Ar rusai ir lenkai žmonės?

Dar vienas tekstas, rašytas 15min savaitraščiui.

***************************************************************************************

 

Po Latvijoje įvykusio referendumo dėl rusų kalbos pripažinimo valstybine dauguma Lietuvos politikų ir politologų, komentuodami referendumo rezultatus, atrodo, laikė kone garbės reikalu ne tik pasveikinti kaimyninę valstybe su pergale, bet ir paminėti “Kremliaus ranką” bei Rusijos interesus.

Tuo būtų galima ir nesistebėti, nes Lietuvos politikams vis dar būdinga visur ieškoti Rusijos rankos ir šios valstybės klastingų užmačių.

Ir iš dalies tai tiesa. Rusija turi savo interesų ir siekia juos įgyvendinti. Lygiai taip pat, kaip ir kitos valstybės – Vokietija, Kinija, JAV, Japonija ar  Lietuva. Skiriaisi tik interesai ir galimybės bei naudojamos priemonės jiems pasiekti.

Tad Rusija teoriškai galėjo turėti interesų, kad Latvijoje būtų surengtas referendumas dėl rusų kalbos. Tiesa, iš anksto žinodama, kad referendumas pralaimės, nes kad ir koks tas Kremlius bebūtų baisus, ten ne kvailiai sėdi.

Kam Rusijai reikalingas Latvijoje triuškinamai pralaimėjęs referendumas galima tik spėlioti. Referendumo rezultatai parodė tai, ką visi seniai žinojo – Latvija nėra visiškai integrali valstybė ir nemaža dalis jos gyventojų vis dar nesusitaikė su prieš 20 metų pasikeitusia realybe.

“Kiršintojai”, “penktoji kolona”, “okupantai” – maždaug tokie epitetai liejosi iš Lietuvos politikų ir apžvalgininkų lūpų, kai jie kalbėjo apie tą mažesniają Latvijos valstybės gyventojų dalį. Būtent tas niekinantis ir žeminantis tonas, kartu su kalbomis apie “Kremliaus ranką” labiausiai ir nustebino.

Nustebino todėl, kad klausydamasis supranti, kad nors ir dėdamiesi demokratais ir žmogaus teisių gynėjais dauguma mūsų, panašu, tokie nesame ir demokratiją bei teisę naudotis jos privalumais pripažįstame tik sau.

Jei būtų kitaip mes tiesiog pripažintume, kad Latvijos rusai, inicijavę referendumą dėl rusų kalbos pripažinimo valstybine, galėjo tai padaryti ir be Kremliaus pagalbos. Mes taip pat galėtume pripažinti, kad Latvijos rusai, kurie iki šiol neišmoko latvių kalbos, nėra jokie kiršintojai, o tiesiog žmonės, nepatenkinti dabartine savo padėtimi (dėl kurios didžiąja dalimi jie patys kalti) ir norintys palengvinti sau gyvenimą. Ir darantys tai teisėtu ir demokratiniu būdu, kurį jiems garantuoja Latvijos įstatymai.

Ar tai, kad jų gimtoji kalba yra kita nei daugumos kitų Latvijos gyventojų atima iš rusų galimybę naudotis konstitucinėmis teisėmis ir siekti patogesnio gyvenimo? Ar dėl to, Rusija nėra palankiai nusiteikusi Latvijos atžvilgiu, rusai turėtų būti baudžiami?

Kai kas tikriausiai mintyse pagalvos, kad būtų teisinga. Primindami, kad  rusai Latvijoje yra okupacijos palikimas. Panašiai kaip lenkai Vilniaus krašte, kurie taip pat nežinia, ko nori ir užsiima “kiršinimu”, kai priešinasi švietimo reformai ar nori, kad jų pavardės asmens dokumentuose būtų rašomos lenkų kalba. Tiesa, “Varšuvos ranka” skamba ne taip įspūdingai kaip Kremliaus paminėjimas.

O juk tiesa yra labai paprasta: rusai Latvijoje ir lenkai Lietuvoje  yra tokie patys žmonės ir piliečiai kaip latviai ir lietuviai. Ir jų teisė teisėtais būdais siekti sau patogesnio gyvenimo, net jei mums tai ir nepatinka, turėtų būti pripažįstama be jokių išlygų. Kol kas, panašu, taip nėra.

(6 balsų, vidurkis: 3,17 iš 5)
Loading...
 • Valentinas

  Gerbiamas Artūras mėgstantis pamokslauti kas yra „nuomonė“ ir kaip negeražu argumentuoti dalykais, kuriuos „visi žino“ arba yra „savaime suprantami“, prabyla kaip tikras tiesos bylotojas:
  „O juk tiesa yra labai paprasta: rusai Latvijoje ir lenkai Lietuvoje yra tokie patys žmonės ir piliečiai kaip latviai ir lietuviai.“ Panaudodamas „paprastos tiesos“ argumentą, Artūras tuo pačiu netiesiogiai pripažino, kad ankstesniame ginče apie prezidentės veiksmus aš buvau teisus. Su tuo jį ir sveikinu.
  Šiame gi tekste man užkliuvo:
  „Ir jų teisė teisėtais būdais siekti sau patogesnio gyvenimo, net jei mums tai ir nepatinka, turėtų būti pripažįstama be jokių išlygų. Kol kas, panašu, taip nėra.“
  Ir kokiais gi teisėtais būdais lenkai siekia sau patogesnio gyvenimo tyčia pažeidinėdami Švietimo ir Lietuvių kalbos įstatymus?

  • mielas Valentinai, pamenu esate įsteigęs čyvo premiją. Su didžiausiu malonumu už šį komentarą skiriu ją tamstai. Nusipelnėte su kaupu.

   • Valentinas

    Mielas Artūrai, Čyvo premija seniai pervadinta į Čiudino Čiuldės ir ją sau pasiskirsiu tada, kai nusipelnysiu. Kol kas jos vis dažniau nusipelnote jūs.

