Vilniaus rajoną nuo šiol valdys Kristus Karalius

Aš iš tiesų neturiu nieko prieš tikinčius žmones. Jei jiems reikia, tegul vaikšto į bažnyčią, išpažįsta savo nuodėmes, gauna atleidimą ir tiki, kad po mirties pateks į dangų.

Tačiau kartais jau nebesuprantu, kokioje valstybėje gyvenu ir kodėl tikėjimas čia, atrodo, tampa liga.

Nes tik nevisiškai sveikas žmogus, užimantis atsakingas pareigas valstybės tarnyboje, gali sau leisti tai, ką sau leidžia Vilniaus rajono taryba:

Šm. birželio 12 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į 2009 metais švenčiamą Lietuvos vardo paminėjimo tūkstantmečio Jubiliejų, gavusi bažnytinės hierarchijos pritarimą, prisimindama protėvių tikėjimo tiesas, krikščioniškąsias vertybes bei Vilniaus rajono tradicijas, nusprendė paskelbti Kristaus Karaliaus Intronizacijos Aktą Vilniaus rajone bei pakviesti kitų savivaldybių Tarybas prisijungti prie šios iniciatyvos.  Tarybos posėdžio metu kunigas Tadeuš Jasinski pašventino specialiai šiai progai nutapytą Kristaus Karaliaus paveikslą.

Nepriklausomybės aušroje Katedros aikštėje Lietuvos Respublikos Vyriausybės nariams bei Bažnyčios hierarchams dalyvaujant, Lietuva buvo paaukota Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. Šis aktas suteikė reikalingų malonių visiems Lietuvos gyventojams.

Prašydama Dievo pagalbos, apsaugos ir įkvėpimo geriems darbams šiuo sunkiu metu Vilniaus rajono savivaldybė paskelbė Kristaus Karaliaus intronizacijos aktą. Tarybos posėdžio metu Vilniaus rajono savivaldybės merė Marija Rekst pabrėžė, kad skelbdama tokį aktą, Savivaldybė siekia išvengti skaudžių klaidų, pavojų ir grėsmių. Tikėdamasi gauti Dievo žadėtą palaiminimą ir globą, išreiškia dvasingumo tradicijos tęstinumą bei pasisemia jėgų ateities iššūkiams.

Keista, kodėl ta Marija Rekst iki šiol neatsistatydino. Juk Vilniaus rajoną po šio akto jau turėtų valdyti Kristus Karalius…

Ir smalsu – kokios dar Lietuvos Respublikos savivaldybės prisijungs prie iniciatyvos?

Atsiprašau, bet tai jau visiškas marazmas…

(20 balsų, vidurkis: 4,40 iš 5)
Loading...
 • Marius M

  šiuo klausimu, su autoriumi sutinku, tai tikrai marazmas…

  • erezijos

   Manu, kad gal autorius kiek be reikalo pasipiktinęs. Gal Karalių Karalius Kristus gerai valdys, ar bent (yra šiokių tokių garantijų) nesikiš labai smarkiai. Jau Lietuvoje taip kažkuriais metais buvo. Grįžo kažkas iš užsienio (dabar nepamenu kas) ir pasipiktino – apsičiupinėjo, ogi jau paaukotas Mergelei Marijai su visa Lietuva, kol jo net nebuvo Lietuvoje. Kitą kart, galvoju, va tai žinos tas klajoklis, kaip važinėt po kurortus, palikus Gimtą Šalį. Baisiai anas grįžęs krimtosi ir piktinosi, kaip tai galėjo su juo nutikti? – ir ką? Gi nieko neatsitiko, niekas net nepasikeitė. Ir beveik neskaudėjo.

  • Smilga

   Vakar vakare LRyto tv E.Jakilaitis kalbino Merę – nesusikalbėjo, kalba kaip užzombinta tą patį..

 • Nieko aš čia nesupratau, tik krito akin nematyta krikščioniška retorika: „Kristaus Karaliaus“, „Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai“. Fun.

 • romas

  Artūrai, aš irgi tos tarybos vietoje taip nebūčiau daręs, bet gerbkime žmonių kultūrą ir sąžinės laisvę. Priimčiau tą dalyką, kaip savitumą (egzotiką):)

  • nerijus

   Nuo kada religja tapo „valstybine“?

   • romas

    Nerijau, Vilniaus rajonas yra savivaldybė, o ne valstybė.

    • nerijus

     Bet pastarojuoju metu vykdoma politika ( konferencija Seime ), liečia valstybę.

  • Auksinis kardas

   LR Konstitucija, 43 straipsnis:

   „Lietuvoje nėra valstybinės religijos.“

   Tikėjimo laisvė įpareigoja ir atsakomybei už laisvę visiems. Sąvoka „pasaulietinis“ turi ribas, nesutampančias su bet kurios bažnyčios erdve.

   Valstybės institucijos neturi užsiimti antikonstitucine veikla, proteguoti kažkieno asmeninius pasirinkimus tikėjimo klausimu, naudojant valstybės ar jos institucijos vardą. Klausimas – ko verta institucija, kuri net nesugeba suvokti savo veiklos erdvės, įgaliojimų?

