Vilniaus rajoną nuo šiol valdys Kristus Karalius

Aš iš tiesų neturiu nieko prieš tikinčius žmones. Jei jiems reikia, tegul vaikšto į bažnyčią, išpažįsta savo nuodėmes, gauna atleidimą ir tiki, kad po mirties pateks į dangų.

Tačiau kartais jau nebesuprantu, kokioje valstybėje gyvenu ir kodėl tikėjimas čia, atrodo, tampa liga.

Nes tik nevisiškai sveikas žmogus, užimantis atsakingas pareigas valstybės tarnyboje, gali sau leisti tai, ką sau leidžia Vilniaus rajono taryba:

Šm. birželio 12 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į 2009 metais švenčiamą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio Jubiliejų, gavusi bažnytinės hierarchijos pritarimą, prisimindama protėvių tikėjimo tiesas, krikščioniškąsias vertybes bei Vilniaus rajono tradicijas, nusprendė paskelbti Kristaus Karaliaus Intronizacijos Aktą Vilniaus rajone bei pakviesti kitų savivaldybių Tarybas prisijungti prie šios iniciatyvos.  Tarybos posėdžio metu kunigas Tadeuš Jasinski pašventino specialiai šiai progai nutapytą Kristaus Karaliaus paveikslą.

Nepriklausomybės aušroje Katedros aikštėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariams bei Bažnyčios hierarchams dalyvaujant, Lietuva buvo paaukota Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Šis aktas suteikė reikalingų malonių visiems Lietuvos gyventojams.

Prašydama Dievo pagalbos, apsaugos ir įkvėpimo geriems darbams šiuo sunkiu metu Vilniaus rajono savivaldybė paskelbė Kristaus Karaliaus intronizacijos aktą. Tarybos posėdžio metu Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pabrėžė, kad skelbdama tokį aktą, Savivaldybė siekia išvengti skaudžių klaidų, pavojų ir grėsmių. Tikėdamasi gauti Dievo žadėtą palaiminimą ir globą, išreiškia dvasingumo tradicijos tęstinumą bei pasisemia jėgų ateities iššūkiams.

Keista, kodėl ta Marija Rekst iki šiol neatsistatydino. Juk Vilniaus rajoną po šio akto jau turėtų valdyti Kristus Karalius…

Ir smalsu – kokios dar Lietuvos Respublikos savivaldybės prisijungs prie iniciatyvos?

Atsiprašau, bet tai jau visiškas marazmas…

(20 balsų, vidurkis: 4,40 iš 5)
Loading...