 • Valentinas

  „O juk tiesa yra labai paprasta: rusai Latvijoje ir lenkai Lietuvoje yra tokie patys žmonės ir piliečiai kaip latviai ir lietuviai.“
  Malonu matyti, kad Artūras pripažįsta, kad egzistuoja ne tik „nuomonės“, bet ir universalios, visuotinai priimtinos tiesos. Su mintimi, kad rusai ir lenkai irgi yra žmonės be abejo reikia sutikti. Tik kyla klausimas kokiais teisėtais būdais lenkai siekia sau geresnio gyvenimo tyčia nevykdydami Švietimo ir Lietuvių kalbos įstatymų?

  • Bobutė

   Reikia būti visišku valentinu, kad p. A. Račo mintį – „…yra TOKIE PATYS žmonės…“- sutapatintum su „…IRGI yra žmonės…“.

   Beje, teiginys esą jie yra tokie patys, mano galva, yra nevisai teisingas. Tai nereiškia, kad jie yra blogesni ir etc., bet, manau, yra kiek kitokie… Ir tai yra puiku.

   • romas

    Pavadinimas – „Ar rusai ir lenkai žmonės?“, Bobute.

    • Bobutė

     Pavadinimas, p. romai, yra užaštrintas, kaip (per)dažnai daro žurnalistai. Beje, tai yra klausimas, o ne teiginys (tikiuosi pastebėjote ženkliuką – „?“).

     Teiginys, kurį citavo ir p. Valentinas, yra – „…tokie patys žmonės…“.:)

     • romas

      Jei klaustukas gale sakinio, akivaizdu, kad tai klausimas. O straipsnis, reik manyt, atsakymas į klausimą.

   • Valentinas

    Bobute, gal būt kiti jau prarado viltį, bet aš dar ne…paskaityti iš jūsų ką nors ne visiškai kvailo, o gal net truputį protingo ir prasmingo.

    • Bobutė

     p. Valentinai,

     gaila, bet negaliu to pat pasakyti apie Tamstą. Jokių vilčių… Ir jau senai…

     • Valentinas

      Aš ir neturėjau vilčių kad suprasite mane. Norint mane suprasti, reikia šiek tiek protavimo gebėjimų. Tačiau esu humanistas ir iš esmės tikiu žmonėmis, net jei tai paskutinė bobutė, todėl būsiu kantrus ir lauksiu ko nors tokio…

 • Sveikas

  Spaudžiu ranką.

 • azartas

  Teisėta ir teisinga – ne visada sutampa.
  Ateina okupantai, praretina vietinius, patys susikelia gyventi. Po keliasdešimt metų atstatoma nepriklausomybė, tačiau okupantai nenori atgal į savo suvargusią Rusiją, geriau čia pamėginti pasidaryti savo tvarką. Taip, jie naudoja teisėtas priemones savo norams įgyvendinti, bet ar tai teisinga? Man asmeniškai taip neatrodo.
  Jei jau esi prievarta įsibrovęs į svetimą teritoriją ir nenori iš jos pasitraukti, tai bent būk malonus laikytis vietinių taisyklių. O jei nepatinka – mama Rusija laukia savo „nuskriaustųjų“ sugrįžtant.

  • znakorius

   Ir neteisėta, ir neteisinga, nes:
   1. tauta yra tam tikros teritorijos bendruomenė – svetimoje teritorijoje gali būti tik kitos kilmės žmonės, kurie per laiką, per kartas turi integruotis į vietinę visuomenę (kas tai nori nuginčyti, tegul pasižiūri ką sako Merkel: multikultūralizmas žlugo, o Šarkozis tremia lauk čigonus iš Prancūzijos);
   2. Latvija tik todėl ir vadinasi Latvija, kad joje gyvena latvių tauta, į kurią privalo integuotis tie, kurie nori ten gyventi.

  • Andrius

   …Jūs teisus Azarte – „Teisėta ir teisinga – ne visada sutampa“… Tarkim, atsikrausto „azartas“ su „znakorium“ į Vilnių, tarkim, studijuoti. Bet baigę studijas nenori grįžti į savo „suvargusius“ Bezdonis, geriau pamėginti tapti vilniečiais… Nu ir nenori gi jie „įsibrovę į svetimą teritoriją“ iš jos pasitraukti…naudoja teisėtas priemones „įsitvirtinimui mieste“, kažna – „ar tai teisinga“ ?

   P.s. Valentinui… Valentuk, o nepagalvoji, kad galbūt ir tas naujasis „švietimo įstatymas“ (ir ne tik jis) nelabai teisėtas ? (jau nekalbant apie teisingumą)…
   …Stojant į ES, Lietuva įsipareigojo nebloginti (nuo esamos padėties stojimo momentu) tautinių mažumų padėties. O tuo metu, žinia, galiojo tautinių mažumų įstatymas, kuris be kitą ko, leido teisėtai kabėti ir lentelėms su gatvių pavadinimais mažumų kalbomis gausiai jų apgyvendintose vietovėse. Deja, bet dabar šis įstatymas perstojo galioti. Ar to įstatymo nepratęsimas tikrai nėra tautinių mažumų padėties bloginimas ?… Lygiai kaip ir lietuvių kalbos egzamino pasunkinimą kitataučiams – sunku būtų įvardinti jų padėties „gerinimu“ (reikėtu būti per visą galvą „kubilium“, kad varyti tokius blėnius)… Suprantama, kad mažumoms būtinas valstybinės kalbos mokėjimas ir, tarkim, jų atstovams siekiant valstybinės tarnybos – netgi padidintai geras, bet… – sulyginti kalbos egzaminus piliečiams nuo gimimo šnekantiems ja ir tais kuriems ši kalba nėra gimtoji ? priimant domėn, kad šis egzamino pažymis taip pat įtakoja bendrą pažymių vidurkį, tarkim reikalingą tęsiant mokslus (juolab, galbūt, nė neplanuojant dirbti valstybės, ar kitoje tarnyboje, kur įdealus kalbos mokėjimas galėtu būti laikomas būtinu) – tai elementari dalies piliečių diskriminacija…

   • azartas

    Andriau, o jums abi situacijos vienodos?
    1. Aš atsikraustau į Vilnių, moku už buto nuoma, kalbu valstybine kalba.
    2. Nušaunu Andrių, įsikeliu į jo butą, priverčiu jo šeimos narius kalbėti Bezdonių slengu.