   • nerijus

    Auksinis karde
    Norite pasakyti, jog šis lenkų akibrokštas ( ar kaip jį ten pavadintume ), reikalauja KT išaiškinimo?

    • Auksinis kardas

     nerijau – jei tik kažkam kyla rimtų neaiškumų, pastebėtų teisės prieštaravimų, gali aiškintis iki pat KT. Tokių nematau.

     Šiuo atveju rajono savivaldos veikla lipa iš konstitucinių rėmų gana aiškiai.

     • nerijus

      Nustebčiau, jei į KT kreiptūsi vienas, iš TS- LKD partijos narių… :)

     • romas

      Karde, niekas iš jokių konstitucijų nelipa. Yra savivaldos įstatymas. Ten aiškiai nurodytos savivaldybės tarybos funkcijos. Jei rasite nors vieną Vilniaus rajono savivaldybės valstybės deleguotą veiksmą, kuris yra atliktas remiantis ne įstatymais, o bažnyčios mokymu, tada ir piktinkitės. Toks dovanojimo savęs kam nors aktas yra ne labiau, kaip bet kuris kitas juokingas ritualas, kurių pilna mūsų gyvenime. Jei gerai pažiūrėsit į save, tai pastebėsit, kad kasdien atliekate masę visokių niekam nereikalingų, nepaaiškinamų ritualizuotų veiksmų. Jums nejuokinga tik todėl, kad esate prie to pripratęs :)

     • nerijus

      romai

      Kas aukščiau: įstatymas ar Konstitucija?
      Jei įstatymas prieštarauja Konstitucijai, jis- taisytinas.

      Įstatymas privalo atitikti Konstituciją, o ne atvirkščiai.

     • romas

      Nerijau, savivaldybė atlieka valstybės deleguotas funkcijas. Jei jūs žinote, kad tos funkcijos yra atliekamos nesilaikant LR įstatymų, bet vadovaujantis bažnyčios mokymu, dėkite faktus ant stalo. Grupė rajono valdininkų nori save dovanoti Jėzui (ar kažkaip panašiai), kas jiems tą draudžia? Jūs irgi turit pažiūras ir laisvai jas reiškiat. Bažnyčios atskyrimas nuo bažnyčios nereiškia, kad žmonės negali naudotis sąžinės laisve. Kur mūsuose tolerancija? Esame homofobiški, ksenofobiški, tai betrūko mums persekioti žmones dėl jų tikėjimo :)

     • nerijus

      romai

      niekas nieko nepersekioja.
      Kartais ir Jūs, romai, nusikalbate.
      Eikit į bažnyčią, eikit į Seimą,..
      Bet nereikia išskirti vienos religijos iš visų kitų.
      Norit reikšti nuomonę, tam tinka ir gatvė, bet ne savivaldybė. ENTER
      Esat tikintis- juo ir būkit, bet nereikia susireikšminti ir būti lygesniu už kitus.

      Nereikia prikaišioti ksenofobijų, homofobijų ir nereikia tų MARAZMŲ. Netrurite ką paskyti- patylėkite.

      Kartoju:
      ESU TOLERANTIŠKAS ir dar ŽMOGUS.
      Bet jauskim saiką.
      Jei pradedama kalbėti blogai apie žydus, gėjus, lezbietes, tai mes jau netoleraniški, žvėrys…ir t.t.
      Kai gerai, tai mes gėjai, lezbietės ir pan.

      Kuom skiriasi baltaodis ir juodaodis?
      Man- niekuom. Bet, kažkodėl yra tokia grupė žmonių, kuriems užkliūna tie, kurie blogai atsiliepia apie juodaodžius. jei atsiliepiu blogai apie baltaodį- LIUKS. Baikit vaidinti ir vieną kartą, neužsiiminėkit ksenofobijom, nes dažniausiai, ti, kurie dedasi tolerantiški, už nugaros stovi su peiliu…

     • romas

      Nerijau, aš į bažnyčia neinu ir net kiaušinių velykoms nedažau, bet bažnyčią laikau reikalingu dalyku žmonėms, nes jie ten lankosi. Kokio velnio tiems, kuriems bažnyčia yra neįdomi, ant jos pykti? Jūs, Nerijau, deklaruojat toleranciją, o varot ant bažnyčios be atvangos:) Mes nesimokom iš istorijos. Viduramžiais žmonės sugalvojo inkviziciją bažnyčios pagrindu, dabar – ateizmo. Ginčas apie dievo buvimą yra nemokslinis. Joks rimtas žmogus negali teigti, kad dievas yra, arba, kad jo nėra. Mes visi čia ginčijamės tik dėl archaiškų ritualų ir tekstų. Bet prieš 2000 metų ir mokslininkai nebuvo proto bokštai. Galėtume išsitraukti ir juoktis, kokie jie lochai buvo :) Kai lankome Rumšiškes ir stebim pievoje šokančius tautinius šokius, mes nesijuokiam. Nors iš esmės tie šokiai yra visiškai nepraktiška kvailystė. Bažnyčia yra lygiai tokia pat gyva istorinė kultūra, kaip ir tie durni šokiai :)

     • nerijus

      romai

      Nevarau aš ant bažnyčios, tik noriu, kad ji neišsiskirtų iš kitų.

