Aš pasirašiau…

Šiaip jau gana skeptiškai žiūriu į visokius pareiškimus, krepimusis ir peticijas internete…

Tačiau šį kartą pasirašiau..

Jei kas norėtų, rašykite rutajanutiene@gmail.com

*******************************************************************

K r e i p i m a s i s
į valdžios ir teisėsaugos atstovus

Vyriausybė ir Seimo valdančioji dauguma neturi dangstyti LEO aferos ir
privalo nedelsiant imtis veiksmų, kad Lietuvos Respublikos
Konstituciją ir piliečių interesus pažeidžiantis LEO LT sandoris būtų
paskelbtas niekiniu ir teismas taikytų restituciją.

Nepanaikinus šio darinio, Lietuva neišbris iš krizės, nekontroliuos
energetikos, o privatūs savininkai toliau, nemokėdami valstybei nė
cento, pelnysis iš valstybės energetinio kapitalo ir Lietuvos bei ES
investicijų. LEO sandoriu padovanojusi privačios UAB „NDX Energija“
savininkams didelę dalį nacionalinių perdavimo ir skirstymo tinklų bei
jų duodamo pelno, valdžia jaučiasi kažkuo įsipareigojusi privatiems
LEO LT savininkams ir ruošia jiems dar dovanų. Vyriausybė ketina LEO
LT atiduoti valstybės ir ES lėšomis finansuojamą Lietuvos apsirūpinimo
elektros energija projektą, kurio vertė – maždaug 27 mlrd. Lt. Tai
reiškia, kad privatūs LEO LT savininkai, neinvestuodami nė cento
valstybei, gaus iš jos dovanų apie 8 mlrd. Lt kapitalą ir kasmet jo
duodamą milijardinį pelną.

Be to, Vyriausybė dar ketina atiduoti korupciniam LEO LT dariniui –
jos dukterinei įmonei UAB „InerLinks“ – apie 2,5 mlrd. vertės elektros
jungties su Švedija projektą. Ir nuo tų valstybės milijardų privatiems
LEO LT savininkams atiteks 38,3% bei jų duodamas pelnas.

Tai reiškia, kad mūsų valstybė be tų milijardų, kuriuos prarado dėl
LEO sandorio, papildomai praras dar kelis milijardus litų ir dėl
valdžios nusikalstamo pataikavimo oligarchams dar giliau bris į krizę.
Taip valdžia dar labiau padidins biudžeto deficitą, kurį, kaip jau
įsitikinome, stengsis kompensuoti verslo ir gyventojų sąskaita.

Tai – korupcinės LEO aferos išplėtimas, sąmoningai darant žalą
valstybei. Tokius valdžios veiksmus ir teisėsaugos institucijų
neveikimą vertiname kaip nusikalstamus.

Lietuvos gyvybiniai interesai, valstybės ir ES Lietuvai skiriami
pinigai negali būti patikėti korupciniam LEO dariniui.

Reikalaujame, kad valdančioji dauguma nedelsdama – t.y. jau šiandien,
atidėjusi visus kitus reikalus – atliktų šiuos veiksmus:

– pripažintų „LEO LT“ sandorį niekiniu nuo pat jo pradžios,
atstatydama situaciją iki sandorio įsteigimo, tai yra, grąžindama iš
valstybės atimtą kapitalą valstybei. Apie jokias kompensacijas
„privačiam investuotojui“ negali būti nė kalbos. Privatūs savininkai
 jau pakankamai „prisikompensavo“ Tautos sąskaita.

– užtikrintų, kad jungčių su Vakarų energetinėmis sistemomis projektus
gautų ne LEO LT, o visiškai valstybės kontroliuojama bendrovė, o jei
jos dalis bus privatizuojama, tai skaidriai ir į biudžetą gaunant
realius milijardus, o ne taip, kaip LEO LT atveju.

Kartu reikalaujame, kad prokuratūra vykdytų įstatymuose jai numatytą
priedermę ginti viešąjį interesą – nedelsdama pradėtų tirti LEO
sandorio ir VST privatizavimo aplinkybes, kad būtų atlyginta žala
valstybei ir patraukti atsakomybėn asmenys, sudarę sąlygas privačių
savininkų dešimtukui pelnytis valstybės turto sąskaita.

Visuomenė sieks, kad tokiems nusikaltimams nebūtų senaties!

Mes reikalausime kiekvieno teisėsaugos pareigūno, o taip pat
Vyriausybės ir Seimo nario – nesvarbu, ar jis priklauso valdančiajai
daugumai, ar opozicijai – ASMENINĖS ATSAKOMYBĖS!

(10 balsų, vidurkis: 4,20 iš 5)
Loading...