    • Andrius

     Azartui

     …ne…nevienodos…Bet idomu, kaip Jus ta antra situacija „pritempiate“ prie siandienines situacijos ? – gal Jus kitakalbiai musu pilieciai kesinasi nusauti ?… ir, galbut, Jums nera zinoma, kad net LDK laikais (valstybes kurimosi laikotatpiu) – musu(lietuviu) kalba buvo ne vienintele LDK (kaikuriu istoriku nuomone net nepagrindine), kad Jus, gerbiamasis, galetumete taip uztikrintai teigti esas labiau senbuvis ir „tikresnis sios valstybes seimininkas“ vien delto, kad kalbate lietuviskai… Pajuokaujant – tai gal greiciau liudytu, jog esat kiles ne is „valstybes valdovu“(kuriuos jau tuomet, anot tamstos, ir galima butu priskyrti prie „seimininku“) o, tik viso labo, is ju vergu :)…
     …. Taip, kad gerbiamais – gal neskistykime savo pilieciu i „seimininkus“ ir „okupantus“, o laikykime visus lygiateisiais pilieciais kokia kalba jie bekalbetu…

     • azartas

      Nemokėdamas latvių kalbos, negaliu patikrinti, kiek tikslus šis sakinys lietuviškos vikipedijos versijoje apie Latviją:
      Šiandien svarbiausia etninė mažuma yra rusai, kurie daugiausiai į Latviją atvyko tarybinės okupacijos metu.
      Jei tai tiesa, tai tas mano antras punktas joks pritempinėjimas.
      O kiti „argumentai“ nei į tvorą nei į mietą, prie ko čia valdovai ir vergai? Kalbam apie vienos (didesnės) tautos bandymą išnaikinti arba asimiliuoti kitą. Ir jei jau jūs okupantų nebeprisimenate, tai gal laikas vis tik paskaityti istorijos vadovėlius, išleistus ne CCCP laikais.
      http://partizanai.org/lietuviu-archyvas-bolsevizmo-metai-it/vi-radzevicius-pabaltijo-tautu-isnaikinimo-planas

     • Andrius

      …tai jei rasote, kad, jei „atvyko tarybines okupacijos metu“ ir, vansi, Jusu antras antras punktas nera joks „pritempinejimas“ – ar tai reiskia, kad Jus, „atvykes i Vilniu is Bezdoniu“, taip pat laikytinas kaip besiruosiantis mane, senbuvi vilnieti, nusauti ir prievartauti mano seima kalbetis „Bezdoniu slengu“ ?… Ir, vansi, man reiketu atitinkamai neigiamai reaguoti i Jus ir kitus atvykusius ?…
      …Kurie butent ir kokiu budu kada atvyko, gerbiamasis, derejo aiskintis pries suteikiant pilietybe… O dabar jau gerbiamasis, kai jau esame bendrapilieciais – nederetu pazeidineti Konstitucijos bandant diskriminuoti piliecius tautiniu pagrindu…

      P.s. Ar man tik pasirode ar Tamsta tikrai esate bolsevikiniu stalinistu pasekejas manantis, kad nusikaltus tevams, bausme butina taikyti ir ju vaikams ?

     • azartas

      Apie rusus, kaip piliečius Latvijoje, galite pasiskaityti plačiau kad ir čia: http://www.geopolitika.lt/?artc=1729
      Beje, latviai nieko ir nepažeidė, tvarkingai prabalsavo ir parodė, kad nepageidauja turėtų buvusių okupantų kalbos kaip antros valstybinės.
      P.S. kas dar jums pasirodė, perskaičius keletą jums visiškai nepažįstamo žmogaus sakinių?

     • Andrius

      …dar man pasirode, kad Jums pasirode, jog as…ar sio tinklarascio autorius..ar dar kuris, siuo atveju nepritarantis Jusu nomonei, neva teigiam, kad „latviai kazka pazede“, anot musu, neva… – tikrai ne (bent jau mano galva)… Siuo kart visiskai su Jumis sutinku – nuejo, prabalsavo ir saunu… Mane rezultatas labai tenkina…. Netenkina tik kai kuriu poziuris laikyti dalies pilieciu teise i tokiu referendumu iniciatyva neteiseta, arba „gresme valstybei ir del to nusikalstama“…

     • Andrius

      Azartui

      …Beje, jei Jums idomu – vykstant tokiam referendumui Lietuvoje, as balsuociau pries antra valstybine kalba, nes tureciau tokia teise ir man taip patogiau (kai valstybine viena ir mano gimtoji)… Bet tikrai nesmerkciau ir suprasciau savo kaimyna lenka ar rusa balsuojancius uz savo patoguma…

    • Krepofobas

     Kaip buvo sakyta filme „Operacyja Y ir kiti Šuriko nuotykiai“, Azarte, paskelbkite visą sąrašą būdų, kaip žmonės atsidūrė Lietuvoje ir mes tada rinksimės, kuris geriausias.

     • azartas

      Krepofobe, o jums neužtenka vieno, mano aukščiau paminėto pirmo varianto?