      Nemaišikim tautišumo ir religijos.
      Dėl religijos kyla karai, o ar būti patriotu ar ne- tai visai kas kita.
      Aš- patriotas.
      Nevažiuoju užsienin ir nevažiuosiu. Man gerai čia.

      Melskitės kur norit ir kiek norit, bet nereikia susireikšminti.
      Norit reklamos- susimokėkit ir reklamuokitės- kapitalizmas, o ne komunizmas.

     • nerijus

      Pagonybė, taip pat gyva istorinė kultūra ir labiau priimtina.
      Be to, dauguma religinių apeigų krikščionybėje, kilusios/pasisavintos iš pagonybės.

     • nerijus

      Anais laikais, krikštijo kalaviju, o šiais- TV…

     • romas

      Nerijau, aš esu tolerantiškas visiems įmanomiems tikėjimams. Ir aš nieko nemaišau. Jei būtumėt miręs, niekas negalėtų pasakyti, kad buvot lietuvis :) Tautiškumas yra lygiai tokie pat prietarai, kaip ir religija. Kai esi tolerantiškas, gali toleruoti viską.

     • nerijus

      romai

      Prietarais- netikiu. Ieškokit kito žmogaus, labiau nusivylusiu savim ar kitais.

      Man, kaip ir daugeliui, atsibodo dvigubi standartai ir norisi nors kruopos tesybės.

      Svarbu, kad aš pats žinau, jog esu ir būsiu lietuviu. Kito nuomonė, man NEĮDOMI.
      Ar Jūs iš tų, kuriam rūpi kitų nuomonė apie tamstą?
      Man- ne.
      Esu laisvas protu, sąžine, žodžiais ir t.t., ir tuom džiaugiuosi.

     • Auksinis kardas

      Nustebinote, romai. Įdomu, kaip jaustis kitokių įsitikinimų religijos klausimu žmonėms Vilniaus rajone, kai juos kažkas, neatsiklausdamas, suaukoja savajam Dievui? Šiek tiek principų valstybėje privalo būti, ir pirmutiniai surašyti Konstitucijoje. Jei jums ji neatrodo gerbtina, arba nematote aptariamo prasilenkimo institucijos veikloje – tai tik asmeninio požiūrio defektas. Egzotikos pasimėgavimui įžvelgti čia nesugebu. Nesilaikome principų – įvertis tik blogas.

      Vietos savivaldos įstatyme aiškiai skaitome:
      „Vietos savivalda – valstybės teritorijos administracinio vieneto – savivaldybės teisė laisvai ir savarankiškai tvarkytis pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus per administracinio vieneto nuolatinių gyventojų tiesiogiai išrinktų atstovų savivaldybės tarybą bei jos sudarytą vykdomąją ir kitas institucijas“.

      Nėra čia vietos egzotikai, romai, nes nėra vietos Konstitucijos nepaisymui.

     • romas

      Karde, taryba paskelbė aktą, kuris nėra norminis teisės aktas, įpareigojantis kažką daryti. Todėl apart egzotikos, nieko ypatingo nematau. Aš suprantu, kad situacija yra kebli, bet geriau jos neaštrinti. Žmonės dažniausiai pridaro rimtų kvailysčių dėl niekų.

     • nerijus

      O taryba neprikaluso vietos savivaldai? Ar kaip?
      Ar savivalda turi savo „konstituciją“, „įstatymus“?

 • Tai oficialiai vilniaus rajona valdo Kristus.

  Kas ner blogai – gal, ziurek, pades…

  is kitos puses, vietiniai balamutai gales bet kada nurasyti visas savo prisidirbtas nesamones. „a pan girdejot, kas pas mus virsininkas? skaites? tai va ten su ieskiniu ir proszem“

 • Kodėl žmonės sodybų ribas paženklina akmenimis, virš staktos kabina pasagą, pamatę juodą katę grįšta atgal, virš durų rašo raides K+M+B, švenčia Kalėdas, Velykas ir t.t.. Koks nors lengvai išprotėjęs opozicionierius galėtų nusimauti kelnes ir atkišti tarybois nariams užpaklį. Protesto vardan.

  • nerijus

   Fredi*
   Viso šito, kur paminėjai nedarau :)
   Gal aš ne žmogus?

 • inf

  >> Lietuva buvo paaukota Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai

  Gal kas galėtų paaiškinti, ką tai reiškia?

  • Na jei pažiūrai per langą ar teliką, susidaro įspūdis, kad nieko gero tai nereiškia :(

   O šitą tai irgi be reikalo: „prisimindama protėvių tikėjimo tiesas“.

   Jei neklystu iš protėvių tiesas kalaviju ir ugnim išmušė. O šitos tiesos apie kurias rašo, nėra mūsų protėvių. Neesu neopagonis, šiaip teisybės vardan pastaba.

