Apie krikščionišką idėją, VTEK ir partizanus bunkeryje

bernardinai.lt yra vienas labai įdomus interviu.

Apie moralę, VTEK, krikščionišką idėją ir partizanus bunkeriuose.

Siūlau visiems paklausyti.

Man, pavyzdžiui labai patiko štai šis klausimas:

Ne politikui ir ne verslo pasaulio atstovui iš tiesų buvo sunku susigaudyti iš žiniasklaidoje pasipylusios informacijos esą` jūs pasinaudojate užimama padėtimi siekdamas asmeninės naudos. Visuomenė tarsi pasidalijo į dvi dalis. Vieni sakė, štai ir šitas toks pats vagis kaip ir visi politikai, o dar sakosi esąs katalikas. Kiti gi palaikė ir tikėjo, tačiau kai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pareiškė kaltinimą, jūs atsistatydinote ir tą atsistatydinimą visuomenė priėmė kaip savotišką pralaimėjimą. Pralaimėjimą krikščioniškos idėjos, vertybių ir moralumo politikoje pralaimėjimą.

Mano supratimu, tai pats geriausias manipuliacinės žurnalistikos pavyzdys. Kai painiojamos sąvokos, kai klausime yra atsakymas, kai „dalis“ po akimirkos virsta visuma…

Taip pat patiko ir vienas atsakymas:

Jūs uždavėte gerą klausimą dėl VTEK. Noriu pasakyti, kad jeigu aukščiausi šalies pareigūnai, kurie skiria VTEK komisijos narius, a priori pasako, kad aš esu kaltas, tai, be abejo, tokį sprendimą aš ruošiuosi skųsti teismui, ir manau, kad jis yra neteisingas.

… Juk niekas nepaklaus savęs, ar kas nors kada nors iš tikrųjų kalbėjo apie kaltę ir niekas juk neatsivers ir nepaskaitys Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo:

9 straipsnis. VTEK ir jos narių nepriklausomumas

1. VTEK, vykdydama savo pareigas, įgyvendindama savo teises ir priimdama sprendimus jos kompetencijai priklausančiais klausimais, yra nepriklausoma. Jokia valstybės institucija ar valstybės pareigūnas negali duoti privalomų nurodymų dėl VTEK kompetencijai priklausančių klausimų sprendimo.

2. VTEK narys, eidamas tarnybines pareigas, yra nepriklausomas ir vadovaujasi tik įstatymais.

14 straipsnis. VTEK nario atleidimo iš pareigų pagrindai

1. VTEK narys gali būti atleistas iš pareigų ar jo įgaliojimai pasibaigia:

1) paties prašymu;

2) pasibaigus kadencijai, jei jis neskiriamas pakartotinai;

3) kai jis miršta;

4) kai jis nedirba dėl laikinojo nedarbingumo ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių, jei įstatymų nenustatyta, kad dėl tam tikros ligos pareigos paliekamos ilgesnį laiką;

5) įsiteisėjus dėl jo apkaltinamajam teismo nuosprendžiui;

6) ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių siūlymu.

2. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais atvejais VTEK narys pareigas eina tol, kol į jo vietą paskiriamas naujas VTEK narys.

O jei net ir perskaitys, tikriausiai jokiu būdu nepatikės, kad įstatymo nuostatų gali būti laikomasi. Nes tai tikriausiai reikštų  krikščioniškos idėjos, vertybių ir moralumo politikoje pralaimėjimą…

(6 balsų, vidurkis: 4,67 iš 5)
Loading...
 • gre

  Jūs, Račai, kaip aklas teisinguolis, įsikniaubęs įstatymo eilučių. Man įdomu ką Jūs manot apie p. Žyliaus teiginį, kad (tiksliai neatsimenu, tai perfrazuosiu) „valstybėje teisingumo daugiau negu teisybės“.

  • aušra maldeikienė

   Jei valstybė leidžia atskiram individui, o ne įstatymui (visuomenės susitarimui, koks bebūtų prastas)nustatyti, kas yra teisybė, tai vieną dieną turime diktatūrą.