 • pastebėjimai

  Kaip teko skaityti,Prancūzijoje gyvena daug arabų (berods,apie 6 milijonus),italų,ispanų,portugalų,lenkų,vokiečių,somaliečių,bretonų,flamandų ir kitų tautybių kilmės gyventojų,tačiau visose valstybinėse mokyklose mokoma tik valstybine prancūzų kalba ( dvikalbės mokyklos finansuojamos vietos bendruomenių),visi oficialūs užrašai (išskyrus folklorinius užrašus vietinėmis tamėmis,bet ne užsienio valstybių valstybinėmis kalbomis),oficialus susirašinėjimas vyksta valstybine prancūzų kalba. Už nevalstybinių kalbų oficialų vartojimą ( vieši užrašai,valstybinės įstaigos,oficialus susirašinėjimas) baudžiama 500000 eurų bauda bei po 20000 eurų bauda papildomai už kiekevieną valstybinės kalbos įstatymo (loi Toubon) pažeidimo dieną.
  Nei Europos parlamentas,nei Europos komisija nereiškia Prancūzijai priekaištų dėl tokios kalbinės politikos,ši politika nelaikoma žmogaus teisių pažeidinėjimais,niekas nevadina prancūzų nacionalistais.
  Lietuvoje lenkų (taip pat ir rusų) mažumos atstovai gali gauti išsilavinimą lenkų kalba nuo darželio iki universiteto,Vilniuje veikia Lenkijos institutas,Lenkų namai,lenkiško universiteto padalinys. Ar Varšuvoje veikia Lietuvos institutas,Lietuvių namai ar lietuviško universiteto padalinys?Lietuviškose Lenkijos mokyklose apie 40 proc. pamokų vyksta valstybine lenkų kalba,o lenkiškose mokyklose tik apie 20 proc. pamokų vyksta valstybine lietuvių kalba.
  Gal metas atsisakyti dvigubų standartų?

  • Krepofobas

   Nu, ir?

   • znakorius

    Dar pridėkim Merkel pasakymą „multikultūralizmas žlugo“, Šarkozio vykdomą čigonų deportavimą iš Prancūzijos, dar tokio Andriaus (gal šito paties? :) ) opusą http://labaslietuva.wordpress.com/2009/10/05/nusove-pedofila/ ir gausis pilnas gyvenimo vaizdas, parodantis, kad ne viską galima toleruoti, dėl ko tie „rusai“ su „lenkais“, jei jau yra Lietuvos dalis, tai ir tesielgia kaip Lietuvos dalis, o kieno nors šnipai.
    Ir bus viskas tvarkoj.

    • znakorius

     O ne kieno nors šnipai.

 • Patikslinu tekstą-Lietuvos lenkiškose mokyklose tik apie 20 proc. pamokų vyksta valstybine lietuvių kalba.

 • Fredis*

  Labai gražus, idealistiškas, kupinas meilės žmogui rašinys. Kaip jaunos, neprityrusios ir nedrąsiai savarankišką karjerą pradedančios filologės.
  Be jokios abejonės jeigu tai būtų magistro darbas, – būtų galima parašyti 10 balų, tačiau tiesa yra daug banalesnė: į referendumą Latvijoje labai neišmintinga ir neapdairu žiūrėti per demokratijos bei žmogaus teisių gynimo prizmę.
  Dėl nebuvimo sinchroniškų veiksmų ir konsultacijų tarp nacionalinės mažumos ir Rusijos tikriausiai taip pat neteisinga teigti, – užtenka pasiskaityti Rusijos Valstybės Dūmos tarptautinių reikalų komiteto vadovo pareiškimus.

  • Sveikas

   Nuo kada sąžininga žmogaus pozicija gali būti vertinama kitais mato vienetais – per abejotino „išmintingumo“ ar sukto apdairumo kreivą lęšį?

   • Sveikas

    Tai taip ir rašyk :)

   • spyglys

    pratęsiant norisi paklausti, tad kuo frediškas įtarumas ir suktumas skiriasi nuo Rusijos Valstybės Dūmos tarptautinių reikalų komiteto vadovo įtarumo ir suktumo ?

 • Izbliondimas

  Po truputį patys išmintingiausi žmonės pradeda gal suprasti, kas yra visiškai elementaru gaspadoriškai mastančiam žmogui.
  Kalbant apie demokratiją.
  Demokratija šiuo atveju, kiekvienas, ne tik chamas ar plėšikas, ar vagis gali naudotis.
  Ja, žinoma, gali naudotis tad ir valstybių mažumos, tad tiek ir tas, pavyzdžiui, ir Kremlius. Kol toks geras daiktas egzistuoja.
  Kaip, pavyzdžiui, graikai, niekada nesutiks, kad motociklistas turi važiuoti su šalmu, kad automobilių negalima statyti ant šaligatvių ir t.t. ir pan. (kaip per radiją teigė gerb. p.Vidmantas Pavilionis). Bet negi jie durniai ir nesinaudos demokratija, – iki šipulių išdaužys smulkias krutuvėles ir panašiai, miestus paliks gaisravietėmis, bet niekada nedarys kitaip nei buvo graikui įprasta.
  Tad kaip ir pirmam sakinyje čia sakyta, – patys išmintingiausi jau pradeda suvokti, kad demokratija yra „super“.
  Juk net prie diktatūros, – diktatorius niekuomet nepadarys sprendimo nepasitaręs su išminčiais. Juk jis nori būti dievinamas. Tad juos ir dievino/dievina Leniną, Staliną, Hitlerį, Kastro, Putiną, Lukošenką ir t.t., ir pan.
  O demokratų, – praktiškai visų nekenčia. Nes supranta, jie gimdo iš žmogaus pasiutusį gyvulį. Baisuoklį.

  Dar išmintingesni atsiranda, kaip nekeista. Kurie supranta, kad viskas kas visuomenei yra viešpatis, – tai yra mokslas. Kai kuriose mokslo veiklos srityse tai jau ir inteligenytai, pastebime. Bet kad visuomenę turėtų valdyti mokslas, – bent Lietuvoje tokių manau dar nėra.
  Dar vis galvojama, gal ir teisingai, kad kol visuomenė susideda iš tamsių asabėlių, – jiek geriausiai tinka pelno siekiančios organizacijos. Bet rodos dašunta ir net mafijai remti institutas tuos visgi leidžia bent truputuką kontroliuoti valstybei.
  Na taio čia stebėtis, kol turime demokratiją, – būtų keista kad didžiavalstybės, ir mažavalstybės tuo nesinaudotų. Juo labiau mažumos.
  Tik dar reikia dėkavoti, kad čia jos truputuką mažiau nei Graikijoje. Tad gal nepražus nei latviai nei mes☺

 • Vokietijos kanclerė Merkel apie vokiškai nemokančius Vokietijos gyventojus pasakė maždaug taip -kas nori gyventi Vokietijoje,turi išmokti kalbėti vokiečių kalba ir laikytis Vokietijos įstatymų.Europos parlamentas ir Komisija,jei neklystu, dėl to neprieštaravo.Manau,toks Merkel išsakytas principas tinka ir Lietuvai,ir Latvijai.