 • Lee

  Visas šitas marazmas labai jau primena Hešeko „Šauniojo kareivio Šveiko nuotyiai“ ištraukėles.

 • Mantas

  Tylėkit ir Dievą mylekit!
  O tarnybose žmonės dabar pluša ojojoj kaip, kad tik pateisintų savo kėdutes.

 • dpd

  „prisimindama protėvių tikėjimo tiesas“ man ir nuskambėjo kaip pasityčiojimas. Ir ar visas šis „marazmas“ nėra diskriminacija kitų religijų aеžvilgiu?!

  • Mantas

   o kodėl ne propropropro…tėvių tiesas? Jie pirmesni buvo, pagoniai buvo. :)

 • Zita

  Kiek man yra žinoma tai katalikai Lietuvą dokumentaliai paaukojo Mergelei Marijai, Dangaus Karalienei, o dabar leido valdyti Karaliui. Čia kartais nebus pasikėsinimas į jau esančio dangiško valdovo suverenumą :)

  • WU

   Tai paaiškina viską :D Kristus Karalius.. Tokio absurdo seniai negirdėjau.. Tuoj čia anekdotų skiltis atsiras :)

   • Ei, ei, o apie abreviatūrą INRI šifruojamą Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorvm, negirdėjai. Taigi aiškiai pasakyta – Rex :) Vakar redakcijoje pusę dienos smaginomės :) Ir galvojome, gal savo kontoroje intronizuoti kokį Kecalkoatlį arba Votaną. O po to kviesti Vilniaus rajono karaliaus vietininkę pani Rekst pasitikrint – katrų karalius kietesnis? Ant tradicinės religinės penkiakovės: prisikėlimų, lavonų gaivinimų, vandens vertimo spiritiniais patiekalais, vaikščiojimų per vandenį, gyvsidabrį ir kitokius skystus paviršius bei finalinio – dangun važiavimo.

    • WU

     Aš kai pamačiau antraštę, galvojau, kad apie kunigaikštį Vilgaudą kalba eina, po to pastebėjau, kad Vilniaus rajono :)

     • Tarptautinės teisės požiūriu tai yra grynas agresijos aktas – Lietuvai priklausančios teritorijos okupavimas. Kur NATO, kodėl neskelbia Vatikanui karo? :) O BK požiūriu – valstybės išdavimas :)

    • Tada reiks skelbti karą ir Italijai, nebent paskelbti kokį anti-kryžiaus žygį, t.y. tilpti į religinę kompetenciją :)
     Arba… Gal organizatorius „Tėvynei“ pasiundyti ant nuncijaus? :D

 • žinąs

  Neapsigaukime – tai neblogai apgalvotas kiršinimo ir antivalstybinės būdas. Kadangi iki šiol labai daug ten gyvenančių tamsuolių katalikybę tapatina su lenkiškumu, o jį tariamai gina ir atstovauja Lenkų sąjunga, tai bus tik dar vienas pretekstas antivalstybinei veiklai. Jei kas – tuoj rėks – krikščionis muša.

 • inf

  Neskubu juoktis, nors pirma reakcija būtent tokia. Gal p.Račo blogą skaito koks nors lenkas ar šiaip katalikas. Galėtų paaiškinti, kokia viso to prasmė.

  • Zita

   Kokios čia dar ieškote prasmės. Kiek teko skaityti tai tarybos neriai išviso nesuprato už ką balsuoja. Ir ieškoti reikėtų ne prasmės, o esmės: jei kas ne taip, mielas rinkėjau, prašom kreiptis į Kristų, Jis čia atsako :)
   Ir kuo čia dėtas tikėjimo išpažinimas ir valdžia. Tikėjimo laisvę skelbia Konstitucija. Bet dabar Vilniaus rajonas atrodo pažeidžia Konstitucija. Taigi, manau, kad juoktis jau kaip ir nebereikėtų. Reikėtų susirūpinti tuo kas vyksta mūsų valstybėje, o ne Dievo karalystėje. Dievas pats pasiims kas jam patiks, tikrai mūsų neklaus :)

 • Šmočiukas

  Jeigu atvirai, tai aš per bukas net suprasti, apie ką byloja A. Račo paskelbtas tekstas.
  Kas ta intronizacija iš esmės, kaip ten buvo su Lietuvos paaukojimu kažkokiam organui ir t.t.?
  Visai lenkai – fanatikai nublūdo, sakyč. Debilizmas kažkoks, viduramžiai. Atsiprašau visų normalių lenkų, čia ne jiems skirta.
  Kita vertus, jokia paslaptis, kad Vilniaus ir Šalčininkų rajonai yra vis dar absoliutus tautinis, kultūrinis ir politinis anklavas. Tai gal mums (lietuviams) nėra ko pykti, jei lenkų anklave išrinkta lenkų valdžia veda lenkišką tvarką? Aišku, kol jie dar nepradėjo ant laužų deginti už abortą arba prezervatyvo naudojimą :)

 • NiekurNeiva

  intronizacija [lot. in – į + gr. thronos – sostas],

  naujai išrinkto popiežiaus arba patriarcho iškilmingas pasodinimas į sostą.