   • VYTS

    Argi seimo valia=visuomenės susitarimas?

   • gre

    Jei jau šitaip, tai ko čia visi tokie nepatenkinti? Juk visuomenė (tame tarpe ir Jūs, ponia Aušra) šitaip dėl visko susitarė :)))

    • Tai ir yra blogiausia… Toleruojamos vagystės, korupcija, mokesčių slėpimas. Tokia tolerancija ir yra tas visuomenės susitarimas. Ir jis labai gerai atsispindi Seime – jį, gi, renka tie pati, susitarusi, visuomenė iš susitarusios visuomenės… Uždaras ratas, mielieji

 • Trakimas

  „tą atsistatydinimą visuomenė priėmė kaip savotišką pralaimėjimą. Pralaimėjimą krikščioniškos idėjos, vertybių ir moralumo politikoje pralaimėjimą.“-kas čia toks kalba už visą „visuomenę“?Visuomenė puikiai supranta,kodėl Kreivys galėjo vogti ir švaistyti ES paramą,manau.

  • gre

   gal galite pateikti įrodymus, kad Kreivys vogė ar švaistė?

   • Trakimas

    Vagis turi sėdėti kalėjime,o štai dabar jis sėdi dviejų kunigėlių apsuptyje ir plauna savo mundurą-įtariu dar ir už biudžeto pinigus….

    • gre

     Puikus įrodymas, sakyčiau.

     • Trakimas

      Pone gre:)aš ne savo nuomonę skelbiu,o remiuosi oficialių institucijų ,kurios ir atliko tyrimą,verdiktu.Jei jums netinka VTEK išvados-kreipkitės į prokuratūrą.Kreivys,beje,taip pat žadėjo visur kreiptis ir nusiplauti nešvarumus nuo munduro.Kodėl nesikreipia?Bus gerai ir taip?:)

     • gre

      Tai dabar man suraskite eilutę VTEK išvadoje, kurioje Kreivys pripažintas kaltu dėl vagysčių ir švaistymo.

     • Trakimas

      Galiu pasakyti,kodėl Kreivys nesikreipia į prokuratūrą.Nes išaiškėtų dar ne tokie dalykai.Kreivys kažkieno paprotintas ,kreipiasi „į visuomenę“ per informavimo priemonę ir skleidžia savo nuomonę apie save:)

     • Trakimas

      gre,o Tamsta pats skaityti mokate?:)

     • gre

      O jūs nepasiduodat, Trakimai. Bet man jau užteks Jūsų įžvalgų.

    • albinas

     čie tavo pateikti įrodymai? DDD

     • Trakimas

      Komentaras pašalintas – A.R.

     • gre

      Trakimai, jūsų nuomonė ir tikėjimas man nėra įrodymas. Jei turit įrodymų, kad ponas Kreivys vogė ir švaistė, parodykit. Prašau savo pašaipumu nenukreipti dėmesio nuo klausimo esmės, juk ne to čia atėjote?

   • suomis

    Kreivys pats prisipažino, teigdamas, kad kuomet valdė dvidešimties milijardų turtą, prie jo rankų prilipo kažkokia niekinga sumelė. Kaip čia dabar, tokį turtą valdė ir še tau, kad nori. Kad padėjo parašą, jis ir pats prisipažino.

   • suomis

    Asmeniškai man šioje istorijoje, kurią mes aptarinėjame, idomesnė Kuodytės persona. Ar ji užsiima manipuliavimu, nuoširdžiai tikėdama savo veiksmais, ar jai buvo sumokėta.