 • austras

  Geras tekstas.

 • Rusas Dmitrijus

  Ačiū, Artūrai, už tokį palaikantį tekstą.

 • titu

  Jedinstvo ir Ivanovas irgi buvo žmonės.

 • Krepofobas

  Teigti, kad referendumo dėl antros valstybinės kalbos metu Latvijos rusai ką tai pralaimėjo, o Latvijos latviai ką tai išlošė yra iki ekstrymumo ekstremaliai kvailą.
  Manau, šio svarbaus istorinio momento metu reikėtų pasidomėti, kas vyksta Latvijoje. Oh well, pradžioje prisipažinkime, kad mums, lietuviams, yra giliai do feni, kas toje Latvijoje vyksta.
  Bet jei interesas yra, galima pasiskaityti internete. Tik nereikia skaityti Č. Iškausko, visų režimų č..lpiko, rašinių apie Lietuvos ir Rusijos užsienio politika. Iškauskų rašiniai yra konjunktūriškai pritaikyti. Galima lengvai ir grakščiai nueiti į ru.delfi.lv. O dar geriau nueiti į imhoclub.lv. Perspėjų, kad imhoclub.lv jums labai nepatinks. Net mane, antinacionalistinį nacionalistą, ten kai kas užgauna.
  Tai kas gi vyksta Latvijoje? Ten iš protoistorinio rūko gimsta nauja istorinė esybė (entity), naujas civilizacinis vienetas – Nepriklausoma Latvijos rusų Latvija. Tokie visuomeniniai reiškiniai, kaip kova už rusų mokyklas, referendumo parašų rinkimas ir sėkmingas referendumas labai padeda Latvijos rusams pilietiškai konsoliduotis.
  Pirmais nepriklausomybės metais latviai tikėjosi, kad jei rusams nebus duoti latvių pasai, jie išnyks. Rusai niekur neišnyko. Dabar belieka tikėtis, kad nedidėlėje Latvijos teritorijoje galės taikiai koegzistuoti dvi nepriklausomos Latvijos – Latvijos latvių Latvija ir Latvijos rusų Latvija.
  Šiais technikos laikais, kai elektromagnetinės bangos lengvai prasiskverbia per sienas, gal tai įmanoma?
  Ieškoti Latvijos rusų referendume Kremliaus rankos yra kvaila nacionalistinė mintis. Nacionalistams dažnai kyla šlykščios mažos mintys, panašios į bjaurius mažus šlapius kačiukus. Latvijos rusams vadovauja Rusijos marginalai, išmesti iš Rusijos.

  Offtopicas: Dažnai užsimenama apie Imperinius Rusijos Interesus Baltijos šalyse. Net A. Račas atsargiai tai daro. Man maga paklausti: o kokie gi yra tie gyvybiniai Imperiniai Rusijos Interesai? Aš žinau tik vieną Gyvybinį Rusijos Interesą – labai brangiai pardavinėti dujas (naftą) į užsienį. Bet gi šitas Rusijos Gyvybinis Interesas sutampa su Lietuvos Gyvybiniu Interesu. Rusai nori brangiai pardavinėti dujas, o mes norim brangiai jas pirkti. Dabar sakykit man, kaip gali dvi pusės, kurių interesai idealiai sutama, nesusitarti???!!!! Net jei mums pavyktų išsiderėti rusiškas dujas 20% pigiau, pagal dabartines kainas jos išliktų pasakiškai brangios ir rusai mielai jas mums parduotų, o mes mielai jas pirktumėm. Energetikos ministras Sekmokas teisiog savo karščiuojančiame prote neturi jokio raktelio, kaip tokį idealų rezultatą pasiekti. NOT A CLUE.

  P. S. Dar mane baugina kalbos apie Rusijos kultūrinę ekspancija ir Pervyj Baltijskij kanal informacinę agresija. Presumuojama, kad Pervyj Baltijskij kanal transliacijos metu, kai rodomi rusiški jureiviški kazokiški šokiai vprisiadku, lietuviški protai bus galutinai užvaldyti.
  Blaivia galva aš manau taip: turime naudotis geriausiais Rusijos kultūriniais pasiekimais. Taip nors kiek sumažinsime Okupacijos padarytą žalą.

 • Vytas

  „rusai Latvijoje ir lenkai Lietuvoje yra tokie patys žmonės ir piliečiai kaip latviai ir lietuviai.“

  Dėl žmoniškumo: Norėtųsi tuo tikėti. Bet man visada ramybės neduoda klausimas kodėl Lietuvos kalėjimuose dominuoja rusų kalba, o lenkų ir ne paskutinė?

  Dėl pilietiškumo: Nejaugi dori piliečiai nenori išmokti kalbėti lietuviškai, būti lygus išsilavinimo prasme.

  • stogas

   O kada paskutini karta buvai kalejime ?

  • Krepofobas

   Dėl kalėjimų. Nesenai per TV rodė intervju su daugkartiniu žmogžudžiu iki gyvos galvos iš Lukiškų vienutės. Jis nustebino savo kalbos kultūra ir skambesiu – kalbėjo gražiai aukštaitiškai/suvalkietiškai išbaigtais sakiniais su anei vienu keiksmažodžiu.
   Kadangi Vertelka ten vierchas, manau kiti kaliniai nedrįsta į jį kreiptis kitaip, tik lietuviškai gražiai.

  • titu

   Siūlau spėti, kas tai ištarė – Račas ar Putinas:
   „Ir kaip galima taikstytis su tuo, jog kas šeštas Latvijos ir kas tryliktas Estijos gyventojas, būdamas „nepilietis“, yra netekęs esminių politinių, rinkimų ir socialinių bei ekonominių teisių, galimybės laisvai vartoti rusų kalbą?“ – pridūrė jis.