  • Šmočiukas

   Tai pažodžiui aš tą suprantu iš bendro išsilavinimo, nes moku angliškai :) Bet ką konkrečiai reiškia to Kristaus pasodinimas į sostą Vilniaus rajone? Gal kas kokių precedentų žinot?

   • Auksinis kardas

    Autonomija, su galimu vėlesniu prašymu prijungti prie Lenkijos.

   • Jau straipsnyje buvo mineta, kad visa Lietuva Katedroje atgimimo laikais buvo paaukota. Taigi paaukojo antra karta. Kazkaip anksciau niekas nesipiktino, ir dideliu pretenziju nereiske.

 • Artojas

  Kuo dvasiškai skurdesnė tauta, tuo daugiau kryžių, smutkelių ir visokių religinių sektų, tai Tautos degradacijos ir išnikimo ženklai. Nusususi medelį visi parazitai puola.

 • NiekurNeiva

  O jei geranoriškai pafantazuvus ir sukeitus KARALIŲ su RAJONO TARYBA vietomis:

  “… Kristus atėjo sukurti Dievo karalystę. Jis dėl to gyveno, dėl to mirė ir prisikėlė. Kristus nugalėjo visokį blogį. Kur Kristus valdo žmonių širdis – ten yra meilė, ramybė, taika. Ten yra Dievo karalystė. Prisikėlęs Kristus yra dangaus ir žemės valdovas… “

  „… Žmonėms reikalingas Valdovas, Karalius, kuris rūpintųsi jais, gyventų jų rūpesčiais. Net ir būdamas Karalius, Jėzus tarsi piemuo rūpinasi savo avimis… „

  Ale vis tiek neskamba, … nepritempiama nors tu ką.

 • O gal galėtų Kristus ateiti į Seimą vietoje Tomaševskio?

  • romas

   Valentinai, aš manau, kad mes pralaimėsim kaip tauta, tyčiodamiesi gal iš visai nuoširdžių lenkų jausmų. Geriau neutraliai pasijuokti, taip kaip daro A.Greitai:
   http://www.ctv.lt/video/1839/Siero-Senolis-Katalik%C5%B3-Tik%C4%97jimas

   • Fredis*

    ačiū romui, kad įkėlei šią nuorodą,
    puiki sušaržuota iliustracija kokio lygio čia diskusijos, šaunuolis A.Greitai, tarp kitko kai aš įkėliau kažką panašaus iš ctv.lt, tai greitai komentaras buvo išmestas, tik minučių reikalas kiek kabės tavo replika jei autorius ne su krepšinio kamuoliu ir alumi.

   • Auksinis kardas

    romai, tiesiog nereikia plakinių iš valstybinės institucijos su religiniais bei tautiniais padažais. Tai jau per daug – visiškai galima priimti atskiros savivaldos pakraipas, atspindinčias didesnės dalies jos gyventojų tautiškumą, lūkesčius, bet religiją tenka palikti šone besąlygiškai. Tai – laisvalaikio, ne institucijos veiklos, reikalas.

    Patyčių dėl tautiškumo nepastebėjau, ir užtikrinu jus, kad tarkime pats nenešioju lenkams užantyje akmenų – lyginant būdo bruožus, tegaliu raginti mokytis iš visų mūsų kaimynų savybių, kurių mums pritrūksta. Tiesa, Vilniaus rajono lenkų reikalai sudėtingesni, tačiau net ir ten – garbė jiems – iš esmės nekyla didesnių sunkumų gyvuoti su likusia šalimi. Užtat ir ši istorija gerokai mus stebina.

    • romas

     Aš negyvenu Vilniaus rajone, todėl ne mano tai yra reikalas. Tegul lenkai savo valdžią auklėja. Aš esu už egzotiką :) Tas jų ritualas (matyt kad ritualas) yra vienkartinis ir jei nueisit į savivaldybę su kokiu nors reikalu, Jums mišių niekas nepradės giedoti :) Mūsų Naujosios sąjungos veikėjai irgi pagonius vaidino ir apeigas rengė. Dabar tų seimo narių pavardžių neatsimenu. Ir ką – Lietuva nesugriuvo. Man kas yra įdomu, kad kai religijas kritikuoti, tai visi šviesūs pasidaro, o kai kokį vėjo malūną pastatyti ar biotechnologijas Lietuvoje taikyti – šviesa dingsta :)

     • Irgi geras pastebėjimas.

     • Jakavonis tada buvo pasišovęs tokiu vietinės reikšmės Lizdeika patapti…:)

     • romas

      Lotynų Amerikoje tokios katalikiškos egzotikos išviso yra daug. Jei leistume tai kultūrai plėtotis Vilniaus rajone, tai pritrauktų daug turistų. Gal ir koks vietinis Coelho gimtų:)

   • OK sugėdinot :)
    Bet aš pažįstu kelis lenkus ir jie yra visai normalūs, darbštūs, protingi, išsilavinę žmonės.