    • Trakimas

     Esat teisus:)Žmonės,kažkuo tikintys-labai lengvai manipuliuojami.Todėl suinteresuotiems tokiais žmonėmis,galima sutaupyti daug pinigų:)

     • lakunas

      Trakimas su Suomiu galėtų duetu dainuoti :)

 • Valentinas

  Kreivio mintis, kad aukščiausi pareigūnai išsakydami savo nuomonę „nurodo“ kokio sprendimo pageidauja ir taip spaudžia VTEK priimti atitinkamą sprendimą yra absoliučiai teisinga. Po tokio spaudimo, mes niekada negalime būti tikri ar sprendimas priimtas dėl to, kad VTEK taip galvojo, ar dėl to, kad taip norėjo aukšiausias pareigūnas. Tas pats galioja ir teismų sprendimams.

  • stellar penny bun

   Dar būtų galima pridėti VTEK išvadą,“ Komisija negali tiksliai nustatyti ar ūkio ministras tikrai žinojo ar tikrai nežinojo… komisijos nuomone ministras tokius duomenis privalo žinoti ir privalo išsiaiškinti „.
   Spėju, kad VTEK nariams niekada neteko susidurti su elementaria logika. Mano gerbiamas matematikos mokytojas apie tokias išvadas sakydavo, kad tai pilstymas iš tuščio į kiaurą… Negaliu nesutikti.

   • Remigijus

    Tai aišku, kad turėjo žinoti. Jei nežinai, ant ko pasirašai, tai jau visai blogai. Priešingu atveju iš pareigūno jokios atsakomybės už jo veiksmus pareikalauti neįmanoma. Gali toks kolektyvinis nepakaltinamumas išsivystyti.
    Be to, pagal BK niekas neįrodinėja, ar kaltinamasis, daužydamas kirviu per galvą aukai, tikrai tikrai tikrai žinojo, kad anas mirs. Tam tikrus dalykus žinoti privalu ir tiek.

 • jei kas nors žinote, arba galite sužinoti – niekaip nesulaukiu atsakymo:

  http://www.alfa.lt/straipsnis/10687654/?Socialdemokratai.kreipsis.i.GP.del.Kreivio.pazymos=2011-03-03_16-26%29

  Šiame straipsnyje, gerb. Algirdas Butkevičius teigė, cituoju:

  „Esame linkę juo tikėti. Pažymoje yra ir daugiau šešėlį ant socialdemokratų metančios informacijos, tačiau ji tėra juodųjų technologijų rezultatas. Tiesą turi išsiaiškinti Generalinė prokuratūra, į kurią kreipsimės jau penktadienį.“

  Klausimas paprastas – ar pažadas buvo ištesėtas ir kokie rezultatai?

  Viešai duotus pažadus reikia tesėti.

 • senko

  aš tai gerbiamo Artūro vietoje išvis nebūčiau judinęs šios jam itin „jautrios“ temos. Bet čia ,žinoma, jis choziainas … Jau , jau bėgu , mielas Artūrai , jau bėėėguu pas užkalnį , pakeliui užbėgsiu pas čyvą su bačiuliu.

 • Mačiau šiandien Račą Bažnyčioj.

  • Trakimas

   O bažnyčioj bent pašluota ir puokštės šviežių gėlių?:)

   • Bobutė

    Panašu, kad info teisinga, nes paneigimo nebuvo…

    Taigi, galima padaryti kai kurias išvadas…:)

  • Bobutė

   Jei tai tiesa, tai bus kunigams darbo – reikės bažnyčią atšventinti…:)

  • nesvarbu

   kinomeka:)

  • lakunas

   Gal kaip ir Erlickas: užėjo tik pasitikrinti, ar jo ten nemuš…

 • Remigijus

  „Krikščioniškos idėjos pralaimėjo“

  Tai seniai buvo aišku, kad VTEK šėtoną garbina :) Ten yra 4 velniai, 1 vyr. velnias ir kokia 15 pinčiukų :)))

 • suomis

  Visi, toje studijoje sedėję, taip ir prašosi paguldomi į Vasaros 5. Aš pilnai tikiu, kad jie nuoširdžiai tiki savo teisumu. Taip, taip, tame Kuodytės klausime yra gražiai manipuliuojama tuo kad mes turime suprasti lyg šie sukčiai, turėtų būtį traktuojami – Šv. Jurgiais kovojančiais su antichristu. Tik yra viena bėda, šie Šv. Jurgiai, neužmiršta pasitepti sau rankas mokesčių mokėtojų pinigais .