   Atsakymas:
   http://www.alfa.lt/straipsnis/13897678/Putinas.ragina.nesitaikstyti.su.rusakalbiu.nepilieciu.statusu.Latvijoje.ir.Estijoje=2012-02-27_11-18/

 • justas

  o pastebejot, kaip niekas nebelaikina/nebetweetina ir nebegoogleplusina raco postu?

  success! :D

  • mielas justai, džiaugiuosi, kad suteikiu tamstai džiaugsmo.

 • Marius

  Pritariu jums, Artūrai. Nuo kada virš trečdalio šalies sudarantys gyventojai gali būti kitos valstybės penktąją kolona? Tai tiesiog neįmanoma. Latvijos valstybė turi pati analizuoti savo veiksmus, nes nemažos dalies savo šalies gyventojų paskelbimas nepatikimais yra kirtimas šakos ant kurios pati sėdi. Tai spjūvis savo šalies gyventojams į veidą.

  Antra, Latvijos rusus įkvepia ne Kremlius, o pati Europa. Eiliniam Latvijos rusui iškyla normalūs klausimai: kodėl štai Suomijoje kur švedai sudaro vos 6 proc. gyventojų švedų kalba yra valstybinė? Kodėl Šveicarijoje italų kalba yra valstybinė, nors italai sudaro vos 6,5 proc. gyventojų? Kiek pats esu klausęs tai gaunu demagoginius išvedžiojimus, girdi – kitokia istorija… Kuom kitokia – atsakymo nėra, nors žymesni rusų skaičiai dabartinės Latvijos teritorijoje gyvena nuo 18 amžiaus, o kai kurie patys ryčiausi Latvijos regionai yra tikros etninės rusų žemės, tikra etnografinė Rusija – gyvenamos rusų nuo seno, užimtos Latvijos pasinaudojus suirute pačioje Rusijoje 1920 metais.

  • Na žinoma,dar reikėtų pridėti,kad prūsai buvo slavų gentis,kaip rašoma kai kuriuose „istoriniuose“ tinklalapiuose.O gal reikėtų patikslinti,kad ryčiausios etnografinės latvių žemės-Abrenės regionas yra dabartinės Rusijos dalis?

   • Marius

    Niekalai. Rašiau apie Latvija, o ne apie Prūsiją. Antra, matau kad rašote apie tai ką nežinote. Be Pytalovo (o ne Abrenės) kuris dabar yra Rusijoje – ir manau, kad tai teisinga, kad Pytalovo priklauso Rusijai istorinio požiūriu – yra dar kitų pakraščių kurie nuo seno rusiški: Demerova ir visas regionas į rytus iki Rusijos, bei Zaiceva ir visas Latvijos šiaurės rytinis kampelis. Taigi Latvija valdo nuo seno rusiškus regionus ir nenori suteikti valstybinės kalbos statuso rusų kalbai.

    • titu

     Komentaras pašalintas – A.R.

 • Tai nėra juoda ir balta. Nors tokia yra tiek Artūro pozicija, tiek jo oponentų. Tačiau nuolat bandoma susitapatinti su viena pozicija, kuri yra neva teisinga. Po vienu veiksmu, šiuo atveju referendumu Latvijoje, gali būti daugybė skirtingų interesų, nors, atrodo, siekiama to paties tikslo, motyvai neretai būna skirtingi..

  • Krepofobas

   Jūs, Tomai, išmintingas kaip Mula Nasredinas, vis neskubate apsispręsti, kas teisus – žmona ar kaimynas…

  • romas

   Tomai, juodai baltų požiūrių yra ir laisvoje šalyje jų gali būti, bet juodai baltų požiūrių nereikėtų tapatinti su požiūriu į demokratiją. Negirdėjau, kad politologai ir politikai būtų pasisakę prieš demokratiją bei žmonių teises Latvijoje ir Lietuvoje, kaip kad mums mėgina teigti Račas.

   • Sejanus

    “ Kodėl Šveicarijoje italų kalba yra valstybinė, nors italai sudaro vos 6,5 proc. gyventojų?“

    Šveicarijoje ir retoromanų kalba yra valstybinė, nors ja kalba apie pusę procento gyventojų. Ten, supranti, yra civilizacija. O Lietuva ir Latvija kol kas tik žaidžia civilizaciją. Belieka tikėtis, kad nekils nesutarimų su Sid Meier dėl autorinių teisių.

   • mielas Romai, nesekite Valentino pėdomis ir nepriskirkite man dalykų, kurių nesakiau. Mano subjektyvia nuomone, tai mažų mažiausiai nesolidu.

    • Valentinas

     Mielas Artūrai, nesekite savo pėdomis ir nepriskirkite man dalykų, kurių nesakiau. Niekur nepriskyriau jums dalykų, kurių jūs nesakėte.

    • romas

     „O juk tiesa yra labai paprasta: rusai Latvijoje ir lenkai Lietuvoje yra tokie patys žmonės ir piliečiai kaip latviai ir lietuviai. Ir jų teisė teisėtais būdais siekti sau patogesnio gyvenimo, net jei mums tai ir nepatinka, turėtų būti pripažįstama be jokių išlygų. Kol kas, panašu, taip nėra.“

     Neskaičiau ir negirdėjau pasisakymų pieš teisę teisėtais būdais siekti. Kas kurios nors grupės siekiama niekada nepatinka visiems, bet tai juk nebūtinai reiškia, kad esantiems prieš nepatinka demokratija.