    Klausimas, kuris patiktų Arūnui:
    Jei mes iš Rusijos reikalaujame atlyginti okupacijos žalą, kodėl mes iš Lenkijos nereikalaujame atlyginti Vilniaus okupacijos žalą? Dvigubi standartai?
    :)

    • Šmočiukas

     Šiaip labai geras klausimas. O kodėl neprašome iš vokiečių? O iš Rusijos už carinę priespaudą? O iš Napoleono tėvynės?
     Gal todėl, kad komunistinės Rusijos okupacija buvo paskutinė (TIKĖKIMĖS)? Ir ją iki šiol tebejaučiame dar kokiems 30-50 metų į priekį.
     Bet kažkaip tikrai sunku suvokti kažkokią takoskyrą. Kodėl, pvz., vokiečiai, bene iki šiol tebemokantys kompensacijas už fašistus, negalėtų argumentuoti išmokų gavėjams: o ko neprašote išmokų už tą patį Napoleoną ar kokius švedų žygius?

  • nerijus

   Keista, kad jis nebuvo įtrauktas į rinkiminius EP sąrašus,kaip, kad Donskis- be pykčio :)

 • Auksinis kardas

  Beje, kalbant apie asmeniškai ponios Marijos Rekst pamaldumo gelmes, verta susipažinti su šia jos biografijos detale: „Sovietiniais laikais buvo Lietuvos komunistų partijos narė.“

  • Gerbiamas Karde,
   Negi atmetate galimybę, kad žmogus įtikėjo?
   Pasaulyje visokių stebuklų būna ir niekas negali garantuoti, kad ir Artūras Račas neatsivers :)

   • Auksinis kardas

    Įtikėjo prieš stodama į sovietinę kompartiją, ar jos nelikus?

    Ne taip sunku įsivaizduoti ir Brežnevą, raginantį klauptis – tik, prašom, to nesuvalstybinkime.

  • Maras

   Hm, Stalino laikais į svarbesnių Lietuvos ir ne tik suvažiavimų prezidiumus buvo „vienbalsiai išrenkami“ Tautų Tėvas ir Mokytojas bei visas politbiuras. Šalia, aišku, išrinkdavo ir realų prezidiumą.
   Na va lenkų katalikai – exkomunistai puikiai suderino šias dvi tradicijas.

 • rasuole

  Aleliuja tuoj vietoj himno giedosim:(jei ir toliau valdzia tokiu iniciatyvu imsis:)

 • jolka

  Bedieviai jūs.
  Degsite pragare už kvailus burnojimus.
  Cicilikui Račui ten atskiras katilas jau seniai paruoštas, ugnelė kūrenas…

  • WU

   Ir po to mes stebisi, kodėl mes bedieviai.. Mažam kambarėly ugnelę kuriau..

   • nerijus

    Priiminei negerb. V.L. prezidentinę rinkimų kampaniją :)

    Šiandiena papasakojo, kaip negerb. V.L. miega vaikščiodamas/ stovėdamas ir pabunda tik tada, kai liftas atvažiuoja. Smagiai pasijuokiau :)

 • Zita

  Šiap tai aš matau seką.
  A.V. atėjo su dešimt Dievo įsakymų. Išrinko.
  Dabar vėl, seime buvo skaitoma Biblija. Tiesa, interpretacija buvo nesėkminga.
  Vilniaus rajonas Kristų skelbia Karalium…
  KASD TOLIAU?

 • A.G.

  Laba diena.
  O kaip seimo nariai priima priesaiką ir ką kalba jos pabaigoje (išskyrus bedievį Č. Juršėną).Žinau viena, pabudus reikia pasakyti, kad aš Dieve su Tavimi. Reikia tikėti Dievu ir prašyti, kad atleistų nuodėmes, dideles nuodėmes.
  Viskas kas daroma be meilės Dievui – daroma šėtonui, visiški niekai.
  Labiau tolsta Lietuva nuo Dievo nei iki 1990 m. buvo.
  Junavedžiai jau ir šliūbo dažniausiai nebeima – gyvena susidėję, nuodėmėje.
  Tačiau visuomet galima pasitaisyti.
  O kad komunistas pasitaisė – tai tik pagirtina.
  Sako net knygos „EIKITE MIŠIOS PASIBAIGĖ“ autorius, mirties akyvaizdoje atsivetė.
  Didelė nuodėmė yra katalikui bent kartą į savaitę nenueiti pasimelsti į Bažnyčią (nepersižegnoti pamačius kryžių ant Bažnyčios), ilgesnį laiką nepasižadėti kunigui daugiau padarytų nuodėmių nekartoti, prašyti atleidimo už padarytas,
  Tikėkime į Dievą, mylėkime Dievą.
  Daugiau nieko negaliu pasakyti ta tema.
  Kaip ir visi žmonės esu nuodėmingas, labai nuodėmingas ir matyt nepakliūsiu į Dangų. Bet…

  • Zita

   „išskyrus bedievį Č. Juršėną“ vadinasi jis nedaro nuodėmės – nemeluoja

  • nerijus

   Labiausiai tikybon atsiverčia kalėjimo „gyventojai“.
   Net stebėtina, kokie jie Dievobaimingi pasidaro.
   Labiausiai paplitusios religijos „belangėj“- krikščionybė ir stačiatikybė. Keista, kad ne islamas?
   Paleisti „už gerą elgesį“, gryžę vėl ieško naujų aukų apvogti, išprievartauti, nužudyti, o patekę atgal- belangėn, vėl atgailauja ir prašo Dievo atleidimo. Ar ne cirkas?

