Alus – gyvybinis visuomenės poreikis…

… Čia man į rankas toks dokumentas pakliuvo.

Klaipėdos miesto apylinkės teismo birželio 20 dienos nutartis civilinėje byloje Nr. 2-9660-676/2011, pasirašyta teisėjo Raimondo Dilio.

Ieškovas – „Švyturys-Utenos alus“, atsakovai – „Švyturio“ profesinės sąjungos organizacija ir Utenos alaus darbininkų sąjunga.

Ieškinio esmė – profsąjungų paskelbtas streikas, kurį bendrovė prašo uždrausti.

Dokumentas įdomus tuo, jog R.Dilys nutartyje iš esmės konstatuoja, kad alus yra visuomenės gyvybinis poreikis ir viešasis interesas, todėl streikuoti alaus gamybos bendrovėje kada panorėjęs negali:

Ieškovo vykdomos funkcijos įtakoja ieškovo bei kitų asmenų, kaip ūkio subjektų, teisių bei laisvių įgyvendinimą, todėl streikas tiesiogiai gali neigiamai paveikti bei įtakoti visuomenės interesus, pažeisti ūkio subjektų, susijusių su ieškovo veikla, taip pat žmonių teises ir pareigas, teisėtus interesus. Siekiant išvengti asmenų teisių pažeidimo, bei galimų su tuo susijusių neigiamų pasekmių atsiradimo bei apginti viešąjį interesą…[…], streikas atidėtinas trisdešimčiai dienų. 

Dar įdomesnė yra teisėjo R.Dilio nuoroda, kad priimdamas sprendimą jis vadovaujasi CPK 144, 145, 148 straipsniais, bei Darbo kodekso 80 straipsniu bei 81 straipsnio 4 dalimi.

Atsiverčiame pastarąjį ir skaitome:

80 straipsnis. Streiko eiga

1. Streikui vadovaujantis organas kartu su darbdaviu privalo užtikrinti turto ir žmonių apsaugą.

2. Streiko šio Kodekso 77 straipsnio 4 dalyje nurodytose įmonėse, įstaigose, organizacijose metu turi būti užtikrintos neatidėliotiniems (gyvybiniams) visuomenės poreikiams tenkinti būtinos minimalios sąlygos (paslaugos). Jas pagal kompetenciją nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į Trišalės tarybos išvadą, arba savivaldybės vykdomoji institucija, pasikonsultavusi su kolektyvinio ginčo šalimis. Šių sąlygų vykdymą užtikrina streikui vadovaujantis organas, darbdavys ir jų paskirti darbuotojai.

3. Jei sąlygos, nurodytos šio straipsnio 2 dalyje, nevykdomos, Vyriausybė arba savivaldybės vykdomoji institucija joms užtikrinti gali pasitelkti kitas tarnybas.

81 straipsnis. Streiko teisėtumas

1. Paskelbus streiką darbdavys ar reikalavimus gavęs subjektas gali kreiptis į teismą dėl streiko pripažinimo neteisėtu. Teismas bylą turi išnagrinėti per dešimt dienų.

2. Teismas pripažįsta streiką neteisėtu, jeigu jo tikslai prieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, kitiems įstatymams arba jeigu jis paskelbtas nesilaikant šiame Kodekse nustatytos tvarkos ir reikalavimų.

3. Įsiteisėjus teismo sprendimui dėl streiko pripažinimo neteisėtu, streikas negali būti pradėtas, o jau vykstantis streikas turi būti nedelsiant nutrauktas.

4. Jei kyla tiesioginė grėsmė, kad gali būti neužtikrintos neatidėliotiniems (gyvybiniams) visuomenės poreikiams tenkinti būtinos minimalios sąlygos (paslaugos), ir tai gali sukelti pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir saugumui, teismas turi teisę trisdešimčiai dienų atidėti dar neprasidėjusį streiką, o prasidėjusį tokiam pat laikui sustabdyti.

… Štai taip – alus, pasirodo, yra neatidėliotinas (gyvybinis) visuomenės poreikis.. jo trūkumas gali sukelti pavojų žmonių gyvybei, sveikatai ir saugumui.

Belieka pasidžiaugti, kad teisingumas, kaip visada nugalėjo.

… O dar kažkas čia siūlo alkoholio reklamą visiškai uždrausti…

(18 balsų, vidurkis: 4,67 iš 5)
Loading...