 • Tomas

  Na, iš Premjero „pašmaikštavimų“ apie, jo žodžiais, „keistą“ VTEK sprendimą ir neverbaliniais kanalais siunčiamą aiškų susierzinimą dėl jo, buvo pakankamai aišku, kokio gi sprendimo iš šios institucijos tikėjosi Vyriausybės vadovas. Todėl piešiamas vaizdelis, esą VTEK patyrė kažkokį tai menamą spaudimą iš Prezidentės, dėl ko sprendimas gavosi, atseit nuspėjamas ir prognozuojamas, sakyčiau, švelniai tariant, suprimityvintas. Premjeras taip pat dalyvauja formuojant VTEK.

 • leokadija

  Klausiau to interviu, ir galvojau – kaip prie kiekvieno žodžio kimba(mano asmenine nuomone – priekabios ir neesminės) A. Račo pastabos… Laukiau šito įrašo :)
  Pasikeis šių nuspėjamų įrašų serija turbūt tik tada, jei tikrai kas nors nueis į teismą ir gausime naujų žinių.
  Mano galvojimą Kreivio pažyma smarkiai apšvietė – aš laukiu tęsinio.

  • Tęsinio tikriausiai nebebus. Pažyma nuleista juokais į gandų lygį, kreivys atsistatydino, niekas iš pažymoj minimų į jokį teismą dar nesikreipė, net pats Kreivys dėl VTEK išvadų į teismą dar nesikreipė. Visiškas štilis, o gaila…

   • Trakimas

    Prezidentė pastebėjo svarbiausią detalę-„pažyma“ niekieno nepasirašyta,todėl tai jokia ne „pažyma“,o anoniminis paskvilis:)
    Aišku,Kreiviui nedrąsu pasirašyti ,nes tuoj pat bus paduotasį teismą už šmeižtą:)

 • Justas

  Gerbiamas Artūrai ,
  su tokiu pat pasisekimu galima cituoti , Teismų Įstatymo 2 ir 3 str. Prokuratūros Įstatymo 11 str. …
  Ir man labai norėtųsi tikėti , kad prokurorai ir teisėjai Lietuvoje yra visiškai nepriklausomi nuo juos paskyrusių politikų ir pareigūnų , valstybės vadovų …
  Bet netikiu .
  O Jūs , Artūrai tuo tikit ?.

 • Jonas Baronas

  Galvų kapojimo laikais prezidentės žodis į vieną ar į kitą pusę tikrai daro spaudimą atskiram pareigūnui, ypač jei jis nenori prarasti darbo. Todėl apie VTEK išvados ir gali būti interpretuojamos taip.
  Žinoma, Kreivys turėjo pasitraukti, ne dėl galimos protekcijos, o dėl neteisingai užpildytos interesų deklaracijos. Tik įdomu, kada ir dėl kitų politikų, tarnautojų bus visuomenė, žiniasklaida tokia principinga… Kai pas mus seime yra visokių, kelininkų, koldūnų, dešrų baronų ir rodančių kad neturi turto iš viso…

 • Žigis

  Komentaras pašalintas – A.R

  • mielas Žigi, jei tamstos smegenyse būtų bent vienas vingis, daugiau tamsta čia nebesilankytumėte.

   • Genpre

    O aš manau, kad dėl tavo, Artūrai, šalinamų komentarų yra iškreipiamas tikrasis Lietuvos vaizdas ir realijos – t.y. A.Račo bloge viskas atrodo gerokai gražiau nei yra iš tiesų. Tai nėra gerai.
    O šiaip – Sveikinu. Pagarba.