 • NiekurNeiva

  http://www.fsspx.lt/index.php?option=com_content&task=view&id=510&Itemid=104

  “ … Kristaus paskelbimo Lenkijos karaliumi aktui prieštarauja šalies katalikų hierarchai.
  Vyskupas emeritas Tadeuszas Pieronekas apie šį pasiūlymą pasakė: „Mes nesame religinė valstybė. Aš sakau šiai idėjai „ne“. Ji prieštarauja Bažnyčios mokymui“. Toks žingsnis nesąs būtinas, nes Jėzus ir taip yra lenkų širdžių karalius. Vyskupas pabrėžė, kad deputatai gali veikti tik konstitucijos rėmuose. „Deputatai tegul užsiiminėja tuo, kas išplaukia iš konstitucijos ir tegul palieka erdvę veikti religinėms institucijoms, Bažnyčiai, kuri šiuo klausimu turi vienareikšmišką nuostatą. Ją apibrėžė Kristus: „Aš esu karalius, ir tam atėjau į pasaulį, kad liudyčiau tiesą. Kiekvienas, kuris yra iš tiesos, klauso mano balso“. Šio tvirtinimo visiškai pakanka žmogui, kuris tiki“, – tvirtina vysk. Pieronekas. … „

 • Whisker

  Reiktu pasidomet spec. tarnybom kas ten per zmones dirba… is kitos puses sita citata manau daug ka paaiskina – “Religion is an insult to human dignity. With or without it, you’d have good people doing good things and evil people doing bad things, but for good people to do bad things, it takes religion.” – Steven Weinberg

 • WU

  Jeigu prakalbom apie dievo įsakymus.. Samokslo teorija.. O jeigu Valinskas atėjo ir vėl Lietuvai parodė 10 Dievo įsakymų. Jo reitingas nuo 16 krito iki 1. Ar gali būti, kad jis dabar kenčia už mūsų nuodėmes? Patikslinsiu, ar gali būti, kad Valinskas – Dievo sūnus? Atkreipkit dėmesį į TPP emblemą, ar ji jums neprimena aureolės ir kryžiaus viename http://www.elt.lt/wp-content/u…..artija.jpg ?? O jeigu dabar sujungus tautos prisikėlimo partijos simbolį su Arūnu Valinsku, ar nesigautų šventas Valinskas ant kryžiaus??? http://www.15min.lt/images/pho…..inskas.jpg Berods iškodavau.. Įsitikinkit patys :))

 • WU

  Kažkodėl nebeleidžiai komentaro rašyt..

 • Skirgaila

  Nieko nėra baisiau, nei tokie religiniai fanatikai. Kita vertus, labai keista, kad valdžią perdavė Jezui Kristui. Labiau tikėtinas buvo perdavimas Lukašenkai ar Putinui, bet Jedins…tpfu, t.y. LLRA kol kas apsiribos Kristumi.

  Be to, nors ir nesu didelis krikščioniskos doktrinos žinovas, bet kaip suprantu, krikščionys laiko savo dievą visagaliu etc. Tai suponuoja, kad visagalis ir taip turetu tureti valdžią jau pats savaime, todel kaip galima jam perduoti, ka jis jau turi? Gal Jedin…tpfu, LLRA, dar nepakankamai išstudijavo religines dogmas?

  O konstitucijai šiurkščiai prieštaraujantys aktai yra pagrindas tiesioginiam valdymui savivaldybėje įvesti. Tik prieš „strateginį partnerį“ labai baisu gali būti.

  • nerijus

   Va.

   Kartais kai nori pasakyti daug, tai atsiranda žmogus, kuris išdėsto aiškiai ir trumpai :)

 • Jonas

  Pažiūrėjau Jakilaičio pokalbį su mere. Atrodo, kad akcija gerai parengta ir čia juokai menki. Visų pirma šneka, kad „mūsų tauta religinga ir mes išgelbėsim…“ – kokios mintys, gerbiamieji?

  O šiaip, seka jau darosi daugiau nei įtaigi: savivaldybių rinkimai, Seimo rinkimai, Prezidento rinkimai, Europarlamento rinkimai, dabar Vilnijos tautos karalystė… ir religija čia nė prie ko.