 • Fredis*

  Paskaičius 15 min.lt į problemą galima pažvelgti kitu aspektu nei čia daugelis pasisako, o būtent: iš esmė nuo kokių 1987 metų rugpjūčio 23 d. nelabai kas ir pasikeitė, du plunksnos broliai kaip taršo 25-us metus paeiliui senuką Landsbergį, taip ir toliau tebetaršo. Lyg būtų sustojęs laikas. Komjaunuoliška dvasia niekur neišnykusi. Kad į visuomeninį transliuotoją būtų įleista kita mintis, pvz. LŽ laikraštis – negirdėtas dalykas, kaip tada Sąjūdžio žinios ar Atgimimas. V.Mazuronis, kažkoks netikras ir ne tas opozicijos lyderis, pasakęs, jog praėjusios savaitės įvykis NR1 yra „tarpinstitucinis karas“, N.Pumprickaitei įdomus tik tiek, kada bus nuversta vyriausybė ir ateis tikroji pozicija.
  Kovingąjai ir įžvalgiąjai Indrei M. delfyje nusviro rankos: „Paprastiems mirtingiesiems reikia tik susiimti už galvų ir bėgti šalin – su specialiosiomis tarnybomis nepakonkuruosi nei blaiva, nei girta galva“.

 • Izbliondimas
  • romas

   Alus?

   • Izbliondimas

    Dalinai taip, – apsvaigimas.
    Bet ne nuo alaus. Juos jungia džiaugsmas, meilė, manau.
    Juk gal linksmas, romai, gali būti ne tik nuo alaus (išrinktieji ten, jo (alaus) ten turi ant stalo, bet dauguma žmonių ten, ne už stalo sėdi…), – gali būti, kad tik tas, kas moka dirbti, moka ir linksmintis. Ir tik tas…
    O kas nemoka dirbti, tai ką…
    Je, – toks moka pykti, pavydėti, muštis. Je, je…

    • romas

     Vaizdelis iš Latvijos:
     http://www.youtube.com/watch?v=qazEUyFhuHk&feature=related
     Atrodo, kad čia žmonės taip pat moka linksmintis.

     • Izbliondimas

      Na nepasakyčia, romai.
      Panašiai kaip su ta guma burnoje, – kramtyti jau nesinori, o išspjauti dar gaila…
      Scenoje rutininis profesionalų atlikinėjimas.
      O salėje, – susimokėję, laukia paslaugos. Geros paslaugos…

      Manau, va palyginimui, kaip tik gerai parinkote, romai.

 • Valentinas

  Kalbant iš esmės yra net juokinga manyti, kad Rusija neturi interesų Latvijoje ir neįtakojo situacijos dėl referendumo. Artūras klausia kam rusams reikėjo tokio pralaimėjimo? Atsakymas labai paprastas – Rusijai reikia palaikyti Latvijos visuomenės susipriešinimą. Šis referendumas dar labiau padidino įtampas ir dar labiau praplatino takoskyrą tarp latvių Latvijos ir rusų Latvijos. Referendumas pasitarnavo instrumentu konstruojant Latvijos rusų bendruomenės kaip priešingos Latvijos idėjai tapatybę. Siekis laikyti rusų bendruomenę už Latvijos visuomenės ribų yra Rusijos geopolitinis siekis, nes šis balastas trukdo Latvijai galutinai išsivaduoti iš Rusijos geopolitinės orbitos. Manyti, kad Rusija nesinaudoja, neįtakoja, nemanipuliuoja šiuo balastu reiškia manyti, kad Rusijos valdžia yra visiškai durna. O šito apie Putiną pasakyti negalima. Rusijai yra RACIONALU palaikyti priešpriešą todėl tą ji ir daro.

  Lietuvos lenkų atveju situacija yra kiek kitokia, todėl analogija tarp Latvijos rusų ir Lietuvos lenkų yra netiksli ir klaidinanti.

  • Krepofobas

   Kadangi jūs, Valentinai, esate iš tų, kurie abejoja Rusijos grėsme, siūlau pasamprotauti apie Rusijos grėsmę „racionaliai“. Bet repo ritmu.
   Melodinis repo dainos akcentas būtų žodis „JUK“.
   JUK negali būti, kad Rusija nesiekia į mus savo čiuptuvais? JUK negali būti, kad Rusija nesiekia sukiršinti Baltijos tautų su jų mažumomis? JUK negali būti, kad Pervyj Baltijskij Kanal netransliuoja Žydrojo Žiburėlio piktybiniais sumetimais? JUK negali būti, kad Putinas nebando apnuodyti mūsų silpnų smegenų Dugino mintimis? JUK negali būti, kad Putinas neracionalus?

   Štai aš paskysiu, kad šitos abejonės yra nieko vertos, nes abejonės yra modalinės logikos sritis, reikia pereidinėti prie patikimos lietuviškos tikimybių teorijos. Kai 4012 metais bus paskutinis teismas ir mes visi prisikėlę stovėsim prie pragaro vartų ir karštis degins mūsų žandus, eukumeninis dievas atskleis mums mūsų pagrindinę nuodėmę – abstraktų mąstymą. Nes mes abstrakčiai mąstėme apie Rusijos grėsmę.
   Apie Rusijos grėsmę reikia mąstyti konkrečiai:
   1. Jei Rusija iš tikrųjų ruošiasi užgrobti mūsų teritoriją, reikia susirūpinti teritorine gynyba. Tam reikia pakelti visus mokesčius iki 80% ir surinkti papildomus 160 bilijonų Kanados dolerių į biudžetą. Jei jūs, Valentinai, atsakingai pareikšite, kad užpuolimo galimybė yra aiški ir betarpiška, žmonės sutiks. Turtuolių apmokestinti nereiks visai. Tiesiog atimsim iš jų puse jų turto, likusią pusę jie laisvai galės pardavinėti juodame turgije būsimo karo metu ir pragyventi.
   2. Jei Pervyj Baltyjskij Kanal tikrai transliuoja į Lietuvą, reikia džiaminti signalą. Europos Sąjunga oficiliai to daryti neleis, todėl reikia kreiptis į privčius radijo mėgėjus trumpabangininkus, tokių dar yra.
   3. Jei vyksta Rusijo kultūros agresija, reikia kontratakuoti. Tuminas su Latėnu ir kita lietuviška aktore jau kontraatakuoja. Reikia dar kad Ibelhauptaitė pastatytų Todą Svyny Marjinskij teatre, o Statkevičius pademonstruotų savo drabužių teatrą ant ketvolko Didžiajame teatre.
   4. Reikia netiekti medžiagų Maskvos namų statybai Vilniuje.