 • nezinau kaip kitiems, taciau man, kartais, p. Raco ir kitu sios istorijos dalyviu smulkmeniskas kabinejimasis del deklaracijos ir tu jau pinigeliu, yra panasus i tokia situacija, kuri su laiku atsiranda daugumoje dideliu imoniu:
  ataskaitos apie pardavimus, ju prognozes pildymas yra daug daug svarbiau nei paties pardavimo faktas.

  na, mazdaug: o dabar visi metame visus savo darbus, apleidziam klientus ir siaip nieko nebedarom – reikia uzpildyti ataskaita ir pateikti prezentacija!

  cia irgi – prie smulkmenu, kurios neturi itakos, p. Racas kabinejasi, vienok ne prie esminiu dalyku. nu koks skirtumas, raudonu tusinuku ar zaliu yra parasyta???

  • nežinau, kaip kitiems, tačiau man kartais yessuz ir kitų komentatorių nesugebėjimas perskaityti, kas parašyta, man primena tuos laikus, kai dirbau Naujosios Vilnios psichiatrinėje ligoninėje. Na, maždaug, ką besakytum, vis tiek kakoja į lovą arba vaikšto ratais burbėdamas kažką po nosimi.

 • Genpre

  Labas visiems,
  Vis dar mušamės? :) Klausimas retorinis, aišku… :)
  O pas mus pavasaris kaip reikiant jau, saulutė dangumi ritinėjasi, medžiai, pievos žaliuoja…

  • Trakimas

   Antrindamas premjerui,skelbiate „krizės“ pabaigą?:)

   • Genpre

    Trakimai,
    Pabaigos protų krizei nesimato … Tai tiek ;)

  • nerijus

   Sveikas, Genpre.
   Kaip Vokietija, laukia šviežios darbo jėgos iš rytų Europos?..

   p.s. Net Vilniuje, Vingio parke, jaučiamas pavasaris; mašinų virtinė nuo „Lakštingalos“ iki G. Vilko gatvės ir vos ne dviem eilėm :)
   Labiausiai piktina šeimininkai su šunimis, kurie juos vedžioja net pagrindinėje aikštėje- ant žalios vejos, kur, dažniausiai, žaidžia jaunimas ar sėdinėja šeimos su savo pabiručiais. Nėra malonu sėdėti tarp šū*ų…Miesto meras galėtų pasirūpinti, kad bent į pagrindinę Vingio parko aikštę uždraustų vesti gyvūnus ir juos ten ši*inti.

   • Trakimas

    Merijoje dirba apie 1000 žmonių.Manau,kad tokia minia dykaduonių tikrai aptvarkytų Vilnių,jei dirbtų su šluotom,o ne „paišeliais“:)

    • nerijus

     http://www.mesdarom.lt/

     Galima registruoti ir šiukšlynus. Reikės užregistruoti ir pagrindinę Vingio parko aikštę- veją.

   • Genpre

    Sveiks, Nerijau,
    Nežinau ar laukia vokiečiai, bet lenkai jau patraukė ton pusėn, jų ilgai prašyti nereikia. Kaip ir lietuvių, beje :)))

  • Genijus

   Kaip sako Artūras, „mielas“ emigrante Genpre, jei čia bandėte įgelti „tiems“ lietuviams ir „tai jų“ Lietuvai, tuomet jums visiškai nepavyko. Sėdėkit toj savo emigracijoj (atvirai kalbant, net nesugebėjot sudominti, kur tas „pas jus“), ir tik nesugalvokit grįžti. Labai prašau. O mes čia toj susimušusioj Lietuvoj, į kurią visada vėluoja pavasaris, jau kaip nors išgyvensime.

   • Genpre

    Labas Genijau,
    Paranoja Lietuvoje išsikerojusi net ir genialumo paliestuose protuose, o ką jau kalbėti apie Artūrą ar AŽF direktorę Valentiną, – taigi į Tėvynę man dar ryškiai ankstoka :)))
    Garbės žodis – įgelti net nebandžiau, tik norėjau priminti,- yra ir kita realybė, – be kasdienio absurdo ir be karo prieš artimą savo.
    P.S. Jau planuoju savo vasaros atostogas – dar nebuvau Italijoje, man atrodo neilgai liko. O kur tamsta, ar planuojat kur?
    P.P.S tik be paranojų, prašau.

