Teisės mokslų daktaro Justino Žilinsko argumentai biomedicinos mokslų daktarei: nediskutuosiu

Ačiū teisės mokslų daktarui Justinui Žilinskui už operatyvų ir argumentuotą atsakymą, kurį, kaip ir žadėjau, skelbiu.

***********************

Gerbiama ponia Rasa ir pone Artūrai, pirmiausia, aš esu teisės mokslų daktaras. Tai reiškia, kad mano kompetencija šiuo atveju yra iš žmogaus teisių srities. Lįsti į medicinos sritį aš nesiruošiu – svetainę gimimas.lt prižiūri žmonės, tarp jų ir tie, kurie tą sritį išmano daug geriau už mane (žemiau jūs sulaukėte medicinos daktarės pasisakymo, ji, matau, nori su jumis padiskutuoti dėl detalių).

Kad Lietuvoje galiojantis draudimas medikams padėti gimdantiems namie yra akivaizdus žmogaus teisių pažeidimas, man abejonių nekyla. Ir aš tikrai padarysiu viską, kas mano kukliuose gebėjimuose, kad šią žmogaus teisę Lietuvoje moterys turėtų. Tad akademinė diskusija gimdymo fiziologijos klausimais tarp jūsų, odontologės, ir manęs, teisininko, mano seno kvazipažįstamo Blogerio Zeppelino nevilčiai, neįvyks. Mano trys vaikai gimė namuose. Aš dalyvavau tame procese nuo pirmos iki paskutinės minutės. To nerekomenduoju daryti kiekvienam, bet man tai buvo nuostabi patirtis. Aš manau, kad tai buvo geriausia, ką galėjome duoti savo vaikams pirmosiomis gyvenimo akimirkomis. O visus, kurie mano taip pat, kaip aš ir tie 2000 šeimų, gimdžiusių namuose, kviečiu pasirašyti peticiją: http://www.e-peticija.lt/petic…

P.S. p. Račai, galite nekelti šito atsakymo į savo tinklaraštį atskiru įrašu. Jis tikrai neturi tiek vertės, kiek jūsų nuostabūs įrašai, kupini gėrio, supratingumo, pagarbos kitai nuomonei bei meilės artimam savo.

**********************

O bet tačiau kadangi, tskant škia, čia aš sprendžiu, kur, ką ir kaip kelti ir kas kiek turi vertės, tai, mano supratimu, teisės mokslų daktaro Justino Žilinsko argumentuotas atsakymas privalo būti įkeltas.

Ir dėl labai paprastos priežasties.

Pirmiausia, todėl, kad mano labai subjektyvia nuomone, mokslų daktaras ir profesorius (nesvarbu kokios srities) neturėtų sau leisti reklamuoti šundaktarių, chiromantų, ekstrasensų ir kitokio plauko „išminčių“ mokslo. Mokslų daktaras ir profesorius turėtų jausti atsakomybę už savo veiksmus ir jų galimas pasekmes, įskaitant ir siūlymus skaityti pseudomokslinius argumentus ir jais remtis. Reklamuodamas pseudomokslą ir siūlydamas juo remtis, mokslų daktaras kompromituoja ne tik save, bet ir visą akademinę bendruomenę ir net visą mokslą plačiaja prasme. Lygiai taip pat kaip „elitas“ dalyvaudamas L.Lavastės knygos pristatyme kompromituoja Lietuvą.

Antra, ir kas, mano subjektyvia ir visai ne moksline nuomone, yra dar svarbiau yra tai, kad nereikia būti mokslų daktaru (nesvarbu kokios srities), kad kai kurie dalykai būtų aiškūs. Normalaus universitetinio išsilavinimo visiškai pakanka tam, kad ryšį tarp priežasties ir pasekmės, priežastinį ryšį ar jo nebuvimą, atskirtum statistiškai pagrindžiamas išvadas nuo niekuo nepagrįstų klejonių, galėtum lyginti pateikiamus duomenis, spręsti apie jų tarpusavio suderinamumą, išvadų pagrįstumą.

Trečia, mokslas ir tikėjimas yra sunkiai suderinami dalykai, nes mokslas grindžiamas tyrimais, faktais, argumentais. Justinas Žilinskas, kuris prisipažįsta, kad vienintelė jo kompetencija medicinos srityje yra dalyvavimas jo žmonos gimdymuose namuose, nežinia kodėl šventai tiki tuo, ką rašo pseudomokslo puslapis gimimas.lt. Ir ne tik pats tiki, bet ir rekomenduoja tą puslapį kitiems, nors pats – dar kartą tai pabrėžiu – neturi jokios kompetencijos įvertinti, ar tame pusklapyje skelbiamas „mokslas“ turi ką nors bendro su mokslu.

Ir paskutinė pastaba: logika, statistika, analizė yra tokia pati tiek istorijoje, tiek medicinoje, tiek teisėje. Žinoma, jei kalbame apie mokslą, o ne fanatikus.

Mano subjektyvia, ne mokslininko nuomone, teisės mokslų daktaras, profesorius Justinas Žilinskas tą puikiai supranta, ir būtent todėl jo atsakymas buvo būtent toks.

Leisiu sau pastebėti, kad tai teikia vilties.

(11 balsų, vidurkis: 2,91 iš 5)
Loading...