   Visada vietoj baugių neramių naktinių minčių siūlau imtis paprastų konkrečių rytinių darbų.

   Kad būtų suprantamiau, duodu meninę nuorodą. Tai rusiško rokenrolo pradininko, nesavalaikiai mirusio Mike Naumenko daina „Kada galėtų būti lietus“. Daina visų pirma, aišku, apie Meilę, visų atrą apie modalinę logiką, o taip pat meniškai atskleidžia kiek daugiau mažiau galima pasitikėti Rusija:

 • gintas
  • gintas

   beje, nelabai įsigilinau į visus komentarus, bet – kas draudžia tiems patiems rusams Latvijoj ir Estijoj perlipti per save, išmokti kalbą ir gauti pilietybę, kad tada jau kaip pilnateisiai piliečiai galėtų teisiškai išreikšti savo nuomonę, o ne inkšti, kad eilinį kartą didelės šalies gyventojų dalies balsas liko neišgirstas. Ką – elementari pagarba šaliai, kurioje gyveni – nenormalu, p. Račai?

   • Gintautas

    o tu bandei estiškai išmokti? Čia ne referendume prabalsuoti, škias…

   • Andrius

    gintui,

    …Na, Europos sąjungoje kaip ir nėra „valstybinės kalbos“…bet gerbiamas gintai ? – „iš elementarios pagarbos šaliai kurioje gyveni“ – nematytumėt reikalo išmokti, tarkim, labiausiai paplitusias (kitaip tariant pagrindines) vokiečių, prancūzų ir anglų kalbas ? (ne kuria nors vieną, kurią galbūt išmokote iš būtinybės, ar naudos sau – bet būtent visas tris – kad jau tikrai, ckant, matytusi kad „vientik didelės pagarbos“ vedamas ?…

    P.s. … teko kalbėti su viena tokia moteriške baisiai pasipyktinusią kad lenkakalbiai, gyvendami absoliučioje savo tautinėje daugumoje kokioje nors Vilniaus rajono vietoje, neišmoksta labai gerai lietuvių kalbos“… – neva, nesvarbu kad gyvenant kompaktinėje tautinėje bendruomenėje praktiškai netenka susidurti su lietuvių kalba ir todėl, suprantama, motyvacija išmokti kalbą labai gerai menkesnė, bet… – suprask, privalu „iš pagarbos šaliai (bendruomenei) kurioje gyveni“ :)… Bet kai klausiu jos, o kodėl gi tu gyvendama Vilniaus rajono lenkiškoje bendruomenėje iš pagarbos jai nesimokai lenkų kalbos – juk visi kaimynai lenkai – ckant, ne dėl to, kad jie nesuprastų lietuviškai, bet iš pagarbos lenkiškai bendruomenei kurioje gyveni ? – atsako – „man nereikia… jie supranta lietuviškai“ :)…
    … Kokie mes „garbingi“ mokame būti žodžiais pamokslaudami kitiems, bet kai reikia patiems, tai…

    • znakorius

     Neišsimįslyk – jokių lenkų Lietuvoje nėra –
     Jonas Paulius II sakė jiems: jūs esate ne lenkai, jūs – lietuviai, tik lenkiškos kultūros.

  • Susidaro įspūdis,kad šio straipsnio autoriaus nuomonė panaši į skelbiamą pareiškimą nuorodoje?

 • suomis

  Tekstas pasiskaityti, turintiems polinkį į melą(melą sau, o iš to ir kitiems). Galima nesutikti, bet moteriškė, žodžių į vatą nevynioja.
  http://www.grani.ru/opinion/novodvorskaya/m.195984.html

 • Vincas

  Sovietiniais laikais komandiruoti ir perkelti į Latviją rusai (o tokių dauguma) nėra jos vietiniai gyventojai, todėl jie neturi jokios teisės reikalauti savo kalbos įteisinimo Latvijoje. Jie turėjo pakankamai laiko išmokti latviškai, išlaikyti egzaminą ir tapti Latvijos piliečiais. Jei jie to nenori, tai patys kalti ir tegul nesiskundžia, kad juos diskriminuoja. Kaip atrodytų, jei Lichtenšteine kiniečiai pastatytų fabriką, komandiruotų ten 10 tūkst. darbininkų su šeimomis, o po kurio laiko tie pareikalautų, kad kinų kalba Lichtenšteine būtų valstybinė :)

 • Arki

  Idomiausia kad okupantais visur vadinami tik rusai. Nors pikas okupacijos procesu buvo vykdoma prieš 50 metų. Tie patys lenkai [kurie okupavo Vilniaus krašta apie 1920-metus iki 1939, kuris buvo gražintas Lietuvai rusijos okupantu dėka ] okupantais niekad nevadinami. Matyt čia eina toks principas kad kas paskutinis tas ir tikras. Nesigilinant dabar i skaudžia nacionaline akupacijos tema – nes rusu okupacija paliko tikrai gylia ir skausminga žaizda. Siulau visiems prisimti kas gi yra tie patys amerikiečiai, kuriu nurodimus mes taip skubame vykdyt? Ogi Indėnu atžvilgių jie yra tokie patys okupantai. Tie indėnai gyvena rezervacijose, pas juos jaunimo tarpe labai didelis savižudibiu skaičius (deja turime su jais panašumu) ir pilna visokiu kitokiu soc. problemų, bet šitie okupuoti savo teritorijoje žmonės o tiksliua ju palikuonys, kol kas neturi ir vargu ar kada turės kokias nors viltys pakovoti už savo nepriklausomybę ar prašyti kažkokiu ten išmoku už skriaudą kurią patyrė jų tauta. Tuo metu didžiausi okupantai vykdo pasaulyje savo teisinguma ir turi nemažai pritarinčiu ir linksenčiu jiems lyderiu daugelyje šaliu, net nežiurint i tai kad realiai visas tas Titanikas jau susidures su savo ledynu :)