    • Valentinas

     Mielas Genpre,
     Rekomenduočiau Italiją, bet ja mėgautis reikia tam tikrų įgūdžių ir subtilumo pagrindų. Todėl iš vienos pusės bijodamas, kad nusivilsi kaip dauguma lietuvių, kuriems Čili pica skanesnė už orgininalią Neapolio picą, iš kitos pusės gailėdamas Italijos, kuri ir taip kenčia nuo netašytų lietuviškų stuobrių, siūlau atostogoms grįžti į gimtinę, perbėgti per rasotą ryto žolę basam, nusimaudyti ežere, kuriame dar yra žuvų, nueiti į mišką, apsikabinti medį ir galbūt grįši į save.
     …nors gal nereikia, važiuok į Italiją, Lietuvoj bus švariau.

     • Genpre

      Valentinai,
      Juk prašiau …
      Ir kada gi mes išmoksim skaityti ir suprasti pažodžiui(bent jau pradžiai) …

     • Valentinas

      Genpre, tai aš pažodžiu ir supratau. Kaip žmogus pavažinėjęs po Italiją, jaučiuosi galintis patarinėti šia tema :)

     • Genpre

      Valentinai,
      Kol važinėjais po Italiją Lietuvoje buvo švariau. Gal tu važiuok darkart? :)

     • Valentinas

      Su malonumu išvažiuočiau vien dėl maisto ir klimato. Bet ką Lietuva be manęs darys? Kažkas juk turi prisiimti atsakomybę ir mokėti mokesčius čia, o ne Airijoje.

     • Genpre

      Valentinai,
      Atsiimk atsakomybę, susirink mokesčius ir važiuok jau. Lietuva be tavęs neprapuls (kaip rodo praktika), Lietuvai nedurnas emigravęs tiek pat svarbus kaip ir žioplas tėvynėje pasilikęs. Ir vienu ir kitu atveju problemų mažiau, jai, Lietuvai, škias.
      P.S. Puiki diena buvo, oras – pasaka, naujai iškeptam emigrantui popierizmus kai kuriuos sutvarkyti padėjau, paskui kamuolį pagainiojom. Puiki diena. Kaip tau?

 • nerijus

  Atsiprašau, kad ne į temą.

  WU, šiandien, per Viasat History, naujos „Garrow law“ serijos, 21 val.

 • Marius

  Šlykštu klausytis kai savo susidirbimą D. Kreivys prisidengia nuolatiniu pabrėžimu: esu katalikas – suprask a priori klysti negaliu… Klausiau atidžiai, bet taip neišgirdau D. Kreivio paaiškinimo kaip jis sugebėjo suderinti kataliko ir verslininko pareigas dar prieš tampant ministru, nes perskaičius straipsnius skelbtus Ekstroje, Lietuvos Ryte sunkiau įsivaizduoju kaip: http://www.lrytas.lt/-12583247971258009645-valstyb%C4%99-paaukoj%C4%99s-ministras-d-kreivys-neatsigina-apgaut%C5%B3-kreditori%C5%B3.htm Ir faktų paneigimo pateikiamų straipsniuose iš D. Kreivio neišgirdau. Žinoma gerai, džiugu, kad D. Kreivys ėmė tvarkyti viešuosius pirkimus, jei išties yra taip kaip pats teigia, bet dabartiniai pasiaškinimai siejant su savo religine konfesija, su partizanais kvepia demagogija, net ne demagogija, o pačio kataliko diskreditacija. Todėl A. Račui pagrįstai atsiranda pasipiktinimas.

  O su ta pažanga lyginat su Ukraina, na tai žinot, galima apversti ir kitaip: gal neverta nusiristi? „Okupaciniais laikais“ kuriems Kreivys taip priekaištauja mados važinėtis ant šaligatvių nebuvo. Gal neverta ir lyginti save su autsaideriais, kodėl nepalyginus su ta pačia daugybę kartų minėta Estija?