra diktuoja savo valią visai valstybei ir pirmiausia tai yra daroma per Seimą. Ir kuomet Seimo nariai kreipiasi į Konstitucinį Teismą (tai yra jų Konstitucinė teisė), kyla didžiulis šurmulys. Kai Seimo nariai nori šį procesą pagreitinti siūlydami, kad visa tai būtų padaryta Seimo vardu dar didesnis triukšmas. Akivaizdu – visa tai yra nenaudinga valdančiajai daugumai, pirmiausia socialdemokratams, dėl to, kad ant nosies rinkimai ir, ko gero, su tuo susiję finansiniai įsipareigojimai.

PIRMININKAS. Ačiū. Gerbiamieji kolegos, diskusijos baigėsi. Dabar prašom vienas už, vienas prieš, ar pritariam po svarstymo, ar nepritariam. Prašom. E.Klumbys – nuomonė už. Ar perleidžiat kuriam kitam?

E.KLUMBYS. Kitam…

PIRMININKAS. Tada J.Razma.

J.RAZMA (TSF). Gerbiamieji kolegos, tikrai kai turim reikalą su tokiu daugiamilijardiniu projektu kaip LEO, manau, kad reikia palaikyti iniciatyvas, pasitikrinti, kad bent teisine prasme viskas būtų gerai. Čia jau nekalbant apie tikslingumo aspektą, kai tikrai kyla daug abejonių, ar galima vienaip, be jokio konkurso pasirinktai bendrovei savo sprendimais tiesiog per milijardą padidinti jų turto, t.y. jų akcijų, vertę. Bet apie tai jau daug kalbėta, aš čia nebenoriu kartotis. Tiesiog būtų geriau, kad bent teisine prasme galutinį žodį šioje istorijoje vis dėlto Konstitucinis Teismas pasakytų.

PIRMININKAS. Ačiū. Ir kita nuomonė – kolegė B.Vėsaitė. Prašom.

B.VĖSAITĖ (LSDPF). Gerbiamieji kolegos, jeigu laikysimės demokratijos pagal J.Veselką ir stabdysime visus energetinių tiltų bei naujos atominės elektrinės projektus, būsim dar ilgiau stumiami į Rusijos energetinės priklausomybės glėbį. Aš nežinau, gal to ir siekia „tvarkingi ir teisingi“. Dabar apie mano maksiminę priklausomybę. Jūs turbūt girdėjote, kad prašiau įtraukti Konkurencijos įstatymo pataisas, Mažmeninės prekybos įstatymo pataisas. Taigi esybė yra labai prieštaringa, gerbiamieji. Iš tikrųjų dar sykį primenu: bus stabdomas įstatymo vykdymas, bus stabdoma tiltų statyba, tapsime nepatikimais partneriais Estijai, Latvijai, Lenkijai, ir aš manau, kad šis nutarimas ir būtent įstatymo stabdymas yra žalingas Lietuvos nepriklausomybei, turint omenyje visus įvykius tarptautiniame kontekste, taip pat ir su Gruzija. Taigi siūlau balsuoti prieš.

PIRMININKAS. Ačiū. Kolegos, dėmesio. Prašom užimti savo darbo vietas. Dabar balsavimas. Ar pritariame po svarstymo atitinkamo nutarimo dėl kreipimosi į Konstitucinį Teismą projektui. Kolegos, registruojamės ir balsuojame, ar pritariame.

Balsavo 102, už – 53, prieš – 13, 36 susilaikė. Pritarta.

Dabar kitas klausimas – Teritorijų planavimo įstatymo 22 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas. Priėmimo stadija. Man atrodo, kad čia viskas buvo padaryta, mums reikia dar kartą balsuoti. Minutėlę. ….

—. Mano balsą prašom… susilaikiau, bet, deja, aparatas to neparodė. Ačiū. (Balsai salėje)

PIRMININKAS. Šiuo atveju, jeigu yra daugiau, teks pakartoti balsavimą. (Balsai salėje) Prašom, jeigu frakcija reikalaus. (Balsai salėje)  Kolega V.Mazuronis. Prašom.

V.MAZURONIS (TTF). Gerbiamasis posėdžio pirmininke,  aš jums noriu priminti. Galima pažiūrėti stenogramoje, jūs pasakėte: „Kitas klausimas.“ Tai reiškia, kad šis klausimas, jūsų žodžiais tariant, jau baigtas. Ir norint prie jo grįžti ir vėl jį svarstyti, reikia viso Seimo pritarimo.

PIRMININKAS. Aš su tuo sutinku, bet aš nepastebėjau stovinčių prie mikrofono. Kolegė I.Šiaulienė.

I.ŠIAULIENĖ (LSDPF). Ačiū, gerbiamasis Seimo Pirmininke. Kolegos, man atrodo, visi esam vietose, dėl šventos ramybės dar kartą perbalsuojam kilus neaiškumui. (Balsai salėje)

PIRMININKAS. Gerai. Kolegos, aš manau, kad čia bus tas pats, bet kad būtų ramiau, prašom pasiruošti ir dar kartą balsuojam, ar pritariam po svarstymo. Prašom registruotis. Prašom registruotis. Taip, registruojamės ir balsuojame. Ir tik prašom visi registruotis ir po to nesiskųsti, nes trečio perbalsavimo nebus. Prašom registruotis ir balsuoti.

Balsavo 104, už – 56. Pritarta, trečio perbalsavimo nebus.

Taigi dabar 6 darbotvarkės punktas. Kviečiu pirmininkauti… Kolegos, dėmesio! A.Kubilių. Dabar teritorijos. Viskas. A.Kubilius.

(5 balsų, vidurkis: 4,20 iš 5)
Loading...