 • Tokia minti siandien isgirdau ir paskelbsiu: paogiausia dergti ta kurio visai nepazisti. Jam nuo to nei silta nei salta, o mums moralinis pasitenkinmas kad kazka apsikom :)

  • nerijus

   Jei šik*m, tai tada Artūras pirmas…
   Rimuti, keistas tamstos požiūris.
   Kai pats, praeitas dienas aptapšnojai nei vieną ir ne du, tai viskas O.K., kai liečiama religija, tai labai pyksti…
   Mane taip pat aptapšnoja, nes nesu raštininkas, nei koks kompozitorius ir ką..? Mokausi.

   p.s. pasižiūrėk į save ir ne tik veidrodyje, o be to- vėl klavietūroje raidžių nerandi?
   :)
   Pradėk nuo savęs.

   • Galiu atsiprasyti visu tu , kuriuos izeidziau savo pasisakymais , tikrai ne is blogos valios… Del raidziu- neturiu as laiko ieskoti nelietuviskoje klaviaturoje lietuvisku raidziu.

    • A.G.

     Bet klaviatūra tikrai yra labai nebrangi.
     Jei yra reikalas – galima ir dvi ir tris jas turėti (juk ji kelis litus tekainuoja).

    • Auksinis kardas

     Rimuti, o kaip žiūrite į jaunimo pasirinkimą nelankyti mokyklos, nes tam „neturi laiko“? Ir juk esmė visai ne tame, ar tai ką įžeidžia.

     Jums tereikia pramokti vos 9 raidžių išsidėstymą klaviatūroje, kurį dargi niekas nedraudžia pasižymėti. Spėju, kad dauguma čia rašančiųjų neturi lietuviškai sužymėtosios, beje.

     • Nepatinka mano komentaru rasyena- prasom, daugiau nerasysiu. Labai savimi patenkinta ir kitus beveik negerbianti publika siame bloge susirinko. Is principo nerasau lietuvisku raidziu, kadangi neprisimenu isdestymo visu ju. Ir gaunasi rasyti daug greiciau. Kaip sms. Vien zo viso gero, daugiau manes cia ne su ziburiu nerasit. Kaip ir gerb. Raco blogo rss prenumeratoriuose.

     • Rimuti, mes labai išsigandome. O ypač aš asmeniškai… Nes, žinote, rss prenumeratorių skaičius man taip pat svarbus kaip salamakinams padorus automobilis.

     • WU

      haha :)) Kokie mes blogi…

     • Imesiu ir as savo trigrasi. Paprastai, kai zmones nebeturi argumentu, tai pradeda prisikabineti prie rasysenos. Kai neskubu, tai rasau lietuviskas raides, nes tai man nera problema (zinau ju isdestyma). Taciau man dazniau tenka rasyti nelietuviskai, tai del to skubedamas as tiesiog svepluoju. O del to prasme neprarandama. Beje, pas mane svediska klaviatura, o siuo metu, specialiai del A. Raco komentatoriu, tikrai nesiruosiu pirkti lietuviskos klaviaturos (beje, kas ta nesamone sugalvojo, kad norint rasyti lietuviskai reikia klaviatura keisti??? :)). Beje si taisykle galetu buti viena is pirmuju taisykliu siame bloge: „rasyti sveplai leidziama“ (kartais nebūna techninių sąlygų), „tachew rasheety shweplaj“ draudziama :)

 • Nerijau, gal malonetumet priminti , kur as izeidziau kitus?

 • Orka

  Kristus rules, pasakė savivaldybė ir ta proga išleido iškilmingą teisės aktą. :)
  Tiesiog persūdė.

 • Siaip sau

  Viskas logiska, as pritariu tam aktui. Jei kam reikes Vilniaus rajono savivaldybeje pagalbos, prasom kreiptis i Kristu. Butu gerai, kas Arturas is rajono meres suzinojes viesai paskelbtu kokiame kabinete ji butu galima rasti.
  Daugiau tai nelabai sugalvoju ka cia ir parasyt ….

 • Agnė

  Paskaičius laikraščiuose apie tokius marazmus, kyla tik vienas klausimas… Gal tas „Kristus Karalius“ tokiu atveju koks nurpotėjęs lenkas?..
  Nes jei kalba eina apie Jėzų Kristų, tai nebesuprantu tuomet, kas po saule dedasi :)

 • WU

  Artūrai, nors nemėgstamas Jūsų asmuo (kiek girdėjau ir šis leidinys) , bet komentaras turėtų patikti http://www.veidas.lt/lt/leidinys.full/4a4c955c647a6

  • WU, būtų neblogai, kad tas asmuo pakomentuotų ir pilietybės įstatymo pataisas, atsižvelgdmas į Konstitucinio Teismo sprendimą…

 • Katalikas

  Keista, kad Katalikų bažnyčios hierarchai tyli tarsi vandens į burną paėmę. Niekur nematyti ir negirdėti nei jų pritarimo, nei nepritarimo. Nors kolchozo buhalterė Rekst teigė, kad toks pritarimas buvo. Buvo, bet kažkur pražuvo.

 • Lu

  Hm…

  O aš pagonybės visai norėsiau.

  Na lenkai toliau leidžia šaknis į Lietuvos žemes.

  Turiu jiem gerą naujieną, Vilniaus rajone gyena satanistų…