Apie krikščionišką idėją, VTEK ir partizanus bunkeryje

bernardinai.lt yra vienas labai įdomus interviu.

Apie moralę, VTEK, krikščionišką idėją ir partizanus bunkeriuose.

Siūlau visiems paklausyti.

Man, pavyzdžiui labai patiko štai šis klausimas:

Ne politikui ir ne verslo pasaulio atstovui iš tiesų buvo sunku susigaudyti iš žiniasklaidoje pasipylusios informacijos esą` jūs pasinaudojate užimama padėtimi siekdamas asmeninės naudos. Visuomenė tarsi pasidalijo į dvi dalis. Vieni sakė, štai ir šitas toks pats vagis kaip ir visi politikai, o dar sakosi esąs katalikas. Kiti gi palaikė ir tikėjo, tačiau kai Vyriausioji tarnybinės etikos komisija pareiškė kaltinimą, jūs atsistatydinote ir tą atsistatydinimą visuomenė priėmė kaip savotišką pralaimėjimą. Pralaimėjimą krikščioniškos idėjos, vertybių ir moralumo politikoje pralaimėjimą.

Mano supratimu, tai pats geriausias manipuliacinės žurnalistikos pavyzdys. Kai painiojamos sąvokos, kai klausime yra atsakymas, kai „dalis“ po akimirkos virsta visuma…

Taip pat patiko ir vienas atsakymas:

Jūs uždavėte gerą klausimą dėl VTEK. Noriu pasakyti, kad jeigu aukščiausi šalies pareigūnai, kurie skiria VTEK komisijos narius, a priori pasako, kad aš esu kaltas, tai, be abejo, tokį sprendimą aš ruošiuosi skųsti teismui, ir manau, kad jis yra neteisingas.

… Juk niekas nepaklaus savęs, ar kas nors kada nors iš tikrųjų kalbėjo apie kaltę ir niekas juk neatsivers ir nepaskaitys Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymo:

9 straipsnis. VTEK ir jos narių nepriklausomumas

1. VTEK, vykdydama savo pareigas, įgyvendindama savo teises ir priimdama sprendimus jos kompetencijai priklausančiais klausimais, yra nepriklausoma. Jokia valstybės institucija ar valstybės pareigūnas negali duoti privalomų nurodymų dėl VTEK kompetencijai priklausančių klausimų sprendimo.

2. VTEK narys, eidamas tarnybines pareigas, yra nepriklausomas ir vadovaujasi tik įstatymais.

14 straipsnis. VTEK nario atleidimo iš pareigų pagrindai

1. VTEK narys gali būti atleistas iš pareigų ar jo įgaliojimai pasibaigia:

1) paties prašymu;

2) pasibaigus kadencijai, jei jis neskiriamas pakartotinai;

3) kai jis miršta;

4) kai jis nedirba dėl laikinojo nedarbingumo ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių, jei įstatymų nenustatyta, kad dėl tam tikros ligos pareigos paliekamos ilgesnį laiką;

5) įsiteisėjus dėl jo apkaltinamajam teismo nuosprendžiui;

6) ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių siūlymu.

2. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais atvejais VTEK narys pareigas eina tol, kol į jo vietą paskiriamas naujas VTEK narys.

O jei net ir perskaitys, tikriausiai jokiu būdu nepatikės, kad įstatymo nuostatų gali būti laikomasi. Nes tai tikriausiai reikštų  krikščioniškos idėjos, vertybių ir moralumo politikoje pralaimėjimą…

(6 balsų, vidurkis: 4,67 iš 5)
Loading...